Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
B Aspiring to Meet WH B 	 Global Challenges            $$$WE H B WH W A EA E A
Sustainability @ USM Prakata   Sebagai sebahagian daripada agenda       ‘formal’ sudah sinonim dengan universiti,...
Sustainability @ USM Pendahuluan  Tahun 2007 menyaksikan Universiti Sains Malaysia    •	 Adakah terdapat kisah-kisah ...
Sustainability @ USM Penghargaan   Set Lembaran Fakta (Fact Sheet)      Gaya yang digunakan dalam Lembaran   ini...
LEMBAR FAKTA 1       Sustainability @ USMUSM – Universiti APEX                           ...
2          strategi universiti-universiti EU Lisbon, prinsip dan  dalam semua misi USM. Di samping sebagai   ...
LEMBAR FAKTA 2       Sustainability @ USMPembangunan Lestari :Sejarah, Takrifan dan Prinsip             ...
2          manusia tanpa mengorbankan kapasiti sumber       pendidikan, keselamatan, pentadbiran yang baik,...
LEMBAR FAKTA 3       Sustainability @ USMPembangunan Lestari:Cabaran Utama                     ...
2          (ii) Pengeluaran dan penggunaan yang tidak lestari  telah berbincang untuk memacu kemajuan      ...
LEMBAR FAKTA 4       Sustainability @ USMSD: Konteks Asia-Pasifik                          ...
2           pelaksanaan MEA. Perbadanan kebangsaan yang     Berdasarkan Rancangan Malaysia ini, aset    ...
LEMBAR FAKTA 5        Sustainability @ USMPembangunan Lestari:Satu Perspektif Sains,Teknologi dan Kemanusiaan   ...
2          kesihatan. Lebih banyak jalan raya, pelabuhan dan  moden dan tugas-tugas kelestariannya. Deklarasi  ...
LEMBAR FAKTA 6       Sustainability @ USMPendidikan untukPembangunan Lestari (ESD)                 ...
2          dalam pembangunan lestari. Kebudayaan boleh      pusat sumber, muzium, organisasi bukan kerajaan,...
LEMBAR FAKTA 7       Sustainability @ USMSD-ESD:Daripada Pematuhan ke Komitmen                   ...
2          antropogen, yang menjadikan frekuensi,       Komitmen    USM   untuk   menjadikan    ...
LEMBAR FAKTA 8         Sustainability @ USMPenyepaduan SD-ESDdi Institusi Pengajian Tinggi Pendidikan untuk Pemba...
2          formal, tidak formal dan informal dan melibatkan    sektor WEHAB. Terdapat juga cabaran tambahan ...
LEMBAR FAKTA 9       Sustainability @ USMAliran Utama Kelestariandi USM Program pelaksanaan kelestarian USM sehar...
Usm apex sustainability_fact_sheets_bm
Usm apex sustainability_fact_sheets_bm
Usm apex sustainability_fact_sheets_bm
Usm apex sustainability_fact_sheets_bm
Usm apex sustainability_fact_sheets_bm
Usm apex sustainability_fact_sheets_bm
Usm apex sustainability_fact_sheets_bm
Usm apex sustainability_fact_sheets_bm
Usm apex sustainability_fact_sheets_bm
Usm apex sustainability_fact_sheets_bm
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Usm apex sustainability_fact_sheets_bm

2,400 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Usm apex sustainability_fact_sheets_bm

 1. 1. B Aspiring to Meet WH B Global Challenges $$$WE H B WH W A EA E A
 2. 2. Sustainability @ USM Prakata Sebagai sebahagian daripada agenda ‘formal’ sudah sinonim dengan universiti, APEX, USM telah mengambil suatu namun institusi pendidikan seperti USM transisi sistem kelestarian yang dengan fokus kelestariannya, dijangka menyeluruh, yang bermaksud kita akan dapat memberi penekanan yang seimbang merangkumkan komponen pembangunan terhadap pendekatan bukan formal dan lestari iaitu sosial, ekonomi dan alam informal melalui program khidmat bakti, sekitar ke dalam aktiviti utama kita bengkel, latihan jangka pendek, seminar seperti penyelidikan pengajaran dan awam, lembar iklan dan lembar fakta. juga semua kerjasama institusi. Saya sedar, bercakap memang mudah kerana Lembar Fakta CGSS disediakan dalam keterkaitan yang tersirat selalunya tidak bahasa Melayu dan Inggeris bagi dapat dilihat dan adakalanya tidak ketara, memastikan penggunaannya secara yang menjadikan sesuatu integrasi itu maksimum oleh warga USM serta pihak- satu usaha yang rumit. Justeru, Lembar pihak yang berminat. Saya ingin menyeru Fakta (Fact Sheet) yang dihasilkan oleh anda semua agar menggunakan sumber Pusat Kajian Kelestarian Global (CGSS) maklumat yang terkandung di dalamnya ini akan banyak membantu, dan pertama untuk mendidik diri sendiri serta dapat sekali, saya ingin memberi sekalung pujian melibatkan diri dalam perbincangan kepada Pusat ini atas sumbangan yang dengan rakan-rakan dan teman sekerja. tidak ternilai ini. Gunalah ia untuk membina kesedaran dalam kalangan keluarga anda dan juga Rancangan Malaysia Ke-9 menegaskan masyarakat terhadap alam semula jadi bahawa aset paling berharga sesebuah dan skop perubahan berskala besar yang negara adalah rakyatnya. Selanjutnya, mempengaruhi kehidupan mereka. Rancangan ini menyatakan bahawa pembangunan modal insan, peningkatan Justeru, Lembar Fakta ini merupakan kapasiti mental dan intelek sesebuah sumbangan yang tepat pada masanya negara merupakan antara cabaran terhadap usaha USM membina kesedaran terbesar kita. Melalui Wawasan 2020, dan kapasiti, dan dengan rasa sukacita, saya pembangunan modal insan berkualiti mengesyorkan anda semua membacanya tinggi telah menjadi satu keperluan dan dan menjadi individu bermaklumat yang bukan sekadar satu bentuk kemewahan. mampu menghadapi cabaran kelestarian Dalam hal ini, institusi-institusi pengajian yang sepadan dengan keseriusan isu-isu tinggi mempunyai peranan yang cukup yang kita hadapi ini. Lebih penting lagi, besar untuk dimainkan. kita perlu menerajui kepimpinan dan kotakan apa yang dikata! Bukan seperti universiti-universiti lampau, universiti abad ke- 21 diharapkan dapat melibatkan diri secara proaktif dalam penyebaran ilmu menggunakan segala Prof. Tan Sri Dato’ Dzulkifli Abdul Razak modus yang ditawarkan oleh teknologi Naib-Canselor penyampaian. Walaupun pendidikan Unversiti Sains Malaysia
 3. 3. Sustainability @ USM Pendahuluan Tahun 2007 menyaksikan Universiti Sains Malaysia • Adakah terdapat kisah-kisah kejayaan SD-ESD? menjadi universiti pertama negara ini yang • Adakah kita mampu untuk menempatkan dianugerahkan status APEX oleh Kementerian pekerjaan dengan fokus terhadap kelestarian ? Pengajian Tinggi, bagi pencapaian cemerlang dalam bidang pengajaran dan penyelidikan serta …maka Lembar Fakta inilah yang akan membantu kemampuannya menjadi kompetitif pada peringkat anda mencari jawapan-jawapannya dengan global. Melalui pelbagai inisiatif kelestarian menjelaskan kepentingan pembangunan lestari kampus yang berfokuskan pelajar seperti (atau kelestarian) serta peranan institusi-institusi peminimuman bahan buangan dan penambahan pengajian tinggi dalam melatih mahasiswa- nilai, pelandskapan, projek kecekapan tenaga dan mahasiswanya mempersiapkan diri dengan konsep usaha-usaha RCE-Penang membentuk keupayaan, kelestarian pada peringkat tempatan dan negara. USM sudah bersedia ke arah kelestarian. Anugerah Para siswazah yang lahir dari universitiuniversiti APEX yang diperoleh telah memacu proses ini seumpama itu akan berkembang menjadi individu dengan pembentukan inisiatif yang lebih besar yang berpaksikan kelestarian dan berpandangan dan bercita-cita tinggi. Penubuhan Pusat Kajian global, yang merupakan prasyarat bagi dunia lestari. Kelestarian Global (CGSS@USM) yang seumpama ini merupakan satu tindakan yang benar-benar Tambahan pula, penyampaian maklumat secara jujur strategik. berhubung dengan persoalan-persoalan di atas memberi pemahaman yang jelas kepada pembaca Pakej ini mengandungi dua belas Lembar Fakta tentang konsep SD di samping membuktikan yang disediakan oleh CGSS untuk memberi matlamat-matlamat penting kelestarian serta pemahaman yang lebih jelas kepada universiti ini cara mencapai matlamat tersebut – kesemuanya sendiri mahupun masyarakat luar terhadap usaha- digariskan dalam pelan perancangan kelestariannya usaha USM menyepadukan kelestarian ke dalam yang komprehensif serta rujukan-rujukan dalam bidang akademik serta kehidupan di kampus Lembar Fakta ini. Sebagaimana yang tertera pada secara keseluruhan. Jika anda merenung persoalan- moto USM, “Kami Memimpin”, maka adalah persoalan seperti : menjadi aspirasi kita agar CGSS dapat membuka jalan ke arah perubahan USM yang lebih besar • Mengapa USM digelar universiti APEX? dalam menerajui masa depan yang lestari. Akhir • Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembangunan lestari (SD)? ‘Kumpulan Kelestarian’, terutamanya Prof. K. Koshy, • Apakah cabaran-cabaran utama kelestarian yang menjayakan tugas ini. global, rantau dan negara? • Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan untuk pembangunan lestari (ESD)? • Bagaimanakah universiti mengaplikasikan Profesor Emeritus Dato’ Dr. Zakri A. Hamid kelestarian dalam aktiviti-aktiviti teras mereka ? Pengarah, • Apakah pelan perancangan (roadmap) bagi Pusat Kajian Kelestarian Global integrasi kelestarian di USM? Universiti Sains Malaysia
 4. 4. Sustainability @ USM Penghargaan Set Lembaran Fakta (Fact Sheet) Gaya yang digunakan dalam Lembaran ini merupakan hasil perbincangan Fakta ini biasa ditemui dalam artikel kolaboratif dan proaktif yang bermula akhbar dan lembaran maklumat, pada pertengahan tahun 2009 apabila maka oleh itu, rujukan spesifik tidak Pasukan Petugas USM Kelestarian, yang diberikan. Walau bagaimanapun, saya dipengerusikan oleh Profesor A. H. ingin merakamkan penghargaan yang Zakri, Pengarah Pusat Kajian Kelestarian tidak terhingga kepada organisasi yang Global (CGSS) mengambil inisiatif untuk tersenarai di atas, penerbitan mereka berbincang tentang perkembangan pelan serta pengarang yang mahu nama mereka perancangan (roadmap) bagi transformasi dirahsiakan. kelestarian universiti di bawah mandat APEX. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli Pasukan Petugas Cabaran utama Pasukan Petugas adalah Kelestarian dan kakitangan pentadbiran mengenal pasti dan memilih isu-isu CGSS@USM kerana sokongan dan utama kelestarian yang perlu difokuskan kerjasama yang diberikan, Mohamad oleh USM serta memikirkan langkah Zaidi Jaini dari Bahagian Pembangunan praktikal untuk menangani cabaran ini Korporat dan Lestari untuk grafik secara inovatif dan pelbagai disiplin. profesional; Dayaneetha De Silva, Hal ini memerlukan pencarian sumber Perunding Penerbitan dan Editor untuk USM secara teliti, maklumat kelestarian khidmat penyuntingan, Nor Aini Ali dan yang terperinci, laman web badan PBB sekumpulan penterjemah Pusat Pengajian serta jaringan perubahan global, hasil Bahasa, Literasi dan Terjemahan yang keputusan sidang antarabangsa yang menterjemah versi bahasa Inggeris ke utama – terutama Persidangan PBB dalam bahasa Malaysia; Png Soo Hean tentang Alam Sekitar dan Pembangunan dan kakitangan P&Y Design Network (UNCED, 2002) dan Sidang Dunia untuk susun atur dan percetakan; Pusat tentang Pembangunan Lestari (WSSD, Kajian Kelestarian Global, USM, kerana 2002), beberapa buku kecil dan risalah membiayai projek ini dan semua yang daripada jaringan perubahan global telah membantu dalam apa jua cara untuk dan prosiding persidangan. Kekayaan menjayakan projek ini. maklumat yang diperoleh ini diringkaskan ke dalam bentuk Lembaran Fakta ini Profesor Kanayathu C Koshy untuk digunakan sebagai bahan sumber Koordinator, bagi membina kesedaran dan keupayaan Projek Fact Sheet di dalam dan di luar universiti tanpa Pusat Kajian Kelestarian Global, bermotifkan keuntungan di sebaliknya. Universiti Sains Malaysia
 5. 5. LEMBAR FAKTA 1 Sustainability @ USMUSM – Universiti APEX sebagai pemangkin bagi membawa perubahan bersistem di institusi-institusi pengajian tinggi yang lain. Dengan model inisiatif yang sama seperti di Jerman, Jepun, Singapura, China, Korea Selatan dan Taiwan, universiti-universiti APEX akan diberi kebebasan mendapatkan staf, pelajar, kemudahan penyelidikan terbaik di samping infrastruktur yang hebat untuk mentransformasikan mereka kepada pusat kecemerlangan akademik negara. Graduan- graduan dari universiti-universiti APEX diharapkan setanding dengan pesaingpesaing mereka dari mana- mana saja institusi APEX di seluruh dunia. USM menjadi dewasa dengan status APEXnya. Ditubuhkan pada 1969, USM meraikan ulang tahun ke-40 pada tahun ini, 2009. Sepanjang perjalanan ini, USM telah bangkit ;daripada sebuah mimpi kepada realiti dan daripada sebuah janji kepada Universiti Sains Malaysia (USM) dipilih sebagai prestasi. Dengan kira-kira 30,000 pelajar di ketiga- satu-satunya Universiti berstatus Program tiga kampus serta 24 buah pusat pengajian, USM Pemacuan Untuk Kecemerlangan (APEX). menjadi salah satu universiti terkemuka di Malaysia. Menurut Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Pencapaiannya luar biasa sehingga digredkan sebagai anugerah yang diumumkan pada 3 September satu-satunya yang ‘cemerlang’ (atau lima bintang) 2008 adalah berdasarkan rekod prestasi USM, dalam satu kajian pada tahun 2006. USM merupakan perancangan ke arah Transformasi Pendidikan salah satu daripada 4 buah universiti perintis dalam Tinggi untuk Kelestarian Hari Esok serta tahap penyelidikan dan inovasi, dengan reputasinya sebagai kesediaannya untuk memulakan tindakan. universiti terbaik keseluruhan kerana sumbangan Kesediaan USM ini jelas dilihat dalam aspek kualiti penyelidikannya kepada masyarakat. Di rantau dan reputasi staf-staf akademiknya, kejayaan ini pula, USM juga sebagai institusi terkemuka penyelidikannya, program akademik yang relevan, dari segi inisiatif kelestarian kampus berfokuskan kepimpinan dan pengurusan yang teguh, perkongsian pelajar. Sebagai mengiktiraf sumbangannya kepada strategik dengan industri dan pemegang amanah Pendidikan untuk Pembangunan Lestari (ESD), USM (stakeholder) yang lain, di samping infrastruktur yang telah dijadikan sebagai satu daripada 7 buah Pusat hebat. Status baru ini akan mewujudkan autonomi Kepakaran Serantau bagi ESD (Regional Centre of yang lebih luas dalam bidang pendidikan, pentadbiran Expertise for ESD) di Asia pada tahun 2005. dan kewangan serta sistem pentadbiran yang baru. Dengan anugerah ini, harapan kita adalah supaya USM Wawasan APEX USM ialah menjadi universiti akan menjadi antara 100 universiti terbaik dunia peneraju kelestarian bertaraf dunia. Sejak dalam tempoh lima tahun lagi dan satu daripada 50 2000, USM telah mengambil pendekatan terhadap yang terbaik menjelang 2020. perlindungan ekologi, pemuliharaan sumber dan inisiatif yang bertujuan menggalakkan kesejahteraan APEX merupakan inisiatif KPT untuk kampus sebagai satu pelantar transformasi menggalakkan universiti-universiti di Malaysia kelestariannya. USM juga mula memfokuskan dan mencapai status bertaraf dunia. Perancangan melengkapi semula pengajaran, penyelidikan dan KPT untuk melahirkan graduan minda kelas pertama penglibatan warganya demi memenuhi standard adalah berdasarkan program lima ‘tonggak institusi’ kelestarian. USM percaya bahawa pendidikan dan lima ‘agenda kritikal’.Tonggak institusi merangkumi merupakan wadah yang terbaik untuk membawa : Pentadbiran, Kepimpinan, Akademia, Pengajaran perubahan sosial bagi pembangunan kelestarian. & Pembelajaran, dan Penyelidikan & Pembangunan. Pelbagai mod pengajaran dan pembelajaran – formal, Agenda kritikal pula meliputi : Universiti-universiti bukan formal dan informal - serta penyampaian kursus APEX, My Brain15, Pembelajaran Sepanjang Hayat, yang fleksibel akan digunakan bagi menjayakan proses Audit Prestasi Akademik dan Skim Latihan Siswazah. transformasi ini. Untuk lebih dinamik dan kompetitif, Daripada yang disebutkan, fokus USM adalah pada USM menerapkan beberapa idea dan pendekatan agenda APEX, yang menurut KPT, kita berfungsi yang diambil dari pelbagai bidang. Ini termasuklah
 6. 6. 2 strategi universiti-universiti EU Lisbon, prinsip dan dalam semua misi USM. Di samping sebagai amalan ESD Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu kaedah untuk mencari ‘ruang pasaran’ yang belum dan Strategi ‘Blue Ocean’ (BOS) yang diamalkan ditandingi, ERRC juga menawarkan satu kaedah Water dalam dunia perniagaan. untuk membina kedudukan kompetitif yang lebih kuat dalam pasaran sedia ada dengan memfokuskan USM menerapkan BOS sebagai wadah perkara yang perlu dihapuskan, dikurangkan atau utama bagi transisi kelestariannya. Dalam ditingkatkan sambil menetapkan perkara yang BOS, persaingan menjadi tidak relevan dengan perlu dicipta dalam usaha memasuki dunia ‘ruang mencipta lonjakan bagi kedua-dua syarikat dan pasaran baru’ (blue ocean). Ruang-ruang pasaran pelanggan melalui inovasi nilai. BOS juga merupakan sedia ada (merah) dan yang baru (biru) hadir Energy satu metafora untuk menjelaskan potensi ruang bersama dan organisasi terpaksa meningkatkan lagi pasaran yang lebih luas dan lebar, yang belum kekompetitifannya /daya saing untuk terus berjaya diterokai. Penambahbaikan nisbah manfaat-ke-kos dalam ruang merah serta menjadi inovatif untuk merupakan kunci inovasi manakala inovasi pula berpindah ke ruang biru seberapa pantas yang menjadi kunci kepada BOS. Istilah faedah (contoh; mungkin. USM telahpun menyiapkan sebahagian keberkesanan, keberuntungan, keselamatan, daripada fasa getirnya untuk keluar daripada Health kepantasan, kegembiraan, kesihatan, ketenangan, transisi semasa pembinaan rangka tindakan ‘blue keseronokan dsb.), dan istilah ‘kos’ (contoh ; wang, ocean’nya – ‘Transformasi Pendidikan Tinggi untuk kesukaran, tahap kemahiran, kesakitan fizikal, Kelestarian Hari Esok’ (‘buku hitam’) – dan pelan bahaya atau risiko, ketidakselesaan, malu, bosan, pelaksanaannya (laporan bengkel di Bukit Merah pencemaran dsb.) memberi tafsiran maksud dan Vistana) serta Pelan Perancangan (Roadmap) yang luas dalam konteks ini. Inovasi melibatkan Kelestarian USM-APEX. Gambarajah di bawah Agriculture penciptaan dan transformasi ilmu kepada produk, menunjukkan gambaran strategi am bagi USM; proses dan perkhidmatan baru yang memenuhi gambaran serupa telah dibentuk bagi tujuh keperluan pasaran. Sekiranya gelombang terakhir bidang teras yang dikenal pasti bagi transformasi inovasi dikaitkan dengan rangkaian digital, ICT dan kelestariannya: pengajaran dan pembelajaran, bioteknologi, maka gelombang seterusnya adalah penyelidikan dan inovasi, perkhidmatan dan aktiviti dalam bidang Pembangunan Lestari – kecekapan luaran, khidmat pelajar dan alumni, pengajian sumber radikal, tenaga diperbaharui, reka bentuk siswazah, serta bakat dan sumber. Biodiversity sistem keseluruhan, ekologi industri, nanoteknologi, biomimikri,pembasmian kemiskinan dan kewujudan bersama yang harmoni. Dalam konteks USM, cabaran-cabaran ini menuntut gabungan sains dan teknologi dengan sastera dan kemanusiaan. Produk dan perkhidmatan kita haruslah mengurangkan ketaksaksamaan sebaliknya meningkatkan Population / Poverty ketersediaan, kemampuan dan kebolehcapaian kepada golongan yang amat memerlukannya – golongan terkebawah. $$$ Untuk mencapai wawasan APEX yang jelas ini, USM telah memulakan pelbagai Production / Consumption misi; yang paling utama adalah penubuhan Pusat Kajian Kelestarian Global (CGSS). Pusat ini dijangka dapat memudahkan aliran utama kelestarian ke arah struktur keseluruhan universiti ini. Untuk mencapai hasil ini, CGSS akan bekerjasama dengan semua bahagian berkaitan di universiti ini, organisasi kelestarian rantau danClimate change / antarabangsa, sektor awam, kumpulan masyarakat Disasters Grid ERRC (Eliminate-Reduce-Raise- dan NGO, dengan memberi perhatian khusus Create) BOS mampu mengawal inovasi kepada suara-suara golongan terkebawah yang nilai bagi menyepadukan kelestarian ke tidak berpengaruh.
 7. 7. LEMBAR FAKTA 2 Sustainability @ USMPembangunan Lestari :Sejarah, Takrifan dan Prinsip bersempena nama pengerusi Suruhanjaya Alam Sekitar dan Pembangunan Dunia PBB merangkap Perdana Menteri Norway, Gro Harlem Brundtland. Gagasan suruhanjaya ini merupakan asas pada Persidangan Stockholm pada tahun 1972 berkenaan Persekitaran Manusia – untuk kali pertamanya, konflik antara alam sekitar dengan pembangunan diakui pada peringkat global. Laporan Brundtland ialah batu loncatan kepada persidangan alam sekitar antarabangsa yang seterusnya iaitu di Rio de Janeiro. Persidangan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu berkenaan Alam Sekitar dan Pembangunan (UNCED, 1992, dikenali sebagai Sidang Kemuncak Dunia) menyalakan minat terhadap pembangunan lestari. Deklarasi Rio dan program tindakan Agenda 21 merupakan agenda semua masyarakat kini. Walaupun mendapat sambutan yang menggalakkan, namun jurang antara golongan yang kaya dengan golongan yang miskin semakin besar saban hari iaitu kira-kira satu bilion penduduk ditekan ke kedudukan yang paling bawah bagi penggunaan sumber dan kekayaan dunia. Matlamat Pembangunan Milenium (MDGs Era perang selepas 1945, dipenuhi dengan 2000) dan Sidang Kemuncak Dunia berkenaan keinginan dan hasrat yang inginkan dunia Pembangunan Lestari di Johannesburg (JPOI yang aman. Perjuangan untuk mengakhiri 2002), memfokuskan semula perhatian global penjajahan demi menjamin kebebasan dan untuk tindakan dari peringkat akar umbi memastikan keamanan, pentadbiran demokrasi, dengan moto “make it happen”. Sementara hak kemanusiaan serta hak kaum wanita, golongan perbincangan tentang masalah alam sekitar yang orang asli serta gologan minoriti merupakan agenda kita hadapi sekarang ini berterusan, kita perlu mula utama. Selepas kebanyakan negara yang dijajah memikirkan cara untuk mengatasinya secara serius. mencapai kemerdekaan, fokus telah diberikan Masalah global memerlukan penyelesaian global untuk membangunkan ekonomi. Namun, menjelang dan kita perlu bertindak dengan segera dan pada tahun 1960-an, ternyata bahawa perlumbaan untuk masa yang sama mengetahui bahawa kita perlu mencapai pertumbuhan ekonomi menyebabkan melakukannya bersama-sama. persekitaran global terpaksa dikorbankan. Pembangunan Lestari (SD) telah diberikan Silent Spring yang ditulis oleh Rachel Carson dan pelbagai takrifan. Untuk tindakan yang tepat, diterbitkan pada tahun 1962, mendapat pujian kita perlu memahami maksud sebenar SD. Takrifan meluas sebagai usaha untuk melancarkan yang paling terkenal ialah takrifan yang diberikan pergerakan alam sekitar. Buku yang ditulis oleh dalam Laporan Brundtland iaitu ‘pembangunan ialah Carson ini, telah membuka mata masyarakat akan pembangunan yang memenuhi kehendak kini tanpa kesan buruk penggunaan bahan-bahan kimia terhadap menjejaskan keupayaan generasi masa depan untuk alam sekitar. Banyak lagi buku yang diterbitkan pada memenuhi kehendak mereka’. Pengkritik mengatakan tahun 1970-an dan tahun 1980-an di seluruh dunia bahawa takrifan itu merupakan cara yang paling yang menceritakan kesan pembangunan terhadap ringkas untuk memudahkan satu isu yang kompleks, alam sekitar. Salah satu buku yang terkenal ialah Our menyebabkan kejayaan amat sukar diukur. Common Future yang diterbitkan pada tahun 1987. Terdapat juga takrifan lain tentang SD : (i) Our Common Future ialah sebuah buku versi satu proses dinamik yang membolehkan masyarakat Laporan Brundtland yang menjelaskan menyedari potensi diri dan memperbaik kualiti bahawa ‘alam sekitar’ yang kita tinggal dan kehidupan mereka dan secara tidak langsung ‘pembangunan’ yang kita lakukan untuk melindungi dan memperkaya sistem sokongan hidup membaiki taraf kehidupan tidak dapat dunia; (ii) pembangunan yang memuaskan kehendak dipisahkan. Laporan tersebut dinamai Brundtland
 8. 8. 2 manusia tanpa mengorbankan kapasiti sumber pendidikan, keselamatan, pentadbiran yang baik, alam semula jadi secara jangka panjang dan taraf hak kemanusiaan, dan pengekalan kebudayaan. kualiti alam sekitar dan kesaksamaan sosial; dan Dimensi persekitaran mementingkan keutuhan Water (iii) pembangunan yang lestari untuk semua, buat sistem biofizikal. selama-lamanya. Deklarasi Rio berkenaan Alam Sekitar dan Sebagai konsep yang sentiasa berubah, Pembangunan mengembangkan takrifan SD mungkin agak sukar ditakrifkan, tetapi berkenaan pembangunan lestari dengan beberapa penjelasan yang efektif boleh menyenaraikan 27 prinsip yang boleh dilakukan : (i) pencinta alam sekitar mengatakan diringkaskan seperti berikut : Energy bahawa SD bermaksud menjalani kehidupan mengikut keupayaan yang dipunyai oleh alam ini, EKONOMI – Serasi dengan alam semula iaitu hidup seboleh mungkin seperti sekecil tapak jadi dan kesejahteraan manusia. Melalui kaki; (ii) pakar ekonomi mengatakan bahawa penambahbaikan dalam amalan pengurusan, kelestarian ialah hidup berdasarkan minat bukannya teknologi, kecekapan dan perubahan cara hidup, prinsip; dan (iii) ahli sains sosial pula mengatakan semua pemegang amanah harta akan bekerja bahawa keamanan, keadilan dan pentadbiran yang untuk memastikan pelan pembangunan ekonomi Health baik merupakan elemen penting untuk mencapai melindungi dan/atau memperkaya sumber alam kelestarian. semula jadi. Kekurangan takrifan yang tepat bukanlah PERSEKITARAN – Kapisiti ekosistem petanda bahawa konsep SD lemah. Banyak menyediakan barangan dan perkhidmatan. konsep yang memfokuskan peradaban dunia Perlindungan alam sekitar akan membentuk Agriculture seperti demokrasi dan kesamaan. Namun bahagian yang penting dalam proses pembangunan sebenarnya konsep-konsep ini juga amat sukar dengan persefahaman bahawa kita hidup di ditakrifkan. Yang penting ialah semua takrifan cuba atas muka bumi ni dengan sumber yang terhad. menjelaskan kepentingan keseimbangan antara Keutuhan ekosistem dan biodiversiti perlu keperluan kita sebagai manusia untuk membaiki dikekalkan dan untuk melindungi alam sekitar, cara kehidupan serta kesejahteraan dengan dasar pencegahan akan digunakan secara meluas. keperluan untuk menjaga sumber alam sekitar dan Biodiversity ekosistem, tempat kita dan generasi masa depan KESAKSAMAAN – Kesejahteraan bergantung. masyarkaat. Manusia ialah fokus utama dalam pembangunan lestari. Kita semua mempunyai Oleh itu, pembangunan lestari memerlukan hak untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sumber alam semula jadi dan perkhidmatan yang pembangunan sosial dan perlindungan memberikan kesihatan yang baik dan kehidupan alam sekitar. Mendasari dimensi ekonomi yang produktif tetapi selari dengan alam sekitar. Population / ialah prinsip bahawa kebajikan masyarakat Pembasmian kemiskinan dan pengurangan Poverty perlu dimaksimumkan dan kemiskinan dibasmi. ketaksamaan taraf kehidupan antara negara di Aspek sosial berhubung kait dengan masyarakat, dunia ini adalah penting untuk pembangunan kemudahan perkhidmatan asas kesihatan, lestari. $$$ Production / ConsumptionClimate change / Disasters
 9. 9. LEMBAR FAKTA 3 Sustainability @ USMPembangunan Lestari:Cabaran Utama datang. Begitu juga Untuk Menjamin Masyarakat yang Progresif, Adil dan Sihat, kita perlu menggalakkan masyarakat berbilang budaya dan agama berdasarkan kohesi dan penyeluruhan sosial. Untuk Mencapai Ekonomi Lestari, penggunaan sumber yang cekap harus bermula dengan menghapuskan pola pengeluaran dan penggunaan. Untuk Meningkatkan Interaksi Sains Pintar–Polisi, kita perlu memastikan bahawa dasar yang relevan dikembangkan dan dilaksanakan atas asas-asas saintifik dan untuk Meningkatkan Pemerintahan Kerajaan yang Baik, sistem yang efektif dan penyertaan yang dipimpin oleh ketelusan dan akauntabiliti harus ditingkatkan. Cabaran ini boleh dibahagikan kepada 3 kategori: sektor, sektor rentas dan institusi. PBB telah mempromosikan perkara berikut di bawah ‘Cabaran Sektor’: air, tenaga, kesihatan, pertanian dan biodiversiti (WEHAB). Secara umum, ia bermaksud menyediakan akses kepada sekurang-kurangnya satu bilion penduduk yang kekurangan air minuman yang bersih serta 2 bilion penduduk yang kurang pengetahuan tentang jagaan kebersihan yang betul, menyediakan akses kepada lebih 2 bilion penduduk yang kekurangan perkhidmatan tenaga moden; meningkatkan tenaga boleh diperbaharui dan mengurangkan penggunaan Cabaran paling mendesak adalah untuk berlebihan, memberi perhatian kepada kesan toksik menguruskan pelbagai aset modal secara dan bahan berbahaya; mengurangkan pencemaran lestari dalam jangka panjang. Aset-aset ini udara yang mengorbankan 3 juta orang setiap meliputi: modal semula jadi: sumber – bahan boleh tahun; mengurangkan penyakit boleh rawat serta diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui; penyakit akibat gaya hidup, berusaha mengurangkan takungan – yang menyerap, meneutralkan atau penyahgredan tanah, meningkatkan produktiviti dan mengitar semula sisa buangan, proses ekosistem kepelbagaian pertanian; dan mengurangkan proses dan iklim; modal manusia: kesihatan, pengetahuan, yang memusnahkan hampir separuh daripada hutan kemahiran dan motivasi; modal sosial: keluarga, hujan tropika dan hutan bakau dunia, serta yang masyarakat dan institusi-institusi perkhidmatan, mengancam 70 peratus terumbu karang dunia dan perniagaan, kesatuan sekerja, institusi pendidikan yang memusnahkan sektor perikanan dunia. dan pertubuhan sukarela; modal buatan: infrastruktur, teknologi, proses dan bahan-bahan; serta modal Selain cabaran di atas, terdapat 3 set isu kewangan: memainkan peranan penting dalam sektor rentas dengan beberapa maklum balas ekonomi dan menggambarkan nilai bentuk modal tentang WEHAB dan ketiga-tiga tonggak yang lain. pembangunan lestari pada amnya. Masalah sektor rentas ini adalah: (i) pengurusan perubahan Bagi tempoh jangka pendek hingga separuh iklim dan risiko bencana – Menurut laporan penilaian penggal, isu-isu kelestarian boleh diberi keempat Panel Antara Kerajaan tentang Perubahan perhatian dengan cara yang berbeza Iklim (IPCC, AR4), pemanasan sistem iklim adalah bergantung pada aspek yang perlu diberi jelas manakala perubahan iklim mempunyai kesan keutamaan. Sekiranya kehidupan dalam ruang jangka panjang yang tidak dapat ditarik balik. Hujan lingkup persekitaran menjadi perhatian utama, maka lebat dan perubahan pola hujan bererti meningkatkan kita harus memastikan bahawa ekosistem dan kemungkinan banjir kilat dan kemarau. Pemanasan perkhidmatan adalah untuk kehidupan yang sihat dunia mengakibatkan potensi perosak kepada cuaca dan produktif bagi generasi sekarang dan yang akan melampau yang akan memburukkan lagi keadaan;
 10. 10. 2 (ii) Pengeluaran dan penggunaan yang tidak lestari telah berbincang untuk memacu kemajuan – pengeluaran dan penggunaan sumber intensif secara global. Kemajuan pada peringkat institusi yang mengurangkan sumber semula jadi, menjana perseorangan adalah lebih cepat dengan penubuhan Water pembaziran dan mencemarkan alam sekitar, pusat-pusat kepakaran bagi kajian kelestarian di mengubah kitaran biogeokimia, dan meningkatkan universiti-universiti, contohnya, ‘Sistem menjadikan herotan perdagangan perlu diberi perhatian khusus sesuatu, manusia menjadikan ia kenyataan’. kerana ia boleh mempengaruhi keseluruhan sektor WEHAB. Meningkatkan kecekapan ekosistem, pengeluaran Energy yang lebih bersih, meningkatkan tanggungjawab korporat terhadap alam sekitar dan sosial adalah penting ke arah pengeluaran dan penggunaan lestari; dan (iii) Populasi dan Kemiskinan – Hampir setiap masalah berpunca daripada Health penduduk berlebihan: Terdapat hampir 7 bilion orang di dunia sekarang ini dan peningkatannya adalah pada kadar 200,000 orang sehari. Matlamat Pembangunan Alaf Baru (MDG) sangat penting Agriculture bagi pembangunan lestari. Gambarajah di sebelah kanan menunjukkan perkaitan di antara 5 WEHAB dan isu lintas sektoral (pendekatan 5+3). Biodiversity Pada peringkat institusi, cabaran utama pembangunan lestari (SD) adalah mencipta persekitaran yang membolehkan ‘ia menjadi Terdapat pencetus dan halangan yang kenyataan’. Pada peringkat antarabangsa, ketara, kedua-duanya secara andaian dan pembinaan kapasiti pendekatan SD dan inovatif bagi kenyataan, dari segi kesedaran kakitangan, pembiayaan pelaksanaan SD semakin bertambah set minda, kepakaran dan komitmen Population / besar . UNDP, UNEP, UNESCO, GEF dan EU institusi untuk mempercepatkan proses Poverty telah tampil ke hadapan untuk pembangunan yang wujud dalam sistem pendidikan. sumber manusia antarabangsa dengan membiayai Terdapat pertambahan bilangan model untuk latihan, menggalakkan pemindahan teknologi dan kelestarian dalam pendidikan tinggi yang meliputi: $$$ menyokong penyelidikan. Banyak negara berikrar penciptaan ruang untuk kelestarian melalui kajian untuk meningkatkan lagi beberapa pengurusan rapi kurikulum sedia ada, membangunkan bahan kewangan yang inovatif seperti peningkatan pengajaran yang kontekstual dan konsisten Production / sumbangan ODA (0.7 peratus daripada KDNK), sepenuhnya dengan tuntutan bidang masing- Consumption penambahan GEF, pertukaran hutang, dana swasta, masing, melakukan penyelidikan inovatif, relevan pasaran karbon, perdagangan bebas dan adil serta dan bersasaran serta pelaburan yang signifikan insentif ekonomi dan fiskal yang lain. Namun, dalam pembangunan kakitangan dan pembinaan terdapat ketidakpadanan yang mengecewakan di kapasiti. antara janji dan prestasi. Pertubuhan Kelestarian Dunia(WSO), bersama dengan WHO dan WTOClimate change / Disasters
 11. 11. LEMBAR FAKTA 4 Sustainability @ USMSD: Konteks Asia-Pasifik Kawasan Asia Tenggara: kurangnya proses pembinaan keupayaan untuk menyepadukan ketiga- tiga tunggak pembangunan lestari, kurangnya data dan statistik terkini, impak pengglobalan, liberasasi perdagangan, rasuah dan tadbir urus ; dan Kawasan Pasifik Selatan : pengurusan samudera, perubahan iklim, vulnerabiliti insular, tenaga, kesihatan dan tadbir urus, proses membina keupayaan dan kewangan untuk pembangunan lestari. Perjanjian Persekitaran Multilateral (MEAs) yang dipermudahkan oleh UN dan badan yang berkaitan merupakan kaedah primer Negara-negara di rantau Asia Pasifik turut dalam usaha memajukan kerjasama untuk memainkan bahagian penting semasa persekitaran dan pembangunan lestari. perhimpunan ‘Earth Summit’ (Rio 1992), Negara-negara di Asia Pasifik merupakan pihak yang yang menghimpunkan negara-negara di dunia terbabit dalam pelbagai bentuk MEAs, perisytiharan untuk membincangkan konsep ‘pembangunan dan program tindakan termasuk ‘the 1995 ASEAN lestari’. Perhimpunan ‘Earth Summit’ berserta Cooperation Plan on Transboundary Pollution and the 4th perjanjian yang terhasil daripada perhimpunan Ministerial Conference on Environment and Development tersebut, sama ada secara terikat atau tidak terikat, in Asia and the Pacific (MECD), 2000. Walau memfokus tentang cara melindungi planet ini daripada bagaimanapun,perjalanan proses MEA – daripada perubahan iklim, penyahhutanan dan kepupusan perbincangan sehingga pelaksanaannya – mengambil spesies tertentu. Walaupun terdapat peningkatan masayang lama dan melibatkan pelbagai perkara, yang dari segi kesedaran global terhadap SD dan terdapat membebankan semua kerajaan negara yangsedang beberapa kemajuan dalam pelaksanaannya, namun membangun misalnya: daripada pemerhatian secara konsensus di Asia Pasifik, perubahannya adalah sedikit sahaja. Membangunkan kedudukan negara dalam perundingan: hal ini mengambil kira perspektif dari Sebagai persediaan menjelang perhimpunan pelbagai agensi kerajaan dan kumpulan pemegang ‘Earth Summit 2002’ di Johannesburg (WSSD), kepentingan. Di Malaysia, Jawatan kuasa Pemandu negara-negara di Asia Pasifik telah mengkaji Kebangsaan untuk Persekitaran dan Pembangunan semula prestasi mereka selepas perhimpunan merupakan agensi utama yang merumuskan dasar di Rio dari segi cabaran di subrantau tertentu. `kedudukan negara’. Beberapa cabaran pembangunan lestari telah dikenal pasti di: Membentuk rangka tugas untuk menyepadukan Kawasan Timur Laut Asia: kewangan dan teknologi, konvensyen antarabangsa: Pihak yang penyusunan kerjasama, pengurusan sumber menandatangani (pihak yang terlibat) MEAs asli, pendidikan, degradasi tanah dan kehilangan bertanggung jawab dari segi undang-undang kebiopelbagaian (biodiversiti); untuk melaksanakan komitmennya pada peringkat kebangsaan. Langkah ini merangkumi penggubalan Kawasan Asia Tengah: persetujuan persekitaran undang-undang (Indonesia), penubuhan jawatan multilateral (MEAs) dan hal-hal berkaitan air, kuasa pemandu (Malaysia), atau pembentukan padang pasir dan kebiopelbagaian dan penggunaan rangka tugas institusi dan undang-undang (New dan pengurusan sumber asli kurang dilaksanakan; Zealand). Kawasan Selatan Asia: kemiskinan, jumlah Menimba pengalaman daripada perjalanan penduduk berlebihan, pemuliharaan, pertumbuhan jawatan kuasa kebangsaan untuk pemantauan dan ekonomi, akauntabiliti, tadbir urus, akses kepada penguatkuasaan dan pemerolehan faedah daripada pasaran global dan pelaksanaan perjanjian daripada jawatan kuasa antarabangsa : Proses pemantauan perhimpunan Rio; dan penilaian merupakan bahagian penting dalam
 12. 12. 2 pelaksanaan MEA. Perbadanan kebangsaan yang Berdasarkan Rancangan Malaysia ini, aset bertanggung jawab terhadap beberapa MEA yang paling bernilai bagi Malaysia ialah ditubuhkan (Fiji), Jawatankuasa kebangsaan untuk rakyatnya. Untuk bersaing di dunia global dan Water MEAs tertentu (Malaysia/CITES, Convention on membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan, International Trade in Endangered Species of Wild ’modal insan’ yang berkualiti amat diperlukan. Fauna and Flora) Pembangunan modal insan bermaksud membina keupayaan untuk menerima pendidikan dan Penyelarasan hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan secara sama rata, meningkatkan persekitaran mengikut rantau / subrantau. pengetahuan dalam bidang sains, teknologi dan Energy Berdasarkan subrantau, terdapat beberapa penyelidikan, menggalakkan dan memberi ganjaran organisasi yang menerima mandat untuk untuk inovasi dan kreativiti, dan memupuk melaksanakan pelbagai MEA misalnya South Asia masyarakat berbilang budaya. Pendidikan, Cooperative Environment Programme (South Asia), khususnya pendidikan tinggi memainkan peranan Pacific regional Environment Programme (Pacific penting untuk membolehkan negara mencapai Islands), ASEAN Senior Officials on Environment matlamat ini. (East and Southeast Asia). Health Inisiatif APEX yang dicadangkan oleh USM Negara-negara di Asia Pasifik telah telah digubal dan dilaksanakan dengan menggubal strategi National Sustainable berlatarbelakangkan perancangan ini. Development Strategies (NSDS) atau padanannya untuk melaksanakan MEAs berdasarkan konteks keutamaan spesifik Agriculture dalam pembangunan masing-masing. Peruntukan dalam Agenda 21 dan JPOI telah menyeru supaya NSDS ditubuhkan sebagai platform untuk pelbagai pemegang kepentingan termasuklah kerajaan, badan peniagaan, masyarakat awam untuk melaksanakan SD dan MDG. Syarat Biodiversity awal bagi kejayaan NSDS melibatkan penubuhan National Capacity Self Assessment (NCSA). Sehingga kini, sebanyak tujuh belas buah negara telah melibatkan diri dalam penggubalan NSDS dan beberapa negara lagi telah terlibat dalam NCSA yang dipermudahcarakan oleh GEF, UNDP and UNEP. Population / Poverty Di Malaysia, ‘Rancangan Malaysia’ ialah padanan bagi NSDS. Rancangan Malaysia Kesembilan (2006-2010) yang sedang dilaksanakan $$$ merupakan bahagian pertama daripada tiga bahagian yang dirancang ke arah mencapai ’Wawasan 2020’. Teras utama dalam Rancangan Production / Malaysia Kesembilan adalah: membangunkan Consumption ekonomi, meningkatkan keupayaan negara untuk memperoleh pengetahuaan dan inovasi dan memupuk warganya dengan ’Mentaliti Kelas Pertama’, menumpukan perhatian terhadap masalah ketidakseimbangan taraf sosioekonomi, meningkatkan taraf dan kualiti kehidupan, danClimate change / memperkukuhkan keupayaan Malaysia ke arah Disasters penginstitusian dan pelaksanaan.
 13. 13. LEMBAR FAKTA 5 Sustainability @ USMPembangunan Lestari:Satu Perspektif Sains,Teknologi dan Kemanusiaan kemiskinan yang hina dengan menyara hidup atas pendapatan harian yang kurang daripada $1; 800 juta penduduk terjejas akibat ketidakterjaminan makanan; 1 bilion penduduk terjejas akibat kekurangan bekalan air; manakala 2 bilion penduduk tidak memiliki akses kepada sumber tenaga komersil. Dianggarkan bahawa penduduk dunia akan bertambah kepada 9–10 bilion menjelang tahun 2050. Hal ini akan memburukkan lagi cabaran kelestarian global pada abad ini. Justeru, wajar dinyatakan sekali lagi bahawa isu-isu kritikal utama yang dihadapi oleh negara-negara membangun hari ini adalah kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf dan persengketaan negara. Masalah-masalah ini diburukkan lagi dengan kurangnya akses kepada pendidikan, guna tenaga, tenaga, makanan, penjagaan Sains, teknologi dan inovasi (STI) merupakan kesihatan, sanitasi, perlindungan dan air. Adalah wadah untuk memajukan tamadun dan penting Sains, Kejuruteraan dan Teknologi bertindak meningkatkan kualiti hidup. Contoh-contoh mencari penyelesaian terhadap masalah yang serius semasa adalah: peningkatan kesihatan dan sanitasi ini. Sekalipun memenuhi matlamat MDG di negara- termasuk capaian air yang bersih, penyelidikan negara membangun, ia akhirnya akan bergantung juga sains hayat yang sedang mengalami revolusi melalui pada ketersediaan tenaga manusia yang berkemahiran genetik, kajian bioteknologi dan biodiversiti, secara saintifik serta teknologi mereka pada bila-bila pendekatan inovatif dalam teknologi nano dan masa sahaja – pemindahan teknologi dari negara- ekologi industri, penyelidikan tenaga, peningkatan negara maju ke negara-negara sedang membangun dalam kecekapan tenaga dan penggunaan tenaga menjadi perkara yang perlu dalam komponen kapasiti diperbaharui, perkembangan dalam bidang sains ini. Penghijrahan cendekiawan secara terus-menerus marin dan laut, pengurusan pantai secara bersepadu, dalam kalangan saintis dan juruteknologi terbaik dan pengurusan sisa buangan secara dipertingkatkan dan terpintar ke negara-negara maju memburukkan lagi bersepadu, kawalan pencemaran dan reka bentuk keadaan. bagi kelestarian, revolusi baru (blue revolution)- dalam bidang pertanian yang memfokuskan pada ‘hasil yang lebih bagi setiap titisan air’ (more crop per drop), dan pemahaman yang meningkat dan prediktif tentang perubahan dan kepelbagaian sistem iklim. Sains-sains yang disebutkan tadi haruslah memainkan peranan penting dalam meningkatkan kecekapan penggunaan sumber asli serta meneroka amalan pembangunan yang baru. STI mampu memberi pemahaman melalui penyelidikan proses asas ekologi dan penggunaan alatan moden seperti peranti kawalan jauh, robot dan keupayaan pengkomputeran dan pemodelan. Walau bagaimanapun, wujud ketidakseimbangan yang ketara pada kebolehcapaian dan kemampuan sains dan teknologi dalam menumpukan perhatian pada keperluan asas golongan miskin serta Peneraju perkhidmatan infrastruktur asas di kelompok yang terpinggir: 20 peratus penduduk mana-mana negara adalah industri pembinaan terkaya di dunia membentuk 86 peratus pengguna kejuruteraan asli. Di negara-negara membangun, tenaga dan bahan dunia sedangkan 20 peratus memenuhi matlamat MDG dan mencapai kelestarian penduduk termiskin dunia hanyalah membentuk 1.3 melibatkan pembangunan infrastruktur bagi peratus; 1.3 bilion penduduk dunia hidup dalam lembah kemudahan perumahan, pendidikan dan penjagaan
 14. 14. 2 kesihatan. Lebih banyak jalan raya, pelabuhan dan moden dan tugas-tugas kelestariannya. Deklarasi lapangan terbang diperlukan bagi membolehkan Milenium (Millennium Declaration) dan Piagam akses makanan dan produk ke pasaran tempatan, Bumi menuntut keseimbangan ilmu dan nilai Water rantau dan luar negara. Bekalan tenaga dan air respons yang betul bagi kelestariannya. perlu disalurkan ke kawasan pedalaman, manakala rangkaian ICT haruslah meliputi semua bahagian Deklarasi Milenium PBB tahun 2000 terhasil di negara ini. daripada set teras nilai asas yang penting kepada hubungan individu dan antarabangsa Ilmu itu kuasa. Yang dimaksudkan dalam konteks dalam abad ke-21. Hal ini termasuklah : ini ialah bangsa yang jauh ketinggalan semasa Kebebasan, Kesamaan, Perpaduan, Toleransi, Energy Revolusi Industri boleh menjadi sebahagian Menghormati alam semula jadi, Perkongsian daripada revolusi ilmu kerana konsep ekonomi Tanggungjawab. Nilai-nilai ini menuntut perasaan tradisional seperti kekurangan sumber dan manusia, menentukan atau membawa kita kepada ekonomi berskala tidak lagi digunakan. K-Ekonomi matlamat, membentuk sikap kita serta memberi adalah berdasarkan penciptaan, penilaian dan piawaian untuk kita menilai tingkah laku individu perdagangan ilmu iaitu satu prasyarat yang amat dan masyarakat. Sesungguhnya, matlamat transisi penting dalam pembangunan sumber manusia kelestarian merupakan ekspresi nilai. Justeru, Health secara global. marilah kita bertekad untuk meraikan kehidupan ini dengan cara menggabungkan ilmu saintifik Bumi ini satu tetapi dunia lebih dan teknologi dengan nilai dan prinsip daripada itu. Sekiranya ilmu digunakan kemanusiaan demi mencapai kelestarian. tanpa menghiraukan kesejahteraan secara keseluruhannya, ia akan Piagam Bumi melambangkan Agriculture mewujudkan dikotomi (pembahagian). satu lagi pendekatan berasaskan Pemusatan manusia dan peranan sastera nilai ke arah kelestarian dan sains kemasyarakatan – termasuklah dengan menzahirkan bahawa kesusasteraan dan pembangunan bahasa, sejarah, manusia, hak ekonomi, geografi, asasi manusia, antropologi, falsafah perlindungan Biodiversity – berperanan dalam alam sekitar keseluruhan usaha dan keamanan ke arah keperluan yang saksama kelestarian adalah saling yang lebih perlu bergantungan ditekankan melebihi antara satu sama yang termampu lain dan tidak Population / sekarang. Aspek boleh dipisahkan. Poverty kemanusiaan Sebagai satu merentasi disiplin deklarasi prinsip asas dan wadah bagi kesaksamaan, $$$ ilmu yang luas kelestarian dan serta kedalaman intelektual dan keamanan masyarakat global, Piagam Bumi analitik terhadap permasalahan yang cuba memberi ilham kepada manusia akan kompleks. Sastera pula lebih daripada perasaan perkongsian tanggungjawab Production / Consumption itu, termasuklah satu kuasa kreatif demi kesejahteraan manusia dan dunia untuk memahami paradoks yang dapat sejagatnya. Nilai-nilai Piagam ini terhasil memberi makna dan matlamat dalam daripada sains kontemporari, undang- kehidupan harian kita. undang antarabangsa, ajaran penduduk asli, pandangan tradisi falsafah dan ‘… bukan spesis terkuat mahupun keagamaan terhebat dunia, deklarasi dan yang terpintar yang dapat bertahan laporan sidang kemuncak PBB, gerakanClimate change / lama, sebaliknya spesis yang paling responsif etika global, pelbagai deklarasi bukan kerajaan Disasters terhadap perubahan…Charles Darwin’. dan perjanjian rakyat serta amalan terbaik untuk Walaupun Darwin bercakap dari perspektif membentuk masyarakat lestari. ekologi, namun ada kebenarannya dalam dunia
 15. 15. LEMBAR FAKTA 6 Sustainability @ USMPendidikan untukPembangunan Lestari (ESD) ESD dan EE saling melengkapi. Pendidikan persekitaran kaya dengan sejarah dan kepelbagaian. Pendidikan yang telah berjalan selama empat dekad dan sentiasa meletakkan faktor kesejahteraan masyarakat sebagai faktor yang utama. Walaupun terminologi seperti ESD, pendidikan untuk kelestarian (EfS), pendidikan kelestarian dan juga EE seringkali digunakan, namun, ESD ialah terminologi yang digunakan kini pada peringkat global dan di dalam dokumen-dokumen PBB apabila kita berbicara tentang peranan yang dimainkan oleh pendidikan untuk menggalakkan pembangunan lestari. Tidak dapat dinafikan bahawa sementara EE menekankan alam sekitar, ESD pula menekankan pembangunan kelestarian. ESD menekankan pengetahuan, kemahiran, perspektif dan sistem nilai. Pendidikan untuk Sedekad dalam Pendidikan untuk Pembangunan Lestari boleh didefinisikan sebagai Pembangunan Lestari (DESD) telah suatu proses berterusan yang membolehkan manusia dilancarkan oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa menambahkan pengetahuan, kemahiran, perspektif Bersatu pada tahun 2005. Sedekat dalam dan nilai untuk memotivasikan dan memperkasakan Pendidikan untuk Pembangunan Lestari (2005-2014) manusia untuk mencapai gaya hidup yang lestari dan telah dilancarkan pada 1 Mac 2005 di New York seimbang. dengan diketuai oleh UNESCO. Kepelbagaian pemegang amanah harta ESD merupakan tunggak utama dalam semua penting untuk pelaksanaan ESD. Golongan muda pertubuhan pendidikan antarabangsa. Sejak dan tua, pemunya sumber dan pengguna, penggubal tahun 2003, para pemimpin dunia bersama-sama dasar dan pelaksana, pengeluar dan pengguna, dengan agensi PBB, telah melancarkan empat inisiatif institusi pendidikan, kaum lelaki dan kaum wanita, yang memberikan fokus pada bidang pendidikan: semuanya diharapkan dapat memainkan peranan (i) Matlamat Pembangunan Milenium (MDG) – dalam pelaksanaan ESD dengan menggunakan menjelang tahun 2015; Pendidikan untuk Semua (EFA) pelbagai mod penyampaian pengajaran – pendekatan – menjelang tahun 2015; Dekad Literasi Pertubuhan pembelajaran secara bersemuka dan jarak jauh/ Bangsa-bangsa Bersatu (UNLD) – menjelang tahun pendekatan pembelajaran yang fleksibel. Perkara yang 2012; dan UNDESD – menjelang tahun 2014. ditekankan di sini adalah pembelajaran yang mampu Walaupun setiap satu matlamat tersebut berbeza, mengubah tingkah laku. Penglibatan para belia dalam namun semua matlamat ini mempunyai tujuan ESD sangat kritikal. yang sama, iaitu memperkasa masyarakat melalui pendidikan untuk kehidpuan yang lebih bermakna dan lestari. Kita juga boleh mengatakan bahawa, DESD menyatukan semua matlamat pendidikan global yang ada. ESD ialah tindakan penyeimbangan. ESD boleh dan sepatutnya menyeimbangkan persekitaran, ekonomi dan keperluan sosiobudaya masyarakat. Walaupun perkara ini mudah diucapkan tetapi pelaksanaannya agak sukar apabila keuntungan dan persaingan ekonomi mengatasi segala pertimbangan yang mungkin, baik untuk persekitaran mahupun kehendak masyarakat. Oleh itu, amat penting untuk Pengetahuan dan kebudayaan asli sangat kita beringat-ingat dan mengakui bahawa barangan penting untuk ESD. Di seluruh dunia, terdapat ekonomi dan perkhidmatan bergantung sepenuhnya peningkatan pengiktirafan terhadap kepentingan pada ekologi dan barangan serta perkhidmatan sosial. intrinsik pengetahuan tulen dan kebudayaan tempatan
 16. 16. 2 dalam pembangunan lestari. Kebudayaan boleh pusat sumber, muzium, organisasi bukan kerajaan, didefinisikan sebagai cara hidup termasuk bahasa, pendidik kesihatan awam serta pegawai pertanian pengetahuan yang terkumpul, dan persefahaman dan pembelajaran alam sekitar yang disediakan Water serta nilai dan kepercayaan yang membentuk melalui seminar, bengkel, latihan khusus, jaringan pendangan dunia. Usaha ESD boleh diarahkan kerjasama dll – selalunya bersama akreditasi tidak untuk melindungi kepelbagaian kebudayaan, formal) dan sektor pendidikan informal (cth. radio, memperkenalkan industri kebudayaan (lagu, tarian, TV, internet, media cetak dan media elektronik, drama dan lain-lain), menghormati hak pemilikan atau peluang pendidikan secara umum) juga intelektual dan menggalakkan perkongsian berkongsi tanggungjawab ini. kerajaan-swasta yang dapat menghasilkan peluang Energy pekerjaan dan mengurangkan kadar kemiskinan. Pengorientasian semula kurikulum ialah kunci untuk memperkenalkan ESD. Pemahaman yang jelas terhadap cabaran Pengorentasian semula pendidikan memerlukan pembangunan lestari serantau dan negara pengajaran dan pembelajaran yang membimbing amat penting untuk pelaksanaan ESD. dan memotivasi masyarakat untuk mencari Isu-isu seperti kemiskinan, gender, kesihatan, punca pendapatan yang lestari, penglibatan Health hak kemanusiaan, keamanan, kebudayaan dan dalam masyarkaat yang demokrasi, dan menjalani kepelbagaian linguistik, isu kawasan luar bandar/ kehidupan dalam cara yang lestari. ESD mungkin bandar, perdagangan, perubahan cuaca dan bukan tentang melakukan perkara yang berbeza peningkatan aras air laut, keberubahan cuaca tetapi ESD adalah tentang melakukan perkara dan bencana alam, kepelbagaian biologi, tenaga dengan cara yang berbeza. Oleh itu, pendidikan dan isu semasa seperti globalisasi, tadbir urus yang holistik, nilai tambah dan berorentasikan dan keselamatan, serta teknologi maklumat dan tindakan amatlah penting untuk menjana Agriculture komunikasi (ICT) dikenal pasti mendatangkan kesan ‘transformasi masyarakat yang positif’. terhadap pembangunan lestari di semua rantau. ESD perlu membina kapasiti untuk menangani Kemahiran berikut penting untuk isu-isu yang dinyatakan, yang memberikan kesan pencapaian ESD : Berpandangan jauh – dapat kepada kesejahteraan manusia. membayangkan masa depan yang lebih baik. Analoginya ialah jika kita tahu arah destinasi kita, Biodiversity Pendekatan pendidikan formal, tidak kita akan tahu cara untuk sampai ke situ. Pemikiran formal dan informal adalah penting kritis dan kreatif – belajar untuk mempersoalkan untuk memperkenalkan ESD. Oleh sebab sistem kepercayaan yang sedia ada dan mengenal ESD ialah proses sepanjang hayat, maka sektor pasti andaian yang mendasari pengetahuan kita, pendidikan formal, tidak formal, dan informal prespektif dan pendapat. Pemikiran sistematik – perlu bekerjasama untuk mencapai matlamat mengakui kekompleksaan dan mencari hubungan kelestarian tempatan. Bagi mana-mana komuniti dan sinergi apabila cuba mencari penyelesaian atau negara, melaksanakan ESD merupakan tugas sesuatu masalah. Menjalinkan perkongsian – Population / Poverty yang amat besar. Namun begitu, pendidikan formal menggalakkan dialog dan perundingan, belajar (berdasarkan kurikulum, tugasan dan kelayakan untuk bekerja bersama-sama. Penglibatan dalam formal) tidak mendukung tanggungjawab pedagogi membuat keputusan – memperkasakan masyarakat. ini sendirian. Sektor pendidikan tidak formal (cth. $$$ Production / ConsumptionClimate change / Disasters
 17. 17. LEMBAR FAKTA 7 Sustainability @ USMSD-ESD:Daripada Pematuhan ke Komitmen Air dan sanitasi: Dalam situasi ini, kawasan ini menunjukkan prestasi yang lemah, dan hanya 50 peratus mengikut perancangan yang ditetapkan. Pendidikan: Bahagian ini merupakan satu daripada kejayaan kawasan ini – kadar bersih pelajar sekolah rendah yang berdaftar adalah lebih daripada 90 peratus. Manakala, kadar yang menamatkan pendidikan adalah agak mendukacitakan. Kesihatan: HIV/AIDS kekal sebagai ancaman utama. Kerjasama global: lebih ramai pegawai pembantu pembangunan, pekerjaan perdagangan dan belia antarabangsa diperlukan – kemajuan bahagian ini Berlaku peningkatan yang mendadak pada adalah amat perlahan. bilangan perjanjian SD-ESD pada dekad baru ini. Walau bagaimanapun, keberkesanan perjanjian Persediaan meja bulat Asia Pasifik untuk tersebut bukan sahaja memerlukan penerimaan WSSD 2002 di Kuala Lumpur meringkaskan tetapi pelaksanaan penuh. Berdasarkan berlakunya pelaksanaan SD di kawasan ini: pertambahan perjanjian alam sekitar multilateral (MEA) yang bertujuan menggalakkan SD, maka Kemiskinan mutlak semakin berkurangan tetapi penting bagi pihak kerajaan dan pemegang amanah lain ketaksamaan pendapatan telah meningkat. bekerja untuk mengubah komitmen antarabangsa ke komitmen kebangsaan dan tempatan serta bertindak. Pembangunan ekonomi yang pantas telah memacu pertumbuhan bandar raya mega bersama-sama Negara sedang membangun biasanya masalah yang berkaitan dengannya. terharu dengan pertambahan MEA, dengan pelbagai laporan komitmen dan keperluan Kepulauan Kecil Negara Sedang Membangun pelaksanaan mereka. Kebanyakan negara Asia (Small Island Developing States), kawasan ini amat Pasifik telah bertindak balas dengan mengambil mudah terdedah pada bahaya malapetaka semula pendekatan bersepadu, yang memodalkan sinergi, jadi dan antropogen, terutama sebagai akibat kesan meminimumkan konflik dan mempertimbang perubahan iklim. keseimbangan. Rangkaian penguatkuasaan ASEAN atas CITES merupakan model yang baik untuk Penyataan ‘National Agenda 21’ atau ‘Green Vision perkara ini. Pendekatan pelaksanaan bersepadu juga 21’ dan pergerakan tanggungjawab sosial korporat turut menjadikan aliran utama MEA penting dalam di kira-kira 26 buah negara telah menghasilkan strategi SD kebangsaan. perniagaan hijau yang lebih banyak. Secara keseluruhannya negara-negara Asia Aktor bukan-negara telah muncul sebagai faktor Pasifik sedang bergerak perlahan-lahan penting dalam mempromosikan SD. melalui MDG. Laporan bersama UN-ESCAP, ADB dan UNDP ‘A Future within reach 2008’ SD perlu dibiayai secara strategik melalui aliran memberikan penunjuk utama: dana luar, sumber fiskal dalam negeri yang baru dan oleh mekanisme inovatif. Kemiskinan: Kawasan ini telah berjaya mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan Keselamatan makanan dan tenaga terus menjadi yang berpendapatan US$1/hari daripada 31 kepada cabaran yang menggentarkan. 17 peratus, walaupun terdapat pertambahan penduduk. Teknologi alam sekitar yang baik – untuk kecekapan pengeluaran, bahan buangan yang minimum, capaian Kematian maternal: Nisbahnya semakin bertambah dan kemampuan – perlu dipindahkan dari negara baik iaitu daripada 395 kematian bagi setiap membangun ke negara sedang membangun. 100,000 orang pada 1990 telah berkurang kepada 300 kematian pada 2000. Namun begitu, seramai Potensi fenomena semula jadi yang buruk 250,000 wanita meninggal dunia ketika melahirkan bertukar menjadi malapetaka semakin anak atau kerana komplikasi kehamilan setiap tahun. meningkat disebabkan faktor-faktor
 18. 18. 2 antropogen, yang menjadikan frekuensi, Komitmen USM untuk menjadikan keganasan dan kesan malapetaka ini kelestarian aliran utama (SD-ESD) dalam bertambah buruk. Pengurusan risiko aktiviti USM bermula dengan inisiatif APEX Water malapetaka disifatkan sebagai komponen penting dan penubuhan CGSS (Centre for Global dalam pembangunan negara dan pengurangan Sustainability Studies). Peranan utama CGSS kemiskinan oleh semua kerajaan, agensi bantuan adalah untuk: dan komuniti penyelidikan di kawasan ini. Salah satu contoh kesedaran kepentingan DRM ialah Memainkan peranan sebagai pemangkin dalam pembinaan Sistem Amaran Tsunami Lautan Hindi. usaha memudahkan inisiatif antara disiplin dan pelbagai disiplin yang diperlukan untuk Energy Pendidikan merupakan fokus bagi empat menggalakkan pengajian lestari. inisiatif global utama yang dilancarkan sejak tahun 2000: Menyumbang pada pengajaran dan pembinaan kapasiti berasaskan penyelidikan, terutama di MDG (The Millennium Development Goals) – Malaysia dan negara sedang membangun yang lain, lapan matlamat dengan tarikh matlamat pada dengan memberikan fokus pada kebimbangan 2015 individu, antarabangsa dan sistemik. Health Pendidikan untuk semua (Education for all -EFA) Menghayati kuasa atau prinsip dan amalan ESD - enam matlamat dengan tarikh matlamat pada sebagai cara terbaik untuk membangunkan 2015 keupayaan dan mengubah set minda yang diperlukan untuk peralihan lestari seperti yang UNLD (The United Nations Literacy Decade) – dibayangkan oleh USM-APEX. Agriculture dari 2003 hingga 2012 Memainkan peranan sebagai forum untuk ESD (The United Nations Decade of Education berdialog dan idea baru for Sustainable Development) – dari 2005 hingga 2014 Memainkan peranan sebagai hab kepada komuniti terpelajar antarabangsa. Walaupun setiap satunya mempunyai fokus Biodiversity yang berbeza, inisiatif tersebut mempunyai Memainkan peranan sebagai penghubung antara banyak persamaan dari segi prinsip dan juga komuniti akademik negara dan antarabangsa matlamat umum. Oleh yang demikian, penting dengan pembuat dasar, sektor korporat dan agar persamaan dan matlamat bertindih ini masyarakat. difahami oleh orang yang bertanggungjawab untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Di samping itu, Menggalakkan sinergi dengan mengelakkan pertalian yang berkesan dan sinergi wujud antara pertindihan, mengisi jurang dan menggalakkan agensi pelaksana untuk memaksimumkan kesan semangat berpasukan secara sedar. Population / Poverty inisiatif tersebut serta mengurangkan pertindihan yang membazir. Berhati-hati memprofil dan mengatur kedudukan Pusat agar menjadi ketua dalam hal-hal berkaitan SD/ESD pada pelbagai peringkat $$$ Production / ConsumptionClimate change / Disasters
 19. 19. LEMBAR FAKTA 8 Sustainability @ USMPenyepaduan SD-ESDdi Institusi Pengajian Tinggi Pendidikan untuk Pembangunan Lestari (ESD persekitaran terhadap ekonomi dan sosial tidak harus - Education for Sustainable Development) diabaikan. menawarkan laluan bersepadu yang terbaik ke arah kelestarian di universiti-universiti. Pendekatan yang hampir serupa dapat dilihat Berbekalkan himpunan pakar yang ramai dari melalui model ‘Three Pillar’ atau model pelbagai bidang atau disiplin, kemudahan penyelidikan ‘Three-legged Stool’ dalam Pembangunan yang berkualiti tinggi, prasarana yang terbaik dan Lestari. Melalui model ini, imejnya kelihatan berbeza kohort pelajar yang mempunyai pelbagai minat dari kerana ketiga-tiga tunggak atau tiangnya bersaiz sama segi akademik, secara perbandingannya, universiti untuk melambangkan kestabilan. Walaupun model mempunyai kelebihan untuk mengalakkan konsep ini menjelaskan tentang kesamarataan setiap tiang kelestarian dalam komuniti mereka. Pembangunan tersebut, namun batasan persekitaran tidak diambil kira. lestari merupakan proses yang sangat kompleks dan tidak ada resipi standard yang boleh diikuti oleh seluruh masyarakat dunia. Universiti yang bernilai teras untuk Strong Sustainability model memperoleh ‘kebenaran’ dan berwawasan ke arah inovasi, dapat memainkan peranan yang lebih besar untuk membangunkan kemampuan pelajar supaya dapat menyesuaikan diri mereka demi mengharungi BIOSPHERE dunia yang senantiasa berubah-ubah. SOCIOSPHERE Triple Bottom Line of Sustainability ECONOSPHERE Environment Human Well- Being Society Economy Model ‘strong sustainability’ menyokong perkaitan secara hierarki antara ketiga-tiga sfera tersebut. Melalui model ini (Gambarrajah di atas), ketiga-tiga bulatan ini disusun bertindan di atas satu sama lain dan komponen persekitaran (biosfera) terletak pada bahagian luar sekali. Masyarakat dilihat sebagai sebahagian daripada subset komponen biosfera dan ekonomi ialah sebahagian Di dalam kebanyakan wacana global tentang daripada subset komponen masyarakat manusia. Pembangunan Lestari (SD-Sustainable Tanpa komponen biosfera, komponen lain tidak Development) atau kelestarian, model `Triple wujud.Walaupun model ini memperlihatkan perkaitan Bottom Line’ telah diterima ramai. Menurut yang ketara antara ketiga-tiga komponen tersebut, model ini, sekiranya ketiga-tiga komponen SD iaitu – namun model ini dilihat dari sudut pandangan ahli komponen persekitaran, ekonomi dan masyarakat – ekologi tentang kelestarian, tanpa mengambil kira diwakili oleh tiga lingkaran bulatan yang sama besar kemungkinan wujudnya inovasi dari segi ekonomi dan saling bertindih, maka bahagian di tengah-tengah dan sosial. Inovasi sedemikian berkemampuan untuk bulatan yang bertindih itu menunjukkan sempadan mengurangkan impak manusia terhadap persekitaran had kelestarian atau kesejahteraan manusia. Apabila sehingga ke tahap muatan bawaan bumi ini. Namun bulatan-bulatan itu menjadi semakin sejajar, luas begitu, keadaan ini memerlukan perubahan secara bahagian bertindih bertambah besar dan seterusnya radikal dari segi matlamat, model dan operasi had kelestarian turut bertambah (Gambarajah perniagaan yang lazim dilakukan. di atas). Namun begitu kita tidak boleh membuat andaian yang tidak realisitik bahawa pertumbuhan Aktiviti yang dijalankan oleh universiti ekonomi akan sentiasa berlaku apabila bulatan lain biasanya dikategorikan sebagai Pengajaran, semakin membesar, tetapi kita harus faham bahawa Penyelidikan dan Khidmat Masyarakat (juga gambarajah ini merupakan satu cara untuk menegaskan dikenali sebagai misi ‘Triple Bottom’). Misi betapa perlunya mengimbangi hasil ekonomi dengan ini merangkumi beberapa dimensi. Sebagai contoh, persekitaran dan sosial. Batasan yang ditetapkan oleh dimensi Pengajaran termasuklah pendekatan secara
 20. 20. 2 formal, tidak formal dan informal dan melibatkan sektor WEHAB. Terdapat juga cabaran tambahan pelbagai kaedah pelaksanaan seperti pembelajaran dari segi pelaksanaan yang berkaitan dengan bersemuka, pendidikan jarak jauh, pembelajaran ICT, tadbir urus, keselamatan, perdagangan dan Water dalam talian dan penekanannya berpusatkan kewangan (gambarajah WEHAB) . Setiap faktor pelajar dan pendekatan ini bertentangan dengan ini perlu dijalin secara sistematik dan perlahan- pendekatan berpusatkan guru yang hanya lahan ke dalam keseluruhan tenunan universiti bercakap dan menulis. Penyelidikan terdiri daripada sebagai sebahagian daripada inisiatif untuk penyelidikan secara fundamental dan secara aplikasi mengarusperdanakan kelestarian (gambarajah di (dan penyelidikan tindakan) manakala inovasi dan bawah). pemasaran merupakan bahagian yang bersepadu. Khidmat Masyarakat melibatkan komuniti universiti Energy dan komuniti di luar yang lebih meluas.- komuniti bandar dan kampung, komuniti industri, komuniti perniagaan, komuniti dasar serta semua jenis jaringkan dan rakan kongsi projek. ESD hanya boleh berlaku di dalam lingkungan rangka kerja pendidikan secara menyeluruh ini. Health Kita boleh mewakili misi `triple bottom’ ESD ini sebagai lingkaran bulatan yang bertindih, seperti juga gambarajah Venn untuk SD, untuk memperlihatkan persamaan dan perbezaannya. Dalam kes ini, ruang pada bahagian tengah-tengah bulatan dilihat sebagai darjah penyepaduan atau sejauh mana Agriculture tahap mengarusperdanakan kelestarian di dalam Para graduan dari institusi sedemikian sesebuah institusi. akan meninggalkan tempat itu berbekalkan pemikiran dan tingkah laku sebagai pejuang Tunggak institusi, yang kadang kala dikenali kelestarian. Sesebuah universiti yang sanggup sebagai komponen keempat SD atau ESD mengorak langkah ke laluan kelestarian yang seumpama perekat yang sentiasa ada untuk jarang diikuti ini melalui penyepaduan prinsip dan mewujudkan kestabilan kepada sistem. amalan ESD, akan lebih bersinergi secara dalaman Biodiversity Komponen institusi terutamanya merangkumi dan luaran. Secara dalaman, penyelidikannya akan pihak pengurusan tertinggi dan pentadbir lain, menjana pengetahuan baru untuk menyokong pelembagaan, strategi, dasar, jawatankuasa, aktiviti pengajaran dan latihannya dan pada prasarana, kemudahan dan kewangan atau boleh masa yang sama, universiti dapat mencari diringkaskan sebagai keseluruhan sistem korporat penyelesaian terhadap masalah kelestarian yang yang menyediakan persekitaran kerja keseluruhan berlaku di dalam kampus; Tunggak pengajarannya yang membolehkan ketiga-tiga komponen tersebut akan memperkukuhkan penyelidikan dengan beroperasi secara efisien. menyediakan bakal penyelidik yang berkualiti tinggi Population / dan turut melibatkan diri dalam inisiatif kelestarian Poverty Penyepaduan konsep kelestarian ke dalam di bawah pimpinan pelajar yang wujud di kampus; teras perniagaan universiti bermaksud projek khidmat masyarakat yang dilakukan oleh satu sistem perusahaan yang menghubung Universiti akan meningkatkan kredibilitinya di dalam $$$ kait cabaran utama kelestarian pada satu persekitaran pembelajaran dengan memberikan pihak dengan pendekatan pendidikan lebih peluang kepada pelajar untuk melibatkan diri yang berbeza pada pihak yang lain. Cabaran di dalam sessuatu projek itu secara langsung di terhadap kelestarian perlu dipilih secara teliti oleh samping memberi peluang kepada penyelidik untuk Production / setiap institusi.Walaupun kemajuan ekonomi adalah menjalankan kajian perintis dan prototip. Semasa Consumption kritikal untuk institusi yang serba kekurangan, kegiatan ini berlaku secara dalaman, masyarakat luar namun usaha melindungi persekitaran mungkin pula akan mendapat keuntungan yang lebih dengan harus diutamakan oleh industri yang berada. adanya ahli profesional yang mempunyai set minda Namun begitu terdapat beberapa pertimbangan yang melakukan sesuatu tindakan, melaksanakan sektoral yang universal. Pertimbangan ini telah kaedah berdasarkan penyelidikan dan mencari dijelaskan semasa World Summit on Sustainable penyelesaian terhadap masalah kelestarian yang Development (WSSD, Johannesburg, 2002) melalui utama, memperoleh idea inovatif yang dapatClimate change / akronim WEHAB (water, energy, health, agriculture, dipasarkan, melaksanakan projek perintis berskala Disasters biodiversity) dan difahamkan bahawa akan wujud mikro yang baik dan berupaya diulang semula dan beberapa isu seperti perubahan iklim, pengeluaran berkemungkinan dapat mengurangkan sebahagian yang tidak lestari, kepenggunaan dan pencemaran daripada cabaran kelestarian yang sedang dilalui serta peningkatan jumlah penduduk, kemiskinan oleh golongan yang terkebawah (‘the bottom dan isu ekuti yang akan memberi kesan kepada billion’)
 21. 21. LEMBAR FAKTA 9 Sustainability @ USMAliran Utama Kelestariandi USM Program pelaksanaan kelestarian USM seharusnya dapat membantu USM mencapai wawasan APEX: “Pendidikan Tinggi untuk Kelestarian Hari Esok”. Dalam bidangnya, hal ini bermaksud menjadikan Universiti sebagai sebuah institusi bertaraf dunia yang menyediakan pendidikan berkualiti tinggi menerusi pengajaran inovatif, kerjasama penyelidikan dan komuniti, membolehkan pelajar merentas dunia yang lebih luas untuk menjadi warga dunia yang cemerlang yang mempunyai keupayaan dan set minda untuk menghadapi cabaran lestari yang mendesak di Malaysia dan negara sedang membangun, terutama mereka yang berada dalam ‘golongan terkebawah’.. USM mensasarkan untuk mencapai wawasan tersebut menerusi strategi berikut: Pendidikan bersepadu; pengetahuan; kemahiran; perspektif dan nilai untuk kelestarian; akauntabiliti Institusi; Daya ‘Kekuatan” semasa USM merupakan usaha dan perkongsian; Kemahiran yang pelbagai; permulaan yang baik bagi perjalanan lestari Pembiayaan; Interaksi masyarakat; Pasaran baru; USM. Permulaan SWOT dan analisis situasi Pandangan global; dan Kecemerlangan. menunjukkan bahawa USM secara sedar telah mengamalkan kelestarian dalam pelbagai bidang Strategi pelaksanaan dan pelan tindakan seperti Geofizik dan Biofizik, Kejuruteraan dan APEX USM diperincikan di dalam dokumen Reka Bentuk, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Tadbir universiti: ‘Transformasi Pengajian Tinggi untuk Urus, Kesihatan dan Perubatan serta Sastera dan Kelestarian Hari Esok’, Laporan Bengkel Bukit Kemanusiaan. Analisis menunjukkan bahawa terdapat Merah dan Vistana dan Pelangan Perancangan 65 kursus yang sedang ditawarkan dan 99 projek Kelestarian USM-APEX..Dalam jangka masa pendek, penyelidikan yang telah disiapkan dalam tempoh 9 penekanan adalah pada ‘kemenangan awal’. Bagi jangka tahun yang nyata berkaitan kelestarian. Portfolio masa sederhana ke jangka masa panjang, perancangan perkhidmatan dan perangkaian USM juga didapati adalah untuk menilai semula dan mengorientasikan mengagumkan, dengan 275 MOU dengan banyak semula keseluruhan wawasan universiti - pengajaran, institusi di hampir 30 buah negara. penyelidikan, jaringan masyarakat dan institusi – untuk memperbaik kecekapan, meningkatkan hubungan dan Pelan Perancangan Kelestarian Universiti meningkatkan daya saing. menerangkan cara untuk ‘ke sana’ dari ‘sini’ dengan jelas. Strategi untuk mencapai Pelan Perancangan Kelestarian Universiti wawasan APEX dirakam secara simbolik di dalam APEX cuba menyepadukan semua aktiviti pelan perancangan ‘rajah pokok lestari’ (Rajah universiti untuk mencapai dua matlamat di muka surat dua). Rajah pohon ini diolah untuk utama: i) menjadi universiti yang dikenali menyesuaikan wawasan ini dengan semangat dunia kerana kelestariannya ii)menjadi metafora USM sebagai ‘Universiti di dalam Taman’ universiti peneraju kelestarian. Dalam usaha yang memelihara ‘biji benih’ untuk bercambah, untuk mencapai matlamat tersebut, pendekatan membesar, berbunga dan berbuah secara simbolik serampang dua mata diperlukan – satu yang berfokus dan bersinergi. Pelan ini menerangkan strategi pada cabaran utama kelestarian dunia manakala yang dan panduan bagi USM untuk bergerak daripada lain berfokus pada kelestarian kampus. Pendekatan kekuatan semasa ke arah APEX menerusi lebuh raya pertama akan membina keupayaan pada peringkat kelestarian. Pelan ini juga menunjukkan bahawa USM individu, institusi dan sistemik untuk menghasilkan merancang untuk mengambil dua pendekatan selari graduan yang dilengkapi ilmu untuk menghadapi ke arah kelestarian: (i) Integrasi cabaran kelestarian cabaran lestari yang dihadapi oleh masyarakat global, dan (ii) pelaksanaan ukuran kelestarian khususnya dan dunia amnya. Pendekatan kedua akan kampus. Fokus kelestarian global digambarkan di menyediakan praktikum secara langsung, pengalaman dalam pelan ini menerusi pendekatan WEHAB dan perintis dan prototaip kepada para pelajar dan staf CC/P-C/P-P (Sila rujuk Lembar Fakta 3, di mukasurat untuk mengotakan perkara yang kita katakan (walk dua). Dalam usaha menggunakan pendekatan ini, USM the talk) dan menjadi contoh melalui teladan. tidak membayangkan bahawa usaha ini akan mudah dilaksanakan. Keyakinan bahawa prospek kejayaan

×