Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sitran sosiaalinen intranet - 4 lupausta

2,248 views

Published on

Esitys Sitran sosiaalisesta intranetistä.

Published in: Social Media

Sitran sosiaalinen intranet - 4 lupausta

 1. 1. Sosiaalisen intranetin neljä lupausta Sosiaalinen tietotyö projektiorganisaatiossa Laura Halenius 18.09.2014
 2. 2. • Lupaus 1: Kokoamme nykyiset hajallaan olevat sisällöt yhteen • Lupaus 2: Intranet tukee uutta organisaatiorakennetta ja mahdollistaa ketterän työn tekemisen • Lupaus 3: Työn tekeminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta • Lupaus 4: Muutamme toimintatapoja: Lisäämme tiedon jakamista, itsepalvelukulttuuria ja työtiloissa työskentelyä Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 • 2 Intraprojektin lupaukset
 3. 3. Aikataulu Toteutus 2-4/2013 Esiselvitys 6/2014 Uusi intra testikäytössä 5-6/2014 Koulutukset & sisällönsyöttö Hanke-suunnitelma 4/2013 Hanke-suunnitelma: tavoitteet, mittarit, budjetti, järjestäytyminen 5/2013 Markkinakartoitus 8-12/2013 Julkinen kilpailutus Tarjouspyyntö, hankintailmoitus, tarjouspyynnön toimittaminen, kysymyksiin vastaaminen tarjousten avaaminen, tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen, tarjousten tarkastaminen, tarjousten vertailu, hankintapäätös ja tiedoksianto, tarjousasiakirjat tarjoajille ja hankintasopimus 04-05/2014 Sisällöntuotanto 12/2013 Järjestelmätoimittajaksi Sininen Meteoriitti 4-6/2013 Konseptointi ja vaatimus-määrittely Tärkeimmät sisällöt ja toiminnallisuudet, Teknologiavalinta (Sharepoint) 10/2013 Käyttäjäkysely & sisältöworkshop Vaatimus-määrittely-työpajat 02/2014 Käytettävyys-testaus 02/2014 Sisältö-työpaja 1-2/2014 Tekninen vaatimusmäärittely toimittajan kanssa 3-5/2014 Tekninen toteutus kehityssprintteinä 06/2014 Teknisesti valmis 8/2014 Uusi intra käytössä! Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 • 3
 4. 4. Lupaus 1: Luomme kokonaisuuden, joka kokoaa nykyiset hajallaan olevat sisällöt yhteen Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 •
 5. 5. Toimme etusivulle sykkimään Sitran pulssin Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 • 5
 6. 6. Asetuimme tiedonhaluisen sitralaisen housuihin: mietimme, mitä lukija haluaa tietää sivulle tullessaan Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 • 6
 7. 7. Tiimisivut tuovat sitralaiset ja Sitran työn esille Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 • 7
 8. 8. Tiimisivu vastaa: Mitä tiimi tekee, kuka siinä työskentelee? Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 • 8
 9. 9. Yammer ylennettiin viralliseksi viestintävälineeksi Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 • 9
 10. 10. Lupaus 2: Uusi intranet mahdollistaa osaltaan matriisissa toimimisen ja ketterän siirtymisen tiimistä toiseen Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 •
 11. 11. Otteita matriisityöläisen arjesta ennen uudistusta
 12. 12. Työtilat löytyvät yhdestä paikasta – omat työtilat kätevästi heti etusivulla Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 • 12
 13. 13. Uudet työtilat selkeä osa intraa ja Yammer tuotu työtilaan Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 • 13
 14. 14. Lupaus 3: Mobiilityö: Vaikuttavuustyö helpottuu kun sähköisiin työvälineisiin pääsee ajasta ja paikasta riippumatta Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 •
 15. 15. Teimme intranetin käytön helpoksi – päätelaitteesta riippumatta Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 • 15
 16. 16. Lupaus 4: Toimintatapojen muutos: itsepalvelukulttuurin lisääminen, tiedon jakamisen lisääminen sekä työtiloissa työskentelyn lisääminen Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 •
 17. 17. Työmaa on sitralaisten yhteinen paikka ajatuksille, pohdinnalle, palautteelle, kuulumisille ja tiedonvaihdolle Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 • 17
 18. 18. Hyvät käytännöt näkyviksi yhteiskirjoittamalla Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 • 18
 19. 19. VAPA-vinkit rikastuttavat perinteisiä sisältösivuja Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 • 19
 20. 20. • Uusien toimintatapojen vakiinnuttaminen • Uudet työtilat käyttöön asteittain • Yammerin parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen • VAPA osaksi prosesseja • Käyttäjätutkimus Sitra • Laura Halenius • 18.9.2014 • 20 Seuraavat askeleet
 21. 21. Rakennamme huomisen menestyvää Suomea sitra.fi Facebook.com/SitraFund @SitraFund

×