Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Heikki Onnela: Kuinka tietotekniikka tukee kansalaisen terveydenhoitoa - Apotti-hanke 3.9.2013

829 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Heikki Onnela: Kuinka tietotekniikka tukee kansalaisen terveydenhoitoa - Apotti-hanke 3.9.2013

 1. 1. Terveydenhuollon tulevaisuus Kuinka tietotekniikka tukee kansalaisen terveydenhoitoa Apotti-hanke Tuotekehitysjohtaja Heikki Onnela Finlandia-talo 3.9.2013
 2. 2. Mikä on Apotti-hanke? • Apotti-nimi on yhdistelmä sanoista Asiakas- ja POTilasTIetojärjestelmä • Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluiden ja toiminnan kehittämishanke • Yhtenä osana hanketta on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. • Apotti on yhteistyöhanke. Hankintarenkaassa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS. Muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta.
 3. 3. Mikä on asiakas- ja potilastietojärjestelmä? 1. Asiakas- ja potilastietojen talletuspaikka 2. Laaja asiakas- ja hoitoprosessien toiminnanohjausjärjestelmä • Päätöksenteon, työnkulkujen sekä hoitoketjujen tuki ja ohjaus • Resurssien ohjaus • Toiminnan seuranta • Raportoinnin ja laatutiedon hyödyntäminen (laatumittarit) 1. Monipuolinen asiakas- ja potilasportaali sähköistä asiointia ja palveluja varten
 4. 4. Case: Diabetes • Suurimpia ja nopeimmin kasvavia terveysuhkia länsimaissa! • Diabetesta sairastaa jo yli 500 000 suomalaista (300 000 diagnosoitua). Ennusteen mukaan sairastuneiden määrä voi jopa kaksinkertaistua seuraavien 10–15 vuoden aikana (Diabeteksen Käypä hoito suositus) • Diabeteksen hoidon suorat kustannukset vievät 15 % koko terveydenhuollon menoista ja vähintään kaksi kolmannesta tästä koituu vältettävissä olevien komplikaatioiden hoidosta. Kustannukset ovat kasvamassa nopeasti. (Diabeteksen Käypä hoito suositus)
 5. 5. Diabeteksen taloudellinen vaikutus Apottialueella • Terveydenhuollon menot 17,1 miljardia v. 2011 (THL-tilastot) • Diabeteksen osuus n. 15% = 2,5 miljardia • Hankintarenkaan väestö n. 15,8% koko Suomen väestöstä (VRK)  Hankintarenkaan kuntien laskennallinen terveydenhuollon vuosikustannus = 395 miljoonaa • Mikäli hoitoa ja hoitotuloksia voitaisiin parantaa 5 %   säästöä n. 20 milj/vuosi = 10 vuoden aikana 200 milj.
 6. 6. Mitä voidaan tehdä? • Ennaltaehkäisy • Löydetään korkean riskin potilaat (elämäntapatiedot, genomitieto?) • Tuetaan elämäntapamuutoksissa (painonhallinta, ruokavalio jne) • Komplikaatioiden ehkäisy • Löydetään diagnosoimattomat potilaat (n. 200 000) • Mahdollisimman hyvä hoitotasapaino ja hoitomyöntyvyys • Oma vastuunotto hoidostaan • Matala kynnys terveyspalveluihin • Vertaistuki • Sosio-ekonomisiin tekijöihin vaikuttaminen • Oheissairauksien hyvä hoito
 7. 7. Miten Apotti voi tukea diabeetikon hoitoa? 1/3 Potilas • Tallettaa mittaustietonsa langattomasti potilaan portaaliin (mm. verensokeri, paino, verenpaine) • Kuittaa portaaliin lääkehoitonsa toteumatiedot (muistutteita haluttaessa ”lukujärjestykseen” pohjautuen)   Saa automaattiseen päätöksentukeen perustuvaa palautetta ja ohjeita (insuliinin annostelu, ruokavalio jne.) • Riskiarviot • Tarvittaessa ohjaus suoraan portaalin ajanvarausosioon • Tai ohjaus e-vastaanotolle tai muuhun tietoturvalliseen viestintäyhteyteen • Löytää portaalista linkkejä virtuualiyhteisöihin ja luotettavaan sairauspohjaiseen terveystietoon • Saa hoito-ohjeita myös multimediana (esim. insuliinin pistosohjeet, haavanhoito-ohjeet)
 8. 8. Miten Apotti voi tukea diabeetikon hoitoa? 2/3 Ammattihenkilö • Oman väestön diabeetikkojen reaaliaikainen seuranta (esim. sokeritasapaino, paino, riski) • tarvittaessa (massa)kutsut vastaanotolle automaattisesti • Diabeetikon yhteenvetonäkymä käytettävissä (=ei tiedonhaku viivettä) • Diagnosoimattomien potilaiden seulonta väestöstä • Potilaan tallettamien omien tietojen perusteella saadaan herätteitä hoitaville tahoille • Potilaskutsujärjestelmä (hoitosuunnitelma, muistutteet vastaanotoista, automaattinen ajanvaraus)  toimintamallin muutos hoitoon hakeutumisesta hoitoon kutsumiseen • Hoitoprotokollien käyttö, automatisaatio (vähemmän unohduksia esim. laboratoriotutkimuksissa, käynneissä)
 9. 9. Miten Apotti voi tukea diabeetikon hoitoa? 3/3 Johto/yhteiskunta • Koko väestön voinnin seuranta, laajat virtuaaliseulonnat, ennusteet ja kohdennettu neuvonta/hoito • Terveystiedon yhdistäminen paikkatietoon ja sosio-ekonomisiin muuttujiin (ympäristö, asuminen, palvelut, työttömyys jne)  yhdyskuntasuunnittelu • Hoidon ja toimintatapojen vaikuttavuuden mittaaminen ja siihen reagointi (ammattihenkilö, hoivayksikkö, organisaatio)  tehdään sitä mikä tehoaa • Tutkimustoiminta   johdetaan kansanterveystyötä tiedolla
 10. 10. Apotti-hanke tukee kansalaisen terveydenhoitoa asettamalla potilaan keskiöön ja tarjoamalla omahoitoa, terveyden edistämistä ja hoidon toteuttamista sekä prosessien muutoksia tukevia moderneja tietoteknisiä työkaluja.
 11. 11. Kiitos Luotettavaa Apotti tietoa www.apotti.fi

×