Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etelä -Savon henkilöliikenteen uudistamisen pilotti - Marko Tanttu

48 views

Published on

Miten julkiset kyydit voisi järjestää entistä tehokkaammin digitalisaatiota hyödyntäen? Millaisia työkaluja ja toimintatapoja tarvitaan?

28.11.2018 järjestetyssä tilaisuudessa esiteltiin ja keskusteltiin Sitran johdolla käynnistyvistä kokeiluista, joissa testataan uusia tapoja järjestää alueellisia liikkumisen palveluita. Etelä-Savossa, Itä-Uudellamaalla ja Pirkanmaalla selvitetään, miten yritysvetoinen digitaalinen palvelualusta voi auttaa yhdistämään yhteiskunnan tukemia kuljetuksia ja yksityishenkilöiden liikkumistarpeita. Kokeiluista tehdään vaikutusarviointi sekä tuotetaan tietoa päättäjille.

Marko Tanttu Etelä-Savon liitosta esitteli alueen kokeilua.
Lisätietoa Sitran hankekokonaisuudesta: https://www.sitra.fi/hankkeet/julkiset-ja-yksityiset-liikkumispalvelut-samalle-tarjottimelle/

Published in: Services
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Etelä -Savon henkilöliikenteen uudistamisen pilotti - Marko Tanttu

  1. 1. Etelä-Savon henkilöliikenteen uudistamisen pilotti Julkiset ja yksityiset kyydit samalle tarjottimelle -foorumi 28.11.2018
  2. 2. Lähtötilanne • Julkisen sektorin menot henkilöliikennepalveluihin (sote-kuljetukset), kasvaneet merkittävästi koko 2010-luvun • Saman aikaisesti avoimen joukkoliikenteen palvelutaso on laskenut varsinkin haja-asutusalueilla. • Harvaan mutta kauttaaltaan asutussa maakunnassa perinteiset joukkoliikennemallit eivät toimi. • Etelä-Savossa yli 64-vuotiaat ainut kasvava ikäryhmä (+ 15% vuoteen 2030) • SOTE-kuljetusten vaihtelevat käytännöt • Kuljetusten yhdistelyä ja välitystä Mikkelin kaupungin Kyytineuvossa • Kuljetusoikeuksien myöntämisperusteet vaihtelevat kunnittain • Maakuntauudistuksen tuomat mahdollisuudet ja uudistuksen valmistelu
  3. 3. Pilotoitavat kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelu Nykykäytäntö Käytäntö pilotissa Pilotin tavoite Päiväautot Helmikuu  Kyytineuvo välittää kuljetukset. Kyytineuvo välittää kuljetukset. Autojen käytön tehostaminen. Moppe-palveluliikenne Tammikuu  Reitti- ja aikataulupohjainen palvelu, jossa pienet poikkeamat mahdollisia kutsusta. Kutsut kuljettajille. Toinen autoista kutsupohjaiseksi sovittuina aikoina. Kyytineuvo välittää kutsut. Kutsupohjaisen palveluliikenteen kehittäminen ja testaaminen. Yhdistetään itsemaksavat ja sote-asiakkaat. Sote-kyydit takseilla Helmikuu  Kyytineuvo välittää ja yhdistelee kyydit arkisin 7-17, muina aikoina välitystoiminta Etelä-Savon taksin välityskeskuksessa. Manuaalinen yhdistely Koontilaskutus tiketti-korttien pohjalta, laskujen tarkastus työlästä. Kyytineuvo välittää ja yhdistelee kyydit arkisin 7-17, muina aikoina erillinen keskus. Automaattinen yhdistely ja reititys Automaattinen laskutus, järjestelmä hälyttää poikkeamista. Kasvattaa yhdistelyastetta, tehostaa kyytien välitystä. Tehostaa autojen käyttöä. Laskutusprosessin tehostaminen ja raportoinnin kehittäminen.
  4. 4. Pilotin isot tavoitteet • Sote-kuljetuksiin liittyvän prosessin kehittäminen kokonaisuudessaan (kuljetusoikeudet, palveluneuvonta, ohjeet, tilaus, välitys ja yhdistely) • Sote-kuljetuksiin käytettävien ajoneuvojen käytön tehostaminen ja näin saatavat säästöt sekä ympäristöhyödyt. • Avatut sote-kyydit uusi mahdollisuus itse maksaville asiakkaille. • Saada tietoa ja kokemuksia maakunnallisen liikkumisalustan ja kyytien välitys- ja yhdistelykeskuksien rakentamiseksi. Tai jopa jatkaa suoraan pilottien jälkeen maakunnallisen toiminnan kehittämistä.
  5. 5. Kiitos! Marko Tanttu Markku Pulkkinen Etelä-Savon maakuntaliitto ESSOTE marko.tanttu(a)esavo.fi markku.pulkkinen(a)essote.fi

×