Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MadeToGrow - informasjon målgruppekartlegging 2016

HumanPotential AS utvikler et undervisningsopplegg – MadeToGrow - som skal bidra til at de unge skal få så gode forutsetninger som mulig for å klare seg i verdenssamfunnet og få et godt liv. Vår ambisjon er å nå elever, lærere/skoleledere og foreldre/foresatte og vi ønsker å forstå best mulig hvordan vi bør utvikle og tilby MadeToGrow for at det skal bli tatt i bruk og ha ønsket effekt.

Vi ønsker å høre fra elever (12-25 år), lærere/skolelesere og foreldre/foresatte. Ved å være besvare våre spørsmål er du med i trekningen av 10 GAVEKORT (fra Ditt Gavekort), verdi kr 500,- pr. gavekort.

Vennligst bruk denne linken dersom du er elev/student i alderen 12-25 år: https://humanpotential.typeform.com/to/LFI9FC
Vennligst bruk denne linken dersom du er lærer/skoleleder: https://humanpotential.typeform.com/to/XNwy2R
Vennligst bruk denne linken dersom du er forelder/foresatt: https://humanpotential.typeform.com/to/NujRoH

Tusen takk - din mening betyr mye for oss!

Med vennlig hilsen
Sissel Naustdal
HumanPotential AS

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MadeToGrow - informasjon målgruppekartlegging 2016

  1. 1. MadeToGrow Gi de unge best mulige forutsetninger for framtida – gjennom å få et vekstorientert tankesett sissel@humanpotential.no I www.humanpotential.no I Tlf: +47 922 90902
  2. 2. Hva gjør ditt tankesett med deg? • Vårt tankesett påvirker vårt ønske om å lære, vilje til innsats og evne til å takle motgang og håndtere feil. • Du kjenner kanskje både til de som aldri tror de får til noe, og de som ser muligheter framfor utfordringer? • Hvilket tankesett tror du er best for deg? • «Jeg gjorde det feil, jeg gir opp!» • «Hva lærte jeg som kan hjelpe meg til å klare det bedre neste gang?»
  3. 3. Å endre tankesett • Mange tror at våre evner og egenskaper er medfødt og noe vi ikke kan endre. Det er feil! Alle kan utvikle seg mye mer enn de fleste tror.* • Når du forstår hvordan du kan utvikle dine evner og egenskaper vil du klare å: • takle utfordringer og krav fra omverden på en bedre måte. • lære og utvikle deg mer på alle arenaer i livet. • mestre oppgaver du tidligere har trodd du ikke kan få til. • Bli mer robust så du håndterer motgang og nedturer bedre. • Det som er flott er at det går an å jobbe med å endre tankesett. * Dr. Carol Dweck, Stanford University, har gjennom nærmere 40 års forskning vist at «vekstorientert tankesett» (growth mindset) har stor effekt på motivasjon og prestasjon. Les gjerne mer her http://humanpotential.no/madetogrow/
  4. 4. MadeToGrow • Vi ønsker at de unge skal ha best mulig vekstvilkår når det gjelder å utvikle seg selv og sine evner. • MadeToGrow er et undervisningsopplegg som utvikler tankesett og styrker mestringstro og robusthet – så vi kan utvikle våre evner og egenskaper, samt takle utfordringer på skolen og livet ellers. • Dette er strategier for å gi de unge så gode forutsetninger som mulig for å klare seg i verdens-samfunnet og få et godt liv.
  5. 5. Enkelt og lett tilgjengelig • MadeToGrow er testet ved en ungdomsskole med gode resultater. • Nå ønsker vi å utvikle en nettbasert løsning for å gjøre programmet lett tilgjengelig for skoler, elever og foreldre. • Nettløsningen skal tilbys til elever, lærere og foreldre – enten alene eller som del av helhetlig undervisnings- opplegg for en klasse eller skole.
  6. 6. Hva sier elevene som har deltatt? • «Jeg har fått mer lyst til å lære.» • «Jeg har begynt å fokusere mer på innsats i stedet for resultat.» • «Jeg har lært utrolig mye og føler at det blir mye lettere å tenke positivt i fremtiden.» • «Nå tenker jeg at det jeg ikke klarer nå kan jeg klare senere.» • «Jeg har fått et sterkere syn på hva jeg skal gjøre for å oppnå det jeg vil i livet.» • «Jeg har blitt mer motivert» • «Jeg har fått bedre utvikling faglig og blitt bedre sosialt.» • «Nå forstår jeg at man ikke bare er en karakter, og at man kan alltid bli bedre på noe hvis man bare er villig til å prøve.»
  7. 7. Vi trenger å høre din mening! • Din mening er verdifull da det vil hjelpe oss å forstå hvordan vi bør utvikle og tilby MadeToGrow. • Vennligst klikk her for link til undersøkelsen http://humanpotential.no/hva-skjer/ • Vi takker for hjelpen og lover at vi vil jobbe videre med å lage et produkt som skal bidra til å gi de unge best mulige forutsetninger for framtida. • Ta gjerne kontakt om du har spørsmål: • Sissel Naustdal • sissel@humanpotential.no • Tlf.: 922 90902

×