Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alueellisen liikkumisen palvelut - Katja Suvanen

35 views

Published on

Miten julkiset kyydit voisi järjestää entistä tehokkaammin digitalisaatiota hyödyntäen? Millaisia työkaluja ja toimintatapoja tarvitaan?

28.11.2018 järjestetyssä tilaisuudessa esiteltiin ja keskusteltiin Sitran johdolla käynnistyvistä kokeiluista, joissa testataan uusia tapoja järjestää alueellisia liikkumisen palveluita. Etelä-Savossa, Itä-Uudellamaalla ja Pirkanmaalla selvitetään, miten yritysvetoinen digitaalinen palvelualusta voi auttaa yhdistämään yhteiskunnan tukemia kuljetuksia ja yksityishenkilöiden liikkumistarpeita. Kokeiluista tehdään vaikutusarviointi sekä tuotetaan tietoa päättäjille.

Tuomi Logistiikan Katja Suvanen esitteli Pirkanmaan kokeilua.
Lisätietoa Sitran hankekokonaisuudesta: https://www.sitra.fi/hankkeet/julkiset-ja-yksityiset-liikkumispalvelut-samalle-tarjottimelle/

Published in: Services
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Alueellisen liikkumisen palvelut - Katja Suvanen

  1. 1. Alueellisen liikkumisen palvelut Pirkanmaan pilotti 28.11.2018
  2. 2. Pirkanmaan pilottialue • Testataan henkilökuljetusten digitaalista alustaa käytännössä • Ylöjärvi, Kuru – Harvaan asutun alueen ja kasvavan kaupunkiseudun rajapinta • Sastamala, Vammala – monikeskuksinen, laaja, maaseutumainen kunta, jossa koko asukaskuntaa palvelevan, sujuvan paikallisen joukkoliikenteen kehittämisen ja tunnetuksi tekemisen tarve on tunnistettu
  3. 3. Pilotoitavat kuljetukset - nykytilanne • Kurun ja Sastamalan alueen – SHL- ja VPL- kuljetukset – Palvelulinjat – Koulukuljetukset – Päivätoiminta- ja saunapalvelukuljetukset – Ns. itsemaksavat asiakkaat – Joukkoliikenne Kuljetukset tilataan keskitetysti Tuomesta Kuljetukset tilataan keskitetysti suoraan liikenteenharjoittajilta
  4. 4. Pilotoitavat kuljetukset - muutokset • Kaikki yhteiskunnan korvaamat kuljetukset tilataan Tuomesta (pois lukien joukkoliikenne) • Tuomi suunnittelee ja järjestelee kuljetukset yrityskonsortion digitaalisella alustalla • Itsemaksavat asiakkaat tilaavat kuljetukset sovelluksen avulla Avataan yhteiskunnan korvaamia kuljetuksia kaikille avoimiksi
  5. 5. Kutsuliikenteen tuote- ja hinnoittelualusta Kuljetusyrityspalvelut MobilityAPI Tilaussovellus ja vpl- shl-asiakasprofiilit Laskutus ja raportointi Kutsuliikenteen ajoseuranta KuluttajapalvelutTilauskeskuspalvelut Liikennetietopalvelut Joukkoliikennereitit ja liput Tilaussovellus Palvelusetelit kuluttajille Kuljettajasovellus Reaaliaikatieto Tilannekuva
  6. 6. Pilotin tavoitteet • turvataan kylien ja haja-asutusalueiden liikkumispalvelut ja parannetaan mahdollisuuksia kulkemiseen myös ilta-aikoina • tehostetaan julkisesti tuettujen velvoitekuljetusten toteuttamista • parannetaan vanhusväestön liikkumismahdollisuuksia • parannetaan liityntäyhteyksiä runkojoukkoliikenteen pysäkeille • parannetaan asiakaskokemusta mm. reaaliaikaisella ajoneuvojen seurannalla • hyödynnetään liikennepalvelulain tuomat mahdollisuudet uusissa kuljetuspalvelumuodoissa haja-asutusalueilla • tuodaan eri liikkumispalvelut paremmin asukkaiden tietoisuuteen ja saavutettaviksi

×