Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Vaikuttavuuden Boot Camp 1: Vaikuttavuuden perusteet

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 73 Ad

Vaikuttavuuden Boot Camp 1: Vaikuttavuuden perusteet

Download to read offline

Kuvaus: Sitran järjestämät Vaikuttavuuden Boot Camp -työpajat tukivat yritysten ja järjestöjen vaikuttavuuslähtöisten palveluiden kehitystä vuosina 2018-2019. Kolmen työpajan sarja keskittyi vaikuttavuuden mallintamiseen, vaikutusten mittaamiseen ja vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen. Koulutuskumppanina toimi Deloitte.
Lisenssi: Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Kuvaus: Sitran järjestämät Vaikuttavuuden Boot Camp -työpajat tukivat yritysten ja järjestöjen vaikuttavuuslähtöisten palveluiden kehitystä vuosina 2018-2019. Kolmen työpajan sarja keskittyi vaikuttavuuden mallintamiseen, vaikutusten mittaamiseen ja vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen. Koulutuskumppanina toimi Deloitte.
Lisenssi: Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Vaikuttavuuden Boot Camp 1: Vaikuttavuuden perusteet (20)

Advertisement

Vaikuttavuuden Boot Camp 1: Vaikuttavuuden perusteet

 1. 1. Vaikuttavuuden Boot Camp Työpaja 1: Vaikuttavuuden perusteet 4.9.2019
 2. 2. 2 Vaikuttavuuden Boot Camp Boot Campin kokonaisuus muodostuu kolmesta työpajasta, jotka rakentavat osallistujien ymmärrystä vaikuttavuudesta ja vaikuttavuuslähtöisestä liiketoiminnasta Vaikuttavuuden perusteet Työpaja 1 Työpaja 2 Työpaja 3 Ilmiön ymmärtäminen ja rajaaminen Vaikuttavuuden mallintaminen vaikuttavuusketjuksi Vaikuttavuuden todentamisen perusteet Mittariston rakentaminen Tiedonkeruu- suunnitelma Vaikuttavuuden viestintä & liiketoimintalähtöisyys Asiakkaan ja asiakkaan tarpeiden tunnistaminen Liiketoimintamallin tiivistäminen Vaikuttavuusketjun kehittäminen Mentorointi I ja välitehtävä Mentorointi II
 3. 3. 3 Vaikuttavuuden Boot Camp Työpajat ovat toisiaan syventäviä ja täydentäviä – prosessi ei ole lineaarinen vaan eri työpajoissa saataviin oppeihin on hyvä palata uudelleen ja uudelleen Työpaja 1 Työpaja 2 Työpaja 3
 4. 4. 4 Vaikuttavuuden Boot Camp Aikaisempien Boot Campien osallistujat kokivat mm. seuraavat asiat ja opit erittäin hyödyllisinä oman toimintansa kehittämisessä Asiakkaan määrittäminen ja asiakaslähtöisyys Boot Campin oppien hyödyntäminen sisäisinä työkaluina Reflektointi, toisto, uudelleen arvioiminen, rajaaminen… Mittarointi sekä datan ja tarinan yhdistäminen Sisäinen buy-in ja jalkauttaminen, muutosjohtaminen Kumppanuudet ja yhteiskehittäminen
 5. 5. 5 Päivän fokus ”Vaikuttavuuden mallintaminen alkaa kyseessä olevan ilmiön rajaamisesta ja ymmärtämisestä”
 6. 6. 6 Toisilta oppiminen Vaikuttavuuden Boot Camp, Työpaja 1 Tämän lisäksi päivässä on keskeistä… Verkostoituminen Esimerkkien saanti
 7. 7. 7 Mistä lähteä liikkeelle vaikuttavuuden mallintamisessa? Vaikuttavuuden mallintamisen 5 askelta
 8. 8. 8 Vaikuttavuuden mallintamisen 5 askelta TARVE & MAHDOLLISUUS ILMIÖN YMMÄRTÄMINEN & RAJAUS VAIKUTTAVUUS- TAVOITEEN ASETTAMINEN RATKAISU & TOTEUTUS Vaikuttavuuden mallintaminen lähtee (1) yhteiskunnallisen tarpeen ja mahdollisuuden sekä (2) tarkasteltavan ilmiön kirkastamista ja rajaamista. Tämän pohjalta organisaatio voi asettaa itselleen (3) konkreettisen ja realistisen vaikuttavuustavoitteen. KONKREETTISET MUUTOKSET 1. Mihin haluamme keskittyä ja mitä tavoitella toiminnallamme? 1 2 3 4 5 Organisaatiosi vaikuttavuusketju muotoutuu näiden askelmien pohjalta
 9. 9. 9 Vaikuttavuuden mallintamisen 5 askelta TARVE & MAHDOLLISUUS ILMIÖN YMMÄRTÄMINEN & RAJAUS VAIKUTTAVUUS- TAVOITEEN ASETTAMINEN RATKAISU & TOTEUTUS Vaikuttavuustavoitteen asettamisen jälkeen seuraava askel on miettiä, mitkä (4) konkreettiset muutokset (valitussa kohderyhmässä) saavat aikaan tavoitellun hyödyn sekä (5) miten ja millä resursseilla tavoite käytännössä saavutetaan. KONKREETTISET MUUTOKSET Organisaatiosi vaikuttavuusketju muotoutuu näiden askelmien pohjalta 1. Mihin haluamme keskittyä ja mitä tavoitella toiminnallamme? 1 2 3 4 5 2. Miten ja millä keinoin saavutamme tavoitteemme?
 10. 10. 10 Tänään kun työskentelemme pidä mielessä seuraavat asiat… • Yhteiskunnallisen tarpeen ja tähän liittyvän mahdollisuuden kirkastaminen muodostaa lähtökohdan työskentelylle. • Tarve voi olla myös uusi tarve, jota ei ole aikaisemmin huomioitu tai tarkasteltu. • Vaikuttavuuden todentamisen edellytyksenä on tavoitteiden tarkka asettaminen. • Organisaation vaikuttavuustavoitteen asettaminen edellyttää syvällistä ymmärrystä tarpeen taustalla olevasta ilmiöstä ja sen juurisyistä.
 11. 11. 11 Lisäksi pidä mielessä liiketoiminnan kannalta keskeiset menestystekijät… Teknisesti mahdollinen ja toteutuskelpoinen TOTEUTETTAVA Taloudellisesti kestävä organisaation näkökulmasta KANNATTAVA Haluttava asiakkaan näkökulmasta HALUTTAVA Vaikuttavuus liiketoiminnan ytimessä ja liiketoimintaedun lähteenäToimintaasi ja tarjoamaasi ratkaisua on aina tarkasteltava kolmesta eri näkökulmasta.
 12. 12. 12 Vaikuttavuuden ABC ja tarkasteltavan ilmiön ymmärtäminen Mitä on vaikuttavuus?
 13. 13. 13 Miksi juuri nyt? - muuttuva maailma ja kasvavat yhteiskunnalliset haasteet Vaikuttavuuden ABC Lisääntyvät vaatimukset läpinäkyvyydelle Lisääntyvä tietoisuus kestävyydestä Regulaation muutokset Muuttuva kysyntä ja asiakastarpeet Julkinen paine sekä sidosryhmien odotukset Arvonluonnin uudet ajurit KAUPUNGIS- TUMINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI KOROSTUVAT POLIITTINEN EPÄVARMUUS MUUTTUVAT ARVOT JA ASENTEET DEMOGRAFI- NEN MUUTOS TEKNOLOGINEN KEHITYS MAAPALLON KANTOKYVYN RAJLLISUUS ENERGIAN MURROS Megatrendit kuvaavat pitkäkestoisia, suuria ja hitaasti muuttuvia ja usein toisiinsa kytkeytyviä ilmiöitä, jotka eivät muutu hetkessä.
 14. 14. 14 Niin organisaation suunnan määrittäminen kuin vaikuttavuuden ymmärtäminen edellyttävät jatkuvaa toimintaympäristön analysointia Vaikuttavuuden ABC Megatrendit ja tulevaisuuden toimintaympäristön ennakointi tarjoavat organisaatioille: • Linssin, jonka läpi muuttuvaa toimintaympäristöä voi tarkastella • Pohjan yrityksen suunnan määrittämiselle ja strategisille valinnoille • Kriittisen näkökannan tehtäessä tärkeitä kauaskantoisia liiketoiminnallisia päätöksiä • Mahdollisuuden vaikuttaa ja varautua toiminnan reunaehtojen mahdollisiin muutoksiin (esim. lainsäädäntö) Megatrendikortit: https://media.sitra.fi/2016/01/10093022/2017 -07-05-Sitra-megatrendikortit-web-FIN.pdf Lisätietoja megatrendeistä mm. • Sitra – Megatrendit: https://www.sitra.fi/aiheet/ megatrendit/
 15. 15. 15 Vuonna 2015 julkaistut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs) ovat luoneet universaalin viitekehyksen yhteiskunnan kohtaamista haasteista Lisääntyvä tarve vaikuttavuuslähtöiselle toiminnalle ja vaikuttavuuden todentamiselle Kasvavat globaalit haasteet vaativat niin yritysten kuin julkisen sektorin yhteistyötä, muutosta totutuissa toimintatavoissa sekä uusia ratkaisuja ja palveluita Vaikuttavuuden ABC “Liikkumattomuuden yhteiskunnallisten kustannusten on arvioitu olevan 3200 – 7500 M€” 1 ”Suorien terveydenhoitokustannusten säästöt olisivat noin 1,5−2 miljardia euroa tai 15 prosenttia terveydenhuollon menoista, jos sosioekonomiset terveyserot saataisiin poistettua” 2 Yrityksillä on huomattava rooli globaalien haasteiden ratkomisessa ja sidosryhmät odottavat tätä kasvavissa määrin Uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa menestyvää toimintaa 1 http://www.ukkinstituutti.fi/tutkimus/liikuntatutkimus_suomessa/liikkumattomuuden-kustannukset 2 https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/seuranta-ja-vaikuttavuus/vaikuttavuus-ja-kustannukset
 16. 16. 16 Sidosryhmien kasvavat odotukset ovat keskeinen vaikuttavuuden ajuri. Vaikuttavuus seuraa vastuullisuutta yhtenä keskeisimpänä sidosryhmien odotuksia määrittävänä tekijänä.
 17. 17. 17 Yritystoiminnalla on aina niin positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan ja eri sidosryhmiin – vaikuttavuuden rooli korostuu kasvavassa määrin Vaikuttavuuden ABC ”Yrityksen sidosryhmiä ovat kaikki tahot, joiden kanssa yritys on tekemisissä, joihin sen toiminta vaikuttaa ja jotka vaikuttavat sen toimintaan.” Yritys Työntekijät Kumppanit Asiakkaat Julkinen taho / viranomainen Sijoittaja ja rahoittajat Miten te olette konkreettisesti nähneet ja kohdanneet eri sidosryhmien muuttuneet odotukset arjessanne? Omistaja
 18. 18. 18 Yhteiskunnan perinteiset rakenteet eivät pysty vastaamaan kasvaviin haasteisiin – samalla sidosryhmien odotukset ja vaatimukset yrityksiä kohtaan muuttuvat Vaikuttavuuden ABC “We also see many governments failing to prepare for the future, on issues ranging from retirement and infrastructure to automation and worker retraining. As a result, society increasingly is turning to the private sector and asking that companies respond to broader societal challenges. Indeed, the public expectations of your company have never been greater. Society is demanding that companies, both public and private, serve a social purpose. To prosper over time, every company must not only deliver financial performance, but also show how it makes a positive contribution to society. Companies must benefit all of their stakeholders, including shareholders, employees, customers, and the communities in which they operate.” https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
 19. 19. 19 Muutos vaikuttaa sidosryhmiin: kuluttajat Vaikuttavuuden ABC Kuluttajat pakottavat kasvavissa määrin yritykset tuomaan vastuullisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden keskeiseksi osaksi liiketoimintaa. https://www.marmai.fi/uutiset/kuluttajat-vaativat-vastuullisuutta-6281881 https://www.kauppalehti.fi/uutiset/matkailu-kasvaa-mutta-ymparistokin-kiinnostaa-ihmiset-matkustavat-yha-tietoisemmin/6a3fa770-ee14-4fa6-8b72-e2b6ea0d747e https://www.kantar.fi/sites/default/files/Yritysten_paamaaran_vastuullisuus_ja_merkityksellisyys_2014_materiaali.pdf Lähteet:
 20. 20. 20 Muutos vaikuttaa sidosryhmiin: nykyiset, milleniaalit, ja nuoremmat sukupolvet Vaikuttavuuden ABC https://www.morganstanley.com/ideas/sustainable-socially-responsible-investing-millennials-drive-growth * Milleniaalit eli Y-sukupolvi tarkoittaa 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välillä syntynyttä sukupolvea. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About- Deloitte/gx-2018-millennial-survey-report.pdf
 21. 21. 21 Muutos vaikuttaa sidosryhmiin: sijoittaja Vaikuttavuuden ABC ”Minulla on vaikuttavuussijoittamisen mahdollisuuksista samanlainen tunne kuin pääomasijoittamisesta 1970- luvulla. Jos olisin 26-vuotias, lähtisin suoraan vaikuttavuussijoittamisen tielle” -Sir Ronald Cohen https://www.hs.fi/talous/art-2000005802865.html https://www.fim.com/fi/tiedotteet/2019/s-pankki-epiqus/
 22. 22. 22 Muutos vaikuttaa sidosryhmiin: sijoittaja Vaikuttavuuden ABC https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yk-n-vaikuttavuussijoitusohjelma-helsinkiin-miljardiluokan-projektit-vivuttavat-yksityista-rahaa-kestavan-kehityksen-tavoitteiden-saavuttamiseksi https://www.finnfund.fi/uutiset/op-ja-finnfund-perustavat-suomen-ensimmaisen-globaalin-vaikuttavuusrahaston/ http://www.teollisuussijoitus.fi/yhtio/ajankohtaista/uutisarkisto/tesi-sijoittaa-75-miljoonaa-euroa-kiertotalousyrityksiin/
 23. 23. 23 Kädenjälkiajattelu keskittyy merkittävimpien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen – tämä luo pohjaa vaikuttavuusorientoituneelle toiminnalle Vaikuttavuuden ABC JALANJÄLKI Yritystoiminnan epäsuorat ja suorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan (mm. päästöt, työntekijöiden kohtelu, hyvä hallintotapa) KÄDENJÄLKI Organisaation tavoitteellinen toiminta laajempien yhteiskunnallisten hyötyjen aikaansaamiseksi keskeisenä osana omaa liiketoimintaa Suuntautuu taaksepäin Suuntautuu eteenpäin Yritykset ja muut toimijat pyrkivät kasvavassa määrin maksimoimaan hyötyjä ympäröivälle yhteiskunnalle – eli kädenjälkeään.
 24. 24. 24 Kädenjälkiajattelu keskittyy merkittävimpien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen – tämä luo pohjaa vaikuttavuusorientoituneelle toiminnalle Vaikuttavuuden ABC Kädenjälki • Parhaat tulokset saavutettu ryhmävalmennus ja sovellus -yhdistelmällä • Digitaalinen skaalautuvuus • Hyvinvoinnin kasvu • Terveyskustannusten pienentyminen • Kehitysvammaisille aikuisille työpajapaikkoja kahvila-alalla • Osaamisen ja vahvuuksien näkyväksi tekeminen • Työllistymisen edistäminen https://yle.fi/uutiset/3-10929373
 25. 25. 25 Mitä vaikuttavuudella tarkoitetaan?
 26. 26. 26 Miten määritellä vaikuttavuus? Vaikuttavuuden ABC • Vaikuttavuudella tarkoitetaan yhteiskuntaan tai ympäristöön kohdistuvaa hyötyä • Vaikuttavuus syntyy aina yhteistyössä ja edellyttää eri toimijoiden saattamista yhteen • Vaikuttavuus on systeemistä ja tarkasteltavat ilmiöt usein kompleksisia • Vaikuttavuudessa keskeistä on ymmärtää vaikutusten syy-seuraussuhteita ja vaikutusten merkityksellisyyttä • Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta pyrkii maksimoimaan positiivisia vaikutuksia – huomioi, että toimintasi voi aiheuttaa samalla myös negatiivisia vaikutuksia (esim. toisen ihmisryhmän mahdollisuudet pienenevät)
 27. 27. 27 Vaikuttavuus edellyttää vaikuttavuusketjun ymmärtämistä - vaikuttavuusketju on auki kirjoitettu suunnitelma toiminnasta ja kuvaus toiminnan syy-seuraussuhteista Vaikuttavuuden ABC Palaamme vaikuttavuusketjuun iltapäivällä, jolloin organisaationne työstää omaa vaikuttavuusketjua! Panos (input) Teko (output) Vaikutus (outcome) Vaikuttavuus (impact) Käytetyt resurssit Mitattava tehty työ Konkreettinen muutos ihmisissä, rakenteissa tai ympäristössä Ihmisten hyvinvointi ja laajempi yhteiskunnallinen hyöty
 28. 28. 28 Vaikuttavuuden ekosysteemi – Vaikuttavuus edellyttää yhteistyötä ja syntyy systeemisesti Vaikuttavuuden ABC Keitä ovat ne kumppanit ja toimijat ja yhteistyöverkostot, joiden kanssa yrityksesi tulee tehdä yhteistyötä? Miten yhteistyö voi mahdollistaa paremman ymmärryksen ja pureutumisen vaikuttavuuteen sekä uudenlaiset ratkaisut?
 29. 29. 29 Mitä ilmiöitä yhteiskunnallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien taustalla on?
 30. 30. 30 Ilmiön ymmärtäminen auttaa suuntamaan ajattelua ongelmista ratkaisuihin Vaikuttavuuden ABC Ilmiö Esimerkiksi: Kodittomuus Päihderiippuvuus Yksinäisyys Maahanmuutto Liikkumattomuus Juurisyyt – mitä ilmiön taustalla on? Mitä muutoksia pitäisi saada aikaan tilanteen parantamiseksi?
 31. 31. 31 Mitä juurisyillä tarkoitetaan? Vaikuttavuuden ABC • Juurisyiden ymmärtäminen auttaa hahmottamaan, miksi yhteiskunnallinen tarve ja tarkasteltava ilmiö ovat olemassa. • Juurisyiden analysoinnin avulla voidaan selvittää tapahtuman välittömät syyt sekä asiat, jotka vaikuttavat ilmiön olemassaolon taustalla. • Tapahtumien juurisyiden selvittäminen on tärkeää puutteiden korjaamiseksi ja tapahtumien toistumisen estämiseksi.
 32. 32. 32 Ilmiön taustalla olevia juurisyitä voidaan analysoida ongelmapuun avulla Vaikuttavuuden ABC: ongelmapuu (1/3) Tarkasteltava ilmiö Tarkasteltava ilmiö Seuraus 1 Seuraus 2 Seuraus 3 Seuraukset Syy 1 Syy 2 Syy 3 Syyt Ongelmapuu Kaksi vaihetta: 1) Syyt 2) Seuraukset
 33. 33. 33 Esimerkki ongelmapuun käytöstä: syyt ja seuraukset Vaikuttavuuden ABC: ongelmapuu (2/3) Taustalla olevat juurisyyt Ilmiöstä johtuvat seuraukset Nuorille ei ole sopivia vapaa- ajan tiloja kaupungissa Esimerkki mukaillen: https://www.meillaonidea.fi/sites/default/files/aineisto/moi_koulutusvihko.pdf Purkautuminen ilkivaltana Alhainen äänestysaktiivisuus Tekemisen puute Turhautuminen Osallistumattomuus Kunnan taloustilanne Nuorten toiveita ei ole kuultu Ylläpidon vaikeus Kunnan ikä- ja menorakenne Ei sopivia kanavia osallistua Ei riittävästi työvoimaa
 34. 34. 34 Esimerkki ongelmapuun käytöstä: ratkaisut ja myönteiset vaikutukset Vaikuttavuuden ABC: ongelmapuu (2/3) Millaisia ratkaisuja juurisyihin on? Mitä myönteisiä vaikutuksia muutoksista seuraa? Nuorille on sopivia vapaa-ajan tiloja kaupungissa Esimerkki mukaillen: https://www.meillaonidea.fi/sites/default/files/aineisto/moi_koulutusvihko.pdf Purkautuminen ilkivaltana Alhainen äänestysaktiivisuus Tekemisen puute Turhautuminen Osallistumattomuus Kunnan taloustilanne Nuorten toiveita ei ole kuultu Ylläpidon vaikeus Kunnan ikä- ja menorakenne Ei sopivia kanavia osallistua Ei riittävästi työvoimaa Häiriökäyttäytyminen vähenee Nuorten viihtyminen vapaa-ajalla Nuorten ja heidän mielipiteensä kuuleminen Osallistuminen kunnan päätöksentekoon Sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen
 35. 35. 35 Vaikuttavuuden mallintamisen askeleet • Vaikuttavuuden mallintaminen edellyttää niin yhteiskunnallisen tarpeen ja mahdollisuuden kuin tarkasteltavan ilmiön kirkastamista ja rajaamista. • Ilmiön rajaaminen mahdollistaa vaikuttavuuden kohderyhmän määrittämisen mahdollisimman tarkasti. TARVE & MAHDOLLISUUS ILMIÖN YMMÄRTÄMINEN & RAJAUS VAIKUTTAVUUS- TAVOITEEN ASETTAMINEN RATKAISU & TOTEUTUS KONKREETTISET MUUTOKSET 1 2 3 4 5
 36. 36. 36 ILMIÖN YMMÄRTÄMINEN & RAJAUS ”Keneen tai mihin hyöty kohdistuu, mitkä ovat kyseisen ilmiön juurisyitä ja mikä osa- alue ilmiössä on kiinnostava?” Tehtävä: Ilmiön ymmärtäminen & rajaus – Ongelmapuu Aikaa: 30 min Ilmiön ymmärtäminen ja rajaaminen 1. Pohdi pitchauksessa esittelemäänne yhteiskunnallista tarvetta ja siihen liittyvää ilmiötä/ilmiöitä. 2. Valitse ja määritä tarkasteltava ilmiö mahdollisimman tarkasti ja kirjoittakaa se pituussunnassa keskelle tyhjää fläppipaperia. 3. Kirjoita ilmiön välittömät syyt alapuolelle – pyrkikää syventämään syitä useaan eri kerrokseen löytääksenne todelliset juurisyyt. 4. Kirjoita ilmiöstä johtuvat seuraukset ilmiön yläpuolelle puun oksastoon.
 37. 37. 37 Tehtävä: Ilmiön ymmärtäminen & rajaus – Tarvittava muutos Aikaa: 30 min Tarvittavat muutokset ja ilmiön rajaaminen 1. Tarkastele uudelleen ongelmapuuta ja täydennä tarvittaessa mikäli teillä on tullut uusia ajatuksia. 2. Mieti minkä asioiden tulisi muuttua, jotta määrittelemänne ilmiön taustalla olevat syyt puun juuristossa ratkeavat – miettikää myös keinoja, joilla ratkaisuun päästään. 3. Lisää ajatuksenne post-it -lapuilla kuvaan. 4. Käy läpi ongelmapuuta ja rajatkaa käsiteltävästä ilmiöstä mahdollisimman selkeä kokonaisuus, johon voitte toiminnallanne saada aikaan ratkaisun. 5. Määritä rajauksen pohjalta kohderyhmä (’hyödyn kohde’) tavoittelemallenne vaikuttavuudelle mahdollisimman tarkasti annetulle tehtäväpohjalle – huomioi, että vaikuttavuuden kohderyhmä voi erota palvelunne loppukäyttäjästä! ILMIÖN YMMÄRTÄMINEN & RAJAUS ”Keneen tai mihin hyöty kohdistuu, mitkä ovat kyseisen ilmiön juurisyitä ja mikä osa- alue ilmiössä on kiinnostava?”
 38. 38. 38 Kuinka suuri kohderyhmä on? Mitä muita tarpeita ja haasteita heillä voi olla: Miten tavoitamme kohderyhmän? Tehtävä: Ilmiön ymmärtäminen & rajaus: Vaikuttavuuden kohderyhmä Täytettävä pohja Kohderyhmä (’hyödyn kohde’): Kuvaile vaikuttavuuden kohderyhmää mahdollisimman kattavasti:
 39. 39. 39 Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta Vaikuttavuus liiketoimintaedun lähteenä
 40. 40. 40 Tarkasteltavan ilmiön ja yhteiskunnallisen tarpeen ymmärtämisen lisäksi keskeistä on liiketoimintamallin kehittäminen ja toiminnan taloudellinen kannattavuus 4. Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta • Tahto yhteiskunnallisen hyödyn tuottamiseen • Ymmärrys haasteesta ja ilmiöstä • Ilmiön rajaaminen • Liiketoimintamallin kehittäminen • Toiminnan pitkän aikavälin kannattavuus • Osaaminen ja resurssit Kumpi näistä osa-alueista on sinun vahvuusalueesi? Missä ovat suurimmat kehityskohdat ja vahvuudet? Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta edellyttää vaikuttavuuden ja tarkasteltavan ilmiön ymmärtämistä sekä vahvaa liiketoimintaosaamista...
 41. 41. 41 Mitä huomioida vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittämisessä?
 42. 42. 42 Jokaisen yrityksen ja järjestötoimijan tulisi pystyä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin osana menestyvää ja kannattavaa pitkän aikavälin toimintaa Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta Miksi tätä teemme ja miksi olemme olemassa? Minne haluamme mennä ja mihin pyrimme toiminnallamme? Miten valittu suuntaa toteutetaan kannattavasti?
 43. 43. 43 Liiketoimintamallin kirkastaminen ja uskottava yritystarina ovat perusedellytyksiä menestyvälle toiminnalle…
 44. 44. 44 Yrityksen liiketoimintamalli kuvaa liiketoiminnan keskeisiä menestystekijöitä ja niiden välisiä riippuvuussuhteita, ja sen avulla voidaan tarkastella miten yritys luo arvoa. Vaikuttavuudella ja vaikuttavuusketjun elementeillä on keskeinen rooli liiketoimintamallin määrittämisessä. Liiketoimintamallin kirkastaminen tukee oman toiminnan ohjaamista ja kehittämistä Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta
 45. 45. 45 Kaikki alkaa asiakkaan todellisten tarpeiden ymmärtämisestä…
 46. 46. 46 Teknisesti mahdollinen ja toteutuskelpoinen TOTEUTETTAVA Taloudellisesti kestävä organisaation näkökulmasta KANNATTAVA Haluttava asiakkaan näkökulmasta HALUTTAVA Asiakkaan todellisiin tarpeisiin pohjautuva liiketoiminta edellyttää ajatustavan muutosta – taustalla on vahvasti myös tarkasteltavan ilmiön ymmärtäminen Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta: Asiakas ja asiakkaan tarpeet Kuinka hyvin tunnet asiakkaasi todelliset tarpeet ja sen mihin hän etsii vastauksia? Miten voisit saada lisää tietoa asiakkaan tarpeista ja kohtaamista haasteista? Tunnista toiminnalliset tavoitteet Luo ratkaisuja Sovita ratkaisut palvelun käyttäjille Ymmärrä palvelujen käyttäjiä Luo ratkaisuja Rakenna toiminnalliset puitteet M i s t ä … M i h i n … … S i s ä l t ä u l o s … U l k o a s i s ä ä n
 47. 47. 47 Kysynnän ja asiakastarpeen täsmentäminen – muista että maksava asiakas ja palvelun loppukäyttäjä tai vaikuttavuuden kohderyhmä voivat olla eri tahoja! Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta: Asiakas ja asiakkaan tarpeet Täsmennä kysyntä ja asiakastarve • Mikä on markkina ja kuka on asiakkaasi? • Mitä hän todella haluaa ja/tai tarvitsee? • Mistä hän voi maksaa ja paljonko? • Mikä on asiakkaan ja loppukäyttäjän suhde? Entä vaikuttavuuden kohderyhmän suhde edellisiin? Suunta on tärkeämpää kuin vauhti…
 48. 48. 48 Vaikuttavuuden ja oman toiminnan viestiminen ulospäin ovat avainasemassa
 49. 49. 49 Vaikuttavuuden viestiminen osana liiketoimintaa Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta Kyky viestiä palvelun tuloksista ja vaikutuksista selkeästi ja innostavasti on erottamaton osa kestävää Asiakkaat  tukee myyntiä, osa markkinointia ja viestintää Sijoittajat  uudet rahoittajat, kasvava kiinnostus Työntekijät  sitoutunut ja osaava työvoima Kumppanit  kiinnostuneet yhteistyötahot Muut sidosryhmät ja yleisö  maine ja yhteiskunnallinen/sosiaalinen toimilupa Kenelle viestitte? kilpailuetua.
 50. 50. 50 Miten kommunikoin sijoittajalle? – ”hissipuhe” / ”pitchaus” -runko Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta Harjoittelimme tätä tänään aamulla ja jatkamme pitchausten työstämistä tulevissa työpajoissa. Lähde: https://media.sitra.fi/2018/03/27105443/vaikuttavuuden-askelmerkit.pdf
 51. 51. 51 Vaikuttavuusketju ja vaikuttavuustavoite
 52. 52. 52 Hyvä mallinnus ja vaikuttavuusketjun työstäminen toimivat mittareiden perustana ja ovat perusedellytys vaikuttavuuden todentamiselle Vaikuttavuuden mallintaminen Mallintaminen Mittarit 1. Ymmärrys siitä, mitä ollaan mittaamassa 2. Mittaaminen ja vaikuttavuuden todentaminen • Mallintaminen edeltää aina mittaamista ja mittarien asettamista • Usein mittaaminen sijoittuu liian aikaiseen vaiheeseen vaikuttavuusketjua (esim. tekoihin) eikä varsinaisiin tavoiteltuihin vaikutuksiin • Vaikuttavuustavoitteen pitää olla kirkastettu ennen mallintamista ja mittaamista • Tutkimustiedon hyödyntäminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa tärkeää Huomioitavia asioita mallintamiseen ja mittaamiseen:
 53. 53. 53 Vaikuttavuusketjun perusteet (1/3) Vaikuttavuuden mallintaminen • Vaikuttavuusajattelu perustuu logiikkaketjuun, joka tunnetaan englanninkielisellä akronyymillä IOOI: Input, Output, Outcome, Impact • Loogisesti etenevä vaikuttavuusketju kuvaa toiminnan syy-seuraussuhteet. Panos (input) Teko (output) Vaikutus (outcome) Vaikuttavuus (impact)
 54. 54. 54 Vaikuttavuusketjun perusteet (2/3) Vaikuttavuuden mallintaminen Panos (input) Teko (output) Vaikutus (outcome) Vaikuttavuus (impact) Käytetyt resurssit: raha, henkilöstö, osaaminen ja resurssit Mitattava tehty työ: tunnit, kontaktien lukumäärä, kirjoitetut raportit jne. Konkreettinen muutos ihmisissä, rakenteissa tai ympäristössä: oppiminen, uudet käytännöt ja toimintamallit, paremmat elintavat; ympäristöä parantavat ratkaisut Ihmisten hyvinvointi ja laajempi yhteiskunnallinen hyöty: työllistyminen, terveet elinvuodet, parantunut ympäristön tila, yhteisöllisyys jne. Lyhyt / keskipitkä aikaväli Pitkä aikaväli
 55. 55. 55 Vaikuttavuusketjun perusteet (3/3) Vaikuttavuuden mallintaminen • Kädenjälkeen eli tavoitteelliseen vaikuttavuuteen pohjautuvassa lähestymistavassa lähdetään ylimmältä portaalta alaspäin • Tavoite eli yhteiskunnallinen hyöty määrittää alempien osien sisällön • Vaikutus kuvaa konkreettista muutosta ihmisissä rakenteissa tai ympäristössä, joka johtaa tavoiteltuun hyötyyn (vaikuttavuus). Todellisuus Vaikuttavuuden rakentuminen Panos (input) Teko (output) Vaikutus (outcome) Vaikuttavuus (impact) Asetettu tavoite
 56. 56. 56 Vaikuttavuusketjun avulla on mahdollista tehdä tärkeitä valintoja, kirkastaa omaa toimintaa sekä osoittaa miten ja miksi ratkaisu tuottaa halutun tuloksen Vaikuttavuuden mallintaminen 1. Käsiteltävän ilmiön ymmärtämistä ja rajaamista 2. Liiketoiminnan suunnittelua ja jäsentämistä 3. Toiminnan kehittämistä ja kriittisten osa-alueiden tunnistamista 4. Seurantaa, arvioimista ja todentamista 5. Viestintää sidosryhmille Vaikuttavuusketjun ymmärtäminen tukee:
 57. 57. 57 Tärkeintä on saada aikaan positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka vievät kohti vaikuttavuustavoitetta
 58. 58. 58 Kuvitteellinen esimerkki vaikuttavuusketjusta (1/2) Vaikuttavuuden mallintaminen Esimerkki 1: Kalastamisen opetus Panos (input) Teko (output) Vaikutus (outcome) Vaikuttavuus (impact) Käytetyt resurssit Mitattava tehty työ Konkreettinen muutos ihmisissä, rakenteissa tai ympäristössä Ihmisten hyvinvointi ja laajempi yhteiskunnallinen hyöty • Raha, jolla palkataan kalastusopas • Kalastusta opetetaan 10 tuntia • Opiskelija osaa kalastaa, saa parempaa ravintoa ja ansaitsee elantonsa • Uusi kalastaja hallitsee elämäänsä ja hänen elintasonsa kohoaa; yhteiskunnan kustannukset putoavat 1 Aseta tavoite2 Kulje vaikuttavuusketju taaksepäin
 59. 59. 59 Kuvitteellinen esimerkki vaikuttavuusketjusta (2/2) Vaikuttavuuden mallintaminen Esimerkki 2: Vanhuksien aktivointi ja seuran tarjoaminen Lähde: https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/tuore-tutkimus-kertoo- yksinaisyys-syo-ikaihmisten-elamasta-laadun/770813/ Yhteiskunnallinen ilmiö ja haaste
 60. 60. 60 Kuvitteellinen esimerkki vaikuttavuusketjusta (2/2) Vaikuttavuuden mallintaminen Esimerkki 2: Vanhuksien aktivointi ja seuran tarjoaminen Panos (input) Teko (output) Vaikutus (outcome) Vaikuttavuus (impact) Käytetyt resurssit Mitattava tehty työ Konkreettinen muutos ihmisissä, rakenteissa tai ympäristössä Ihmisten hyvinvointi ja laajempi yhteiskunnallinen hyöty • Palkatut työntekijät • Koulutukset ja perehdytys • Kotikäynnit: Vanhuksille tarjotaan mielekästä tekemistä ja säännöllistä seuraa • Vanhuksen toiminnalliset kyvykkyydet paranevat • Vanhus viihtyy paremmin ja kokee olonsa mielekkääksi • Vanhusten terveet elinvuodet lisääntyvät; vanhusten yleinen hyvinvointi kasvaa 1 Aseta tavoite2 Kulje vaikuttavuusketju taaksepäin
 61. 61. 61 Esimerkki vaikuttavuusketjusta (1/2) Vaikuttavuuden mallintaminen Lähde: Vaikuttavuuden askelmerkit, Sitra
 62. 62. 62 Opetus- suunnitelma Terveellisten elämäntapojen ohjaajien kouluttaminen Yhteistyö koulujen kanssa Opettajien mielenkiinto Markkinointi Aktiviteetti 1 Ravitsemus- koulutus Aktiviteetti 2 Terveelliset ruoat koulu- ruokaloihin Aktiviteetti 3 Liikunta- kasvatus Lapset oppivat ravinnosta ja liikunnasta Lapset oppivat myös muita kanavia pitkin Lapset muuttavat ruoka- ja liikunta- tottumuksiaan Taataan mahdollisuus terveelliseen ruokaan ja liikuntaan: • Kouluissa • Kotona • Naapurustossa Ruokavalion kohentaminen ja liikunnan lisääminen Lapsuusiän lihavuus vähenee Esimerkki vaikuttavuusketjusta (2/2) Vaikuttavuuden mallintaminen Vaikuttavuusketju - Lapsuusiän lihavuuden ehkäisy • Terveydenhoito- kulut pienentyvät yhteiskunnassa • Aikuisiän lihavuus ja kroonisten tautien määrä vähenevät • Lapsen ja nuoren elämänlaatu kohenee Lähde: Sage journals
 63. 63. 63 Siirtyminen ylimmältä portaalta kohti alinta – mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Vaikuttavuuden mallintaminen Panos (input) Teko (output) Vaikutus (outcome) Vaikuttavuus (impact) • Mihin kohderyhmään (’hyödyn kohde’) toimintamme kohdistuu? • Mikä on kunnianhimoinen ja samalla realistinen vaikuttavuustavoite organisaatiollesi? • Mitkä konkreettiset muutokset (valitussa kohderyhmässä) johtavat tavoitteeksi asetettuun yhteiskunnalliseen hyötyyn? • Millaista osaamista ja resursseja meillä on ja mitä tarvitsemme? • Millaisia kumppaneita tarvitsemme? • Onko meillä riittävä ymmärrys investoinneista ja kannattavuudesta? • Millä teoilla saavutamme tavoitellut konkreettiset muutokset? • Millaisilla yhteiskehittämisen ja kokeilujen keinoilla voimme päästä parempaan tulokseen? 1. 2. 3. 4.
 64. 64. 64 Organisaatiosi vaikuttavuustavoite
 65. 65. 65 Vaikuttavuuden mallintamisen askeleet • Organisaatiosi tulee ilmiön rajaamisen pohjalta pystyä muodostamaan kirkastettu vaikuttavuustavoite, joka kuvaa mitä toiminnalla ennen kaikkea tavoitellaan. • Tavoitteen tulee kohdistua aiemmin määrittämäänne kohderyhmään, johon toimintanne kohdistuu. TARVE & MAHDOLLISUUS ILMIÖN YMMÄRTÄMINEN & RAJAUS VAIKUTTAVUUS- TAVOITEEN ASETTAMINEN RATKAISU & TOTEUTUS KONKREETTISET MUUTOKSET 1 2 3 4 5
 66. 66. 66 VAIKUTTAVUUS- TAVOITEEN ASETTAMINEN ”Mitä haluamme organisaationa saavuttaa ja millainen on kunnianhimoinen ja realistinen tavoite toiminnallemme” Tehtävä: Organisaation vaikuttavuustavoite Aikaa: 25 min Organisaatiokohtaisen vaikuttavuustavoitteen asettaminen 1. Pohdi ensin laatimanne ongelmapuun pohjalta tarvittavia muutoksia (outcome/vaikutus), joita haluatte saada aikaan ja mitä haluatte organisaationa saavuttaa (impact/vaikuttavuus). 2. Kirjatkaa tämän pohjalta organisaationne (pidemmän aikavälin) vaikuttavuustavoite annetulle tehtäväpohjalle ja valmistautukaa esittelemään se muille osallistujille. Tavoitteen on hyvä olla: • Täsmällinen, mitattavissa oleva, saavutettava, realistinen, ja ajallisesti sidottu (SMART-tavoite)
 67. 67. 67 Mitä haluatte organisaationa saavuttaa? Määrittämänne kohderyhmä (’hyödyn kohde’): Tehtävä: Organisaation vaikuttavuustavoite Täytettävä pohja Aikaväli, jolla pyritte saavuttamaan tavoitteen: Organisaatiosi konkreettinen vaikuttavuustavoite:
 68. 68. 68 Organisaatiosi vaikuttavuusketju
 69. 69. 69 Vaikuttavuuden mallintamisen askeleet • Kohderyhmän määrittämisen ja vaikuttavuustavoitteen asettamisen jälkeen voitte kulkea vaikuttavuusketjua taaksepäin (oikealta vasemmalle) ja pohtia, millä konkreettisilla muutoksilla tavoitteeseen päästään ja mitä tämä toiminnaltanne edellyttää. TARVE & MAHDOLLISUUS ILMIÖN YMMÄRTÄMINEN & RAJAUS VAIKUTTAVUUS- TAVOITEEN ASETTAMINEN RATKAISU & TOTEUTUS KONKREETTISET MUUTOKSET 1 2 3 4 5 2. Miten ja millä keinoin saavutamme tavoitteemme?
 70. 70. 70 Tehtävä: Vaikuttavuusketjun määrittäminen Aikaa: 60 min RATKAISU & TOTEUTUS ”Miten ja millä resursseilla saavutamme asettamamme tavoitteen” KONKREETTISET MUUTOKSET ”Mitkä ovat ne konkreettiset muutokset joiden avulla saamme aikaiseksi halutun hyödyn” 1. Täydennä oikeanpuoleisen sarakkeen yläosaan asettamanne vaikuttavuustavoite. 2. Pohdi, mitä konkreettisia muutoksia tarvitaan, jotta saavutatte asettamanne tavoitteen. 3. Siirry tämän jälkeen tekoihin ja panoksiin, joita nämä konkreettiset muutokset edellyttävät. 4. Lopuksi voit pohtia mitä määrittämänne konkreettiset muutokset saavat aikaan ja täydentää nämä vaikuttavuussarakkeeseen asettamanne tavoitteen alle.
 71. 71. 71 Panos Teko Vaikutus Vaikuttavuus Mitä tarvitsemme toteuttaaksemme halutut aktiviteetit? (resurssit ym.) Mikä mitattava tehty työ saa aikaan halutut vaikutukset? (aktiviteetit) Mitkä konkreettiset muutokset johtavat tavoiteltuun vaikuttavuuteen? Mikä on organisaatiosi asettama vaikuttavuustavoite? Tehtävä: Vaikuttavuusketjun määrittäminen Täytettävä pohja
 72. 72. 72 Mitä tietoa sinun tulee hankkia, jotta voit osoittaa tuottamienne positiivisten vaikutusten syntyneen työnne tuloksena?
 73. 73. 73 Kirjaa 3-5 konkreettista tekoa, toimenpidettä ja ideaa, joita lähdet työstämään työpajan pohjalta. Konkreettinen teko/idea ym. Lyhyt kuvaus sisällöstä Aikataulu ja vastuu Tehtävä: Miten jatkamme alkanutta työtä? Aikaa: kotitehtävä

×