Suomen Elinvoiman Lähteet Ja Johtaminen 260110 Mikko Kosonen

987 views

Published on

johtaminen, systeeminen muutos, strateginen ketteryys

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
987
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Perinteinen hierarkinen johtajuus soveltuu siis varsin hyvin hitaasti muuttuvaan yksinkertaiseen toimintaympäristöön. Jos taas ympäristömme on ’vain’ monimutkainen, niin hyvä strateginen suunnittelu usein auttaa. Ongelmana vain näinä päivinä on, että nopeasti muuttuva maailma on jo muuttunut kun suunnitelmamme ovat valmiit.Sisäinen yrittäjyys, eli päätöksenteon delegointi pieniin itsenäisiin yksiköihin taas toimii – jos ympäristö on yksinkertainen ja jokainen yksikkö täysin toisistaan riippumaton. Mutta tällekään toimintamallille ei tämän päivän maailmassa ole useinkaan sijaa – koska se moninkertaistaa resurssien käytön. Hyvä käytännön esimerkki tämän toimintalogiikan ’mahdottomuudesta’ on edellä mainitsemani Suomen kuntakenttä. Meillä on tällä hetkellä yli 8000 ihmistä töissä vain kuntien talous- ja palkkahallinnossa – kun jokainen Suomen 348 kunnasta on rakentanut itseään varten nämä toiminnot! Hyvät yritykset kuten Nokia yhdisti nämä toiminnot jo 90-luvulla yhteen palvelukeskukseen, joka palveli kaikkia Nokian yksiköitä maailmanlaajuisesti.Ainoa tapa toimia nopeasti muuttuvassa monimutkaisessa maailmassa on olla samaan aikaan sekä strateginen että ketterä. Ei siis vain strateginen tai ketterä, vaan molempia samaan aikaan. Tämä on kuitenkin erittäin vaikeaa – monestakin syystä. Kovat taloudelliset suorituspaineet ajavat monet yritykset ja toimijat tekemään sitä mitä ne parhaiten osaavat, eli fiilaamaan vanhoja toimintojaan entistä tehokkaammiksi. Toinen syy taas on se, etteivät useimmat johtajat itse asiassa osaa johtaa!
 • Strateginen ketteryys – niin kuin me se Yves Dozin kanssa määritellään koostuu kolmesta dimensiosta. Käyn seuraavassa yksi kerrallaan läpi näiden osakyvykkyyksien ’anatomian’. Uskon, että tämän jälkeen ymmärrätte paremmin mitä hyvä johtaminen edellyttää ja miksi se on niin vaikeaa!Seuraavilla kalvoilla kuvaamani johtamisperiaatteet ja –käytännöt perustuvat tutkimukseen, jonka aineistoksi haastattelimme 150 johtajaa 10:ssä globaalissa – jatkuvaa uusiutumiskykyä osoittaneessa – yrityksessä, mukaan lukien Nokia. Kuvaamani johtamisperiaatteet perustuvat siis tutkimustuloksiin sekä omaan 23 vuoden Nokia-kokemukseeni.
 • - Sitratoimiimatriisimaisestiniin, ettäsillä on jatkuvaatoimintaasekätietynaikajaksonkestäviäohjelmiajakehitysohjelmia.  - Jatkuvatoimintakutenennakointi, kokeilut, strategiaprosessitjaliiketoiminnankehittäminenjasijoituksettukevatohjelmianäidenoperatiivisessatyössä.  - Kaikkitoimintatähtäästrategisiintavoitteisiin. - Sitratunnistaajatulkitseemuutoksenmerkkejä, kokoaatietoapäätöksenteontueksijaherättääkeskustelua. Strategiaprosesseissaetsitääneritahojenkeskenyhteistävisiotajatahtotilaakulloinkinkyseessäolevastaaiheesta. Kokeiluinvoidaankonkreettisestiarvioidatoimiviamenettelytapoja. - TekijänäSitrapuolestaanedistääkäytännöntoiminniitäasioita, jotka on nähtytulevaisuudenhaasteiksi. Sitranohjelmissatoteutetaankäytännöntoimia, joidenavullarakennetaanhuomisenmenestyvääSuomea. Sitrannykyisetohjelmatovat: Terveydenhuolto (päättyyvuoden 2009 lopussa)KuntaEnergiaKoneteollisuusLisäksi 2010 aloittavatMaamerkitsekäJulkishallinnonjohtamisohjelma
 • Suomen Elinvoiman Lähteet Ja Johtaminen 260110 Mikko Kosonen

  1. 1. Suomen elinvoiman lähteet ja johtaminen 2000-luvulla<br />MJR Sitrassa<br />26.01.2010<br />
  2. 2. Suomi on ollut yksi globalisaation suurista voittajista…<br />Taloudellinen kasvu ja hyvinvointi<br />=SUOMEN<br />MENESTYSMALLI<br />Edistyksellinen teollisuus- ja innovaatiopolitiikka (pitkäjänteinen ja mittava T&K panostus)<br />Edistyksellinen sosiaali- ja koulutuspolitiikka (sosiaalinen oikeudenmukaisuus)<br />25.1.2010<br />2<br />
  3. 3. Mutta maailma muuttuu nopeasti…<br />3<br />Megatrendit<br />Talouskriisi<br />Globalisaation<br />2.vaihe<br />Teknologiaan kiihtyvä kehitys<br />Väestön ikääntyminen<br />Ilmastomuutos<br />Suomen ”menestysmalli” on vakavasti uhattuna<br /><ul><li>Perinteinen teollinen elinkeinorakenteemme rapautuu nopeasti
  4. 4. Nopeasti vääristyvä huoltosuhde
  5. 5. Suuri systeemisen/rakenteellisen muutoksen tarve</li></ul>25.1.2010<br />
  6. 6. Kuinka monen muun edestä yhden yksityisellä sektorilla työskentelevän on tienattava? <br />Ensivuonna:<br />kahden<br />Vuonna 1980:<br />puolentoista<br />Vuonna 2030:<br />läheskolmen<br />Käyrä: muu väestö / yksityisen sektorin työlliset 1980-2030<br />Lähde: Tilastokeskus, ETLA, EVA<br />25.1.2010<br />4<br />
  7. 7. Onko meistä tullut oman menestyksemme vankeja?<br />Kasvu/<br />Hyvinvointi<br />Tunnelinäkö: Tunnistammeko uudet mahdollisuutemme?<br />Siiloutuneet rakenteet: Pystymmekö kohdistamaan resurssimme -asiakaslähtöisesti?<br />Edunvalvonta/pelin politiikka: Pystymmekö tekemään tarvittavat ’kipeät’ päätökset? Riskinottokykymme?<br />Aika<br />2010<br />1990<br />1960<br />25.1.2010<br />5<br />
  8. 8. Suomella on paljon vahvuuksia…<br />25.1.2010<br />6<br />PP-yhteistyökyky<br />Sopiva koko<br />Suomi <br /> teknologiapohjaisten<br />hyvinvointi-<br />palvelujen globaalina <br />edelläkävijänä<br />Kulttuuri<br /><ul><li> luovat alat
  9. 9. henkinen perusta</li></ul>Korkea <br />koulutustaso &<br />teknologiaosaaminen<br />Edistyneet hyvinvointipalvelut, osaaminen ja instituutiot<br />
  10. 10. 25.1.2010<br />7<br />Mikä mahdollistaa tarvittavat suuret muutokset sekä <br />tarvittavan jatkuvan uusiutumiskyvyn?<br />= HYVÄ JOHTAMINEN<br />
  11. 11. Tarvitsemme kipeästi uudenlaisia johtamisperiaatteita ja johtamiskäytäntöjä!<br />Nopea<br />Jatkuva uusiutumiskyky<br />= Strateginen Ketteryys<br />”Yritämme edelleen johtaa 21-vuosisadan organisaatioita 20-vuosisadan johtamisperiaatteilla ja -käytännöillä”<br />Gary Hamel 2007<br />Muutosnopeus<br />Hierarkia<br />Hidas<br />Yksinkertainen/<br />lineaarinen<br />Monimutkainen/<br />Systeeminen<br />Muutoksen luonne<br />25.1.2010<br />8<br />
  12. 12. Strateginenketteryys<br />Sisäinen<br />yrittäjyys<br />Suoritus-<br />paineet<br />Vanhanaikainen<br />johtaminen<br />Operatiivinen<br />tehokkuus<br />Strateginensuunnittelu<br />Miksi strateginen ketteryys on niin vaikeaa?<br />Nopea<br />Muutosnopeus<br />Hidas<br />Yksinkertainen/<br />Lineaarinen<br />Monimutkainen/<br />Systeeminen<br />Muutoksen luonne<br />25.1.2010<br />9<br />
  13. 13. <ul><li>Avoinstrategiaprosessi
  14. 14. Kohotettustrateginenvalppaus
  15. 15. Korkealaatuinensisäinenvuoropuhelu
  16. 16. Yhteisettavoitteet ja keskinäinenriippuvuus
  17. 17. Ylimmänjohtotiiminyhteistyökyky
  18. 18. Pää-/toimitusjohtajanjohtamistyyli/-ote
  19. 19. Tuloksenteonjaresurssienomistajuudenirrottaminentoisistaan
  20. 20. Tehtäväkierto
  21. 21. Modulaarisetrakenteet</li></ul>Strategisenketteryydenmahdollistajat<br />Strateginenherkkyys<br />Elinvoima<br />Resurssienliikkuvuus<br />Johdon<br />yhtenäisyys<br />
  22. 22. Sitran visio<br />Suomi menestyyhyvinvointia luovien systeemisten muutostenglobaalina edelläkävijänä.<br />25.1.2010<br />11<br />Sitra on näiden<br />muutosten mahdollistaja<br />– näkijä ja tekijä.<br />
  23. 23. Kansalaistenkokonaisvaltainenhyvinvointi<br />Sitran toimintatapa<br />25.1.2010<br />Mikko Kosonen, yliasiamies<br />12<br />Strategiset tavoitteet<br />2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -><br />Terveydenhuollon ohjelma<br />Kuntaohjelma<br />Julkishallinnon johtamisohjelma<br />Suomikestävänyhteiskunnankansainvälisenäesikuvana<br />Koneteollisuuden kasvuohjelma<br />Energiaohjelma<br />Maamerkit -ohjelma<br />Kehitysohjelmat (HDL, Elinvoiman lähteet, …)<br />Ennakointi jakokeilu<br />Strategia-prosessit<br />Liiketoiminnan kehittäminen & sijoitukset<br />
  24. 24. SitrarakentaahuomisenmenestyvääSuomea<br />25.1.2010<br />
  25. 25. Koetun hyvinvoinnin ja päästöjen irtikytkentä BKT:stä<br />25.1.2010<br />14<br />Perinteinen<br />kehitys<br />Kaavion lähde: Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta, 2009<br />
  26. 26. Visiosta ja nykytilasta johdetut strategian linjaukset<br />Sitra keskittyy keskeisiin Suomen hyvinvointia ja kilpailukykyä parantaviin kansallisen tasonsysteemisiin muutoksiin (erillisten ohjelmakohtaisten muutosten sijaan)<br />Globaali edelläkävijyys vaatii Sitran kansainvälistymistä<br />Systeemisen muutoksen aikaansaaminen vaatii ketterää, tulevaisuutta luotaavaa monimuotoista toimintaa<br />Monimuotoisuuden lisääminen samalla yhteisen suunnan säilyttäen vaatii koordinaation lisäämistä<br />Sijoitustoiminnan volyymiä ja vaikuttavuutta lisätään vahvistamalla liiketoiminnan kehitystä erityisesti ohjelmien alkuvaiheessa<br />15<br />25.1.2010<br />

  ×