Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
© TNS
Hyvinvointitietoa koskeva
asennetutkimus kansalaisille ja
ammattilaisille
29.8.2016
TNS Gallup Oy
Jaakko Hyry
t. 220...
© TNS
Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus
 Sitran Hyvinvoinnin palveluoperaattori – avainalue kartoitti kansalaisten ja
amm...
© TNS
Tutkimuksen sisältö
3
Työskentely sote-palveluja
tuottavassa organisaatiossa
Koettu terveydentila
Onko pitkäaikaissa...
© TNS
Vastaajien taustatietoja
© TNS
27
39
25
10
14
41
29
17
86
14
66
34
64
16
20
0% 20% 40% 60% 80%
En
Kyllä
KOETTU TERVEYDENTILA
Hyvä
Melko hyvä
Keskit...
© TNS
Eri toimijoiden luotettavuus,
luottamus tietojen oikeaan käyttöön
ja tietojen henkilökohtaisuus
© TNS
 SOTE-PALV. ORGANISAATIO: Ei työskennellyt (n=1706)
Väestönäytteen vastaaja, joka ei ole työskennellyt sote-organis...
© TNS
Suomalaiset luottavat julkisiin toimijoihin. Poliisia pitää erittäin tai melko luotettavana yhteensä 86% vastanneist...
© TNS
Kaikki kysytyt henkilökohtaisten sosiaali- ja terveystietojen käytön periaatteet arvioidaan tärkeiksi.
Tärkeimpiä ov...
© TNS
Eri toimijoiden luotettavuus
10
36
18
19
14
14
16
11
4
4
4
3
50
57
52
58
58
53
47
36
39
29
22
7
15
17
18
17
19
25
30...
© TNS
Eri toimijoiden luotettavuus
- Sukupuolen mukaan
11
4,20
3,95
3,85
3,81
3,77
3,76
3,56
3,46
3,20
2,98
2,81
1,0 2,0 3...
© TNS
Eri toimijoiden luotettavuus
- Sukupuoli&Ikä mukaan
12
4,20
3,95
3,85
3,81
3,77
3,76
3,56
3,46
3,20
2,98
2,81
1,0 2,...
© TNS
Eri toimijoiden luotettavuus
- Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan
13
4,20
3,95
3,85
3,81
3,77
3,76
3,56
3,46
3,20
2,9...
© TNS
Eri toimijoiden luotettavuus
- Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan
14
4,20
3,95
3,85
3,81
3,...
© TNS
Eri toimijoiden luotettavuus
- Sote-palvelujen käytön mukaan
15
4,20
3,95
3,85
3,81
3,77
3,76
3,56
3,46
3,20
2,98
2,...
© TNS
Luottamus tietojen oikeaan käyttöön
16
37
23
24
22
19
14
10
9
4
5
3
43
50
46
43
46
41
39
33
24
24
11
11
16
18
20
19
...
© TNS
Eri toimijoiden luotettavuus ja luottamus tietojen
käytön asianmukaisuuteen, yhteistarkastelu
17
Poliisi
Kela
Rekist...
© TNS
Luottamus tietojen oikeaan käyttöön
- Sukupuolen mukaan
18
4,13
3,91
3,90
3,83
3,77
3,68
3,39
3,34
3,11
2,94
2,26
1,...
© TNS
Luottamus tietojen oikeaan käyttöön
- Sukupuoli&Ikä mukaan
19
4,13
3,91
3,90
3,83
3,77
3,68
3,39
3,34
3,11
2,94
2,26...
© TNS
Luottamus tietojen oikeaan käyttöön
- Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan
20
4,13
3,91
3,90
3,83
3,77
3,68
3,39
3,34
3...
© TNS
Luottamus tietojen oikeaan käyttöön
- Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan
21
4,13
3,91
3,90
...
© TNS
Luottamus tietojen oikeaan käyttöön
- Sote-palvelujen käytön mukaan
22
4,13
3,91
3,90
3,83
3,77
3,68
3,39
3,34
3,11
...
© TNS
Eri tietojen henkilökohtaisuus
23
82
74
73
63
57
54
36
29
25
27
24
18
13
8
12
19
19
26
32
28
42
43
47
43
41
42
31
32...
© TNS
Eri tietojen henkilökohtaisuus
- Sukupuolen mukaan
24
3,79
3,69
3,67
3,57
3,46
3,41
3,14
2,99
2,96
2,95
2,83
2,75
2,...
© TNS
Eri tietojen henkilökohtaisuus
- Sukupuoli&Ikä mukaan
25
3,79
3,69
3,67
3,57
3,46
3,41
3,14
2,99
2,96
2,95
2,83
2,75...
© TNS
Eri tietojen henkilökohtaisuus
- Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan
26
3,79
3,69
3,67
3,57
3,46
3,41
3,14
2,99
2,96
2...
© TNS
Eri tietojen henkilökohtaisuus
- Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan
27
3,79
3,69
3,67
3,57
...
© TNS
Eri tietojen henkilökohtaisuus
- Sote-palvelujen käytön mukaan
28
3,79
3,69
3,67
3,57
3,46
3,41
3,14
2,99
2,96
2,95
...
© TNS
Henkilökohtaisten sosiaali- ja terveystietojen käytön
periaatteet
29
72
68
63
64
60
34
22
26
30
27
33
49
2
2
2
2
3
6...
© TNS
Henkilökohtaisten sosiaali- ja terveystietojen käytön
periaatteet - Sukupuolen mukaan
30
3,68
3,66
3,59
3,57
3,56
3,...
© TNS
Henkilökohtaisten sosiaali- ja terveystietojen käytön
periaatteet - Sukupuoli&Ikä mukaan
31
3,68
3,66
3,59
3,57
3,56...
© TNS
Henkilökohtaisten sosiaali- ja terveystietojen käytön
periaatteet - Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan
32
3,68
3,66
3...
© TNS
Henkilökohtaisten sosiaali- ja terveystietojen käytön
periaatteet - Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen saira...
© TNS
Henkilökohtaisten sosiaali- ja terveystietojen käytön
periaatteet - Sote-palvelujen käytön mukaan
34
3,68
3,66
3,59
...
© TNS
Eri asioiden tärkeys
35
41
36
34
32
28
15
0
3
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Saat nähtäväksesi omat tietosi
Voit kieltää...
© TNS
Eri asioiden tärkeys
- Sukupuolen mukaan
36
41
36
34
32
28
15
0
3
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Saat nähtäväksesi omat ...
© TNS
Eri asioiden tärkeys
- Sukupuoli&Ikä mukaan
37
41
36
34
32
28
15
0
3
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Saat nähtäväksesi om...
© TNS
Eri asioiden tärkeys
- Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan
38
41
36
34
32
28
15
0
3
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Saat nä...
© TNS
Eri asioiden tärkeys
- Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan
39
41
36
34
32
28
15
0
3
0% 10% 2...
© TNS
Eri asioiden tärkeys
- Sote-palvelujen käytön mukaan
40
41
36
34
32
28
15
0
3
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Saat nähtäv...
© TNS
Kiinnostus seurata omia tietoja
41
44
33
29
21
19
20
17
10
39
41
38
43
44
38
43
31
10
17
20
23
25
26
25
31
2
3
4
2
2...
© TNS
Kiinnostus seurata omia tietoja
- Sukupuolen mukaan
42
4,26
4,03
3,87
3,74
3,70
3,62
3,61
3,20
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
L...
© TNS
Kiinnostus seurata omia tietoja
- Sukupuoli&Ikä mukaan
43
4,26
4,03
3,87
3,74
3,70
3,62
3,61
3,20
1,0 2,0 3,0 4,0 5,...
© TNS
Kiinnostus seurata omia tietoja
- Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan
44
4,26
4,03
3,87
3,74
3,70
3,62
3,61
3,20
1,0 2...
© TNS
Kiinnostus seurata omia tietoja
- Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan
45
4,26
4,03
3,87
3,74...
© TNS
Kiinnostus seurata omia tietoja
- Sote-palvelujen käytön mukaan
46
4,26
4,03
3,87
3,74
3,70
3,62
3,61
3,20
1,0 2,0 3...
© TNS
Luvan antaminen tunnisteettomien tietojen käyttöön
eri tarkoituksiin
47
44
39
37
35
35
33
32
18
46
51
51
50
54
54
55...
© TNS
Luvan antaminen tunnisteettomien tietojen käyttöön
eri tarkoituksiin - Sukupuolen mukaan
48
44
39
37
35
35
33
32
18
...
© TNS
Luvan antaminen tunnisteettomien tietojen käyttöön
eri tarkoituksiin - Sukupuoli&Ikä mukaan
49
44
39
37
35
35
33
32
...
© TNS
Luvan antaminen tunnisteettomien tietojen käyttöön
eri tarkoituksiin - Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan
50
44
39
37...
© TNS
Luvan antaminen tunnisteettomien tietojen käyttöön
eri tarkoituksiin - Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen
sa...
© TNS
Luvan antaminen tunnisteettomien tietojen käyttöön
eri tarkoituksiin - Sote-palvelujen käytön mukaan
52
44
39
37
35
...
© TNS
Lupa käyttää tunnisteettomia geenitietoja eri
tarkoituksiin
53
45
41
39
36
34
18
45
48
48
49
52
51
5
5
5
6
6
7
6
6
8...
© TNS
Lupa käyttää tunnisteettomia geenitietoja eri
tarkoituksiin - Sukupuolen mukaan
54
45
41
39
36
34
18
0% 10% 20% 30% ...
© TNS
Lupa käyttää tunnisteettomia geenitietoja eri
tarkoituksiin - Sukupuoli&Ikä mukaan
55
45
41
39
36
34
18
0% 10% 20% 3...
© TNS
Lupa käyttää tunnisteettomia geenitietoja eri
tarkoituksiin - Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan
56
45
41
39
36
34
18...
© TNS
Lupa käyttää tunnisteettomia geenitietoja eri
tarkoituksiin - Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden
m...
© TNS
Lupa käyttää tunnisteettomia geenitietoja eri
tarkoituksiin - Sote-palvelujen käytön mukaan
58
45
41
39
36
34
18
0% ...
© TNS
Fyysisten toimintojen seuraaminen ja
tietojen käyttö eri tarkoituksiin
© TNS
Noin viidennes 15-79-vuotiaista suomalaista (21 %) seuraa päivittäin jollain laitteella omaa päivittäistä
liikkumist...
© TNS
Omien fyysisten tietojen seuraaminen
61
Kyllä
En osaa sanoa
En
21
2
77
Käytätkö aktiivisuusranneketta, älypuhelinta ...
© TNS
Omien fyysisten tietojen seuraaminen
62
21
32
20
19
10
28
23
17
16
24
22
22
17
20
23
20
21
20
22
21
2
4
1
1
7
3
1
1
...
© TNS
Luvan antaminen aktiivisuustietojen käyttöön eri
tarkoituksiin
63
41
41
40
38
35
27
47
48
46
49
51
52
4
3
4
4
5
3
8
...
© TNS
Luvan antaminen aktiivisuustietojen käyttöön eri
tarkoituksiin - Sukupuolen mukaan
64
41
41
40
38
35
27
0% 10% 20% 3...
© TNS
Luvan antaminen aktiivisuustietojen käyttöön eri
tarkoituksiin - Sukupuoli&Ikä mukaan
65
41
41
40
38
35
27
0% 10% 20...
© TNS
Luvan antaminen aktiivisuustietojen käyttöön eri
tarkoituksiin - Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan
66
41
41
40
38
35...
© TNS
Luvan antaminen aktiivisuustietojen käyttöön eri
tarkoituksiin - Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairaude...
© TNS
Luvan antaminen aktiivisuustietojen käyttöön eri
tarkoituksiin - Sote-palvelujen käytön mukaan
68
41
41
40
38
35
27
...
© TNS
Omien tunnisteettomien tietojen käyttö lääketieteen
kehittämiseksi yhdistettynä terveys- ja potilastietoihin
69
31
2...
© TNS
Tietojen käyttö lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä
terveys- ja potilastietoihin - Sukupuolen mukaan
70
31
29
2...
© TNS
Tietojen käyttö lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä
terveys- ja potilastietoihin - Sukupuoli&Ikä mukaan
71
31
2...
© TNS
Tietojen käyttö lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä
terveys- ja potilastietoihin - Asuinpaikan ja Koulutuksen m...
© TNS
Tietojen käyttö lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä
terveys- ja potilastietoihin - Sote-palveluissa työskentely...
© TNS
Tietojen käyttö lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä
terveys- ja potilastietoihin - Sote-palvelujen käytön mukaa...
© TNS
Lupa ammattilaisille sosiaali- ja terveystietojen
tarkastelemiseen
75
Kyllä
En osaa sanoa
En
68
10
22
Kuvittele, ett...
© TNS
Lupa ammattilaisille sosiaali- ja terveystietojen
tarkastelemiseen
76
68
67
71
66
71
57
66
70
76
74
72
67
61
62
72
6...
© TNS
Lupa ammattilaisille sosiaali- ja terveystietojen
tarkastelemiseen
77
68
60
68
65
71
69
65
67
70
65
63
66
72
72
70
6...
© TNS
Pääsy sosiaali- ja terveystietoihin palvelutilanteen
ulkopuolella
78
28
65
15
9
5
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Vain minul...
© TNS
Pääsy sosiaali- ja terveystietoihin palvelutilanteen
ulkopuolella
79
28
27
31
26
20
33
35
33
15
25
27
26
29
35
26
29...
© TNS
Pääsy sosiaali- ja terveystietoihin palvelutilanteen
ulkopuolella
80
28
34
28
23
33
26
26
24
25
31
36
27
25
26
30
26...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön ja
luottamus niiden käyttöön eri
tarkoituksissa
© TNS
Vastaajat pitävät tärkeänä, että olemassa olevan tiedon perusteella voidaan kehittää hoitoja ja toimintaa tai
palvel...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön, kysymysmuotoilut
83
”Lääkärini käytettävissä on mahdollisimman kattavat tiedot siitä, mi...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
84
60
46
42
41
33
30
12
27
43
46
46
51
40
25
4
5
5
6
7
6
12
7
6
6
6
9
20
28
1
1
1
1
...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
- Sukupuolen mukaan
85
60
46
42
41
33
30
12
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Minun tulee itse...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
- Sukupuoli&Ikä mukaan
86
60
46
42
41
33
30
12
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Minun tulee i...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
- Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan
87
60
46
42
41
33
30
12
0% 20% 40% 60% 80% 100%
...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
- Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan
88
60
46
42
41
33
30
1...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
- Sote-palvelujen käytön mukaan
89
60
46
42
41
33
30
12
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Minu...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
90
24
27
17
10
21
25
15
10
27
24
16
11
21
21
15
11
52
52
44
32
51
51
39
28
46
48
37
...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
91
24
27
21
21
52
46
51
47
13
14
15
17
5
4
5
5
5
7
6
7
2
3
2
2
3,95
3,90
3,89
3,82
0...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
92
27
25
24
21
52
51
48
48
12
13
14
17
5
5
5
5
4
4
7
7
1
2
3
2
4,05
3,98
3,88
3,83
0...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
93
17
15
16
15
44
39
37
38
22
26
24
24
8
8
8
8
7
9
10
11
2
3
4
4
3,72
3,57
3,56
3,54...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
94
10
11
11
10
32
31
29
28
26
27
27
28
8
8
9
9
16
16
17
18
7
8
8
8
3,24
3,23
3,19
3,...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
- Sukupuolen mukaan
95
3,95
3,90
3,89
3,82
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Tietojani käytetään
a...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
- Sukupuoli&Ikä mukaan
96
3,95
3,90
3,89
3,82
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Tietojani käytetää...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
- Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan
97
3,95
3,90
3,89
3,82
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Tieto...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
- Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan
98
3,95
3,90
3,89
3,82...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
- Sote-palvelujen käytön mukaan
99
3,95
3,90
3,89
3,82
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Tietojani...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
- Sukupuolen mukaan
100
4,05
3,98
3,88
3,83
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Tietojani käytetään
...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
- Sukupuoli&Ikä mukaan
101
4,05
3,98
3,88
3,83
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Tietojani käytetä...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
- Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan
102
4,05
3,98
3,88
3,83
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Tiet...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
- Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan
103
4,05
3,98
3,88
3,8...
© TNS
Asenteet tietojen käyttöön yms.
- Sote-palvelujen käytön mukaan
104
4,05
3,98
3,88
3,83
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Tietojan...
Hyvinvointitietoa koskeva asennetutkimus kansalaisille ja ammattilaisille
Hyvinvointitietoa koskeva asennetutkimus kansalaisille ja ammattilaisille
Hyvinvointitietoa koskeva asennetutkimus kansalaisille ja ammattilaisille
Hyvinvointitietoa koskeva asennetutkimus kansalaisille ja ammattilaisille
Hyvinvointitietoa koskeva asennetutkimus kansalaisille ja ammattilaisille
Hyvinvointitietoa koskeva asennetutkimus kansalaisille ja ammattilaisille
Hyvinvointitietoa koskeva asennetutkimus kansalaisille ja ammattilaisille
Hyvinvointitietoa koskeva asennetutkimus kansalaisille ja ammattilaisille
Hyvinvointitietoa koskeva asennetutkimus kansalaisille ja ammattilaisille
Hyvinvointitietoa koskeva asennetutkimus kansalaisille ja ammattilaisille
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hyvinvointitietoa koskeva asennetutkimus kansalaisille ja ammattilaisille

0 views

Published on

Sitran teettämä selvitys hyvinvointitiedon hyödyntämisestä. Asennetutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy. 22.9.2016

Published in: Government & Nonprofit
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Hyvinvointitietoa koskeva asennetutkimus kansalaisille ja ammattilaisille

 1. 1. © TNS Hyvinvointitietoa koskeva asennetutkimus kansalaisille ja ammattilaisille 29.8.2016 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 220107363
 2. 2. © TNS Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus  Sitran Hyvinvoinnin palveluoperaattori – avainalue kartoitti kansalaisten ja ammattilaisten asenteita liittyen hyvinvointitiedon (sosiaali- ja terveystiedon) toissijaiseen hyödyntämiseen. Kysely käsittelee kansalaisten luottamusta ja asenteita, liittyen henkilökohtaisten tietojen käyttöön, painottuen erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin alueelle.  Tutkimus toteutettiin TNS Gallupin Forum paneelissa, jossa on n. 40.000 vastaajaa käytettäväksi erilaisia tutkimusotantoja varten.  Tutkimuksen aineisto edustaa Suomen 15-79-vuotiasta väestöä. Kohderyhmän erityisryhmänä ovat henkilöt, joilla itsellä tai jolloin läheisistä on yksi tai useampi lääkärin toteama krooninen sairaus. Toisena kohderyhmänä tutkimuksessa haastateltiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.  Kysely toteutettiin 21.6. - 28.6. 2016 välisenä aikana.  Tutkimukseen vastasi 2019 väestöä edustavaa henkilöä, sote-ammattilaisten lisänäytteeseen vastasi 319 henkilöä.  Kysymyksiin vastaaminen kesti n. 13 minuuttia. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 2,2 %, lisänäytteen osalta +-5,5%.  Tutkimusaineisto on oikaistu vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan vastaamaan kohdejoukon väestötietoja. 2
 3. 3. © TNS Tutkimuksen sisältö 3 Työskentely sote-palveluja tuottavassa organisaatiossa Koettu terveydentila Onko pitkäaikaissairautta Sosiaali- tai terveyspalveluissa asioiminen Tutkimuksiin osallistuminen Arviot eri toimijoiden luotettavuudesta Luottamus itseä koskevien tietojen oikeaan käyttöön Kuinka henkilökohtaiseksi eri tiedot koetaan Arviot henkilökohtaisten sote-tietojen käytön periaatteista ja niiden koettu tärkeys Kiinnostus seurata omia sote-tietoja Luvan antaminen tunnisteet- tomien tietojen käyttöön eri tarkoituksiin Omien fyysisten toimintojen seuraaminen Luvan antaminen omien aktiivisuustietojen käyttöön eri tarkoituksiin Tietojen käyttö lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä terveys- ja potilastietoihin Luvan antaminen ammattilaisille sosiaali- ja terveystietojen tarkas- telemiseen Kenellä pitäisi olla pääsy sosiaali- ja terveystietoiin palvelutilanteen ulkopuolella Kuinka tärkeinä pitää erilaisia tietojen käyttöön liittyviä mahdollisuuksia eri esimerkkitilanteissa Luottamus tietojen käyttöön eri tilanteissa, kun käyttäjinä ovat: - Viranomaiset - Sote-organisaatiot - Akateemiset tutkija ja yliopistot - Lääke- ja terveysteknologia- yritykset 1. Aiheeseen liittyvät taustatiedot 2. Eri toimijoiden luotettavuus, luottamus tietojen oikeaan käyttöön ja tietojen henkilökohtaisuus 3. Fyysisten toimintojen seuraaminen ja tietojen käyttö eri tarkoituksiin 4. Asenteet tietojen käyttöön ja luottamus tietojen käyttöön eri tarkoituksissa Tutkimuksen aihealueet
 4. 4. © TNS Vastaajien taustatietoja
 5. 5. © TNS 27 39 25 10 14 41 29 17 86 14 66 34 64 16 20 0% 20% 40% 60% 80% En Kyllä KOETTU TERVEYDENTILA Hyvä Melko hyvä Keskitasoinen Melko huono tai huono Kyllä Ei En kertaakaan 1-2 kertaa 3-6 kertaa Useammin kuin 6 kertaa En koskaan Yhden kerran Joitain kertoja tai useammin TYÖSKENNELLYT SOTE-PALV. TUOTTAV. ORGANISAATIOSSA? ITSELLÄ/LÄHEISELLÄ KROONINEN SAIRAUS? SOTE-PALVELUJEN KÄYTTÖ VUODEN AIKANA OLETKO OSALLISTUNUT TUTKIMUKSIIN, JOISSA SELVITETÄÄN TERVEYDENTILAA, SAIRAUKSIA, HOIDON VAIKUTTAVUUTTA TAI SOSIAALISTA HYVINVOINTIA? 24 26 16 14 19 22 9 21 25 23 50 50 8 34 35 13 9 2 31 12 4 11 2 40 0% 20% 40% 60% 80% SUKUPUOLI Nainen Mies IKÄ 15-29 v 30-45 v 46-55 v 56-65 v Yli 65 v TALOUDEN TALOUDELLINEN TILANNE Tulee erinomaisesti toimeen Tulee melko mukavasti toimeen Pärjään, kun tekee ostokset harkiten Joutuu ajoittain tinkimään ostoksista Joutuu tinkimään lähes kaikesta Ei osaa sanoa NUTS2X (PKS ERIKSEEN) PKS Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi ASEMA TYÖMARKKINOILLA Pysyvässä kokoaikatyössä Määräaikainen kokoaika-/osa-aikatyö Yrittäjä tai ammatinharjoittaja Apurahatutkija Työtön tai lomautettu Äitiys-/hoito-/vanh.-/vuorotteluvapaa Opiskelija/eläkkeellä/muutoin pois työv. Aineiston rakenne 5
 6. 6. © TNS Eri toimijoiden luotettavuus, luottamus tietojen oikeaan käyttöön ja tietojen henkilökohtaisuus
 7. 7. © TNS  SOTE-PALV. ORGANISAATIO: Ei työskennellyt (n=1706) Väestönäytteen vastaaja, joka ei ole työskennellyt sote-organisaatiossa  Terv.-&sos.huollon ammattil. (n=319) Vastaaja kuuluu sote-ammattilaisten lisänäytteeseen, johon vastasi 319 henkilöä  KROONINEN SAIRAUS ITS./LÄHEIS.: On+Sote-palv. 3-6 krt tai us. (n=698) Väestönäytteen vastaaja, jolla itsellä tai jonka läheisellä on yksi tai useampi lääkärin toteama krooninen sairaus ja on käyttänyt itse julkisen tai yksityisen sektorin sosiaali- tai terveyspalveluita tai asioinut läheisesi puolesta sosiaali- ja terveyspalveluissa viimeisen vuoden aikana 3-6 kertaa tai useammin  Sote-ammattilaisten lisänäytteeseen vastanneiden itse kirjaamista ammattinimikkeistä on erillinen excel-tiedosto, vastanneista 162 on terveyspuolen ja 157 sosiaalipuolen nimikkeitä. 7 Kuvissa käytettyjä määrittelyjä
 8. 8. © TNS Suomalaiset luottavat julkisiin toimijoihin. Poliisia pitää erittäin tai melko luotettavana yhteensä 86% vastanneista, poliisi onkin arvioiduista toimijoista luotettavin. Seuraavaksi luotettavimpia ovat yliopistot, rekisteri- ja tilasto- viranomaiset. Yksityinen ja julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto arvioidaan yhtä luotettavaksi, hieman yliopistoja matalammalla arviolla. Epäluotettavimpina pidetään internet-palveluja (25% luottaa), lääke ja vakuutusyhtiöitä (33% luottaa). Arviot eri toimijoiden luotettavuudesta eivät juurikaan eroa vastaajan sukupuolen mukaan. Naiset luottavat eri toimijoihin jonkin verran miehiä enemmän. Akateeminen koulutus lisää luottamusta julkisiin toimijoihin. Poliisiin luotetaan eniten myös itseä koskevien tietojen käyttäjänä. Seuraavaksi luotettavimpina tietojen käyttäjinä pidetään julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä Kelaa. Luotettavimmaksi yksityissektorin toimijaksi arvioidaan yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto, joka ohittaa arvioidussa luotettavuudessa yliopistot. Internetpalveluja pidetään selvästi epäluotettavimpana tietojen käyttäjänä. 30-45-vuotiaat miehet ovat eri ikäryhmistä vähiten luottavaisia. 15-45-vuotiaat naiset luottavat yksityiseen sosiaali- ja terveyshuoltoon tietojen oikeassa käytössä muita ryhmiä enemmän. Tilastoviranomaisilla, sosliaali- ja terveysalan järjestöillä, terveysteknologiayrityksillä ja erityisesti internetpalveluissa usko tietojen luotettavaan käyttöön jää suhteessa alemmaksi kuin miksi niiden yleinen luotettavuus arvioidaan. Luotettavuus tietojen käytössä korostuu suhteessa yleiseen luotettavuuteen Kelalla ja julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä vakuutusyhtiöillä. Tutkituista eri tiedoista pidetään henkilökohtaisimpina pankkitilin numeroa ja saldoa, omia terveys- ja potilastietoja sekä sosiaaliturvatunnusta. Teksti- tai pikaviestit, nettiselaimen selaushistoria ja sijainti- tai matkustustiedot sijoittuvat keskikastiin arvioidussa henkilökohtaisuudessa. Vähiten henkilökohtaisiksi arvioidaan ruokakaupan ostohistoria ja sosiaalisen median päivitykset. Naiset kokevat pääosan tiedoista miehiä henkilökohtaisemmiksi. Tietojen henkilökohtaisuuden kokemus korostuu naisilla iän lisääntyessä. Sote-ammattilaisilla korostuu terveyteen liittyvien tietojen pitäminen henkilökohtaisina verrattuna kaikkien suomalaisten keskimääräiseen arvioon. 8 Eri toimijoiden luotettavuus, luottamus tietojen oikeaan käyttöön ja tietojen henkilökohtaisuus, keskeiset havainnot
 9. 9. © TNS Kaikki kysytyt henkilökohtaisten sosiaali- ja terveystietojen käytön periaatteet arvioidaan tärkeiksi. Tärkeimpiä ovat omien tietojen nähtäväksi saaminen ja mahdollisuus korjauttaa omia tietojaan. Vähiten tärkeäksi periaatteeksi arvioidaan omien tietojen käyttö yhteiseen hyvään, jota pidetään tärkeänä, mutta ei niin ehdottoman tärkeänä kuin muita kysyttyjä asioita. Sote-tietojen kontrolloinnin mahdollisuus on naisille vielä tärkeämpää kuin miehille. Ero on suurin 30-45-vuotiaiden miesten ja 46-64-vuotiaiden naisten välillä. Kun kysytään, mikä yksittäinen asia tai mitkä kaksi asiaa koetaan tärkeimmiksi, niin oikeus kieltää omien tietojen käyttö nousee toiseksi tärkeimmäksi periaatteeksi omien tietojen nähtäväksi saamisen jälkeen. Samoin yleiseen tärkeysarvioon verrattuna korostuu sen tärkeys, että omien tietojen käyttöä valvoo viranomainen. Naisilla korostuu tarve nähdä, mihin tarkoituksiin omia tietoja käytetään ja kuka niitä käyttää. Tämä korostuu erityisesti 15-45-vuotiaiden naisten joukossa, mutta on vähiten tärkeää yli 64-vuotiaille miehille, joille taas on muita tärkeämpää mahdollisuus korjauttaa mahdollisia, tiedoissa olevia virheitä. Eri terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä tiedoista laboratoriotulokset herättävät eniten kiinnostusta. Myös lääkeresepteistä ollaan erittäin kiinnostuneita. Seuraavaksi kiinnostavimmaksi arvioidaan Kelan maksamien etuuksien tiedot. Vähiten kiinnostuneita ollaan omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja painosta. Koulutus tai asuinpaikka eivät juurikaan vaikuta kiinnostukseen seurata omia terveys- ja hyvinvointitietoja. Vastaajat ovat halukkaita antamaan tunnisteettomia sosiaali- ja terveystietoja sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen. Sen sijaan tietojen luovuttaminen vakuutusyhtiöille alennusten saamiseksi jakaa mielipiteitä. Lähes viidennes suomalaisista ei luovuttaisi omia tietojaan tähän käyttöön. Miehet suhtautuvat hieman naisia positiivisemmin tietojen käyttöön järjestelmien kehittämiseen ja tieteelliseen tutkimukseen. Jos vastaaja ei ole käyttänyt sote-palveluja viimeisen vuoden aikana, hän on muita haluttomampi antamaan tunnisteettomia tietojaan eri tarkoituksiin. Sen sijaan krooninen sairaus, joka edellyttää sote-palvelujen säännöllistä käyttöä lisää halukkuutta luvan antamiseen omien tunnisteettomien tietojenkäyttämiseen Enemmistö suomalisista on valmiita luovuttamaan tunnisteettomat geenitietonsa muihin tarkoituksiin paitsi vakuutusyhtiöiden toimintaan, jota vastustaa neljännes n. suomalaisista. 15-45- vuotiaat miehet suhtautuvat luvan antamiseen omien tunnisteettomien geenitietojensa käyttöön selvästi kriittisemmin kuin yli 64-vuotiaat miehet. Sote-palvelujen käyttö lisää halukkuutta antaa tunnisteettomia geenitietoja eri tarkoituksiin. 9 Henkilökohtaisten sote-tietojen käytön periaatteet, kiinnostus seurata omia tietoja ja luvan antaminen tunnisteettomien tietojen käyttöön – keskeiset havainnot
 10. 10. © TNS Eri toimijoiden luotettavuus 10 36 18 19 14 14 16 11 4 4 4 3 50 57 52 58 58 53 47 36 39 29 22 7 15 17 18 17 19 25 30 30 32 36 2 7 6 5 3 3 5 22 5 5 4 2 2 4 5 7 7 8 6 17 22 26 1 1 2 1 1 2 4 1 6 8 9 4,20 3,95 3,85 3,81 3,77 3,76 3,56 3,46 3,20 2,98 2,81 0% 20% 40% 60% 80% 100% Poliisi Yliopistot Rekisteri- ja tilastoviranomaiset Yksityinen sosiaali- tai terveydenhuolto Julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto Kela Sosiaali- tai terveysalan järjestöt Terveysteknologiayritykset Vakuutusyhtiöt Lääkeyhtiöt Internet-palvelut Erittäin luotettava (5) Melko luotettava (4) Ei luotettava eikä epäluotettava (3) En osaa sanoa Melko epäluotettava (2) Erittäin epäluotettava (1) Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? TOTAL (n=2019) ka. Suomalaisten mielestä poliisi on luotettavin toimija. Poliisia pitää erittäin tai melko luotettavana yhteensä 86% vastanneista. Seuraavaksi luotettavimpia ovat yliopistot, rekisteri- ja tilastoviranomaiset. Yksityinen ja julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto arvioidaan yhtä luotettavaksi. Yli 60 %:n tason ylittää myös Kela. Epäluotettavimpina pidetään internet- palveluja, lääke ja vakuutusyhtiöitä.
 11. 11. © TNS Eri toimijoiden luotettavuus - Sukupuolen mukaan 11 4,20 3,95 3,85 3,81 3,77 3,76 3,56 3,46 3,20 2,98 2,81 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Poliisi Yliopistot Rekisteri- ja tilastoviranomaiset Yksityinen sosiaali- tai terveydenhuolto Julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto Kela Sosiaali- tai terveysalan järjestöt Terveysteknologiayritykset Vakuutusyhtiöt Lääkeyhtiöt Internet-palvelut TOTAL (n=2019) Nainen (n=1001) Mies (n=1018) Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? TOTAL (n=2019) SUKUPUOLI: Erittäin epäluotettava (1) Erittäin luotettava (5) Arviot eri toimijoiden luotettavuudesta eivät juurikaan eroa vastaajan sukupuolen mukaan. Naiset luottavat eri toimijoihin jonkin verran miehiä enemmän.
 12. 12. © TNS Eri toimijoiden luotettavuus - Sukupuoli&Ikä mukaan 12 4,20 3,95 3,85 3,81 3,77 3,76 3,56 3,46 3,20 2,98 2,81 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Poliisi Yliopistot Rekisteri- ja tilastoviranomaiset Yksityinen sosiaali- tai terveydenhuolto Julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto Kela Sosiaali- tai terveysalan järjestöt Terveysteknologiayritykset Vakuutusyhtiöt Lääkeyhtiöt Internet-palvelut TOTAL (n=2019) Nainen 15-29 v (n=240) Nainen 30-45 v (n=259) Nainen 46-64v (n=320) Nainen 65v+ (n=183) Mies 15-29 v (n=248) Mies 30-45 v (n=275) Mies 46-64v (n=252) Mies 65v+ (n=242) Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? TOTAL (n=2019) SP & IKÄ: Erittäin epäluotettava (1) Erittäin luotettava (5) Suurimmat erot luottamisessa eri toimijoihin löytyvät yli 65-vuotiaiden miesten ja naisten sekä 30-45- vuotiaiden miesten väliltä, jotka luottavat vähiten eri toimijoihin, myös poliisiin, yliopistoihin sekä rekisteri- ja tilastoviranomaisiin.
 13. 13. © TNS Eri toimijoiden luotettavuus - Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan 13 4,20 3,95 3,85 3,81 3,77 3,76 3,56 3,46 3,20 2,98 2,81 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Poliisi Yliopistot Rekisteri- ja tilastoviranomaiset Yksityinen sosiaali- tai terveydenhuolto Julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto Kela Sosiaali- tai terveysalan järjestöt Terveysteknologiayritykset Vakuutusyhtiöt Lääkeyhtiöt Internet-palvelut TOTAL (n=2019) Pääkaupunkiseutu (n=436) Muu kaupunki (n=1161) Maaseutu (n=421) Peruskoulutus (n=922) Muu koulutus (n=765) Akateeminen (n=320) Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? TOTAL (n=2019) ASUINPAIKKA: Erittäin epäluotettava (1) Erittäin luotettava (5) KOULUTUS: Akateeminen koulutus lisää luottamusta julkisiin toimijoihin.
 14. 14. © TNS Eri toimijoiden luotettavuus - Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan 14 4,20 3,95 3,85 3,81 3,77 3,76 3,56 3,46 3,20 2,98 2,81 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Poliisi Yliopistot Rekisteri- ja tilastoviranomaiset Yksityinen sosiaali- tai terveydenhuolto Julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto Kela Sosiaali- tai terveysalan järjestöt Terveysteknologiayritykset Vakuutusyhtiöt Lääkeyhtiöt Internet-palvelut TOTAL (n=2019) Ei työskennellyt (n=1706) Terv.-&sos.huollon ammattil. (n=319) On+Sote-palv. 3-6 krt tai us. (n=698) Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? TOTAL (n=2019) SOTE-PALV. ORGANISAATIO: Erittäin epäluotettava (1) Erittäin luotettava (5) KROONINEN SAIRAUS ITS./LÄHEIS.:
 15. 15. © TNS Eri toimijoiden luotettavuus - Sote-palvelujen käytön mukaan 15 4,20 3,95 3,85 3,81 3,77 3,76 3,56 3,46 3,20 2,98 2,81 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Poliisi Yliopistot Rekisteri- ja tilastoviranomaiset Yksityinen sosiaali- tai terveydenhuolto Julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto Kela Sosiaali- tai terveysalan järjestöt Terveysteknologiayritykset Vakuutusyhtiöt Lääkeyhtiöt Internet-palvelut TOTAL (n=2019) En kertaakaan (n=275) 1-2 kertaa (n=810) 3-6 kertaa (n=569) Useammin kuin 6 kertaa (n=327) Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? TOTAL (n=2019) SOTE-PALV. KÄYTTÖ VUODEN AIK.: Erittäin epäluotettava (1) Erittäin luotettava (5)
 16. 16. © TNS Luottamus tietojen oikeaan käyttöön 16 37 23 24 22 19 14 10 9 4 5 3 43 50 46 43 46 41 39 33 24 24 11 11 16 18 20 19 26 27 31 32 32 23 4 4 4 7 7 11 6 10 20 10 7 3 5 5 5 7 6 12 11 15 19 29 2 2 2 3 2 2 5 5 4 11 28 4,13 3,91 3,90 3,83 3,77 3,68 3,39 3,34 3,11 2,94 2,26 0% 20% 40% 60% 80% 100% Poliisi Julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto Kela Rekisteri- ja tilastoviranomaiset Yksityinen sosiaali- tai terveydenhuolto Yliopistot Vakuutusyhtiöt Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Terveysteknologiayritykset Lääkeyhtiöt Internet-palvelut Erittäin paljon (5) Melko paljon (4) En paljon enkä vähän (3) En osaa sanoa Melko vähän (2) Erittäin vähän (1) Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? TOTAL (n=2019) ka. Poliisiin luotetaan eniten myös itseä koskevien tietojen käyttäjänä. Seuraavaksi luotettavimpina tietojen käyttäjinä pidetään julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä Kelaa. Luotettavimmaksi yksityissektorin toimijaksi arvioidaan yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto, joka ohittaa yliopistot. Internetpalveluja pidetään selvästi epäluotettavimpana mitatuista tietojen käyttäjänä.
 17. 17. © TNS Eri toimijoiden luotettavuus ja luottamus tietojen käytön asianmukaisuuteen, yhteistarkastelu 17 Poliisi Kela Rekisteri- ja tilastoviranom. Yliopistot Sos.-&terv.alan järjestöt Julkinen sos.- /terv.huolto Yksityinen sos.-/ terv.huolto Lääkeyhtiöt Vakuutusyhtiöt Internet-palvelut Terveysteknologia- yritykset 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Erittäin paljon (5)Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? TOTAL (n=2019) Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Erittäin paljon (5) Erittäin vähän (1) Erittäin epäluotettava (1) Erittäin luotettava (5) Tilastoviranomaisilla, järjestöillä, terveysteknologia- yrityksillä ja erityisesti internetpalveluissa usko tietojen luotettavaan käyttöön jää suhteessa alemmaksi, kuin miksi niiden yleinen luotettavuus arvioidaan. Luotettavuus tietojen käyttäjänä korostuu suhteessa yleiseen luotettavuuteen Kelalla ja julkisessa-sosiaali ja terveydenhuollossa sekä vakuutusyhtiöillä.
 18. 18. © TNS Luottamus tietojen oikeaan käyttöön - Sukupuolen mukaan 18 4,13 3,91 3,90 3,83 3,77 3,68 3,39 3,34 3,11 2,94 2,26 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Poliisi Julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto Kela Rekisteri- ja tilastoviranomaiset Yksityinen sosiaali- tai terveydenhuolto Yliopistot Vakuutusyhtiöt Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Terveysteknologiayritykset Lääkeyhtiöt Internet-palvelut TOTAL (n=2019) Nainen (n=1001) Mies (n=1018) Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? TOTAL (n=2019) SUKUPUOLI: Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5) Naiset ovat jonkin verran luottavaisempia tietojen asianmukaiseen käyttöön kuin miehet
 19. 19. © TNS Luottamus tietojen oikeaan käyttöön - Sukupuoli&Ikä mukaan 19 4,13 3,91 3,90 3,83 3,77 3,68 3,39 3,34 3,11 2,94 2,26 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Poliisi Julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto Kela Rekisteri- ja tilastoviranomaiset Yksityinen sosiaali- tai terveydenhuolto Yliopistot Vakuutusyhtiöt Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Terveysteknologiayritykset Lääkeyhtiöt Internet-palvelut TOTAL (n=2019) Nainen 15-29 v (n=240) Nainen 30-45 v (n=259) Nainen 46-64v (n=320) Nainen 65v+ (n=183) Mies 15-29 v (n=248) Mies 30-45 v (n=275) Mies 46-64v (n=252) Mies 65v+ (n=242) Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? TOTAL (n=2019) SP & IKÄ: Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5) 30-45-vuotiaat miehet ovat vähiten luottavaisia. 15-45-vuotiaat naiset luottavat yksityiseen sosiaali- ja terveyshuoltoon tietojen oikeassa käytössä muita ryhmiä enemmän.
 20. 20. © TNS Luottamus tietojen oikeaan käyttöön - Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan 20 4,13 3,91 3,90 3,83 3,77 3,68 3,39 3,34 3,11 2,94 2,26 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Poliisi Julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto Kela Rekisteri- ja tilastoviranomaiset Yksityinen sosiaali- tai terveydenhuolto Yliopistot Vakuutusyhtiöt Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Terveysteknologiayritykset Lääkeyhtiöt Internet-palvelut TOTAL (n=2019) Pääkaupunkiseutu (n=436) Muu kaupunki (n=1161) Maaseutu (n=421) Peruskoulutus (n=922) Muu koulutus (n=765) Akateeminen (n=320) Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? TOTAL (n=2019) Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5) ASUINPAIKKA: KOULUTUS:
 21. 21. © TNS Luottamus tietojen oikeaan käyttöön - Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan 21 4,13 3,91 3,90 3,83 3,77 3,68 3,39 3,34 3,11 2,94 2,26 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Poliisi Julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto Kela Rekisteri- ja tilastoviranomaiset Yksityinen sosiaali- tai terveydenhuolto Yliopistot Vakuutusyhtiöt Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Terveysteknologiayritykset Lääkeyhtiöt Internet-palvelut TOTAL (n=2019) Ei työskennellyt (n=1706) Terv.-&sos.huollon ammattil. (n=319) On+Sote-palv. 3-6 krt tai us. (n=698) Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? TOTAL (n=2019) Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5) SOTE-PALV. ORGANISAATIO: KROONINEN SAIRAUS ITS./LÄHEIS.:
 22. 22. © TNS Luottamus tietojen oikeaan käyttöön - Sote-palvelujen käytön mukaan 22 4,13 3,91 3,90 3,83 3,77 3,68 3,39 3,34 3,11 2,94 2,26 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Poliisi Julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto Kela Rekisteri- ja tilastoviranomaiset Yksityinen sosiaali- tai terveydenhuolto Yliopistot Vakuutusyhtiöt Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Terveysteknologiayritykset Lääkeyhtiöt Internet-palvelut TOTAL (n=2019) En kertaakaan (n=275) 1-2 kertaa (n=810) 3-6 kertaa (n=569) Useammin kuin 6 kertaa (n=327) Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? TOTAL (n=2019) SOTE-PALV. KÄYTTÖ VUODEN AIK.: Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5) Sote-palvelujen käyttö lisää luottamusta siihen, että julkiset toimijat ja yksityiset sote-toimijat käyttävät henkilökohtaisia tietoja oikein.
 23. 23. © TNS Eri tietojen henkilökohtaisuus 23 82 74 73 63 57 54 36 29 25 27 24 18 13 8 12 19 19 26 32 28 42 43 47 43 41 42 31 32 2 1 1 4 2 5 3 3 2 2 1 4 8 3 3 4 4 6 8 11 16 20 22 24 28 30 32 40 1 1 1 1 2 2 4 5 4 4 6 6 17 16 3,79 3,69 3,67 3,57 3,46 3,41 3,14 2,99 2,96 2,95 2,83 2,75 2,43 2,34 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pankkitilin numero ja saldo Terveys- / potilastiedot Sosiaaliturvatunnus Sosiaalitoimen tiedot Lääkereseptitiedot Geenitiedot Teksti- tai pikaviestit Nettiselaimen selaushistoria Sijainti- tai matkustustiedot Osoite Puhelinnumero Itse mittaamani hyvinvointitiedot Sosiaalisen median päivitykset Ruokakaupan ostoshistoria Erittäin henkilökohtainen (4) Melko henkilökohtainen (3) En osaa sanoa Ei kovin henkilökohtainen (2) Ei lainkaan henkilökohtainen (1) Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? TOTAL (n=2019) ka. Tutkituista tiedoista henkilökohtaisimpina pidetään pankkitilin numeroa ja saldoa, omia terveys ja potilastietoja sekä sosiaaliturvatunnusta. Teksti- tai pikaviestit, nettiselaimen selaushistoria ja sijainti- tai matkustustiedot sijoittuvat keskikastiin arvioidussa henkilökohtaisuudessa. Vähiten henkilökohtaisia ovat ruokakaupan ostohistoria ja sosiaalisen median päivitykset.
 24. 24. © TNS Eri tietojen henkilökohtaisuus - Sukupuolen mukaan 24 3,79 3,69 3,67 3,57 3,46 3,41 3,14 2,99 2,96 2,95 2,83 2,75 2,43 2,34 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Pankkitilin numero ja saldo Terveys- / potilastiedot Sosiaaliturvatunnus Sosiaalitoimen tiedot Lääkereseptitiedot Geenitiedot Teksti- tai pikaviestit Nettiselaimen selaushistoria Sijainti- tai matkustustiedot Osoite Puhelinnumero Itse mittaamani hyvinvointitiedot Sosiaalisen median päivitykset Ruokakaupan ostoshistoria TOTAL (n=2019) Nainen (n=1001) Mies (n=1018) Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? TOTAL (n=2019) SUKUPUOLI: Ei lainkaan henkilökohtainen (1) Erittäin henkilökohtainen (4) Naiset kokevat pääosan tiedoista miehiä henkilökohtaisemmiksi. Poikkeuksia ovat netin selaushistoria, itse mitatut hyvinvointitiedot, sosiaalisen median päivitykset ja ruokakaupan ostohistoria.
 25. 25. © TNS Eri tietojen henkilökohtaisuus - Sukupuoli&Ikä mukaan 25 3,79 3,69 3,67 3,57 3,46 3,41 3,14 2,99 2,96 2,95 2,83 2,75 2,43 2,34 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Pankkitilin numero ja saldo Terveys- / potilastiedot Sosiaaliturvatunnus Sosiaalitoimen tiedot Lääkereseptitiedot Geenitiedot Teksti- tai pikaviestit Nettiselaimen selaushistoria Sijainti- tai matkustustiedot Osoite Puhelinnumero Itse mittaamani hyvinvointitiedot Sosiaalisen median päivitykset Ruokakaupan ostoshistoria TOTAL (n=2019) Nainen 15-29 v (n=240) Nainen 30-45 v (n=259) Nainen 46-64v (n=320) Nainen 65v+ (n=183) Mies 15-29 v (n=248) Mies 30-45 v (n=275) Mies 46-64v (n=252) Mies 65v+ (n=242) Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? TOTAL (n=2019) SP & IKÄ: Ei lainkaan henkilökohtainen (1) Erittäin henkilökohtainen (4) Henkilökohtaisuuden kokemus korostuu naisilla iän lisääntyessä.
 26. 26. © TNS Eri tietojen henkilökohtaisuus - Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan 26 3,79 3,69 3,67 3,57 3,46 3,41 3,14 2,99 2,96 2,95 2,83 2,75 2,43 2,34 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Pankkitilin numero ja saldo Terveys- / potilastiedot Sosiaaliturvatunnus Sosiaalitoimen tiedot Lääkereseptitiedot Geenitiedot Teksti- tai pikaviestit Nettiselaimen selaushistoria Sijainti- tai matkustustiedot Osoite Puhelinnumero Itse mittaamani hyvinvointitiedot Sosiaalisen median päivitykset Ruokakaupan ostoshistoria TOTAL (n=2019) Pääkaupunkiseutu (n=436) Muu kaupunki (n=1161) Maaseutu (n=421) Peruskoulutus (n=922) Muu koulutus (n=765) Akateeminen (n=320) Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? TOTAL (n=2019) Ei lainkaan henkilökohtainen (1) Erittäin henkilökohtainen (4) ASUINPAIKKA: KOULUTUS:
 27. 27. © TNS Eri tietojen henkilökohtaisuus - Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan 27 3,79 3,69 3,67 3,57 3,46 3,41 3,14 2,99 2,96 2,95 2,83 2,75 2,43 2,34 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Pankkitilin numero ja saldo Terveys- / potilastiedot Sosiaaliturvatunnus Sosiaalitoimen tiedot Lääkereseptitiedot Geenitiedot Teksti- tai pikaviestit Nettiselaimen selaushistoria Sijainti- tai matkustustiedot Osoite Puhelinnumero Itse mittaamani hyvinvointitiedot Sosiaalisen median päivitykset Ruokakaupan ostoshistoria TOTAL (n=2019) Ei työskennellyt (n=1706) Terv.-&sos.huollon ammattil. (n=319) On+Sote-palv. 3-6 krt tai us. (n=698) Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? TOTAL (n=2019) Ei lainkaan henkilökohtainen (1) Erittäin henkilökohtainen (4) SOTE-PALV. ORGANISAATIO: KROONINEN SAIRAUS ITS./LÄHEIS.: Sote-ammattilaisilla korostuu terveyteen liittyvien tietojen pitäminen henkilökohtaisina. Myös osoitetta ja puhelinnumeroa pidetään henkilökohtaisempana kuin niiden keskuudessa, jotka eivät ole työskennelleet sote- palveluissa.
 28. 28. © TNS Eri tietojen henkilökohtaisuus - Sote-palvelujen käytön mukaan 28 3,79 3,69 3,67 3,57 3,46 3,41 3,14 2,99 2,96 2,95 2,83 2,75 2,43 2,34 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Pankkitilin numero ja saldo Terveys- / potilastiedot Sosiaaliturvatunnus Sosiaalitoimen tiedot Lääkereseptitiedot Geenitiedot Teksti- tai pikaviestit Nettiselaimen selaushistoria Sijainti- tai matkustustiedot Osoite Puhelinnumero Itse mittaamani hyvinvointitiedot Sosiaalisen median päivitykset Ruokakaupan ostoshistoria TOTAL (n=2019) En kertaakaan (n=275) 1-2 kertaa (n=810) 3-6 kertaa (n=569) Useammin kuin 6 kertaa (n=327) Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? TOTAL (n=2019) SOTE-PALV. KÄYTTÖ VUODEN AIK.: Ei lainkaan henkilökohtainen (1) Erittäin henkilökohtainen (4) Sote-palvelujen käyttö lisää omien sote- tietojen henkilökohtaisena pitämistä.
 29. 29. © TNS Henkilökohtaisten sosiaali- ja terveystietojen käytön periaatteet 29 72 68 63 64 60 34 22 26 30 27 33 49 2 2 2 2 3 6 4 3 4 6 3 10 1 1 1 1 2 3,68 3,66 3,59 3,57 3,56 3,21 0% 20% 40% 60% 80% 100% Saat nähtäväksesi omat tietosi Sinulla on mahdollisuus korjauttaa mahdolliset virheet tiedoissasi Näet mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään ja mikä taho niitä käyttää Voit kieltää tietojesi käytön Tietojesi käytön tarkoituksenmukaisuutta valvoo viranomainen Tietojasi käytetään yhteis. hyvään, esim. parempien hoitojen kehitt. & sairauksien parantam. Erittäin tärkeää (4) Melko tärkeää (3) En osaa sanoa Ei kovin tärkeää (2) Ei lainkaan tärkeää (1) Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? TOTAL (n=2019) ka. Kaikki kysytyt henkilökohtaisten sosiaali- ja terveystietojen käytön periaatteet arvioidaan tärkeiksi. Tärkeimpiä ovat omien tietojen nähtäväksi saaminen ja mahdollisuus korjauttaa omia tietojaan. Vähiten tärkeäksi periaatteeksi arvioidaan omien tietojen käyttö yhteiseen hyvään, jota pidetään tärkeänä, mutta ei niin ehdottoman tärkeänä kuin muita kysyttyjä asioita.
 30. 30. © TNS Henkilökohtaisten sosiaali- ja terveystietojen käytön periaatteet - Sukupuolen mukaan 30 3,68 3,66 3,59 3,57 3,56 3,21 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Saat nähtäväksesi omat tietosi Sinulla on mahdollisuus korjauttaa mahdolliset virheet tiedoissasi Näet mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään ja mikä taho niitä käyttää Voit kieltää tietojesi käytön Tietojesi käytön tarkoituksenmukaisuutta valvoo viranomainen Tietojasi käytetään yhteis. hyvään, esim. parempien hoitojen kehitt. & sairauksien parantam. TOTAL (n=2019) Nainen (n=1001) Mies (n=1018) Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? TOTAL (n=2019) SUKUPUOLI: Ei lainkaan tärkeää (1) Erittäin tärkeää (4) Sote-tietojen kontrollointi on vielä tärkeämpää naisille kuin miehille.
 31. 31. © TNS Henkilökohtaisten sosiaali- ja terveystietojen käytön periaatteet - Sukupuoli&Ikä mukaan 31 3,68 3,66 3,59 3,57 3,56 3,21 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Saat nähtäväksesi omat tietosi Sinulla on mahdollisuus korjauttaa mahdolliset virheet tiedoissasi Näet mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään ja mikä taho niitä käyttää Voit kieltää tietojesi käytön Tietojesi käytön tarkoituksenmukaisuutta valvoo viranomainen Tietojasi käytetään yhteis. hyvään, esim. parempien hoitojen kehitt. & sairauksien parantam. TOTAL (n=2019) Nainen 15-29 v (n=240) Nainen 30-45 v (n=259) Nainen 46-64v (n=320) Nainen 65v+ (n=183) Mies 15-29 v (n=248) Mies 30-45 v (n=275) Mies 46-64v (n=252) Mies 65v+ (n=242) Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? TOTAL (n=2019) SP & IKÄ: Ei lainkaan tärkeää (1) Erittäin tärkeää (4) Sote-tietojen kontrollointi on vielä tärkeämpää naisille kuin miehille. Ero on suurin 30-45- vuotiaden miesten ja 46-64-vuotiaiden naisten välillä.
 32. 32. © TNS Henkilökohtaisten sosiaali- ja terveystietojen käytön periaatteet - Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan 32 3,68 3,66 3,59 3,57 3,56 3,21 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Saat nähtäväksesi omat tietosi Sinulla on mahdollisuus korjauttaa mahdolliset virheet tiedoissasi Näet mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään ja mikä taho niitä käyttää Voit kieltää tietojesi käytön Tietojesi käytön tarkoituksenmukaisuutta valvoo viranomainen Tietojasi käytetään yhteis. hyvään, esim. parempien hoitojen kehitt. & sairauksien parantam. TOTAL (n=2019) Pääkaupunkiseutu (n=436) Muu kaupunki (n=1161) Maaseutu (n=421) Peruskoulutus (n=922) Muu koulutus (n=765) Akateeminen (n=320) Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? TOTAL (n=2019) Ei lainkaan tärkeää (1) Erittäin tärkeää (4) ASUINPAIKKA: KOULUTUS:
 33. 33. © TNS Henkilökohtaisten sosiaali- ja terveystietojen käytön periaatteet - Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan 33 3,68 3,66 3,59 3,57 3,56 3,21 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Saat nähtäväksesi omat tietosi Sinulla on mahdollisuus korjauttaa mahdolliset virheet tiedoissasi Näet mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään ja mikä taho niitä käyttää Voit kieltää tietojesi käytön Tietojesi käytön tarkoituksenmukaisuutta valvoo viranomainen Tietojasi käytetään yhteis. hyvään, esim. parempien hoitojen kehitt. & sairauksien parantam. TOTAL (n=2019) Ei työskennellyt (n=1706) Terv.-&sos.huollon ammattil. (n=319) On+Sote-palv. 3-6 krt tai us. (n=698) Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? TOTAL (n=2019) Ei lainkaan tärkeää (1) Erittäin tärkeää (4) SOTE-PALV. ORGANISAATIO: KROONINEN SAIRAUS ITS./LÄHEIS.:
 34. 34. © TNS Henkilökohtaisten sosiaali- ja terveystietojen käytön periaatteet - Sote-palvelujen käytön mukaan 34 3,68 3,66 3,59 3,57 3,56 3,21 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Saat nähtäväksesi omat tietosi Sinulla on mahdollisuus korjauttaa mahdolliset virheet tiedoissasi Näet mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään ja mikä taho niitä käyttää Voit kieltää tietojesi käytön Tietojesi käytön tarkoituksenmukaisuutta valvoo viranomainen Tietojasi käytetään yhteis. hyvään, esim. parempien hoitojen kehitt. & sairauksien parantam. TOTAL (n=2019) En kertaakaan (n=275) 1-2 kertaa (n=810) 3-6 kertaa (n=569) Useammin kuin 6 kertaa (n=327) Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? TOTAL (n=2019) SOTE-PALV. KÄYTTÖ VUODEN AIK.: Ei lainkaan tärkeää (1) Erittäin tärkeää (4)
 35. 35. © TNS Eri asioiden tärkeys 35 41 36 34 32 28 15 0 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Saat nähtäväksesi omat tietosi Voit kieltää tietojesi käytön Näet mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään ja mikä taho niitä käyttää Tietojesi käyttöä valvoo viranomainen Sinulla on mahdollisuus korjauttaa mahdolliset virheet tiedoissasi Tietojasi käytetään yhteis. hyvään, esim. parempien hoitojen kehitt. & sairauksien parantam. Muu En osaa sanoa TOTAL (n=2019) Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Merkitse yksi tai kaksi mielestäsi tärkeintä asiaa... TOTAL (n=2019) Kun kysytään, mikä yksittäinen asia tai mitkä kaksi asiaa koetaan tärkeimmiksi, niin oikeus kieltää omien tietojen käyttö nousee toiseksi tärkeimmäksi periaatteeksi. Samoin yleiseen tärkeysarvioon verrattuna korostuu sen tärkeys, että omien tietojen käyttöä valvoo viranomainen.
 36. 36. © TNS Eri asioiden tärkeys - Sukupuolen mukaan 36 41 36 34 32 28 15 0 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Saat nähtäväksesi omat tietosi Voit kieltää tietojesi käytön Näet mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään ja mikä taho niitä käyttää Tietojesi käyttöä valvoo viranomainen Sinulla on mahdollisuus korjauttaa mahdolliset virheet tiedoissasi Tietojasi käytetään yhteis. hyvään, esim. parempien hoitojen kehitt. & sairauksien parantam. Muu En osaa sanoa TOTAL (n=2019) Nainen (n=1001) Mies (n=1018) Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Merkitse yksi tai kaksi mielestäsi tärkeintä asiaa... TOTAL (n=2019) SUKUPUOLI: Naisilla korostuu miehiin verrattuna tarve nähdä mihin tarkoituksiin omia tietoja käytetään ja kuka niitä käyttää.
 37. 37. © TNS Eri asioiden tärkeys - Sukupuoli&Ikä mukaan 37 41 36 34 32 28 15 0 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Saat nähtäväksesi omat tietosi Voit kieltää tietojesi käytön Näet mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään ja mikä taho niitä käyttää Tietojesi käyttöä valvoo viranomainen Sinulla on mahdollisuus korjauttaa mahdolliset virheet tiedoissasi Tietojasi käytetään yhteis. hyvään, esim. parempien hoitojen kehitt. & sairauksien parantam. Muu En osaa sanoa TOTAL (n=2019) Nainen 15-29 v (n=240) Nainen 30-45 v (n=259) Nainen 46-64v (n=320) Nainen 65v+ (n=183) Mies 15-29 v (n=248) Mies 30-45 v (n=275) Mies 46-64v (n=252) Mies 65v+ (n=242) Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Merkitse yksi tai kaksi mielestäsi tärkeintä asiaa... TOTAL (n=2019) SP & IKÄ: Se mihin tarkoituksiin omia tietoja käytetään ja kuka niitä käyttää korostuu erityisesti 15-45-vuotiaiden naisten joukossa ja on vähiten tärkeää yli 64-vuotiaille miehille, joille taas on muita tärkeämpää mahdollisuus korjauttaa mahdollisia, tiedoissa olevia virheitä.
 38. 38. © TNS Eri asioiden tärkeys - Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan 38 41 36 34 32 28 15 0 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Saat nähtäväksesi omat tietosi Voit kieltää tietojesi käytön Näet mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään ja mikä taho niitä käyttää Tietojesi käyttöä valvoo viranomainen Sinulla on mahdollisuus korjauttaa mahdolliset virheet tiedoissasi Tietojasi käytetään yhteis. hyvään, esim. parempien hoitojen kehitt. & sairauksien parantam. Muu En osaa sanoa TOTAL (n=2019) Pääkaupunkiseutu (n=436) Muu kaupunki (n=1161) Maaseutu (n=421) Peruskoulutus (n=922) Muu koulutus (n=765) Akateeminen (n=320) Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Merkitse yksi tai kaksi mielestäsi tärkeintä asiaa... TOTAL (n=2019) ASUINPAIKKA: KOULUTUS:
 39. 39. © TNS Eri asioiden tärkeys - Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan 39 41 36 34 32 28 15 0 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Saat nähtäväksesi omat tietosi Voit kieltää tietojesi käytön Näet mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään ja mikä taho niitä käyttää Tietojesi käyttöä valvoo viranomainen Sinulla on mahdollisuus korjauttaa mahdolliset virheet tiedoissasi Tietojasi käytetään yhteis. hyvään, esim. parempien hoitojen kehitt. & sairauksien parantam. Muu En osaa sanoa TOTAL (n=2019) Ei työskennellyt (n=1706) Terv.-&sos.huollon ammattil. (n=319) On+Sote-palv. 3-6 krt tai us. (n=698) Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Merkitse yksi tai kaksi mielestäsi tärkeintä asiaa... TOTAL (n=2019) SOTE-PALV. ORGANISAATIO: KROONINEN SAIRAUS ITS./LÄHEIS.:
 40. 40. © TNS Eri asioiden tärkeys - Sote-palvelujen käytön mukaan 40 41 36 34 32 28 15 0 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Saat nähtäväksesi omat tietosi Voit kieltää tietojesi käytön Näet mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään ja mikä taho niitä käyttää Tietojesi käyttöä valvoo viranomainen Sinulla on mahdollisuus korjauttaa mahdolliset virheet tiedoissasi Tietojasi käytetään yhteis. hyvään, esim. parempien hoitojen kehitt. & sairauksien parantam. Muu En osaa sanoa TOTAL (n=2019) En kertaakaan (n=275) 1-2 kertaa (n=810) 3-6 kertaa (n=569) Useammin kuin 6 kertaa (n=327) Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Merkitse yksi tai kaksi mielestäsi tärkeintä asiaa... TOTAL (n=2019) SOTE-PALV. KÄYTTÖ VUODEN AIK.:
 41. 41. © TNS Kiinnostus seurata omia tietoja 41 44 33 29 21 19 20 17 10 39 41 38 43 44 38 43 31 10 17 20 23 25 26 25 31 2 3 4 2 2 2 2 2 3 5 8 9 9 11 11 18 1 1 2 2 2 3 2 7 4,26 4,03 3,87 3,74 3,70 3,62 3,61 3,20 0% 20% 40% 60% 80% 100% Laboratoriotulokset Lääkereseptit Kela:n minulle maksamien etuuksien tiedot Verenpaine Ravitsemus Verensokeri Paino Fyysinen aktiivisuus Erittäin paljon (5) Melko paljon (4) En paljon enkä vähän (3) En osaa sanoa Melko vähän (2) Erittäin vähän (1) Kuinka kiinnostunut olet seuraavista omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyvistä tiedoista? TOTAL (n=2019) ka. Eri terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä tiedoista omat laboratoriotulokset herättävät eniten kiinnostusta. Myös lääkeresepteistä ollaan erittäin kiinnostuneita. Seuraavaksi kiinnostavimmaksi arvioidaan Kelan maksamien etuuksien tiedot. Vähiten kiinnostuneita ollaan omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja painosta.
 42. 42. © TNS Kiinnostus seurata omia tietoja - Sukupuolen mukaan 42 4,26 4,03 3,87 3,74 3,70 3,62 3,61 3,20 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Laboratoriotulokset Lääkereseptit Kela:n minulle maksamien etuuksien tiedot Verenpaine Ravitsemus Verensokeri Paino Fyysinen aktiivisuus TOTAL (n=2019) Nainen (n=1001) Mies (n=1018) Kuinka kiinnostunut olet seuraavista omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyvistä tiedoista? TOTAL (n=2019) SUKUPUOLI: Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5) Naiset ovat miehiä kiinnostuneempia seuraamaan omia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietoja.
 43. 43. © TNS Kiinnostus seurata omia tietoja - Sukupuoli&Ikä mukaan 43 4,26 4,03 3,87 3,74 3,70 3,62 3,61 3,20 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Laboratoriotulokset Lääkereseptit Kela:n minulle maksamien etuuksien tiedot Verenpaine Ravitsemus Verensokeri Paino Fyysinen aktiivisuus TOTAL (n=2019) Nainen 15-29 v (n=240) Nainen 30-45 v (n=259) Nainen 46-64v (n=320) Nainen 65v+ (n=183) Mies 15-29 v (n=248) Mies 30-45 v (n=275) Mies 46-64v (n=252) Mies 65v+ (n=242) Kuinka kiinnostunut olet seuraavista omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyvistä tiedoista? TOTAL (n=2019) SP & IKÄ: Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5)
 44. 44. © TNS Kiinnostus seurata omia tietoja - Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan 44 4,26 4,03 3,87 3,74 3,70 3,62 3,61 3,20 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Laboratoriotulokset Lääkereseptit Kela:n minulle maksamien etuuksien tiedot Verenpaine Ravitsemus Verensokeri Paino Fyysinen aktiivisuus TOTAL (n=2019) Pääkaupunkiseutu (n=436) Muu kaupunki (n=1161) Maaseutu (n=421) Peruskoulutus (n=922) Muu koulutus (n=765) Akateeminen (n=320) Kuinka kiinnostunut olet seuraavista omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyvistä tiedoista? TOTAL (n=2019) Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5) ASUINPAIKKA: KOULUTUS: Koulutus tai asuinpaikka eivät juurikaan vaikuta kiinnostukseen seurata omia terveys- ja hyvinvointitietoja.
 45. 45. © TNS Kiinnostus seurata omia tietoja - Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan 45 4,26 4,03 3,87 3,74 3,70 3,62 3,61 3,20 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Laboratoriotulokset Lääkereseptit Kela:n minulle maksamien etuuksien tiedot Verenpaine Ravitsemus Verensokeri Paino Fyysinen aktiivisuus TOTAL (n=2019) Ei työskennellyt (n=1706) Terv.-&sos.huollon ammattil. (n=319) On+Sote-palv. 3-6 krt tai us. (n=698) Kuinka kiinnostunut olet seuraavista omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyvistä tiedoista? TOTAL (n=2019) Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5) SOTE-PALV. ORGANISAATIO: KROONINEN SAIRAUS ITS./LÄHEIS.:
 46. 46. © TNS Kiinnostus seurata omia tietoja - Sote-palvelujen käytön mukaan 46 4,26 4,03 3,87 3,74 3,70 3,62 3,61 3,20 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Laboratoriotulokset Lääkereseptit Kela:n minulle maksamien etuuksien tiedot Verenpaine Ravitsemus Verensokeri Paino Fyysinen aktiivisuus TOTAL (n=2019) En kertaakaan (n=275) 1-2 kertaa (n=810) 3-6 kertaa (n=569) Useammin kuin 6 kertaa (n=327) Kuinka kiinnostunut olet seuraavista omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyvistä tiedoista? TOTAL (n=2019) SOTE-PALV. KÄYTTÖ VUODEN AIK.: Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5)
 47. 47. © TNS Luvan antaminen tunnisteettomien tietojen käyttöön eri tarkoituksiin 47 44 39 37 35 35 33 32 18 46 51 51 50 54 54 55 59 5 5 5 6 5 6 5 7 5 5 7 9 6 7 7 17 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Asuinpaikkaani mahdollisesti liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien (täsmä)lääkkeiden kehittämiseen Sosiaali-/terveyspalv.järjestelm. kehittämiseen tehokkaammaksi&laadukkaamm. Uusien sosiaali- tai terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, saadaksesi esimerkiksi alennuksia vakuutuksestasi Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En osaa sanoa En antaisi käyttää ollenkaan Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=2019) Vastaajat ovat halukkaita antamaan tunnisteettomia sosiaali- ja terveystietoja sosiaali- ja terveysalan ja kehittämiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen. Sen sijaan tietojen luovuttaminen vakuutusyhtiöille alennusten saamiseksi jakaa enemmän mielipiteitä. Lähes viidennes suomalaisista ei luovuttaisi omia tietojaan tähän käyttöön.
 48. 48. © TNS Luvan antaminen tunnisteettomien tietojen käyttöön eri tarkoituksiin - Sukupuolen mukaan 48 44 39 37 35 35 33 32 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Asuinpaikkaani mahdollisesti liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien (täsmä)lääkkeiden kehittämiseen Sosiaali-/terveyspalv.järjestelm. kehittämiseen tehokkaammaksi&laadukkaamm. Uusien sosiaali- tai terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, saadaksesi esimerkiksi alennuksia vakuutuksestasi TOTAL (n=2019) Nainen (n=1001) Mies (n=1018) Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=2019) SUKUPUOLI: Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Miehet suhtautuvat hieman naisia positiivisemmin tietojen käyttöön järjestelmien kehittämiseen ja tieteelliseen tutkimukseen.
 49. 49. © TNS Luvan antaminen tunnisteettomien tietojen käyttöön eri tarkoituksiin - Sukupuoli&Ikä mukaan 49 44 39 37 35 35 33 32 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Asuinpaikkaani mahdollisesti liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien (täsmä)lääkkeiden kehittämiseen Sosiaali-/terveyspalv.järjestelm. kehittämiseen tehokkaammaksi&laadukkaamm. Uusien sosiaali- tai terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, saadaksesi esimerkiksi alennuksia vakuutuksestasi TOTAL (n=2019) Nainen 15-29 v (n=240) Nainen 30-45 v (n=259) Nainen 46-64v (n=320) Nainen 65v+ (n=183) Mies 15-29 v (n=248) Mies 30-45 v (n=275) Mies 46-64v (n=252) Mies 65v+ (n=242) Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=2019) SP & IKÄ: Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti 30-45-vuotiaat miehet suhtautuvat luvan antamiseen omien tunnisteettomien tietojensa käyttöön selvästi kriittisemmin kuin yli 64-vuotiaat miehet.
 50. 50. © TNS Luvan antaminen tunnisteettomien tietojen käyttöön eri tarkoituksiin - Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan 50 44 39 37 35 35 33 32 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Asuinpaikkaani mahdollisesti liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien (täsmä)lääkkeiden kehittämiseen Sosiaali-/terveyspalv.järjestelm. kehittämiseen tehokkaammaksi&laadukkaamm. Uusien sosiaali- tai terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, saadaksesi esimerkiksi alennuksia vakuutuksestasi TOTAL (n=2019) Pääkaupunkiseutu (n=436) Muu kaupunki (n=1161) Maaseutu (n=421) Peruskoulutus (n=922) Muu koulutus (n=765) Akateeminen (n=320) Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=2019) Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti ASUINPAIKKA: KOULUTUS: Mitä enemmän koulutusta vastaajalla on, sitä positiivisemmin hän suhtautuu luvan antamiseen omien tunnisteettomien tietojenkäyttämiseen.
 51. 51. © TNS Luvan antaminen tunnisteettomien tietojen käyttöön eri tarkoituksiin - Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan 51 44 39 37 35 35 33 32 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Asuinpaikkaani mahdollisesti liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien (täsmä)lääkkeiden kehittämiseen Sosiaali-/terveyspalv.järjestelm. kehittämiseen tehokkaammaksi&laadukkaamm. Uusien sosiaali- tai terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, saadaksesi esimerkiksi alennuksia vakuutuksestasi TOTAL (n=2019) Ei työskennellyt (n=1706) Terv.-&sos.huollon ammattil. (n=319) On+Sote-palv. 3-6 krt tai us. (n=698) Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=2019) Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti SOTE-PALV. ORGANISAATIO: KROONINEN SAIRAUS ITS./LÄHEIS.: Krooninen sairaus, joka edellyttää sote- palvelujen säännöllistä käyttöä lisää halukkuutta luvan antamiseen omien tunnisteettomien tietojenkäyttämiseen.
 52. 52. © TNS Luvan antaminen tunnisteettomien tietojen käyttöön eri tarkoituksiin - Sote-palvelujen käytön mukaan 52 44 39 37 35 35 33 32 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Asuinpaikkaani mahdollisesti liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien (täsmä)lääkkeiden kehittämiseen Sosiaali-/terveyspalv.järjestelm. kehittämiseen tehokkaammaksi&laadukkaamm. Uusien sosiaali- tai terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, saadaksesi esimerkiksi alennuksia vakuutuksestasi TOTAL (n=2019) En kertaakaan (n=275) 1-2 kertaa (n=810) 3-6 kertaa (n=569) Useammin kuin 6 kertaa (n=327) Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=2019) SOTE-PALV. KÄYTTÖ VUODEN AIK.: Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Jos ei ole käyttänyt sote-palveluja viimeisen vuoden aikana, on muita haluttomampi antamaan tunnisteettomia tietoja eri tarkoituksiin.
 53. 53. © TNS Lupa käyttää tunnisteettomia geenitietoja eri tarkoituksiin 53 45 41 39 36 34 18 45 48 48 49 52 51 5 5 5 6 6 7 6 6 8 9 8 24 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien lääkkeiden kehittämiseen Uusien terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, esim. saadaksesi alennuksia vakuutuksestasi Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En osaa sanoa En antaisi käyttää ollenkaan Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi (=ihmisen perintötekijät) seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=2019) Enemmistö suomalisista on valmiita luovuttamaan tunnisteettomat geenitietonsa muihin tarkoituksiin paitsi vakuutusyhtiöiden toimintaan, jota vastustaa neljännes n. suomalaisista.
 54. 54. © TNS Lupa käyttää tunnisteettomia geenitietoja eri tarkoituksiin - Sukupuolen mukaan 54 45 41 39 36 34 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien lääkkeiden kehittämiseen Uusien terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, esim. saadaksesi alennuksia vakuutuksestasi TOTAL (n=2019) Nainen (n=1001) Mies (n=1018) Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi (=ihmisen perintötekijät) seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=2019) SUKUPUOLI: Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti
 55. 55. © TNS Lupa käyttää tunnisteettomia geenitietoja eri tarkoituksiin - Sukupuoli&Ikä mukaan 55 45 41 39 36 34 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien lääkkeiden kehittämiseen Uusien terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, esim. saadaksesi alennuksia vakuutuksestasi TOTAL (n=2019) Nainen 15-29 v (n=240) Nainen 30-45 v (n=259) Nainen 46-64v (n=320) Nainen 65v+ (n=183) Mies 15-29 v (n=248) Mies 30-45 v (n=275) Mies 46-64v (n=252) Mies 65v+ (n=242) Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi (=ihmisen perintötekijät) seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=2019) SP & IKÄ: Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti 15-45- vuotiaat miehet suhtautuvat luvan antamiseen omien tunnisteettomien geenitietojensa käyttöön selvästi kriittisemmin kuin yli 64-vuotiaat miehet.
 56. 56. © TNS Lupa käyttää tunnisteettomia geenitietoja eri tarkoituksiin - Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan 56 45 41 39 36 34 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien lääkkeiden kehittämiseen Uusien terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, esim. saadaksesi alennuksia vakuutuksestasi TOTAL (n=2019) Pääkaupunkiseutu (n=436) Muu kaupunki (n=1161) Maaseutu (n=421) Peruskoulutus (n=922) Muu koulutus (n=765) Akateeminen (n=320) Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi (=ihmisen perintötekijät) seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=2019) Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti ASUINPAIKKA: KOULUTUS:
 57. 57. © TNS Lupa käyttää tunnisteettomia geenitietoja eri tarkoituksiin - Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan 57 45 41 39 36 34 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien lääkkeiden kehittämiseen Uusien terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, esim. saadaksesi alennuksia vakuutuksestasi TOTAL (n=2019) Ei työskennellyt (n=1706) Terv.-&sos.huollon ammattil. (n=319) On+Sote-palv. 3-6 krt tai us. (n=698) Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi (=ihmisen perintötekijät) seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=2019) Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti SOTE-PALV. ORGANISAATIO: KROONINEN SAIRAUS ITS./LÄHEIS.:
 58. 58. © TNS Lupa käyttää tunnisteettomia geenitietoja eri tarkoituksiin - Sote-palvelujen käytön mukaan 58 45 41 39 36 34 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien lääkkeiden kehittämiseen Uusien terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, esim. saadaksesi alennuksia vakuutuksestasi TOTAL (n=2019) En kertaakaan (n=275) 1-2 kertaa (n=810) 3-6 kertaa (n=569) Useammin kuin 6 kertaa (n=327) Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi (=ihmisen perintötekijät) seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=2019) SOTE-PALV. KÄYTTÖ VUODEN AIK.: Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Sote-palvelujen käyttö lisää halukkuutta antaa tunnisteettomia geenitietoja eri tarkoituksiin.
 59. 59. © TNS Fyysisten toimintojen seuraaminen ja tietojen käyttö eri tarkoituksiin
 60. 60. © TNS Noin viidennes 15-79-vuotiaista suomalaista (21 %) seuraa päivittäin jollain laitteella omaa päivittäistä liikkumistaan tai seuraa omia fyysisiä toimintojaan. 15-29-vuotiaat naisen (32 %) ja miehet (28 %) käyttävät muita useammin jotain laitetta tai laitteita liikkumisensa tai fyysisten toimintojen seurantaan. Vähiten käyttäjiä on yli 64-vuotiaiden naisten keskuudessa (10 %). Yli 64-vuotiaiden miesten keskuudessa vastaava lukema on 16 %. Miehet ovat jonkin verran naisia halukkaampia antamaan omia tunnisteettomia aktiivisuustietojaan eri tarkoituksiin. Vastaajilta kysyttiin halukkuutta luovuttaa erilaisia, omia tunnistamattomia tietojaan, jos niitä käytettäisiin lääketieteen kehittämiseen. Myönteisimmin suhtaudutaan omien alkoholin käyttötietojen, asuinpaikkatietojen ja aktiivisuustietojen luovuttamiseen lääketieteen kehittämiseksi, jos ne yhdistettäisiin omiin tunnisteettomiin terveys- ja potilastietoihin. Eniten vastustusta kohdistuu netin selaushistorian ja some-tietojen luovuttamiseen. Hieman yli viidennes suomalaisista (22 %) ei sallisi sitä, että sote-palvelujen työntekijä voisi tarkastella kaikkia asiakkaan sosiaalihuollon asiakastietoja ja potilashistoriaa asioinnin yhteydessä. Luvan tähän antaisi 68 % vastanneista. Haluttomuus siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijällä olisi mahdollisuus katsella kaikkia sosiaalihuollon asiakastietoja ja potilashistoriaa on sitä suurempi, mitä heikommaksi vastaaja kokee taloutensa rahatilanteen. Sote-ammattilaisista 32 % ei sallisi omien tietojensa rajoituksetonta tarkastelua palvelutilanteessa. Yli neljännes suomalaisista on sitä mieltä, että vain heillä itsellään tulisi olla pääsy henkilökohtaisen palvelutilanteen ulkopuolella omiin sosiaali- ja terveystietoihinsa, jos he eivät anna siihen erityistä lupaa. Halukkuus antaa hoitavalle organisaatiolle pääsy ilman lupaa omiin sosiaali- ja terveystietoihin kasvaa kuitenkin sekä naisilla että miehillä iän lisääntyessä. 60 Fyysisten toimintojen seuraaminen ja tietojen käyttö eri tarkoituksiin – keskeiset havainnot
 61. 61. © TNS Omien fyysisten tietojen seuraaminen 61 Kyllä En osaa sanoa En 21 2 77 Käytätkö aktiivisuusranneketta, älypuhelinta tai muuta laitetta oman päivittäisen liikkumisesi tai fyysisten toimintojen seurantaan? TOTAL (n=2019) % Viidennes vastanneista seuraa päivittäin jollain laitteella omaa päivittäistä liikkumistaan tai seuraa omia fyysisiä toimintojaan.
 62. 62. © TNS Omien fyysisten tietojen seuraaminen 62 21 32 20 19 10 28 23 17 16 24 22 22 17 20 23 20 21 20 22 21 2 4 1 1 7 3 1 1 2 1 3 3 2 1 3 1 4 1 1 77 64 79 80 90 66 74 82 83 74 77 76 80 78 76 77 79 76 77 79 0% 20% 40% 60% 80% 100% TOTAL (n=2019) SP & IKÄ: Nainen 15-29 v (n=240) Nainen 30-45 v (n=259) Nainen 46-64v (n=320) Nainen 65v+ (n=183) SP & IKÄ: Mies 15-29 v (n=248) Mies 30-45 v (n=275) Mies 46-64v (n=252) Mies 65v+ (n=242) TALOUDEN RAHATILANNE: Erinomaisesti toimeen (n=165) Melko mukavasti toimeen (n=691) Pärjää, kun harkitsee (n=697) Joutuu ajoittain tinkimään (n=254) Tinkii lähes kaikesta (n=172) ASUINPAIKKA: Pääkaupunkiseutu (n=436) Muu kaupunki (n=1161) Maaseutu (n=421) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=922) Muu koulutus (n=765) Akateeminen (n=320) Kyllä En osaa sanoa En Käytätkö aktiivisuusranneketta, älypuhelinta tai muuta laitetta oman päivittäisen liikkumisesi tai fyysisten toimintojen seurantaan? TOTAL (n=2019) 15-29-vuotiaat naisen ja miehet käyttävät muita useammin jotain laitetta / laitteita liikkumisensa tai fyysisten toimintojen seurantaan. Vähiten käyttäjiä on yli 64- vuotiaiden naisten keskuudessa.
 63. 63. © TNS Luvan antaminen aktiivisuustietojen käyttöön eri tarkoituksiin 63 41 41 40 38 35 27 47 48 46 49 51 52 4 3 4 4 5 3 8 8 11 9 8 18 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien lääkkeiden kehittämiseen Uusien terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, saadaksesi esimerkiksi alennuksia vakuutuksestasi Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En osaa sanoa En antaisi käyttää ollenkaan Antaisitko käyttää tunnisteettomia aktiivisuustietojasi seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=423)
 64. 64. © TNS Luvan antaminen aktiivisuustietojen käyttöön eri tarkoituksiin - Sukupuolen mukaan 64 41 41 40 38 35 27 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien lääkkeiden kehittämiseen Uusien terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, saadaksesi esimerkiksi alennuksia vakuutuksestasi TOTAL (n=423) Nainen (n=210) Mies (n=213) Antaisitko käyttää tunnisteettomia aktiivisuustietojasi seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=423) SUKUPUOLI: Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Miehet ovat jonkin verran naisia halukkaampia antamaan omia aktiivisuustietojaan eri tarkoituksiin.
 65. 65. © TNS Luvan antaminen aktiivisuustietojen käyttöön eri tarkoituksiin - Sukupuoli&Ikä mukaan 65 41 41 40 38 35 27 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien lääkkeiden kehittämiseen Uusien terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, saadaksesi esimerkiksi alennuksia vakuutuksestasi TOTAL (n=423) Nainen 15-29 v (n=78) Nainen 30-45 v (n=53) Nainen 46-64v (n=61) Nainen 65v+ (n=18) Mies 15-29 v (n=69) Mies 30-45 v (n=62) Mies 46-64v (n=44) Mies 65v+ (n=38) Antaisitko käyttää tunnisteettomia aktiivisuustietojasi seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=423) SP & IKÄ: Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Halukkuus antaa omia aktiivisuustietojaan eroaa paljon yli 64- vuotiaiden naisten ja miesten välillä. 30-45-vuotiaat miehet suhtautuvat asiaan selvästi muita miehiä nihkeämmin.
 66. 66. © TNS Luvan antaminen aktiivisuustietojen käyttöön eri tarkoituksiin - Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan 66 41 41 40 38 35 27 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien lääkkeiden kehittämiseen Uusien terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, saadaksesi esimerkiksi alennuksia vakuutuksestasi TOTAL (n=423) Pääkaupunkiseutu (n=100) Muu kaupunki (n=234) Maaseutu (n=88) Peruskoulutus (n=186) Muu koulutus (n=170) Akateeminen (n=66) Antaisitko käyttää tunnisteettomia aktiivisuustietojasi seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=423) Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti ASUINPAIKKA: KOULUTUS:
 67. 67. © TNS Luvan antaminen aktiivisuustietojen käyttöön eri tarkoituksiin - Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan 67 41 41 40 38 35 27 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien lääkkeiden kehittämiseen Uusien terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, saadaksesi esimerkiksi alennuksia vakuutuksestasi TOTAL (n=423) Ei työskennellyt (n=373) Terv.-&sos.huollon ammattil. (n=76) On+Sote-palv. 3-6 krt tai us. (n=134) Antaisitko käyttää tunnisteettomia aktiivisuustietojasi seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=423) Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti SOTE-PALV. ORGANISAATIO: KROONINEN SAIRAUS ITS./LÄHEIS.:
 68. 68. © TNS Luvan antaminen aktiivisuustietojen käyttöön eri tarkoituksiin - Sote-palvelujen käytön mukaan 68 41 41 40 38 35 27 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Uusien lääkkeiden kehittämiseen Uusien terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Vakuutusyhtiön toimintaan, saadaksesi esimerkiksi alennuksia vakuutuksestasi TOTAL (n=423) En kertaakaan (n=48) 1-2 kertaa (n=190) 3-6 kertaa (n=111) Useammin kuin 6 kertaa (n=68) Antaisitko käyttää tunnisteettomia aktiivisuustietojasi seuraaviin tarkoituksiin? TOTAL (n=423) SOTE-PALV. KÄYTTÖ VUODEN AIK.: Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti
 69. 69. © TNS Omien tunnisteettomien tietojen käyttö lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä terveys- ja potilastietoihin 69 31 29 25 25 25 23 12 10 48 54 47 51 55 50 42 38 5 4 6 6 5 5 7 7 16 14 23 18 15 22 39 45 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alkoholinkäyttötiedot Asuinpaikkatiedot Ruokakaupan ostoshistoria Aktiivisuustiedot Geenitiedot Matkustushistoria Sosiaalinen media ja sen käyttötiedot Nettiselaimen selaushistoria Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En osaa sanoa En antaisi käyttää ollenkaan Antaisitko käyttää seuraavia tunnisteettomia tietojasi lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä terveys- ja potilastietoihisi? TOTAL (n=2019) Myönteisimmin suhtaudutaan omien alkoholin käyttötietojen, asuinpaikkatietojen ja aktiivisuustietojen luovuttamiseen lääketieteen kehittämiseksi, jos ne yhdistettäisiin omiin tunnisteettomiin terveys- ja potilastietoihin. Eniten vastustusta kohdistuu netin selaushistorian ja some-tietojen luovuttamiseen.
 70. 70. © TNS Tietojen käyttö lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä terveys- ja potilastietoihin - Sukupuolen mukaan 70 31 29 25 25 25 23 12 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Alkoholinkäyttötiedot Asuinpaikkatiedot Ruokakaupan ostoshistoria Aktiivisuustiedot Geenitiedot Matkustushistoria Sosiaalinen media ja sen käyttötiedot Nettiselaimen selaushistoria TOTAL (n=2019) Nainen (n=1001) Mies (n=1018) Antaisitko käyttää seuraavia tunnisteettomia tietojasi lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä terveys- ja potilastietoihisi? TOTAL (n=2019) SUKUPUOLI: Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti
 71. 71. © TNS Tietojen käyttö lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä terveys- ja potilastietoihin - Sukupuoli&Ikä mukaan 71 31 29 25 25 25 23 12 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Alkoholinkäyttötiedot Asuinpaikkatiedot Ruokakaupan ostoshistoria Aktiivisuustiedot Geenitiedot Matkustushistoria Sosiaalinen media ja sen käyttötiedot Nettiselaimen selaushistoria TOTAL (n=2019) Nainen 15-29 v (n=240) Nainen 30-45 v (n=259) Nainen 46-64v (n=320) Nainen 65v+ (n=183) Mies 15-29 v (n=248) Mies 30-45 v (n=275) Mies 46-64v (n=252) Mies 65v+ (n=242) Antaisitko käyttää seuraavia tunnisteettomia tietojasi lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä terveys- ja potilastietoihisi? TOTAL (n=2019) SP & IKÄ: Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti
 72. 72. © TNS Tietojen käyttö lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä terveys- ja potilastietoihin - Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan 72 31 29 25 25 25 23 12 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Alkoholinkäyttötiedot Asuinpaikkatiedot Ruokakaupan ostoshistoria Aktiivisuustiedot Geenitiedot Matkustushistoria Sosiaalinen media ja sen käyttötiedot Nettiselaimen selaushistoria TOTAL (n=2019) Pääkaupunkiseutu (n=436) Muu kaupunki (n=1161) Maaseutu (n=421) Peruskoulutus (n=922) Muu koulutus (n=765) Akateeminen (n=320) Antaisitko käyttää seuraavia tunnisteettomia tietojasi lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä terveys- ja potilastietoihisi? TOTAL (n=2019) Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti ASUINPAIKKA: KOULUTUS:
 73. 73. © TNS Tietojen käyttö lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä terveys- ja potilastietoihin - Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan 73 31 29 25 25 25 23 12 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Alkoholinkäyttötiedot Asuinpaikkatiedot Ruokakaupan ostoshistoria Aktiivisuustiedot Geenitiedot Matkustushistoria Sosiaalinen media ja sen käyttötiedot Nettiselaimen selaushistoria TOTAL (n=2019) Ei työskennellyt (n=1706) Terv.-&sos.huollon ammattil. (n=319) On+Sote-palv. 3-6 krt tai us. (n=698) Antaisitko käyttää seuraavia tunnisteettomia tietojasi lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä terveys- ja potilastietoihisi? TOTAL (n=2019) Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti SOTE-PALV. ORGANISAATIO: KROONINEN SAIRAUS ITS./LÄHEIS.:
 74. 74. © TNS Tietojen käyttö lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä terveys- ja potilastietoihin - Sote-palvelujen käytön mukaan 74 31 29 25 25 25 23 12 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Alkoholinkäyttötiedot Asuinpaikkatiedot Ruokakaupan ostoshistoria Aktiivisuustiedot Geenitiedot Matkustushistoria Sosiaalinen media ja sen käyttötiedot Nettiselaimen selaushistoria TOTAL (n=2019) En kertaakaan (n=275) 1-2 kertaa (n=810) 3-6 kertaa (n=569) Useammin kuin 6 kertaa (n=327) Antaisitko käyttää seuraavia tunnisteettomia tietojasi lääketieteen kehittämiseksi yhdistettynä terveys- ja potilastietoihisi? TOTAL (n=2019) SOTE-PALV. KÄYTTÖ VUODEN AIK.: Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti
 75. 75. © TNS Lupa ammattilaisille sosiaali- ja terveystietojen tarkastelemiseen 75 Kyllä En osaa sanoa En 68 10 22 Kuvittele, että olet asioimassa sosiaali-/terveyspalveluissa. Haluaisitko, että sosiaali- /terveydenhuoll. työntekijällä olisi mahdollisuus tarkastella kaikkia sosiaalihuollon asiakastietojasi ja potilashistoriaasi, jos annat siihen hänelle luvan? TOTAL (n=2019) % Hieman yli viidennes suomalaisista ei sallisi sitä, että sote- palvelujen työntekijä voisi tarkastella kaikkia asiakkaan sosiaalihuollon asiakastietoja ja potilashistoriaa asioinnin yhteydessä.
 76. 76. © TNS Lupa ammattilaisille sosiaali- ja terveystietojen tarkastelemiseen 76 68 67 71 66 71 57 66 70 76 74 72 67 61 62 72 68 64 65 69 72 10 13 10 10 7 17 11 6 8 5 9 11 14 10 8 10 14 12 9 8 22 20 19 24 22 26 23 23 16 21 19 22 25 28 20 23 21 23 22 21 0% 20% 40% 60% 80% 100% TOTAL (n=2019) SP & IKÄ: Nainen 15-29 v (n=240) Nainen 30-45 v (n=259) Nainen 46-64v (n=320) Nainen 65v+ (n=183) SP & IKÄ: Mies 15-29 v (n=248) Mies 30-45 v (n=275) Mies 46-64v (n=252) Mies 65v+ (n=242) TALOUDEN RAHATILANNE: Erinomaisesti toimeen (n=165) Melko mukavasti toimeen (n=691) Pärjää, kun harkitsee (n=697) Joutuu ajoittain tinkimään (n=254) Tinkii lähes kaikesta (n=172) ASUINPAIKKA: Pääkaupunkiseutu (n=436) Muu kaupunki (n=1161) Maaseutu (n=421) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=922) Muu koulutus (n=765) Akateeminen (n=320) Kyllä En osaa sanoa En Kuvittele, että olet asioimassa sosiaali-/terveyspalveluissa. Haluaisitko, että sosiaali- /terveydenhuoll. työntekijällä olisi mahdollisuus tarkastella kaikkia sosiaalihuollon asiakastietojasi ja potilashistoriaasi, jos annat siihen hänelle luvan? TOTAL (n=2019) Haluttomuus siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijällä olisi mahdollisuus katsella kaikkia sosiaalihuollon asiakastietoja ja potilashistoriaa on sitä suurempi, mitä heikommaksi vastaaja kokee taloutensa rahatilanteen.
 77. 77. © TNS Lupa ammattilaisille sosiaali- ja terveystietojen tarkastelemiseen 77 68 60 68 65 71 69 65 67 70 65 63 66 72 72 70 66 68 72 72 10 8 10 10 9 10 11 10 9 11 11 8 10 11 9 8 9 9 9 22 32 21 24 20 22 24 23 20 24 26 25 18 18 21 26 23 19 19 0% 20% 40% 60% 80% 100% TOTAL (n=2019) TERV.-&SOS.HUOLLON AMMATTIL.: Terv.-&sos.huollon ammattil. (n=319) SOTE-PALV. ORGANISAATIO: Ei työskennellyt (n=1706) Kyllä työskennellyt (n=288) KOETTU TERVEYDENTILA: Hyvä (n=537) Melko hyvä (n=779) Keskitasoinen (n=499) Melko huono tai huono (n=196) ITSELLÄ/LÄHEIS. KROONINEN SAIR.: Kyllä (n=1285) Ei (n=654) SOTE-PALV. KÄYTTÖ VUODEN AIK.: En kertaakaan (n=275) 1-2 kertaa (n=810) 3-6 kertaa (n=569) Useammin kuin 6 kertaa (n=327) OSALLIST. TERVEYD. TUTKIMUKS.: En koskaan (n=1166) Yhden kerran (n=289) Joitain kertoja tai useamm. (n=357) KROONINEN SAIRAUS ITS./LÄHEIS.: On+Sote-palv. 3-6 krt tai us. (n=698) On+Sote-palv. us. kuin 6 krt (n=272) Kyllä En osaa sanoa En Kuvittele, että olet asioimassa sosiaali-/terveyspalveluissa. Haluaisitko, että sosiaali- /terveydenhuoll. työntekijällä olisi mahdollisuus tarkastella kaikkia sosiaalihuollon asiakastietojasi ja potilashistoriaasi, jos annat siihen hänelle luvan? TOTAL (n=2019)
 78. 78. © TNS Pääsy sosiaali- ja terveystietoihin palvelutilanteen ulkopuolella 78 28 65 15 9 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vain minulla Itseni lisäksi minua hoitavalla organisaatiolla (kuten terveyskeskus, sairaala tai yksityinen lääkäriasema) Itseni lisäksi valtion viranomaisella (esim. Kela) Itseni lisäksi kunnan viranomaisella (sosiaali- tai terveysvirasto) En osaa sanoa TOTAL (n=2019) Kenellä mielestäsi tulisi olla pääsy henkilökohtaisen palvelutilanteen ulkopuolella ja ilman erillistä lupaasi sosiaali- ja terveystietoihisi? Näitä tietoja ovat esim. potilastiedot, sairauskertomukset ja laboratoriotulokset. TOTAL (n=2019) Yli neljännes suomalaisista on sitä mieltä, että vain heillä itsellään tulisi olla pääsy henkilökohtaisen palvelutilanteen ulkopuolella omiin sosiaali- ja terveystietoihinsa, jos he eivät anna siihen erityistä lupaa.
 79. 79. © TNS Pääsy sosiaali- ja terveystietoihin palvelutilanteen ulkopuolella 79 28 27 31 26 20 33 35 33 15 25 27 26 29 35 26 29 27 28 26 30 65 61 66 69 75 50 58 60 80 69 65 67 62 60 66 63 66 63 68 63 15 10 12 12 13 16 15 19 19 17 16 14 13 16 19 13 13 12 16 19 9 10 7 6 8 7 12 11 10 10 9 8 8 13 13 8 8 7 9 12 5 11 2 4 2 11 5 4 2 2 6 4 7 4 4 6 4 7 4 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% TOTAL (n=2019) SP & IKÄ: Nainen 15-29 v (n=240) Nainen 30-45 v (n=259) Nainen 46-64v (n=320) Nainen 65v+ (n=183) SP & IKÄ: Mies 15-29 v (n=248) Mies 30-45 v (n=275) Mies 46-64v (n=252) Mies 65v+ (n=242) TALOUDEN RAHATILANNE: Erinomaisesti toimeen (n=165) Melko mukavasti toimeen (n=691) Pärjää, kun harkitsee (n=697) Joutuu ajoittain tinkimään (n=254) Tinkii lähes kaikesta (n=172) ASUINPAIKKA: Pääkaupunkiseutu (n=436) Muu kaupunki (n=1161) Maaseutu (n=421) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=922) Muu koulutus (n=765) Akateeminen (n=320) Vain minulla Itseni lisäksi minua hoitavalla organisaatiolla (kuten terveyskeskus, sairaala tai yksityinen lääkäriasema) Itseni lisäksi valtion viranomaisella (esim. Kela) Itseni lisäksi kunnan viranomaisella (sosiaali- tai terveysvirasto) En osaa sanoa Kenellä mielestäsi tulisi olla pääsy henkilökohtaisen palvelutilanteen ulkopuolella ja ilman erillistä lupaasi sosiaali- ja terveystietoihisi? Näitä tietoja ovat esim. potilastiedot, sairauskertomukset ja laboratoriotulokset. TOTAL (n=2019) Halukkuus antaa hoitavalle organisaatiolle pääsy ilman lupaa omiin sosiaali- ja terveystietoihin lisääntyy sekä naisilla että miehillä iän lisääntyessä.
 80. 80. © TNS Pääsy sosiaali- ja terveystietoihin palvelutilanteen ulkopuolella 80 28 34 28 23 33 26 26 24 25 31 36 27 25 26 30 26 24 24 26 65 61 64 68 60 67 65 69 69 58 56 65 69 68 63 68 70 71 71 15 14 15 12 12 15 14 22 15 16 16 12 16 17 15 13 19 16 18 9 11 9 6 7 10 8 13 9 9 9 7 10 11 9 9 10 10 10 5 2 5 7 5 5 6 3 4 7 5 6 3 3 5 5 3 3 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% TOTAL (n=2019) TERV.-&SOS.HUOLLON AMMATTIL.: Terv.-&sos.huollon ammattil. (n=319) SOTE-PALV. ORGANISAATIO: Ei työskennellyt (n=1706) Kyllä työskennellyt (n=288) KOETTU TERVEYDENTILA: Hyvä (n=537) Melko hyvä (n=779) Keskitasoinen (n=499) Melko huono tai huono (n=196) ITSELLÄ/LÄHEIS. KROONINEN SAIR.: Kyllä (n=1285) Ei (n=654) SOTE-PALV. KÄYTTÖ VUODEN AIK.: En kertaakaan (n=275) 1-2 kertaa (n=810) 3-6 kertaa (n=569) Useammin kuin 6 kertaa (n=327) OSALLIST. TERVEYD. TUTKIMUKS.: En koskaan (n=1166) Yhden kerran (n=289) Joitain kertoja tai useamm. (n=357) KROONINEN SAIRAUS ITS./LÄHEIS.: On+Sote-palv. 3-6 krt tai us. (n=698) On+Sote-palv. us. kuin 6 krt (n=272) Vain minulla Itseni lisäksi minua hoitavalla organisaatiolla (kuten terveyskeskus, sairaala tai yksityinen lääkäriasema) Itseni lisäksi valtion viranomaisella (esim. Kela) Itseni lisäksi kunnan viranomaisella (sosiaali- tai terveysvirasto) En osaa sanoa Kenellä mielestäsi tulisi olla pääsy henkilökohtaisen palvelutilanteen ulkopuolella ja ilman erillistä lupaasi sosiaali- ja terveystietoihisi? Näitä tietoja ovat esim. potilastiedot, sairauskertomukset ja laboratoriotulokset. TOTAL (n=2019)
 81. 81. © TNS Asenteet tietojen käyttöön ja luottamus niiden käyttöön eri tarkoituksissa
 82. 82. © TNS Vastaajat pitävät tärkeänä, että olemassa olevan tiedon perusteella voidaan kehittää hoitoja ja toimintaa tai palveluja, sekä taata potilaiden tasavertainen hoito. Tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa ei kuitenkaan haluta luovuttaa ilman lupaa. Naiset pitävät lähes selvitettyjä kaikkia asioita miehiä tärkeämpinä. Miehiin verrattuna naisille on erityisen tärkeää se, että heidän tulee voida itse päättää mihin itsestä kerättyjä tietoja käytetään, jos henkilö pystytään tunnistamaan tiedoista, sekä se että hoitojen vaikuttavuutta voidaan seurata valtakunnallisesti potilaiden tasavertaisen aseman turvaamiseksi. Vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon he luottavat eri toimijoiden osalta siihen, että heidän omia tietojaan käytetään asianmukaisesti ja ilmoitettuihin tarkoituksiin, tietoja käytetään omaksi tai lähimmäisen hyödyksi tai että tiedot, joita eri toimijoilla on, ovat tarkkoja ja oikeita. Viranomaisiin ja sote-organisaatioihin luotetaan tietojen hyödyntäjinä selvästi enemmän kuin lääke- tai terveysteknologiayrityksiin tai jopa akateemisiin tutkijoihin ja yliopistoihin. Myös hoitavaan tai palvelevaan sote- organisaatioon luotetaan hyvin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntäjänä. 10-15 % suomalaisista ei luota tutkijoihin ja yliopistoihin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntäjinä kysytyissä asioissa. 23-36 % suomalaisista ei luota lääke- ja terveysteknologiayrityksiin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntäjinä näissä asioissa. Vähiten näiden toimijoiden kohdalla luotetaan tietojen oikeellisuuteen ja tarkkuuteen ja siihen, että tietoja käytetään luovuttajan tai muiden ihmisten hyväksi. 82 Asenteet tietojen käyttöön ja luottamus niiden käyttöön eri tarkoituksissa
 83. 83. © TNS Asenteet tietojen käyttöön, kysymysmuotoilut 83 ”Lääkärini käytettävissä on mahdollisimman kattavat tiedot siitä, miten ja millaisin tuloksin kaltaisiani potilaita Suomessa on hoidettu aikaisemmin” ”Hoitojen vaikuttavuutta voidaan seurata valtakunnallisesti, jotta potilaat ovat tasavertaisessa asemassa ja hoidot ohjautuvat potilaille, jotka hyötyvät niistä eniten” ”Olemassa olevia tietoja hyödynnetään palvelujen- ja terveydenhoidon kehittämisessä tehokkaasti” ”Lisätään tietoa siitä, miten terveystietoja voidaan hyödyntää (esim. tutkimuksessa)” ”Minun tulee voida itse päättää mihin minusta kerättyjä tietoja käytetään, vaikka minua ei pystyisikään tunnistamaan” ”Minun tulee voida itse päättää mihin minusta kerättyjä tietoja käytetään, jos minut pystyy tunnistamaan” ”Potilaista kerätyn tiedon hyödyntäminen mihinkään muuhun tarkoituksen kuin hänen itsensä hoitamiseen tulisi kieltää”
 84. 84. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. 84 60 46 42 41 33 30 12 27 43 46 46 51 40 25 4 5 5 6 7 6 12 7 6 6 6 9 20 28 1 1 1 1 1 4 22 3,54 3,40 3,35 3,34 3,22 3,02 2,32 0% 20% 40% 60% 80% 100% Minun tulee itse päättää mihin minusta kerättyjä tietoja käytetään, jos minut pystyy tunnistamaan kerätyistä tiedoista Lääkärini käytettävissä on mahdollisimman kattavat tiedot siitä, miten ja millaisin tuloksin kaltaisiani… Olemassa olevia tietoja hyödynnetään palvelujen- ja terveydenhoidon kehittämisessä tehokkaasti Hoitojen vaikuttavuutta voidaan seurata valtakunnallisesti, jotta potilaat ovat tasavertaisessa asemassa ja oikeat… Lisätään tietoa siitä, miten terveystietoja voidaan hyödyntää (esim. tutkimuksessa) Minun tulee itse päättää mihin minusta kerättyjä tietoja käytetään, vaikka minua ei pystyisikään tunnistamaan kerätyistä… Potilaista kerätyn tiedon hyödyntäminen mihinkään muuhun tarkoituksen kuin hänen itsensä hoitamiseen tulisi kieltää Erittäin tärkeää (4) Melko tärkeää (3) En osaa sanoa Ei kovin tärkeää (2) Ei lainkaan tärkeää (1) Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita? TOTAL (n=2019) ka. Vastaajat pitävät tärkeänä, että olemassa olevan tiedon perusteella voidaan kehittää hoitoja ja toimintaa/palveluja sekä taata potilaiden tasavertainen hoito. Tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa ei kuitenkaan haluta luovuttaa ilman lupaa.
 85. 85. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. - Sukupuolen mukaan 85 60 46 42 41 33 30 12 0% 20% 40% 60% 80% 100% Minun tulee itse päättää mihin minusta kerättyjä tietoja käytetään, jos minut pystyy tunnistamaan kerätyistä tiedoista Lääkärini käytettävissä on mahdollisimman kattavat tiedot siitä, miten ja millaisin tuloksin kaltaisiani… Olemassa olevia tietoja hyödynnetään palvelujen- ja terveydenhoidon kehittämisessä tehokkaasti Hoitojen vaikuttavuutta voidaan seurata valtakunnallisesti, jotta potilaat ovat tasavertaisessa asemassa ja oikeat… Lisätään tietoa siitä, miten terveystietoja voidaan hyödyntää (esim. tutkimuksessa) Minun tulee itse päättää mihin minusta kerättyjä tietoja käytetään, vaikka minua ei pystyisikään tunnistamaan… Potilaista kerätyn tiedon hyödyntäminen mihinkään muuhun tarkoituksen kuin hänen itsensä hoitamiseen tulisi kieltää TOTAL (n=2019) Nainen (n=1001) Mies (n=1018) Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita? TOTAL (n=2019) SUKUPUOLI: Erittäin tärkeää (4) Naiset pitävät lähes kaikkia asioita miehiä tärkeämpinä. Miehiin verrattuna naisille on erityisen tärkeää se, että heidän tulee voida itse päättää mihin itsestä kerättyjä tietoja käytetään, jos henkilö pystytään tunnistamaan tiedoista, sekä se että hoitojen vaikuttavuutta voidaan seurata valtakunnallisesti potilaiden tasavertaisen aseman turvaamiseksi.
 86. 86. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. - Sukupuoli&Ikä mukaan 86 60 46 42 41 33 30 12 0% 20% 40% 60% 80% 100% Minun tulee itse päättää mihin minusta kerättyjä tietoja käytetään, jos minut pystyy tunnistamaan kerätyistä tiedoista Lääkärini käytettävissä on mahdollisimman kattavat tiedot siitä, miten ja millaisin tuloksin kaltaisiani… Olemassa olevia tietoja hyödynnetään palvelujen- ja terveydenhoidon kehittämisessä tehokkaasti Hoitojen vaikuttavuutta voidaan seurata valtakunnallisesti, jotta potilaat ovat tasavertaisessa asemassa ja oikeat… Lisätään tietoa siitä, miten terveystietoja voidaan hyödyntää (esim. tutkimuksessa) Minun tulee itse päättää mihin minusta kerättyjä tietoja käytetään, vaikka minua ei pystyisikään tunnistamaan… Potilaista kerätyn tiedon hyödyntäminen mihinkään muuhun tarkoituksen kuin hänen itsensä hoitamiseen tulisi kieltää TOTAL (n=2019) Nainen 15-29 v (n=240) Nainen 30-45 v (n=259) Nainen 46-64v (n=320) Nainen 65v+ (n=183) Mies 15-29 v (n=248) Mies 30-45 v (n=275) Mies 46-64v (n=252) Mies 65v+ (n=242) Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita? TOTAL (n=2019) SP & IKÄ: Erittäin tärkeää (4)
 87. 87. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. - Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan 87 60 46 42 41 33 30 12 0% 20% 40% 60% 80% 100% Minun tulee itse päättää mihin minusta kerättyjä tietoja käytetään, jos minut pystyy tunnistamaan kerätyistä tiedoista Lääkärini käytettävissä on mahdollisimman kattavat tiedot siitä, miten ja millaisin tuloksin kaltaisiani… Olemassa olevia tietoja hyödynnetään palvelujen- ja terveydenhoidon kehittämisessä tehokkaasti Hoitojen vaikuttavuutta voidaan seurata valtakunnallisesti, jotta potilaat ovat tasavertaisessa asemassa ja oikeat… Lisätään tietoa siitä, miten terveystietoja voidaan hyödyntää (esim. tutkimuksessa) Minun tulee itse päättää mihin minusta kerättyjä tietoja käytetään, vaikka minua ei pystyisikään tunnistamaan… Potilaista kerätyn tiedon hyödyntäminen mihinkään muuhun tarkoituksen kuin hänen itsensä hoitamiseen tulisi kieltää TOTAL (n=2019) Pääkaupunkiseutu (n=436) Muu kaupunki (n=1161) Maaseutu (n=421) Peruskoulutus (n=922) Muu koulutus (n=765) Akateeminen (n=320) Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita? TOTAL (n=2019) Erittäin tärkeää (4) ASUINPAIKKA: KOULUTUS:
 88. 88. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. - Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan 88 60 46 42 41 33 30 12 0% 20% 40% 60% 80% 100% Minun tulee itse päättää mihin minusta kerättyjä tietoja käytetään, jos minut pystyy tunnistamaan kerätyistä tiedoista Lääkärini käytettävissä on mahdollisimman kattavat tiedot siitä, miten ja millaisin tuloksin kaltaisiani… Olemassa olevia tietoja hyödynnetään palvelujen- ja terveydenhoidon kehittämisessä tehokkaasti Hoitojen vaikuttavuutta voidaan seurata valtakunnallisesti, jotta potilaat ovat tasavertaisessa asemassa ja oikeat… Lisätään tietoa siitä, miten terveystietoja voidaan hyödyntää (esim. tutkimuksessa) Minun tulee itse päättää mihin minusta kerättyjä tietoja käytetään, vaikka minua ei pystyisikään tunnistamaan… Potilaista kerätyn tiedon hyödyntäminen mihinkään muuhun tarkoituksen kuin hänen itsensä hoitamiseen tulisi kieltää TOTAL (n=2019) Ei työskennellyt (n=1706) Terv.-&sos.huollon ammattil. (n=319) On+Sote-palv. 3-6 krt tai us. (n=698) Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita? TOTAL (n=2019) Erittäin tärkeää (4) SOTE-PALV. ORGANISAATIO: KROONINEN SAIRAUS ITS./LÄHEIS.:
 89. 89. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. - Sote-palvelujen käytön mukaan 89 60 46 42 41 33 30 12 0% 20% 40% 60% 80% 100% Minun tulee itse päättää mihin minusta kerättyjä tietoja käytetään, jos minut pystyy tunnistamaan kerätyistä tiedoista Lääkärini käytettävissä on mahdollisimman kattavat tiedot siitä, miten ja millaisin tuloksin kaltaisiani… Olemassa olevia tietoja hyödynnetään palvelujen- ja terveydenhoidon kehittämisessä tehokkaasti Hoitojen vaikuttavuutta voidaan seurata valtakunnallisesti, jotta potilaat ovat tasavertaisessa asemassa ja oikeat… Lisätään tietoa siitä, miten terveystietoja voidaan hyödyntää (esim. tutkimuksessa) Minun tulee itse päättää mihin minusta kerättyjä tietoja käytetään, vaikka minua ei pystyisikään tunnistamaan… Potilaista kerätyn tiedon hyödyntäminen mihinkään muuhun tarkoituksen kuin hänen itsensä hoitamiseen tulisi kieltää TOTAL (n=2019) En kertaakaan (n=275) 1-2 kertaa (n=810) 3-6 kertaa (n=569) Useammin kuin 6 kertaa (n=327) Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita? TOTAL (n=2019) SOTE-PALV. KÄYTTÖ VUODEN AIK.: Erittäin tärkeää (4)
 90. 90. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. 90 24 27 17 10 21 25 15 10 27 24 16 11 21 21 15 11 52 52 44 32 51 51 39 28 46 48 37 31 47 48 38 29 13 12 22 26 15 13 26 28 14 14 24 27 17 17 24 27 5 5 8 8 5 5 8 9 4 5 8 8 5 5 8 9 5 4 7 16 6 4 9 18 7 7 10 16 7 7 11 17 2 1 2 7 2 2 3 8 3 3 4 8 2 2 4 8 3,95 4,05 3,72 3,24 3,89 3,98 3,57 3,16 3,90 3,88 3,56 3,23 3,82 3,83 3,54 3,19 0% 20% 40% 60% 80% 100% Viranomainen Hoitava/palveleva sote-organisaatio Akateemiset tutkijat ja yliopistot Lääke- tai terveysteknologiayritykset Viranomainen Hoitava/palveleva sote-organisaatio Akateemiset tutkijat ja yliopistot Lääke- tai terveysteknologiayritykset Viranomainen Hoitava/palveleva sote-organisaatio Akateemiset tutkijat ja yliopistot Lääke- tai terveysteknologiayritykset Viranomainen Hoitava/palveleva sote-organisaatio Akateemiset tutkijat ja yliopistot Lääke- tai terveysteknologiayritykset Erittäin paljon (5) Melko paljon (4) En paljon enkä vähän (3) En osaa sanoa Melko vähän (2) Erittäin vähän (1) Kuinka paljon luotat seuraaviin seikkoihin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntämisessä? Kun hyödyntäjänä on… Tietojani käytetään asianmukaisiin ja ilmoitettuihin tarkoituksiin ka. Tietojani käytetään omaksi tai lähimmäiseni hyödyksi Tietoni säilytetään turvallisesti Tiedot, joita toimijalla on minusta ovat tarkkoja ja oikeita Viranomaisiin ja sote- organisaatioihin luotetaan tietojen hyödyntäjinä selvästi enemmän kuin lääke- tai terveysteknologia yrityksiin tai akateemisiin tutkijoihin tai yliopistoihin.
 91. 91. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. 91 24 27 21 21 52 46 51 47 13 14 15 17 5 4 5 5 5 7 6 7 2 3 2 2 3,95 3,90 3,89 3,82 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tietojani käytetään asianmukaisiin ja ilmoitettuihin tarkoituksiin Tietoni säilytetään turvallisesti Tietojani käytetään omaksi tai lähimmäiseni hyödyksi Tiedot, joita toimijalla on minusta ovat tarkkoja ja oikeita Erittäin paljon (5) Melko paljon (4) En paljon enkä vähän (3) En osaa sanoa Melko vähän (2) Erittäin vähän (1) Kuinka paljon luotat seuraaviin seikkoihin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntämisessä? - Kun hyödyntäjänä on viranomainen TOTAL (n=2019) ka. Viranomaisiin luotetaan hyvin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntäjinä.
 92. 92. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. 92 27 25 24 21 52 51 48 48 12 13 14 17 5 5 5 5 4 4 7 7 1 2 3 2 4,05 3,98 3,88 3,83 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tietojani käytetään asianmukaisiin ja ilmoitettuihin tarkoituksiin Tietojani käytetään omaksi tai lähimmäiseni hyödyksi Tietoni säilytetään turvallisesti Tiedot, joita toimijalla on minusta ovat tarkkoja ja oikeita Erittäin paljon (5) Melko paljon (4) En paljon enkä vähän (3) En osaa sanoa Melko vähän (2) Erittäin vähän (1) Kuinka paljon luotat seuraaviin seikkoihin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntämisessä? - Kun hyödyntäjänä on sinua hoitava tai palveleva sote-organisaatio, esim. terveyskeskus tai sairaala TOTAL (n=2019) ka. Myös hoitavaan tai palvelevaan sote- organisaatioon luotetaan hyvin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntäjänä.
 93. 93. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. 93 17 15 16 15 44 39 37 38 22 26 24 24 8 8 8 8 7 9 10 11 2 3 4 4 3,72 3,57 3,56 3,54 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tietojani käytetään asianmukaisiin ja ilmoitettuihin tarkoituksiin Tietojani käytetään omaksi tai lähimmäiseni hyödyksi Tietoni säilytetään turvallisesti Tiedot, joita toimijalla on minusta ovat tarkkoja ja oikeita Erittäin paljon (5) Melko paljon (4) En paljon enkä vähän (3) En osaa sanoa Melko vähän (2) Erittäin vähän (1) Kuinka paljon luotat seuraaviin seikkoihin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntämisessä? - Kun hyödyntäjänä ovat akateemiset tutkijat ja yliopistot TOTAL (n=2019) ka. 10-15 % suomalaisista ei luota tutkijoihin ja yliopistoihin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntäjinä.
 94. 94. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. 94 10 11 11 10 32 31 29 28 26 27 27 28 8 8 9 9 16 16 17 18 7 8 8 8 3,24 3,23 3,19 3,16 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tietojani käytetään asianmukaisiin ja ilmoitettuihin tarkoituksiin Tietoni säilytetään turvallisesti Tiedot, joita toimijalla on minusta ovat tarkkoja ja oikeita Tietojani käytetään omaksi tai lähimmäiseni hyödyksi Erittäin paljon (5) Melko paljon (4) En paljon enkä vähän (3) En osaa sanoa Melko vähän (2) Erittäin vähän (1) Kuinka paljon luotat seuraaviin seikkoihin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntämisessä? - Kun hyödyntäjänä ovat lääke- tai terveysteknologiayritykset TOTAL (n=2019) ka. 23-36 % suomalaisista ei luota lääke- ja terveysteknologia- yrityksiin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntäjinä. Vähiten luotetaan tietojen oikeellisuuteen ja tarkkuuteen tai siihen, että tietoja käytetään luovuttajan tai muiden ihmisten hyväksi.
 95. 95. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. - Sukupuolen mukaan 95 3,95 3,90 3,89 3,82 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Tietojani käytetään asianmukaisiin ja ilmoitettuihin tarkoituksiin Tietoni säilytetään turvallisesti Tietojani käytetään omaksi tai lähimmäiseni hyödyksi Tiedot, joita toimijalla on minusta ovat tarkkoja ja oikeita TOTAL (n=2019) Nainen (n=1001) Mies (n=1018) Kuinka paljon luotat seuraaviin seikkoihin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntämisessä? - Kun hyödyntäjänä on viranomainen TOTAL (n=2019) SUKUPUOLI: Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5)
 96. 96. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. - Sukupuoli&Ikä mukaan 96 3,95 3,90 3,89 3,82 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Tietojani käytetään asianmukaisiin ja ilmoitettuihin tarkoituksiin Tietoni säilytetään turvallisesti Tietojani käytetään omaksi tai lähimmäiseni hyödyksi Tiedot, joita toimijalla on minusta ovat tarkkoja ja oikeita TOTAL (n=2019) Nainen 15-29 v (n=240) Nainen 30-45 v (n=259) Nainen 46-64v (n=320) Nainen 65v+ (n=183) Mies 15-29 v (n=248) Mies 30-45 v (n=275) Mies 46-64v (n=252) Mies 65v+ (n=242) Kuinka paljon luotat seuraaviin seikkoihin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntämisessä? - Kun hyödyntäjänä on viranomainen TOTAL (n=2019) SP & IKÄ: Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5)
 97. 97. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. - Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan 97 3,95 3,90 3,89 3,82 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Tietojani käytetään asianmukaisiin ja ilmoitettuihin tarkoituksiin Tietoni säilytetään turvallisesti Tietojani käytetään omaksi tai lähimmäiseni hyödyksi Tiedot, joita toimijalla on minusta ovat tarkkoja ja oikeita TOTAL (n=2019) Pääkaupunkiseutu (n=436) Muu kaupunki (n=1161) Maaseutu (n=421) Peruskoulutus (n=922) Muu koulutus (n=765) Akateeminen (n=320) Kuinka paljon luotat seuraaviin seikkoihin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntämisessä? - Kun hyödyntäjänä on viranomainen TOTAL (n=2019) Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5) ASUINPAIKKA: KOULUTUS:
 98. 98. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. - Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan 98 3,95 3,90 3,89 3,82 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Tietojani käytetään asianmukaisiin ja ilmoitettuihin tarkoituksiin Tietoni säilytetään turvallisesti Tietojani käytetään omaksi tai lähimmäiseni hyödyksi Tiedot, joita toimijalla on minusta ovat tarkkoja ja oikeita TOTAL (n=2019) Ei työskennellyt (n=1706) Terv.-&sos.huollon ammattil. (n=319) On+Sote-palv. 3-6 krt tai us. (n=698) Kuinka paljon luotat seuraaviin seikkoihin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntämisessä? - Kun hyödyntäjänä on viranomainen TOTAL (n=2019) Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5) SOTE-PALV. ORGANISAATIO: KROONINEN SAIRAUS ITS./LÄHEIS.:
 99. 99. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. - Sote-palvelujen käytön mukaan 99 3,95 3,90 3,89 3,82 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Tietojani käytetään asianmukaisiin ja ilmoitettuihin tarkoituksiin Tietoni säilytetään turvallisesti Tietojani käytetään omaksi tai lähimmäiseni hyödyksi Tiedot, joita toimijalla on minusta ovat tarkkoja ja oikeita TOTAL (n=2019) En kertaakaan (n=275) 1-2 kertaa (n=810) 3-6 kertaa (n=569) Useammin kuin 6 kertaa (n=327) Kuinka paljon luotat seuraaviin seikkoihin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntämisessä? - Kun hyödyntäjänä on viranomainen TOTAL (n=2019) SOTE-PALV. KÄYTTÖ VUODEN AIK.: Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5)
 100. 100. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. - Sukupuolen mukaan 100 4,05 3,98 3,88 3,83 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Tietojani käytetään asianmukaisiin ja ilmoitettuihin tarkoituksiin Tietojani käytetään omaksi tai lähimmäiseni hyödyksi Tietoni säilytetään turvallisesti Tiedot, joita toimijalla on minusta ovat tarkkoja ja oikeita TOTAL (n=2019) Nainen (n=1001) Mies (n=1018) Kuinka paljon luotat seuraaviin seikkoihin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntämisessä? - Kun hyödyntäjänä on sinua hoitava tai palveleva sote-organisaatio, esim. terveyskeskus tai sairaala TOTAL (n=2019) SUKUPUOLI: Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5)
 101. 101. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. - Sukupuoli&Ikä mukaan 101 4,05 3,98 3,88 3,83 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Tietojani käytetään asianmukaisiin ja ilmoitettuihin tarkoituksiin Tietojani käytetään omaksi tai lähimmäiseni hyödyksi Tietoni säilytetään turvallisesti Tiedot, joita toimijalla on minusta ovat tarkkoja ja oikeita TOTAL (n=2019) Nainen 15-29 v (n=240) Nainen 30-45 v (n=259) Nainen 46-64v (n=320) Nainen 65v+ (n=183) Mies 15-29 v (n=248) Mies 30-45 v (n=275) Mies 46-64v (n=252) Mies 65v+ (n=242) Kuinka paljon luotat seuraaviin seikkoihin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntämisessä? - Kun hyödyntäjänä on sinua hoitava tai palveleva sote-organisaatio, esim. terveyskeskus tai sairaala TOTAL (n=2019) SP & IKÄ: Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5)
 102. 102. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. - Asuinpaikan ja Koulutuksen mukaan 102 4,05 3,98 3,88 3,83 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Tietojani käytetään asianmukaisiin ja ilmoitettuihin tarkoituksiin Tietojani käytetään omaksi tai lähimmäiseni hyödyksi Tietoni säilytetään turvallisesti Tiedot, joita toimijalla on minusta ovat tarkkoja ja oikeita TOTAL (n=2019) Pääkaupunkiseutu (n=436) Muu kaupunki (n=1161) Maaseutu (n=421) Peruskoulutus (n=922) Muu koulutus (n=765) Akateeminen (n=320) Kuinka paljon luotat seuraaviin seikkoihin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntämisessä? - Kun hyödyntäjänä on sinua hoitava tai palveleva sote-organisaatio, esim. terveyskeskus tai sairaala TOTAL (n=2019) Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5) ASUINPAIKKA: KOULUTUS:
 103. 103. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. - Sote-palveluissa työskentelyn ja kroonisen sairauden mukaan 103 4,05 3,98 3,88 3,83 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Tietojani käytetään asianmukaisiin ja ilmoitettuihin tarkoituksiin Tietojani käytetään omaksi tai lähimmäiseni hyödyksi Tietoni säilytetään turvallisesti Tiedot, joita toimijalla on minusta ovat tarkkoja ja oikeita TOTAL (n=2019) Ei työskennellyt (n=1706) Terv.-&sos.huollon ammattil. (n=319) On+Sote-palv. 3-6 krt tai us. (n=698) Kuinka paljon luotat seuraaviin seikkoihin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntämisessä? - Kun hyödyntäjänä on sinua hoitava tai palveleva sote-organisaatio, esim. terveyskeskus tai sairaala TOTAL (n=2019) Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5) SOTE-PALV. ORGANISAATIO: KROONINEN SAIRAUS ITS./LÄHEIS.:
 104. 104. © TNS Asenteet tietojen käyttöön yms. - Sote-palvelujen käytön mukaan 104 4,05 3,98 3,88 3,83 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Tietojani käytetään asianmukaisiin ja ilmoitettuihin tarkoituksiin Tietojani käytetään omaksi tai lähimmäiseni hyödyksi Tietoni säilytetään turvallisesti Tiedot, joita toimijalla on minusta ovat tarkkoja ja oikeita TOTAL (n=2019) En kertaakaan (n=275) 1-2 kertaa (n=810) 3-6 kertaa (n=569) Useammin kuin 6 kertaa (n=327) Kuinka paljon luotat seuraaviin seikkoihin sosiaali- ja terveysdatan hyödyntämisessä? - Kun hyödyntäjänä on sinua hoitava tai palveleva sote-organisaatio, esim. terveyskeskus tai sairaala TOTAL (n=2019) SOTE-PALV. KÄYTTÖ VUODEN AIK.: Erittäin vähän (1) Erittäin paljon (5)

×