Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
13.1.2015
Kansallinen
genomistrategia
-työseminaarin avaus
12.1.2015
Liisa-Maria Voipio-Pulkki
Jaakko Yrjö-Koskinen
STM te...
13.1.2015
Kansallisen genomistrategian tavoitteet
työryhmän asettamispäätöksessä
• Työryhmän tavoitteena on laatia
strateg...
13.1.2015
Sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistamisen keskeiset tavoitteet
Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edi...
Ministero della Salute
Rogowski et al, Nature Reviews in Genetics, 2009
© 2014, Biocenter Finland
www.biocenter.fi
Nykytilasta uuteen visioon
Eero Vuorio, Sitra 7.3.2014
Genomistrategiaan ja -vi...
• Palveluoperaattori
kontrolloimaan
tiedon jakoa eri
toimijoille
• Julkisesti omistettu
ja hallinnoitu
genomitietokanta
ke...
13.1.2015
Millä asialla ollaan?
• Julkisen vallan tulee turvata kaikille asukkaille
yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja la...
13.1.2015
Kiitos
hienosta
yhteis-
työstä ja
aktiivista
seminaaria
kaikille!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kansallinen genomistrategia -työseminaarin avaus

999 views

Published on

Jaakko Yrjö-Koskinen, STM. Hanasaari 12.1.2015.

Lue lisää: http://www.sitra.fi/tapahtumat/perima-ja-terveys/kansallinen-genomistrategia-missa-mennaan

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kansallinen genomistrategia -työseminaarin avaus

  1. 1. 13.1.2015 Kansallinen genomistrategia -työseminaarin avaus 12.1.2015 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Jaakko Yrjö-Koskinen STM terveyspalveluryhmä
  2. 2. 13.1.2015 Kansallisen genomistrategian tavoitteet työryhmän asettamispäätöksessä • Työryhmän tavoitteena on laatia strateginen suunnitelma, jolla luodaan edellytykset genomitiedon tehokkaalle hyödyntämiselle suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä, sekä edistetään genomitutkimusta ja genomitiedon sovellutusten kehittämistä ihmisten terveyden alalla
  3. 3. 13.1.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. • Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa – eriarvoisuuden vähentäminen – henkilöstövoimavarojen kohdentaminen yhdenvertaisesti • Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja – tarkoituksenmukainen ja tasapainoinen palvelukokonaisuus – mahdollistetaan palvelujen toteutus uusilla tavoilla, muun muassa lähipalvelut • Toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne – kustannuskehityksen tasapainottaminen – palvelujen uudistaminen, vaikuttavuus ja laatu NÄMÄ TAVOITTEET OVAT LINJASSA KANSALLISEN GENOMISTRATEGIAN LAATIMISEN TAVOITTEIDEN KANSSA
  4. 4. Ministero della Salute Rogowski et al, Nature Reviews in Genetics, 2009
  5. 5. © 2014, Biocenter Finland www.biocenter.fi Nykytilasta uuteen visioon Eero Vuorio, Sitra 7.3.2014 Genomistrategiaan ja -visioon kuuluu se miten Suomi toimii yksilöllistetyn ennaltaehkäisevän terveydenhuollon alan edelläkävijänä ja globaalina suunnannäyttäjä. Tämä edellyttää • suomalaisten biopankkien, genomitiedon ja muun molekulaarisen tiedon yhdistämistä terveydenhuollon tietovarantoihin, rekistereihin, IT- ja mobiiliosaamiseen. • suomalaisen huippututkimuksen, yritysmaailman ja valtionhallinnon (OKM, STM ja TEM) välillä, jotta samanaikaisesti voitaisiin ratkoa terveydenhuollon haasteita, sekä kehittää alan liiketoimintaa ja vientimahdollisuuksia.
  6. 6. • Palveluoperaattori kontrolloimaan tiedon jakoa eri toimijoille • Julkisesti omistettu ja hallinnoitu genomitietokanta keräämään ja yhdistämään tietoa PAREMPAA TERVEYTTÄ GENOMITIEDON AVULLA 6 Yleisen tason arkkitehtuuri KanTa Palveluoperaattori Terveyden- huolto Akateemi nen tutkimus Potilasdata Muut tietolähteet, esim tutkimusprojektit Biopankit Yksilö Kansallinen terveystili OmaKanTa/Taltioni ”GenomiKanTa””KliininenKanTa” Ekosysteemi Wellnessdata, itsemonitorointi, HealthKit etc Muu tutkimus
  7. 7. 13.1.2015 Millä asialla ollaan? • Julkisen vallan tulee turvata kaikille asukkaille yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut • Rakenteellisten muutosten valmistelun rinnalla on valmisteltava tavoitteen toteutumiseksi tarvittavia uudistuksia palvelujen toteutukseen • Miten uusi tieto ja siihen perustuva osaaminen saadaan parhaaseen käyttöön? • Nyt on rohkeidenkin ehdotusten aika!
  8. 8. 13.1.2015 Kiitos hienosta yhteis- työstä ja aktiivista seminaaria kaikille!

×