Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slik sparer du smartere

Introduksjon til sparing og investering i aksjer og fond.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Slik sparer du smartere

 1. 1. Slik sparer du smartereLær om aksje- og fondssparingSissel Olsvik Vammervold / Spareøkonom
 2. 2. Agenda• Sparing og investering – hva er dette?• Hva er en aksje?• Hva er et fond?• Hvorfor spare i aksjer og fond?• Slik setter du sammen en spareportefølje• Hvordan spare smartere?
 3. 3. Sparing og investering…
 4. 4. Din økonomi og sparingJobbForbrukSparingDin Økonomi. Økonomi handler om å håndtere ressurser og bruke disse på en smartmåte. Men økonomi innebærer også at vi tvinges til å gjøre valg, for eksempel å avstå fra åbruke ressurser i dag for å kunne bruke dem senere – altså å spare.Sparing. Når vi avstår fra å bruke pengene i dag vil vi ha kompensasjon for den tiden vilar være å bruke pengene. Vi vil også ha kompensasjon for pengenes reduksjon i verdi(inflasjon), og dersom vi tar risiko vil vi ha kompensasjon for dette også. Kort sagt:- Vi krever avkastning på sparepengene våre.
 5. 5. Nordmenn og sparingSparing0 20 40 60 80 100Bank/høyrentekontoEgen bolig / boliglånAksjefondEnkeltaksjerRentefondKombinasjonsfondAnnetJeg sparer ikkeHvilke spareformer benytter du?Kilde: Den Store Spareundersøkelsen Kilde: SSBBolig57%Hytter6%Bankinnskudd12%Aksjer ogaksjefond5%Kollektivpensjonssparing14%Annenfinanssparing6%Husholdningenes formue
 6. 6. Hvordan skal jeg spare?Bankkonto eller høyrentekonto?Aksjer?Betale ned på boliglånet?Aksjefond?Pengemarkedsfond?Obligasjonsfond?Andre spareprodukter?Private equity?Eiendom?Pensjonsprodukter?
 7. 7. Bankinnskudd(ca 4 %)Rentefond(ca 5 %)Bolig /Kombinasjonsfond(ca 6 %)Aksjefond(ca 8 %)Aksjer(ca 10 %)Ingen avkastning uten risikoDet finnes utallige spare- og investeringsprodukter, og det er ditteget syn på risiko og muligheter som bestemmer.Forventet årligavkastning %(Forventet)RisikoDU BØR HA EN PLAN:• Hva er målet med sparingen?• Hvor lenge skal du spare?• Hvilken risiko (svingninger) kan du tåle?Svaret på disse spørsmålene bestemmer hvordandu skal spare.Tips! Jo lengre tidshorisont jo større risiko kan du ta
 8. 8. NyTV, sofa, seng, kjøleskap etc.LengreferieturBil og båtHyttePensjonHva er formålet?Jo lenger tidshorisont, jo større risiko kan du ta, og desto høyere erforventet avkastning.Avkastningog risikoTidshorisont
 9. 9. Viktig å aldri glemme:”Invester aldri penger i selskapereller produkter du ikke forstår.”Warren Buffet(kjent som verdens beste investor)
 10. 10. Hva er en aksje?
 11. 11. Hvorfor ble de rike?• Hvordan har de skapt formuen?EIERSKAP
 12. 12. Hva er en aksje?• En aksje er en direkte eierandel i et selskap.– Eks: Eier du en aksje i Statoil, eier du dermed en del av selskapet– Når man ganger alle aksjene i et selskap med prisen per aksje, fårman verdien på selskapets aksjekapital.• Eksempel på aksjer man kan handle på Oslo Børs:• Hvorfor og hvordan gir aksjer avkastning?– Som aksjeeier i et selskap, har du en rett på veksten / overskuddetsom skapes i selskapet. Dette gis i form av utbytte.– Selskapets verdiskaping og utvikling – verdien på aksjene stiger.
 13. 13. Hva er et fond?
 14. 14. Hva er et fond?STARTMÅLDEREFORVALTERFONDAVKASTNING
 15. 15. Fondstyper
 16. 16. Hvorfor spare i aksjer ogaksjefond?
 17. 17. Fordi det historisk sett har gitt bestavkastning!Aksjemarkedet stiger over tid og gjenspeilerverdiskapningen i samfunnet.
 18. 18. Myter og ”vanlige” uttalelser• Aksjemarkedet er et nullsumspill• Gambling• Farlig• For de rike• For de som kan økonomi• Komplisert og vanskeligDETTE ER FEIL! Og ubevisst er nesten alle i dag endel av aksjemarkedet gjennom jobb,pensjonsordninger, transport og reise, daglig forbruko.s.v.
 19. 19. Du deltar allerede i ett eller flere leddINVESTORERFORBRUKERE
 20. 20. Hva betyr 1% mer i avkastning over tid?100.000 kroner plassert i dag har på 20 år med 10% avkastning voksttil 680.000 kroner, mens med 4% avkastning kun til 210.000 kroner.
 21. 21. Prisen du må betale er større risikoLa det svinge.Oppturene er flere og større enn nedturene.-100%-50%0%50%100%Årlig avkastning 1996 - 2013-30%-20%-10%0%10%20%Månedlig avkastning 1996 - 2013
 22. 22. Slik setter du sammen enspareportefølje
 23. 23. Hvor mye skal i aksjer og hvor mye i renter?Aksjer60%Eiendom5%Renter35%Hva gjør oljefondet?
 24. 24. Hva er best? Aksjer eller fond?• Fordeler Aksjer– Du kan velge akkurat den aksjen du erinteressert i.– Du kan sette sammen en porteføljebestående av flere aksjer etter denfordelingen du synes er best.– Forvaltningen, håndteringen avaksjene, kan skje til en lavere kostnadettersom du gjør en stor del av jobbenselv.• Ulemper Aksjer– Ofte må du ta beslutninger selv, foreksempel å delta i nye emisjoner, tastilling til oppkjøpsbud og annet.– Et lavt sparebeløp kan gjøre detvanskelig å spre risikoen på flere ulikeaksjer på en kostnadseffektiv måte.– Salgsgevinst, aksjeutbytte med mer mårapporteres.• Fordeler Fond– Fondets forvaltere har tilgang tilekspertise ved valg av aksjer.– Du slipper å rapportere gevinst/tap. Altskjer automatisk.– Du får en bedre risikospredning fra førstehundrelapp.• Ulemper Fond– Stor forvaltningskapital - fondet måfokusere på de største selskapene.– Ikke alle fond klarer å slå indeksen desammenligner seg med.– Avgiftene tas ut i prosent, noe som gjørdet dyrt om du skal plassere et størresparebeløp.– Det store antallet fond og fondenesulikheter kan gjøre det vanskelig åvelge.Aksjer krever mer tid og kunnskap enn fond
 25. 25. Hvordan finne de beste aksjene og fondene?Dette er et spørsmål mange lurer på, men som ingen har en eksakt fasit på.• Hjelpemidler ved valg av fond:• Nordnet Top 30 og Investeringsguiden• Morningstarstjerner (5 stjerner = blant10% beste innen sin kategori)• Avkastning over tid – 3/5/10 år• Fondsoversikten sorterer for deg• Men husk også å se på risikoen(dvs standardavviket) fondet hartatt.• Les aviser og blader som for eksempelDine Penger.• Gå inn på www.altomfond.no”• Hjelpemidler ved valg av aksjer:• Analyser (…men vær kritisk)• Nyheter• Egen kunnskap• Nøkkeltall• Les næringslivsaviser, og blader somDine Penger og Kapital.Men husk: Det viktigste for å få avkastning er å delta!
 26. 26. Forslag på en aksjeportefølje• Mellom 5 og 10 aksjer for å diversifisere• Ikke kjøp noe du ikke skjønner/forstårDeg selv
 27. 27. Forslag på en fondsporteføljeRentefondGlobaleaksjefondNorsk/NordiskaksjefondVekstmarkeds-og/ellerbransjeaksjefondHøyrentefondDu bestemmer hvor mange spilleredet skal være på banen
 28. 28. Timing• Å tjene penger i aksjemarkedet er i teorien veldig enkelt:-Kjøp billig og selg dyrt.• I praksis er det verre..• Tips:– Gå gradvis inn– Gå gradvis ut100.000 kroner60.000 kroner
 29. 29. • Oppnå høyere forventet avkastning til lavere risikoSmarteste måten å spare på:Månedlig sparingIllustrasjon fra DNB
 30. 30. Eksempel: Månedlig sparing• Oppnå høyere forventet avkastning til lavere risiko• Det er ingen bindingstid, og det koster ingenting å kjøpeeller å ta ut pengene• Du kan selv endre sparebeløp, trekkdato og stoppe trekk• Daglig verdioppdatering• Lavt minsteinnskudd: 100 kroner• Spre kjøpene OVER TID!• IKKE stopp spareavtalen nårmarkedet går dårlig!
 31. 31. Med fond er porteføljen ”ferdig” fra første krone
 32. 32. Slik sparer du smartere
 33. 33. Smart sparing• Velge riktige plasseringer i forhold til risiko• Plassere pengene klokt til lavest mulig kostnad• Dette kombinert med aksjemarkedets avkastning, det er åspare smartere
 34. 34. • Facebook: NordnetNorge• Twitter: @SisselNordnet• Blogg: Nordnetbloggen.no• Hjemmeside: www.nordnet.no

×