Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakool Sirje Rekkor MA EHTE direktor
EHTE aastal 2009
EHTE lähikeskkond Konkurents ÕPPIJA D TÖÖANDJAD KOOL
Tehnoloogilised tingimused Teadusuuringud ja innovatsioon Uued tehnoloogiad Telekommunikatsiooni areng Interneti areng Pol...
EHTE missioon <ul><li>Koostöös tööandjatega koolitada kompetentseid, konkurentsivõimelisi ja ettevõtlikke töötajaid majutu...
EHTE põhiväärtused <ul><li>õppijakesksus </li></ul><ul><li>kvaliteet- õppekavad, õppejõud, õppekeskkond, praktikaõpe </li>...
EHTE peaeesmärk <ul><li>EHTE lõpetajal on valmisolekud areneda kompetentse ks , k onkurentsivõimelise ks ja ettevõtliku...
EHTE täna <ul><li>Rakenduskõrghariduse õppekavad: </li></ul><ul><ul><li>Hotellimajandus </li></ul></ul><ul><ul><li>Reisiko...
EHTE täna <ul><li>Rahvusvahelised projektid </li></ul><ul><li>Eesti projektid </li></ul><ul><li>Täiendkoolitus </li></ul><...
EHTE tugevused <ul><li>Liidripositsioon Eesti koolitusturul turismi ja majutuse valdkonnas rakenduskõrghariduse tasemel. <...
<ul><li>Hea maine! </li></ul>
EHTE tugevused <ul><li>Kaasaegsed, konkurentsivõimelised õppekavad, heal tasemel tehnoloogiline õppekeskkond ning kõrge k...
EHTE tugevused <ul><li>ÕPPIJAD - 350 õppurit päevases, õhtuses ja tsükliõppes ning eksternõppes </li></ul><ul><li>üliõ...
Vilistlased <ul><li>1998 -2007.a. on EHTE lõpetanud 20 lendu, kokku üle 600 oskustöötaja. </li></ul><ul><li>rakenduskõrg...
EHTE vilistlased <ul><li>töötavad erinevatel ametipositsioonidel hotellides, turismifirmades, toitlustusettevõtetes </li><...
Koostöö!
Koostöö!
Koostöö!
Kvaliteedikindlustus Majanduslikud tingimused  Sotsiaalkultuurilised ja demograafilised tingimused Poliitilised ja õigus...
EHTE visioon 2015
EHTE aastal 2015 <ul><li>EHTE on Ida- ja Põhja-Euroopas tuntud ja tunnustatud turismi- ja hotellivaldkonna koolitusinstit...
Tänan! Edukat sisseelamist kooli ja uut moodi õppimisse!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakool (EHTE).Kooli Tutvustus 2009 Ivasse Sr

2,679 views

Published on

Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakooli (EHTE), Eesti vanima ja suurima turismikooli tutvustus

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakool (EHTE).Kooli Tutvustus 2009 Ivasse Sr

 1. 1. Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakool Sirje Rekkor MA EHTE direktor
 2. 2. EHTE aastal 2009
 3. 3. EHTE lähikeskkond Konkurents ÕPPIJA D TÖÖANDJAD KOOL
 4. 4. Tehnoloogilised tingimused Teadusuuringud ja innovatsioon Uued tehnoloogiad Telekommunikatsiooni areng Interneti areng Poliitilised ja õiguslikud tingimused Ühiskonna suhtumine kutseharidusse Valitsuse hariduspoliitika Haridussüsteem, õppekavade süsteem Kutse -, kõrg haridust reguleerivad õigusaktid Sotsiaal-kultuurilised ja demograafilised tingimused Rahvastik Hariduslik struktuur Tööhõiveline struktuur Väärtushinnangud Ettekujutused Elustiil Motiivid jne Majanduslikud tingimused Muutused töö iseloomus Muutused töömaailmas Lokaalne, regionaalne ja globaalne tööturg Tööturu stabiilsus Maailma majanduse mõju Majanduse globaliseerumine EHTE m akrokeskkond
 5. 5. EHTE missioon <ul><li>Koostöös tööandjatega koolitada kompetentseid, konkurentsivõimelisi ja ettevõtlikke töötajaid majutuse ja toitlustuse ning turismivaldkonnas. </li></ul>
 6. 6. EHTE põhiväärtused <ul><li>õppijakesksus </li></ul><ul><li>kvaliteet- õppekavad, õppejõud, õppekeskkond, praktikaõpe </li></ul><ul><li>eetiline toimimine </li></ul><ul><li>usaldus </li></ul><ul><li>koostöö </li></ul><ul><li>paindlikkus </li></ul>
 7. 7. EHTE peaeesmärk <ul><li>EHTE lõpetajal on valmisolekud areneda kompetentse ks , k onkurentsivõimelise ks ja ettevõtliku ks töötaja ks Eesti ja E uroopa tööturul turismi, majutuse ja toitlustuse valdkonnas . </li></ul>
 8. 8. EHTE täna <ul><li>Rakenduskõrghariduse õppekavad: </li></ul><ul><ul><li>Hotellimajandus </li></ul></ul><ul><ul><li>Reisikorraldus (spetsialiseerumisega reisibüroo tööle, giiditööle või äriturismile) </li></ul></ul><ul><ul><li>Toitlustusteenuste korraldus </li></ul></ul><ul><li>Kutseõppe õppekavad keskhariduse baasil: </li></ul><ul><ul><li>Hotelliteenindus </li></ul></ul><ul><ul><li>Reisikorraldus (spetsialiseerumisega giiditööle või äriturismile) </li></ul></ul><ul><ul><li>Toitlustusteenindus </li></ul></ul><ul><ul><li>Majutusteenuste korraldus </li></ul></ul><ul><ul><li>Maaturismi ettevõtlus </li></ul></ul>
 9. 9. EHTE täna <ul><li>Rahvusvahelised projektid </li></ul><ul><li>Eesti projektid </li></ul><ul><li>Täiendkoolitus </li></ul><ul><li>EHTE Catering </li></ul><ul><li>Eesti Kulinaariainstituut </li></ul>
 10. 10. EHTE tugevused <ul><li>Liidripositsioon Eesti koolitusturul turismi ja majutuse valdkonnas rakenduskõrghariduse tasemel. </li></ul><ul><li>Tugev positsioon nimetatud valdkondade koolitusturul kutsehariduse tasemel. </li></ul><ul><li>Tugev positsioon koolitusturul täiendkoolituse korraldajana. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Hea maine! </li></ul>
 12. 12. EHTE tugevused <ul><li>Kaasaegsed, konkurentsivõimelised õppekavad, heal tasemel tehnoloogiline õppekeskkond ning kõrge kvalifikatsiooniga õppejõud nende rakendamiseks. </li></ul><ul><li>Vilistlaste väga hea mobiilsus tööellu, valdkonnakindlus ja tööalane edu. </li></ul>
 13. 13. EHTE tugevused <ul><li>ÕPPIJAD - 350 õppurit päevases, õhtuses ja tsükliõppes ning eksternõppes </li></ul><ul><li>üliõpilaskond, õpilaskond, tegutsev ü liõpilas esindus, toimivad traditsioonid. </li></ul>
 14. 14. Vilistlased <ul><li>1998 -2007.a. on EHTE lõpetanud 20 lendu, kokku üle 600 oskustöötaja. </li></ul><ul><li>rakenduskõrghariduse on omandanud rohkem kui 300 hotellimajanduse, toitlustusvaldkonna ja turismivaldkonna spetsialisti </li></ul>
 15. 15. EHTE vilistlased <ul><li>töötavad erinevatel ametipositsioonidel hotellides, turismifirmades, toitlustusettevõtetes </li></ul><ul><li>mitmed töötavad keskastme juhtidena (turundusjuhid, vastuvõtujuhid, toitlustusjuhid tegevjuhid jne) </li></ul><ul><li>mitmed loonud endale töökohad, töötavad valdkonna tööandjate ja ettevõtjatena </li></ul><ul><li>vilistlaste hulgas on ettevõtte omanikke </li></ul>
 16. 16. Koostöö!
 17. 17. Koostöö!
 18. 18. Koostöö!
 19. 19. Kvaliteedikindlustus Majanduslikud tingimused Sotsiaalkultuurilised ja demograafilised tingimused Poliitilised ja õiguslikud tingimused Tehnoloogilised tingimused Õppijad Õppekavad Õpetajad Õppekeskkond Partnerlus Organisatsioon ÕPPE- PROTSESS Õppimine Õpetamine Õppekorraldus Ettevõtte- praktika ÕPPINUD TÖÖTAJA Valmisolekud areneda kompetentseks, konkurentsivõi- meliseks ja ettevõtlikuks töötajaks
 20. 20. EHTE visioon 2015
 21. 21. EHTE aastal 2015 <ul><li>EHTE on Ida- ja Põhja-Euroopas tuntud ja tunnustatud turismi- ja hotellivaldkonna koolitusinstitutsioon. </li></ul><ul><li>EHTE on Eesti juhtiv hotelli- ja turismihariduse keskus ning tunnustatud rakendus­uuringute keskus turismi, majutuse ja toitlustuse valdkonnas. </li></ul><ul><li>EHTE on arvestatav tegija Eesti ürituskorralduse ja catering-teenuste turul ning juhtiv rahvusliku toidukultuuri kandja. </li></ul>
 22. 22. Tänan! Edukat sisseelamist kooli ja uut moodi õppimisse!

×