Kestävän kaivostoiminnan verkoston tilannekatsaus 03/2014

604 views

Published on

Sitra alkoi valmistella vuoden 2011 syksyllä uutta avainaluetta kestävämmän kaivostoiminnan edistämiseksi. Työn tavoitteena on muodostaa itsesääntelyyn pohjautuva Kestävän kaivostoiminnan verkosto, joka pyrkii ennalta sovittamaan kaivostoiminnan, ympäristön ja ympäröivän yhteiskunnan välisiä intressiristiriitoja ja vähentämään konflikteja.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
604
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kestävän kaivostoiminnan verkoston tilannekatsaus 03/2014

 1. 1. Tilannekatsaus: Kestävän kaivostoiminnan verkosto Sylvie Fraboulet-Jussila 11.3.2014
 2. 2. Idea ja tavoitteet Sitra • Sylvie Fraboulet-Jussila • 11.03.2014 • KAIVOSTEOLLISUUS JA SEN SIDOSRYHMÄT LUOVAT KESTÄVÄN KAIVOSTOIMINNAN VERKOSTON SITRAN TUELLA. Tavoitteina: • jatkuva avoin ja tasapainoinen vuoropuhelu kaivosalan, sen sidosryhmien ja yhteiskunnan välille • aktiivinen ja tasapainoinen yhteistyö tukee itsesääntelyn mallin syntymistä ja toisilta oppimista • kaivosten toiminnan kestävä kehittyminen • vähentää teollisuuden ja yhteiskunnan välisten konfliktien riskiä ja helpottaa ”sosiaalisen toimiluvan” saantia • muuttaa kaivostoimintaa vastuullisemmaksi kehittämällä tai soveltamalla Suomeen yhteiskuntavastuujärjestelmiä ja -työkaluja • ei perinteistä edunvalvontaa: viranomaiset ovat vähäisessä roolissa (maakuntien liitot poikkeuksena). 1
 3. 3. Sitran rooli verkoston rakentamisessa Sitra • Sylvie Fraboulet-Jussila • 11.03.2014 • • Sitra on neutraali toimija, joka edistää kestävää kehitystä ja avoimuutta. • Sitralla on valmius tuoda kaikki sidosryhmät saman pöydän ääreen tasapainoiseen vuorovaikutukseen. • Sitran rooli on saattaa toimijat yhteistyöhön ja yhteistyössä näiden kanssa kehittää kestävän kaivostoiminnan työkaluja. • Sitra on mukana toiminnan alkuvaiheessa (1,5 vuotta) ja tuo henkilö- resursseja työn tueksi. • Sitralla ei ole kantaa yksittäisiin kaivosalan hankkeisiin tai kiistoihin. Sen sijaan Sitra tukee kaivosalan ja sen sidosryhmien yhteisiä ponnisteluja kehittää kotimaisten kaivosten toimintatapoja entistä vastuullisemmiksi. 2
 4. 4. Miten Kestävän kaivostoiminnan verkosto tukee TEM:n Kestävän kaivannaisteollisuuden toimintaohjelman ohjausryhmää? • Osin samoja tahoja kuin TEM:n toimintaohjelman ohjausryhmässä, mutta viranomaisilla on vähäinen rooli • Tähtää pysyvään ja jatkuvaan yhteistyöhön • Erilainen tavoite: - Ei seuraa vain yhden ohjelman toteuttamista, vaan vahvistaa, konkretisoi ja ylläpitää TEM:n roundtable-prosessissa aloitettua rakentavaa yhteistyötä kaivosalan ja sen sidosryhmien välillä - Yhteistyön tuloksena konkreettisia vastuullisuustyökaluja kaivosalan ja sen sidosryhmien käyttöön - Perustuu vapaaehtoisuuteen ja itsesääntelyyn - Mahdollistaa tietojen ja kokemusten jakamisen. Sitra • Sylvie Fraboulet-Jussila • 11.03.2014 • 3
 5. 5. Sidosryhmät rakentavat verkoston yhdessä • Kestävän kaivostoiminnan verkoston tarkemmat tavoitteet, säännöt, toimintatavat ja -suunnitelma sovitaan yhteistyössä (Sitran tuella)  verkostosta tulee omannäköisensä • Verkoston ydinryhmään on suunniteltu tulevan noin 15 asiantuntija-jäsentä. Ydinryhmä määrittelee linjaukset ja tunnistaa yhdessä keskeiset aiheet, joita työstetään työryhmissä. Työryhmät ovat väliaikaisia ja niihin voidaan kutsua asiantuntijoita myös verkoston ulkopuolelta. • Verkostolle etsitään yhdessä jatkuvaa toimintaa ylläpitävä rahoitusmalli. Sitra • Sylvie Fraboulet-Jussila • 11.03.2014 • 4
 6. 6. Käytännössä • Sidosryhmät valitsevat edustajansa verkoston ydinryhmään. • Verkoston ydinryhmän asiantuntijajäsenet osallistuvat kokouksiin (keskimäärin joka toinen kuukausi). • Työryhmien asiantuntijat osallistuvat työryhmien kokouksiin ja työskentelyyn. • Mukana olevat organisaatiot voivat itse valita, miten paljon aikaa panostavat verkostoon. • Mukana olevat tahot osallistuvat verkoston toimintaan rahoittamiseen yhdessä sovitulla tavalla. Sitra • Sylvie Fraboulet-Jussila • 11.03.2014 • 5
 7. 7. Mitä verkoston jäsenyys tarjoaa? • Virallisista prosesseista erillään olevassa yhteistyöverkostossa mukana ovat sekä kaivosala että sen keskeiset sidosryhmät • Edistää jatkuvaa avointa tiedonvaihtoa • Rakentaa yhteistä näkemystä avoimella yhteistyöllä • Luo paremmat toimintaedellytykset, helpottaa sosiaalisen toimiluvan saamista ja ennaltaehkäisee ristiriitoja • Kestävän kehityksen ulottuvuudet huomioivia työkaluja ja toimintatapoja riskienhallintaan, suunnitteluun ja seurantaan sekä ympäristön ja muiden elinkeinojen huomioimiseen • Avoin ja rakentava yhteistyö lisää uskottavuutta ja parantaa kaikkien mainetta Sitra • Sylvie Fraboulet-Jussila • 11.03.2014 • 6
 8. 8. Keskeiset sidosryhmät Työntekijä -järjestöt Kaivosalan yritykset Saamelai- set ja muu 3. sektori Luonnon- suojelu- järjestöt Rahoitta- jat ja sijoittajat Muut elinkeinot Muut sidosryhmät Kunnat ja maakunnat Palvelun- tarjoajat Teknologia- toimittajat ja jalostus- ketjut Tutkimus ja koulutus Viranomaiset Verkosto Kestävän kaivostoiminnan verkosto Työryhmä Käynnistys- tiimi Sitra • Sylvie Fraboulet-Jussila • 11.03.2014 • 7
 9. 9. Työkalujen ja menetelmien kehitys työryhmissä Käytäntöjen, työkalujen ja sidosryhmien kartoitus Rahoitus- malli Rahoitus ja ansaintalogiikat Verkoston perustaminen ja hallinta Käynnistystiimi Kestävän kaivostoiminnan verkosto Rakenne, hallinto ja toimintatavat Yhteistyö- sitoumus Periaatteet ja tavoitteet 9 Valmistelu Käynnistys Toteutus Itsenäinen toiminta 2013 2014 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Sitra • Sylvie Fraboulet-Jussila • 11.03.2014 • 8
 10. 10. Missä ollaan nyt? Sitra • Sylvie Fraboulet-Jussila • 11.03.2014 • • Käynnistystiimi on muodostettu ja kokoontumiset aloitettu. Mukana ovat Pekka Suomela (KT ry), Eero Yrjö-Koskinen (SLL), Lauri Takala (Metalliliitto), Maiju Hyry (Lapin liitto) ja Sitran tiimi • Yhteistyösitoumus ja periaatteet ovat muotoillut ja käynnistystiimi on allekirjoittanut ne 27.2.2014 • Nimi on valittu: Kestävän kaivostoiminnan verkosto • Tehty lisäselvityksiä kansainvälisistä toimintamalleista: • Enduring Value (Australia) • TSM sidosryhmäpaneeli (Towards Sustainable Mining, Kanada) • IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) • Mining Footprint -työkalu (Chile). • Kartoitus kestävään kaivostoimintaan liittyvistä tutkimushankkeista Suomessa • Suora linkki TEM:n ohjausryhmään 9
 11. 11. Paljon on meneillään • Sidosryhmäkeskustelut ja motivaatiokartoitus • Osana indikaattoreiden ja vastuullisuustyökalujen kehittämistä valmistelussa tekninen Mining footprint -työpaja (14.5.2014) • Pohdinta verkoston mahdollisesta rakenteesta, toimintatavoista ja rahoitusmallista • Keskustelun syventäminen ja verkoston käynnistystiimiä laajentavan ydinryhmän valinta yhdessä. Sitra • Sylvie Fraboulet-Jussila • 11.03.2014 • 10
 12. 12. Seuraavat vaiheet • Verkoston toimintasuunnitelman laatiminen  linjaukset ja konkreettiset toimenpiteet (esim. indikaattoreiden kehittämiseksi) • Kriteeristöjen ja toimintamallien verrokkien jatkokartoitus ja -analyysi • Indikaattoreiden ja vastuullisuustyökalujen kehittäminen työryhmissä sekä niiden pilotointi • Verkoston hallinnosta, säännöistä ja rakenteesta päättäminen sekä rahoitus- ja talousmallin kehittäminen • Ydinryhmän ensimmäinen kokoontuminen toukokuussa 2014 • Verkoston kutsuseminaari elokuussa 2014 Sitra • Sylvie Fraboulet-Jussila • 11.03.2014 • 11
 13. 13. Yhteistyösitoumus ”Sitoudumme toimimaan yhdessä Kestävän kaivostoiminnan verkostossa. Yhteistyömme tavoitteena on: - kehittää dialogia ja yhteistyötä kaivosteollisuuden ja sen sidosryhmien välillä avoimeksi, tasapainoiseksi ja jatkuvaksi sekä - edistää kaivostoiminnan kehittymistä Suomessa vastuullisemmaksi, kestävämmäksi ja ennakoitavammaksi. Verkosto toimii kaivosalan ja sen sidosryhmien keskustelu- ja yhteistyöfoorumina. Se kehittää ja räätälöi Suomeen sopivia työkaluja vastuullisemman ja kestävämmän kaivostoiminnan mahdollistamiseksi. Yhteistyö ja verkoston toiminta perustuvat seuraaviin periaatteisiin, joihin tässä samalla sitoudumme: [periaatelista]…” Sitra • Sylvie Fraboulet-Jussila • 11.03.2014 • 12
 14. 14. Periaatelista 1. Lakien noudattaminen 2. Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän sekä vastuullisen toiminnan edistäminen koko kaivoksen elinkaaren ajan 3. Avoin tiedottaminen kaivostoiminnasta 4. Aidon dialogin käyminen sidosryhmien intressiristiriitojen ennalta sovittelemiseksi ja muiden elinkeinojen toimintaedellytysten huomioimiseksi 5. Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja ylläpito 6. Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten hallinta 7. Järjestelmällinen ja laaja riskienhallinta 8. Työntekijöiden hyvinvoinnin turvaaminen ja työllisyyden edistäminen 9. Kulttuuriperinnön vaaliminen 10. Saamelaisten erityisoikeuksien kunnioittaminen. Sitra • Sylvie Fraboulet-Jussila • 11.03.2014 • 13
 15. 15. sitra.fi/ekologia/vastuullinen-kaivostoiminta kaivokset@sitra.fi Facebook.com/SitraFund @SitraFund Rakennamme huomisen menestyvää Suomea

×