Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Asiakas on aina oikeassa" - digitalisaatio tuo yksilön sote-palveluiden keskiöön | Ville Koiste, Sitra

SoTe-palveluissa digitalisaatio mahdollistaa entistä asiakaslähtöisemmän palvelutuotannon ja muuttaa myös rooleja systeemissä: asiakas tulee keskiöön ja esimerkiksi hoitajille avautuu uusia mahdollisuuksia laajempaan toimenkuvaan.

 • Be the first to comment

"Asiakas on aina oikeassa" - digitalisaatio tuo yksilön sote-palveluiden keskiöön | Ville Koiste, Sitra

 1. 1. Asiakas on aina oikeassa – digitalisaatio tuo yksilön sote-palveluiden keskiöön Ville Koiste, Sitra. 2.12.2015 ville.koiste@sitra.fi twitter.com/villekoiste
 2. 2. Sitra rakenteellisten muutosten mahdollistajana 2Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • Toiminta muutoksen edistämiseksi Sitra Muut toimijat, rahoittajat ja kumppanit AikaT0 Tn Think Do • Etsii ja tuo esiin uusia mahdollisuuksia ja haasteita • Haastaa vallitsevia olosuhteita • Tarjoaa vaihtoehtoja • Kokeilee ja rahoittaa muutoshankkeita • Levittää parhaita käytäntöjä • Rakentaa yhteistä ymmärrystä ja yhteistyötä
 3. 3. 3Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • Lähde: Kauppalehti 13.11.2015
 4. 4. 4Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • HS 25.10.2015; Kuva: Liisa Takala ”Usein terveysriskejä ehkäistään paremmin muilla keinoin kuin lääketieteen avulla” Professori Teppo Järvinen
 5. 5. 5Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 •
 6. 6. 6Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • Yhä useampi seuraa aktiivisesti terveyttään
 7. 7. MUTTA 7Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 •
 8. 8. 8Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • Lähde & screenshot: http://www.techrepublic.com/article/wearables- have-a-dirty-little-secret-most-people-lose-interest/
 9. 9. ”Vastuun tunteminen ja halu huolehtia omasta terveydestä ja hyvinvoinnista ovat perusta, jolta elintapojen muuttaminen parempaan suuntaan voi onnistua. Pysyvään elintapojen muutokseen tarvitaan pitkäkestoista tukea ja ohjausta.” 9Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • Teknologia toimii apuvälineenä Lähde: Eeva-Leena Ylimäen väitöskirja: Ohjausintervention vaikuttavuus elintapoihin ja elintapamuutokseen sitoutumiseen http://www.oulu.fi/yliopisto/uutiset/2015/03/v%C3%A4it%C3%B6s-huoli-omasta-voinnista- sitouttaa-elintapamuutokseen
 10. 10. 10Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • Hoitojärjestelmän kehittämisessä tulee ymmärtää, että internet on keskeinen osa nuorten arkea, kun halutaan tavoittaa apua tarvitsevat nuoret aikaisempaa paremmin” Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella on kehitetty internetissä toimiva tukiohjelma masentuneille nuorille. Lähde & screenshot: http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194921178683/artikkeli/masennus+riiv aa+nuoria+tasta+ohjelmasta+apua+ongelmiin.html
 11. 11. 11Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 •Lähde: http://tutka.pro/?p=7886 ”Vanhuksilta löytyy motivaatiota ja halua, mutta monet kuitenkin kokevat tekniikan liian vaikeana”
 12. 12. 12Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • ”Nuorista lääkäreistä enemmistö, noin 80 prosenttia, uskoo, että terveydenhuollon trendeistä lääkärin työhön myönteisimmin vaikuttavat omahoitoa tukevat teknologiat ja digitalisaatio.” Lähde: http://www.sitra.fi/uutiset/omahoito/nuoret-laakarit- omahoitoa-tukevaan-teknologiaan-uskotaan
 13. 13. 13Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • Lähde: https://sairaanhoitajat.fi/2015/sairaanhoitajat-suhtautuvat- myonteisesti-teknologiaan/
 14. 14. 14Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • Lähde: http://www.hoivajaterveys.fi/uutisarkisto/hoiva--terveys/2015/11/20/kansalaiset-haluavat- verkkoauttamisen-palveluja/ & http://www.soste.fi/ajankohtaista/sosiaali-ja-terveysjarjestot-auttavat- ihmisia-myos-verkossa.html ”Verkkoauttaminen on useimmin esimerkiksi sähköpostitse tai chat-keskustelussa tehtävää henkilökohtaista neuvontaa, sosiaalisen median vertaistukiryhmiä tai järjestöjen ylläpitämiä teemasivustoja ja tietopankkeja. Sosiaalisen median vertaistukiryhmät toimivat pääosin Facebookissa. Verkkoauttamista ei tehdä kustannushyötyjen vuoksi, vaan koska verkossa tapahtuvalla auttamisella on kysyntää ja koska palvelu on käytettävissä paikasta riippumatta.” SOSTEn toteuttama kysely 10/2015
 15. 15. Esimerkkejä Suomesta ja maailmalta
 16. 16. “Technology is also significantly impacting the delivery of care and support services. 75 % of organisations use digital technologies to plan and record services, and more 50 % use them directly with the people they support. They’re used to enhance communication between service users and their family and friends, to organise leisure activities for service users, and to help people plan their own care and support” How digital technology is transforming social care Lähde: Research conducted by Skills for Care http://www.theguardian.com/social-care- network/2014/nov/03/digital-technology-transforming-social-care Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • 16
 17. 17. 17Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • Matalan kynnyksen palvelut tukevat ennaltaehkäisyä Lähde: http://www.sitra.fi/uutiset/terveyskioski/terveyskioski-madaltaa-kynnysta-palveluun-ja- purkaa-terveysaseman-jonoja
 18. 18. 18Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • ”Palvelutori yhdistää palvelut, tekijät ja asiakkaat” Lähde: Palvelutori -julkaisu 06/2015 https://www.sitra.fi/julkaisu/2015/palvelutori • Maksuton, keskitetty ohjaus- ja neuvontapalvelu • Hyödyntää kaikkia kunnan, palveluyrittäjien ja kolmannen sektorin tarjoamia palveluita ratkaisukeskeisesti sekä asiakasta kuunnellen
 19. 19. ”Palvelut päätettiin räätälöidä entistä asiakaskohtaisemmin. Samalla panostettiin entistä parempaan työnsuunnitteluun, -seurantaan ja - ohjaukseen sekä matka-aikojen minimointiin” 19Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • Lähde: http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2015/kotihoidon-laakarien-kotikaynnit-tuovat-saastoja- lahdessa/
 20. 20. 20Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • Vertaisverkostot Lähde: https://www.patientslikeme.com/ • 350,000 members • 2,500+ conditions • 60+ published research studies • 28 million data points about disease
 21. 21. 21Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • Lähteet: http://www.forbes.com/sites/miguelhelft/2015/04/02/how-the-tech-elite-plans-to-reinvent- senior-care/ ; http://www.bizjournals.com/sanjose/blog/techflash/2015/04/honor-raises-20m-for- on-demand-in-home-senior-care.html; http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/pikkuaskareiden- nakitus-toisille-taskurahaa-vastaan-yleistyy-verkossa/1904218 Alustat tuovat yhteen avun tarvitsijat ja tarjoajat
 22. 22. “Online nurse practitioners give you a diagnosis, treatment plan and prescription in about 30 minutes” • Palvelee n. 50 tyypillisimmän/”arkipäiväisen” sairauden hoidossa & diagnosoinnissa: flunssa, ihottuma, allergia jne. • Sähköinen terveystarkastus/oirearviolomake - jos kyselyssä ilmenee, että potilas tarvitsee laboratoriotestin tai esim. tapaamisen lääkärin kanssa, järjestelmä ohjaa eteenpäin • Potilas saa hoito-ohjeen hoitajalta ja mahdollinen resepti lähetetään suoraan potilaan toivomaan apteekkiin 22Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • virtuwell - 24/7 online clinic (USA) Lähde: https://www.virtuwell.com/
 23. 23. • Säästää n. $90 per asiointikerta verrattuna normaaliin vastaanottokäyntiin ($45 vs. $140) • Asiakkaiden arvion mukaan säästi heiltä 2,5 tuntia aikaa per käynti • 99,5 % koki palvelun helppokäyttöiseksi • 98 % suosittelisi palvelua ystäville tai perheenjäsenille 23Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • Entä asiakastyytyväisyys ja tehokkuus? Lähde: https://www.healthpartners.com/public/newsroom/news-releases/06-19-14.html
 24. 24. 24Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • Sähköiset terveys- tarkastukset Palveluja asiakastyypin ja tilanteen mukaisesti ”Perinteiset palvelumuodot” Virtuaaliset hyvinvointi- valmennukset, itsemittaus ja analyysityökalut Sähköiset palveluhakemistot – esim. palveluvaaka.fi Kuvan lähde: http://mobihealthnews.com/wp- content/uploads/2015/09/Philips-Diabetes-app.jpg Kokonaisvaltainen ja hlö-kohtainen ohjaus Aktiivinen ja osallistuva, asiakas, jota ”itsepalvelu” ei haittaa ”Passivinen potilas” tai sote-palvelujen suurkäyttäjä
 25. 25. 25Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • Kuvan lähde: http://www.hqsc.govt.nz/assets/Consumer-Engagement/Partners-in-Care- Resource-page/PIC-volume-to-value-Oct-2013.pdf Resurssien tehokkaampi kohdistaminen ja palvelujen räätälöinti – työkaluja myös ennaltaehkäisyyn Etäkonsultaatio, sähköiset terveystarkastukset ja hyvinvointivalmennukset, vertaisalustat, itsemittaukset… Kokonaisvaltainen ohjaus ja henkilökohtainen palvelu
 26. 26. Technology isn’t the point; the knowledge is, and the power to use it “Used with proper counseling and context, technology can be a powerful tool” 26Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • Slate.com/ C. E. Karkowsky, Oct 23 2015: http://www.slate.com/articles/health_and_science/medical_examiner/2015/10/over_the_counter_medi cal_technology_should_be_used_wisely.html. Pic: Praisaeng/Shutterstock
 27. 27. 27Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • DATA INFORMATION KNOWLEDGE ACTION
 28. 28. 28Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 •
 29. 29. 29Sitra • Ville Koiste • 2.12.2015 • ”Asiakaskeskeisyydessä on mielestäni kyse siitä, että asiakas tai potilas ymmärretään siksi tärkeimmäksi rooliksi, joka koko tässä palvelujärjestelmässä on” Jukka Mattila; Tesso-lehti 31.1.2013
 30. 30. • sitra.fi • Facebook.com/SitraFund • @SitraFund Rakennamme huomisen menestyvää Suomea

×