Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6 1kertas-konsep-bicara-berirama ms138-141-2

hfhdhdtdkdk

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

6 1kertas-konsep-bicara-berirama ms138-141-2

  1. 1. 138 BICARA BERIRAMA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP KERTAS KONSEP BICARA BERIRAMA SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1.0 PENDAHULUAN Bicara Berirama diperkenalkan sebagai satu pertandingan atau persembahan bahasa puisi/prosa dalam bentuk berkumpulan. Pasukan akan membentuk satu paduan suara tematik yang menghayati hasrat atau tema untuk diperdengarkan kepada audiens. Kesepaduan dan keseragaman bersuara ini akan dikawal oleh seorang peserta yang bertindak sebagai konduktor. Aktiviti ini melibatkan pelbagai bentuk suara individu yang disatukan untuk menyampaikan mesej pasukan atau kumpulan. Dalam kumpulan/pasukan itu akan ditonjolkan pelbagai intonasi suara seperti suara-suara halus dan garau, lembut dan kasar, lelaki atau perempuan, seruan dan laungan yang nyaring serta berbagai-bagai lagi. Suara individu boleh digunakan sebagai suara solo. 2.0 PENGENALAN Bicara Berirama adalah pertandingan yang dianjurkan oleh Sub Unit Bahasa Melayu, Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pelajaran Malaysia. Diharapkan dengan pertandingan ini akan dapat menggalakkan dan meningkatkan penguasaan serta penggunaan bahasa Melayu Baku dan bahasa Melayu yang indah dalam kalangan murid-murid sekolah menengah khasnya. 3.0 SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN 3.1 Sasaran Pertandingan ini terbuka untuk murid menengah rendah (Tingkatan Peralihan, 1,2 dan 3) saja. Setiap kumpulan/pasukan mestilah dari sekolah yang sama. Digalakkan penyertaan berbilang kaum. 3.2 Masa Persembahan hanya dihadkan selama 12 hingga 15 minit. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  2. 2. 138 BICARA BERIRAMA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 3.3 Kumpulan Setiap kumpulan/pasukan mestilah berjumlah 27-30 orang termasuk seorang konduktor ). Setiap kumpulan/pasukan mestilah diiringi oleh 4 orang guru pengiring. 3.4 Teks/Skrip Skrip adalah bertema sama ada dalam puisi atau prosa. Skrip mestilah dikarang/reka sendiri dan autentik. Setiap pasukan TIDAK DIBENARKAN membaca atau merujuk nota/teks/bahan bercetak dan bertulis semasa membuat persembahan. Skrip yang dikarang/reka mestilah tidak menyentuh isu-isu sensitif seperti agama, kaum, budaya dan peribadi seseorang. Skrip yang dikarang hendaklah dihantar kepada penganjur selewat-lewatnya dua (2) minggu sebelum pertandingan. 3.5 Pakaian Semua peserta mesti memakai pakaian seragam dan bersesuaian yang mengikut tema pertandingan yang akan ditetapkan. Hanya konduktor dibenarkan memakai sarung tangan putih. 3.6 Alatan Penggunaan mikrofon adalah tidak digalakkan. Sekiranya ada, mikrofon tersebut hendaklah diletakkan dua (2) meter daripada peserta. 3.7 Sokongan Sebarang alatan/sokongan seperti nyanyian, lakonan, berdrama prop, bahan latar yang bertujuan untuk membantu persembahan, latar bunyi sama ada dalam bentuk elektronik, bercetak atau bertulis tidak dibenarkan. Rakaman muzik minus one sahaja dibenarkan pada segmen permulaan dan penutup persembahan. 3.8 Pentas Susunan pasukan di pentas adalah bebas mengikut kreativiti pasukan masing-masing. Susunan yang dibenarkan tidak melebihi tiga baris. (Peraturan pergerakan masih kekal seperti di atas). 4.0 LARANGAN Peniruan bunyi dan suara dibenarkan tetapi tidak menyentuh sensitiviti kaum, agama dan budaya masyarakat Malaysia secara langsung 5.0 KRITERIA PENGHAKIMAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  3. 3. 138 BICARA BERIRAMA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 5.1 Persembahan Ujaran (30 markah) Kejelasan, ketepatan dan keseragaman kata, frasa atau ungkapan dengan intonasi, rima dan irama yang sesuai 5.2 Keseragaman persembahan (15 markah) Formasi berbentuk objek dan pergerakan setempat. 5.3 Kreativiti (10 markah) Kesesuaian, kepelbagaian dan keselarasan suara dan gerak yang bermakna serta rakaman muzik yang sesuai.(minus one) 5.4 Kesan bunyi (5 markah) Bunyi gerakan fizikal seperti tepuk tangan, petikan jari, hentakan kaki dan lain-lain lagi 5.5 Penghayatan (10 markah) Ekspresi mimik muka dan bahasa tubuh 5.6 Tempo dan ritma (10 markah) Sela masa yang tetap dan dalam bentuk kumpulan, Jeda antara segmen, Ad-lib (sahut-menyahut) antara SUARA SOLO dan SUARA RAMAI 5.7 Konduktor (20 markah) Keselarasan gerak tangan, Mimik Muka, Tempo dan Kepimpinan 5.8 Penalti (tolak 10 markah) Sekiranya menyentuh isi-isu yang dinyatakan dalam syarat-syarat pertandingan, membawa dan menggunakan bahan sokongan, melebihi had masa atau kurang 5 minit dan persembahan yang keterlaluan. 5.9 Skrip 5.9.1 Tema/Mesej (10 markah) Isi yang bernas, sesuai dan jelas mengikut tema dan mencapai kehendak audiens. 5.9.2 Bahasa ( 40 markah) Baku dan gramatis. Penggunaan kata, frasa dan ungkapan. Bahasa percakapan (dialog) yang digunakan sesuai. Penggunaan bahasa bombastik dan dialek tidak digalakkan 5.9.3 Cerita (30 markah) Ada kesinambungan cerita . Jalan cerita jelas dan menampakkan keaslian (originality). Arahan dalam skrip dinyatakan dengan jelas dan difahami KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  4. 4. 138 BICARA BERIRAMA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 5.9.4 Watak (10 markah) Mempunyai watak SUARA SOLO dan SUARA RAMAI. Kesesuaian penampilan watak dengan ujaran 5.9.5 Kreativiti (5 markah) Mempunyai unsur kecindan untuk melengkapkan jalan cerita , Menggunakan frasa ujaran tertentu yang biasa didengar khalayak dan sesuai dengan tema 5.9.6 Markah Bonus (5 markah) Memperaga dan mempersembahkan skrip untuk memperlihat kesungguhan pasukan Menyediakan sinopsis atau kandungan dalam skrip 6.0 KEPUTUSAN HAKIM ADALAH MUKTAMAD 7.0 HAL-HAL LAIN Bagi perkara-perkara yang tidak dinyatakan dalam syarat pertandingan pihak Jawatankuasa Pengelola Pertandingan berhak untuk membuat keputusan dan setiap keputusan adalah muktamad. 9.0AM Sebarang pindaan adalah tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

×