M1 ste3602 pembelian_&_perolehan_edited_by_hyt

1,217 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,217
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

M1 ste3602 pembelian_&_perolehan_edited_by_hyt

 1. 1. N SIN DA ME AN AN EH US OL UR ER G II IF AT ULP N AN I P PE M N RA HI I A UK EM I M RZ 2K SH MA 3 60 HA T B B ST E N AYA HA RH SE O RO AN N D
 2. 2. OBJEKTIF• Memahami prosedur penerimaan barang-barang dari pembekal• Mengenalpasti prosedur penyimpanan, kawalan stok dan inventori• Membanding beza penggunaan borang-borang dalam pengurusan harta, modal, inventori dan stok bekalan peralatan pejabat• Analisis carta aliran pelupusan harta kerajaan
 3. 3. PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 5 TAHUN 2004ARAHAN PERBENDAHARAAN 41 ADA 2 BAHAGIANPanduan Penggunaan Penjenisan Kod dan PerbelanjaanKod dibahagikan kepada 4 peringkat1. Objek Am – Suatu kumpulan objek sebagai perbelanjaan atau hasil2. Objek Sebagai – Sesuatu jenis perbelanjaan atau hasil yang dijeniskan di bawah objek am3. Objek Kumpulan Lanjut – Suatu kumpulan objek- objek lanjut4. Objek lanjut – Suatu jenis perbelanjaan atau hasil yang dijeniskan di bawah suatu Objek Kumpulan Lanjut.
 4. 4. 10000 – Emolumen yang hanya untuk jawatan tetap sahaja29300 – Bayaran kepada pekerja kontrak, sambilan dan sepenuh masa yang tidak menyandang jawatan-jawatan tetap sahaja21000 – Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup dihadkan untuk perbelanjaan bagi kakitangan perkhidmatan awam sahaja.(tidak termasuk pengangkutan orang awam)
 5. 5. 13000 - Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan14000 - Objek Sebagai untuk bayaran lebih masa15000 - Faedah- kewangan yang lain20000 - Perkhidmatan dan bekalan22000 - Pengangkutan Barang-barang23000 - Perhubungan dan Utiliti
 6. 6. 24000 - Sewaan25000 - Bahan makanan dan minuman26000 - Bekalan Bahan Mentah dan Bahan- bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan27000 - Bekalan dan Bahan-bahan Lain28000 - Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli29000 - Perkhidmatan Ikhtisas dan Lain-lain Perkhidmatan Yang Dibeli
 7. 7. 30000 – Aset32000 – Bangunan dan Pembaikan Bangunan33000 – Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan34000 – Kenderaan dan Jentera35000 – Harta Modal – harta modal Yang lain36000 – Binatang, Pokok dan Benih
 8. 8. PEROLEHAN DAN PENGURUSAN MESIN, PERALATAN DAN BAHANPerolehan •Prosedur Perolehan •Pembelian Penyimpanan, •Merekod penerimaanKawalan stok dan barang inventori •Verifikasi stokPengurusan •Pengiraan Stok •Pelupusan •Penyenggaraan
 9. 9. • Pesanan TerusPembelian • Bekalan/Perkhidmatan • <Perbelanjaan Tahunan tidak melebihi RM 50,000.00 mana-mana syarikat dengan harga berpatutan • <RM 20,000.00 – pembekal berdaftar dgn Pusat Khidmat Kontraktor & Kerja Kelas F • > RM 20 K - <100,000 • Perolehan secara pusingan/undian /sebutharga
 10. 10. Sebutharga • Bekalan/Perkhidmatan • <RM 50,000.00 - <200,000. • < RM 20,000.00 – RM 200,000 Kerja Kontraktor berdaftar PKK • RM 20,000.00 – RM200,000. Kerja kecil , undian/pusingan Kontraktor kelas F berdaftar PKK
 11. 11. • PerolehanTender • <RM 200,000.00 pengecualian peraturan Kelulusan Kem. Kew • KEW PA2, KEW PA2 A – Rekod Daftar Harta ModalPenerimaan • KEW PA 3 – Daftar Inventori Barang • KEW PA 4 Daftar Stok Bekalan Pejabat • KEW PA 6 Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori
 12. 12. KAEDAH MEMBUATSAMBUNGANPEMBELIAN AMAUN PEROLEHAN TINDAKANTIDAK MELEBIHI Gunakan Panjar Wang RuncitRM 500Kurang RM 50,000 Pembelian runcit melalui pembekalsetahun tidak berdaftar dgn Kem. Kew.Melebihi RM 10,000 Pembelian runcit daripadadan kurang RM pembekal yang berdaftar dgn Kem.50,000 Kew.
 13. 13. KAEDAH MEMBUAT PEMBELIAN AMAUN TINDAKAN PEROLEHANPembelian RM Mempelawa sebut harga sekurang-20,000 hingga RM kurang drpd 5 pembekal berdaftar50,000 setahunPembelian melebihi Tender TerbukaRM 50,000
 14. 14. JAWATAN KUASA PEMBELIAN MELALUI PESANAN TEMPATAN AHLI PERANAN TUGASPengetua/ Pengerusi • Memberi anggaran peruntukan mengikut pecahan kepala & unitGuru Besar • Pecahan Kepala • OS 21,000, 0S 27000 • OS 32,000 • Unit • Bidang KHSR
 15. 15. JAWATAN KUASA PEMBELIAN SAMBUNGAN MELALUI PESANAN TEMPATAN AHLI PERANAN TUGASGuru AJK Mengadakan perbincanganPenolong dgn guru KBSM/KHSRKanan, Guru tentang perancanganKanan mata pembelian berdasarkan stokpelajaran atau semasa utk diserahkanGuru Panitia. kepada pengerusi utk membuat keputusan
 16. 16. PROSES PEROLEHAN/PEMBELIAN MELALUI SEBUT HARGA Menyediakan spesifikasi alat dan bahan Mendapatkan sebut harga (quotation)Jawatankuasa sebut harga memilih pembekal Membuat Pesanan Menerima bahan/alatan dan nota hantaran
 17. 17. Menenerima invois dan menandatangani Sekiranya berpuashati dgn barangan yang dihantarMerekod ke dlm stok/Inventori/Kad-kad stok Invois dicop dgn mencatatkan nombor muka surat dan nombor buku stokMenyerahkan Invois kpd Kerani Kewangan
 18. 18. PENDAFTARAN ASETA. KAD HARTA MODAL (KEW. PA 2 & KEW PA-2A) DAN KEW. PA-4B. DAFTAR INVENTORI (KEW. PA-3) DAN KEW. PA-5)
 19. 19. TATA CARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAGI MENGURUSKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI MELIPUTI:BAB A : PenerimaanBAB B : PendaftaranBAB C : Penggunaan, Penyimpanan dan PemeriksaanBAB D : PenyelenggaraanBAB E : PelupusanBAB F : Kehilangan dan Hapus kira
 20. 20. ASETBermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan kerajaan yang dibeli dengan wang kerajaan, yang diterima melalui peroses perundangan
 21. 21. ASET ALIHBermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat kesatu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan
 22. 22. KUMPULAN ASET ALIHTerbahagi 2 kumpulan iaitu:1. HARTA MODAL – aset alih yang perolehan asalnya RM 1000.00 dan keatas setiap satu dan memerlukan penyelenggaraan secara berjadual2. INVENTORI – aset alih yang harga asalnya kurang RM 1000.00 dan tidak memerlukan penyelenggaraan
 23. 23. Daftar • KEW. PA-2Harta •KEW. PA-2Amodal (BAHAGIAN B) •KEW. PA-4 •KEW. PA-6 •KEW. PA-7 •KEW. PA-8
 24. 24. Daftar • KEW. PA-3Inventori •KEW. PA-5 •KEW. PA-6 •KEW. PA-7 •KEW. PA-8
 25. 25. KEW PA4 • Semua barang seperti alat tulis,Daftar Stok serta alat kelengkapan pejabatBekalan yang rendah nilainya dan tidakPejabat ekonomik • Daftar dalam bentuk buku • Butir yang direkodkan: a.Jenis b.Unit Pengukuran c.Bilangan d.No. Pesanan
 26. 26. KEW PA6 • Bertujuan merekodDaftar pergerakan sebarang hartaPergerakan modal atau inventoriHarta Modal& Inventori •Butir yang perlu direkodkan ialah: a. Jenis b. Jenama c. No. Siri pembuat d. No. Siri pendaftaran e. Bilangan
 27. 27. PENGELUARAN BARANGSISTEM MDKD/FIFO• Ketua Jabatan mengeluarkan surat hendaklah dicatat dalam Kad Petak dan Kad Stok dengan kadar segera supaya baki sentiasa dikemaskini• Pemohon hendaklah menunjukkan borang permintaan dan pastikan borang permohonan dikembalikan• Baucer pengeluaran Barang (Kew 300A1) digunakan bagi semua pesanan barang• Peminjaman sementara didaftarkan dalam daftar pinjaman (KEW 300B)
 28. 28. VERIFIKASI STOKTUGAS-TUGAS PEMVERIFIKASI STOK• Lawatan mengejut berasaskan kpd verifikasi stko fiskal yang disediakan• Mengira stok dan mencacat baki fiskal dihadapan penyelenggara stor• Ditandatangani jika angka-angka didapati sama• Laporan pemeriksaan ( KEW.PA17)
 29. 29. OBJEKTIF VERIFIKASI STOK• Mengesahkan ketetapan rekod bagi menentukan jumlah stok fizikal barang adalah sama dengan baki yang tercatat dalam Kad Kawalan Stok dan Kad Petak• Mengenalpasti segala kekurangan dan kelebihan dan kelebihan dalam pengurusan stok• Mengenal stok yang tidak boleh diguna, rosak,dan usang serta mengesyorkan tindakan wajar ke atas stok tersebut• Mengesan kemungkinan berlaku penipuan, kehilangan dan kecurian• Menentukan aktiviti pengurusan stor berjalan lancar dan teratur
 30. 30. PENKELASAN BARANG-BARANGTidak menarik – verifikasi tiap-tiap 2 tahun sekali Menarik – verifikasi setiap tahunSangat Menarik – tidak kurang dari 2 kali setahun
 31. 31. a) “ PENGIRAAN STOK” Tanggungjawab penjaga stor Rancangan pusingan pengiraan stok Lebihan dan Kekurangan Lebihan dan kekuranganPelupusan Barang
 32. 32. Prosedur PelupusanBarang tidak melebihi RM 100 bagi setiap satu dantidak melebihi RM5000o Pengetua lantik 2 orang Pegawai Pemeriksao Borang Kew 300o Barang tidak melebihi RM 10,000 bagi setiap satuatau RM 300,000 keseluruhano Barang RM 10,000 bagi setiap satu atau tidakmelebihi RM 300,000 keseluruhan
 33. 33. Syarat pelupusan1.RM 100 bagi setiap barang dan RM 5,000 -Peg. Pengawal JPTeknikal dan JPN2.<RM 10,000 setiap barang dan RM 300,000 -Peg. Pengawal KPM dan KSU3.>RM 10,000 setiap barang dan RM 300,000 -Perbendaharaan Malaysia
 34. 34. Cara pelupusan barang• Jualan lelong• Jualan melalui tender• Secara tukar beli• Pindahan
 35. 35. SEKIANTERIMA KASIH
 36. 36. Tutor :Rosehan b. HashimLecturer:Norhayat B MarzukiLearning Centre :Universiti Putra MalaysiaSemester Year :Semester 01 2011/12

×