Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palveluverkkoselvitys - Digitalisaation mahdollisuudet huomioitava sote-uudistuksessa

4,691 views

Published on

Sitra teetti Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmällä laskelmia suomalaisten terveyspalvelujen saavutettavuudesta nykytilanteessa ja vuonna 2025, kun otetaan huomioon muun muassa digitalisaation, logistiikan ja väestöpohjan kehitys.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

Palveluverkkoselvitys - Digitalisaation mahdollisuudet huomioitava sote-uudistuksessa

 1. 1. Palveluverkko 2025 -selvityksessä arvioidaan sosiaali- ja terveyspalveluiden perus- ja erikoispalveluiden maantieteellistä saavutettavuutta ja palveluverkon alueellisia muutostarpeita vuoteen 2025 mennessä suhteessa väestökehitykseen, ikärakenteeseen sekä uusien digitaalisten palveluiden ja logistiikan mahdollisuudet huomioiden. 1Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 •
 2. 2. 2 Väestön alueelliset muutokset 2015-2040 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka Manner-Suomen väestö Vuosi 2015: 5 422 837 Vuosi 2040: 5 948 022 Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 •
 3. 3. Digitaalisuus, logistiikan kehittyminen ja uudet palvelut vähentävät palvelupisteiden tarvetta 3 Yliopistosairaalat (5) 5 -5 % Keskussairaalat (20) 16 -10 % Synnytyssairaalat (25) 21 - Päivystyspisteet (48) 34 -30 % Terveysasemat (548) 329 -40 % Yksiköiden määrä nykyisin (Manner-Suomi) Yksiköiden määrä 2025 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka Yksiköiden määrän muutos Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 •
 4. 4. Erikoissairaanhoidon pisteet 2015 ja 2025 Keskussairaaloiden sijainti 2025 on laskettu painottaen vuoden 2025 väestöennusteen ikäluokkia esh:n keskimääräisillä käynneillä (THL:n tilasto 2013) Synnytyssairaalat on laskettu painottaen 0-14 vuotiaiden sijaintia 2025 väestöennusteessa. Päivystysyksiköt on laskettu painottaen vuoden 2025 väestöennusteen ikäluokkia esh:n keksimääräisillä päivystyskäynneillä (THL tilasto 2013) Tilastokeskuksen kuntapohjainen ennuste on siirretty postinumeroalueille, joiden tiheimmin asuttua 1 km x 1 km ruutuja on käytetty kysyntäpisteinä Valituksi ovat tulleet tieverkkoa pitkin laskien matka-ajallisesti väestöä lähimmäksi sijoittuvat yksiköt. Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka 6Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 •
 5. 5. Nykyiset terveysasemat ja saavutettavuuden suhteen optimoidut terveysasemat 2025 Terveysasemien sijainti 2025 on laskettu painottaen vuoden 2025 väestöennusteen ikäluokkia perusterveydenhuollon keskimääräisillä käynneillä (THL:n tilasto 2013). Tilastokeskuksen kuntapohjainen ennuste on siirretty postinumeroalueille,joiden tiheimmin asuttua 1 km x 1 km ruutuja on käytetty kysyntäpisteinä. 548 yksiköstä on valittu 329 yksikköä. Valituksi ovat tulleet tieverkkoa pitkin laskien matka-ajallisesti väestöä lähimmäksi sijoittuvat yksiköt. Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka 7Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 •
 6. 6. 3 km päässä - yksityisistä palveluista n. 44 % väestöstä - terveysasemista n. 64 % väestöstä - apteekeista n. 68 % väestöstä - yksityisistä + terveysasemista + apteekeista n. 75 % väestöstä 10 km päässä n. 90 % väestöstä (yks + ta + apt) 50 km päässä lähes kaikki (yks + ta + apt) Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka Terveysasemien, apteekkien ja yksityisten palveluiden saatavuus nykyisellä palveluverkolla 2015 8Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 •
 7. 7. Terveysasemien ja apteekkien palveluiden saatavuus optimoituna terveyskeskusverkkoon 2015 (548 kpl) ja 2025 (329 kpl) Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka 3 km päässä - terveysasemista n, 64 % väestöstä 2015 - terveysasemista + apteekeista n. 75 % väestöstä 2015 - terveysasemista n. 55 % väestöstä v. 2025 10 km päässä - terveysasemista n. 90 % väestöstä 2015 - terveysasemista + apteekeista n. 92 % väestöstä 2015 - terveysasemista n. 85 % väestöstä 2025 50 km päässä - lähes kaikki (ta + apt) 2015 - lähes kaikki terveysasemista 2025 Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 • 7
 8. 8. 8Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 • Apteekkien yli- ja alitarjonta-alueet 2015 (802 kpl) - Ylitarjonta: Asukkaita apteekkia kohti < 5000 ja apteekkien lukumäärä on 4 tai enemmän - Alitarjonta: Asukkaita apteekkia kohti on yli 7000 ja apteekkien lukumäärä on 3 tai vähemmän. - Keskiarvo 5100 as/apteekki Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka
 9. 9. 9Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 • Palveluiden saatavuuden kannalta optimoidut alueet (5 kpl) Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka
 10. 10. Palveluiden saatavuuden kannalta optimoidut alueet (10 kpl) 12Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 •
 11. 11. Palveluiden saatavuuden kannalta optimoidut alueet 15 (kpl) 13Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 •
 12. 12. sitra.fi Facebook.com/SitraFund @SitraFund Rakennamme huomisen menestyvää Suomea

×