Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Opiskelijat
Opiskelijat
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 60 Ad

More Related Content

More from Sivistystyönantajat - Finnish Education Employers (14)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Jatkuva oppiminen

 1. 1. AIKUISKOULUTUS JA JATKUVA OPPIMINEN
 2. 2. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2007 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Koulutustyyppi Osallistumis- tapauksia (brutto) Naisia % Opetustunteja Ammatillinen lisäkoulutus, ei oppisopimus 151 746 41 733 522 Ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimus 2 423 59 26 513 Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus 57 282 52 1 232 294 Työnantajan tilaamat kurssit 251 101 47 429 489 Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus 1 650 884 72 2 866 664 Avoin ammattikorkeakouluopetus 16 537 74 186 079 Avoin yliopisto-opetus 1) 54 864 80 89 299 Muut koulutukset 84 389 51 322 475 Yhteensä 2 269 226 66 5 886 335 1) Ei sisällä tietoja avoimesta yliopisto-opetuksesta yliopistojen itsensä toteuttamana.
 3. 3. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2008 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Koulutustyyppi Opetustunteja Osuus % Ammatillinen lisäkoulutus, ei oppisopimus 664 448 11,7 % Ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimus 28 990 0,5 % Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus 1 026 841 18,1 % Työnantajan tilaamat kurssit 417 408 7,4 % Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus 2 888 919 50,9 % Avoin ammattikorkeakouluopetus 266 302 4,7 % Avoin yliopisto-opetus 1) 83 946 1,5 % Muut koulutukset 296 369 5,2 % Yhteensä 5 673 223 100 % 1) Ei sisällä tietoja avoimesta yliopisto-opetuksesta yliopistojen itsensä toteuttamana.
 4. 4. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2009 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 5. 5. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2010 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 6. 6. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2011 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 7. 7. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2012 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 8. 8. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2013 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 9. 9. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2014 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 10. 10. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2015 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 11. 11. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2016 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 12. 12. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2017 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 13. 13. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2018 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 14. 14. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2019 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 15. 15. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2020 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 16. 16. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit (h) Tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen osallistujat (lkm.) Yhteensä 488 6199 1 549 264 Muu ammatillinen koulutus, ammatillista osaamista syventävä tai täydentävä koulutus 170 434 41 003 Muu ammatillinen koulutus, ammatilliseen tehtävään valmistava koulutus 6 038 116 Työvoimakoulutus 420 343 18 555 Työnantajan tilaama koulutus 202 294 94 887 Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus 2 311 664 1 109 028 Avoin ammattikorkeakouluopetus 1 498 281 140 019 Avoin yliopisto-opetus 59 943 32 671 Muut koulutukset 217 202 112 985
 17. 17. Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen opetustunnit Lähde: Tilastokeskus 2018 2019 2020 2021 2017 1,5 milj.
 18. 18. Vapaa-ajallaan koulutukseen osallistuneiden osuus 2017 Lähde: Tilastokeskus, vapaa-aika
 19. 19. Vapaa-ajallaan koulutukseen osallistuneiden osuus tyypin mukaan 2017 Lähde: Tilastokeskus, vapaa-aika
 20. 20. Koulutukseen osallistuvien 25-64 -vuotiaiden osuus Lähde: Eurostat ja Tilastokeskus
 21. 21. Koettu aikuiskoulutuksen tarve iän mukaan 2017 Lähde: Tilastokeskus % 18-64 -vuotiaista
 22. 22. Aikuiskoulutukseen osallistuminen Lähde: Tilastokeskus 47 % 48 % 54 % 52 % 52 % 48 % 18-64 -vuotiaista per 18-64 -vuotias
 23. 23. Aikuiskoulutukseen osallistuminen sukupuolen mukaan Lähde: Tilastokeskus % 18-64 -vuotiaista
 24. 24. Aikuiskoulutuspäivien määrä sukupuolen mukaan Lähde: Tilastokeskus
 25. 25. Aikuiskoulutuspäivien määrä iän mukaan Lähde: Tilastokeskus
 26. 26. Aikuiskoulutuksen sisältö Lähde: Tilastokeskus % 18-64 -vuotiaista koulutukseen osallistuneista
 27. 27. Ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen sukupuolen mukaan Lähde: Tilastokeskus % 18-64 –vuotiaasta työvoimasta
 28. 28. Työnantajan tukemaan aikuiskoulutukseen osallistuminen Lähde: Tilastokeskus % 18-64 -vuotiaista palkansaajista
 29. 29. Henkilöstökoulutuspäivien määrä sukupuolen mukaan Lähde: Tilastokeskus
 30. 30. Henkilöstökoulutuspäivien määrä yrityksen koon mukaan Lähde: Tilastokeskus
 31. 31. Henkilöstökoulutuksen sisältö 2017 Lähde: Tilastokeskus % 18-64 -vuotiaista koulutukseen osallistuneista
 32. 32. Koulutukseen osallistuminen 12 kk aikana 2005 Lähde: Tilastokeskus % 25-64 -vuotiaista
 33. 33. Kurssikoulutukseen osallistuminen 12 kk aikana 2005 ja 2010 Lähde: Tilastokeskus 25-64 -vuotiaista
 34. 34. Tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuminen 12 kk aikana 2005 Lähde: Tilastokeskus % 25-64 -vuotiaista
 35. 35. Muuhun kuin tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuminen 12 kk aikana 2005 Lähde: Tilastokeskus % 25-64 -vuotiaista
 36. 36. Koulutuksen (odotettavissa olevat) opetustunnit 25-64 -vuotiasta kohden 12 kk aikana 2005 Lähde: Tilastokeskus tuntia/25-64 -vuotias
 37. 37. Koulutuksen opetustunnit osallistunutta kohden 12 kk aikana 2005 Lähde: Tilastokeskus tuntia/osallistuja
 38. 38. Yritysten koulutuksen järjestäminen 2005 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10-19 henkeä 20-49 henkeä 50-249 henkeä 250-499 henkeä 500-999 henkeä 1000 tai enemmän Kaikki Järjestänyt koulutusta Kurssikoulutusta Muuta koulutusta Lähde: Tilastokeskus % yrityksistä
 39. 39. Yritysten koulutuksen järjestäminen 2015 Lähde: Tilastokeskus % yrityksistä
 40. 40. Henkilöstön kurssikoulutuksen järjestäminen ja osallistuminen 2015 Lähde: Tilastokeskus % yrityksistä/henkilöstöstä
 41. 41. Henkilöstön kurssikoulutukseen osallistuminen 2010, 2015 ja 2020 Lähde: Tilastokeskus yritysten henkilöstöstä
 42. 42. Henkilöstön kurssikoulutuksen sisältö Lähde: Tilastokeskus
 43. 43. Henkilöstön kurssikoulutuksen sisältö 2015 Lähde: Tilastokeskus % kurssikoulutustunneista
 44. 44. Koulutustuntien jakautuminen sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen 2015 Lähde: Tilastokeskus
 45. 45. Ulkoisten kurssikoulutustuntien osuus Lähde: Tilastokeskus
 46. 46. Koulutuspäivien jakautuminen järjes- täjän mukaan 1999, 2005, 2010 ja 2015 Lähde: Tilastokeskus
 47. 47. Ulkoinen kurssikoulutus järjestäjän mukaan Lähde: Tilastokeskus
 48. 48. Muiden henkilöstökoulutusmuotojen järjestäminen ja osallistuminen 2005 Lähde: Tilastokeskus
 49. 49. Muiden henkilöstökoulutusmuotojen järjestäminen 2015 Lähde: Tilastokeskus % yrityksistä
 50. 50. Muiden henkilöstökoulutusmuotojen järjestäminen Lähde: Tilastokeskus Järjestäneiden yritysten osuus
 51. 51. Muihin henkilöstökoulutusmuotoihin osallistuminen 2010, 2015, 2020 Lähde: Tilastokeskus Osallistuneiden osuus koulutusta järjestäneiden henkilöstöstä 2010 2015 2020 Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: työtehtävien ohessa tapahtuva ohjattu opiskelu, opiskelleiden osuus (%) 11,9 18,9 16,9 Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: lyhytaikainen työtehtävien vaihto, toisiin työtehtäviin siirtyminen ja opintokäynnit, opiskelleiden osuus (%) 2,1 4,1 4 Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: osallistuminen oppimistarkoituksessa konferensseihin, messuille tai luennoille, opiskelleiden osuus (%) 12,5 12,6 11,8 Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: oppiminen oppimisryhmissä, työpajoissa ja workshopeissa, opiskelleiden osuus (%) 5,4 3,4 16,4 Opiskelu muulla tavoin kuin kursseina: itseohjattu opiskelu mm. verkkokoulutusympäristössä, opiskelleiden osuus (%) 9 17,3 30,3
 52. 52. Muihin henkilöstökoulutusmuotoihin osallistuminen 2005 Lähde: Tilastokeskus osallistuneiden osuus koulutusta järjestäneiden henkilöstöstä
 53. 53. Yritysten koulutuskäytännöt 2010 Lähde: Tilastokeskus
 54. 54. Syyt, miksi koulutusta ei ole järjestetty 2005 Lähde: Tilastokeskus järjestämättömistä yrityksistä, joita 23 prosenttia
 55. 55. Syyt, miksi koulutusta ei ole järjestetty 2015 Lähde: Tilastokeskus
 56. 56. Koulutuskustannusten osuus työvoima- kustannuksista toimialoittain 2010 ja 2015 Lähde: Tilastokeskus
 57. 57. Kurssikoulutuskustannusten osuus työ- voimakustannuksista maittain 2005 ja 2010 Lähde: Tilastokeskus
 58. 58. Ammattitaitoa edistävää koulutusta tarjoavien yritysten osuus 2020 Lähde: Eurostat
 59. 59. Elinikäinen oppiminen 2016 ja 2021 – koulutukseen 4 viikon aikana osallistu- neiden 25-64 -vuotiaiden osuus Lähde: Eurostat
 60. 60. KIITOS E t u n i m i . s u k u n i m i @ s i v i s t a . f i w w w. s i v i s t a . f i Tw i t t e r @ S i v i s t y s TA

×