Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lahienergian palvelukonseptit 2011

490 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lahienergian palvelukonseptit 2011

 1. 1. Lähienergianpalvelukonseptit 2011 Lähienergia-hanke 2010–2011 Gaia Consulting, Hub Helsinki ja Sitra
 2. 2. Lähienergia-hankkeen tausta• Haluttiin selvittää, millaisia tarpeita suomalaisilla on uusiutuvaan energiaan liittyen.• Toimenpiteitä: o ”Saisiko olla lähienergiaa” -kyselytutkimus (loppuvuosi 2010) http://www.sitra.fi/julkaisu/2011/saisiko-olla-lahienergiapalveluja o Palveluiden ideointityöpaja (tammikuu 2011) • yli 40 osallistujaa useista eri organisaatioista • ideoita ja kokemuksia sai esittää myös netissä o Palveluideoiden konseptoimistyöpaja (helmikuu 2011) • luotiin 10 lähienergian palvelukonseptia, jotka jaettiin: 1) kokonaispalveluihin, 2) käyttöaikaisiin palveluihin, 3) tiedonhankinta- ja neuvontapalveluihin, 4) hankintapalveluihin sekä 5) rahoitusmalleihin.
 3. 3. Lähienergian palvelukonseptitHankkeen pohjalta syntyi kymmenen erilaista lähienergianpalvelukonseptia:1. Haja-asutusalueen lähienergian yhteishankintaratkaisut(hankintapalvelut)2. ”Vertaa.fi” -lähienergian verkkopalvelu (kokonaispalvelut)3. Saneerauskohteiden lähienergiaratkaisut (hankintapalvelut)4. Pientalokohteiden energiaselvityspalvelu (tiedonhankinta janeuvontapalvelut)5. Ekotalonhoito (käyttöaikaiset palvelut)6. Saneerauskohteiden energiaratkaisujen neuvontapalvelu(tiedonhankinta ja neuvontapalvelut)7. Verifioitu rahoitus (rahoitusmallit)8. Mökki ”Light” (käyttöaikaiset palvelut)9. Lähienergian kytkykauppa (käyttöaikaiset palvelut)10. Eri toimijoita yhteen tuova konsulttipalvelu ETYK 2.0 (kokonaispalvelut)
 4. 4. Haja-asutusalueen lähienergian yhteishankintaratkaisut HankintapalvelutKuvaus Mitä vaatii, että toteutuisi?Palvelu, jossa tietyn kunnan eri toimijat • Palvelun käynnistäminen tarvitsee(asukkaat, paikalliset yrittäjät, kunnan vetäjän/aktivistin, joka organisoikaavoitus ja yritysasiamiehet) tekevät tietopankin luomisen ja ylläpitämisenyhteistyötä lähienergian hankinnan • Pilottikohde (esim. Sulkava), rahoitus jamahdollistamiseksi. Palvelussa aktiivisia osallistujiaperehdytään lähienergiavaihto- Kuka voisi toteuttaa?ehtoihin ja ennakoidaan ne jo • Yhteistoimintayritys + tukijoitakaavoituksen yhteydessä. • Franchising-malli ehkä vaihtoehto tämän toteuttamiseen Mihin tarpeeseen?Palvelu ylläpitää tietovarastoa, johon • Lähienergian kustannustehokkaaseenkerätään viimeisin tieto yhteishankintaan ja kokemustenkokonaisvaltaisesti. Tietopankki on jakamiseenpysyvä ja sitä voidaan jakaa muille. Mitä hyötyjä saavutetaan? • Kustannusedut, sosiaalinen pääoma,Palvelussa on keskusteluyhteisö ”tulee hyvä olo” (hiilijalanjälki), tietotaidon kasvaminenkokemusten jakamiseen.
 5. 5. ”Vertaa.fi” - Lähienergian verkkopalvelu KokonaispalvelutKuvaus Mitä vaatii, että toteutuisi?Verkkopalvelu, jossa alalla toimivat • Käynnistäminen vaatii alkurahoitusta esimerkiksi Sitran kaltaiselta innovaatioidenyritykset voivat tarjota palveluitaan. kiihdyttäjältä. Sitra voi mahdollisestiYlläpitää tarjoajien listaa ja varmistaa, fasilitoida kehitysprojektia.että toimijat ovat luotettavia. Sivustolle • Muutaman case-tapauksen kautta liikkeelle, jonka jälkeen laajentaminenluodaan myös sovellus, joka yhyttää kansalliseksikin on helpompaa.teknologiat ja palvelut käyttäjien • Palvelun suunnittelu tulisi toteuttaa palvelumuotoiluprojektina, jossa palveluatarpeiden kanssa. Tarjoaa myös tietoa kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa.eri rahoitus-malleista ja • Palvelun pitää olla avoin, jotta se leviää janeuvontapalveluista. Mahdollistaa saavuttaa eri osapuolien luottamuksen.myös kohdennetun Kuka voisi toteuttaa?lähienergian yhteishankinnan. • Uudentyyppinen “siemenyritys” (vrt. greenwall.fi), ehkä yliopisto-yrityspohjainen, yhteistyössä uusiutuvan energian yhdistysten, Motivan ja Sitran kanssa.Lähienergiavaihtoehtojen vertailussa • Yrityksen omistus jakautuu laajalti.otetaan huomioon mm. Mihin tarpeeseen?vertaispalaute. Vertailu tehdään eri • Helppo tapa saada luotettavaa japarametrien, kuten CO2, vertailukelpoista tietoa eri ratkaisuista Mitä hyötyjä saavutetaan?kustannushaarukka, ajankäyttö, • Yhteishankintamahdollisuus kuluttajille, uusiluotettavuus ja trendikkyys, suhteen. markkinointi- ja jakelukanava yrityksille
 6. 6. Saneerauskohteiden lähienergiaratkaisut HankintapalvelutKuvaus Mitä vaatii, että toteutuisi?Integraattori tai yrityksen /asunto- • Saavutettavan arvon ”vangitseminen”osakeyhtiön edustaja lähtee ja jakaminen osallistujillehaarukoimaan halukkaita osallistujia ja Kuka voisi toteuttaa?pyrkii kustannussäästöihin (integraattori • Viranomaistahot (säätely), alan yrittäjät,saa palkkaa/palkkiota, esco). asunto-osakeyhtiöt ja osakkaat Mihin tarpeeseen? • Lämmitys- ja energiaratkaisujenTietopankki, josta löytyvät tiedot eri hankintaan ja uudistamiseenosapuolista ja mahdollisista Mitä hyötyjä saavutetaan?teknologioista sekä niiden ja • Yhteishankintojen toteuttaminen,palveluiden tarjoajista. tietokannan hyödyntäminen
 7. 7. Pientalokohteiden energiaselvitys-palvelu Tiedonhankinta- ja neuvontapalvelutKuvaus Mitä vaatii, että toteutuisi? • Energiakatselmoijakurssi: koulutus jaPientalokohteiden sertifiointienergiaselvityspalvelu, joka auttaa • Selkeä yleinen palvelun konseptointi jakotitalouskohtaisesti määrittelemään, toimintamalli • Puolueeton toimija ja toimintamitkä ovat uusiutuvan energian • Koululaitoksiin oppivelvoite (LVIS-mahdollisuudet ja mitkä ratkaisut koulutus)soveltuvat parhaiten kuhunkin • Objektiivisen pohjatiedon tuottaminen jakohteeseen. dokumentointi (esim. Motivan toimesta) Kuka voisi toteuttaa? • LVIS-suunnittelutoimistot, (pätevöityneet)Kohteisiin tutustutaan paikan päällä ja kunnat, auktorisoidut ”energiakatselmoijat”kartoitetaan tarpeelliset tiedot. Mihin tarpeeseen? • Energiaratkaisujen kartoitukseen, optimaalisen ratkaisun etsimiseen,Kohteisiin ehdotetaan puolueettoman tiedon saamiseenpuolueettomaan tietoon perustuvat Mitä hyötyjä saavutetaan?optimaaliset energiaratkaisut. Asiakas • Kuluttajat saavat objektiivista, faktoihinvalitsee lopullisista vaihtoehdoista pohjautuvaa tietoa, energian säästyminen ja tehokkuus pitkällämieleisensä. tähtäimellä, laadukkuus ja toimintavarmuus
 8. 8. Ekotalonhoito Käyttöaikaiset palvelutKuvaus Mitä vaatii, että toteutuisi? • Ekotalonhoitoyhtiön ammattitaidonPalvelukokonaisuus, joka sisältää laajentaminenekologisen kiinteistönhoidon ja • ICT- ja lähienergiateknologioiden ja -tietopalvelut. palvelujen tarjoajien yhteistyö asiakkaan suuntaan • Säästön tuominen esiin motivoimaan tarkanmarkan vartijoita ja arjenEkologinen kiinteistöpalvelu asentaa optimoijiahuoneistoihin mittarit ( sähkönkulutus- • Myyntikanava?pisteet, lämmönkulutusmittarit). Kuka voisi toteuttaa? • Palveluyritys tai kiinteistönhoitoyhtiö, joka haluaa “nousta uudelle tasolle” (riippuuTietopalvelut tarjoavat asukkaille liiketoimintamallista)reaaliaikaisen tiedon sähkön ja Kenelle suunnattu? • Taloyhtiön asukkaillelämmön kulutuksesta sekä Mihin tarpeeseen?mahdollisuuden optimoida kodin- • Lähienergiaratkaisujen saatavuudenkoneiden käytön edullisen sähkön parantamiseen, energian säästämiseenajaksi. ja parantamaan tiedonsaantia energiankulutuksesta Mitä hyötyjä saavutetaan?Ekotalonhoito hoitaa valittujen • Talonmies olisi lähellä, tieto energiankulutuksesta heti saatavilla jaenergiantuotantoteknologioiden vastike vastaisi oikeaa energiakulutustahankinnan, ylläpidon ja huollon (huoneistokohtainen lämpö sekä taloyhtiösähkö)(elinkaariajattelu).
 9. 9. Saneerauskohteiden energia-ratkaisujen neuvontapalvelu Tiedonhankinta- ja neuvontapalvelutKuvaus Mitä vaatii, että toteutuisi? • Laajan toimijaverkon ja tietämyspohjan, jotta olisi luotettava, uskottava jaPuolueeton neuvontapalvelu, joka kuluttajille hyödyllinen ratkaisutarjoaa maksuttoman perustiedon • Rahoituskorkean tason säästöpotentiaalintunnistamiseksi. Kuka voisi toteuttaa? • Julkisen neuvontapalvelun tai kaupallisten toimijoiden toimesta tai molempienMaksullinen asiantuntijapalvelu, joka kombinaationatarjoaa tarkemman kartoituksen ja eri Kenelle suunnattu?vaihtoehtojen mitoituksen (CO2, €) • Saneeraus/remontointirakentamiseen: omakotitalot, rivitalot, vapaa-ajanasunnotPalvelu hyödyntää referenssitietoa eri Mihin tarpeeseen?kohteista ja siitä, mitä hyötyjä • Puolueettoman tiedon saamiseen ja tuottamiseenaiemmissa vastaavissa tapauksissa onsaatu aikaan. Mitä hyötyjä saavutetaan? • CO2 päästöjen vähentyminen, energian ja kustannusten säästäminen, omavaraisuuden ja riippumattomuuden lisääntyminen. Edistää monipuolisten lähienergiaratkaisujen kartoittamista, leviämistä ja hyödyntämistä.
 10. 10. Verifioitu rahoitus RahoitusmallitKuvaus Mitä vaatii, että toteutuisi? • Verifiointikustannusten todentaminenPalvelu, joka tarjoaa tiedon kohtuullisiksiverifioidusta rahoituksesta. Toimittajat Kuka voisi toteuttaa?esittävät edellytykset projekteille, jotkaverifioidaan ja hyväksytään • Yritys tai yrityskoalitio, jossa onpalveluntarjoajan toimesta. rahoituksen ja energiaratkaisujen syvää ymmärrystäTämä keskitetty toimija tekee Kenelle suunnattu?sopimukset osapuolien kanssa. Näin • Erityisesti arjen eri valintoja optimoivillesaavutetaan helpompi seurattavuus ja ekoajattelijoille ja tarkan taloudenalemmat sopimuskustannukset. kuluttajille Mihin tarpeeseen?Palvelu tarjoaa mahdollisuuden • Riskin pienentämiseen jaseurata läpinäkyvästi useita eri rahoituskustannusten alentamiseenkohteita. Mitä hyötyjä saavutetaan? • Rahoituksen halventuminen riskin pienentämisen kautta, riskin jakaminen toimittajan ja asiakkaan välille
 11. 11. Mökki “Light” Käyttöaikaiset palvelutKuvaus Mitä vaatii, että toteutuisi? • Tarjottavien palvelujen vakiointi/ standardointi luotettavan vertailunPalvelu, joka tarjoaa tiedon eri mahdollistamiseksipalveluntuottajista (huolto, asennus, • Vertaisarviointi laadun takaamiseksimökkitalkkari jne.) yhdestä lähteestä (arviointi eat.fi:n tapaan) • Tiedon kerääminen ja turvallisuus ovatVerkkoportaali ja palvelualusta, jonka olennaisia menestystekijöitäkautta voidaan tarjota erityyppisiä Kuka voisi toteuttaa?palveluja alueellisesti. Portaalissa olisi • Eat.fi -tyyppinen palvelu, joka rahoitettaisiinhyvä olla paikkatietopohjainen mainonnalla. Alkurahoitus EU:n aluekehitys- rahoitukselta ja säätiöiltä.hakumahdollisuus. Kenelle suunnattu? • Kesämökkeilijöille ja palveluntarjoajille Mihin tarpeeseen? • Totuttamaan lähienergiaratkaisuihin (avaimet käteen) ja tarjoamaan muita mökkeilijän tarvitsemia palveluita Mitä hyötyjä saavutetaan? • Helppous ja se, että kaikki olennaiset palvelut yhden palveluntarjoajan kautta
 12. 12. Lähienergian kytkykauppa Käyttöaikaiset palvelutKuvaus Mitä vaatii, että toteutuisi? • Miten kuluttajat ovat valmiita sitoutumaan kahden vuoden sopimukseen? RiittävätköLähienergiaratkaisun helppous ja vaivattomuus motiiviksi? (vrt.teknologiahankintaan sisältyvä lehtien kestotilaukset)käyttöajan huoltopalvelu (vrt. • Kuuluisiko huolto hintaan? Jos kyllä, niin sopimuksen irtisanominen olisi työlästä.kännyköiden kytkykauppa). Kuka voisi toteuttaa? • Eri laitevalmistajien ja huoltopalveluitaAsiakas voi ostaa esimerkiksi kahden tarjoavien yritysten yhteenliittymävuoden lähienergian huoltovapaan Kenelle suunnattu?tuotannon + kaupan päälle tuotteet • Kuluttajille, jotka haluavat huolettoman lähienergiaratkaisun, ja myös(esimerkiksi aurinkopaneelit) “yhden lähienergiapalvelujen tuottajilleluukun” periaatteella. Mihin tarpeeseen? • “Huoltovapaa” lähienergia – vaivattomuus Mitä hyötyjä saavutetaan? • Kukaan ei juuri jaksa huolehtia lähi- energialaitteiden huollosta – tehdään kuluttajan elämä helpoksi tuomalla huolto- vapaus mukaan hankintaan. Laite- valmistajat / palveluntarjoajat varmistavat, että laitteet ja ratkaisut toimivat koko elinkaaren (laatunäkökulma) ja myös silloin kun niitä huolletaan.
 13. 13. Eri toimijoita yhteen tuova konsulttipalvelu, ETYK 2.0 KokonaispalvelutKuvaus Mitä vaatii, että toteutuisi?Yleishyödyllinen, voittoa • Käynnistysrahoituksen ja toiminnan tuloksiintavoittelematon yhtiö, joka neuvoo ja sidotun julkisen tuentarjoaa konsultointia lähienergiasta • “Lähienergiayhdistyksen”, joka kokoaakiinnostuneille asiakkaille. yhteen eri toimijat ja sidosryhmät Kuka voisi toteuttaa? • SitraTarjoaa asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin Kenelle suunnattu?räätälöityjä ratkaisuvaihtoehtoja ja • Pientaloille ja pienille asunto-osakeyhtiöilleyhdistää asiakkaan palvelun- Mihin tarpeeseen?tarjoajaan. • Vähentämään kuluttajan epävarmuutta ja helpottamaan alkuvaiheen selvitystyötä, kun kuluttaja haluaa siirtyä lähienergiaan. Mitä hyötyjä saavutetaan? • Madaltaa kynnystä lähteä toteuttamaan lähienergiauudistusta ja tarjoaa alan toimijoille uuden markkinointikanavan

×