Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

տարեկան հաշվետվություն

573 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

տարեկան հաշվետվություն

  1. 1. Տարեկանհաշվետվություն<br />Տարինեղել է շատհագեցած և աշխատանքային , կրթահամալիրումդասավանդումեմձեռքիգնդակ և սեղանիթենիս: Աշխատանքներշատենկատարվելկներկայացնեմմիքանիսը:<br />
  2. 2. Մարզական <<Ամենա- ամենա>> մրցույթին եղել ենք դատավորական կազմում<br />
  3. 3. ՄասնակցելենքԴավիթաշենիմանկապատանեկանմարզադպրոցիձեռքիգնդակիպատանիներիհետընկերականխաղերին , որտեղհաղթել է ընկերությունը:<br />
  4. 4. Կիսամյակներիվերջումսովորողներիցընդունելենքնորմատիվայինվարժություններ, որպեսզիստուգենքնրանցկարողություններիառաջընթացը<br />
  5. 5.
  6. 6. ՄասնակցելենքԵրևանքաղաքիմրցումներին, որտեղգրավելենքերրորդտեղը<br />Այդմասինունենքնկարահանվածնյութկարողեքծանոթանալ<br />http://www.youtube.com/watch?v=WnlAVUFWUMQ<br />
  7. 7. Սեպտեբերին մասնակցել եմ ամենամյա մեր ջրաշխարհ ճամփորդությանը: <br />Բազմաթիվնյութերեմտեղադրելկրթահամալիրիկայքում , մարզիկՆառաանվանտակ:<br />ԴեկտեմբերիտոնականարձակուրդներիցառաջերկունյութեմտեղադրելYou tube-ում <br />Ունեցել ենք բազմաթիվ հյուրեր և մարզիկներ տարբեր մարզաձևերից ,Շիրակացու ճեմարանից,ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտից , մասնակցել եմ նոր մարզադհլիճի բացմանը:<br />Ակտիվմասնակցելեմ և ձմեռային, և ամառայինճամբարայինգործնեությանը: <br />Տարվավերջումավարտականքննություններ եմընդունելկրթահամալիրի 9-րդ դասարանիսովորողներից:<br />Մասնակցել եմ 9-2 դասարանի դեպի Սևան ճամփորդությանը:<br />

×