Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teko_Lindstedt_Junnonen_060510

628 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teko_Lindstedt_Junnonen_060510

 1. 1. Teollisen ja energiatehokkaankorjausrakentamiskonseptin kehittäminenTuomo LindstedtJuha-Matti Junnonen
 2. 2. Tutkimuksen tavoitteet ja kysymyksetKehittää ja konseptoida energiatehokkaita ja kustannuksiltaan edullisia teollisia korjausmenetelmiä ja –ratkaisuita 1960 – 1970-lukujen asuinkerrostaloihin • Saada asuinrakennusten energiatehokkuuden parantaminen yleistymään • Verkottaa urakoitsijat, rakennusmateriaali- ja rakennusosavalmistajat sekä laitetoimittajat tarjoamaan valmiita korjauspaketteja asuinkiinteistöjen omistajilleMillainen on teollisen korjausrakentamisratkaisun mahdollistava hankintatapa?Millaisin teknisin ratkaisuin on mahdollista vaikuttaa energiatehokkuuteen? • Rajoituksena, että ratkaisu on teollisesti tuotettava eli ratkaisun esivalmistusaste mahdollisimman korkea • Vältetään yksilöllisiä ratkaisuita: – Mahdollistaa nopean korjauksen – Teollinen ratkaisu alentaa yksikkökustannuksia Tuomo Lindstedt Juha-Matti Junnonen
 3. 3. Hankintamallin kehittäminenLähtökohdat  Hankkeessa halutaan vaikuttaa muuhunkin, kuin rakennusjärjestelmän uusimiseen/korjaukseen, esimerkiksi energiatehokkuuteen  Hankintamalli ei saa rajata toteutusratkaisuita vain tiettyyn tapaan, vaan sen on mahdollistettava useita eri tapojaMallin tarkoituksena on: • Kehittää uusi vaihtoehtoinen tapa toimia, jolla mahdollistetaan uusien, erilaisten ratkaisuiden käyttö (ml. teolliset ratkaisut). • Ottaa huomioon eri ratkaisuiden yhteisvaikutukset energiatehokkuuden parantamiseksi jo hankkeen alkuvaiheessa • Saada urakoitsijan tietämys mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa • Esim. laskelmat elinkaarikustannuksista • Tarjouspyyntö tehdään järjestelmävaatimuksilla (toimivuusvaatimukset, enimmäismitat, liitännät, energiatehokkuuden minimiarvot) Tuomo Lindstedt Juha-Matti Junnonen
 4. 4. Hankintamallin runko Pakolliset toimenpiteet Valinnaiset toimenpiteet Korjauskokonaisuus • Toimenpiteitä, joita • Ne toimenpiteet, joilla • Pakolliset toimenpiteet + rakennuksen nostetaan rakennuksen kokonaistaloudellisesti paras käyttötarkoituksen mukainen laatutasoa, mutta jotka eivät yhdistelmä valinnaisia toiminta edellyttää. Ns. ole välttämättömiä (ml. toimenpiteitä peruskorjausaste energiatehokkuutta parantavat • Ennalta määritetty • Rakennuttajan ehdottomasti toimenpiteet) kokonaishinta haluamat korjaustoimenpiteet. Esim. tilamuutokset, lisärakentaminen, laatutason nostoHankinta koostuu koostuu kahdesta osasta:  Pakolliset toimenpiteet • Tilajärjestelyt ja energiatehokkuuteen vaikuttamattomat korjaustoimenpiteet  Valinnaiset toimenpiteet • Energiataloudelliset korjaukset • Muut urakoitsijan ehdotuksetSuoritusvelvollisuuden laajuus:  Urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin kuuluu tekninen suunnittelu sekä rakentaminen Tuomo Lindstedt Juha-Matti Junnonen
 5. 5. Hankintamalli runko• Hankinta sovelletulla ranskalaisella urakalla • Kaksivaiheinen hankinta • Urakkakilpailu – Kilpailu suoritetaan karkeilla luonnossuunnitelmilla • Esisopimus • Jatkosuunnittelu • Varsinainen urakkasopimus• Kokonaistaloudellisuuden laskenta • Korjausastelaskenta - kaksiosaisuus • Pakolliset toimenpiteet • Valinnaiset toimenpiteet • Energiankulutuslaskenta • Vaihtoehtoratkaisuiden (valinnaisten toimenpiteiden) vaikutukset kustannuksiin tietyllä valitulla ajanjaksolla Tuomo Lindstedt Juha-Matti Junnonen
 6. 6. Korjaustoimenpiteiden valintaRanskalaisen urakan toimenpiteet arvioidaan elinkaarikustannusten perusteella  Elinkaarikustannuksiltaan halvin, ehdottomat järjestelmävaatimukset täyttävät ratkaisut valitaan • Ehdottomat järjestelmävaatimukset kuvataan rakennusselostuksessa  Laskentaperusteet ja laskentatapa on annettava  Enimmäishinta määritetään potentiaalisen energiasäästön perusteella • peruskorjauksen vertailutason kokonaiskustannukset (korjauskulut + käyttökulut)Tarjousten valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus • Käyttökulut vaikuttavat merkittävästi kokonaiskustannuksiin rakennusosien elinkaaren aikana ja ne tulee ottaa huomioon eri vaihtoehtoja vertailtaessa Tuomo Lindstedt Juha-Matti Junnonen
 7. 7. Ranskalaisen urakan kattohinnanlaskenta Tuomo Lindstedt Juha-Matti Junnonen
 8. 8. Energiatehokkuutta parantavientoimenpiteiden vertailu Tuomo Lindstedt Juha-Matti Junnonen
 9. 9. VOAS - Loftis Tuomo Lindstedt Juha-Matti Junnonen
 10. 10. Koy Jyrkkälänpolku Tuomo Lindstedt Juha-Matti Junnonen
 11. 11. Tutkimuksen tilanne• Tehty: • Kansainvälinen selvitys • Talotekniikan oppikirja• Tekeillä: • Teolliset korjausrakentamisratkaisut mahdollistavan hankintamallin kehittäminen • Laskuri osakorjausten vaikutuksista rakennuksen energiatehokkuuteen • Koekohteiden ratkaisuiden suunnittelu • Selvitys lisärakentamisesta Tuomo Lindstedt Juha-Matti Junnonen

×