Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital health @ Work: Hr-johtajan näkökulma

Wellbeing Booster

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Digital health @ Work: Hr-johtajan näkökulma

  1. 1. Wellbeing Booster Mikael Frisk, henkilöstöjohtaja 11.12.2015
  2. 2. 2 What Next? = Challenges Growth Operational Excellence Integration Capabilities International Business Exposure Collaboration & Partnership Change!
  3. 3. Wellbeing Booster -pilotti 3 Kutsutut Fortumista • 180 henkilöä interventioryhmässä • 130 henkilöä verrokkiryhmässä • edustajia sekä asiantuntija- että tuotanto-organisaatioista • haasteena saada vuorotyötä tekevät mukaan Tulokset • Arkiaktiivisuus lisääntyi • Suhtautuminen omaan hyvinvointiin muuttui • ”Monipuolinen ohjelma, joka auttoi ymmärtämään kaikkia hyvinvoinnin eri osa- alueita.” • ”Innostaa sekä motivoi liikkumaan/urheilemaan.” • ”Projekti lisäsi selvästi yhteisöllisyyttä työpaikalla…”

×