Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Signalementen sterk naar werk

905 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Signalementen sterk naar werk

  1. 1. Signalementen Sterk naar Werk Casus Man is frequent afwezig op zijn werk in een fabriek. Door een verpleegkundige van de medische dienst is hij doorverwezen naar een onafhankelijke bedrijfsarts, binnen het project Sterk naar Werk. Meneer vertelt zijn situatie en daar blijkt uit dat hij gedeeltelijk ziek is, zijn vrouw fysiek beperkt is en zijn 16-jarige zoon ook een beperking heeft. De bedrijfsarts heeft een analyse gemaakt van het sociaal-maatschappelijk functioneren van deze meneer. Hierdoor is hij tot het kern van het probleem gekomen: thuissituatie die veel invloed heeft op zijn functioneren en verzuim op het werk. Meneer is eerder behandeld door andere artsen, maar deze hebben niet gekeken naar zijn thuissituatie en de mate waarop deze invloed heeft op het verzuim. De bedrijfsarts heeft zich niet op het (hoofd)probleem (frequent verzuim) gericht maar op de achterliggende problemen. Dit heeft voor meneer geleid tot verheldering en mogelijke oplossingen. Zo weet hij nu dat hij zijn zaken beter op orde moet zetten. Hij moet een balans creëren tussen zijn werk en privéleven, afspraken maken met zijn vrouw en zieke zoon en vrije tijd maken voor eigen herstel en rust. Al deze dingen moet hij beter op elkaar afstemmen, waarbij hij privé en werk gescheiden houdt. Resultaat doorverwijzing in project Sterk naar Werk Door meneer te verwijzen naar de onafhankelijke bedrijfsarts, heeft hij meer inzicht kunnen krijgen in zijn probleem en verzuimt hij ook weinig tot nooit. Zijn werkgever vertelt tevreden te zijn met het resultaat en zekerheid te hebben over het verschijnen van meneer op zijn werk. Voorheen was dit niet het geval. Bron: Zorgroep Almere Casus De huisarts verwijst een 53-jarige vrouw met forse burn-out klachten door naar de bedrijfsarts binnen het project Sterk naar Werk. De huisarts weet niet of de burn-out werkgerelateerd is. Zij wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij de bedrijfsarts . Hierin wordt haar verteld wat het project inhoudt en welk traject zij volgen. Het traject bestaat uit 3 onderdelen; spreekuren, 5 intervisies en 4 modules. Bij de intervisies bespreken lotgenoten samen met een begeleider hun situatie. En bij de modules krijgen zij ‘kunstzinnige therapie’. Zij gaan dan o.a. tekenen, schilderen of boetseren. Deze manier van begeleiden wordt ‘creatief’ omgaan met de thema genoemd. Lotgenoten worden dan als het ware gecoacht op hun klacht. Na het volgen van traject vind mevrouw dat deze manier van werken veel bij haar heeft losgemaakt en het een basis vormt om verder te kunnen. Toen zij binnenkwam bij het gezondheidscentrum was zij 100% ziek gemeld. Nu werkt zij halve dagen en zal in januari haar werk volledig hervatten. In vijf maanden is er sprake geweest van een grote afname van haar forse burn-out klachten. Mevrouw is zeer tevreden over het project en beoordeeld deze op het evaluatieformulier met ‘goed’ en ‘zeer goed’. Zij vindt de 3 onderdelen waar op verschillende manieren wordt gewerkt aan de thema, zeer effectief en zou graag een vervolg willen op een dergelijk traject. Resultaat doorverwijzing in project Sterk naar Werk De bedrijfsarts is zeer tevreden over de uitvoering van het project en de grote tevredenheid van cliënten. Hij vertelt dat hij en twee andere therapeuten (ook werkzaam binnen dit project) vastbesloten zijn om dit project een vervolg te geven. Het zou zonde zijn om er mee te stoppen. Bron : Gezondheidscentrum Breda Meander Casus Man is als zzp’er werkzaam in de metaalbewerking. Hij heeft al enige tijd last van knie- en schouderklachten. Hierdoor heeft hij een aantal opdrachten/projecten, waar hij voor werd
  2. 2. ingeschakeld, moeten afzeggen. Hij is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, maar zijn verzekeraar heeft hem bij ziekte niet uitgekeerd. Meneer heeft meerdere malen contact met hen opgenomen, maar dat leverde niets op. Met dit probleem is hij naar Algemeen Maatschappelijk Werk gegaan. Daar is hij doorverwezen naar een (onafhankelijk) bedrijfsarts, die actief is binnen het project Sterk naar Werk. Meneer vertelt op het spreekuur wat er aan de hand is en de bedrijfsarts besluit om (zelf) contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij van meneer. Daaruit blijkt dat zijn gegevens niet bekend waren bij de verzekeraar. Zijn ziekmelding bleek niet te zijn aangekomen. Hij stond geregistreerd als beter gemeld, waardoor zij hem niet uitkeerden. De bedrijfsarts heeft de dossier van meneer bij de verzekeraar opgebouwd (door allerlei papieren op te sturen, die vervolgens in behandeling werden genomen) en het misverstand rechtgezet. Hiernaast heeft de bedrijfsarts, meneer op mogelijk passend werk geattendeerd. Mochten zijn klachten blijvend zijn, zal hij niet of moeilijk terug kunnen keren naar zijn werk in de metaalbewerking. Resultaat doorverwijzing in project Sterk naar Werk Het project heeft meneer de mogelijkheid gegeven om zich door een bedrijfsarts te laten bijstaan. Hij is tevreden en weet voor de toekomst zijn mogelijkheden om passend werk uit te oefenen. De maatschappelijk werkers zijn zich ervan bewust dat zij vaker kunnen verwijzen naar deze bedrijfsarts. Bron: Deurne Casus Een jongeman is door zijn huisarts verwezen naar de onafhankelijke bedrijfsarts aanwezig in het gezondheidscentrum vanwege het project ‘Sterk naar Werk’. Hij komt woedend het spreekuur binnen en vertelt dat hij ruzie heeft mijn zijn baas en niet meer teruggaat. De bedrijfsarts vertelt hem om in ieder geval twee dagen thuis te blijven (zich ziek melden) om af te koelen, een afspraak te maken met zijn baas om de situatie te bespreken en die dag nog weer aan de slag te gaan. In beginsel keek hij hier tegen op, maar toen adviseerde de bedrijfsarts hem om een vertrouwenspersoon mee te nemen naar het gesprek. Voor hem is zijn vader de vertrouwenspersoon, die ook binnen het bedrijf werkzaam is. Dat motiveerde hem om het gesprek met zijn baas aan te gaan. Met de bedrijfsarts is afgesproken dat hij over 2 weken contact met haar opneemt en vertelt hoe het is verlopen. Uiteindelijk heeft zij zelf contact opgenomen (omdat hij het blijkbaar vergeten was). Hij gaf aan dat het gesprek (met de bedrijfsarts) goed had geholpen en hij weer vrolijk aan het werk was. Hij bedankte haar voor haar hulp. Resultaat doorverwijzing in project Sterk naar Werk Uit de casus blijkt dat de adequate doorverwijzing van de huisarts tot goed resultaat voor deze jongeman heeft geleid. Dat is dan weer te danken aan het project Sterk naar Werk. Ook de huisarts is van het resultaat op de hoogte en zal in dergelijke gevallen zeker weer doorverwijzen. Bron: Haaksbergen Casus Vrouw is werkzaam in het onderwijs en heeft door haar gezondheid maar een halve baan. Echter, op school is het erg druk geworden, waardoor zij meer werkt. Hierdoor is zij overspannen geraakt. Na een bezoek bij de huisarts, wordt zij doorverwezen naar de onafhankelijke bedrijfsarts aanwezig in het gezondheidscentrum vanwege het project ‘Sterk naar Werk’. Bij het gesprek vertelt mevrouw dat zij wegens drukte, onmisbaar is op het werk. Zij durft dit daarom niet te bespreken met haar werkgever. Het feit dat zij het werk niet meer aankon, gaf haar een gevoel van faling. Volgens de bedrijfsarts dient zij gewoon een gesprek aan te gaan met haar werkgever, wil zij uitval voorkomen. Mevrouw heeft hierna stappen ondernomen en is een gesprek aangegaan met de werkgever. De school/werkgever heeft hier positief op gereageerd en heeft haar een coach toegewezen, die haar kan ondersteunen op het werk. Afgesproken is dat zij niet te veel werk naar zich toetrekt en zij haar eigen uren stuurt. Zij werkt nu ook weer minder en is hierdoor minder gespannen.
  3. 3. Resultaat doorverwijzing in project Sterk naar Werk Door de ondersteuning van de onafhankelijke bedrijfsarts heeft de vrouw haar problemen op de werkplek kunnen aanpakken en kan daardoor haar eigen uren weer werken. Bron: Haaksbergen Casus Meneer is in de 50 en heeft al een tijdje een chronisch vermoeidheidssyndroom. Hij verricht licht werk van 8 uur per week. Dit heeft hij altijd kunnen volhouden. Dit wordt hem nu te zwaar en wil hij van 8 naar 6 uur per week werken. Zijn huisarts verwijst hem door naar de onafhankelijke bedrijfsarts aanwezig in het gezondheidscentrum vanwege het project ‘Sterk naar Werk’. Meneer vertelt zijn situatie en ging er vanuit dat hij dan een aanvullende uitkering zou krijgen. De bedrijfsarts heeft hem voorgelicht over de procesgang ziektewet naar de WIA en het proces van re- integratie. Meneer heeft hierdoor een inzicht gekregen in de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden binnen de sociale verzekeringen en re-integratie. Resultaat doorverwijzing in project Sterk naar Werk Dankzij het project weet meneer waar hij voor staat en heeft hij inzicht gekregen in zijn ziektebeeld en arbeidsongeschiktheid. Door de voorlichting van de bedrijfsarts weet hij dat het niet zo eenvoudig is om zomaar te denken voor een uitkering in aanmerking te komen. Bron: Haaksbergen Casus Meneer heeft last van psychische klachten en veel spanning. Daarnaast is er bij meneer sprake van overgewicht, een hoge bloeddruk en reuma. Rugklachten zijn al een tijdje bekend bij hem en deze gaan maar niet over. Hij meldt zich ziek, kan zijn werk momenteel als internationale vrachtwagenchauffeur (contract voor bepaalde tijd) niet voortzetten. Volgens de bedrijfsarts moet hij gewoon leren werken met rugpijn. De werkgever heeft meneer passend werk aangeboden binnen de organisatie. Daar was hij mee tevreden. Echter, de werkgever heeft besloten om het contract van meneer niet voort te zetten, wat betekent dat hij zonder werk komt te zitten. Dit heeft naar slapeloze nachten geleid, veel gepieker en een toename in zijn spanningsklachten; kortom: het ging niet goed met meneer. Hij was woedend op de werkgever en heeft zich vervolgens volledig ziek gemeld. Na een bezoek bij de huisarts wordt hij doorverwezen naar een (onafhankelijk) bedrijfsarts en actief binnen het project Sterk naar Werk. Gedurende het gesprek blijkt dat meneer naast zijn gezondheidsproblemen ook relatieproblemen heeft. De bedrijfsarts besluit om zich tijdens het gesprek met meneer te richten op zijn toekomst. Het is volkomen normaal dat hij boos is en dat mag ook wel. Maar het gaat er nu om dat hij kijkt naar verdere mogelijkheden om de toekomst te verbeteren. Meneer ontvangt nu een WW uitkering en dient zich volgens de bedrijfsarts te oriënteren op hetgeen hij wil (hij gaf eerder al aan dat hij chauffeur zijn niet meer ziet zitten) en te kijken naar de mogelijkheden die hij heeft om te bereiken wat hij wil. Zo zou hij bij UWV kunnen vragen naar ondersteuning voor scholing. Meneer was zeer tevreden met de hulp/advies van de bedrijfsarts. Deze adviseerde hem ook om aan zichzelf te werken door te gaan sporten, een diëtist te bezoeken (via de huisarts) en te beginnen met oefentherapie. De bedrijfsarts heeft een tijdje na het gesprek contact opgenomen met de huisarts, die meneer had doorverwezen. De huisarts vertelt dat het goed gaat met hem en hij goed op weg is (doet aan oefentherapie, bezoekt een diëtist etc.). Resultaat doorverwijzing in project Sterk naar Werk Het project Sterk naar Werk biedt de mogelijkheid om een professionele bedrijfsarts te spreken en die de mogelijkheden met hen kan bespreken. Deze mensen krijgen hierdoor een beter (positief)
  4. 4. beeld van wat zij kunnen doen en kunnen daarna zelf stappen ondernemen. Het empoweren van dergelijke mensen staat centraal en dat laat deze casus zien. Bron: Malden Casus Vrouw ondervindt als vroedvrouw al langere tijd CANS (complaints of the arm, neck and/or shoulder) klachten. Samen met de onafhankelijke bedrijfsarts – actief binnen het project Sterk naar Werk – heeft zij gekeken naar het soort werk dat mevrouw verricht en naar de mogelijkheden voor alternatief werk. Het blijkt dat de werkdruk van mevrouw erg hoog ligt en de mogelijkheid om nee te zeggen tegen de werkgever (bijna) onmogelijk is. Mevrouw is drie keer op eigen initiatief bij deze bedrijfsarts teruggeweest. Zij heeft nu geleerd om zelf haar grenzen te stellen en aan te geven wanneer iets te zwaar wordt. Haar werkzaamheden zijn nu ook aangepast. Zij is nu minder actief als vroedvrouw, maar meer als coach en begeleider van stagiaires. Resultaat doorverwijzing in project Sterk naar Werk Sterk naar Werk biedt in deze casus de mogelijkheid aan cliënten voor een gesprek met een (onafhankelijk) bedrijfsarts die bijdraagt aan het bewuster worden van je keuzes op het werk. Het voorbeeld in de casus laat blijken dat cliënte geholpen is door het gesprek, gezien zij drie keer op eigen initiatief is teruggekomen. Bron: Noordwijk Casus Een scholier heeft CANS klachten in zijn rechterarm. Hij zit momenteel in zijn eindexamenjaar en moet veel eindverslagen schrijven. Daarnaast heeft hij een tweedaagse bijbaan; de ene dag werkt hij in een winkel met huishoudelijke apparaten en de andere dag werkt hij op kantoor achter een computer. Hij heeft nog nooit van een optimale werkplek of werkhouding gehoord. Zijn huisarts heeft hem verwezen naar een (onafhankelijk) bedrijfsarts, die actief is binnen het project Sterk naar Werk. Door het gesprek heeft hij inzicht gekregen in zijn belasting en gekeken wat zijn totale draaglastkracht is. Verder werd gekeken naar de oorzaken van zijn CANS klachten. Daaruit bleek dat zijn thuissituatie ook voor spanningsklachten zorgt. De bedrijfsarts heeft hem verteld hoe een werkplek eruit hoort te zien en wat zijn mogelijkheden kunnen zijn om de klachten te verminderen. Hij is nog op een tweede gesprek gekomen waar hij vertelt een aantal dingen te hebben opgepakt en dat de klachten daarmee afnemen. Resultaat doorverwijzing in project Sterk naar Werk Deze casus laat blijken dat een gesprek met een (onafhankelijk) bedrijfsarts wel degelijk bijdraagt aan het afnemen van gezondheidsklachten in verhouding met het werk. Het project Sterk naar Werk biedt deze mogelijkheid voor patiënten/werknemers, welke anders geen toegang hebben tot een bedrijfsarts. Uit: Noordwijk Casus Man is via zijn huisarts doorverwezen naar de bedrijfsarts op het gezondheidscentrum. Hij heeft werkgerelateerde spanningsklachten (overspanning) en heeft nog geen contact met de bedrijfsarts via zijn werkgever. Meneer heeft nu 2 gesprekken met de onafhankelijke bedrijfsarts gehad; in het eerste gesprek hebben zij de situatie geïnventariseerd. Meneer vertelde wat er aan de hand was en hoe dat volgens hem kwam. De bedrijfsarts adviseerde hem om te werken aan zijn eigen herstel en te kijken hoe hij overspannen is geraakt en hoe hij dit in de toekomst kan voorkomen. Ook gaf ze aan dat hij een gesprek zou moeten aangaan met de werkgever om de situatie met hem te bespreken. 2 Weken later vond het tweede gesprek plaats. De gezondheidsklachten van meneer blijken af te nemen en hij heeft ondertussen ook al een gesprek gehad met de werkgever. Meneer is hierdoor opgelucht en heeft veel ruimte gekregen voor verdere oplossing van de situatie. Ondertussen is hij uitgenodigd voor het spreekuur van de eigen bedrijfsarts. Hij weet nog niet wat hem te wachten staat, maar voelt zich wel voldoende sterk om zijn situatie toe te lichten en de (mogelijke) verdere
  5. 5. stappen te ondernemen. Met de onafhankelijke bedrijfsarts is afgesproken om het gesprek met de eigen bedrijfsarts telefonisch te evalueren. Meneer is zeer tevreden met het verloop van dit proces. Hij is in een vroeg stadium door de huisarts verwezen naar een onafhankelijke bedrijfsarts, waar is besproken hoe hij aan zijn herstel en wat hij zelf kan doen om de problemen op het werk op te lossen. De gesprekken met de onafhankelijke bedrijfsarts hebben tot nu toe empowerend gewerkt; meneer is zelf bezig met het oplossen van zijn ‘probleem’ op het werk. Resultaat doorverwijzing in project Sterk naar Werk Ook deze casus laat blijken dat de verwijzing van de huisarts zeer resultaatgericht is. De huisarts zag snel in dat het werkgerelateerde spanningsklachten waren en heeft adequaat doorverwezen naar de bedrijfsarts binnen Sterk naar Werk. Deze bedrijfsarts heeft, met dank aan het project Sterk naar Werk, de mogelijkheid om mensen bij te staan en te motiveren in een dergelijk ziekteproces. Bron: Veldhoven

×