Arjen hyvinvointi ja kestävä talous– Miksi luonto parantaa hyvinvointia?13.6.2013 Timo Hämäläinen, Ph.D., Dos.
© SitraTutkimusten mukaan luonto-kokemukset edistävät ihmistenterveyttä ja hyvinvointia.2Mutta miksi?
© SitraYhteiskunnallinen murrosMARKKINOIDEN JA LIIKETOIMIN-NAN KANSAINVÄLISTYMINENMARKKINOIDEN JA ARVOKETJUJENERIKOISTUMIN...
© SitraInstrumentaalinen puhe dominoi keskusteluaTalous(globalisaatio, kilpailukyky,tehokkuus, tuottavuus, kasvu)Hyvinvoin...
© SitraRESURSSIT JATOIMINTAMAH-DOLLISUUDET- Tulot & varallisuus- Osaaminen & taidot- Fyysinen & henki-nen terveys- Sosiaal...
© SitraSitra12.6.2013 6Olemme siirtyneet ”loputtomien valintojenyhteiskuntaan” (problem of choice)• Suomalaisen talouspoli...
© SitraSitra12.6.2013 7Päätöksenteko on vaikeutunut• Yhteiskunnan murros, erikoistuminen ja monimutkaistuminen ovatlisänne...
© SitraMaailma on hämmentävä paikka!12.6.2013 8- Ilmaston lämpeneminen- Terrorismi- Talouden globalisaatio- Työelämän muut...
© SitraArjen tehtävien ja roolien yhteensovittamisen vaikeus+-+-+-+-TYÖPERHEYSTÄVÄTKULUTTAJAKANSALAINENSUKULAISETHARRASTUS...
© SitraSitraCrisis and opportunityLähde: O’Hara (2008)
© SitraYhteiskunnallinen murros jahenkinen hyvinvointiEpävarmuu-den kasvu,kompleksisuusValintojenongelmatIndividualismi,no...
© SitraSitraHenkisessä hyvinvoinnissa ongelmia• Erityisopetusta saavien nuorten määrä on kasvanut 90-luvun puolivälistä al...
© SitraSitraMitä tälle tilanteelle voisi tehdä?• Kybernetiikan ja kompleksiteetin tutkijat ovat varoittaneet ”kompleksitee...
© SitraSitra• Luonto on evoluutioprosessin myötä koherentti ympäristö, jossakaikki elementit ovat kohdallaan ja sopusoinnu...
© Sitra15Kiitos!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Timo Hämäläinen 13.6.2013: Arjen hyvinvointia ja kestävä talous

600 views

Published on

Timo Hämäläisen esitys Sitran Luonnosta hyvinvointia ja uutta palveluliiketoimintaa -tilaisuudessa 13.6.2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
600
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Timo Hämäläinen 13.6.2013: Arjen hyvinvointia ja kestävä talous

 1. 1. Arjen hyvinvointi ja kestävä talous– Miksi luonto parantaa hyvinvointia?13.6.2013 Timo Hämäläinen, Ph.D., Dos.
 2. 2. © SitraTutkimusten mukaan luonto-kokemukset edistävät ihmistenterveyttä ja hyvinvointia.2Mutta miksi?
 3. 3. © SitraYhteiskunnallinen murrosMARKKINOIDEN JA LIIKETOIMIN-NAN KANSAINVÄLISTYMINENMARKKINOIDEN JA ARVOKETJUJENERIKOISTUMINENIT -VALLANKUMOUSKASVANUT TIETOINTENSIIVISYYS JAVERKOSTOMAINEN YHTEISTYÖYHTEISKUNNAN SOPEUTUMINEN- Arkielämä ja hyvinvointi- Maailmankuva, arvot ja käyttäytymisnormit- Lait, asetukset ja sääntely- Julkisen sektorin rooli ja organisointiLähde: Freeman &Perez (1988)
 4. 4. © SitraInstrumentaalinen puhe dominoi keskusteluaTalous(globalisaatio, kilpailukyky,tehokkuus, tuottavuus, kasvu)Hyvinvointivaltio(sosiaaliset erot, budjettialijäämät,palvelurakenne, sosiaaliturva,tasa-arvo)Lähde: Habermas (1987, Vol. 2)Arkielämän hyvinvointi??(hyvinvointi?, onnellisuus?, hyvä elämä?)
 5. 5. © SitraRESURSSIT JATOIMINTAMAH-DOLLISUUDET- Tulot & varallisuus- Osaaminen & taidot- Fyysinen & henki-nen terveys- Sosiaalinen pääoma- Informaatio- Aika- Poliiittinen valta- LuonnonvaratMASLOWIN TARPEET- Itsensä toteuttaminen- Itsekunnioitus ja sosiaalinenarvostus- Lähimmäisen rakkaus jayhteisöllisyys- Turvallisuus- Fysiologiset tarpeetARJEN AKTIVITEETITJA ROOLIT- Työntekijä- Kuluttaja- Perheen jäsen- Sukulainen- Ystävä- Harrastaja- KansalainenSUBJEKTIIVINENHYVINVOINTIELINYMPÄRISTÖ- Luonnonympäristö- Infrastruktuuri- Teknologiat- Organisaatiot- Väestörakenne- Kulttuuri (arvot &normit, aktiviteetit)- Instituutiot (lait& sääntely)- Politiikka- Talous- Työmarkkinat- MediaKOHERENSSIN TUNNE- Ymmärrettävyys- Hallittavuus- Merkityksellisyys• Korkeampi päämäärä• Muiden palveleminen• Flow aktivitetitArjen valintojenvaikutuksetPalaute tarpeidentyydytyksestäPalaute onnelli-suudestaPalaute onnelli-suudestaPalaute tarpeidentyydytyksestäArjen valintojenvaikutuksetLähde: Hämäläinen (2012)
 6. 6. © SitraSitra12.6.2013 6Olemme siirtyneet ”loputtomien valintojenyhteiskuntaan” (problem of choice)• Suomalaisen talouspolitiikan ja hyvinvointivaltion keskeinen tavoite on ollutlisätä kansalaisten käytössä olevia resursseja, toimintamahdollisuuksia javapauksia.• Tämä tavoite on saavutettu erinomaisesti: Suomalaisilla on nykyään enemmänresursseja, toimintamahdollisuuksia, vapauksia ja vaihtoehtoja kuin koskaanaiemmin.• Samalla arkielämästä on kuitenkin tullut aiempaa epävarmempaa,monimutkaisempaa ja kiivasrytmisempää, ja siitä kunnialla selviäminen vaatiierilaista osaamista kuin aiemmin.• Vauraaseen ja vapaaseen yhteiskuntaan liittyy myös valinnan pakko.
 7. 7. © SitraSitra12.6.2013 7Päätöksenteko on vaikeutunut• Yhteiskunnan murros, erikoistuminen ja monimutkaistuminen ovatlisänneet päätöksenteon epävarmuutta ja ”ulkoisvaikutuksia”.• Saatavilla olevan ja ihmisten prosessoiman tiedon määrä onräjähtänyt, aivojen kapasiteetti ei ole kasvanut (”infoähky”).• Vanhat ajattelu- ja toimintamallit eivät enää toimi odotetustimuuttuneessa maailmassa.• Perinteiset käyttäytymisnormit eivät enää rajaa ja tuepäätöksentekoa sekä käyttäytymistä samoin kuin ennen. (normienrapautuminen)Rationaalinen päätöksenteko on vaikeutunut. Pitkän aikavälinsuunnittelu sekä oman toiminnan seurausten ymmärtäminenaiempaa vaikeampaa.Mielenterveys- ja elämänhallintaongelmat kärjistyvät; lyhytjänteiset,kapea-alaiset ja itsekkäät päätökset muodostuvat ongelmaksi.
 8. 8. © SitraMaailma on hämmentävä paikka!12.6.2013 8- Ilmaston lämpeneminen- Terrorismi- Talouden globalisaatio- Työelämän muutos- Finanssi- ja talouskriisi- Maahanmuutto- Yhteiskunnan polarisoituminen- Jokela & Kauhajoki- Euromaiden rahoituskriisi- Arabimaiden vallankumoukset- jne. Lähde: O’Hara 2008
 9. 9. © SitraArjen tehtävien ja roolien yhteensovittamisen vaikeus+-+-+-+-TYÖPERHEYSTÄVÄTKULUTTAJAKANSALAINENSUKULAISETHARRASTUS 1HARRASTUS 2Synergiat jakonfliktitKullakin omat:- Päämäärät- Käytännöt- Kontekstit- Viitekehykset- Kielet- Normit
 10. 10. © SitraSitraCrisis and opportunityLähde: O’Hara (2008)
 11. 11. © SitraYhteiskunnallinen murros jahenkinen hyvinvointiEpävarmuu-den kasvu,kompleksisuusValintojenongelmatIndividualismi,normittomuus,kulutusyhteis-kunta, materia-lismi & instru-mentalismiYmmärrettävyysHallittavuusMerkityksellisyysKoherens-sin tunneTerveys, subjektii-vinen hyvinvointi,elämänlaatuLähteet: Aaron Antonovsky (1987);Monica Ericsson & Bengt Lindström(2005)
 12. 12. © SitraSitraHenkisessä hyvinvoinnissa ongelmia• Erityisopetusta saavien nuorten määrä on kasvanut 90-luvun puolivälistä alkaen (Tilastokeskus)• Nuorten (16 - 29 v.) mielenterveyden häiriöiden vuoksi saamat sairauslomat jatyökyvyttömyyseläkkeet kasvoivat voimakkaasti vuosina 2000 - 2007 (Raitasalo ja Maaniemi 2008)• Nuorten nukahtamis- ja unihäiriöt ovat kasvaneet jatkuvasti vuosina 1996 – 2004 (Rimpelä, Luopa,Räsänen ja Jokela 2006)• Nuorten psyykelääkkeiden käyttö lisääntyi selvästi viime vuosikymmenen aikana (Autti-Rämö,Seppänen, Raitasalo, Martikainen ja Sorander 2009)• 15 – 25 prosenttia nuorista kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä (Marttunen ja Kaltiala-Heino2007)-----------------------------------------• 20 – 25 prosentilla väestöstä on psyykkisiä stressioireita (Lönnqvist 2008),• Työperäiset univaikeudet ovat kasvaneet selvästi vuosina 1990 - 2003 (Härmä ja Sallinen 2006),• Mielialalääkkeiden käyttö on kahdeksankertaistunut vuodesta 1990 (Lääkelaitos),• Asukasta kohti laskettu alkoholinkulutus kasvoi 18 prosenttia 1995 - 2008 (THL),• Mielenterveyden häiriöt nousivat 2000-luvulla suurimmaksi syyksi sairauspoissaoloille ja uusilletyökyvyttömyyseläkkeille (Raitasalo ja Maaniemi 2007, 2008).12
 13. 13. © SitraSitraMitä tälle tilanteelle voisi tehdä?• Kybernetiikan ja kompleksiteetin tutkijat ovat varoittaneet ”kompleksiteettikuilusta”(complexity gap) jatkuvasti monimutkaistuvan maailman ja ihmisen rajallisen henkisenkapasiteetin välillä (Ross Ashby 1958, Stafford Beer 1973, John Casti 2012).• Henkistä tasapainoa ja arjen hallintaa voidaan tukea: (a) parantamalla ihmisten arjenhallintakapasiteettia (vaikeaa), tai (b) pienentämällä arkielämän ja elinympäristöjenkompleksiteettia.• Arkielämän ja elinympäristöjen kompleksiteetia voidaan vähentää:- koherenteilla elinympäristöillä (luonto, rakennettu),- helposti navigoitavilla kaupungeilla,- organisaatioita ja prosesseja selkeyttämällä- tehtävien ulkoistamisella ja palveluiden räätälöinnillä yksilöllisiin tarpeisiin,- helppokäyttöisillä teknologioilla- yhteisöllisen ja vertaistuen edistämisellä,- yhteisillä visioilla, arvoilla ja pelinsäännöillä (luottamuksella),- valintatilanteiden helpottamisella (nudge), jne..13
 14. 14. © SitraSitra• Luonto on evoluutioprosessin myötä koherentti ympäristö, jossakaikki elementit ovat kohdallaan ja sopusoinnussa.• Ihmismieli on vuosituhansien aikana sopeutunut hyvin hänelletyypilliseen luonnonympäristöön. Se ei aiheuta hänelle henkistästressiä tai negatiivisia tunnetiloja.• Aisteilla on mahdollisuus levätä, aivoilla mahdollisuus palautua, jaalitajunta voi rauhassa työstää auki olevia kysymyksiä.• Luontokokemukset vähentävät ihmisen henkisen kapasiteetinrajallisuudesta aiheutuvia paineita kompleksissa ja epävarmassamaailmassa.14Miksi luontokokemukset edistävät hyvinvointia?
 15. 15. © Sitra15Kiitos!

×