Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NSC 2013, Recover-E® Op maat naar een Circulaire Economie

1,071 views

Published on

Een inspirende lezing van Ed Alting Siberg op het Sustainability Congres NSC 2013. Wilt u de presentatie nog eens rustig nalezen? Bekijk het dan hier!

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

NSC 2013, Recover-E® Op maat naar een Circulaire Economie

  1. 1. recover-e opmaat naar een circulaire economie Ed Alting Siberg Business Development Director SiSo “ICT Lifecycle”
  2. 2. Rapport TNO over kansen voor de circulaire economie in Nederland In het rapport Kansen voor de circulaire economie in Nederland berekent TNO de effecten van een toename in de circulaire economie voor heel Nederland. Deze worden ingeschat op een totaal van 7,3 miljard euro. Dit blijkt uit het TNO-rapport ‘Kansen voor de circulaire economie in Nederland’ dat staatssecretaris Wilma Mansveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, samen met de aanpak van het programma “van Afval naar Grondstof”. Een circulaire economie betekent een optimaal gebruik van grondstoffen, duurzaam gebruik van hulpbronnen, geen afval of uitstoot. Het TNO-onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer. Mansveld benut het als één van de bouwstenen voor ‘Van Afval naar Grondstof’. Met dit programma geeft de staatssecretaris invulling aan de kabinetsambitie voor Groene Groei. Kern van het programma is een optimaal gebruik van grondstoffen door het voorkómen van afval en het afval dat toch ontstaat beter te scheiden en te recyclen. Vertaald naar een mogelijke banengroei wordt er gesproken van 54.000 banen. Daarnaast is er volgens TNO nog een aantal spin-off kansen voor de Nederlandse economie te benoemen, bijvoorbeeld op het gebied van een sterkere kennispositie. Voorwaarden om dit tot een succes te brengen is volgens TNO een actieve overheid, die een consistente, multidisciplinaire en goed onderbouwde langetermijnstrategie neerzet die leidt tot een Nederlandse Circulaire Economie. Dit project is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
  3. 3. Verantwoord ICT-beheer is een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele keten. Het Recover-E programma stelt ICT gebruikers in staat om een essentiele bijdrage te leveren aan deze circulaire economie - Tracking & Tracing gedurende de gehele levencyclus - Economische waarde uit Re-use en Re-cycling - Transparantie in de gehele keten - Optimalisatie van het product ontwerp - Hardware van eigendom naar gebruikers fee - Innovatieve recycling met behoud van eigendom Voor meer informatie: www.recover-e.nl of bezoek onze Recover-e stand
  4. 4. Wat biedt Recover-e • Transparante ICT keten: toezicht op hardware, onderdelen en materialen in de lifecyle • Ondersteuning van sociale doelen zoals het Leger des Heils • Geoptimaliseerde hergebruik van hardware • Geoptimaliseerde terugwinning van materialen uit de hardware • Stimulering van innovatie recycling, nuttige toepassing en ontwerp (samenwerking met Universiteiten waaronder TU Delft) Voor meer informatie: www.recover-e.nl of bezoek onze Recover-e stand

×