Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat gebeurt er in “Data(keten)land”?

Cumela ontbijtsessie op AgroTechniek Holland, 9 september 2016: Data , ‘de nieuwe melkkoe’ voor de cumelasector?
Dagelijks zijn cumelabedrijven bezig met verwerken van data voor klanten en voor de eigen bedrijfsvoering. Ook andere partijen in de keten zijn geïnteresseerd en op zoek naar data. Wordt dit de ‘nieuwe melkkoe’ voor de cumelasector? Wat gebeurt er in het speelveld van de uitwisseling van data in de agrarische ketens? Wie heeft de leiding? Waar is het wel geregeld en waar niet? Wie heeft de leiding? Waar liggen uitdagingen? Wat is de rol van cumelabedrijven? Wie is de eigenaar? Wat zijn mogelijke verdienmodellen voor cumelabedrijven?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wat gebeurt er in “Data(keten)land”?

 1. 1. Wat gebeurt er in “Data(keten)land”? Sjaak Wolfert – Sr. Scientist Infomanagement & ICT in Agri-Food Credits: Lan Ge, Cor Verdouw, Marc-Jeroen Bogaardt & Krijn Poppe Cumela onbijtsessie, Biddinghuizen, 09 september 2016
 2. 2. Wat doen wij op het gebied van informatiemanagement en ICT? Missie: Ondersteuning van de agri-food business bij het implementeren van ICT-oplossingen door:  Analyse – wat zijn de ICT-ontwikkelingen en wat betekent dat voor uw bedrijf(stak)?  Ontwerp – hoe zou de ICT-oplossing er uit moeten zien? (architectuur en infrastructuur)  Implementatie – d.m.v. pilots prototype-oplossingen ontwikkelen, veelal in sector-brede of -overstijgende publiek-private projecten
 3. 3. Belangrijkste boodschap van mijn verhaal  Agri-Food ketens worden steeds meer technologie- en data-gedreven ● Waarschijnlijk gaat dit grote veranderingen teweeg brengen in rollen van en machtsverhoudingen tussen verschillende spelers in het netwerk ● Ontwikkeling van open infrastructuur en software en bijbehorende verdienmodellen zijn hierbij sleutelfactoren Kan resulteren in 2 uiterste scenario's: 1. Sterk geïntegreerde ketens waarin men franchiser/contracteur is 2. Open samenwerkingsnetwerk waarin men eigen business bepaalt en makkelijker switcht tussen partners Werkelijkheid ergens in het midden?
 4. 4. Wat zijn de ICT Trends?  Mobile/Cloud Computing – smart phones, wearables, incl. sensors  Locatie-gebaseerde monitoring - satelliet and remote sensing technologie, geo-information, drones, etc.  Social media - Facebook, Twitter, Wiki, etc.  Internet of Things – allerlei ‘dingen’ worden met elkaar verbonden via het internet Big Data – grote stromen (ongestructureerde) data die na analyse gebruik kunnen worden voor slimme marketing, planning en besluitvorming  The New Oil! Veel toepassingen nog in de kinderschoenen! overal van alles elke plaats met iedereen alles
 5. 5. smart sensing & monitoring smart analysis & planning smart control Het sluiten van de hele management cyclus BIG DATA
 6. 6. Ontwikkelingen omvatten hele keten en daarbuiten! 6 Source: Hisense.com Smart Farming Smart Logistics tracking/& tracing Domotica Gezondheid Fitness/Welzijn
 7. 7. Herpositionering van bedrijven (1/2) (Porter and Heppelmann, Harvard Business Review, 2014) 3. Intelligent, verbonden product + + + 2. Intelligent Product 1. Product
 8. 8. Herpositionering van bedrijven (2/2) (Porter and Heppelmann, Harvard Business Review, 2014) 8 5. Systeem van systemen bedrijfs management system bedrijfs machine systeem weer data systeem irrigatie systeem zaai optimalis. system veld sensors irrigatie punten irrigatie toepassing zaai optimalisatie toepassing bedrijfsprestatie database zaad database weerdata toepassing weers voorspellingen weer kaarten regen, vocht, temperatuur sensors bedrijfs machine system zaaimachines grond bewerkers combines 4. Product systeem
 9. 9. Herpositionering van bedrijven (2/2) (Porter and Heppelmann, Harvard Business Review, 2014) 9 5. Systeem van systemen bedrijfs management system bedrijfs machine systeem weer data systeem irrigatie systeem zaai optimalis. system veld sensors irrigatie punten irrigatie toepassing zaai optimalisatie toepassing bedrijfsprestatie database zaad database weerdata toepassing weers voorspellingen weer kaarten regen, vocht, temperatuur sensors bedrijfs machine system zaaimachines grond bewerkers combines 4. Product systeem uw bedrijf
 10. 10. Herpositionering van bedrijven (2/2) (Porter and Heppelmann, Harvard Business Review, 2014) 10 5. Systeem van systemen bedrijfs management system bedrijfs machine systeem weer data systeem irrigatie systeem zaai optimalis. system veld sensors irrigatie punten irrigatie toepassing zaai optimalisatie toepassing bedrijfsprestatie database zaad database weerdata toepassing weers voorspellingen weer kaarten regen, vocht, temperatuur sensors bedrijfs machine system zaaimachines grond bewerkers combines 4. Product systeem uw bedrijf Boer: hoeveel platforms moet je gebruiken? Ontwikkelaar: op hoeveel platforms moet ik mijn oplossing etaleren? Platformhouder: hoeveel koppelingen moet ik onderhouden?
 11. 11. Het slagveld van Big Data & Agri-Food boer boer boer boer Data Start-ups Boeren Cooperaties Open Ag Data Alliance ... AgBusiness Monsanto Cargill Dupont ... Tech bedrijven Google IBM Oracle ... Ag Tech John Deere Trimble Precision planting ... Tech Start-upsboer Tech Start-ups Data Start-upsVenture Capital Anterra Founders Fund Kleiner Perkins ... boer
 12. 12. Data verdienmodellen zijn drijvende kracht See: Arent van 't Spijker: "The New Oil - using innovative business models to turn data into profit“, 2014  Basisdata verkopen (bv. FarMobile)  Product innovatie ● data gebruiken om product te verbeteren (zie machine industrie zoals John Deere, Lely’s etc.)  ‘Commodity swap’ ● data voor data - tussen boeren en verwerkers (bv. UniTip van SuikerUnie)  Ketenintegratie ● Gebruik data om de hele keten aan te sturen (bv. Monsanto’s Fieldscripts)  Netwerkwaarde creëren ● data pool van zelfde type consumenten (bv. AgriPlace)
 13. 13. Wat zijn de uitdagingen?  Kwaliteit, beschikbaarheid – metadata!  Intelligente bewerking en analyse  Duurzame integratie van datasets  Data-eigenaarschap/afspraken over gebruik ● Veiligheid/bewaking, aansprakelijkheid, privacy, toegang  Nieuwe verdienmodellen ontwikkelen ● Delen van opbrengsten/kosten, ‘lock-in’ voorkomen  Openheid van platformen, systemen, applicaties ● Flexibel (uit)wisselen van data en leveranciers/afnemers
 14. 14. Voorbeeld gesloten systeem: Fieldscripts PRESCRIPTIVE FARMING based on VARIABLE RATE APPLICATION
 15. 15. DATA-FAIR: Open Software Ecosystem Stakeholders Platforms Apps + services Kennismodellen Security, Privacy, Trust Verdienmodellen Data-uitwisseling Gewenste situatie? – Open samenwerking De Boer Open Architecture & Infrastructure Event-driven, Configurable, Customizable Standards & Open Datasets Real-time Data-uitwisseling IoT laag
 16. 16. DATA-FAIR: Open Software Ecosystem Stakeholders Platforms Apps + services Kennismodellen Security, Privacy, Trust Verdienmodellen Data-uitwisseling Gewenste situatie? – Open samenwerking De Boer Open Architecture & Infrastructure Event-driven, Configurable, Customizable Standards & Open Datasets Real-time Data-uitwisseling  Geavanceerde planning  Digitale werkbon  Taakkaart voor precisiebemesting/bespuiting  Geavanceerde dashboards  (Keten)risicomanagement (early warning, alerts, etc.)  ... IoT laag
 17. 17. Belangrijkste boodschap van mijn verhaal  Agri-Food ketens worden steeds meer technologie- en data-gedreven ● Waarschijnlijk gaat dit grote veranderingen teweeg brengen in rollen van en machtsverhoudingen tussen verschillende spelers in het netwerk ● Ontwikkeling van open infrastructuur en software en bijbehorende verdienmodellen zijn hierbij sleutelfactoren Kan resulteren in 2 uiterste scenario's: 1. Sterk geïntegreerde ketens waarin men franchiser/contracteur is 2. Open samenwerkingsnetwerk waarin men eigen business bepaalt en makkelijker switcht tussen partners Werkelijkheid ergens in het midden?
 18. 18. Bedankt voor uw aandacht Vragen? Meer informatie sjaak.wolfert@wur.nl nl.linkedin.com/in/sjaakwolfert/ Twitter: @sjaakwolfert http://www.slideshare.net/SjaakWolfert

×