Zwolle: Investor in Peolple

1,065 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,065
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Voorsprong op arbeidsmarkt Het keurmerk wordt uitgereikt aan organisaties die met een strategisch personeelsbeleid de organisatiedoelen en de medewerkerdoelen met elkaar in verbinding brengen, onder meer door te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Het IIP-keurmerk geeft Zwolle een flinke voorsprong op de arbeidsmarkt. Het keurmerk mag uitgedragen worden in de gemeentelijke werving en selectie-uitingen. Het onderscheidt de organisatie in hoge mate op de arbeidsmarkt. Zwolle investeert in mensen en dat is een belangrijke meerwaarde ten opzichte van anderen waar dat minder in de bedrijfsvoering is ingebed. Onlangs is Zwolle al door Intermediair als beste gemeentelijke werkgever uitgeroepen.
 • Gezond en effectief werken - Mindfullness - Inzicht in stress en stressklachten - Assertiviteit - Realistisch denken - “Op zij, op zij”; balans werk-privé - Persoonlijk leiderschap - Inspiratie voor 50+ ers
 • Zwolle: Investor in Peolple

  1. 1. ZWOLLE <ul><li>120.000 inwoners </li></ul><ul><li>Hoofdstad van Overijssel </li></ul><ul><li>veel dienstverlening </li></ul><ul><li>veel onderwijsinstellingen </li></ul><ul><li>groene stad met centrumfunctie </li></ul><ul><li>culinaire hoofdstad </li></ul><ul><li>…… en het voetbal wordt steeds beter </li></ul>Directiemodel 1100 fte / 1225 medewerkers Gemiddelde leeftijd: 45 jaar
  2. 2. Inrichtingsprincipes organisatie <ul><li>Hoofdstructuur naar logica van de burger </li></ul><ul><ul><ul><li>stad, wijk, burger, instellingen </li></ul></ul></ul><ul><li>Scheiding tussen beleid en uitvoering </li></ul><ul><li>Integraal management </li></ul><ul><li>Intern opdrachtgever- / opdrachtnemerschap </li></ul><ul><li>Organisatiewaarden leidraad organisatieontwikkeling </li></ul>
  3. 3. Organisatiewaarden F lexib iliteit Resultaatgericht heid I nnovatie E xtern e oriënt atie S amenwerk ing F R I E S
  4. 4. Sturen met HRM: 3 sporen Spoor 1 Spoor 2 Spoor 3 Eigenaarschap & leiderschap Binden & boeien Reflecteren & leren
  5. 5. <ul><li>Doelstelling </li></ul><ul><li>Managers worden ervaren als leiders, omdat zij: </li></ul><ul><ul><li>betrokken zijn </li></ul></ul><ul><ul><li>visie hebben </li></ul></ul><ul><ul><li>richting geven </li></ul></ul><ul><ul><li>motiveren </li></ul></ul><ul><ul><li>faciliteren </li></ul></ul><ul><ul><li>mensen aanspreken op afspraken </li></ul></ul><ul><ul><li>zelf het voorbeeld geven </li></ul></ul>Eigenaarschap & leiderschap Spoor 1
  6. 6. Investeren in leiderschap: met permanent MD-programma MD Spoor 1 MD Spoor 2 MD Spoor 3 Investeren in visieontwikkeling en gezamenlijk referentiekader Investeren in kennis en vaardigheden Investeren in selectie en mobiliteit Investeren in Leiderschap met permanent MD-programma en op 4 aspecten van leiderschap Aspect 1 Visie uitdragen Aspect 2 Externe gerichtheid Aspect 3 Motiveren en coachen Aspect 4 Voorbeeld geven voorleven
  7. 7. Innovaties van werkwijzen worden erkend en beloond Richting geven aan gedragsontwikkeling: 3 stamcompetenties in elk functieprofiel Proactief en innovatief gedrag belonen Duidelijke ontwikkelingsdoelen in bedrijfsplan eenheid en in afdelingsplan Bevorderen permanente prestatieverbetering als basishouding “ kennen, kunnen en willen” Inzichtelijk functiewaarderings- systeem Investeren in Eigenaarschap (voorwaarden creëren) Functiehuis met generieke profielen Eén herkenbare taal: Het Ontwikkelboek Verwachtingen managen met resultaafspraken (jaarplancyclus) Elke eenheid maakt elke vier jaren een bedrijfsplan met duidelijke doelen Verbeteren selectiegesprekken op aspect ‘ eigenaarschap’ Duidelijke afspraken over persoonlijke ontwikkeling in jaarplancyclus
  8. 8. <ul><li>Doelstelling </li></ul><ul><li>Leidinggevenden vinden de mensen de sleutelfactor tot succes en scheppen voorwaarden waarbinnen mensen het beste uit zichzelf halen. </li></ul>Spoor 2 Binden & boeien
  9. 9. Binden & boeien Stagebeleid / sterke banden met onderwijs Personeel en planning (adequaat personeelsbestand koppelen aan duurzame inzetbaarheid) Integriteitbeleid Sociaal beleidskader Exit monitor Arbeidsmarkt-communicatie Werving-, selectie- en aanstellingsbeleid Flexibilisering van arbeidsvoor-waardenbeleid Introductiebeleid Gezondheids- en arbeidsomstandig-hedenbeleid Recruitment Diversiteitbeleid Loopbaan en mobiliteit Beloningenbeleid ‘ Verwerven, ontwikkelen en inspireren’ Vinden & Verbinden In-, door- en uitstroom Tijd- en plaats onafhankelijk werken
  10. 10. Binden en Boeien: Investeringen in ontwikkeling medewerkers <ul><li>Concernopleidingen (excl. Vakopleidingen en MD-leergang): 536 deelnemers / 870 opleidingen (2009) </li></ul><ul><li>12 intervisiegroepen van medewerkers met begeleider </li></ul><ul><li>Werken met mentoren en coaches </li></ul><ul><li>Individuele opleidingen bij externe instituten in één centraal opleidingsprogramma </li></ul><ul><li>Stages bij andere afdelingen en organisaties </li></ul><ul><li>Individuele begeleiding door CLO </li></ul><ul><li>TalentOntwikkelingsPlannen: 102 (2009) </li></ul>
  11. 11. Binden & boeien: van verzuim- naar gezondheidsmanagement <ul><li>Van re-actie naar pro-actie </li></ul><ul><li>Maatwerkregeling </li></ul><ul><li>Inzetbaarheid in Personele Jaarplancyclus </li></ul><ul><li>Concernopleidingsprogramma: Gezond en effectief werken </li></ul><ul><li>MTO-PMO </li></ul><ul><li>BRAVO </li></ul><ul><li>Bedrijfsgezondheidszorg </li></ul>
  12. 12. <ul><li>Doelstelling </li></ul><ul><li>Mensen zijn zich bewust van hun invloed op de prestaties van de organisatie; </li></ul><ul><li>Zij reflecteren daarom met regelmaat op hun handelen, omdat zij ervaren dat zij hiervan leren ; </li></ul><ul><li>Dat leidt tot kwaliteitsverbetering en efficiency. </li></ul>Spoor 3 Reflecteren & leren
  13. 13. Reflecteren & leren Individueel leren bevorderen door o.a. intervisie, supervisie, coaching Integreren van werk- en leercontext Regisseur eigen loop- baan als basishouding Participatie in netwerken: ‘delen  vermenigvuldigen’ Preventieve INK doorlichting / audits en verbeterplannen als leerweg HRM-control in Plan-Do-Check-Act opzet Interactiviteit en co-creatie bevorderen met digitale platforms Periodiek meten in MTO-PMO Integraal werken Periodieke prestatiemeting met benchmarken Werken met doelstellingen en PAE cirkel van Investor in People ‘ Fouten maken mag, leren moet’ Reflecteren & leren Kennismanage-ment Gedeelde visie op de aanpak van veranderingen m b+s p m m k m r l
  14. 14. Resultaten MTO
  15. 15. Resultaten MTO
  16. 16. Resultaten MTO
  17. 17. Resultaten MTO
  18. 18. <ul><li>MTO 2009: 80% van de medewerkers nam deel </li></ul><ul><li>MTO 2009: medewerkers vinden: het gaat op alle fronten beter dan 2006 </li></ul><ul><li>MTO 2009: 96% medewerkers vindt Zwolle een goede werkgever </li></ul><ul><li>Ziekteverzuim: van 7,8 % (2002) naar 4,2% (2010) </li></ul><ul><li>Verzuim werkgerelateerde psychische klachten: van 53 (2006) naar 20 (2009) </li></ul><ul><li>Bmw: werkgerelateerde hulpvragen: van 46 (2006) naar 30 (2009) </li></ul><ul><li>(bmw: niet werkgerelateerd: van 21 (2006) naar 46 (2009) </li></ul><ul><li>Keurmerk “Investor In People” in 2007 </li></ul><ul><li>Prijzen: o.a. beste werkgever non profit Intermediair 2008, Volkskrant / Effectory 2010 </li></ul>SUCCESSEN……..…….
  19. 19. <ul><li>balans ambities versus werkdruk </li></ul><ul><li>vergrijzing en ontgroening personeelsbestand </li></ul><ul><li>vaag imago van gemeenten op de arbeidsmarkt </li></ul><ul><li>aantrekken jongeren </li></ul><ul><li>aantrekken allochtone medewerkers en medewerkers met een </li></ul><ul><li> functionele beperking </li></ul><ul><li>tijd nemen voor veranderingen doorvoeren in stijlen van leidinggeven </li></ul><ul><li>verbreden inzetbaarheid en verder flexibiliseren inzet medewerkers </li></ul><ul><li>bezuinigingen </li></ul>WORSTELINGEN………..…….
  20. 20. Vragen?
  21. 21. Dank voor uw aandacht

  ×