Cieszynskie Zasoby Cyfrowe

608 views

Published on

autor: Krzysztof Szelong - Dyrektor Ksiaznicy Cieszynskiej. W prezentacji zostaly omowione pProjekty digitalizacji i ochrony zbiorow realizowane przez Ksiaznice Cieszynska

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
608
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cieszynskie Zasoby Cyfrowe

 1. 1. Cieszyńskie zasoby cyfrowe Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 2. 2. DYGITALIZACYJNE WPRAWKI Cele: I. Cyfrowe kopie dokumentacji katalogowej jako substytut katalogowych baz danych. II. PilotaŜowa wersja biblioteki cyfrowej jako płaszczyzna zyskiwania doświadczeń w dziedzinie dygitalizacji oraz narzędzie promocji nowych technologii bibliotecznych w środowisku lokalnym. III. Cyfrowe katalogi, biblioteka i wystawy jako instrument wspierający prowadzoną przez KsiąŜnicę Cieszyńską działalność popularyzacyjną i edukacyjną w dziedzinie historii i kultury piśmienniczej Regionu. Standardy techniczne: Oryginały skanowano i fotografowano w skali szarości lub pełnym kolorze, w rozdzielczości 300 dpi, a ich cyfrowe kopie zarchiwizowano na płytach DVD w postaci plików TIFF. W celu prezentacji w sieci pliki te przetwarzano na format JPG o parametrach kaŜdorazowo określanych wielkością oryginałów i potrzebami danej prezentacji. Narzędzia: PC, skaner Microtek ScanMaker 5600, aparat cyfrowy Minolta Dimage A1, Adobe PhotoDelux, PHP, Java Script, HTML i Flash. Wykonawcy: Informatycy odbywający staŜe zawodowe w KsiąŜnicy Cieszyńskiej. Czas realizacji: Lata 2003 – 2007. Koszty: Ograniczone do zakupu sprzętu komputerowego oraz energii elektrycznej zuŜytej w procesie dygitalizacji.
 3. 3. DYGITALIZACYJNE WPRAWKI Katalogi Zeskanowano, przetworzono i zarchiwizowano cyfrowe kopie ok. 100 000 kart katalogowych i stron repertoriów. Przygotowano i udostępniono w Internecie prezentacje cyfrowe katalogów: • rękopisów, • czasopism, • biblioteki Leopolda J. Szersznika, • biblioteki Józefa I. Kraszewskiego, • biblioteki Tadeusza Regera, • biblioteki Czytelni Ludowej, • biblioteki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, • biblioteki Dekanatu w Cieszynie. * Cyfrowe katalogi wraz z tworzonymi od 1994 r. katalogowymi bazami danych pozwalają internautom przeszukiwać całość historycznych zasobów KsiąŜnicy Cieszyńskiej.
 4. 4. DYGITALIZACYJNE WPRAWKI Biblioteka Cieszyńska Biblioteka Wirtualna obejmuje cyfrowe kopie 98 dzieł (łącznie ok. 13 000 stron) składających się na kanon dawnego, cieszyńskiego piśmiennictwa historycznego. Codzienne otwierana jest z ok. 70 komputerów na całym świecie. Wystawy Cyfrowe prezentacje sześciu ekspozycji zorganizowanych w KsiąŜnicy Cieszyńskiej w latach 2003-2007, obejmujące łącznie ok. 3 000 cyfrowych kopii rękopisów, druków, dokumentów Ŝycia społecznego, materiałów ikonograficznych i kartograficznych oraz eksponatów muzealnych.
 5. 5. PROJEKT Projekt „OCHRONA I KONSERWACJA CIESZYŃSKIEGO DZIEDZICTWA PIŚMIENNICZEGO” realizowany jest przez pięć instytucji samorządowych, kościelnych i państwowych, które działają na podstawie porozumienia o partnerstwie. W porozumieniu uczestniczą: LIDER PROJEKTU: KsiąŜnica Cieszyńska, wysokość współfinansowania: 42% ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, http://www.kc-cieszyn.pl PARTNERZY PROJEKTU: Archiwum Państwowe w Katowicach, wysokość współfinansowania: 28% ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, http://www.katowice.ap.gov.pl Parafia Ewangelicko-Augsburska, wysokość współfinansowania: 20% pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn, http://cieszyn.org.pl Konwent Zakonu Bonifratrów, wysokość współfinansowania: 7% pl. Józefa Londzina 1, 43-400 Cieszyn, http://www.bonifratrzy.pl/cieszyn/index Muzeum Śląska Cieszyńskiego, wysokość współfinansowania: 3% ul. Tadeusza Regera 6, 43-400 Cieszyn, http://www.muzeumcieszyn.pl
 6. 6. CELE PROJEKTU CELE I. Zapewnienie zbiorom właściwych warunków przechowywania. II. Kompleksowe zabezpieczenie i wzmocnienie ochrony całości zbiorów oraz konserwacja najcenniejszych obiektów. III. Budowa instrumentarium zwiększającego dostępność zbiorów. IV. Upowszechnienie informacji na temat zawartości zbiorów oraz moŜliwości ich wykorzystania w działalności naukowej i kulturalnej. ZAŁOśENIA REALIZACYJNE I. Kompleksowość, wszechstronność, spójność i trwałość przyjmowanych rozwiązań. II. Koordynacja i ujednolicanie standardów działań realizowanych przez wszystkich uczestniczących w projekcie partnerów. III. Łączenie starań o bezpieczeństwo zbiorów z wysiłkami na rzecz zwiększenia ich dostępności. CZAS REALIZACJI 1 kwietnia 2007 – 31 marca 2010
 7. 7. DYGITALIZACJA Dygitalizacja istotnym elementem programu ochrony zabytkowych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, a zarazem – narzędziem ich udostępnienia i włączenia do uniwersalnego obiegu naukowego i kulturalnego. PRZEDMIOT DYGITALIZACJI: 580 000 stron rękopisów i druków odnoszących się do Śląska Cieszyńskiego (KsiąŜnica Cieszyńska – 405 500, Archiwum Państwowe – 120 000, Biblioteka i Archiwum im. Tschammera – 28 800, Biblioteka i Archiwum Konwentu OO. Bonifratrów – 24 650, Muzeum Śląska Cieszyńskiego– 1 050). WYKONAWCA: Digital-Center z Poznania, specjalistyczna firma wyłoniona w drodze przetargu (w Archiwum – takŜe własna pracownia reprograficzna). KOSZTY: 695 176 PLN (KsiąŜnica Cieszyńska – 570 030 PLN, Archiwum Państwowe – 194 896 PLN, Biblioteka i Archiwum im. Tschammera – 35 000 PLN, Biblioteka i Archiwum Konwentu OO. Bonifratrów – 30 000 PLN, Muzeum Śląska Cieszyńskiego – 1 250 PLN).
 8. 8. PRODUKTY I Pliki źródłowe, format TIFF, true color, 300 dpi, jeden plik zawiera cyfrową kopię jednej strony, Mikrofilmy negatywowe wykonane z plików TIFF, przeznaczone do wieczystej archiwizacji
 9. 9. PRODUKTY II Prezentacje w formacie PDF, Prezentacje w formacie DJVU, przeznaczone do udostępniania przeznaczone do udostępnienia w Intranecie w Internecie - wyposaŜone system nawigacji, pozwalający na - wyposaŜone w warstwę OCR (z wyłączeniem obiektów poruszanie się pomiędzy rocznikami i numerami rękopiśmiennych oraz drukowanych czcionkami gotyckimi) zdygitalizowanego czasopisma lub wydzielonymi wygenerowaną automatycznie z kompresora DJVU oraz katalogowo częściami rękopisu system nawigacji, pozwalający na poruszanie się pomiędzy rocznikami i numerami zdygitalizowanego czasopisma lub wydzielonymi katalogowo częściami rękopisu
 10. 10. UDOSTĘPNIENIE Śląska Biblioteka Cyfrowa – realną alternatywą archaicznej Cieszyńskiej Biblioteki Wirtualnej i hipotetycznej Cieszyńskiej Biblioteki Cyfrowej Zasoby cieszyńskie jednym z fundamentalnych składników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej Etapy udostępniania: I. Dotychczasowy zasób Cieszyńskiej Biblioteki Wirtualnej. II. Zbiory KsiąŜnicy Cieszyńskiej (kolekcja ok. 1000 rękopisów biblioteki Leopolda J. Szersznika oraz 39 tytułów dawnej prasy cieszyńskiej). III. Zbiory pozostałych beneficjentów projektu?
 11. 11. ADRESY http://www.sbc.org.pl http://www.kc- cieszyn.pl/biblioteka http://www.eog.kc-cieszyn.pl kcc@cieszyn.petex.bielsko.pl

×