Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inleiding st antonius[1]jan walburg [compatibiliteitsmodus]

883 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inleiding st antonius[1]jan walburg [compatibiliteitsmodus]

 1. 1. Improving Mental Health by Sharing Knowledge Naar mentaalvitale organisaties Symposium gezonde bedrijfsvoeringNieuwegein, 15 november 2010 Jan Walburg.
 2. 2. Mentale capaciteit in de loop van het leven Gezondheidsmanagement Mentale capaciteit Source: after Beddington et al, 2008 Positieve Negatieve invloeden invloeden LevensloopPrenatale vroegeyouth Childhood Adolescence Prenatal Early jeugd Kind adolesentie Volwassenheid Adulthood ouderdom Source: after Beddington et al, 2008 (0-4)(0-4) (5-12)(5-12) School School Career Carrière Retirement Heel oudVery Pensioen old 2
 3. 3. 1. Psychische stoornissen 3
 4. 4. Ziektelast wereldwijd (DALYs), 2008 4
 5. 5. Oorzaken verzuim in Duitsland in 1994, 2004 (1994 = 100%) Source: European Foundation 2005. 5
 6. 6. Aandeel onbekwaamheid per ziekte in Nederland Bron: CBS 2008. 6
 7. 7. Continuum van depressieve symptomen hoog aanhoudende verandering normale fluctuaties stemming aanhoudende verandering stemming die ingrijpt op dagelijkse stemming activiteitenfrequentie in bevolking aa laag depressieve depressieve episode stemming 7
 8. 8. Integratie van lichaam en geestOverzicht van psychologische comorbiditeitZiekte Comorbiditeit• astma/COPD • angst en stemmingsstoornissen• artritis • depressie en angst• hypertensie • depressie• suikerziekte • depressie (20-32%)• cardiovasculair • depressie (40-60%)• CVA • depressie (30%)• kanker • depressie• abdominale / darmstoornis • depressie en angststoornissen• epilepsie Source: Van der Feltz-Cornelis, 2007 8
 9. 9. Preventieve strategieën selectieve preventieSymptoom- “gezond”vrij onderhouds herstel behandeling geindiceerde opnieuwSympto- preventiematisch herstel terugval beginSyndro- acute terugvalmatisch behande- preventie ling episode acute Time →herstel na 3mnd 50%; 6mnd 63%; 1jr 76%; 2 jr 80% after Spijker 2002 Trimbos- instituut 9 2007 9
 10. 10. KosteneffectiviteitVroege signalering en snelle interventie kunnen € 400 zorgkosten en € 1800 productiekosten voorkomen 10
 11. 11. 2. gezondheid en werk 11
 12. 12. gezondheidseffecten van werk(EU-15), 1995 en 2005. Source: European foundation 2007. 28 mei 2010 12
 13. 13. mentale eisen werk, Nederland, 2005. Bron: European Foundation 2005. 13
 14. 14. Ontwikkeling in werkintensiteit, EU 15, 1991-2005 (%). Source: Parent-Thirion et al. 2007. 14
 15. 15. gezondheidseffecten van onzekerheid over werk 2004 (Securely employed at 100) 15
 16. 16. De effecten van stress op prestaties medewerkers Source: NIOSH 2007 16
 17. 17. Werk en welbevinden• Werk vormt voor velen de belangrijkste bron van inkomsten.• Het is een belangrijke bron voor sociale contacten.• Werk definieert in hoge mate onze sociale status.• Het geeft het dagelijkse leven structuur, richting en samenhang.• Arbeid is een belangrijke bron voor eigenwaarde en zingeving.• Werk beschermt tegen het ontstaan van psychische klachten. Bron: Trimbos-instituut Strategische verkenningen 3 2009 17
 18. 18. 3. versterken mentaal vermogen en verhogen van het mentale kapitaal in de organisatie 18
 19. 19. opbrengst optimaliseren welbevinden gezond kosten stoornis psychische stoornis 19
 20. 20. 20
 21. 21. Waarom geluksgevoel?• Beloning toenadering?• Beloning beheersing?• Beloning sociale contacten?• Beloning ontplooiing? 21
 22. 22. Verschillende typen emoties afgezet tegen de snelheid waarmee bloeddruk en hartslagzich herstellen na blootstelling aan een milde angstopwekkende situatie (13). gematigd plezier tevredenheid neutrale emotie verdriet 0 10 20 30 40 50 snelheid herstel bloeddruk en hartslag (s) Verschillende typen emoties afgezet tegen het aantal bedachte probleemoplossingen. (12). plezier tevredenheidneutrale emotie angst woede 5 10 aantal bedachte oplossingen 22
 23. 23. Geluk verruimt en levert reserve• Spel• Nieuwsgierigheid• Voldoening• Plezier in vriendschap Positieve emoties versterken de aandacht, cognities en vaardigheden en leveren fysieke, intellectuele en sociale reserves op 23
 24. 24. Geld - 1 24
 25. 25. Geld - 2 Geboortecohort 1921-1930 van leeftijdscategorieën 42-51 tot 66-75302520 Gemiddeld gezinsinkomen per hoofd (in duizenden)15 Gemiddelde score op geluk10 5 0 42- 44- 46- 48- 50- 52- 54- 56- 58- 60- 62- 64- 66- 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 25
 26. 26. Europa Verenigde StatenJaar % zeer tevreden Jaar % redelijk tot zeer tevreden1973-5 28 1972 831995-8 31 1996 88 26
 27. 27. Gezondheid1. Levensduur2. Kans op ziekte3. Herstel na ziekte4. Hart5. Weerstand 27
 28. 28. Conclusies gezondheid1. Geluk maakt gezond maakt geluk2. Indirecte oorzaken3. Bevorderen geluk is bevorderen gezondheid 28
 29. 29. Geen werk, geen welbevinden Mannen VrouwenLevenstevredenheid Levenstevredenheid Tijd in jaren Tijd in jaren 29
 30. 30. Levenstevredenheid Jaren Gebeurtenis Levensgebeurtenissen30
 31. 31. Samenvatting 31
 32. 32. Basislijn van welbevinden 32
 33. 33. Bevorderen gelukZes principes1. Positief en optimistisch denken2. Leven vanuit betekenisvolle missie en dit succesvol kunnen nastreven3. Bewust leven en genieten4. Interactie met anderen5. Gezonde leefstijl6. Geluk delen 1 juni 2010 33
 34. 34. Geluk en werk Vijf kenmerken duurzaam positieve organisatie1. Ruimte voor eigen inrichting van het werk2. Ruimte voor het ontwikkelen en benutten van persoonlijke vaardigheden en talenten3. Maatschappelijk aansprekende missie4. Werken met anderen die aan hun werk zijn toegewijd en die elkaar positief stimuleren5. Een ruimtegevende stijl van leiderschap met persoonlijke aandacht van leidinggevenden 34
 35. 35. Richtingen voor de toekomstEr is behoefte aan maatregelen voor vijf specifieke doelgroepen:a) Positieve interventies gericht op normaal functionerende werknemers.b) Preventief beleid voor werknemers die al enigszins disfunctioneren.c) Curatief beleid gericht op werkhervatting van werknemers die verzuimen.d) Arbeidsrehabilitatie van langdurig werklozen met psychische klachten.e) Duurzame inzetbaarheid van kwetsbare jongeren. Bron: Trimbos-instituut Strategische verkenningen 3 2009 35
 36. 36. Kosteneffectiviteit10 – 25 % meer productiviteitBij 100 werknemers: € 500 000 p/j Source: Gallup 36
 37. 37. Prevention of depression across the lifespan optimisme, doel, leren, maatschappelijke actieve leefstijl betekenis werkcompetenties betrokkenheid zelfvertrMentaal vermogen ouwen sport, hobbies ondersteun angst, stress sociale chronisch ende alcohol, depressie ziek drugs uitsluiting functionele ouders sociaal angstig beperkingen, eenzaamheid warmte en vertrouwen emotionele verwaarlozing ouderlijkepsycho- pathology lage SES levensloop Prenataal Vroege kind Adolescent volwassen oudere jeugd (5-12) leeftijd School Work After Beddington et al., 2008 37
 38. 38. • Omgang met ziekte zorgbeleid• Voorkomen problemen preventief• Verhogen welbevinden vitaliteitsbeleid 38
 39. 39. Succes in uw organisatie! jwalburg@trimbos.nl 39

×