Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lääketeollisuus ry:n kommentit kansalliseen genomistrategiatyöhön

618 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

Lääketeollisuus ry:n kommentit kansalliseen genomistrategiatyöhön

  1. 1. Kansallinen genomistrategia 2020 Hanasaari 9.1.2015 Mia Bengtström mia.bengtstrom@laaketeollisuus.fi
  2. 2. Lääketeollisuuden kommentit • Visio loistava: Vuonna 2020 hyödynnämme genomitietoa tehokkaasti ihmisten terveyden hyväksi Tausta: • Lääketeollisuus panostaa tutkimustoimintaan Suomessa: • Kliinisiin lääketutkimuksiint: • n. 100 milj. € (n. 30 yritystä), henkilöstö 400-500 • ilmaiset lääkkeet tutkimuspotilaille noin 70 milj. € • T&K-investoinnit vuosittain noin 250 milj. € • henkilöstö Suomessa noin 1200
  3. 3. Kliinisten lääketutkimusten ilmoitusten lukumäärä – Fimean tilasto – uudet ilmoitetut tutkimukset Lähde: Fimea 2014 179 179 187 201 182 231 204 198 151 170 110 119 122 105 88 86 92 56 54 45 69 50 39 31 49 30 0 50 100 150 200 250 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaupalliset Ei kaupalliset Mia Bengtström, LT ry
  4. 4. Potilasmäärät lääketeollisuuden toimeksiantamissa käynnissä olevissa tutkimuksissa Suomessa 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Lääketeollisuus ry
  5. 5. Lähde: Lääketeollisuus ry 2014 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2003 2005 2007 2009 2011 2013 N Hermostoon vaikuttavat L Syöpälääkkeet ja immuunivasteenmuuntajat C Sydän- ja verisuonitautien lääkkeet G Sukupuoli- ja virtsaelinsairaudet A Ruuansulatussairaudet Käynnissä olevat tutkimukset ATC sairausryhmittäin 2003-2013 Lääketeollisuuden toimeksi antamat
  6. 6. Genomitutkimus • Luodaan kansallinen referenssi-ja variaatiotietokanta • rutiininomainen suostumusten kerääminen terveydenhuollon käyntien yhteydessä ei pelkästään genomitutkimuseen vaan laajemmin tutkimukseen • Suomessa on genomitiedon tehokkaan hyödyntämisen mahdollistavat tietojärjestelmät • luodaan kansallinen alusta, jossa voidaan yhdistää esim. terveydenhuollon, tutkimuksen ja biopankkien tietoja joustavasti • kansalliset mutta kansainvälisesti yleisesti käytössä olevat standardit genomitiedon tallentamiseen.... • Luodaan yhteydet tarvittaviin kansainvälisiin tietokantoihin • Laaditaan kansallinen ohjeistus tietoturvaan ja tietosuojaan liittyen
  7. 7. Genomiikassa Suomi on kansainvälisesti houkutteleva tutkimus-ja liiketoimintaympäristö • Luodaan yrityksille ja tutkimusorganisaatiolle kansallinen palvelupiste, joka tarjoaa keskitetysti palveluita tutkimus-, sopimus- ja kaupallistamisasioissa. • Yhden luukun periaatteella kaikissa tutkimushankkeissa • Luodaan kansallinen toimintamalli, joka mahdollistaa genomitiedon ja siihen liitetyn terveystiedon hyödyntämisen tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa • Tarjotaan eri organisaatioiden dataa yhdistävää genomi- ja terveystietoa tutkimus- ja kehitystoiminnan käyttöön • Luodaan rahoitus-, tuotteistamis-, ja kaupallistamisohjelma • Tarve saada genomi- ja muu terveystieto tehokkaaseen käyttöön yhden luukun periatteella
  8. 8. Genomikeskuksen perustaminen = Suomen tutkimuspalvelukeskus Kyllä, kiitos! • Toteuttamaan genomistrategian toimeenpanoa • Tarjoamaan keskitetysti palveluita tutkimus-, sopimus- ja kaupallistamisasioissa • Ylläpitämään kansantajuista keskustelua aiheesta

×