Timo Valli: Palvelut ja tiedot käytössä 3.9.2013

611 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Timo Valli: Palvelut ja tiedot käytössä 3.9.2013

  1. 1. Palvelut ja tiedot käytössä 3.9.2013 Terveydenhuollon tulevaisuus -seminaari Timo Valli, ylijohtaja VM
  2. 2. 2 Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisstrategia VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄ  Innovaatiot vauhdittamaan kehitystä  Palveluille elinkaaren mittainen rahoitus ja ohjaus 2  Vauhtia tiedon avaamiseen  Tietovarannot käyttöön  Yhteentoimivuutta yhteisiin palvelu- pisteisiin  Nostetaan osaamisen tasoa  Rakenteet selkeiksi  Yhteentoimivuutta tietohallintolailla  Keskittämisellä tehokkuutta valtionhallintoon  Julkisen hallinnon yhteinen tieto- liikenneverkko Palvelu- innovaatioiden ekosysteemit 1 Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö 2 Kyky hyödyntää ICT:tä 3 Selkeät tietohallinnon rakenteet 4 Toimintavarma ja kustannustehokas ICT-infrastruktuuri 5  Käyttäjän tarvitsemat palvelut ja tiedot saatavilla ja käytettävissä helposti ja turvallisesti  Julkisen hallinnon organisaatioiden, yritysten ja käyttäjien yhteistyöllä kehityksen kärkeen VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄ
  3. 3. Kansalaisen terveys 28.8.2013 3JulkICT MYÖHEMMINNYT TÄSSÄ MUUALLA Palvelut Tiedot Vapaa valinta
  4. 4. Kolme johtamishaastetta 4 Tuloksel- linen ja hyvin johdettu ICT Hyödyntä- minen Vaikut- tavuus •Motivaatio •Tässä ja nyt -teknologia •Asiakasnäkök. •Asiantuntijatuki •Tutkimus •Tietohallintolaki •Arkkitehtuuri •Hankkeet
  5. 5. Palvelunäkymät Kansalaisen näkymät Yhteisöjen näkymät Väylän allinta Hallinnon näkymät Perus- rekisterit Valtion yhteiset palvelutToimialakohtaiset julkiset palvelut Kuntien yhteiset palvelut Yksityisen sektorin palvelutt Kansallinen palveluarkkitehtuuri Palveluväylä Sähköinen Tunnista- minen EU STORK Roolit ja altuudet Autenti- kointi Turvallisuus
  6. 6. Hankkeiden tilanne  APOTTI  Kansalaisfokuksen ja tässä/nyt -teknologian nostaminen  Kansallisen palveluarkkitehtuurin hyödyntäminen  KANTA  Käyttöönotto on edennyt hyvin  Kansalaisfokus hyvä  Terveydenhuollossa ollaan muita toimialoja edellä 28.8.2013 6JulkICT

×