Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansalaiskysely valinnanvapaudesta Ylä-Savossa

392 views

Published on

Tulokset Ylä-Savossa tehdystä kansalaiskyselystä, jonka aiheena on sote-asiakkaan laajentuvan valinnanvapauden kokeilu.

Published in: Healthcare
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Kansalaiskysely valinnanvapaudesta Ylä-Savossa

 1. 1. Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa Kysely terveyspalveluiden valinnanvapaudesta Ylä-Savossa 17.2.2017 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry
 2. 2. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa  Sitran Ihminen edellä -valintakokeilut sote-palveluissa avainalue kartoitti syyskuussa 2016 kansalaisten asenteita liittyen sote-palveluiden valinnanvapauteen. Kysely käsitteli suomalaisten suhtautumista terveyspalveluiden valinnanvapauden laajenemiseen maassamme.  Kansalaiskysely toteutettiin 9.9.-15.9. 2016 välisenä aikana, tutkimukseen vastasi Kantar TNS:n Forum-internetpaneelissa 2052 väestöä edustavaa henkilöä, kyselyn tuloksia käytetään tämän tutkimuksen vertailutietona.  Tämä tutkimus kartoittaa aihealuetta Ylä-Savossa (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä), joka on yksi valinnanvapauden kokeilualueista.  Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla 1.-11. helmikuuta 2017.  Tutkimuksen aineisto edustaa Ylä-Savon 18-79-vuotiasta väestöä.  Tutkimukseen vastasi 509 väestöä edustavaa henkilöä, haastatteluja tehtiin Iisalmessa 257, Kiuruvedellä 102, Sonkajärvellä 73 ja Vieremällä 77 kpl.  Kysymyksiin vastaaminen kesti n. 13 minuuttia. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 4,3 % -yksikköä.  Tutkimusaineisto on oikaistu alueen vastaajien sukupuolen ja iän sekä asuinalueen mukaan vastaamaan kohdejoukon väestötietoja.
 3. 3. Aineiston rakenne Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 17 27 30 26 43 11 7 37 1 3 22 44 30 49 51 57 22 11 10 1 5 19 30 45 32 55 1 11 1 0% 20% 40% 60% 80% SUKUPUOLI Nainen Mies IKÄRYHMÄ 18-30v 31-49v 50-63v 64+ MIKÄ ON ASUINKUNTANNE? Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä OLETTEKO TÄLLÄ HETKELLÄ PÄÄASIALLISESTI... Kokoaikaisessa, määräaikaisessa tai osa-aikatyössä Yrittäjä tai ammatinharjoittaja Työtön tai lomautettu Opiskelija, eläkkeellä tai äitiys- hoito- tai… Muu, mikä? MILLAISEKSI KOETTE NYKYISEN TERVEYDENTILANNE? Huono (1) Melko huono (2) Keskitasoinen (3) Melko hyvä (4) Hyvä (5) KUINKA USEIN OLETTE KÄYTTÄNYT TERVEYSPALVELUJA… En kertaakaan 1-2 kertaa 3-6 kertaa Useammin kuin 6 kertaa MITÄ TERVEYSPALVELUJA OLETTE ITSE KÄYTTÄNYT… Työterveyshuollon palveluita Julkisen terveydenhuollon palveluita Opiskelijaterveydenhuollon (YTHS) palveluita Yksityisiä terveyspalveluja En ole käyttänyt mitään terveyspalveluita Tutkimusaineisto on oikaistu alueen vastaajien sukupuolen ja iän sekä asuinalueen mukaan vastaamaan kohdejoukon väestötietoja. Haastatteluja tehtiin Iisalmessa 257, Kiuruvedellä 102, Sonkajärvellä 73 ja Vieremällä 77 kpl
 4. 4. Tutkimuksen sisältö 4 Sukupuoli, ikä ja asuinkunta Sijoittuminen työmarkkinoille Koettu terveydentila Terveyspalvelujen käyttömäärä viimeisen kahden vuoden aikana Minkä eri palvelutuottajien terveyspalveluja on pääasiassa käyttänyt viimeisen kahden vuoden aikana Eri asioiden tärkeys sosiaali- ja terveyspalveluja käytettäessä Todennäköisyys käyttää sosiaaliohjausta Milloin viimeksi on kysytty palautetta hoidosta tai palveluista Mikä taho on kysynyt palautetta Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi Onko kuullut tai onko tietoinen alueen valinnanvapauskokeilusta Mistä on saanut tietoa kokeilusta Onko vaihtanut tai harkitseeko terveyskeskuspalvelujen tarjoajan vaihtamista Halukkuus vertailla eri tekijöitä palveluntarjoajaa valitessa Miksi ei halua vaihtaa palvelujen tuottajaa Odotukset kokeilulle Ylä- Savossa Vapaa sana 1. Aiheeseen liittyvät taustatiedot, eri palveluiden käyttö 2. Eri asioiden tärkeys terveyspalveluiden käytössä 3. Palaute sosiaali- ja terveydenhuollossa 4. Valinnanvapaus- kokeilu Ylä-Savossa Aihealueet
 5. 5. Vastaajien taustatiedot, eri palvelujen käyttö
 6. 6. Sijoittuminen työmarkkinoille Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa Kokoaikaisessa, määräaikaisessa tai osa-aikatyössä Yrittäjä tai ammatinharjoittaja Työtön tai lomautettu Opiskelija, eläkkeellä tai äitiys- hoito- tai vanhempainvapaalla (poissa työvoimasta) Muu, mikä? Ei osaa sanoa/ ei tiedä 43 11 7 37 10 Oletteko tällä hetkellä pääasiallisesti... YLÄ-SAVO 2017 (n=509) % Työssä käyviä, yrittäjiä tai ammatinharjoittajia on 54% vastanneista. Poissa työvoimasta, työttömänä tai lomautettuna on yhteensä 44%.
 7. 7. Sijoittuminen työmarkkinoille Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 41 43 47 40 50 67 53 2 48 39 35 35 100 56 36 28 42 46 40 85 25 22 48 41 4 11 6 15 3 17 17 2 7 18 11 17 100 11 11 9 12 10 10 8 8 26 16 9 9 7 8 7 18 7 8 8 3 9 11 100 6 8 9 5 7 9 3 10 9 8 7 43 37 37 38 28 8 18 96 35 39 45 35 100 25 43 52 37 36 40 4 54 40 27 42 2 1 2 1 1 4 2 2 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 1 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% KOKO MAA 2016 (n=2052) YLÄ-SAVO 2017 (n=509) SUKUPUOLI: Nainen (n=248) Mies (n=261) IKÄRYHMÄ: 18-30v (n=89) 31-49v (n=136) 50-63v (n=153) 64+ (n=131) ASUINKUNTA: Iisalmi (n=292) Kiuruvesi (n=111) Sonkajärvi (n=57) Vieremä (n=49) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=220) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=54) Työtön/lomautettu (n=37) Poissa työvoimasta (n=190) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=230) Melko hyvä (n=152) Huono/melko huono/keskitas. (n=127) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/12KK: 0-2 kertaa (n=129) 3-6 kertaa (n=226) 7 kertaa + (n=153) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=156) Julkisen terveydenhuollon (n=271) Yksityisiä terveyspalveluja (n=54) TERVEYSKESKUSPALV. TARJOAJA: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=116) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=357) Kokoaikaisessa, määräaikaisessa tai osa-aikatyössä Yrittäjä tai ammatinharjoittaja Työtön tai lomautettu Opiskelija, eläkkeellä tai äitiys- hoito- tai vanhempainvapaalla (poissa työvoimasta) Muu, mikä? Ei osaa sanoa/ ei tiedä Oletteko tällä hetkellä pääasiallisesti... YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Iisalmessa on enemmän työssä käyviä kuin muissa kokeilukunnissa.
 8. 8. Terveyspalvelujen käyttö viimeisen kahden vuoden aikana Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa En kertaakaan 1-2 kertaa 3-6 kertaa Useammin kuin 6 kertaa Ei osaa sanoa 3 22 44 30 0 Kuinka usein olette käyttänyt terveyspalveluja viimeisen kahden vuoden aikana? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) % Neljännes vastaajista (25%) on käyttänyt terveyspalveluja 0-2 kertaa viimeisen kahden vuoden aikana. 44% 3-6 kertaa ja 30% useammin kuin 6 kertaa viimeisen kahden vuoden aikana.
 9. 9. Terveyspalvelujen käyttö viimeisen kahden vuoden aikana Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 5 3 1 6 2 5 2 5 4 2 6 3 6 3 4 4 4 2 13 3 3 27 22 18 26 16 26 21 23 22 26 17 17 22 24 15 21 29 17 15 87 19 24 29 21 22 35 44 44 45 48 39 45 48 46 39 44 45 48 42 42 42 51 46 30 100 50 42 51 49 43 33 30 37 23 34 30 32 25 27 33 34 36 28 29 37 33 15 33 54 100 31 33 20 28 32 1 1 2 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% KOKO MAA 2016 (n=2052) YLÄ-SAVO 2017 (n=509) SUKUPUOLI: Nainen (n=248) Mies (n=261) IKÄRYHMÄ: 18-30v (n=89) 31-49v (n=136) 50-63v (n=153) 64+ (n=131) ASUINKUNTA: Iisalmi (n=292) Kiuruvesi (n=111) Sonkajärvi (n=57) Vieremä (n=49) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=220) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=54) Työtön/lomautettu (n=37) Poissa työvoimasta (n=190) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=230) Melko hyvä (n=152) Huono/melko huono/keskitas. (n=127) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/12KK: 0-2 kertaa (n=129) 3-6 kertaa (n=226) 7 kertaa + (n=153) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=156) Julkisen terveydenhuollon (n=271) Yksityisiä terveyspalveluja (n=54) TERVEYSKESKUSPALV. TARJOAJA: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=116) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=357) En kertaakaan 1-2 kertaa 3-6 kertaa Useammin kuin 6 kertaa Ei osaa sanoa YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Kuinka usein olette käyttänyt terveyspalveluja viimeisen kahden vuoden aikana? Terveyspalveluja on Ylä-Savossa käytetty viimeisen kahden vuoden aikana hieman enemmän kuin koko maassa. Naiset ovat käyttäneet palveluja enemmän kuin miehet. Eri kunnista palveluja on käytetty vähiten Iisalmessa ja eniten Vieremällä. Ne jotka ovat vaihtaneet tai harkitsevat vaihtavansa terveyskeskus- palvelujen tarjoajaa ovat käyttäneet terveyspalveluja käytännössä saman verran kuin ne, jotka eivät harkitse vaihtamista.
 10. 10. Terveyspalvelujen käyttö Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa Julkisen terveydenhuollon palveluita Työterveyshuollon palveluita Yksityisiä terveyspalveluja Opiskelijaterveyden huollon (YTHS) palveluita En ole käyttänyt mitään terveyspalveluita Ei osaa sanoa 55 32 11 110 Mitä terveyspalveluja olette itse käyttänyt pääasiassa viimeisen kahden vuoden aikana? YLÄ-SAVO 2017 (n=492) % Hieman yli puolet (55 %) vastaajista on käyttänyt pääasiassa julkisen terveydenhuollon palveluita, lähes kolmannes (32%) työterveyshuollon palveluita ja 11 % yksityisiä terveyspalveluita. Opiskelija- terveydenhuollon palveluita ei ole käytetty juuri lainkaan (1%). Yksi sadasta ilmoittaa, ettei ole käyttänyt terveyspalveluja viimeisen kahden vuoden aikana.
 11. 11. Terveyspalvelujen käyttö Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 54 55 58 52 54 41 42 86 51 54 61 75 32 45 74 81 42 65 68 58 51 59 100 45 58 25 32 30 33 30 45 46 2 35 33 29 16 62 25 13 4 43 22 23 27 34 31 100 37 31 14 11 9 12 6 14 11 11 12 11 8 9 5 27 14 12 11 12 10 14 12 7 100 17 9 6 1 2 1 7 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% KOKO MAA 2016 (n=1947) YLÄ-SAVO 2017 (n=492) SUKUPUOLI: Nainen (n=245) Mies (n=247) IKÄRYHMÄ: 18-30v (n=88) 31-49v (n=130) 50-63v (n=150) 64+ (n=124) ASUINKUNTA: Iisalmi (n=280) Kiuruvesi (n=109) Sonkajärvi (n=54) Vieremä (n=49) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=214) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=51) Työtön/lomautettu (n=36) Poissa työvoimasta (n=183) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=222) Melko hyvä (n=145) Huono/melko huono/keskitas. (n=125) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/12KK: 0-2 kertaa (n=112) 3-6 kertaa (n=226) 7 kertaa + (n=153) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=156) Julkisen terveydenhuollon (n=271) Yksityisiä terveyspalveluja (n=54) TERVEYSKESKUSPALV. TARJOAJA: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=113) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=346) Julkisen terveydenhuollon palveluita Työterveyshuollon palveluita Yksityisiä terveyspalveluja Opiskelijaterveydenhuollon (YTHS) palveluita En ole käyttänyt mitään terveyspalveluita Ei osaa sanoa Mitä terveyspalveluja olette itse käyttänyt pääasiassa viimeisen kahden vuoden aikana? YLÄ-SAVO 2017 (n=492) Julkisten terveyspalveluiden käyttö on selvästi yleisintä vanhimmassa, yli 64 -vuotiaiden ryhmässä, niiden joukossa jotka ovat poissa työvoimasta, asuvat Vieremällä tai ovat työttömänä/ lomautettuna. Ne jotka ovat arvioineet oman terveydentilansa hyväksi ovat käyttäneet julkisia terveyspalveluja muita vähemmän. Palveluntarjoajan vaihtoa harkitsevat ovat käyttäneet julkista terveydenhuoltoa harvemmin kuin ne, jotka eivät harkitse vaihtoa.
 12. 12. Koettu terveydentila Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa Hyvä (5) Melko hyvä (4) Keskitasoinen (3) Ei osaa sanoa Melko huono (2) Huono (1) 45 30 19 0 5 1 Millaiseksi koette nykyisen terveydentilanne? KOKO MAA 2016 (n=2052) % Oman terveydentilansa arvioi hyväksi alle puolet (45%) vastanneista. Melko hyväksi 30%, keskitasoiseksi 19% ja melko huonoksi tai huonoksi terveydentilansa arvioi yhteensä 6% vastanneista.
 13. 13. Koettu terveydentila Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 28 45 45 46 65 57 42 23 49 45 37 36 59 48 36 31 100 59 52 23 62 34 45 51 41 38 30 28 32 23 28 28 38 29 29 35 30 25 32 34 34 100 25 31 32 20 35 32 29 31 23 19 22 16 7 13 23 30 16 19 26 29 13 12 22 27 77 16 14 30 13 24 18 16 22 9 5 5 5 3 2 7 6 4 7 2 4 3 7 8 5 18 1 2 12 5 6 2 4 5 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 4 1 3 2 3 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% KOKO MAA 2016 (n=2052) YLÄ-SAVO 2017 (n=509) SUKUPUOLI: Nainen (n=248) Mies (n=261) IKÄRYHMÄ: 18-30v (n=89) 31-49v (n=136) 50-63v (n=153) 64+ (n=131) ASUINKUNTA: Iisalmi (n=292) Kiuruvesi (n=111) Sonkajärvi (n=57) Vieremä (n=49) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=220) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=54) Työtön/lomautettu (n=37) Poissa työvoimasta (n=190) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=230) Melko hyvä (n=152) Huono/melko huono/keskitas. (n=127) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/12KK: 0-2 kertaa (n=129) 3-6 kertaa (n=226) 7 kertaa + (n=153) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=156) Julkisen terveydenhuollon (n=271) Yksityisiä terveyspalveluja (n=54) TERVEYSKESKUSPALV. TARJOAJA: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=116) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=357) Hyvä (5) Melko hyvä (4) Keskitasoinen (3) Ei osaa sanoa Melko huono (2) Huono (1) Millaiseksi koette nykyisen terveydentilanne? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Arvio omasta terveydentilasta painottuu Ylä- Savossa enemmän arvioon ”hyvä” kuin koko maan arvioissa. Ero arviointiasteikon kohdissa ”melko huono – huono” ei kuitenkaan ole niin merkittävä. Osasyynä tähän on eri tiedonkeruu- menetelmä. Nettikyselyssä kriittisen arvion antaminen henkilökohtaiseksi koetusta asiasta on puhelinhaastattelu- tilannetta helpompaa.
 14. 14. Eri asioiden tärkeys terveyspalveluiden käytössä
 15. 15. Haastateltaville lueteltiin joukko asioita, joiden tärkeyttä he arvioivat. Henkilökunnan ammattitaito ja hoidon tuloksellisuus nousivat selvästi tärkeimmiksi asioiksi sosiaali- ja terveyspalveluita käytettäessä. Seuraaviksi tärkeimpiä olivat mahdollisuus yksilölliseen tai kokonaisvaltaiseen hoitoon, asioinnin vaivattomuus, jonotusajat sekä monipuolisuus. Vähiten tärkeinä asioina pidettiin hoidon tai palvelun hintaa ja palvelutarjoajan kotimaisuutta. Eri asioiden tärkeys on Ylä-Savossa varsin samanlainen kuin koko maan tuloksissa. Hoidon tai palvelun hintaa ei kuitenkaan pidetä aivan yhtä tärkeänä kuin koko maassa. Mahdollisuus yksilölliseen tai kokonaisvaltaiseen hoitoon ja mahdollisuus saada neuvontaa ovat naisille tärkeämpiä asioita kuin miehille. Palvelun tarjoajan kotimaisuuden tärkeys korostuu yli 64-vuotiailla vastaajilla. Vaihtaneet tai palveluntarjoajan vaihtoa harkitsevat korostavat hoidon tai palvelun monipuolisuuden ja laajuuden sekä jonotusaikojen tärkeyttä. Myös mahdollisuutta neuvontaa pidetään tärkeämpänä kuin niiden keskuudessa, jotka eivät aio vaihtaa palvelun tarjoajaa. Jos terveysasemalla olisi Ylä-Savossa tarjolla sosiaaliohjausta, 53 % todennäköisesti käyttäisi ja 45 % ei käyttäisi sitä. Ylä-Savossa todennäköisyys käyttää sosiaaliohjausta on samalla tasolla kuin koko maassa. Todennäköisimmin sosiaaliohjausta käyttäisivät työttömät tai lomautetut, poissa työvoimasta olevat, paljon perusterveydenhuollon palveluja käyttävät sekä julkisen terveydenhuollon asiakkaat ja naiset. 15 Eri asioiden tärkeys terveyspalveluiden käytössä – keskeiset havainnot
 16. 16. Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 87 84 63 58 53 52 47 47 30 12 15 33 39 44 43 47 37 54 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 4 5 12 14 2 1 3,87 3,84 3,59 3,56 3,52 3,48 3,42 3,31 3,13 0% 20% 40% 60% 80% 100% Henkilökunnan ammattitaito Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Asioinnin vaivattomuus Jonotusajat hoitoon tai palveluun Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Mahdollisuus saada neuvontaa Palveluntarjoajan kotimaisuus Hoidon tai palvelun hinta Erittäin tärkeää (4) Melko tärkeää (3) Ei osaa sanoa Ei kovin tärkeää (2) Ei lainkaan tärkeää (1) Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) ka. Henkilökunnan ammattitaito ja hoidon tuloksellisuus nousevat selvästi tärkeimmiksi asioiksi sosiaali- ja terveyspalveluita käytettäessä. Seuraaviksi tärkeimpiä ovat mahdollisuus yksilölliseen tai kokonaisvaltaiseen hoitoon, asioinnin vaivattomuus, jonotusajat sekä monipuolisuus. Vähiten tärkeitä asioita ovat hoidon tai palvelun hinta ja palvelutarjoajan kotimaisuus.
 17. 17. Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 87 80 84 70 63 49 58 49 53 48 52 43 47 37 47 41 30 45 12 17 15 25 33 43 39 47 44 44 43 49 47 51 37 39 54 44 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 3 5 2 3 2 4 4 5 5 9 12 14 14 9 1 1 1 1 1 2 4 1 1 3,87 3,80 3,84 3,68 3,59 3,43 3,56 3,46 3,52 3,42 3,48 3,37 3,42 3,26 3,31 3,21 3,13 3,34 0% 20% 40% 60% 80% 100% HENKILÖKUNNAN AMMATTITAITO Ylä-Savo 2017 (N=509) Koko Maa 2016 (N=2052) HOIDON TULOKSELLISUUS Ylä-Savo 2017 (N=509) Koko Maa 2016 (N=2052) MAHDOLL. YKSILÖLLIS./KOKONAISVALT. PALV./HOITOON Ylä-Savo 2017 (N=509) Koko Maa 2016 (N=2052) ASIOINNIN VAIVATTOMUUS Ylä-Savo 2017 (N=509) Koko Maa 2016 (N=2052) JONOTUSAJAT HOITOON TAI PALVELUUN Ylä-Savo 2017 (N=509) Koko Maa 2016 (N=2052) HOIDON TAI PALVELUN MONIPUOLISUUS JA LAAJUUS Ylä-Savo 2017 (N=509) Koko Maa 2016 (N=2052) MAHDOLLISUUS SAADA NEUVONTAA Ylä-Savo 2017 (N=509) Koko Maa 2016 (N=2052) PALVELUNTARJOAJAN KOTIMAISUUS Ylä-Savo 2017 (N=509) Koko Maa 2016 (N=2052) HOIDON TAI PALVELUN HINTA Ylä-Savo 2017 (N=509) Koko Maa 2016 (N=2052) Erittäin tärkeää (4) Melko tärkeää (3) Ei osaa sanoa Ei kovin tärkeää (2) Ei lainkaan tärkeää (1) Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) ka. Eri asioiden tärkeys on Ylä- Savossa varsin samanlainen kuin koko maan tuloksissa. Ainostaan hoidon tai palvelun hintaa ei pidetä aivan yhtä tärkeänä kuin koko maassa.
 18. 18. Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 87 84 63 58 53 52 47 47 30 80 70 49 49 48 43 41 37 45 0% 20% 40% 60% 80% 100% Henkilökunnan ammattitaito Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Asioinnin vaivattomuus Jonotusajat hoitoon tai palveluun Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Mahdollisuus saada neuvontaa Hoidon tai palvelun hinta YLÄ-SAVO 2017 (n=509) KOKO MAA 2016 (n=2052) Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Erittäin tärkeää (4)
 19. 19. Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä - Sukupuolen mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 87 84 63 58 53 52 47 47 30 0% 20% 40% 60% 80% 100% Henkilökunnan ammattitaito Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Asioinnin vaivattomuus Jonotusajat hoitoon tai palveluun Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Mahdollisuus saada neuvontaa Hoidon tai palvelun hinta YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Nainen (n=248) Mies (n=261) Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) SUKUPUOLI: Erittäin tärkeää (4) Mahdollisuus yksilölliseen / kokonaisvaltaise en hoitoon ja mahdollisuus saada neuvontaa ovat naisille tärkeämpiä asioita kuin miehille.
 20. 20. Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä - Iän mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 87 84 63 58 53 52 47 47 30 0% 20% 40% 60% 80% 100% Henkilökunnan ammattitaito Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Asioinnin vaivattomuus Jonotusajat hoitoon tai palveluun Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Mahdollisuus saada neuvontaa Hoidon tai palvelun hinta YLÄ-SAVO 2017 (n=509) 18-30v (n=89) 31-49v (n=136) 50-63v (n=153) 64+ (n=131) Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) IKÄRYHMÄ: Erittäin tärkeää (4) Palvelun tarjoajan kotimaisuuden tärkeys korostuu yli 64 –vuotiailla vastaajilla.
 21. 21. Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä - Asuinkunnan mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 87 84 63 58 53 52 47 47 30 0% 20% 40% 60% 80% 100% Henkilökunnan ammattitaito Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Asioinnin vaivattomuus Jonotusajat hoitoon tai palveluun Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Mahdollisuus saada neuvontaa Hoidon tai palvelun hinta YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Iisalmi (n=292) Kiuruvesi (n=111) Sonkajärvi (n=57) Vieremä (n=49) Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) ASUINKUNTA: Erittäin tärkeää (4)
 22. 22. Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä - Työmarkkina-aseman mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 87 84 63 58 53 52 47 47 30 0% 20% 40% 60% 80% 100% Henkilökunnan ammattitaito Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Asioinnin vaivattomuus Jonotusajat hoitoon tai palveluun Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Mahdollisuus saada neuvontaa Hoidon tai palvelun hinta YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Poissa työvoimasta (n=190) Työtön/lomautettu (n=37) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=54) On työssä (n=220) Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: Erittäin tärkeää (4)
 23. 23. Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä - Oman terveydentilan mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 87 84 63 58 53 52 47 47 30 0% 20% 40% 60% 80% 100% Henkilökunnan ammattitaito Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Asioinnin vaivattomuus Jonotusajat hoitoon tai palveluun Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Mahdollisuus saada neuvontaa Hoidon tai palvelun hinta YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Huono/melko huono/keskitas. (n=127) Melko hyvä (n=152) Hyvä (n=230) Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) OMA TERVEYDENTILA: Erittäin tärkeää (4)
 24. 24. Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä - Terveyspalveluiden käyttöuseuden mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 87 84 63 58 53 52 47 47 30 0% 20% 40% 60% 80% 100% Henkilökunnan ammattitaito Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Asioinnin vaivattomuus Jonotusajat hoitoon tai palveluun Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Mahdollisuus saada neuvontaa Hoidon tai palvelun hinta YLÄ-SAVO 2017 (n=509) 0-2 kertaa (n=129) 3-6 kertaa (n=226) 7 kertaa + (n=153) Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/12KK: Erittäin tärkeää (4)
 25. 25. Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä - Pääas. käytettyjen terveyspalveluiden mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 87 84 63 58 53 52 47 47 30 0% 20% 40% 60% 80% 100% Henkilökunnan ammattitaito Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Asioinnin vaivattomuus Jonotusajat hoitoon tai palveluun Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Mahdollisuus saada neuvontaa Hoidon tai palvelun hinta YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Yksityisiä terveyspalveluja (n=54) Työterveyshuollon (n=156) Julkisen terveydenhuollon (n=271) Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Erittäin tärkeää (4)
 26. 26. Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä - Terveyspalveluiden tarjoajan mahdollisen vaihtamisen mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 87 84 63 58 53 52 47 47 30 0% 20% 40% 60% 80% 100% Henkilökunnan ammattitaito Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Asioinnin vaivattomuus Jonotusajat hoitoon tai palveluun Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Mahdollisuus saada neuvontaa Hoidon tai palvelun hinta YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=116) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=357) Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) TERVEYSKESKUSPALV. TARJOAJA: Erittäin tärkeää (4) Vaihtaneet tai vaihtoa harkitsevat korostavat hoidon tai palvelun monipuolisuuden ja laajuuden sekä jonotusaikojen tärkeyttä. Myös mahdollisuutta neuvontaa pidetään tärkeämpänä kuin niiden keskuudessa, jotka eivät aio vaihtaa palvelun tarjoajaa.
 27. 27. Todennäköisyys käyttää sosiaaliohjausta Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa Erittäin todennäköisesti käyttäisi (4) Melko todennäköisesti käyttäisi (3) Ei osaa sanoa Melko todennäköisesti ei käyttäisi (2) Erittäin todennäköisesti ei käyttäisi (1) 12 41 1 30 15 Ajatellaan vielä tilannetta, jossa terveysasemalla olisi sosiaaliohjaaja, joka kävisi läpi elämäntilanteenne ja arvioisi sekä neuvoisi ja järjestäisi kanssanne teille sopivat palvelut. Kuinka todennäköisesti käyttäisitte itse kuvattua palvelua? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) % Jos terveysasemalla olisi Ylä-Savossa tarjolla sosiaaliohjausta, 53 % todennäköisesti käyttäisi ja 45 % ei käyttäisi sitä.
 28. 28. Todennäköisyys käyttää sosiaaliohjausta Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 16 12 15 10 8 10 14 16 14 11 12 7 5 16 19 17 10 10 19 7 11 19 5 16 19 17 12 36 41 46 37 42 35 42 46 39 44 49 41 41 32 49 43 37 45 44 41 40 44 43 44 23 39 42 8 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 6 2 1 3 1 2 1 1 2 3 1 27 30 24 36 38 36 27 21 30 31 26 31 34 40 19 25 32 32 24 31 32 26 33 25 39 30 30 14 15 15 15 8 19 15 15 15 13 13 20 19 13 7 13 20 10 11 19 16 10 19 13 17 14 15 0% 20% 40% 60% 80% 100% KOKO MAA 2016 (n=2052) YLÄ-SAVO 2017 (n=509) SUKUPUOLI: Nainen (n=248) Mies (n=261) IKÄRYHMÄ: 18-30v (n=89) 31-49v (n=136) 50-63v (n=153) 64+ (n=131) ASUINKUNTA: Iisalmi (n=292) Kiuruvesi (n=111) Sonkajärvi (n=57) Vieremä (n=49) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=220) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=54) Työtön/lomautettu (n=37) Poissa työvoimasta (n=190) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=230) Melko hyvä (n=152) Huono/melko huono/keskitas. (n=127) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/12KK: 0-2 kertaa (n=129) 3-6 kertaa (n=226) 7 kertaa + (n=153) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=156) Julkisen terveydenhuollon (n=271) Yksityisiä terveyspalveluja (n=54) TERVEYSKESKUSPALV. TARJOAJA: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=116) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=357) Erittäin todennäköisesti käyttäisi (4) Melko todennäköisesti käyttäisi (3) Ei osaa sanoa Melko todennäköisesti ei käyttäisi (2) Erittäin todennäköisesti ei käyttäisi (1) Ajatellaan vielä tilannetta, jossa terveysasemalla olisi sosiaaliohjaaja, joka kävisi läpi elämäntilanteenne ja arvioisi sekä neuvoisi ja järjestäisi kanssanne teille sopivat palvelut. Kuinka todennäköisesti käyttäisitte itse kuvattua palvelua? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Ylä-Savossa todennäköisyys käyttää sosiaaliohjausta on samalla tasolla kuin koko maassa. Todennäköisimmin sosiaaliohjausta käyttäisivät työttömät/ lomautetut, poissa työvoimasta olevat, paljon perusterveyden- huollon palveluja käyttävät sekä julkisen terveydenhuollon asiakkaat ja naiset.
 29. 29. Palaute sosiaali- ja terveydenhuollossa
 30. 30. Valtaosa haastatelluista Ylä-Savolaisista (71%) ilmoittaa, ettei heiltä ole kysytty lainkaan palautetta hoidosta tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Viimeisen vuoden aikana tai yli vuosi sitten palautetta on kysytty hieman yli neljännekseltä (27%) haastatelluista. Ylä-Savossa palautetta on kysytty hieman harvemmin kuin koko maassa. Palautetta on kysytty useammin nuorilta kuin vanhoilta, kysyminen on sitä yleisempää mitä useammin vastaaja on käyttänyt perusterveydenhuollon palveluita viimeisen 12 kk:n aikana. Jos palautetta on kysytty, sen on eri palveluntuottajista useimmin tehnyt julkinen terveydenhuolto. Eri palveluntuottajien aktiivisuus kysyä palautetta vastaa Ylä-Savossa koko maan tilannetta. Julkinen terveydenhuolto on kysynyt aktiivisimmin palautetta nuorilta ja erityisesti yli 64 –vuotiailta. Alueen eri kokeilukunnissa tilanne on hyvin samankaltainen. Kun palautteen kysymistä vertaillaan eri palveluntarjoajia pääasiallisesti käyttäneiden kesken saadaan Ylä-Savosta jälleen tulos joka vastaa koko maan tilannetta. Aktiivisin on julkinen terveydenhuolto, sitten yksityiset palvelun tarjoajat ja viimeisenä työterveyshuolto. Arviot saadusta hoidosta ja palvelusta ovat erittäin hyviä, erityisesti palvelun ystävällisyys on erinomaisella tasolla. Ainostaan ajan saamisen nopeus ja helppous vastaanotolle tai palveluun jakaa mielipiteitä. Tässäkin asiassa tyytymättömiä on alle viidennes (18%) vastanneista. Ylä-Savolaisten kokemukset hoidosta ja palvelusta ovat parempia kuin koko maan tulokset. Erittäin hyväksi koettu palvelu on Ylä-Savossa selvästi yleisempää kuin koko maassa. Sen sijaan selkeästi tyytymättömien määrissä ei ole suurta eroa koko maan tuloksiin. Naisten ja miesten kokemukset hoidosta ja palvelusta ovat keskenään varsin samalla tasolla, isoja eroja ei eri arviointikohdista löydy. Tilanne on sama eri kokeilukuntien saamissa arvioissa. Palvelun tarjoajaa vaihtaneet tai vaihtoa harkitsevat arvioivat saamaansa palvelua kriittisemmin erityisesti ajankäytön ja helppouden ja nopeuden osalta kuin ne, jotka eivät aio vaihtaa palvelun- tarjoajaa. 30 Palaute sosiaali- ja terveydenhuollossa – keskeiset havainnot
 31. 31. Sosiaali- ja terveydenhuolto: Palautteen kysyminen hoidosta / palvelusta Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa Viimeksi kuluneen vuoden aikana Yli vuosi sitten Teiltä ei ole kysytty palautetta tai palautteen antoon ei ole ollut väylää Ei osaa sanoa 18 9 71 2 Milloin teiltä on viimeksi kysytty palautetta liittyen sosiaali- ja terveyspalveluihin, esimerkiksi sitä oletteko ollut tyytyväinen saamaanne hoitoon tai palveluun? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) % Valtaosa (71%) haastatelluista Ylä- Savolaisista ilmoittaa, ettei heiltä ole kysytty lainkaan palautetta hoidosta tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Viimeisen vuoden aikana tai yli vuosi sitten palautetta on kysytty hieman yli neljännekseltä haastatelluista (27%).
 32. 32. Sosiaali- ja terveydenhuolto: Palautteen kysyminen hoidosta / palvelusta Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 21 18 17 18 26 19 14 15 18 15 22 17 20 11 12 18 17 18 18 6 19 25 23 15 22 14 19 9 9 11 8 5 12 12 5 9 12 9 7 11 10 14 7 10 8 10 12 7 10 9 10 11 9 10 56 71 71 71 65 66 72 78 71 70 66 74 67 79 66 74 71 71 70 78 72 63 67 73 63 77 69 14 2 1 4 4 3 2 1 2 2 3 3 3 8 2 3 3 1 4 2 2 1 2 4 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% KOKO MAA 2016 (n=2052) YLÄ-SAVO 2017 (n=509) SUKUPUOLI: Nainen (n=248) Mies (n=261) IKÄRYHMÄ: 18-30v (n=89) 31-49v (n=136) 50-63v (n=153) 64+ (n=131) ASUINKUNTA: Iisalmi (n=292) Kiuruvesi (n=111) Sonkajärvi (n=57) Vieremä (n=49) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=220) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=54) Työtön/lomautettu (n=37) Poissa työvoimasta (n=190) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=230) Melko hyvä (n=152) Huono/melko huono/keskitas. (n=127) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/12KK: 0-2 kertaa (n=129) 3-6 kertaa (n=226) 7 kertaa + (n=153) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=156) Julkisen terveydenhuollon (n=271) Yksityisiä terveyspalveluja (n=54) TERVEYSKESKUSPALV. TARJOAJA: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=116) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=357) Viimeksi kuluneen vuoden aikana Yli vuosi sitten Teiltä ei ole kysytty palautetta tai palautteen antoon ei ole ollut väylää Ei osaa sanoa Milloin teiltä on viimeksi kysytty palautetta liittyen sosiaali- ja terveyspalveluihin, esimerkiksi sitä oletteko ollut tyytyväinen saamaanne hoitoon tai palveluun? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Ylä-Savossa palautetta on kysytty hieman harvemmin kuin koko maassa. Palautetta on kysytty useammin nuorilta kuin vanhoilta. Palautteen kysyminen on sitä yleisempää mitä useammin vastaaja on käyttänyt perusterveyden- huollon palveluita viimeisen 12 kk:n aikana.
 33. 33. Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 54 23 21 0 3 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Julkinen terveydenhuolto Työterveyshuolto Yksityinen terveydenhuolto Opiskelijaterveydenhuolto (YTHS) Joku muu taho, mikä? Ei osaa sanoa YLÄ-SAVO 2017 (n=137) YLÄ-SAVO 2017 (n=137) Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta? YLÄ-SAVO 2017 (n=137) Jos palautetta on kysytty, sen on useimmin tehnyt julkinen terveydenhuolto.
 34. 34. Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 54 23 21 0 3 3 50 23 15 8 3 8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Julkinen terveydenhuolto Työterveyshuolto Yksityinen terveydenhuolto Opiskelijaterveydenhuolto (YTHS) Joku muu taho, mikä? Ei osaa sanoa YLÄ-SAVO 2017 (n=137) KOKO MAA 2016 (n=619) Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta? YLÄ-SAVO 2017 (n=137) Eri palveluntuottajien aktiivisuus kysyä palautetta vastaa Ylä- Savossa koko maan tilannetta. Opiskelijaterveyden- huollon asiakkaita ei kuitenkaan ole Ylä- Savossa.
 35. 35. Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 50 54 57 51 67 43 36 85 51 57 58 56 45 27 67 73 33 79 62 59 46 61 32 74 35 57 52 23 23 22 25 13 36 29 6 25 15 27 31 40 20 6 35 11 16 20 26 23 59 4 32 22 15 21 24 18 14 17 38 8 20 22 19 21 15 53 18 19 31 9 16 10 29 16 9 19 65 17 23 8 3 3 2 4 11 4 3 5 30 2 7 3 5 2 6 2 8 3 4 2 6 4 3 5 5 2 5 2 11 1 1 7 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% KOKO MAA 2016 (n=619) YLÄ-SAVO 2017 (n=137) SUKUPUOLI: Nainen (n=70) Mies (n=67) IKÄRYHMÄ: 18-30v (n=28) 31-49v (n=42) 50-63v (n=40) 64+ (n=27) ASUINKUNTA: Iisalmi (n=77) Kiuruvesi (n=31) Sonkajärvi (n=18) Vieremä (n=12) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=68) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=11) Työtön/lomautettu (n=10) Poissa työvoimasta (n=47) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=62) Melko hyvä (n=40) Huono/melko huono/keskitas. (n=36) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/12KK: 0-2 kertaa (n=24) 3-6 kertaa (n=60) 7 kertaa + (n=54) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=50) Julkisen terveydenhuollon (n=66) Yksityisiä terveyspalveluja (n=18) TERVEYSKESKUSPALV. TARJOAJA: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=27) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=102) Julkinen terveydenhuolto Työterveyshuolto Yksityinen terveydenhuolto Opiskelijaterveydenhuolto (YTHS) Joku muu taho, mikä? Ei osaa sanoa Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta? YLÄ-SAVO 2017 (n=137) Julkinen terveydenhuolto on kysynyt aktiivisimmin palautetta nuorilta ja erityisesti yli 64 – vuotiailta. Eri kunnissa tilanne on hyvin samankaltainen.
 36. 36. Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 74 78 65 63 59 60 0% 20% 40% 60% 80% 100% YLÄ-SAVO 2017: Julkisen terveydenhuollon (n=66) KOKO MAA 2016: Julkisen terveydenhuollon (n=298) YLÄ-SAVO 2017: Yksityisiä terveyspalveluja (n=18) KOKO MAA 2016: Yksityisiä terveyspalveluja (n=77) YLÄ-SAVO 2017: Työterveyshuollon (n=50) KOKO MAA 2016: Työterveyshuollon (n=171) YLÄ-SAVO 2017 (n=137)Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta? Ko. tahon palveluja pääasiallisesti käyttäneistä Kun palautteen kysymistä vertaillaan eri tahoja pääasiallisesti käyttäneiden kesken, saadaan Ylä-Savosta jälleen tulos, joka vastaa koko maan tilannetta. Aktiivisin on julkinen terveydenhuolto, sitten yksityiset palvelun tarjoajat ja viimeisenä työterveyshuolto.
 37. 37. Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 76 70 62 66 67 55 20 20 25 21 20 25 1 1 4 2 1 2 2 6 5 8 7 12 1 3 3 3 4 6 3,73 3,58 3,53 3,54 3,53 3,31 0% 20% 40% 60% 80% 100% Saitte ystävällistä palvelua Olitte tyytyväinen saamaanne apuun Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun Täysin samaa mieltä (4) Jokseenkin samaa mieltä (3) En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä (2) Täysin eri mieltä (1) Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) ka. Arviot saadusta hoidosta ja palvelusta ovat erittäin hyviä, palvelun ystävällisyys on erinomaisella tasolla. Ainostaan ajan saamisen nopeus ja helppous vastaanotolle tai palveluun jakaa mielipiteitä. Tässäkin asiassa tyytymättömiä on alle viidennes (18%) vastanneista.
 38. 38. Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 76 47 70 38 62 36 66 29 67 31 55 34 20 42 20 45 25 42 21 47 20 45 25 39 1 3 1 3 4 6 2 6 1 4 2 4 2 6 6 9 5 11 8 13 7 14 12 15 1 2 3 4 3 5 3 5 4 6 6 8 3,73 3,37 3,58 3,21 3,53 3,16 3,54 3,07 3,53 3,07 3,31 3,04 0% 20% 40% 60% 80% 100% SAITTE YSTÄVÄLLISTÄ PALVELUA Ylä-Savo 2017 (N=509) Koko Maa 2016 (N=2052) OLITTE TYYTYVÄINEN SAAMAANNE APUUN Ylä-Savo 2017 (N=509) Koko Maa 2016 (N=2052) TEIDÄT OHJATTIIN KERRALLA OIKEAAN PALVELUUN Ylä-Savo 2017 (N=509) Koko Maa 2016 (N=2052) TARPEENNE HUOMIOTIIN YKSILÖLLISESTI Ylä-Savo 2017 (N=509) Koko Maa 2016 (N=2052) HENKILÖKUNNALLA OLI TEILLE RIITTÄVÄSTI AIKAA Ylä-Savo 2017 (N=509) Koko Maa 2016 (N=2052) SAITTE HELPOSTI JA NOPEASTI AJAN… Ylä-Savo 2017 (N=509) Koko Maa 2016 (N=2052) Täysin samaa mieltä (4) Jokseenkin samaa mieltä (3) En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä (2) Täysin eri mieltä (1) Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) ka. Ylä-Savolaisten kokemukset hoidosta ja palvelusta ovat parempia kuin koko maan tulokset. Erittäin hyväksi koettu palvelu on Ylä-Savossa selvästi yleisempää kuin koko maassa. Sen sijaan selkeästi tyytymättömien määrissä ei ole suurta eroa koko maan tuloksiin.
 39. 39. Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 96 90 88 87 87 80 89 83 78 77 77 74 0% 20% 40% 60% 80% 100% Saitte ystävällistä palvelua Olitte tyytyväinen saamaanne apuun Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun YLÄ-SAVO 2017 (n=509) KOKO MAA 2016 (n=2052) Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Täysin samaa mieltä (4) tai Jokseenkin samaa mieltä (3)
 40. 40. Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi - Sukupuolen mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 96 90 88 87 87 80 0% 20% 40% 60% 80% 100% Saitte ystävällistä palvelua Olitte tyytyväinen saamaanne apuun Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Nainen (n=248) Mies (n=261) Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) SUKUPUOLI: Täysin samaa mieltä (4) tai Jokseenkin samaa mieltä (3) Naisten ja miesten kokemukset hoidosta ja palvelusta ovat varsin samalla tasolla, isoja eroja ei eri arviointikohteista löydy.
 41. 41. Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi - Iän mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 96 90 88 87 87 80 0% 20% 40% 60% 80% 100% Saitte ystävällistä palvelua Olitte tyytyväinen saamaanne apuun Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun YLÄ-SAVO 2017 (n=509) 18-30v (n=89) 31-49v (n=136) 50-63v (n=153) 64+ (n=131) Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) IKÄRYHMÄ: Täysin samaa mieltä (4) tai Jokseenkin samaa mieltä (3)
 42. 42. Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi - Asuinkunnan mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 96 90 88 87 87 80 0% 20% 40% 60% 80% 100% Saitte ystävällistä palvelua Olitte tyytyväinen saamaanne apuun Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Iisalmi (n=292) Kiuruvesi (n=111) Sonkajärvi (n=57) Vieremä (n=49) Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) ASUINKUNTA: Täysin samaa mieltä (4) tai Jokseenkin samaa mieltä (3)
 43. 43. Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi - Työmarkkina-aseman mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 96 90 88 87 87 80 0% 20% 40% 60% 80% 100% Saitte ystävällistä palvelua Olitte tyytyväinen saamaanne apuun Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Poissa työvoimasta (n=190) Työtön/lomautettu (n=37) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=54) On työssä (n=220) Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: Täysin samaa mieltä (4) tai Jokseenkin samaa mieltä (3)
 44. 44. Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi - Oman terveydentilan mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 96 90 88 87 87 80 0% 20% 40% 60% 80% 100% Saitte ystävällistä palvelua Olitte tyytyväinen saamaanne apuun Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Huono/melko huono/keskitas. (n=127) Melko hyvä (n=152) Hyvä (n=230) Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) OMA TERVEYDENTILA: Täysin samaa mieltä (4) tai Jokseenkin samaa mieltä (3)
 45. 45. Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi - Terveyspalveluiden käyttöuseuden mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 96 90 88 87 87 80 0% 20% 40% 60% 80% 100% Saitte ystävällistä palvelua Olitte tyytyväinen saamaanne apuun Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun YLÄ-SAVO 2017 (n=509) 0-2 kertaa (n=129) 3-6 kertaa (n=226) 7 kertaa + (n=153) Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/12KK: Täysin samaa mieltä (4) tai Jokseenkin samaa mieltä (3)
 46. 46. Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi - Pääas. käytettyjen terveyspalveluiden mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 96 90 88 87 87 80 0% 20% 40% 60% 80% 100% Saitte ystävällistä palvelua Olitte tyytyväinen saamaanne apuun Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Yksityisiä terveyspalveluja (n=54) Työterveyshuollon (n=156) Julkisen terveydenhuollon (n=271) Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Täysin samaa mieltä (4) tai Jokseenkin samaa mieltä (3) Yksityiset terveyspalvelujen tuottajat saavat hieman matalammat arviot kuin julkinen terveyshuolto tai työterveyshuolto. Tulokset ovat kuitenkin erittäin hyvä kaikilla palvelun- tuottajilla.
 47. 47. Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi - Terveyspalveluiden tarjoajan mahdollisen vaihtamisen mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 96 90 88 87 87 80 0% 20% 40% 60% 80% 100% Saitte ystävällistä palvelua Olitte tyytyväinen saamaanne apuun Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=116) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=357) Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) TERVEYSKESKUSPALV. TARJOAJA: Täysin samaa mieltä (4) tai Jokseenkin samaa mieltä (3) Palvelun tarjoajaa vaihtaneet tai vaihtoa harkitsevat arvioivat saamaansa palvelua kriittisemmin erityisesti ajankäytön ja helppouden ja nopeuden osalta kuin ne, jotka eivät aio vaihtaa palvelun- tarjoajaa.
 48. 48. Valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa
 49. 49. Selkeä enemmistö Ylä-Savon asukkaista (85%) on kuullut alueen valinnanvapauskokeilusta, 15% ei ole kuullut siitä. Naiset ovat kuulleet asiasta useammin kuin miehet (90% / 79%). Miehistä viidennes ei ole kuullut kokeilusta. Kokeilun tunteminen on 18-30 –vuotiaiden keskuudessa selvästi matalampi kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Asian tunteminen on matalampaa (71%) myös työttömien/lomautettujen keskuudessa. Palvelun tuottajaa vaihtaneet tai vaihtoa harkitsevat ja ne jotka eivät aio vaihtaa tuntevat kokeilun yhtä hyvin, asian tunteminen ei siis näyttäisi vaikuttavan vaihtopäätökseen. Selkeästi useimmin tietoa kokeilusta on saatu sanomalehdistä (71% asian tuntevista). Kuntayhtymän tiedotteista asiasta on saanut tietoa 35%, ystäviltä tai tuttavilta 31% ja terveysasemalta vain 12%. Palvelun tuottajaa vaihtaneet tai vaihtoa harkitsevat ovat hankkineet tietoa useammin ystäviltä tai tuttavilta tai jostain muista lähteistä (s.53), harvemmin kuntayhtymän tiedotteista tai sanomalehdistä kuin ne, jotka eivät aio vaihtaa palveluntarjoajaa. Lähes neljännes (23%) alueen asukkaista on jo vaihtanut tai harkitsee vaihtavansa terveyskeskuspalve- luiden tarjoajaa. Vastaajista 70% ei harkitse vaihtoa ja 7% ei osaa sanoa kantaansa asiasta. Palveluiden tuottajaa on vaihtanut tai harkitsee vaihtavansa muita vastaajaryhmiä useammin 18-49 – vuotiaat, Iisalmen ja Kiuruveden asukkaat ja yksityisiä terveyspalveluja pääasiassa käyttävät vastaajat. Niille, jotka ovat vaihtaneet tai harkitsevat vaihtoa jonotusaikojen pituus on asia, jota halutaan selkeästi useimmin vertailla palvelutarjoajaa valittaessa. Sen jälkeen tulevat palvelujen monipuolisuus ja laajuus ja hinnat, joita haluaa verrata noin kolmannes vastaajista, 30% haluaa vertailla aukioloaikoja. Aukioloajat ja palveluiden monipuolisuus ja laajuus ovat naisille tärkeämpiä asioita vertailussa kuin miehille. Valtakunnalliseen tulokseen verrattuna Ylä-Savossa vertailutekijöinä korostuvat jonotusaikojen pituus ja aukioloajat. Sen sijaan hinnat eivät ole vertailussa yhtä tärkeä tekijä kuin koko maan vertailuaineistossa. 49 Valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa – keskeiset havainnot 1
 50. 50. Tyytyväisyys nykyiseen terveyskeskukseen on tärkein syy sille, ettei tarvetta terveyskeskuspalveluiden tuottajan vaihtamiseen koeta (59% ilmoittaa syyksi). Noin neljännes niistä, jotka eivät ole vaihtamassa palvelutarjoajaa, ilmoittaa syyksi tottumuksen käyttää nykyistä terveyskeskusta. Viidennes arvioi, ettei käytä palveluita niin paljon että harkinta olisi ajankohtaista. Tyytyväisyys nykyiseen terveyskeskukseen korostuu vaihtamattomuuden syynä muihin kuntiin verrattuna Vieremällä sekä niiden keskuudessa, jotka ovat käyttäneet pääasiassa julkista terveydenhuoltoa. Vastaajan omalta kannalta keskeisimmiksi odotuksiksi kotikunnan valinnanvapauskokeilulle nousevat hoidon ja palvelun nykyistä nopeampi saaminen ja jonotusaikojen lyheneminen sekä se että hoidon ja palvelun tehokkuus paranee, niin että hoitoa vaativa asia saadaan kerralla kuntoon ilman monia selityskierroksia. Odotukset valinnanvapauskokeilulle ovat Ylä-Savossa varsin samanlaiset kuin koko maassa. Palvelujen saaminen aikaisempaa edullisemmin ei kuitenkaan ole alueella yhtä tärkeää kuin koko maan aineistossa. Naisten ja miesten valinnanvapauskokeilulle kohdistamissa odotuksissa ei ole kovin suuria eroja. Sen sijaan odotus nopeammasta hoidosta ja palvelusta korostuu 18-49 –vuotiaiden joukossa (lapsiperheitä). Palvelun edullisuus korostuu nuorten, 18-30 –vuotiaiden vastaajien odotuksissa. Odotus nopeammasta hoidosta ja palvelusta sekä hoidon ja palvelun parempi tehokkuus korostuvat selvästi niiden keskuudessa, jotka ovat vaihtaneet tai harkitsevat terveyskeskuspalvelujen tarjoajan vaihtamista. Sen sijaan palvelujen hintaan liittyvät odotukset ovat samalla, matalalla tasolla kuin niiden keskuudessa, jotka eivät aio vaihtaa palveluiden tarjoajaa. . 50 Valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa – keskeiset havainnot 2
 51. 51. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän valinnanvapauskokeilu Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa Kyllä Ei osaa sanoa Ei ole kuullut 85 1 15 Oletteko kuullut tai ollut tietoinen alueellanne olevasta valinnanvapauskokeilusta? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) % Selkeä enemmistö (85%) Ylä-Savon asukkaista on kuullut alueen valinnanvapaus- kokeilusta. 15% ei ole kuullut kokeilusta.
 52. 52. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän valinnanvapauskokeilu Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 85 90 79 65 81 92 93 82 94 82 81 82 91 71 88 82 84 90 85 85 85 85 83 92 86 86 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 15 9 20 34 19 7 7 17 6 18 17 17 9 27 12 18 16 9 15 15 14 15 16 8 12 14 0% 20% 40% 60% 80% 100% YLÄ-SAVO 2017 (n=509) SUKUPUOLI: Nainen (n=248) Mies (n=261) IKÄRYHMÄ: 18-30v (n=89) 31-49v (n=136) 50-63v (n=153) 64+ (n=131) ASUINKUNTA: Iisalmi (n=292) Kiuruvesi (n=111) Sonkajärvi (n=57) Vieremä (n=49) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=220) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=54) Työtön/lomautettu (n=37) Poissa työvoimasta (n=190) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=230) Melko hyvä (n=152) Huono/melko huono/keskitas. (n=127) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/12KK: 0-2 kertaa (n=129) 3-6 kertaa (n=226) 7 kertaa + (n=153) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=156) Julkisen terveydenhuollon (n=271) Yksityisiä terveyspalveluja (n=54) TERVEYSKESKUSPALV. TARJOAJA: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=116) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=357) Kyllä Ei osaa sanoa Ei ole kuullut Oletteko kuullut tai ollut tietoinen alueellanne olevasta valinnanvapauskokeilusta? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Naiset ovat kuulleet alueen valinnanvapaus- kokeilusta useammin (90%) kuin miehet (79%), joista viidennes ei ole kuullut kokeilusta. Kokeilun tunnettuus on 18-30 –vuotiaiden keskuudessa selvästi matalampi kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Tunnettuus on matalampaa (71%) myös työttömien /lomautettujen keskuudessa. Palvelun tuottajaa vaihtaneet tai vaihtoa harkitsevat ja ne jotka eivät aio vaihtaa tuntevat kokeilun yhtä hyvin.
 53. 53. Mistä on kuullut tai saanut tietoa valinnanvapauskokeilusta Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 71 35 31 12 6 37 0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sanomalehdestä Kuntayhtymän tiedotteista Ystäviltä tai tuttavilta Terveysasemalta Terveyspalveluni.fi –nettisivulta Jostain muualta, mistä? Ei osaa sanoa YLÄ-SAVO 2017 (n=431) YLÄ-SAVO 2017 (n=431) Mistä olette kuullut tai saanut tietoa valinnanvapauskokeilusta? YLÄ-SAVO 2017 (n=431) Selkeästi useimmin (71% asian tuntevista) tietoa on saatu sanomalehdistä. Kuntayhtymän tiedotteista asiasta on saanut tietoa 35%, ystäviltä tai tuttavilta 31% ja terveysasemalta vain 12%.
 54. 54. Mistä on kuullut tai saanut tietoa valinnanvapauskokeilusta, muu Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa  Radiosta 53 mainintaa  TV 21 mainintaa  Some, internet 20 mainintaa  Terveystalon mainos tai mainos 19 kpl  Työssä 17 mainintaa  Tiedote, kirje, esite 15 mainintaa  Muut sekalaiset 13 mainintaa
 55. 55. Mistä on kuullut tai saanut tietoa valinnanvapauskokeilusta Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 71 74 68 49 67 71 86 64 83 74 77 70 67 53 77 69 70 76 69 73 70 75 72 61 65 72 35 43 26 30 35 38 33 37 29 38 32 33 26 43 36 35 38 32 37 35 33 32 37 34 29 37 31 33 30 41 30 30 28 29 44 21 24 32 26 27 33 31 35 28 25 39 26 35 31 22 35 28 12 17 6 7 11 16 11 13 11 8 16 14 13 17 9 10 14 12 4 15 14 15 11 12 11 12 6 7 5 4 5 9 6 7 4 5 11 6 12 5 4 9 6 2 4 9 3 8 6 4 6 6 37 39 36 37 35 38 39 40 32 33 43 39 44 32 35 39 37 36 41 35 37 41 37 35 44 36 1 1 2 1 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220% YLÄ-SAVO 2017 (n=431) SUKUPUOLI: Nainen (n=224) Mies (n=207) IKÄRYHMÄ: 18-30v (n=58) 31-49v (n=110) 50-63v (n=141) 64+ (n=121) ASUINKUNTA: Iisalmi (n=240) Kiuruvesi (n=104) Sonkajärvi (n=47) Vieremä (n=39) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=180) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=49) Työtön/lomautettu (n=26) Poissa työvoimasta (n=167) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=189) Melko hyvä (n=128) Huono/melko huono/keskitas. (n=114) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/12KK: 0-2 kertaa (n=109) 3-6 kertaa (n=191) 7 kertaa + (n=130) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=133) Julkisen terveydenhuollon (n=225) Yksityisiä terveyspalveluja (n=50) TERVEYSKESKUSPALV. TARJOAJA: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=100) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=308) Sanomalehdestä Kuntayhtymän tiedotteista Ystäviltä tai tuttavilta Terveysasemalta Terveyspalveluni.fi –nettisivulta Jostain muualta, mistä? Ei osaa sanoa Mistä olette kuullut tai saanut tietoa valinnanvapauskokeilusta? YLÄ-SAVO 2017 (n=431) Palvelun tuottajaa vaihtaneet tai vaihtoa harkitsevat ovat hankkineet tietoa useammin ystäviltä tai tuttavilta tai jostain muista lähteistä ja harvemmin kuntayhtymän tiedotteista tai sanomalehdistä kuin ne, jotka eivät aio vaihtaa palveluntarjoajaa.
 56. 56. Onko vaihtanut tai harkitseeko vaihtavansa terveyskeskuspalvelujen tuottajaa Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa Kyllä Ei osaa sanoa Ei 23 7 70 Oletteko jo vaihtanut tai harkitsetteko vaihtavanne terveyskeskuspalvelujen tarjoajaa? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) % Lähes neljännes (23%) alueen asukkaista on jo vaihtanut tai harkitsee vaihtavansa terveyskeskuspalve- luiden tarjoajaa. 70% ei harkitse vaihtoa ja 7% ei osaa sanoa kantaansa asiasta.
 57. 57. Onko vaihtanut tai harkitseeko vaihtavansa terveyskeskuspalvelujen tuottajaa Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 23 24 21 29 36 16 14 24 27 18 12 25 34 26 17 26 22 19 21 25 21 27 19 35 100 7 6 8 14 5 7 5 7 8 9 3 8 9 6 5 10 5 3 9 7 4 4 7 6 70 70 71 58 60 77 81 69 65 73 86 66 57 68 78 64 73 78 70 67 75 69 74 59 100 0% 20% 40% 60% 80% 100% YLÄ-SAVO 2017 (n=509) SUKUPUOLI: Nainen (n=248) Mies (n=261) IKÄRYHMÄ: 18-30v (n=89) 31-49v (n=136) 50-63v (n=153) 64+ (n=131) ASUINKUNTA: Iisalmi (n=292) Kiuruvesi (n=111) Sonkajärvi (n=57) Vieremä (n=49) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=220) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=54) Työtön/lomautettu (n=37) Poissa työvoimasta (n=190) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=230) Melko hyvä (n=152) Huono/melko huono/keskitas. (n=127) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/12KK: 0-2 kertaa (n=129) 3-6 kertaa (n=226) 7 kertaa + (n=153) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=156) Julkisen terveydenhuollon (n=271) Yksityisiä terveyspalveluja (n=54) TERVEYSKESKUSPALV. TARJOAJA: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=116) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=357) Kyllä Ei osaa sanoa Ei Oletteko jo vaihtanut tai harkitsetteko vaihtavanne terveyskeskuspalvelujen tarjoajaa? YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Palveluiden tuottajaa on vaihtanut tai harkitsee vaihtavansa muita vastaajaryhmiä useammin 18-49 – vuotiaat, Iisalmen ja Kiuruveden asukkaat ja yksityisiä terveyspalveluja pääasiassa käyttävät vastaajat.
 58. 58. Halukkuus vertailla eri tekijöitä Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 76 36 32 30 30 21 7 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jonotusaikojen pituutta lääkärin/hoitajan/as.tunt. vastaanotoille Palveluiden monipuolisuutta ja laajuutta Hintoja Saavutettuja hoitotuloksia Aukioloaikoja Mahdollisuus kokonaisvalt. hyvinvointi- suunnitelm. & hlökoht. -valmennukseen Jotain muuta, mitä? Ei osaa sanoa YLÄ-SAVO 2017 (n=116) YLÄ-SAVO 2017 (n=116) Luettelen teille joukon asioita. Mitkä niistä ovat sellaisia, joita haluaisitte kaikkein eniten vertailla valitessanne palvelutarjoajaa? (Vaihtaneet/vaihtoa harkitsevat) YLÄ-SAVO 2017 (n=116) Niille, jotka ovat vaihtaneet tai harkitsevat vaihtoa jonotusaikojen pituus on asia, jota halutaan selkeästi useimmin vertailla palvelutarjoajaa valittaessa. Sen jälkeen tulevat palvelujen monipuolisuus ja laajuus ja hinnat, joita haluaa verrata noin kolmannes vastaajista. 30% haluaa vertailla aukioloaikoja.
 59. 59. Halukkuus vertailla eri tekijöitä Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 76 36 32 30 30 21 57 34 54 30 21 21 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jonotusaikojen pituutta lääkärin/hoitajan/as.tunt. vastaanotoille Palveluiden monipuolisuutta ja laajuutta Hintoja Saavutettuja hoitotuloksia Aukioloaikoja Mahdollisuus kokonaisvalt. hyvinvointi- suunnitelm. & hlökoht. -valmennukseen YLÄ-SAVO 2017 (n=116) KOKO MAA 2016 (n=2052) YLÄ-SAVO 2017 (n=116): Luettelen teille joukon asioita. Mitkä niistä ovat sellaisia, joita haluaisitte kaikkein eniten vertailla valitessanne palvelutarjoajaa? (Vaihtaneet/vaihtoa harkitsevat) YLÄ-SAVO 2017 (n=116) KOKO MAA 2016 (n=2052): Mitä tekijöitä haluaisit erityisesti vertailla, jotta pystyisit tekemään valinnan erilaisten palveluntarjoajien välillä? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä asiaa. Valtakunnalliseen tulokseen verrattuna Ylä-Savossa vertailutekijöinä korostuvat jonotusaikojen pituus ja aukioloajat. Sen sijaan hinnat eivät ole vertailussa yhtä tärkeä tekijä kuin koko maan vertailuaineistossa.
 60. 60. Halukkuus vertailla eri tekijöitä - Sukupuolen mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 76 36 32 30 30 21 7 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jonotusaikojen pituutta lääkärin/hoitajan/as.tunt. vastaanotoille Palveluiden monipuolisuutta ja laajuutta Hintoja Saavutettuja hoitotuloksia Aukioloaikoja Mahdollisuus kokonaisvalt. hyvinvointi- suunnitelm. & hlökoht. -valmennukseen Jotain muuta, mitä? Ei osaa sanoa YLÄ-SAVO 2017 (n=116) Nainen (n=61) Mies (n=56) Luettelen teille joukon asioita. Mitkä niistä ovat sellaisia, joita haluaisitte kaikkein eniten vertailla valitessanne palvelutarjoajaa? (Vaihtaneet/vaihtoa harkitsevat) YLÄ-SAVO 2017 (n=116) SUKUPUOLI: Aukioloajat ja palveluiden monipuolisuus ja laajuus ovat naisille tärkeämpiä asioita vertailussa kuin miehille.
 61. 61. Tärkeimmät syyt sille, ettei halua vaihtaa terveyskeskuspalvelujen tuottajaa Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 59 27 21 8 14 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Olette tyytyväinen nykyiseen terveyskeskukseen, ei ole tarvetta vaihtaa Menette tottumuksen mukaan terveyskeskukseen, josta olette palvelun aiemmin saanut. Ette käytä palveluita, joten vaihtaminen ei ole ajankohtaista Ette ole saanut riittävästi tietoa valinnanvapauskokeiluista tai palveluntarjoajista (joten vaihtaminen ei ole mahdollista) Jokin muu syy, mikä? Ei osaa sanoa YLÄ-SAVO 2017 (n=357) YLÄ-SAVO 2017 (n=357) Luettelen teille joukon asioita. Ilmoittakaa mitkä niistä ovat kaikkein tärkeimmät syyt sille, että ette ole vaihtamassa terveyskeskuspalvelujenne tarjoajaa. (Ei vaihtaneet/ei vaihtamassa) YLÄ-SAVO 2017 (n=357) Tyytyväisyys nykyiseen terveyskeskukseen on tärkein syy sille, ettei tarvetta vaihtamiseen koeta. Noin neljännes niistä, jotka eivät ole vaihtamassa palvelutarjoajaa, ilmoittaa syyksi tottumuksen käyttää nykyistä terveyskeskusta. Viidennes arvioi, ettei käytä palveluita niin paljon että harkinta olisi ajankohtaista.
 62. 62. Tärkeimmät syyt sille, ettei halua vaihtaa terveyskeskuspalvelujen tuottajaa Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 59 62 56 62 52 59 63 57 56 60 72 52 63 58 64 60 61 56 61 55 63 49 67 44 27 22 32 32 27 20 33 26 32 28 25 24 16 22 34 21 33 30 25 30 26 17 34 17 21 16 26 23 34 20 12 19 26 24 21 27 31 23 14 29 18 14 31 22 12 30 13 29 8 10 7 19 4 7 7 10 1 11 11 7 14 9 8 9 8 4 9 11 7 9 9 14 18 10 6 20 19 8 15 17 8 8 19 12 10 10 12 14 17 9 17 14 19 9 22 2 2 2 2 2 3 2 1 4 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% YLÄ-SAVO 2017 (n=357) SUKUPUOLI: Nainen (n=173) Mies (n=184) IKÄRYHMÄ: 18-30v (n=52) 31-49v (n=81) 50-63v (n=119) 64+ (n=106) ASUINKUNTA: Iisalmi (n=202) Kiuruvesi (n=72) Sonkajärvi (n=42) Vieremä (n=42) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=146) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=31) Työtön/lomautettu (n=25) Poissa työvoimasta (n=148) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=148) Melko hyvä (n=110) Huono/melko huono/keskitas. (n=100) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/12KK: 0-2 kertaa (n=90) 3-6 kertaa (n=152) 7 kertaa + (n=115) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=108) Julkisen terveydenhuollon (n=200) Yksityisiä terveyspalveluja (n=32) Olette tyytyväinen nykyiseen terveyskeskukseen, ei ole tarvetta vaihtaa Menette tottumuksen mukaan terveyskeskukseen, josta olette palvelun aiemmin saanut. Ette käytä palveluita, joten vaihtaminen ei ole ajankohtaista Ette ole saanut riittävästi tietoa valinnanvapauskokeiluista tai palveluntarjoajista (joten vaihtaminen ei ole mahdollista) Jokin muu syy, mikä? Ei osaa sanoa Luettelen teille joukon asioita. Ilmoittakaa mitkä niistä ovat kaikkein tärkeimmät syyt sille, että ette ole vaihtamassa terveyskeskuspalvelujenne tarjoajaa. (Ei vaihtaneet/ei vaihtamassa) YLÄ-SAVO 2017 (n=357) Tyytyväisyys nykyiseen terveyskeskukseen on tärkein syy sille, ettei tarvetta vaihtamiseen koeta. Tämä korostuu muihin kuntiin verrattuna Vieremällä ja niiden keskuudessa, jotka ovat käyttäneet pääasiassa julkista terveydenhuoltoa.
 63. 63. Eri asioiden tärkeys valinnanvapauskokeilussa Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 56 52 37 24 17 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Saatte nopeammin hoitoa ja palvelua, jonotusajat lyhenevät Saatte tehokkaampaa hoitoa ja palvelua, saatte asianne kerralla kuntoon ilman että samaa asiaa tarvitsee selittää monta kertaa Saatte hoitoa ja palvelua lähellä kotianne Saatte itse valita ja vaihtaa palvelujen tarjoajaa Saatte tarvitsemanne palvelut entistä edullisemmin Ei osaa sanoa YLÄ-SAVO 2017 (n=509) YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Mitä odotatte valinnanvapauskokeilulta Ylä-Savossa? Luettelen teille viisi asiaa. Sanokaa mikä tai mitkä niistä ovat omalta kannaltanne erityisen tärkeitä. KOKO MAA 2016 (n=2052) Vastaajan omalta kannalta keskeisimmiksi odotuksiksi valinnanvapaus- kokeilulle nousevat hoidon ja palvelun nykyistä nopeampi saaminen ja jonotusaikojen lyheneminen sekä se että hoidon ja palvelun tehokkuus paranee, niin että hoitoa vaativa asia saadaan kerralla kuntoon ilman monia selityskierroksia.
 64. 64. Eri asioiden tärkeys valinnanvapauskokeilussa Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 56 52 37 24 17 50 57 30 24 30 0% 20% 40% 60% 80% 100% Saatte nopeammin hoitoa ja palvelua, jonotusajat lyhenevät Saatte tehokkaampaa hoitoa ja palvelua, saatte asianne kerralla kuntoon ilman että samaa asiaa tarvitsee selittää monta kertaa Saatte hoitoa ja palvelua lähellä kotianne Saatte itse valita ja vaihtaa palvelujen tarjoajaa Saatte tarvitsemanne palvelut entistä edullisemmin YLÄ-SAVO 2017 (n=509) KOKO MAA 2016 (n=2052) YLÄ-SAVO 2017 (n=509): Mitä odotatte valinnanvapauskokeilulta Ylä-Savossa? Luettelen teille viisi asiaa. Sanokaa mikä tai mitkä niistä ovat omalta kannaltanne erityisen tärkeitä. YLÄ-SAVO 2017 (n=509) KOKO MAA 2016 (n=2052): Mitä odotat tulevalta, laajennetulta valinnanvapaudelta sosiaali- ja terveyspalveluissa? (1. tai 2. tai 3. tärkein asia) Odotukset valinnanvapaus- kokeilulle ovat varsin samanlaiset kuin koko maassa. Palvelujen saaminen aikaisempaa edullisemmin ei kuitenkaan ole Ylä- Savossa niin tärkeää kuin koko maan aineistossa.
 65. 65. Eri asioiden tärkeys valinnanvapauskokeilussa - Sukupuolen mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 56 52 37 24 17 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Saatte nopeammin hoitoa ja palvelua, jonotusajat lyhenevät Saatte tehokkaampaa hoitoa ja palvelua, saatte asianne kerralla kuntoon ilman että samaa asiaa tarvitsee selittää monta kertaa Saatte hoitoa ja palvelua lähellä kotianne Saatte itse valita ja vaihtaa palvelujen tarjoajaa Saatte tarvitsemanne palvelut entistä edullisemmin Ei osaa sanoa YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Nainen (n=248) Mies (n=261) Mitä odotatte valinnanvapauskokeilulta Ylä-Savossa? Luettelen teille viisi asiaa. Sanokaa mikä tai mitkä niistä ovat omalta kannaltanne erityisen tärkeitä. YLÄ-SAVO 2017 (n=509) SUKUPUOLI: Naisten ja miesten odotuksissa ei ole kovin suuria eroja.
 66. 66. Eri asioiden tärkeys valinnanvapauskokeilussa - Iän mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 56 52 37 24 17 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Saatte nopeammin hoitoa ja palvelua, jonotusajat lyhenevät Saatte tehokkaampaa hoitoa ja palvelua, saatte asianne kerralla kuntoon ilman että samaa asiaa tarvitsee selittää monta kertaa Saatte hoitoa ja palvelua lähellä kotianne Saatte itse valita ja vaihtaa palvelujen tarjoajaa Saatte tarvitsemanne palvelut entistä edullisemmin Ei osaa sanoa YLÄ-SAVO 2017 (n=509) 18-30v (n=89) 31-49v (n=136) 50-63v (n=153) 64+ (n=131) Mitä odotatte valinnanvapauskokeilulta Ylä-Savossa? Luettelen teille viisi asiaa. Sanokaa mikä tai mitkä niistä ovat omalta kannaltanne erityisen tärkeitä. YLÄ-SAVO 2017 (n=509) IKÄRYHMÄ: Odotus nopeammasta hoidosta ja palvelusta korostuu 18-49 – vuotiaiden joukossa. Palvelun edullisuus korostuu 18-30 – vuotiaiden odotuksissa.
 67. 67. Eri asioiden tärkeys valinnanvapauskokeilussa - Terveyspalveluiden tarjoajan mahdollisen vaihtamisen mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 56 52 37 24 17 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Saatte nopeammin hoitoa ja palvelua, jonotusajat lyhenevät Saatte tehokkaampaa hoitoa ja palvelua, saatte asianne kerralla kuntoon ilman että samaa asiaa tarvitsee selittää monta kertaa Saatte hoitoa ja palvelua lähellä kotianne Saatte itse valita ja vaihtaa palvelujen tarjoajaa Saatte tarvitsemanne palvelut entistä edullisemmin Ei osaa sanoa YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=116) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=357) Mitä odotatte valinnanvapauskokeilulta Ylä-Savossa? Luettelen teille viisi asiaa. Sanokaa mikä tai mitkä niistä ovat omalta kannaltanne erityisen tärkeitä. YLÄ-SAVO 2017 (n=509) TERVEYSKESKUSPALV. TARJOAJA: Odotus nopeammasta hoidosta ja palvelusta sekä hoidon ja palvelun parempi tehokkuus korostuvat selvästi niiden keskuudessa, jotka ovat vaihtaneet tai harkitsevat terveyskeskus- palvelujen tarjoajan vaihtamista. Sen sijaan palvelujen hintaan liittyvät odotukset ovat samalla, matalalla tasolla kuin niiden keskuudessa, jotka eivät aio vaihtaa palveluiden tarjoajaa.
 68. 68. Eri asioiden tärkeys valinnanvapauskokeilussa - Pääas. käytettyjen terveyspalveluiden mukaan Kansalaisten puhelinhaastattelut Ylä-Savossa 56 52 37 24 17 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Saatte nopeammin hoitoa ja palvelua, jonotusajat lyhenevät Saatte tehokkaampaa hoitoa ja palvelua, saatte asianne kerralla kuntoon ilman että samaa asiaa tarvitsee selittää monta kertaa Saatte hoitoa ja palvelua lähellä kotianne Saatte itse valita ja vaihtaa palvelujen tarjoajaa Saatte tarvitsemanne palvelut entistä edullisemmin Ei osaa sanoa YLÄ-SAVO 2017 (n=509) Yksityisiä terveyspalveluja (n=54) Työterveyshuollon (n=156) Julkisen terveydenhuollon (n=271) Mitä odotatte valinnanvapauskokeilulta Ylä-Savossa? Luettelen teille viisi asiaa. Sanokaa mikä tai mitkä niistä ovat omalta kannaltanne erityisen tärkeitä. YLÄ-SAVO 2017 (n=509) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT:

×