Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikäihmisten toivomat kotitalousvähennyskelpoiset palvelut - tiivistelmä

836 views

Published on

Sitran ja EETU ry:n teettämä selvitys 26.3.2015 (TIIVISTELMÄ)
Hanna Hihnala
Tuomo Lähdeniemi
Fountain Park

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ikäihmisten toivomat kotitalousvähennyskelpoiset palvelut - tiivistelmä

 1. 1. Aivoriihen toteuttajat: SitranAktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä –avainalue, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETUnAktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen - hanke RAPORTTI: IKÄIHMISTEN TOIVOMAT KOTITALOUSVÄHENNYSKELPOISET PALVELUT
 2. 2. Projektin tavoite ja tunnusluvut Verkkoaivoriihen tavoitteena oli kysyä ikäihmisiltä itseltään, mitä sellaisia palveluita he haluaisivat käyttää, jos palvelut olisi mahdollista saada nyt tai tulevaisuudessa kotitalousvähennyksen piiriin. 250526.2. -1.3.2015 Mediaani 11.40 min / osallistuja 1657 omasanaista ideaa 636 tilausta tulosraportista Palveluideointi TulosraporttiOsallistumisaikaOsallistumisetAukioloaika
 3. 3. Prosessi − kutsusta tuloksiin 3 ① Kutsu sähköpostitse, Facebookin kautta, EETUn nettisivuilla ② Taustatiedot ③ Arviointi: Olisin valmis käyttämään itse ④ Perustelu: mikä vaikuttaa palveluiden käyttöön ⑤ Ideointi: Mitä palveluita käyttäisit tulevaisuudessa? Tulos- raportti ⑥ Tulokset
 4. 4. Taustamuuttujatiedot 1/2 4
 5. 5. Taustamuuttujatiedot 2/2 5 • Osallistujia yhteensä 258 kunnasta • Yhteensä 57 kunnasta vähintään kymmenen osallistujaa, lopuista vähemmän
 6. 6. Tulokset lyhyesti
 7. 7. Tuloksista lyhyesti • Palveluiden käyttöhalukkuus on varsin monipuolista, ajoittainen apu arjen askareissa nähdään tarpeelliseksi. Ideoinnissa tuli esiin myös paljon sen tyyppisiä palveluita, joiden järjestäminen ei rajoitu kotiin. • Mahdollinen kotitalousvähennys vaikuttaa osallistujien mukaan hankintaan useissa tapauksissa. Kysyttäessä keneltä palveluita haluaisi ostaa, yksityinen yrittäjä oli yleisin vastaus. Palvelun järjestäjätahoa tärkeämpi kriteeri on tarjoajan luotettavuus, löytäminen ja hinta. • Sivuosassa keskustelussa näkyi huoli tasavertaisuudesta. Miten käy heidän, joilla ei ole varaa ostaa monipuolisesti arkea helpottavia palveluja? • Toisaalta ostamista yksityiseltä toimijalta tai järjestöltä ei arkailla. Useat kertoivat jo hyödyntävänsä erilaisia palveluita arjessa. • Vaikka palveluiden ostohalukkuutta olisikin, omaan tarpeeseen vastaavien palveluiden löytäminen tuntuu osallistujista hankalalta. Palvelulistaukset esim. kunnan verkkosivuilla tai Facebookissa eivät tavoita kaikkia. Ilmoittamista myös mm. paikallislehdessä, kotiin jaettavissa tiedotteissa, infotauluilla. 7
 8. 8. Palveluportfolio vetää tasaista letkaa 8 Mitä palveluita käyttäisit tulevaisuudessa? Osallistujien vastaukset luokiteltiin teemaluokkiin niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki kuinka todennäköisesti kyseisiä palveluita voisi käyttää tulevaisuudessa.
 9. 9. Lemmikkien hoito, yhteisöllinen asuminen ja turvallisuuspalvelut jakavat mielipiteitä 9 Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä. Mitä palveluita käyttäisit tulevaisuudessa?
 10. 10. Yhdistetty kotiapu. Siivous ja ruoanlaitto. Kotiavun sisältö voisi vaihdella tarpeen mukaan. Käytännön töistä vaikka pelkkään seurusteluun. Tärkeintä on työnsuorittajien pysyvyys, jotta syntyy luottamus. Tärkeää on myös kartoittaa yhteiskunnan toimesta millaisia palveluita kukin haluaa. Enemmän palvelutaloja myös jolloin avustavien henkilöiden matkoihin ei kulu niin paljon aikaa. Vanhuksia on kuunneltava ja uskottava silloin kun he väittävät tarvitsevansa hoivakoti-paikan. Yksin jätetty, peloissaan oleva ja muistamaton vanhus on häpeä yhteikunnalle. Kaikenlaiset sairaanhoidolliset toimenpiteet kuuluvat yhteiskunnan kontolle. Kuntien kannattaa myös panostaa eläkeläisten kunnossa pysymiseen. Ilmaiset liikuntapalvelut ja terveyteen liittyvät tietoiskut ovat tärkeitä! Ilmaisuuden pitäisi alkaa heti eläkkeelle päästyä jolloin ei ehdi jumiutua sohvan nurkkaan ennen 68 ikävuotta. (Mallina tässä Espoo, joka on todella hoitanut hyvin homman, kunhan ikäraja vielä tippuisi sen muutaman vuotta). Kotona asuvien, huonokuntoisten vanhusten virkistykseen syytä kiinnittää enemmän huomiota: yhteisiä virkistyspäiviä jolloin haetaan kotoa asti. Yhteisiä ruokailupaikkoja voisi olla myös nykyistä enemmän. Seurakunnat toimivat esemerkkeinä. Kouluille tai päiväkoteihin voisi ehkä tehdä ikäihmisten ruokailupisteitä. Samalla voisi olla mummo-ja vaari toimintaa. Erilaisia mummo- ja vaaritupia esim kirjastojen yhteyteen. Siellä sitten kahvittelua ja vaikka tietokoneen käyttöopetusta. Yhteiseen toimintaan mukaan heti eläköitymisen jälkeen! 10 Esimerkki aineistosta, yhden osallistujan kirjoittama vastaus. Vastauksissa oli syvyyttä, pituutta ja monipuolisia ajatuksia.
 11. 11. Palvelutoiveiden esittely 4 kategoriaa
 12. 12. 1. Kodin huolto, päivittäisaskareet 12 TÄSTÄ PUHUTAAN • Kodin ja tekstiilien perushuolto sekä suuremmat kunnostukset • Pihan kunnossapito kesällä ja talvella • Kodin pienet ja suuret korjaukset, turvapalveluiden asentaminen ja ”vartiointipalvelut” • Mökin huolto, omakotitalon askareet • Ruuanlaitto ja kaupassa käynnit • Peseytyminen ja hygienia • Yksi ja sama ihminen voisi tehdä useita asioita • Useaan palveluun saa jo kotitalousvähennyksen, vaikuttaa positiivisesti palveluiden käyttöön • Useimmiten tekijäksi mainitaan yksityinen palveluntarjoaja, vaikka mielenmallina on, ettei palvelun tarjoajalla toisaalta ole suurta väliä. Luotettavuus, työn laatu ja hinta ratkaisevat. Mitä palveluita käyttäisit tulevaisuudessa?
 13. 13. Mitä käytännössä? SIIVOUS JA KODINHOITO OMASSA KODISSA TAI MÖKILLÄ • Kodin perussiivous/viikkosiivous; imurointi, pölyt. Suursiivous. • Ikkunoiden ja lattioiden pesu esim. 2x vuosi • Mattojen pesu ja puistelu • Asunnon järjestely/sisustussuunnittelu, turhan tavaran hävittäminen • Roskien vienti, kierrätystavaroiden kuljetus • Vaatteiden ja liinavaatteiden huolto. Likapyykkikorista kaappiin, pesu ja selitys, mankelointi, tuuletus, verhojen vaihto yms. Liinavaatteiden vaihto. Vaatteiden kesä- ja talvisäilytyksen organisointi • Mökin laittaminen talviteloille • Hintamielikuva siivouksesta: noin 10-50 €/h TAI 50-100 €/kerta PIHATYÖT OMASSA KODISSA TAI MÖKILLÄ • Lumen auraus, kolaus • Pihan suunnittelu ja perustyöt: haravointi, maan muokkaus, kukkien istutus, kasvimaan kitkeminen, nurmikon leikkuu, pensasaidan leikkaaminen • Polttopuiden teko ja kanto • Hintamielikuva pihatöistä, lumitöistä: useimmiten 10-20 €/h, joillain 40-50 €/h, jollain alle 10 €/h. Osa ehdottaa lumitöihin vuosimaksua. 13
 14. 14. Mitä käytännössä? KODIN KORJAUS JA HUOLTOTYÖT • Isot ja pienet remontit esim. keittiö, kylpytilat, lattiat, maalaus, ilmastoinnin korjaus, sähköasennukset. Tarve joko terveydellisistä tai muista syistä. Hintamielikuva: urakkahinta, riippuu remontista. Yksityinen tekijä. • Jos korjaustyö on pieni, esim. laiturin korjaus, vuotava hana, niin kotitalonmiehen palvelu voisi olla toimiva. Hintamielikuva 10-50 €/h. • Huonekalujen kokoaminen • Johdot kuriin -järjestelijä, johdot pois näkyvistä • Kodinkoneiden huolto • Apuvälineiden asentaminen. Tämä voisi kuulua julkiseen palveluun. MÖKIN TAI OMAKOTITALON HOITOON LIITTYVÄT ASIAT • Mökin laittaminen talviteloille • Mökin turvallisuuden tsekkaus, huoltokäynnit • Omakotitalon kesä- ja matkahuolto, kevät ja syystyöt • Nuohous • Vesirännien puhdistaminen, katon puhdistaminen 14
 15. 15. Mitä käytännössä? RUOKAILU JA KAUPPA-ASIAT • Kaupassakäynti, ihminen joka käyttää kaupassa ja auttaa tavaroiden kanssa • Kaupassa käynti toisen puolesta, ruokaostokset kotiin tilattuna • Ruokaostosten tekeminen netissä, palvelu ja käytön opastus • Kokki/ruokaryhmä yms. kokkaa kotona terveellistä ruokaa, esim. viikonloppuateriat • Kerran viikossa ruoanvalmistusapua itse suunnitellun ruokalistan mukaan, ruokien pakastaminen tulevalle viikolle • Ravitsemusvinkkejä, ateriavinkkejä täysipainoisen ravitsemuksen toteuttamiseen • Ruokailuun liittyviä palveluja voisivat tarjota julkinen sektori, järjestö tai yksityiset yrittäjät. Hintamielikuvasta ollaan epävarmoja, noin 10-20 euroa per kerta. HYGIENIA • Avustaja kylpyyn, suihkuun, saunottamiseen YHTEISÖLLISET ASUMISMUODOT • Palvelutalo- tyyppisen asumisen tukeminen, senioritalot 15
 16. 16. ” Fyysisesti raskaiden töiden teettäminen esim. korjausremontit, pihatöistä auraukset. salaojitukset ym. Taloustöistä suursiivoukset ja ikkunoiden pesu. Turhista tavaroista luopuminen ja järjestäminen. Sota-ajan lapsena ei osaa vieläkään luopua turhasta roinasta,. Tavaroihin liittyy turhaa tunnesidonnaisuutta.” 16 ” ”Entinen kodinhoitaja tyylinen apu olisi hyvä, että yksi ihminen käynnillään voisi tehdä ruokaa ja jopa pestä ikkunoita!!!! siivota ja auttaa myös saunanlämmityksessä ja pesuissa. Mitä vähemmän eri ihmisiä ramppaisi kodissa, että olisi tuttu ja turvallinen ihminen kävijänä”” Autenttisia kommentteja ” Talonmiespalvelu. Selviytyäkseni omakotitalossa mahdollisimman pitkään tarvitsisin luotettavan henkilön, naisen tai miehen, joka hoitaisi pihatyöt talvella ja kesällä. Hän voisi tehdä myös tarvittaessa pientä remonttia ja kunnossapitokorjausta. Hän voisi kasata ostetun huonekalun, vaihtaa lamput ja verhot jne. Mitä monipuolisempaa osaamista henkilöllä olisi, sitä parempi. Myös matkojen aikana voisi huolehtia postit ja huolehtia talosta. Eli monitoiminainen tai -mies, jolla olisi asiakaskunta. Nyt ikäihmiset joutuvat muuttamaan kerrostaloihin ja palveluasuntoihin, kun ei ole tällaista palvelua, vaan apua pitäisi hankkia monelta eri taholta.”
 17. 17. 2. Teknologia ja turvallisuus 17 TÄSTÄ PUHUTAAN • Teknologinen osaaminen ja siihen liittyvä henkilökohtaisen avun tarve; ohjeita sekä ihan tekniseen toimintaan että arjen käyttömahdollisuuksiin • Tukea tietokoneen, ohjelmistojen ja erilaisten (lisä)laitteiden käyttöön, asennuksiin, päivityksiin, laitteiden hankintaan • Hyvinvointiteknologian ja henkilökohtaisten tarkastuskäyntien yhdistäminen • Perinteisten turvapalveluiden asennus ja käyttöopastus • Arvioidaan, että kotitalousvähennys vaikuttaa näidenkin palveluiden hankintaan • Monipuolisesti auttavaa apuhenkilöä kaivataan • Hintamielikuvat vaihtelevat, asettuvat pääpiirteittäin 10-50 €/tunti välille Mitä palveluita käyttäisit tulevaisuudessa?
 18. 18. Mitä käytännössä? TEKNOLOGIA • Puhelimen ja tietokoneen ohjelmien päivitys • Neuvontaa virustorjuntaohjelmiin liittyen • Täsmäopetusta kotona tai puhelimen välityksellä tietokoneen/internetin käyttöön, sosiaaliseen mediaan liittymiseen ja käytön hallintaan/verkkopankin käyttöön ja virastoissa asiointiin • Television ja lisälaitteiden asennus ja käyttöapu • iPadin/tablettien ja kännykän käytön opastusta, liittymäasioiden käytön opettamista TURVALLISUUS • Keskuslukituksen, valvontakameroiden, hälyttymien yms. asentaminen ja käytön tuki • Etäyhteydet terveydenhoitohenkilökuntaan, säännölliset tsekkaukset 18
 19. 19. ” ipadin käytön opettaminen ja paikka josta voi kysyä jos tulee ongelmia - Mieluiten hankkisin palvelun yksityiseltä tai järjestöltä, odottaminen ei ole vahvuuksiani. Mahdollisesti 20 - 40 €. Kotitalousvähennys voisi vaikuttaakin. - ipad päivitykset ja ongelmien selvittely. Maksaisin 5€. kerta.” 19 ” Tarvitsen tietokoneen käytön peruskoulutusta sekä kohdeapua erilaisissa ongelmatilanteissa. En odota tällaista palvelua kunnalta, vaan yksityiseltä sektorilta, josta olen valmis maksamaan asianmukaisen tuntihinnan. Kotitalousvähennyksen korottaminen on suotavaa, koska eläkkeiden ostovoima heikkenee koko ajan.” Autenttisia kommentteja ” Turvallisuus. asia ei ole ajankohtainen juuri nyt, mutta jos joudun asumaan yksin, kukaan ei päiviin tarkistaisi olenko kunnossa vai kitumasta lattialla. Turvaranneke ei aina tällaisissa tilanteissa auta (halvaus) ja yleensä se hankitaan vasta huonokuntoisena, mutta sairaskohtauksia voi saada nuorempanakin ja terveenä. Tästä asiasta huolestuneille pitäisi saada palvelu, jossa voisimme itse kerran vuorokaudessa käydä kuittaamassa " Kaikki hyvin" ja jos ei kuittausta tulisi esim. Klo 20.00 mennessä, systeemi ryhtyisi selvittämään onko kaikki ok. Jotta huonomuistisetkin sen muistaisivat, voisi automaattinen hälytys tulla palvelun tarjoajalta, joka sitten vai kuitattaisiin.”
 20. 20. 3. Terveys ja hyvinvointi 20 TÄSTÄ PUHUTAAN • Sairaanhoitoa ja terveyspalveluja tarvittaessa kotona sekä kasvokkain että teknologia-avusteisesti • Sairaanhoidossa pääpaino kunnallisen puolen palveluissa, joita voisi halutessaan täydentää yksityisen puolen tarjoamaa hyödyntämällä • Hintamielikuva lääkärin/hoitajan tulosta kotiin noin 40- 50 €/kerta, myös harvemmin 20-30 euroa mainittu • Kaunistautumis- ja hyvinvointipalveluiden saaminen oman katon alle • Kauneuspalveluissa suosittaisiin herkästi yksityistä yrittäjää. Hintamielikuva palveluista noin 20-80 €/tunti / sama hinta kuin muutenkin. • Fyysinen vireystila ja liikunta; lenkkiseuraa, personal trainer kotiin. Järjestäjänä voi toimia mikä taho vain. Hintamielikuva edullisempi, 1-10 €/kerta, 30-50 €/kk. Mitä palveluita käyttäisit tulevaisuudessa?
 21. 21. Mitä käytännössä? SAIRAANHOITO, TERVEYSPALVELUT • Lääkäri lennossa kotiin –palvelu • Virtuaalilääkäri • Kotisairaanhoito; hoitajan kotikäynnit, myös etäyhteyden hyödyntäminen vuorovaikutteisesti, videoneuvonta • Kotona tapahtuva kuntoutus • Fysikaaliset hoidot • Alzheimer apu, kotikäynti muutosten toteamiseksi kuukausittain • Muistisairaan ikäihmisen ulkoiluttaminen • Vapaapäivien järjestäminen omaishoitajille, ns. ”lomittaja” • Painonhallinnan opastus • Terveystarkastus kerran vuodessa 21
 22. 22. Mitä käytännössä? KAUNEUDENHOITO, HYVINVOINTI • Virkistysmatkat kylpylään • Kampaaja kotiin • Jalkahoitaja kotiin • Hieroja kotiin • Liikkuvan kosmetologin hoidot LIIKUNTA • Ohjattua kuntoliikuntaa yhdessä ohjaajan/personal trainerin kanssa kotona tai kuntosalilla • Liikuntaryhmiä, harrastetaan yhdessä erilaisia lajeja. Yksi ohjaaja. • Avustaja viemään harrastuksiin, kaveri kävelylle tai hiihtämään tms. 22
 23. 23. ” Lääkkeiden tilaus netin kautta, kuljetus kotiin - Palvelunkäyttö kotitalousvähenyksiin. Postin kuljettamat lääkkeet haja- asutusalueille.” 23 ” Kunnan kotisairaanhoito on luonteva valinta, mutta yksityinen tai järjestö voi hyvin olla vaihtoehtona, jos se olisi kotitalousvähennyksen piirissä. Kotisairaanhoidon maksut pitäisi olla pieniä tai ainakin pitäisi olla vuosikatto, koska muutoin se ei olisi todellinen vaihtoehto laitoshoidolle, jos hoitoa tarvitsisi runsaasti. Kotona asuessa on rahaa jäätävä muuhunkin elämiseen” Autenttisia kommentteja ” Liikuntaryhmä Vertaisliikunnanohjaaja tulee kylälle vuorotellen eri ihmisten kotipihoille. Sieltä lähdetään lenkille, uimaan, hiihtämään tms... tai siellä ollaan ulkona ja tehdään jotain yhdessä. Mukaan pääsevät kohtalaisesti liikkuvat, vähän liikkuvat ja he, jotka eivät jaksa lähteä pois kotipihalta.” ”Kampaajalla käynti Kampaaja, jalkojenhoitaja sekä fysioterapeutti ym.voisivat tulla kotiin.”
 24. 24. 4. Kuljetuspalvelut ja seura 24 TÄSTÄ PUHUTAAN • Ikääntymisen myötä liikkuminen vaikeutuu. Oman kulkupelin huollot, muut keinot päästä kulkemaan tärkeitä paleluita. Liikkumisessa ja kuljetuksissa nousee esiin niin julkinen liikenne kuin muut kuljetuspalvelut. • Julkinen, yksityinen toimija tai järjestö toteuttajana. Hintamielikuva usein julkisen liikenteen matkojen tasoa tai vähintään taksihintoja halvempia. • Erilaiset avustaja/seuralaispalvelut. Kaveri kauppareissuille, harrastuksiin, päiväkahviseuraksi, kävelylle. Palvelu voisi olla mistä vaan. Hintamielikuva 5-20 euroa, osa sanoo per tunti, osa per käynti. Mitä palveluita käyttäisit tulevaisuudessa?
 25. 25. Mitä käytännössä? KULJETUSPALVELUT, KULJETUSVÄLINEEN HUOLTO • Auton kunnossapito; määräaikaishuollot, sisätilojen puhdistus • Oma autokuski, ajaa palvelun ostajan autoa • Kuljetuspalvelua palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien äärelle • Saattoapu; kuljetus/avustaminen kauppa-, pankki- tai apteekkimatkalla • Kimppakuljetukset kulttuuritilaisuuksiin • Kimppakuljetukset kauppakeskuksiin/marketteihin esim. 1krt/vko AVUSTAJA/SEURA • Avustajan palvelut, seuraksi lenkille, teatteriin, kotiin. Avustaja monitaitoinen, sekoitus sihteeriä, seuralaista, siivoojaa ja kokkia. • Ystäväpalvelu • Keskustelukerhojen vetämistä, verkossa tai esim. taloyhtiöiden tiloissa, retket 25
 26. 26. ” Kuljetuspalvelu ikääntymisen myötä. Liikkumisen vaikeutuessa, ehdottomasti kuljetuspalvelu on tarpeellinen sairauteen (terveyskeskus, apteekki, laboratorio yms.) liittyvien matkojen suhteen. Kuljetuspalvelu mahdollistaisi kulttuuri- ja erilaisiin harrastustapahtumiin/piirei-hin osallistumisen.” 26 ” Auton kunnossapito. Määräaikaishuollot - Yksityinen korjaamo voisi hoitaa. Kuntotarkastus ja korjaus vaikkapa ennen katsastusta, joka hoituisi samassa paketissa. Pitäisi ehdottomasti olla kotitalousvähennyksen piirissä tai sitten voisi käyttää ns. palveluseteleitä tähänkin tarkoitukseen. 75 €/pakettihinta. Korjauskulut erikseen” Autenttisia kommentteja ” Kotipalvelu laajasti (ei kunnan tuottama) Henkilökohtainen avustaja vanhukselle, joka toimisi saattajana terv.huollon palveluihin ja apteekkiin. Tilaisi taksikyydit, järjestelisi aikataulut. Avustaisi kotiaskareissa, hoitaisi isommat kauppaostokset, avustaisi kenties siivouksessa yms. Tarve kasvaa koko ajan, jotta kotona pystyy pärjäämään. Omaishoitaja, joka käy töissä, tarvitsisi apua paljonkin eri yhteyksissä. Ja jo vapaapäivien pitämiseen - niitä eivät kunnat pysty läheskään aina järjestämään. Olen itse kahden henkilön työssä käyvä omaishoitaja - apua ei vaan löydy rahallakaan yksityiseltä sektorilta.” ” kulttuurimenoissa ja kauppa-asioissa voi tarvita auttajaa. joko vapaaehtoinen avustaja tai kohtuuhintainen avustaja (kotitalousvähennys kelpoinen )”
 27. 27. 27 ” Palvelun tarjoavan pysyvyys.. Jos olisin omilla jaloillani pysyvä ja tarvitsisin vain hiukan apua niin toivoisin auttavan ihmisen olevan aina sama mahdollisuuksien mukaan. En todellakaan tykkäisi että aamuisin syöksyy asuntooni joka aamu eri ihminen omilla avaimillaan ja alkaa huutaa jo eteisessä että puuroo vai kahvii ja onko suoli toiminut??.. Se pysyvyys on avain sana mielestäni..” Palveluissa huomioitava löytäminen ja luotettavuus. Tarjoaja ei ole ratkaiseva tekijä. ” Palveluiden löytäminen. Meille eläkeläisille pitäisi kerran vuodessa toimittaa luettelo kaikista mahdollisista palveluista, joita paikkakunnalla on saatavana sekä niiden hinnoista. Ei niistä muuten mitään tiedä. Mitä enemmän ikää tulee, sitä työläämpää on itse aktiivisesti ottaa selvää asioista.” ” Kunta voisi tarjoa verkkomarkkinapaikan, josta löytyy alan luotettavat yritykset alueella (+ käyttäjät voivat antaa arvion palvelusta). Luotettavien yritysten verkkomarkkinapakalle voisi olla käyttöä muillekin palvelualoille. ” Ihan sama kuka tarjoaa palvelun, kunhan hinta kohtuullinen” ” Vapaa-ajan asunnolla olisi kaikenlaista pientä remontoitavaa. Tulisi teetettyä helpommin, kun olisi luotettava tekijä ja saisi kotitalousvähennyksenkin. Tuntipalkka ehkä n. 20 euroa ja niin, ettei minun tarvitsisi huolehtia työntekijän vakuutuksista tms”

×