Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työeläke ja ansiorekisteri

700 views

Published on

Sini Kivihuhta, Ilmarinen
Esitys Sitran Ansiorekisteri-seminaarissa 18.9.2013

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Työeläke ja ansiorekisteri

  1. 1. TYÖELÄKE JA ANSIOREKISTERI Sini Kivihuhta 18.9.2013
  2. 2. MIKSI REAALIAIKAINEN ANSIO KIINNOSTAA TYÖELÄKEALAA • Hyvä tavoite: yritysasiakkaiden hallinnollinen taakka ja sen keventäminen – Työeläkeuudistus 2007 yhdisti työeläkelait – Lakisääteisen tehtävän hoitamisen kustannustehokkuus. • Ansiotieto on työeläkkeen ydintä – Kertyvät eläkkeet, maksettavat työeläkemaksut, eläkeyhtiöiden eläkevastuu (sijoitusomaisuus), myönnettävät eläkkeet – kaikki perustuu oikeaan ansiotietoon, vuosikymmenten ajalta. • Ajantasainen tieto lisää oikeellisuutta – Nykyinen ilmoittaminen/ rekisteröinti mahdollistaa täsmälliset tiedot kerran vuodessa jälkikäteen. – Ajantasainen tieto varmistaa oikeansuuruisen TYEL-maksun maksamista – ”Tietojen jälkeenjääneisyys” ei kuitenkaan merkittävästi lisää asiointitarvetta – ainakaan vielä. 2
  3. 3. TYÖELÄKE & ANSIOREKISTERI • Hajautettu eläkejärjestelmä on jo 2007 keskittänyt ansiotietojen rekisterin yhteen erilliseen yhtiöön AREK – Luovuttiin kaksinkertaisesta rekisteröinnistä, iso investointi, myös paljon lainmuutoksia – Saatiin myös ns. kokemusta siitä, millaista on eri toimijoiden tarpeiden yhteen liittäminen tiukalla aikataululla • AREK:n toiminnallisuus on laaja, paljon tietovarastoa laajempi – Laskee vuosittain karttuneen eläkkeen rahastoidun osan ja vastuun ja toimii eläkekäsittelyn yhteisenä tietopohjana myös muiden tietojen osalta. • Nykyinen ilmoittaminen toimii hyvin – Vakiintunut, kohtuulliset kustannukset, vähän laiminlyöntejä, ajantasaista tietoa ei osata kaivata Vuosittainen tieto tarvitaan 2,4 miljoonasta henkilöstä, päiväntarkka tieto henkilötasolla vuoden aikana 70 000 henkilöstä – Toisaalta: puuttuvat ansiotiedot rekisteröidään kuitenkin verotietojen mukaan 3
  4. 4. MIKSI REAALIAIKAINEN HUOLETTAA TYÖELÄKEALAA • Päällekkäisyys – Päällekkäiset kustannukset vs. hallinnollisen taakan aito vähentyminen – Pystyykö uusi ratkaisu vastaamaan velvoitteet pitkälle tulevaisuuteen, niin että moninkertaisuudesta uskalletaan luopua? Vastuu tiedon korjaamisesta ja oikeellisuudesta? • Keskitetty väylä tietojen välittämiseen kiinnostaa enemmän kuin pitkään tallentava rekisteri – Hallinnolliseen taakkaan keskitetty väylä tuonee kevennystä, tuoko tallentaminen sitä merkittävästi lisää? – Tietojen tarkistaminen yhden kerran keventäisi nykyprosessia • Käytännön toteutus on ratkaisevassa asemassa – Jos rekisteri suunnitellaan yhden toimijan tarpeisiin, se ei sovellu muille – Monen toimijan erityistarpeisiin räätälöity ratkaisu on varmasti erittäin kallis ja hidas – Pitää löytää yksinkertainen yhteinen ydin, josta palkkakoodisto on hyvä alku 4
  5. 5. SUMMA SUMMARUM TYÖELÄKEALA ON VAROVAISEN MYÖNTEINEN • Työeläketurvan hoito on hajautettu kymmeniin eläkelaitoksiin – Ei yhteistä kantaa, mutta paljon yhteisiä tehtäviä ja hyvä yhteinen keskusteluyhteys – Kyetty yhteisenä ponnistuksena rakentamaan yhteinen ansiorekisteri 2007, joten kokemusta on • Kustannukset ovat joka tapauksessa merkittäviä – Työeläkekilpailu lisää kustannustehokkuuden ja läpinäkyvyyden merkitystä – Hyötyjen todentaminen vaikeaa – hyödyt laajalla alueella • Tietoyhteiskunnan infrastruktuuria ja kansallista palveluväylää rakennetaan – Asiakkaiden toimintaympäristö ja vaatimukset muuttuvat mukana – Työeläke on merkittävä toimija, jonka ansiotietojen tarpeet ovat lakiin perustuvia, laajoja ja pitkäaikaisia – Työeläkeala seuraa kehitystä 5

×