Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palveluverkkoselvitys - Digitalisaation mahdollisuudet huomioitava sote-uudistuksessa

Sitra teetti Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmällä laskelmia suomalaisten terveyspalvelujen saavutettavuudesta nykytilanteessa ja vuonna 2025, kun otetaan huomioon muun muassa digitalisaation, logistiikan ja väestöpohjan kehitys.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Palveluverkkoselvitys - Digitalisaation mahdollisuudet huomioitava sote-uudistuksessa

 1. 1. Palveluverkko 2025 -selvityksessä arvioidaan sosiaali- ja terveyspalveluiden perus- ja erikoispalveluiden maantieteellistä saavutettavuutta ja palveluverkon alueellisia muutostarpeita vuoteen 2025 mennessä suhteessa väestökehitykseen, ikärakenteeseen sekä uusien digitaalisten palveluiden ja logistiikan mahdollisuudet huomioiden. 1Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 •
 2. 2. 2 Väestön alueelliset muutokset 2015-2040 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka Manner-Suomen väestö Vuosi 2015: 5 422 837 Vuosi 2040: 5 948 022 Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 •
 3. 3. Digitaalisuus, logistiikan kehittyminen ja uudet palvelut vähentävät palvelupisteiden tarvetta 3 Yliopistosairaalat (5) 5 -5 % Keskussairaalat (20) 16 -10 % Synnytyssairaalat (25) 21 - Päivystyspisteet (48) 34 -30 % Terveysasemat (548) 329 -40 % Yksiköiden määrä nykyisin (Manner-Suomi) Yksiköiden määrä 2025 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka Yksiköiden määrän muutos Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 •
 4. 4. Erikoissairaanhoidon pisteet 2015 ja 2025 Keskussairaaloiden sijainti 2025 on laskettu painottaen vuoden 2025 väestöennusteen ikäluokkia esh:n keskimääräisillä käynneillä (THL:n tilasto 2013) Synnytyssairaalat on laskettu painottaen 0-14 vuotiaiden sijaintia 2025 väestöennusteessa. Päivystysyksiköt on laskettu painottaen vuoden 2025 väestöennusteen ikäluokkia esh:n keksimääräisillä päivystyskäynneillä (THL tilasto 2013) Tilastokeskuksen kuntapohjainen ennuste on siirretty postinumeroalueille, joiden tiheimmin asuttua 1 km x 1 km ruutuja on käytetty kysyntäpisteinä Valituksi ovat tulleet tieverkkoa pitkin laskien matka-ajallisesti väestöä lähimmäksi sijoittuvat yksiköt. Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka 6Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 •
 5. 5. Nykyiset terveysasemat ja saavutettavuuden suhteen optimoidut terveysasemat 2025 Terveysasemien sijainti 2025 on laskettu painottaen vuoden 2025 väestöennusteen ikäluokkia perusterveydenhuollon keskimääräisillä käynneillä (THL:n tilasto 2013). Tilastokeskuksen kuntapohjainen ennuste on siirretty postinumeroalueille,joiden tiheimmin asuttua 1 km x 1 km ruutuja on käytetty kysyntäpisteinä. 548 yksiköstä on valittu 329 yksikköä. Valituksi ovat tulleet tieverkkoa pitkin laskien matka-ajallisesti väestöä lähimmäksi sijoittuvat yksiköt. Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka 7Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 •
 6. 6. 3 km päässä - yksityisistä palveluista n. 44 % väestöstä - terveysasemista n. 64 % väestöstä - apteekeista n. 68 % väestöstä - yksityisistä + terveysasemista + apteekeista n. 75 % väestöstä 10 km päässä n. 90 % väestöstä (yks + ta + apt) 50 km päässä lähes kaikki (yks + ta + apt) Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka Terveysasemien, apteekkien ja yksityisten palveluiden saatavuus nykyisellä palveluverkolla 2015 8Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 •
 7. 7. Terveysasemien ja apteekkien palveluiden saatavuus optimoituna terveyskeskusverkkoon 2015 (548 kpl) ja 2025 (329 kpl) Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka 3 km päässä - terveysasemista n, 64 % väestöstä 2015 - terveysasemista + apteekeista n. 75 % väestöstä 2015 - terveysasemista n. 55 % väestöstä v. 2025 10 km päässä - terveysasemista n. 90 % väestöstä 2015 - terveysasemista + apteekeista n. 92 % väestöstä 2015 - terveysasemista n. 85 % väestöstä 2025 50 km päässä - lähes kaikki (ta + apt) 2015 - lähes kaikki terveysasemista 2025 Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 • 7
 8. 8. 8Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 • Apteekkien yli- ja alitarjonta-alueet 2015 (802 kpl) - Ylitarjonta: Asukkaita apteekkia kohti < 5000 ja apteekkien lukumäärä on 4 tai enemmän - Alitarjonta: Asukkaita apteekkia kohti on yli 7000 ja apteekkien lukumäärä on 3 tai vähemmän. - Keskiarvo 5100 as/apteekki Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka
 9. 9. 9Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 • Palveluiden saatavuuden kannalta optimoidut alueet (5 kpl) Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka
 10. 10. Palveluiden saatavuuden kannalta optimoidut alueet (10 kpl) 12Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 •
 11. 11. Palveluiden saatavuuden kannalta optimoidut alueet 15 (kpl) 13Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmä, Geoinformatiikka Sitra • Antti Kivelä • 13.10.2015 •
 12. 12. sitra.fi Facebook.com/SitraFund @SitraFund Rakennamme huomisen menestyvää Suomea

×