Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Noponen Kohti kestävää rakennettua ympäristöä Metropolia 2010-11-19

793 views

Published on

Yleisesitys AMK:n opiskelijoille

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Noponen Kohti kestävää rakennettua ympäristöä Metropolia 2010-11-19

 1. 1. Kohti kestäväärakennettua ympäristöä19.11.2010 Jukka Noponen
 2. 2. Miten ymmärrämme kestävyyden? •Sosiaalinen oikeudenmukaisuus Ihminen: •Koettu hyvinvointi Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys •Talouskasvu •Julkisen talouden kestävyys •Ympäristön kuormitus Kestävä •Luonnonvarat & hyvinvointi monimuotoisuus Talous: Ympäristö: Taloudellinen Ekologinen kestävyys kestävyys Jukka Noponen 19.11.2010 2 © Sitra 2009
 3. 3. Sitran ohjelmat 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -> Terveydenhuollon ohjelma Kuntaohjelma Julkishallinnon johtamisohjelma Suomi menestyy Koneteollisuuden kasvuohjelma kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä Energiaohjelma Maamerkit -ohjelma Kehitysohjelmat (HDL, Elinvoiman lähteet, …) Ennakointi ja Strategia- Liiketoiminnan kokeilu prosessit kehittäminen & sijoitukset Jukka Noponen 19.11.2010 3 © Sitra 2009
 4. 4. Energiaohjelma 2008-2012Tavoitteena vähenevä energiankäyttö ja pienemmät päästöt4. SUOMI Kasvavaa hyvinvointia vähenevällä energian käytöllä Energiatehokkuustoimikunta, Kansallinen toimintaohjelma ERA17, kansallinen 4. SUOMI energianeuvonta, Energialähettiläs energianeuvonta, uudet liiketoiminnat Kansallinen toimintaohjelma,3. YHDYSKUNNAT Rakennettu ympäristö energiatehokkaaksi ja vähäpäästöiseksi Skaftkärr dysk u n n at j a al u eet E2 (Kouvola) 3. Yh (Porvoo), ECO2 (Tampere), Skaftkärr (Porvoo), ECO2 (Tampere)2. RAKENNUKSET Uusia ratkaisuja asumiseen ja työhön 2. Ko d it j a t yö paik at Low2No Jätkäsaari, Luukku, Teollinen korjausrakentaminen, Kuopas Low2No Jätkäsaari (Helsinki), Luukku1. IHMINEN Suomalaiset energian säästäjiksi 1. IHMINEN Peloton, Energiansäästöllä euroja, oppaita toimijoille Peloton, Energiansäästöllä euroja Jukka Noponen 19.11.2010 4 © Sitra 2009
 5. 5. Hankkeita Low2No Jukka Noponen 19.11.2010 5 © Sitra 2009
 6. 6. Rahasto ja pääomasijoitukset Jukka Noponen 19.11.2010 © Sitra 2009 6
 7. 7. Ilmastonmuutoksen haaste: energiankäytön japäästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä• Kioton sopimus ja kansainväliset Energian loppukäyttö 2007 Yhteensä 307 TWh Kasvihuonekaasupäästöt 2007 Yhteensä 78 Mt CO2-ekv. Muut ilmastoneuvottelut 4% Muut 13 %• Ilmasto- ja energiastrategia Rakennukset Rakennukset 32 % 38 %• VN:n tulevaisuusselonteko Teollisuus 37 % ilmasto- ja energiapolitiikasta Teollisuus 30 %• Energiatehokkuustoimikunnan Rakentaminen 6% Rakentaminen mietintö, hallituksen selonteko Liikenne 4% Liikenne 19 % 17 %• ERA17 - Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017,Sähköntuotannon energialähteet 2007 Kaukolämmöntuotannon energialähteet 2007 kansallinen toimintaohjelma Yhteensä 184 TWh Yhteensä 30 TWh Tuonti Uusiutuvat Uusiutuvat 9% 26 % 15 % Fossiiliset ja Ydinvoima turve 16 % 49 % Fossiiliset ja turve 85 % Jukka Noponen 19.11.2010 7 © Sitra 2009
 8. 8. Suomen päästötLähde:ERA17 Jukka Noponen 19.11.2010 8 © Sitra 2009
 9. 9. Muutos tarvitaan Lähde:ERA17 Jukka Noponen 19.11.2010 9 © Sitra 2009
 10. 10. Energiavallankumous rakennetussa ympäristössä Matalaenergiarakennus, passiivienergiarakennus, nollaenergiarakennus, plusenergiarakennus Matalaenergiayhdyskunta Plusenergiayhdyskunta Jukka Noponen 19.11.2010 10 © Sitra 2009
 11. 11. Rakennusmateriaalille merkitys Lähde:ERA17 Jukka Noponen 19.11.2010 11 © Sitra 2009
 12. 12. Systeemisiä muutoksia• Hiiliajattelu kaikille elämän alueille  hiiletön yhteiskunta• Rakennuksista ja alueista energian tuottajia• Energian käytön pudottaminen alle neljännekseen rakennuksissa• Hyppäys lähes nollaenergia-rakentamiseen• Ihminen ohjaa aktiivisesti energian käyttöä ja päästöjen syntymistä• Hyvinvointi kasvaa – energian kulutus ja päästöt vähenevätMore is less! Jukka Noponen 19.11.2010 12 © Sitra 2009
 13. 13. Energiatehokas maankäyttö• Energiatehokkuus alkaa kaavoituksesta – Päästövähennyksiä yhdyskuntasuunnittelulla – Kaupunkipolitiikat suunnan näyttäjäjiksi – Liikkumisen ja palveluiden ohjaus taloudellisin keinoin Lähde:ERA17 19.11.2010 13 Jukka Noponen © Sitra 2009
 14. 14. 19.11.2010 14 Lähde:ERA17Jukka Noponen © Sitra 2009
 15. 15. Yhdyskuntarakenne jatkaa hajaantumista Lähde:ERA17 19.11.2010 15 © Sitra 2009
 16. 16. Sitran esimerkkihankkeita Jukka Noponen 14.11.2010
 17. 17. Kansalainen aktivoituu energiansäästäjäksi• ECO2 - Energiatehokkuus ja hiilettömyys kaikkeen kunnalliseen päätöksentekoon. Low2No• Energialähettiläs - Seudullista ja ennakoivaa rakentamisen ohjausta – Oulu, Vaasa, Tampere, …• Neuvonta - Uutta ja ymmärrettävää tietoa ja työkaluja kansalaisille. Oppaita ja käsikirjoja.• Peloton - Portinvartijoista suunnan näyttäjiä. Jukka Noponen 19.11.2010 17 © Sitra 2009
 18. 18. Energiatehokkuus alkaa kaavoituksesta• Energiahuolto- ja päästötarkastelut pakolliseksi kaikkiin kaavoihin.• Energiahuollon ammattilaiset ja kaavoittajat yhteistyöhön > EU-hanke• Energiatehokkuusvaatimukset tontinluovutusehtoihin ja kaavoihin.• Taajaman tai kaukolämmön ulkopuolella tiukemmat vaatimukset.• Energialaitokset uuden kehityshaasteen edessä. Jukka Noponen 19.11.2010 18 © Sitra 2009
 19. 19. Luukku - Suomen ensimmäinen plusenergiatalo SolarDecathlon kilpailussa Jukka Noponen 19.11.2010 19 © Sitra 2009
 20. 20. Puukerrostalokilpailu E2• Ekologia + Ekonomia• Puurunkoisten kerrostalojen teollisen rakentamisen menetelmä• Puuinno: koulutus-, tutkimus- ja kehittämiskeskus Kouvolaan• Kouvola, KSS Energia, Metsäteollisuus, Sitra, Tekes Rakennusmateriaalien ja –osien hiilidioksidipäästöjen suhteellinen merkitys kasvaa energiatehokkuuden mukana. Jukka Noponen 19.11.2010 20 © Sitra 2009
 21. 21. Suomen ensimmäinen nollaenergia kerrostalo• ARA-tuotantoon soveltuvan kohtuuhintaisen nollaenergiatalon konseptimalli• Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Sitra ja Tekes• Kuopion Opiskelija-asunnot Oy Kuopas, Järvenpään Mestariasunnot Oy• 24 asuntoisen energiasyöpön talon tilalle uusi nollaenergiatalo, jossa 48 asuntoa• Aurinko- ja maalämpöratkaisu täydennettynä kaukolämmöllä• Mittarointi ja monitorointi; VTT seuraa onnistumista Jukka Noponen 19.11.2010 21 © Sitra 2009
 22. 22. Low2No-kortteliHelsinki Jätkäsaari Jukka Noponen 19.11.2010 22 © Sitra 2009
 23. 23. Low2No Jätkäsaari• Suunnittelu ja toteutus - Kansainvälinen kestävän rakentamisen kilpailu 2009 (75>5>1) - Voittaja: ARUP/Sauerbruch Hutton/Experientia - Suomalaiset suunnittelijat SARC/Granlund/Vahanen - Toteuttajat: Sitra/SRV/VVO• Tavoitteita - Mahdollisimman pieni hiilijalanjälki - Energiatehokkuus - Materiaalitehokkuus - Taloudellisuus ja toistettavuus - Kokonaisvaltainen, käyttäjälähtöinen suunnittelu - Asukasyhteisön rohkaisu vähähiiliseen elämäntapaan - Mixed-use Jukka Noponen 19.11.2010 23 © Sitra 2009
 24. 24. Low2No Sustainability Framework - kestävyyden raami Jukka Noponen 19.11.2010 24 © Sitra 2009
 25. 25. Jukka Noponen 19.11.2010 25 © Sitra 2009
 26. 26. sitra.fi/energia low2no.org skaftkärr.fi sdfinland.com peloton.me eco2.fiteeparannus.fi kouvola.fi/E2 Jukka Noponen 19.11.2010 26

×