สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างง่ายด้วย Photoshop

24,455 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology

สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างง่ายด้วย Photoshop

  1. 1. สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างง่ายด้วย Photoshop
  2. 2. 1 . สร้าง file ใหม่ค่ะ แล้วไปที่ Filter>Render>Clouds จะได้ตามด้านล่างนะคะ
  3. 3. 2 . Filter>Pixelate>Mezzotint จากนั้นให้เลือก short strokes แล้วจึงกด OK ค่ะ
  4. 4. 3 . Filter>Blur>Radial Blur แล้วตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ
  5. 5. 4 . Filter>Disort>Twirl
  6. 6. 5 . ให้ทำการ click ขวาที่ layer แล้วเลือก Duplicate Later ค่ะ แล้วไปเลือกที่ Edit ---> Transform ---> Flip Horizontal
  7. 7. 6 . เืลือก Lighten ที่อยู่ในส่วนของ Layer ตามรูปด้านล่างค่ะ
  8. 8. 7 . กด Ctrl+U แล้วทำการตั้งค่าสีค่ะ
  9. 9. 8 . ตกแต่งให้เรียบร้อยจะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ
  10. 10. จัดทำโดย นางสาววัชรีย์ ทองย้อย เลขที่ 24 นางสาวศิวพร อ้างเรือง เลขที่ 40 ชั้น ม .6/3

×