Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FIZIČKA AKTIVNOST U PREVENCIJI I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA

439 views

Published on

 • Be the first to comment

FIZIČKA AKTIVNOST U PREVENCIJI I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA

 1. 1. “FIZIČKA AKTIVNOST MOŽE ZAMENITI MNOGE LEKOVE, ALI NI JEDAN LEK NE MOŽE ZAMENITI FIZIČKU AKTIVNOST” TISSEAU 2 Vft.SlađanaNapijalo
 2. 2. ULOGA FIZIOTERAPEUTA U PREVENCIJI BOLESTI I UNAPREDJENJU ZDRAVLJA Slađana Napijalo Strukovni fizioterapeut 5
 3. 3. SVETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA  definiše fizičku aktivnost kao kretanje u svakodnevnom životu, uključujući rad, rekreaciju, vežbanje i aktivnosti različitih intenziteta, od penjanja uz stepenice, plesa, šetnji, brzog hodanja do trčanja, vožnje bicikla i sportskih aktivnosti. 6 Vft.SlađanaNapijalo
 4. 4.  Na nacionalnom nivou trebalo bi da se definiše plan i strategija ostvarenja optimalne fizičke aktivnosti populacije u cilju unapređenja zdravlja stanovništva.
 5. 5.  Ovo zahteva intenzivnu saradnju ministarstva, vlade, zdravstvenog sektora, kao i ostalih resora kao što su transport, obrazovanje, životna sredina, urbano planiranje, lokalna vlast, javni mediji i kompletna društvena zajednica
 6. 6.  Fizička aktivnost može predstavljati praktično sredstvo za postizanje mnogih zdravstvenih ciljeva, bilo direktno ili indirektno.  Ona utiče na socijalnu i ekonomsku dobit, smanjuje troškove zdravstvene zaštite, utiče na bolji uspeh dece u školi, smanjuje odsustvovanje sa posla, povećava produktivnost na radu i utiče na veće učešće u sportu i rekreativnim aktivnostima. 11 Vft.SlađanaNapijalo
 7. 7.  Neophodna je i izmena programa školske nastave uvođenjem svakodnevne obavezne fizičke aktivnosti u školi.  uz testiranje fizičkih sposobnosti, organizovanje takmičenja i edukacija dece i roditelja o zdravstvenom značaju ovih aktivnosti za pravilan rast i razvoj. 12 Vft.SlađanaNapijalo
 8. 8. -fizička aktivnost i dobro osmišljen program terapeutskih vežbi pokazala se kao vrlo efikasna preventivna metoda. -istraživanje je pokazalo benefite u fizičkom, mentalnom, emotivnom i duhovnom smislu . 13 Vft.SlađanaNapijalo
 9. 9. FIZIČKI EFEKTI • poboljšava cirkulaciju krvi, a bolja cirkulacija doprinosi boljoj ishrani tkiva a samim tim pošpešuje i detoksikaciju, eliminaciju štetnih produkata metabolizma • poboljšana cirkulacija usporava puls i smanjuje TA • Povećava koordinaciju, snagu misića, izdržljivost, pokretljivost zglobova, elastičnost ligamenata 14 Vft.SlađanaNapijalo
 10. 10. FIZIČKI EFEKTI: • kroz pravilno i osvešćeno disanje povećava kapacitet pluća, • duboko disanje povećava alkalnost, a smanjuje kiselost, što utiče na zdravlje kostiju i mišića, a smanjuje slabost, glavobolje i depresije 16 Vft.SlađanaNapijalo
 11. 11. • jača imuni sistem • primetno ublažava bolove kao što su bolovi u kičmenom stubu, zglobovima, artritis, migrene, glavobolje, menstrualni bolovi itd.
 12. 12. MENTALNI I EMOTIVNI EFEKTI:  popravlja raspoloženje ubrzo primetimo da nam pogled na svet postaje pozitivniji a misli i introspekcije pozitivnije što doprinosi popuštanju anksioznosti, negativnosti i depresije. Generalno, nam poboljšava raspoloženje, čini nas boljim i srećnijim ljudskim bićima.  smanjuje stres su klinički dokazane metode za umanjenje stresa i njegovih posledica. 18 Vft.SlađanaNapijalo
 13. 13.  unapređuje mentalne funkcije-  popravlja koncentraciju i pamćenje i fine motorne funkcije  povećava samopouzdanje
 14. 14. DUHOVNI:  fizičke vežbe grade svesnost o našem telu  uče nas da volimo i čuvamo naše telo ! 21 Vft.SlađanaNapijalo
 15. 15. RIZICI FIZIČKE NEAKTIVNOSTI o Savremena istraživanja ukazuju na fizičku neaktivnost kao faktor rizika koji ima za posledice gojaznost, metaboličke poremećaje, o povišen nivo lipida, holesterola, šecera u krvi, kao i povišen krvni pritisak, o 22 Vft.SlađanaNapijalo
 16. 16. o poremećaje u ponašanju, zavisnost od informacionih i komunikacionih tehnologija (internet, mobilni telefoni…) a sve to dalje vodi ka pojavi hroničnih oboljenja Anamnestičke studije ukazuju na povećan trošak budžeta koji je direktno povezan sa posledicama fizičke neaktivnosti
 17. 17. Cilj istraživanja: Sagledavanje problema značajnog procenta fizičke neaktivnosti i ukazivanje na opravdanost implementacije preventivnih programa. Sprovođenje adekvatnih mera prevencije koje će delovati na smanjenje faktora rizika fizičke neaktivnosti i koji će biti primenljivi u našoj sredini. 24 Vft.SlađanaNapijalo
 18. 18.  Metode Anketa Intervju Analiza dokumentacije 25 Vft.SlađanaNapijalo Metodologija istrazivanja:  Instrument Ankentni list List intervjua Dokumentacioni list  preventivna karta  Tehnika Anketiranje Intervjuisanje Analiziranje dokumenata
 19. 19. Vft.SlađanaNapijalo 26 Kratke crte preventivne karte korisnika programa fizičke aktivnosti u okviru preventivnog centra DZ’Stari grad” -Uzrast 20-40 40-60 >60 -Pol M/Z -Obrazovanje OSS SSS VŠS VSS -Porodična anamneza(KVB-I;CVB-I;maligna oboljenja;secerna bolest) -Lična anamneza(pušenje,alkohol) -Da li ste se do sada bavili fizičkom aktivnošću, nekom rekreacijom? -Da li ste u polednjih 6 mes.bili bolesni ili se oporavljate od neke bolesti ili operacije?
 20. 20. -Da li imate zdravstvene probleme vezane za respiratorni sistem npr.astma, bronhitis? -Da li pati ili je lečen od srčane bolesti, angine pektoris? -Da li imate zdravstvene probleme vezane za koštano-zglobni i mišićni sistem? DA/NE-C, LY –sindrom, spondiloza, osteoporoza, PAHS, bolovi u kukovima, kolenima, stopalima
 21. 21. Vft.SlađanaNapijalo 28 -Da li se zamarate pri penjanju uz stepenice? -Da li se zdravo hranite? -Da li ste imali hirurške zahvate? -Da li živite stresno? -Da li pijete medikamente? Laboratorijski rezultati (ne stariji od 6 meseci) holeterol, HDL, LDL, trigliceridi, glukoza
 22. 22. 4. Populacija i uzorak -100 ispitanika dobi od 18-65 godina 4% muških, 96% ženskih 5. Mesto i vreme istraživanja: Preventivni centar DZ”Stari grad”, osam godina. Program je trajao 1h pa 45 min. i na kraju 30 min 29 Vft.SlađanaNapijalo
 23. 23. REZULTATI ISTRAŽIVANJA  Ukazuju da je fizička aktivnost popravila kvalitet života mnogim korisnicima zdravstvenih usluga. 30 Vft.SlađanaNapijalo
 24. 24. DIJAGRAMI SA NAJZNAČAJNIJI M PODACIMA 31 Vft.SlađanaNapijalo
 25. 25. POL 32 Vft.SlađanaNapijalo
 26. 26. UZRAST 33 Vft.SlađanaNapijalo
 27. 27. OBRAZOVANJE 34 Vft.SlađanaNapijalo
 28. 28. MOTIV ZA VEŽBANJE 35 Vft.SlađanaNapijalo
 29. 29. UČESTALOST DOLAZAKA 36 Vft.SlađanaNapijalo
 30. 30. OSEĆAJ PRILIKOM VEŽBANJA 38 Vft.SlađanaNapijalo
 31. 31. VEŽBE U SVIM POČETNIM POLOŽAJIMA  Stojećem  Položaj na ledjima  Položaj na stomaku  Boku  Četvoronožni položaj  Vežbe sa motkom  Vežbe sa loptom  Sve to sa akcentom na pravilnom disanju! 39 Vft.SlađanaNapijalo
 32. 32. FIZIČKA FORMA I KONDICIJA 40 Vft.SlađanaNapijalo
 33. 33. TIP VEŽBI 41 Vft.SlađanaNapijalo
 34. 34. UTICAJ NA PSIHIČKO STANJE 42 Vft.SlađanaNapijalo
 35. 35. PRODUKTIVNOST U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU 43 Vft.SlađanaNapijalo
 36. 36. ZAKLJUČAK I PREDLOG MERA  Dobro osmišljen program fizičke aktivnosti kroz preventivne programe popravlja kvalitet života ljudi i utiče na smanjenje troškova budžeta od lečenja posledica fizičke neaktivnosti. 44 Vft.SlađanaNapijalo
 37. 37. ZAKLJUČAK I PREDLOG MERA  Postoji trend porasta troškova lečenja od posledica fizičke neaktivnosti .  Potrebna je implementacija fizičke aktivnosti u okviru preventivnih programa u pravcu edukacije zdravim stilovima života.  Edukacija treba da bude usmerena ka pojedincu, porodici, lokalnoj zajednici. 45 Vft.SlađanaNapijalo
 38. 38. “FIZIČKA AKTIVNOST MOŽE ZAMENITI MNOGE LEKOVE, ALI NI JEDAN LEK NE MOŽE ZAMENITI FIZIČKU AKTIVNOST” TISSEAU 46 Vft.SlađanaNapijalo

×