Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014: Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi

655 views

Published on

Sitran Resurssiviisas ja hiilineutraali -teema-alueen johtajan Mari Pantsar-Kallion esitys Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi Teolliset Symbioosit Foorumissa Neste Oilin Porvoon jalostamossa 26.3.2014.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014: Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi

 1. 1. Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014
 2. 2. 2Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 • Luomme edellytyksiä resurssiviisaalle ja hiilineutraalille yhteiskunnalle Kestävän kaivostoiminnan verkosto edistää alan ekologista ja sosiaalista kestävyyttä sekä kestävää taloudellista kasvua. Teollinen transformaatio hiilineutraaliin yhteiskuntaan vie Suomen teollisuutta kohti hiilineutraaliutta vähentäen yritysten kasvihuonepäästöjä. Teolliset symbioosit luo uutta liiketoimintaa ja ajattelua hyödyntämällä yritysten ainekiertoja. Resurssiviisaus vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä sekä lisää samalla työpaikkoja ja hyvinvointia. Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta
 3. 3. © Sitra Globaalit ympäristöhaasteet Raaka-aineiden riittävyys Teollistuminen Ympäristön pilaantuminen Ilmastonmuutos Typen ja fosforin kierto Maan käyttö Kasvava väestömäärä Tuotannon siirtyminen ”halvempiin maihin” Globaali taloustilanne Kasvava kulutus Puhtaan veden riittävyys Energian saatavuus Kasvava energian tarve Kehittyvien maiden nousu Uusiutuvan energian markkinoille pääsyn esteet Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 • 3
 4. 4. © Sitra 1. "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne." Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 • 4
 5. 5. 5Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 • Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun irtikytkentä luonnonvarojen kulutuksesta
 6. 6. 6Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 • 2. Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Tarve innovatiivisille teollisille liiketoimintamalleille yritysten välillä, kaupallistamiselle sekä toimintaympäristön esteiden purkamiselle Toimintaympäristön haasteet Symbiooseja ja liiketoiminta- ekosysteemejä ei tunnisteta Yritysyhteistyö yli toimialarajojen Pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen Demonstraatioiden puute Rahoitus Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaalilla markkinoilla toimivaa monipuolista teollisuutta ja resurssien tehokkaampaa käyttöä. Globaali liiketoiminta- mahdollisuus Uusia sovellusmahdollisuuksia globaaliin liiketoimintaan. Tarvitaan todennettuun kysyntään vastaavia liiketoimintaratkaisuja.
 7. 7. Hyödyntämällä raaka-aineita järkevämmin suomalaiset yritykset voisivat säästää 7 mrd. euroa vuodessa. Parantamalla resurssitehokkuutta Euroopan BKT voisi kasvaa 240-380 mrd. euroa ja Eurooppaan syntyisi 1,4 – 2,8 miljoonaa työpaikkaa 7Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 • €
 8. 8. Tavoitellut tulokset Mitä: Avainalueella luomme teollisten symbioosien kansallisen toimintamallin, jossa yritykset kehittävät hyödyntämättömistä resursseista teollista yhteistyötä vähentääkseen kustannuksia ja saadakseen aikaan uutta liiketoimintaa. Miten: • Raivataan esteitä ja väärinkäsityksiä. • Nostetaan esiin kansallisia ja paikallisia esikuvia. • Luodaan toimialat ylittävä teollisten symbioosien muodostamisen toimintamalli. • Tehdään resurssitehokkuudesta kilpailutekijä. • Haetaan uusia ansainta- ja liiketoimintamalleja (liiketoimintatekosysteemejä) yritysten kanssa. 8Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 • Teolliset symbioosit Teollisuuden ainekierrot tehostuvat Yritykset luovat reurssitehokkaita ratkaisuja todennettuun kysyntään kestävästi ja taloudellisesti kannattavasti. Kansallinen toimintamalli Toimivan teollisten symbioosien toimintamallin potentiaaliset taloudelliset hyödyt ovat satoja miljoonia euroja vuodessa. Toimintaympäristön muutos mahdollistavaksi Esteiden poistaminen, teollisuuspolitiikka ja julkinen sektori tukemaan teollisten symbioosien etenemistä.
 9. 9. Katse koko liiketoimintamalliin ja sen vaikutuksiin BIOKAASUN TUOTANTO LAITOSSUUNNITTELU Puhdistaminen JAKELU Kaato- paikka- kaasu Kaasu- käyttöiset jäteautot KULJETUSYRITYKSET Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 • 9
 10. 10. © Sitra 10Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 •
 11. 11. © Sitra Raaka-aineet Kulutus ”Jätteen” kierrätys Teollisuuden imu Design Kierrätys Kierrätysmateriaalien Prosessit (Lean) Osaaminen markkinat Tahto Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 • 11 Osaoptimoinnista kokonaisuuksien hallintaan Kierrätystä on katsottava kokonaisuutena ! Tuote
 12. 12. © Sitra Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 • 12 T Tuote Toimintaympäristö, regulaatio, kannusteet ympäri koko kiertoketjun
 13. 13. 1. Ajattelutavan muutos, osaaminen 2. Kasvua ja työllisyyttä tukeva energia- ja ilmastopolitiikka sekä teollisuuspolitiikka ohjauskeinoineen 3. Ympäristölle haitallisten tukien poistaminen 4. Resurssiviisaus jalkautetaan koko yhteiskuntaan 5. Julkiset hankinnat strategisiksi työkaluiksi 6. Hyvä hallinto 7. Referenssialueet ja kohteet 8. Vihreää kasvua tukeva veropolitiikka ”Teollisuuspolitiikalla tulee ohjata yrityksiä ja organisaatioita teollisiin symbiooseihin ja suljettuihin kiertoihin hyödyntämällä nykyistä paremmin toisten yritysten raaka-aineylijäämiä, jätteitä, hukkaenergiaa ja tiloja, jolloin kannattavuus paranee, syntyy uusia innovaatioita ja uutta liiketoimintaa. Levitetään Suomeen teollisten symbioosien toimintamalli.” 13Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 • 3. Kotimarkkinoiden luominen
 14. 14. sitra.fi Facebook.com/SitraFund @SitraFund Kiitos!

×