Valtonen Olli esitys - hoivafoorumi 5.2.2013

337 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valtonen Olli esitys - hoivafoorumi 5.2.2013

 1. 1. VASTUU OMASTA JA LÄHIMMÄISEN HYVINVOINNISTA Säätytalo 5.2.2013 Olli Valtonen
 2. 2. HELSINKIMISSIO Sosiaalialan toimija vuodesta 1883• 100 työntekijää• 1.600 vapaaehtoista• Toimialat – Senioripysäkki – lastenkoti – Nuorten Kriisipiste – Aggredi – Resonaari – kansalaistoiminta
 3. 3. VAPAAEHTOISET MONINKERTAISTAVAT TOIMINTAMME VOLYYMIN• Nyt vapaaehtoisia kaikilla työaloillamme
 4. 4. MITÄ OLEMME OPPINEET?• Ihmiset haluavat tehdä hyvää lähimmäisilleen.• Ihmiset eivät halua ratkaista pahoinvoinnin ongelmia vain antamalla rahaa. He haluavat antaa itsensä.• He odottavat selvää kutsua.• Ja toimivaa rakennetta, johon kutsutaan.  Vapaaehtoiset on helppo kadottaa, jos ei ole toimivaa järjestelmää• He tarvitsevat yhteisön, jossa heitä autetaan auttamaan.
 5. 5. KANSALAISYHTEIS- KUNNASTA TULI LAITOSYHTEISKUNTA• Poliittinen ratkaisu – Lisää palkattuja työntekijöitä – Vain kunnan työntekijät voivat hoitaa ”kärsivien kansalaisten” ongelmat• Näkyy erityisesti vanhustenhuollossa ja lastensuojelussa
 6. 6. SUOMI ON LASTENSUOJELUSSA MAAILMAN LAITOSVALTAISIN MAA• Interventiot pääasiassa lastensuojelun asiakkuuksien kautta• Pääinstrumentti huostaanotto• Vrt. Idan (2v) yksinhuoltajaäiti, Siwan kassa, Idan isä ei kuvioissa, vanhemmat Kuopiossa ”Pelkään, että teen lapselle tai itselleni jotain”
 7. 7. PERUSKYSYMYS: Miten Suomi aikoovahvistaa sen sosiaalista pääomaa ja kansalaistoiminnan toimivuutta?
 8. 8. SOSIAALINEN PÄÄOMA LUO HYVINVOINTIA• Robert Putnam tutki Pohjois- ja Etelä-Italian suuria hyvinvointieroja (1970-1990)• Yhteiskunta toimi tehokkaimmin siellä, missä oli kansalaistoimintaa (kansalaisuuden käsite radikaalisti toinen)• Putnamin selittävä tekijä: sosiaalinen pääoma• Maailmanpankki nosti sen yhdeksi talouskasvun tärkeimmistä tekijöistä• Uskotaan selittävän yhdessä inhimillisen pääoman kanssa kaksi kolmannesta taloudellisesta kasvusta
 9. 9. SOSIAALISEN PÄÄOMAN KAKSI MITTARIA• Luottamus• Vapaaehtoistyön intensiteetti
 10. 10. MITEN KANSALAISTOIMINTAA VOITAISIIN VAHVISTAA?• Järjestöille ja kunnille yhteinen strategia vapaaehtoistoiminnan vahvistamiseksi• Vapaaehtoistoiminnalle saatava selkeä oma paikkansa valtionhallinnossa• Uudet innovaatiot avuntarpeen ja –tarjonnan nopealle kohtaamiselle

×