Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

1,493 views

Published on

Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra
Esitys Sitran Ansiorekisteri-tilaisuudessa 18.9.2013

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

 1. 1. Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri, Ansiorekisteriseminaari 18.9.2013 Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra
 2. 2. © Sitra Asiointipalvelut ”ehyemmiksi” • Odotukset kaikille (viranomais)palveluille: - Aito helppokäyttöisyys tavoitteeksi - Omaehtoisen toimimisen mahdollistaminen – omatoimisuuden edistäminen ja luottamus asiakkaisiin ohjenuoraksi - Yritykset ja kansalaiset entistä paremmin palveluiden keskiöön, vähemmän organisaatiolähtöisyyttä ja professionaalisuutta palvelujen rakentamisessa - Yhteisten tietojen parempi käyttö – asiakkaan puolesta asioiden hoitaminen - Kustannustehokkuus - Palveluiden hajanaisuus ja sirpaloituneisuus hallintaan 2
 3. 3. © Sitra Asiointipalvelut paremmin yhteen -toimiviksi - Yhteentoimivuus tavoitteeksi eri järjestelmien välillä, jolloin palveluketjut ja automaatio sekä ajantasaisuus (reaaliaikaisuus) entistä paremmin mahdollisia, - ”luukutus” sähköisissä palveluissa minimiin - yhteistyö ja yhdessä tekeminen ”pakolliseksi” – Tietohallintolaki ja –asetus mahdollistavat tämän julkisessa hallinnossa 3
 4. 4. © Sitra Yhteisiä palveluita tehdään jo • Työryhmän ICT- 2015 raportti: 21 polkua kitkattomaan Suomeen - 1.polku: - Rakennetaan yhtenäinen kansallinen palveluarkkitehtuuri - Kansallinen palveluväylä – hanke (omistaja on VM) julkiselle hallinnolle ja yrityksille yhteinen tietojen välittämiseen ja palvelujen tarjoamiseen tarkoitettu integraatioalusta - Kansallinen tunnistamisratkaisu valtion kustannuksella kaikille – edellytys em. hankkeelle 4
 5. 5. © Sitra Onko varaa maksaa jokaisesta yhteydestä erikseen? 19.9.2013 Lähde: palveluväylähanke
 6. 6. © Sitra Hallituksen kannanotot • Hallituksen budjettiriihen Rakennepoliittinen ohjelma: kansallinen palveluarkkitehtuuri otetaan käyttöön viipymättä yhteistyössä Viron kanssa - Kansallinen palveluarkkitehtuuri = - Tunnistamisratkaisut - Uusi tiedonvälityskonsepti – kansallinen palveluväylä • Valtiovarainministeriössä on tehty perussuunnitelmat 6
 7. 7. © Sitra Suunnittelupöydällä maksuton kansalaisvarmenne • Valtio tuottaisi kansalaisvarmenteet (sähköisen identiteetin) kaikkien palveluntuottajien (myös yksityisten) saataville ja kansalaisille maksutta (huom. turvataso) • Alustat (välineet= kortit, mobiili, muistitikut, sovellukset jne.), joilla varmenteita käytettäisiin, olisivat markkinaehtoisia • Valtio tarjoaisi tunnistusportaalin maksutta • Tarvittaisiin myös nk.luottamusverkosto eri välineiden tuottajien välillä ( väline sovelluttava muidenkin kuin välineen antajan palveluihin) • Tarvitaan myös suostumuksen hallinta, valtuutus ja yritysten tunnistaminen 7
 8. 8. © Sitra Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti • Palveluväylä - yhtenäinen tapa välittää tietoja • Tavoitteena on, että tieto on - laajasti, helposti ja turvallisesti – kansalaisten käytettävissä, – yritysten hyödynnettävissä nykyisen ja uuden liiketoiminnan vahvistamiseksi sekä – myös julkisessa hallinnossa entistä paremmin käytettävissä - saatavilla standardoitujen, avoimien rajapintojen yli kaikille tietoa tarvitseville - sama tieto tallennetaan vain kerran ja tieto haetaan ao. tietovarannosta – ei viranomaisten omia tietovarastoja – ajantasaiset tiedot käytössä 8
 9. 9. © Sitra Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti • kukin palveluväylään liitetty järjestelmä hallitsee omia tietojaan sekä vastaa siitä, että muiden tarvitsemat tiedot ovat saatavissa palveluväylän kautta • tietoja vaihdettaessa on huomioitava tietojen käyttöön liittyvät käyttöoikeudet ja -rajoitukset • palveluväylän lisäarvo tulee sen avulla saavutettavista tiedoista ja palveluista, ei väylästä itsestään 9
 10. 10. © Sitra Palveluväylän avulla tuotetaan lisäarvoa • Tieto tallennetaan yhteen kertaan ja haetaan (käytetään) tarvittaessa - ei enää tallenneta tuhansia päällekkäisiä kopioita samoista tiedoista tuhansiin eri tietojärjestelmiin, vaan tieto haetaan tarvittaessa suoraan tietovarannoista • Tieto välitetään yhdenmukaisella sovitulla tavalla - ei enää rakenneta tuhansia päällekkäisiä erillisratkaisuja tiedon välitykseen, vaan käytetään yhteistä ratkaisua • Tiedon käytöstä tulee helpompaa, nopeampaa, kustannustehokkaampaa pitkällä aikavälillä 10
 11. 11. © Sitra Palvelut rakennetaan julkiseen (avoimeen) verkkoon • Suunnitellussa mallissa palveluväylän ydin muodostuu Internetin päällä toimivasta autentikoidusta verkostomallista (vrt. Viron X-Road –ratkaisu) • Siihen yhdistetään jo olemassa olevat toimialakohtaiset väyläratkaisut, jotka perustuvat luotettuihin ympäristöihin - Mallissa perustietovarannot ja yksityissektori liitetään suoraan palveluväylän ytimeen - Olemassa oleviin toimialakohtaisiin väyliin rakennetaan tarpeellinen määrä kytkentäpisteitä, joiden kautta ne yhdistyvät palveluväylän ytimeen 11
 12. 12. © Sitra Virossa toimii X-Road 19.9.2013Lähde: palveluväylähanke
 13. 13. © Sitra Julk.ICT:n väyläkuvaus 13
 14. 14. © Sitra Palveluväylä etenee • Perussuunnitelma (viitearkkitehtuuri) on valmis • Toteuttaminen hankkeistetaan lokakuussa? • Määrärahavaraus vuosille 2014-2017 olemassa • Yhteistyö Viron kanssa käynnistynyt • Pilotit meneillään (Lahti, Espoo, cross - border–kokeilu Viron ja Suomen verohallintojen kesken) • Tarvitaan: - Väylän omistajuus ja hallinnointi - Liikennöinti (ensimmäiset tiedonvälitykset) - Lainsäädäntömuutoksia - Sitouttaminen, Viestintä - Väylälle liittyvien tahojen järjestelmämuutokset (liittymärajapinnat) • Migraatiovaihe ratkaiseva 14
 15. 15. © Sitra Palveluväylälle tehdään yhteisiä tietopalveluita • Työryhmän ICT- 2015 raportti: 21 polkua kitkattomaan Suomeen - 2. polku: Rakennetaan yritysten reaaliaikaisen talouden vaatima infrastruktuuri - Rakennetaan rajapinta palkanmaksukohtaisten tietojen vastaanottoon, ansaintarekisteri (ansiorekisteri) ja kansalaistili - Rajapinta ALV –tietojen vastaanottoon ja ALV-tietokanta - Rajapinta tilinpäätöstietojen vastaanotto strukturoidussa muodossa (XBRL = eXtensible Business Reporting Language; XML – pohjainen merkintäkieli - Pk-yritysten kirjanpidon automatisointi (kassapohjaisuus ALV- direktiivin sallimassa muodossa) 15
 16. 16. © Sitra Ansiorekisterin avulla kustannushyötyjä ja tuottavuutta myös palkkahallintoon • Palkkahallinnon raportoinnin eri tahoille on arvioitu aiheuttavan n. 900 milj. € lisäkustannuksen (hallinnollisen taakan) yrityksille, siksi on välttämätöntä suunnitella myös ICT:n tarjoamia uusia mahdollisuuksia prosessien muuttamiseksi ja taakan keventämiseksi palkkahallinnossa 16
 17. 17. © Sitra Nykytilassa tietoa välitetään kahdenvälisesti ja samaa tietoa useampaan kertaan 1 7 Deloite Tiedon syöttäminen, korjaaminen ja valtuutukset Tiedon tuottajat Palkanlaskenta ja tilitoimistot Työnantaja Eläkkeenmaksajat Kela Vakuutusyhtiöt Sosiaaliviranomainen Muut: • Työttömyyskassat • Osingon- ja koron maksajat • Tekijänoikeuskorvauksien maksajat • Apurahojen maksajat • Metsänostajat • Ammattiyhdistykset Pankit Kunnat Tiedon lataaminen ja tarkastelu Tiedon kuluttajat Palkansaaja Verohallinto Kela Sosiaaliviranomainen TyEL-vakuutusyhtiöt Tapaturmavakuutusyhti öt Työttömyyskassat Työttömyysvakuutus- rahastot EK Tilastokeskus Ammattiyhdistykset Pankit Ulosottovirastot Poliisi ja oikeuslaitos Viitteellinen kuva nykytilanteesta
 18. 18. © Sitra Reaaliaikainen ansiorekisteri: mitä se on ? • Ansiorekisterillä tarkoitetaan palkka- ja muiden tulotietojen yhdistämistä yhteen kansalliseen rekisteriin, johon maksaja (esim. työnantaja) ilmoittaa palkka- ja muut tulotiedot • Tulotieto ilmoitetaan maksun yhteydessä ajantasaisesti ja rakenteellisena (palkkakoodisto), yhteisesti hyväksytyn standardin määräämässä muodossa • Organisaatiot, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja (esim. verotukseen tai etuuksien käsittelyyn), saavat ne tästä yhdestä rekisteristä palveluväylän kautta joko automaattisesti tai erikseen kysymällä • Kansalaiset näkevät ajantasaiset tietonsa yhdestä rekisteristä ja voivat hyödyntää niitä mm. palveluita käyttäessään tai etuuksia hakiessaan 18
 19. 19. © Sitra Ansiorekisteri Ansiorekisterin avulla tieto ilmoitetaan ja vastaanotetaan kertaalleen 1 9 Deloite Vastaanotto ja välitys Kansallinen palvelu- väylä Tietovarasto Tiedon syöttäminen, korjaaminen ja valtuutukset Tiedon tuottajat Palkanmaksutieto (rakenteellinen tieto) Sidosryhmä- kohtaisten tietopalvelujen tuottama (ja valtuutettu) tulotietoPalkanmaksutieto (rakenteellinen tieto) Käyttöliittymä (tiedon haku, korjaus ja syöttö) Tulotieto (raakadata) Palkanlaskenta ja tilitoimistot Työnantaja Eläkkeenmaksajat Kela Vakuutusyhtiöt Sosiaaliviranomainen Muut: • Työttömyyskassat • Osingon- ja koron maksajat • Tekijänoikeuskorvauksien maksajat • Apurahojen maksajat • Metsänostajat • Ammattiyhdistykset Pankit Kunnat Tiedon lataaminen ja tarkastelu Tiedon kuluttajat Palkansaaja Verohallinto Kela Sosiaaliviranomainen TyEL-vakuutusyhtiöt Tapaturmavakuutusyhti öt Työttömyyskassat Työttömyysvakuutus- rahastot EK Tilastokeskus Ammattiyhdistykset Pankit Ulosottovirastot Poliisi ja oikeuslaitos Ansiorekisteri ja palveluväylä poistavat saman tiedon moninkertaisen ilmoittamisen
 20. 20. © Sitra Ansiorekisteristä syntyy hyötyjä • Palkkakoodisto ja palveluväylän käyttö mahdollistaa palkanmaksukohtaisen ilmoittamisen sekä ilmoittamisen ja tietojen käytön automatisoinnin, mistä seuraa kaikille palkkatietoja lähettäville ja käyttäville osapuolille • manuaalinen työ vähenee, • työn tuottavuus paranee, • prosessien luotettavuus kasvaa, • tiedon laatu ja ajantasaisuus paranevat, • korjausten määrä vähenee, • asioinnista tulee vaivattomampaa, • tiedon ja päätöksenteon läpinäkyvyys paranevat • harmaan talouden torjunta tehostuu 20
 21. 21. © Sitra Kansalaisen hyöty moninkertaistuu • Erityisesti kansalaisen asiointi ja palvelu paranevat • Reaaliaikainen verotuskin mahdollistuu 21
 22. 22. © Sitra Milloin ansiorekisteri voisi olla käytössä • Ansiorekisterin selvitystyö käynnistyy hankkeella, jonka hankepäällikkö tulee VM:stä, hankkeeseen mukaan kaikki keskeiset osapuolet; hankkeen omistajuus on auki - Työn edistämiseksi on jo tehty paljon esitöitä ja haastatteluja mm. Verohallinnossa - Käyttöönottovaihe liian aikaista ennakoida, tavoitevuosi liikkeelle lähdölle tulisi kuitenkin kiinnittää • Työryhmän 21 polkua kitkattomaan Suomeen ICT-2015 raportin etenemistä seurataan ja hankkeita edistetään myös valtioneuvoston kanslian asettamassa seurantaryhmässä ja talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa

×