data

27,114 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
27,114
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
333
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

data

 1. 1. 1 Nkra Pendidikan Kejayaan tahun 2010 Pada pertengahan tahun 2009, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan inisiatif-inisiatif dalam 6 bidang keberhasilan utama sebagai sebahagian daripada Program Transformasi Kerajaan (GTP) dan juga pemangkin kepada peningkatan kehidupan rakyat yang lebih baik di seluruh negara. Kementerian Pelajaran sebagai peneraju Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan, telah menyelesaikan semua inisiatif dengan jayanya pada tahun ini dan hasilnya mampu meningkatkan taraf kehidupan ribuan kanak-kanak dengan meluaskan akses kepada pendidikan asas. Berikut adalah ringkasan inisiatif pendidikan pada tahun 2010: Prasekolah dan LINUS Secara menyeluruh, rasional NKRA Pendidikan diperkenalkan adalah untuk meluaskan akses dan meningkatkan kualiti pendidikan asas. Hasrat murni inisiatif Prasekolah dan LINUS bertujuan menetapkan satu standard piawaian pendidikan negara bagi memastikan bahawa setiap kanak-kanak akan memperoleh pendidikan permulaan (headstart) yang berkualiti melalui pendidikan awal kanak-kanak selain daripada mampu menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah. Inisiatif pertama ialah meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak prasekolah kepada 72% berbanding 67% pada tahun sebelumnya, di samping meningkatkan kualiti prasekolah di seluruh negara. NKRA Pendidikan juga melalui inisiatif kedua, menetapkan bahawa untuk meningkatkan kadar asas literasi dan numerasi di kalangan murid Tahun 1 kepada 90%, maka usaha mengenalpasti murid ialah dengan mengadakan saringan secara berkala terlebih dahulu. Sekiranya murid-murid tidak melepasi saringan tersebut maka kelas-kelas pemulihan akan diadakan untuk membantu mereka. Program Literasi dan Numerasi (LINUS) diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bertujuan untuk mencapai literasi dan numerasi sehingga 100% bagi semua kanak-kanak sekolah di Malaysia apabila mereka sampai ke Tahun 3. Contents - Primary School - BM.indd 1 6/10/2011 11:53:20 AM
 2. 2. 2 Sekolah BerprestasiTinggi danTawaran Baru kepada Pengetua dan Guru Besar Dalam usaha melonjakkan tahap keseluruhan sistem, sebanyak 20 Sekolah Berprestasi Tinggi telah dipilih sebagai penanda aras sekolah di peringkat antarabangsa. Sekolah-sekolah “creme de la creme” ini terdiri daripada sekolah rendah dan menengah yang telah memenuhi kriteria yang ketat termasuklah pencapaian akademik yang cemerlang, sokongan alumni, pengiktirafan antarabangsa, jalinan dengan Institusi Pengajian Tinggi serta jaringan kukuh dengan sekolah tempatan dan luar negara. Sekolah-sekolah ini juga ditakrifkan sebagai sekolah yang memiliki etos, perwatakan dan identiti unik yang membolehkannya cemerlang dalam semua aspek pendidikan. Inisiatif Tawaran Baru bagi Pengetua dan Guru Besar diperkenalkan sebagai pendekatan baru penilaian berasaskan pencapaian untuk semua Pengetua dan Guru Besar dalam sistem pendidikan negara. Hasrat murni ini bertujuan memastikan bahawa sekurang-kurangnya 2% Pengetua dan Guru Besar melepasi sasaran dalam pencapaian murid bagi tahun penilaian 2010. Sebelum inisiatif Tawaran Baru, sistem penilaian Pengetua dan Guru Besar tidak berasaskan pencapaian dengan menilai keberhasilan murid sebagai kayu pengukuran pencapaian. Ganjaran Tawaran Baru untuk Pengetua dan Guru Besar dicadangkan kerana inisiatif ini bukan sahaja dapat meningkatkan motivasi mereka malahan guru-guru juga agar sentiasa berusaha lebih gigih dalam meningkatkan pencapaian murid. Inisiatif ini telah menerima maklumbalas positif daripada warga pendidik kerana melalui Tawaran Baru, guru-guru berpandangan usaha mereka akan dihargai. Program Pembangunan Prestasi Sekolah (SIP) Selain meningkatkan akauntibiliti Pengetua dan Guru Besar di seluruh negara, penyenaraian kedudukan sekolah juga membantu Kementerian Pelajaran mengenalpasti sekolah-sekolah yang memerlukan khidmat sokongan dan bantuan tambahan supaya sekolah-sekolah ini mampu mencapai objektif memberi pendidikan berkualiti kepada semua kanak-kanak di Malaysia. Khidmat sokongan ini hasil daripada program komprehensif iaitu Program Pembangunan Prestasi Sekolah (SIP) bertujuan untuk memberi bimbingan kepada Pengetua dan Guru Besar dalam program Pembimbing Pembangunan Sekolahdanmembantuguru-gurumeningkatkanpengajarandalambilikdarjah dalam Program Jurulatih Pakar Pembangunan Sekolah. Sepanjang tahun 2010 sebanyak 297 Pembimbing Pembangunan Sekolah dan seramai 144 Jurulatih Pakar Pembangunan Sekolah telah dihantar ke 209 sekolah-sekolah rendah dalam Band 6 dan 7 untuk meningkatkan pengajaran di sekolah Band yang sama. Impaknya, sebanyak 88 sekolah rendah telah berjaya keluar daripada Band 6 dan 7 menjelang akhir tahun 2010. Di bawah inisiatif Tawaran Baru pada tahun 2010, sebanyak 9,814 sekolah telah disenaraikan buat pertama kalinya dalam sejarah di Malaysia. Penyenaraian ini berasaskan keputusan peperiksaan awam dan skor Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) tahun 2009. Penyenaraian kedudukan sekolah telah didokumenkan di dalam booklet yang telah diagihkan kepada semua Pengetua dan Guru Besar di seluruh negara. Pada tahun ini juga, penyenaraian kedudukan sekolah bukan sahaja boleh diperolehi dalam bentuk salinan cetak (hard copy), tetapi juga boleh diakses di internet (online) oleh semua Pengetua dan Guru Besar serta guru-guru di seluruh negara. Contents - Primary School - BM.indd 2 6/10/2011 11:53:20 AM
 3. 3. Band Prestasi Sekolah Toolkit Penambahbaikan Sekolah Talian atau Khidmat Sokongan Instrumen penarafan kendiri Gred Purata Sekolah Pelan Tindakan Penambahbaikan Sekolah Beban tugas dan prestasi guru Prioriti Pemimpin Sekolah Bahan dan bantuan sokongan Proses dan protokol Pembangunan Kapasiti Kemudahan asas dan Infrastruktur Prestasi setiap kelas Band prestasi sekolah bertujuan untuk memberi gambaran kedudukan sebenar sekolah bagi membantu menyediakan sasaran pencapaian yang perlu dicapai. Band Prestasi ini juga membantu Kementerian Pelajaran, mengenalpasti kategori sekolah yang perlu diberi bantuan sewajarnya untuk meningkatkan prestasi sedia ada. Band prestasi dihasilkan dengan mengumpulkan sekolah kepada tujuh kategori pencapaian berdasarkan kepada keputusan peperiksaan awam dan skor penarafan kendiri sekolah. Sekolah juga akan dikumpulkan berdasarkan Ranking sekolah diperkenalkan dalam Tawaran Baru kepada Pengetua/Guru Besar sebagai asas untuk pemberian ganjaran kepada pemimpin sekolah yang melepasi sasaran yang ditetapkan. Walau bagaimana pun, dalam Program ini ranking sekolah dikumpulkkan berdasarkan band bagi mengenalpasti intensiti bantuan yang perlu diberikan kepada sekolah untuk berjaya. Mulai sekarang, Band Prestasi Sekolah bagi Sekolah Rendah dan Menengah di Malaysia akan diumumkan pada umum setiap tahun. Toolkit Penambahbaikan Sekolah ialah instrumen yang mengumpul dan menganalisis data atas talian yang dapat memberi maklumat sebenar bagi merancang pelan tindakan yang realistik untuk menambaik prestasi sekolah masing-masing. Toolkit menganalisis kekuatan dan kelemahan setiap yang diperlukan oleh sekolah dari aspek kepimpinan sekolah, prestasi guru, penglibatan ibu bapa dan murid serta keperluan infrastruktur. Toolkit ini dibangunkan dengan mengambilkira maklumat sedia ada dan digabungkan dalam data asas yang bersepadu dan analisis maklumat dipaparkan melalui carta atau graf yang mudah dibaca. Paparan ini memudahkan pemimpin sekolah melihat, memantau dan mengukur prestasi sekolah dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, keberkesanan toolkit ini bergantung kepada kesahihan dan ketepatan maklumat yang dimasukkan bagi menjana bantuan yang perlu diberikan kepada setiap sekolah. Maklumat yang dijana daripada toolkit akan dapat membantu pihak sekolah dan Kementerian mengetahui keperluan khusus yang diperlukan oleh setiap sekolah. Perkara ini akan memudahkan kedua-dua pihak iaitu sekolah dan Kementerian mengenalpasti bentuk bantuan ( sekiranya perlu) untuk diberikan kepada sekolah bagi meningkatkan prestasi sekolah. Asas utama program ini supaya pemimpin sekolah lebih akauntabel dan memainkan peranan utama sebagai pemutus dasar dalam memacu peningkatan prestasi sekolah. Pemimpin sekolah perlu memahami keperluan sekolah yang dipimpin dan bersedia bertanggungjawab dalam merancang dan melaksanakan pelan tindakan bagi mencapai sasaran. Walau bagaimana untuk sekolah-sekolah yang tiada upaya untuk meningkat prestasi dan sering berada dalam band prestasi sekolah yang rendah, maka Talian atau Khidmat Sokongan (Service Lines) akan disediakan dalam 4 perkara utama berikut iaitu Pengetua/Guru Besar, Guru, Muird dan Ibu Bapa dan infrastruktur asas bagi memastikan sekolah mencapai sasaran. Talian atau Khidmat sokongan merupakan bantuan yang akan diberikan seperti Program Pembimbing Pembangunan Sekolah dan Program Jurulatih Pakar Pembangunan Sekolah. Sokongan, penambaikan kemudahan asas dan infrastuktur serta amalan terbaik yang diperkenalkan dari sekolah-sekolah yang terbukti berjaya, nyata memberi impak terhadap pencapaian sekolah. 3 Bagaimanakah Kaedah Pelaksanaan Program Pembangunan Prestasi Sekolah? Contents - Primary School - BM.indd 3 6/10/2011 11:53:21 AM
 4. 4. 4 Keputusan Penyenaraian Kedudukan Sekolah Rendah Tahun 2010 Penyenaraian kedudukan sekolah rendah berdasarkan Skor Komposit yang terdiri daripada 70% Gred Purata Sekolah (GPS) dan 30% daripada penilaian menyeluruh sekolah dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM). Gred Purata Sekolah berasaskan pencapaian sekolah dalam peperiksaan awam yang diperolehi daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia. Manakala SKPM ialah instrumen penarafan kendiri sekolah yang akan diverifikasi oleh Jemaah Nazir. Sekolah-sekolah juga akan dikategorikan kepada 7 pencapaian band berdasarkan Skor Komposit. Band 1 menunjukkan pencapaian band yang tertinggi manakala Band 7 adalah pencapaian band yang terendah. Sekolah- sekolah dalam Band 1 layak memohon untuk dipertimbangkan sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi sekiranya memenuhi syarat-syarat Sekolah Berprestasi Tinggi. Penyenaraian Kedudukan Sekolah Rendah Tahun 2010 Contents - Primary School - BM.indd 4 6/10/2011 11:53:22 AM
 5. 5. 27 113 407 178 12 1,797 3 3,540 4 1,573 567 5 Analisis Penyenaraian Kedudukan Sekolah Rendah Tahun 2010 Rajah 1 Keputusan penyenaraian kedudukan mengikut pencapaian band Jumlah sekolah rendah Pencapaian band berdasarkan skor komposit Sebanyak 7,635 sekolah rendah telah dibuat penyenaraian kedudukan kepada 7 band, merangkumi daripada pencapaian tertinggi (Band 1) sehinggalah ke pencapaian terendah (Band 7) yang memerlukan sokongan tambahan. Pencapaian Band Skor Komposit 1 85.0% dan ke atas 2 75.0% ke 84.9% 3 65.0% ke 74.9% 4 55.0% ke 64.9% 5 45.0% ke 54.9% 6 35.0% ke 44.9% 7 34.9% dan ke bawah Berdasarkan rajah 1, sebahagian besar sekolah rendah di Malaysia berada dalam Band 1 hingga Band 3. Walau bagaimanapun, Kementerian Pelajaran prihatin terhadap sekolah-sekolah yang berada dalam Band 4 hingga Band 7. Peruntukan sumber yang lebih besar akan disalurkan kepada sekolah-sekolah yang lebih memerlukan untuk memastikan khidmat sokongan dan bantuan dapat diteruskan. Contents - Primary School - BM.indd 5 6/10/2011 11:53:22 AM
 6. 6. 1234567 Bilangan sekolah mengikut bandPengagihan pencapaian sekolah mengikut negeri Peratus Sekolah Band 7 Band 6 Band 5 Band 4 Band 3 Band 2 Band 1 40% 41% 1,2617% 10% 1%Sarawak 8 85 505 521 127 15 23% 43% 23% 1,0606% 4%Sabah 5 62 243 455 248 43 4 3 3 7 45 398 397 3253% 20%20%2% 2% 2% 842Perak 16% 54% 24% 6360% 3%Selangor 3 18 99 344 152 20 53% 32%10% 3% 409Kelantan 2 6 2 41 217 130 11 29%61% 4%5% 346Terengganu 1 1 8 39 170 115 8 13% 61% 22% 2643%Pulau Pinang 2 1 33 162 59 7 22% 63% 12% 3% 73Perlis 16 46 9 2 18% 71% 12% 17Labuan 3 12 2 80% 20% 10Putrajaya 8 2 10% 37%48% 5% 198Kuala Lumpur 1 9 120 96 5 52% 42% 2314% 2%Melaka 1 1 19 95 73 9 50% 34%2% 11% 3422%N. Sembilan 2 1 1 17 210 101 14 44% 40%8% 4% 5312%Pahang 10 15 17 169 444 170 17 45% 45% 4%0% 5% 885Johor 3 11 82 322 103 9 15% 61% 19% 2% 5302%Kedah 4 8 12 41 231 212 23 6 Rajah 2 Pencapaian band mengikut geografi Contents - Primary School - BM.indd 6 6/10/2011 11:53:24 AM
 7. 7. 7 Rajah 2 (mukasurat sebelah) menunjukkan penyenaraian kedudukan sekolah mengikut negeri. Negeri Sabah dan Sarawak menunjukkan jumlah sekolah yang terbesar tetapi juga mempunyai jumlah sekolah berprestasi rendah yang terbesar. Kebanyakan sekolah (73%) dalam Band 6 hingga 7 yang terlibat di Rajah 3 Pencapaian band mengikut geografi dalam Program Pembangunan Prestasi Sekolah terdiri daripada sekolah-sekolah yang terletak di kawasan pedalaman dan kawasan terpencil di mana status sosio ekonomi komunitinya rendah seperti mana yang dipaparkan di rajah 3. Kebanyakan sekolah di pedalaman memerlukan bantuan segera dan khusus untuk meningkatkan pencapaian murid-murid dan juga guru. Walaupun NKRA Pendidikan telah menunjukkan impak dan kejayaan besar melalui inisiatif- inisiatifnya, namun sepertimana yang telah dijelaskan pada macapada buku ini, khidmat sokongan dan bantuan perlu ditingkatkan kepada sekolah Band 6 dan 7. Program Pembangunan Prestasi Sekolah akan terus memacu usaha dan menambahkan sumber-sumber kepada sekolah-sekolah yang tidak melepasi sasaran. Selain itu, pelbagai pihak akan terlibat untuk memperkasakan latihan secara sistematik bagi menjana sumber tenaga pengajar yang lebih komited dan efisyen. Sekolah-sekolah boleh menggunakan Toolkit untuk penarafan kendiri dan merancang program-program untuk menambahbaik prestasi mereka dan murid-murid. Sekolah-sekolah mendapat inisiatif untuk menjalankan program- program tersebut dengan kerjasama guru-guru, murid-murid, ibu bapa dan komuniti. Bilangan sekolah mengikut bandPeratus sekolah mengikut band Peratus Sekolah 1234567 24% 13% 47% 46% 33% 20% 2% 7% 5,544 Luar Bandar Bandar 1% 2% 2,091 1% 5% Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6 Band 7Band 1 26 100 366 1305 2560 1116 71 1 13 41 268 980 681 107 Contents - Primary School - BM.indd 7 6/10/2011 11:53:24 AM
 8. 8. 8 Pengkisahan Peningkatan Pencapaian Daripada Sekolah Berprestasi Rendah Kepada Sekolah Luar Biasa Dalam NKRA Pendidikan, Kementerian Pelajaran berhasrat untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti ke seluruh negara, dan pada masa yang sama menyediakan khidmat sokongan kepada sekolah-sekolah berprestasi rendah. Kejayaan Tawaran Baru Untuk Pengetua dan Guru Besar telah merungkai pelbagai kisah wira-wira yang tidak disanjung (‘the unsung heroes’) di sebalik kejayaan sekolah-sekolah tersebut. Jasa dan pengorbanan wira-wira ini wajar diberikan penghargaan tinggi kerana merekalah peneraju kepada kejayaan pencapaian murid waima sekalipun berhadapan dengan pelbagai rintangan. Berikut ialah dua kisah kecemerlangan sekolah, iaitu SK Bebangan di Kapit, Sarawak dan SJK(T) Ladang Semantan di Mentakab, Pahang yang telah berjaya dalam Tawaran Baru Untuk Pengetua dan Guru Besar. untuk murid mudah faham dan ingat apa yang telah dipelajari”. Encik Kuji mengatakan bahawa guru-guru mata pelajaran secara bergilir-gilir bertugas mengajar mengikut jadual yang telah ditetapkan. Program ini juga dibantu oleh pembantu murid dan warden asrama. Selain daripada kelas ulang kaji, sekolah juga mengadakan program tambahan untuk meningkatkan prestasi murid Tahun 6. Program peningkatan Prestasi UPSR dijalankan dalam dua fasa. Dalam fasa pertama, murid Tahun 6 diberi bimbingan pada waktu petang dan malam bermula dari bulan Januari hingga Februari. Dalam fasa kedua, murid Tahun 6 akan memulakan kelas pada awal pagi dari bulan Mac hinggalah masa peperiksaan UPSR. Bermula daripada bulan Ogos hingga September murid-murid Tahun 6 diminta tinggal di asrama untuk membiasakan diri dengan rutin belajar tanpa gangguan. Daripada pengkisahan pencapaian SK Bebangan, jelaslah bahawa peranan guru-guru sangat penting dalam menentukan kejayaan sekolah. Gabungan usaha guru muda dan guru berpengalaman saling lengkap-melengkapi. Guru- guru muda di SK Bembangan kerap menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, contohnya mencari bahan-bahan terkini di internet untuk menarik perhatian murid. Walaupun Guru Besar baharu sahaja bertugas di sekolah ini pada awal Januari namun beliau terharu apabila sekolah berjaya menunjukkan lonjakan dalam penyenaraian kedudukan sekolah. 1. SK Bebangan, Pejabat Pelajaran Daerah Kapit, Sarawak. SK Bebangan di Kapit ialah sekolah yang mendapat lonjakan kelima tertinggi dalam penyenaraian kedudukan sekolah pada tahun 2010 dengan peningkatan sebanyak 57.05% dari kedudukan tempat 2,406 (tahun 2009) ke tempat 1,738 (tahun 2010). Gred Purata Sekolah (GPS) sekolah ini bertambah baik daripada 2.98 pada tahun 2009 ke 1.28 pada tahun 2010. Menurut Encik Kuji anak Ungop, Guru Penolong Kanan, sekolah telah mula menunjukkan peningkatan secara tekal sejak 2004, apabila pihak berkuasa sekolah memulakan program kelas ulang kaji pada awal pagi bermula jam 5 pagi setiap hari persekolahan. “Kelas ini diwujudkan kerana guru-guru percaya waktu pagi merupakan waktu terbaik Seorang guru menyelia murid-murid di dalam kelas di SK Bebangan. Contents - Primary School - BM.indd 8 6/10/2011 11:53:24 AM
 9. 9. 9 2. SJKT Ladang Semantan, Pahang SJK(T) Ladang Semantan, Pahang merupakan sebuahlagisekolahyangmenunjukkanpencapaian cemerlang pada tahun 2010 dalam penyenaraian kedudukan sekolah. Sekolah yang terletak dalam estet di Pahang ini, berjaya menambahbaik Gred Purata Sekolah daripada 2.46 pada tahun 2009 kepada 1.34 pada tahun 2010. Kejayaan ini melonjakkan kedudukan sekolah daripada tempat ke 2507 pada tahun 2009 kepada tempat ke 746 pada tahun 2010, dengan peningkatan sebanyak 45.63%. Guru Besar Puan Isvaree A/P Suppramaniam juga merupakanseorangguruBahasaInggerismengajar murid Tahun 6 berpendapat terdapat dua faktor utama membantu peningkatan pencapaian sekolah; iaitu faktor kerjasama daripada ibu bapa dan komitmen guru-guru. “Ibubapamurid-muridseringbekerjasamadengan guru-guru dalam penyediaan alat tulis dan bahan untuk latihan dan kertas peperiksaan. Selain itu, ibu bapa mengambil berat terhadap pendidikan anak-anak” kata Puan Isvaree. “Ibu bapa sering berjumpa dengan guru-guru sebanyak empat kali setahununtukmembincangkanpencapaianmurid. Pertemuaninibukansahajamerapatkanhubungan tetapi tindakan segera akan diambil sekiranya murid mula menunjukkan penurunan dalam prestasi. Kejayaan ini diperkuatkan lagi dengan kerjasama daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) yang sering memberi bantuan kewangan seperti membeli kertas untuk peperiksaan”. Selain sokongan ibu bapa, guru-guru SJKT Ladang Semantan sering meluangkan masa dengan murid dan prihatin terhadap kebajikan murid. Guru- guru membentuk hubungan mesra dengan murid menyebabkanmuridrasaseganuntukberkelakuan tidak baik di sekolah. Selain itu, murid juga dapat meningkatkan kawalan diri sendiri sebelum murid mula membentuk sikap terhadap pembelajaran. Kejayaan Guru Besar dan guru dalam mendidik murid dengan pendekatan rohaniah telah terbukti apabila seorang murid yang paling bermasalah di sekolah ini telah dapat dipulihkan dan akhirnya beliau berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada tahun lepas. “Saya percaya aspek pemantauan yang berterusan terhadappengajarandanpembelajaran,hubungan rapat dengan guru, guru dengan murid dan perbincangan kerap bersama ibu bapa sebenarnya merupakan resipi kejayaan sekolah”, kata Puan Isvaree. Guru-guru dan murid-murid SJK(T) Ladang Semantan bergambar bersama. Contents - Primary School - BM.indd 9 6/10/2011 11:53:25 AM
 10. 10. 10 Kedudukan Sekolah Rendah pada tahun 2010 PENCAPAIAN BAND 1 JOHOR Bandar SK (P) Sultan Ibrahim (JBB1008) SJK(C) Ai Chun 2 (JBC0002) SK Bandar Maharani (JBA5004) SK Bandar Penawar 2 (JBA3063) SK Bandar Uda 2 (JBA1065) SK Canossian Convent (M) (JBB2051) SK Convent (M) (JBB5035) SJK(C) Foon Yew 2 (JBC1004) SK Infant Jesus Convent (JBB1011) SK Sri Skudai (JBA1036) SK Sri Tebrau (JBA1054) SK St. Joseph (JBB1005) SK Taman Desa Skudai (JBA1112) SK Taman Rinting 2 (JBA1080) SK Tengku Mariam (JBB0025) SK Tunku Mahmood 1 (JBB2049) Luar Bandar SK Kompleks Sultan Abu Bakar (JBA1086) SJK(T) Ladang Ban Heng (JBD5087) SJK(T) Ladang Nordanal (JBD5085) SJK(T) Ladang Rem (JBD3014) SJK(T) Ladang Segamat (JBD7065) SJK(T) Ladang Sg Muar (JBD7068) SK Ladang Tun Dr Ismail (JBA2030) SJK(T) Ldg. Nam Heng (JBD3018) SK Liang Batu (JBA5031) SJK(C) Lok Yu(2) (JBC6012) SK Orangkaya Ali (JBA5084) SK Parit Hj Adnan (JBA6026) SK Penchu (JBA5059) SJK(C) Sayong (JBC2022) SK Seri Sinaran Chokoh (JBA6014) SK Tanjung Pengelih (JBA3062) KEDAH Bandar SK Air Merah (KBA5030) SK Convent (KBB2086) SK Father Barre’s Convent (M) (KBB3039) SK Ibrahim (KBB3040) SJK(C) Keat Hwa (H) (KBC2116) SK St Anne’s Convent (M) (KBB5021) SK Sultan Ahmad Tajuddin (KBB4033) SK Sultanah Asma (KBB2085) SJK(C) York Khoon (KBC9031) KELANTAN Bandar SK Kubang Kerian 3 (DBA1444) SK Sultan Ismail (1) (DBB1115) SK Zainab (1) (DBB1117) SK Zainab 2 (DBB1118) Luar Bandar SK Chicha Tinggi (DBA3204) SK Datu’Hashim (DBA1089) SK Pangkal Nering (DBA2179) SK Penggu (DBA3226) SK Salor (DBA1097) SK Seri Wakaf Baharu (DBB6355) SK Sri Kiambang (DBA3231) MELAKA Bandar SK (P) Methodist 2 (M) (MBB2046) SK Convent Of The Infant Jesus (2) (MBB2049) SK Convent Of The Infant Jesus 1 (M) (MBB2048) SJK(C) Yok Bin (MBC2058) Luar Bandar SK Bukit Senggeh (MBA1004) NEGERI SEMBILAN Bandar SK Puteri (NBB4038) SK Seremban 2A (NBA4046) Luar Bandar SK Chengkau (NBA3015) SK Dato’Undang Kamat (NBA1019) SK Legong Ulu (NBA3021) SK Pulapah (NBA6021) SK Seliau (NBA4029) SK Tapak (NBA1033) PAHANG Bandar SK Assunta Convent (M) (CBB4029) SK Astana (CBA4105) SK Indera Mahkota Utama (CBA4094) SK Jengka Pusat 2 (CBA9150) SK Perempuan Methodist (CBB4028) SK Perempuan Methodist (M) (CBB6025) SK Seri Biram (CBA5024) SK St Thomas (CBB4027) SK Temin (CBA2050) Luar Bandar SK (Felda) Bt Tajau (CBA9004) SK Chedong Jaya (CBA9152) SK Jenderak (CBA7025) SK Kuala Dong (CBA6010) SK Kuala Telang (CBA3002) SK Langgar (CBA5018) SK Relong (CBA3020) SJK(T) Ringlet (CBD1019) SK Sentosa (CBA9142) Contents - Primary School - BM.indd 10 6/10/2011 11:53:27 AM
 11. 11. 11 SK Serengkam (CBA9011) SK Tanjung Perang (CBA9042) SK Temau (CBA6009) SK Tempoyang (CBA3063) SK Ulu Tembeling (CBA2025) PERAK Bandar SK (P) Treacher Methodist (ABB6066) SJK(C) Ave Maria Convent (ABC2103) SK Convent (ABB1042) SK Convent (ABB2085) SK Convent Kota (ABB6068) SK Kampung Jambu (ABA6056) SK Klian Pauh (ABB6067) SK Mahkota Sari (ABB7034) SK Marian Convent (ABB2086) SK Perempuan Methodist (ABB2084) SK Raja Perempuan (ABB2083) SK Sri Kerian (ABA3019) SK Sultan Idris Ii (ABA4011) Luar Bandar SK Bandar (ABA8241) SK Haji Ramli (ABA3017) SJK(T) Ladang Buloh Akar (ABD8453) SK Lumut (ABA1022) PERLIS Bandar SK Seri Indera (RBB0040) Luar Bandar SK Paya (RBA0027) PULAU PINANG Bandar SK Bertam Indah (PBA2034) SK Convent Green Lane (PBB1015) SJK(C) Kwang Hwa (PBC1063) SK Minden Height (PBA1014) SJK(C) Perempuan China (PBC1045) SKConvent (PBB0018) Luar Bandar SK Taman Senangan (PBA2029) SABAH Bandar SK St Francis Convent (M) (XCA4050) Luar Bandar SK Dalas, Kota Belud (XBA5306) SK Lingga Baru (XBA4428) SK Natai Telipok (XBA4033) SARAWAK Bandar SK Agama (YCA4101) SK Agama (M.I.S), Bintulu (YCA9101) SK Agama Sibu (YCA3101) SK Green Road (YBB1207) SK Madrasah Datuk Hj. Abdul Kadir Hasan (YCA1303) SK St Teresa (M) (YCB1204) SJK(C) Tung Hua (YCC3103) Luar Bandar SK All Saints Plaman Nyabet(M) (YCB8217) SK Kampung Kebuaw (YBA3202) SK Limbang (YBA5125) SK Paon/Temaga (YBB1411) SK Pesang Begu (YCB1309) SJK(C) Sam Lam (YCC3221) SK Sembayang (YBB2139) SK Ulu Lubai (YBB5112) SELANGOR Bandar SK Bukit Jelutong (BBA8264) SK Convent (1) (M) (BBB0027) SK Convent (2) (M) (BBB0028) SK Convent (M) (BBB4028) SK Jalan 3 (BBA4032) SK Jalan Empat (BBA4045) SJK(C) Lick Hung (BBC8414) SK Raja Muda (Integ) (BBA8213) SK Saujana Impian (BBA4036) SK Seafield (BBA8227) SK Seksyen 13 (BBA8256) SK Seksyen 9, Shah Alam (BBA8246) SK Seri Selangor (BBA8237) SK Sri Petaling (BBB8314) SK Ss17 Subang Jaya (BBA8232) SK Subang Jaya (BBA8212) SK Taman Megah (BBA8106) SK Usj 12 (BBA8252) SK Usj 2 (BBA8247) Luar Bandar SK Lembah Beringin (BBA5029) TERENGGANU Bandar SK Kampong Raja (TBA0001) SK Seri Berang (TBA5049) SK Sultan Ismail (TBB2024) SK Sultan Sulaiman 1 (TBB3088) SK Tengku Ampuan Intan (TBB5038) Luar Bandar SK Bukit Tadok (TBA5025) SK Dusun (TBA5008) SK Jenang (TBA4012) SK Kampong Tayor (TBA6115) SK Kampung Fikri, Sungai Tong (TBA6082) SK Mangkok (TBA6016) SK Rantau Petronas (TBA2047) SK Tengku Mahmud (TBB0061) SK Tengku Mahmud 2 (TBA0070) WP KUALA LUMPUR Bandar SK Bkt Damansara (WBA0037) SJK(C) Chung Kwok (WBC0119) SK Convent (1) Bukit Nanas (M) (WBB0048) SK Seri Bintang Selatan (WBB0047) SK Seri Bintang Utara (WBB0046) SK Setiawangsa (WBA0058) SK Taman Bukit Maluri (WBA0014) SK Taman Tun Dr Ismail 1 (WBA0018) SK Wangsa Jaya (WBA0015) WP PUTRAJAYA Bandar SK Putrajaya Presint 11(1) (WBA2004) SK Putrajaya Presint 16 (2) (WBA2007) PENCAPAIAN BAND 2 JOHOR Bandar SJK(C) Cheng Siu 1 (JBC0004) SK (P) Bandar Tangkak (JBA5009) SK (P) Jln. Yahya Awal (JBB1009) SK Abdul Rahman Yassin (JBA2050) SJK(C) Ai Chun 1 (JBC0001) SK Angkatan Tentera (JBA1011) SK Bakri Batu 2 (JBA5006) SK Bandar Mersing (JBA4001) SK Bandar Penawar (JBA3026) Contents - Primary School - BM.indd 11 6/10/2011 11:53:27 AM
 12. 12. 12 SK Bandar Pontian (Integ) (JBA6021) SK Bandar Putra (JBA7049) SK Bandar Putra (JBA8033) SK Bandar Rengam (JBA2021) SJK(C) Bin Chong (JBC6001) SK Bukit Hampar (JBB7043) SJK(C) Bukit Siput (JBC7016) SK Canossian Convent (M) (JBB7045) SJK(C) Cheng Siu 2 (JBC0005) SJK(C) Chong Eng (JBC2007) SJK(C) Chong Hwa I (JBC2008) SJK(C) Chong Hwa 3 (JBC2010) SJK(C) Chung Hwa 1 B (JBC5013) SJK(C) Chung Hwa Ketiga (JBC5016) SJK(C) Chung Hwa Presbyterian (JBC5017) SK Convent (JBB0027) SK Dato’Onn Jaafar (JBA2045) SK Datuk Usman Awang (JBA3057) SJK(C) Foon Yew 1 (JBC1003) SJK(C) Foon Yew 4 (JBC1006) SJK(C) Foon Yew 5 (JBC1007) SJK(C) Hwa Jin (JBC0017) SJK(C) Jabi (JBC7008) SJK(T) Jalan Sialang (JBD5078) SK Kampong Jawa (JBA7004) SK Kempas (JBA1049) SJK(C) Kempas Baru (JBC1036) SK Kluang Barat (JBA2048) SK Kota Masai (JBA1117) SK Kulai (JBA8003) SJK(C) Kuo Kuang 2 (JBC1037) SK Labis (JBA7024) SJK(C) Labis (JBC7014) SK Laksamana (Integ) (JBB3013) SK Ledang (JBB5041) SJK(C) Li Chi (JBC7010) SJK(C) Masai (JBC1032) SJK(T) Masai (JBD1008) SJK(T) Mersing (JBD4021) SK Montfort (JBB0028) SJK(C) New Kota (JBC3007) SK Nong Chik (JBA1057) SJK(C) Pa Yai (JBC2019) SK Parit Bakar Tengah (JBA5040) SK Parit Raja (JBA5035) SK Pasir Gudang (1) (JBA1019) SK Pasir Gudang 3 (JBA1039) SK Pasir Gudang 4 (JBA1083) SK Paya Mas (JBA5053) SJK(C) Pei Yang (JBC5039) SK Permas Jaya 1 (JBA1063) SJK(C) Ping Ming (JBC2021) SK Pontian Besar (JBA6028) SJK(C) Pu Sze (JBC1023) SJK(C) Seg Hwa (JBC7015) SK Segamat Baru (JBA7047) SK Seri Bertam (JBA0091) SK Seri Intan (JBA2044) SK Seri Jong (JBA5069) SK Seri Kenanga (JBA1037) SK Seri Kota Puteri 4 (JBA1108) SK Seri Melati (JBA1061) SJK(T) Seri Pelangi (JBD0051) SK Seri Perling 2 (JBA1069) SK Seri Taman Kluang Barat (JBA2055) SK Simpang Rengam (JBA2003) SJK(C) Sin Hwa (JBC0028) SK Sri Mersing (JBB4014) SK Sri Tangkak (JBA5008) SK St Andrew (M) (JBB5032) SK Sultan Abu Bakar (1) (JBB5033) SK Sultan Abu Bakar 2 (JBB5034) SK Sultan Sir Ibrahim (JBA2032) SJK(C) Tah Tong (JBC6022) SK Taman Anggerik (JBA1095) SK Taman Damai Jaya (JBA1076) SK Taman Daya (JBA1077) SK Taman Daya 2 (JBA1104) SK Taman Daya 3 (JBA1097) SK Taman Desa Jaya (JBA1081) SK Taman Impian Emas (JBA1113) SK Taman Indahpura 2 (JBA8032) SK Taman Johor Jaya 2 (JBA1075) SK Taman Kota Jaya (JBA3061) SK Taman Megah Ria (JBA1091) SK Taman Mount Austin (JBA1122) SK Taman Muhibbah (JBA8028) SK Taman Mutiara Rini (JBA1093) SK Taman Pasir Putih (JBA1105) SK Taman Pelangi (JBA1059) SK Taman Pelangi Indah (JBA1124) SK Taman Rinting 3 (JBA1114) SK Taman Selesa Jaya (JBA1072) SK Taman Skudai Baru 2 (JBA1118) SK Taman Sri Pulai (JBA8024) SK Taman Suria (JBA1068) SK Taman Tun Aminah 2 (JBA1074) SK Taman Universiti 1 (JBA1078) SK Taman Universiti 2 (JBA1071) SK Taman Universiti 3 (JBA1100) SK Taman Universiti 4 (JBA1096) SK Tasek Utara (JBA1119) SK Temenggong Abdul Rahman (Integ) (JBA7001) SK Temenggong Abdul Rahman 1 (JBB1001) SK Temenggong Abdul Rahman 2 (JBB1002) SK Temiang (JBA5090) SK Tengku Mahmood Iskandar 1 (JBB6018) SK Tmn Johor Jaya 3 (JBA1089) SK Tunku Mahmood 2 (JBB2050) SK Yong Peng (JBB0048) SJK(C) Yong Peng 1 (JBC0035) Luar Bandar SJK(T) Ladang Elaeis (JBD2043) SK (Felda) Adela (JBA3044) SK (Felda) Air Tawar 1 (JBA3030) SK (Felda) Chemplak (JBA7031) SK (Felda) Kahang Barat (JBA2039) SK (Felda) Kahang Timur (JBA2036) SK (Felda) Kemelah (JBA7032) SK (Felda) Layang-Layang (JBA2042) SK (Felda) Linggiu (JBA3048) SK (Felda) Redong (JBA7035) SK (Felda) Semenchu (JBA3038) SK (Felda) Sening (JBA3059) SK (Felda) Tenggaroh 1 (JBA4022) SK (Felda) Tenggaroh 5 (JBA4025) SK (Felda) Tenggaroh 6 (JBA4014) SK (Felda) Tenggaroh 7 (JBA4028) SK (Felda) Ulu Penggeli (JBA2002) SK (Lktp) Nitar 2 (JBA4024) SK Abdullah (JBB5040) SJK(C) Aik Ming (JBC5002) SK Air Hitam (JBA0081) SK Air Papan (JBA4007) SK Air Putih (JBA0096) SK Ayer Baloi (JBA6035) SK Ayer Hitam Batu 18 (JBA5002) SK Bagan (JBA0005) SK Bakri Batu 5 (JBA5007) SK Bandar Mas (JBA3041) SK Bandar Seri Alam (JBA1103) SK Bandar T6 (JBA2053) SK Bandar Tenggara 1 (JBA8017) SK Bandar Tenggara 2 (JBA8023) SK Batu 24 (JBA6052) SK Batu Anam (JBA7012) SJK(T) Batu Anam (JBD7070) SJK(C) Bekoh (JBC5003) SJK(T) Bekok (JBD7057) SK Belemang (JBA5014) Contents - Primary School - BM.indd 12 6/10/2011 11:53:27 AM
 13. 13. 13 SJK(C) Bemban (JBC8002) SK Benut (JBA6041) SK Bugis Benut (JBA6043) SK Bukit Gambir (JBA5012) SK Bukit Kangkar (JBA5010) SK Bukit Kuari (JBA0083) SK Bukit Lintang (JBA3003) SK Bukit Naning (JBA5001) SK Bukit Rahmat (JBA0036) SK Bukit Tongkat (JBA2054) SK Bukit Tunggal (JBA7020) SK Buloh Kasap (JBA7008) SJK(T) Cep.Niyor,Kluang (JBD2049) SJK(C) Cha’Ah (JBC7004) SJK(C) Chian Bee (JBC2003) SJK(C) Chian Kuo (JBC5008) SJK(C) Chin Kwang Wahyu (JBC5009) SJK(C) Chong Hwa Sri Gading (JBC0007) SJK(C) Chong Hwa Sri Medan (JBC0012) SJK(C) Chung Hwa (JBC5020) SJK(C) Chung Hwa (JBC6006) SK Datuk Ismail Sa’adon (JBA3031) SK Desa Temu Jodoh (JBA7041) SK Durian Chondong (JBA5019) SK Felda Inas (JBA8020) SK Felda Pengeli Timur (JBA8018) SK Felda Sungai Sibol (JBA8019) SK Gambut (JBA0007) SK Gelang Chinchin (JBA7007) SK Gemereh (JBA7016) SK Gombang (JBA5020) SK Jelotong (JBA0049) SJK(C) Jemaluang (JBC4003) SK Jementah (JBA7017) SJK(C) Jementah 1 (JBC7007) SK Jorak (JBA5023) SJK(T) Kahang Batu 24 (JBD2047) SK Kampong Awat (JBA7013) SK Kampong Baharu (JBA6009) SK Kampong Bahru (JBA5024) SK Kampong Chamek (JBA2027) SK Kampong Jawa (JBA6034) SK Kampong Raja (JBA5029) SK Kampong Tenang (JBA7026) SK Kampung Jawa (JBA0013) SK Kampung Paya Besar (JBA7044) SK Kampung Pulai (JBA1051) SK Kangkar Pulai (JBA8010) SK Kangkar Pulai 2 (JBA8030) SJK(C) Kasap (JBC7011) SK Kayu Ara Pasong (JBA6031) SK Kem Iskandar (JBA4032) SJK(C) Ken Boon (JBC6008) SK Kesang (JBA5025) SK Kg Dato Ibrahim Majid (JBA2038) SK Kg Melayu Niyor (JBA2035) SK Kopok (JBA1014) SJK(T) Ladang Fortrose (JBD7072) SJK(T) Ladang Gomali (JBD7071) SJK(T) Ladang Lanadron (JBD5084) SK Ladang Mutiara (JBA2052) SJK(T) Ladang Nagappa (JBD7073) SK Ladang Pamol (JBA2028) SJK(T) Ladang Pamol (JBD2046) SJK(T) Ladang Sagil (JBD5075) SJK(T) Ladang Sedenak (JBD8007) SJK(T) Ladang Sembrong. (JBD2036) SJK(T) Ladang Simpang Rengam (JBD2038) SJK(T) Ladang Temiang Renchong (JBD5088) SJK(C) Lam Lee (JBC0021) SJK(T) Ldg Pelepah (JBD3017) SJK(T) Ldg Teluk Sengat (JBD3019) SK Lembaga Endau (JBA4009) SJK(C) Li Chun (JBC0022) SJK(C) Lit Terk (JBC2016) SK Lktp Belitong (JBA2041) SK Lktp Bukit Batu (JBA8005) SK Lktp Bukit Besar (JBA8015) SK Lktp Bukit Ramun (JBA8016) SK Lktp Maokil 1 (JBA7040) SK Lktp Maokil 2 (JBA7046) SK Lktp Medoi (JBA7005) SK Lktp Pasir Raja (JBA8013) SK Lktp Pemanis 1 (JBA7036) SK Lktp Sungai Sayong (Integ) (JBA8014) SK Lktp Tenggaroh Selatan (JBA3055) SJK(C) Lok Yu 3 (JBC6013) SK Lubok (JBA0001) SJK(C) Machap (JBC2017) SJK(C) Malayan (JBC0023) SJK(C) Mawai (JBC3006) SK Murni Jaya (JBA8021) SJK(C) Nan Ya (JBC3008) SJK(C) Paloh (JBC2018) SK Panjang Sari (JBA5052) SK Parit Bulat (JBA5060) SK Parit Bunga (JBA5039) SK Parit Ju (JBA0021) SK Parit Kadir (JBA0063) SK Parit Kasan (JBA5049) SK Parit Kemang (JBA0061) SK Parit Keroma Darat (JBA5034) SK Parit Kudus (JBA6022) SK Parit Latiff (JBA5048) SK Parit Markom (JBA6051) SK Parit Nawi (JBA5047) SK Parit No. 5 (JBA5071) SK Parit Patah (JBA6023) SK Parit Pechah (JBA5046) SK Parit Rambai (JBA6002) SK Parit Sapran (JBA6032) SK Parit Selangor (JBA6025) SK Parit Setongkat (JBA5037) SK Parit Zain (JBA5042) SK Paya Redan (JBA5054) SJK(C) Pei Chiao (JBC6017) SJK(C) Pei Hwa (JBC1021) SJK(C) Pei Hwa (JBC5038) SJK(C) Pei Hwa (JBC6020) SK Pekan Baharu (JBA5057) SK Pekan Pagoh (JBA5056) SK Pendas Laut (JBA1034) SK Pengkalan Besar (JBA5058) SK Pengkalan Raja (JBA6017) SK Permas Kelapa (JBA6013) SK Pintas Puding (JBA0044) SK Pintas Raya (JBA0045) SK Pogoh (JBA7022) SJK(C) Pu Nan (JBC5041) SK Pulau Aur (JBA4017) SK Pusat Air Tawar (JBA4015) SK Rambah (JBA6004) SK Rawang (JBA5061) SK Rimba Terjun (JBA6001) SK Rkt Sri Ledang (JBA5017) SK Sawah Bahru (JBA7027) SK Sawah Ring (JBA5066) SJK(C) Sedenak (JBC8004) SK Sedili Besar (JBA3004) SK Sejagong (JBA0095) SK Semangar (JBA3014) SJK(C) Sentral Paloh (JBC2002) SK Sepakat Jaya (JBA0090) SK Seri Al Ulum (JBA6049) SK Seri Aman (JBA0048) SK Seri Bahagia (JBA6047) SK Seri Banang (JBA0056) SK Seri Bandan (JBA0085) SK Seri Bekok (JBA7030) SK Seri Bengkal (JBA0034) SK Seri Bulan (JBA0092) SK Seri Bunian (JBA6005) SK Seri Dayong (JBA0077) SK Seri Gading (JBA0028) Contents - Primary School - BM.indd 13 6/10/2011 11:53:28 AM
 14. 14. 14 SK Seri Idaman (JBA0042) SK Seri Jaya (JBA5088) SK Seri Jaya (JBA6045) SK Seri Kemajuan (JBA0050) SK Seri Kembar (JBA6048) SK Seri Kg Rengam (JBA2025) SK Seri Ladang (JBA0068) SK Seri Maamor (JBA0002) SK Seri Ma’amor (JBA5068) SK Seri Medan (JBA0074) SK Seri Mendapat (JBA0039) SK Seri Molek (JBA0057) SK Seri Mulia (JBA0094) SK Seri Pandan (JBA0052) SK Seri Pasir Puteh (JBA0087) SK Seri Paya (JBA0088) SK Seri Pematang Rengas (JBA0080) SK Seri Perpat (JBA0067) SK Seri Puleh (JBA0053) SK Seri Rejo Sari (JBA0062) SK Seri Sabak Uni (JBA0046) SK Seri Sampurna (JBA0066) SK Seri Saujana (JBA3064) SK Seri Sekawan Desa (JBA0006) SK Seri Semangat (JBA6044) SK Seri Senang Hati (JBA6050) SK Seri Separap (JBA0020) SK Seri Setia (JBA6046) SK Seri Tanjong (JBA0017) SK Seri Telok (JBA0032) SK Seri Tengah (JBA0084) SK Seri Timbul (JBA0064) SK Seri Utama (JBA0004) SK Serkat (JBA6012) SK Serom 4 (JBA5077) SK Serom 5 (JBA5078) SK Serom 6 (JBA5079) SK Serom 8 (JBA5080) SK Setia Budi (JBA0097) SK Setia Jaya (JBA0047) SK Sikijang (JBA1032) SK Simpang 4 (JBA5074) SK Simpang 5 Darat (JBA5076) SK Simpang 5 Pekan (JBA5075) SK Simpang Jeram (JBA5067) SJK(C) Sin Hwa (JBC0029) SK Sinar Bahagia (JBA8001) SK Spang Loi (JBA7010) SK Sri Belahan (JBA0072) SK Sri Benut (JBB6021) SK Sri Bukit Pasir (JBB5037) SK Sri Comel (JBA0016) SJK(T) Sri Gading (JBD0050) SK Sri Rengit (JBB0022) SJK(C) Sulong (JBC0030) SK Sungai Bunyi (JBA6006) SK Sungai Melayu (JBA1031) SJK(C) Tah Kang (JBC7006) SJK(C) Tai Sin (JBC3015) SK Taman Perling 3 (JBA1120) SK Taman Bukit Indah (JBA1115) SK Taman Nusa Perintis (JBA1111) SK Taman Perling (JBA1064) SK Taman Sutera (JBA1109) SK Tambang (JBA7015) SJK(C) Tambang (JBC7019) SK Tanjong Tohor (JBA5093) SK Tebing Tinggi (JBA7019) SK Telok Kerang (JBA6007) SK Telok Ramunia (JBA3019) SK Tenaga Sepakat (JBA0033) SK Tenaga Setia (JBA0076) SJK(C) Tenang (JBC7018) SK Tenglu (JBA4006) SK Teriang (JBA4008) SK Tg Ayer Hitam (JBA6024) SK Tiram Duku (JBA1045) SJK(C) Tongkang (JBC0031) SJK(C) Tua Ooh (JBC7020) SJK(C) Tuan Poon (JBC2027) SJK(C) Wee Sin (JBC5050) SJK(C) Yeong Chang (JBC0034) SJK(C) Yok Poon (JBC3019) SJK(C) Yu Ming (JBC6023) KEDAH Bandar SK Baling (KBA0008) SK Bandar Baru Darulaman (KBA4034) SJK(C) Chong Cheng (KBC5035) SJK(C) Chung Hwa (KBC4042) SJK(C) Chung Hwa (KBC6017) SJK(C) Chung Hwa (KBC8019) SJK(T) Darul Aman (KBD4052) SK Dato’Haji Zainuddin (KBA1009) SK Hj Mohd Shariff (KBB2082) SK Iskandar (KBB2081) SK Jalan Datuk Kumbar (KBA2092) SK Jalan Pegawai (KBA2039) SK Jitra (KBA4009) SK Jitra 3 (KBA4061) SJK(C) Keat Hwa (K) (KBC2115) SJK(C) Keat Hwa (S) (KBC2117) SJK(C) Kelang Lama (KBC5043) SK Kulim Bandar (KBA5023) SJK(C) Min Terk (KBC3065) SJK(C) Pei Hwa (KBC2126) SK Pendang (KBAA059) SJK(C) Peng Min (KBC2125) SK Petani Jaya (KBA3041) SK Seri Dusun (KBE8017) SK Sg Tengas (KBA1014) SJK(C) Sin Kwang (KBC3069) SJK(C) Sin Min‘A’(KBC3070) SJK(C) Sin Min‘B’(KBC3071) SJK(C) Soon Jian (KBC2128) SK Sri Gedong (KBA3024) SK Sri Jerai (KBA3011) SK Sri Kulim (KBA5008) SK Sungai Pasir (KBA3034) SK Taman Aman (KBA2094) SK Taman Hi-Tech (KBA5029) SK Taman Jelutong (KBA5031) SK Taman Rakyat (KBA2088) SK Taman Ria (KBA3044) SK Taman Uda (KBA2085) SK Tasek Apong (KBA3049) SJK(T) Thiruvalluvar (KBD2138) SK Tunku Abdul Rahman Putra (KBB7016) SK Tunku Ismail (KBA3043) SK Tunku Putera (KBB0034) SK Tunku Raudzah (KBA2025) Luar Bandar SJK(C) Aik Min (KBC9025) SK Alor Besar (KBAA048) SK Ayer Puteh (KBA1001) SK Ayer Puteh (KBAA067) SK Bandar Baharu (KBA1002) SK Bandar Baru Sintok (KBA4059) SK Bendang Raja (KBAA083) SK Binjal (KBA4005) SK Bkt Raya Dalam (KBAA051) SJK(C) Boon Hwa (KBC2109) SJK(C) Boon Teik (KBCA110) SK Bukit Tinggi (KBA4058) SK Charok Kudong (KBAA053) SJK(C) Chee Nan (KBC4044) SK Chemara (KBA8010) SJK(C) Ching Chong (KBC3058) SJK(C) Choong Hwa (KBC4043) SJK(C) Chung Hwa (KBC9026) SJK(C) Eik Choon (KBC2113) SK Gelong (KBA4008) SK Haji Hussin Dol (KBA9022) SK Hakim Teh (KBA4019) Contents - Primary School - BM.indd 14 6/10/2011 11:53:28 AM
 15. 15. 15 SJK(C) Hwa Min (KBC4045) SK Kampong Pasir (KBA3046) SK Kampung Bandar (KBA0067) SK Kampung Pulai Tokai (KBAA158) SK Keladi (KBA5006) SK Kem Lapangan Terbang (KBA3040) SK Kepala Batas (KBA4031) SK Kota Rentang (KBA2011) SK Kubang Teduh (KBA2022) SK Kurong Hitam (KBA7003) SJK(T) Ladang Bukit Jenun (KBDA140) SK Ladang Harvard (KBA3009) SJK(C) Lam Min (KBC4046) SJK(T) Ldg Batu Pekaka (KBD0055) SJK(T) Ldg Kim Seng (KBD0056) SJK(T) Ldg Kuala Ketil (KBD0054) SJK(C) Long Seong (KBC2119) SK Matang Paku (KBA4015) SK Pida Tiga (KBA4018) SJK(C) Poi Chee (KBC0047) SK Rantau Panjang (KBA3031) SK Seri Aman (KBB3038) SK Seri Jemerli (KBA0031) SK Sidam Kiri (KBA3032) SK Sik Dalam (KBA8018) SK Simpang Tiga (KBA2018) SJK(C) Sin Teong Mahang (KBC5041) SK Sri Gunong (KBB2079) SK Sungai Baru (KBA2020) SJK(T) Sungai Tok Pawang (KBD3081) SJK(C) Tai Tong (KBC3073) SK Telok Malek (KBA4030) SK Tikam Batu (KBA3037) SK Toh Puan Sharifah Hanifah (KBA7004) SK Tunjang (KBE4024) SJK(C) Yang Kao (KBC9030) KELANTAN Bandar SK Bachok (DBA0002) SK Banggol Guchil (DBA7365) SK Bunut Payong (DBA1047) SJK(C) Chung Hwa (DBC1120) SK Dato’Abdul Hamid (1) (DBA3225) SK Demit (DBA1050) SK Hamzah (1) (DBB2183) SK Hamzah (2) (DBA2184) SK Islah (DBB1106) SK Ismail Petra (1) (DBB1107) SK Ismail Petra (2) (DBA1441) SK Jeli (1) (DBA9005) SK Kamil (1) (DBB4284) SK Kamil (2) (DBB4413) SK Kamil (3) (DBA4285) SK Kubang Kerian (1) (DBA1065) SK Kubang Kerian (2) (DBA1436) SK Langgar (DBA1069) SK Lundang (DBA1070) SK Machang (1) (DBA2172) SK Padang Garong 1 (DBA1438) SK Pasir Puteh (P) (DBA4275) SK Seri Kemudi (DBB0031) SK Sri Bemban (DBA1086) SK Sri Suria (1) (DBB5321) SK Sri Suria (2) (DBA5324) SK Sri Suria (3) (DBA5328) SK Sultan Ibrahim (1) (DBB3235) SK Sultan Ismail (2) (DBB1116) SK Sultan Yahya Petra(1) (DBB7399) SK Tanah Merah (2) (DBA5327) SK Tanjong Mas (DBA1445) SR Agama (SABK) Tengku Amalin A’Ishah Putri (DCT1001) Luar Bandar SK Alor Bakat (DBA0001) SK Bakong (DBA3193) SK Bandar (DBA2163) SK Banggol Chicha (DBA3194) SK Bechah Durian (DBA3198) SK Bekelam (DBA0005) SK Belimbing (DBA5297) SK Bendang Pauh (DBA3199) SK Berangan (1) (DBA6328) SK Beris Kubor Besar (DBA0007) SK Beta Hulu (DBA1045) SK Bukit Awang (DBA4253) SK Bukit Jarum (DBA3439) SK Bukit Jawa (DBA4254) SK Bukit Panau (DBA5301) SK Bukit Tanah (DBA4256) SK Bunut Susu (DBA3201) SK Chabang Empat (DBA6330) SK Chabang Tiga Chetok (DBA3202) SK Chenderong Batu (DBA6331) SK Cherang Ruku (DBA4258) SK Chicha Menyabong (DBA1432) SK Dalam Ru (DBA4260) SK Dato’Abdul Hamid (2) (DBA3236) SK Desa Pahlawan (DBA1434) SK Gaal (DBA4261) SK Gelang Mas (DBA3205) SK Gong Dermin (DBA1053) SK Gong Manak (DBA4263) SK Gual Tinggi (DBA3438) SK Jelawat (DBA0012) SK Kalai (DBA9006) SK Kampong Baru (DBA3209) SK Kampong Chap (DBA0013) SK Kampong Chengal (DBA1055) SK Kampong Laut (DBA6334) SK Kangkong (DBA3210) SK Kebakat (DBA6335) SK Kedai Piah (DBA1060) SK Kem (DBA1041) SK Kemahang 1 (DBA5321) SK Kemahang 2 (DBA5326) SK Kemahang 3 (DBA5325) SK Kg Sepulau (DBA4277) SK Kor (DBA1433) SK Kuala Tiga (DBA5310) SK Kubang Batang (DBA6338) SK Kubang Chenok (DBA3217) SK Kubang Golok (DBA0017) SK Kubang Kiat (DBA1066) SK Lalang Pepuyu (DBA5312) SK Lemal (DBA3220) SK Mata Ayer (DBA2173) SK Mekasar (DBA3222) SK Mentera (DBA1072) SK Mulong (2) (DBA1442) SK Othman Talib (1) (DBA3230) SK Othman Talib (2) (DBA3237) SK Padang Kala (DBA1078) SK Padang Mokan (DBA1079) SK Padang Pak Amat (DBA4272) SK Paloh Pintu Gang (DBA1080) SK Panggong (DBA4273) SK Pangkal Gong (DBA2183) SK Pangkal Kala (DBA3224) SK Pangkal Mak Wan (DBA2177) SK Pasir Dusun (DBA9015) SK Pauh Sembilan (DBA0023) SK Pendek (DBA1088) SK Pengkalan Chengal (DBA0024) SK Pengkalan Kubor (2) (DBA6355) SK Pengkalan Kubor Salor (DBA1090) SK Perol (DBA1092) SK Redang (DBB1114) SK Seberang Pasir Mas (DBA1098) SK Seligi (DBA4276) SK Seri Kota (DBB1110) SK Seri Aman (DBA4286) SK Seri Kampong Laut (DBB6353) Contents - Primary School - BM.indd 15 6/10/2011 11:53:28 AM
 16. 16. 16 SK Seri Ketereh (DBB1109) SK Sering (DBA1101) SK Sri Chiku (2) (DBA8023) SK Sri Kelewek (DBA5309) SK Sri Melor (DBB1111) SK Sultan Ibrahim (2) (DBB3236) SK Sultan Ibrahim (3) (DBA3238) SK Sultan Ibrahim (4) (DBA3239) SK Sultan Ismail (4) (DBA1443) SK Sungai Petai (DBA4278) SK Sungai Tapang (DBA6348) SK Tanjong Jenera (DBA0028) SK Tapang (DBA1102) SK Tasek Pauh (DBA4279) SK Tok Bok (DBA2186) SK Tualang Tinggi (DBA4282) SK Ulu Kusial (DBA5320) SK Wakaf Bharu (DBA6352) MELAKA Bandar SK (P) Durian Daun (MBB2042) SK (P) Methodist 1 (M) (MBB2045) SK Air Baruk (MBB1029) SJK(C) Alor Gajah (MBC0047) SK Alor Gajah 1 (MBB0041) SK Ayer Keroh (MBA2040) SJK(C) Ayer Keroh (MBC2077) SJK(C) Bachang (MBC2060) SK Bandar Hilir (MBB2038) SK Batu Berendam (MBA2016) SK Bukit Baru (MBA2014) SK Bukit Beringin (MBA0004) SK Bukit Beruang (MBA2013) SJK(C) Bukit Beruang (MBC2075) SK Bukit China (MBA2001) SK Dato’Naning (MBB0042) SK Datuk Tambichik Karim (MBB0043) SR Agama (SABK) Jaim Jelatang (MCT0002) SR Agama (SABK) Jaim Tun Razak (MCT2003) SK Jasin (MBA1001) SK Jln Datuk Palembang (MBB2043) SJK(C) Keh Seng (MBC2069) SK Kem Terendak 1 (MBE0045) SK Kem Terendak Ii (MBA0042) SJK(C) Malim (MBC2081) SJK(C) Notre Dame (MBC2063) SJK(C) Pay Chee (MBC0046) SJK(C) Pay Fong 1 (MBC2053) SJK(C) Pay Fong 2 (MBC2054) SJK(C) Pay Teck (MBC2056) SJK(C) Ping Ming (MBC2057) SK Sacred Heart (MBB2051) SK Sri Lanang (MBB1030) SK St Francis (MBB2047) SK Tengkera 1 (MBB2040) SK Tengkera Dua (MBB2041) SJK(C) Yu Hsien (MBC1033) Luar Bandar SK (Felda) Bkt Senggeh (MBA1075) SR Agama (SABK) (Jaim) Al-Falah (MCT0001) SK Ayer Molek (MBA2010) SK Batang Melaka (MBA1006) SK Berisu (MBA0031) SK Chabau (MBA1010) SK Chenderah (MBA1011) SJK(C) Cheng (MBC2076) SJK(C) Chiao Chee (MBC1038) SK Chohong (MBA1012) SJK(C) Chung Hwa (MBC1034) SK Dato Demang Hussin (MBA2012) SK Durian Daun‘K’(MBA0010) SK Hutan Percha (MBA0040) SR Agama (SABK) Jaim Pernu (MCT2001) SR Agama (SABK) Jaim Selandar (MCT1001) SK Kemendor (MBA1017) SJK(C) Kiow Min (MBC0051) SJK(C) Kuang Hwa (MBC1032) SJK(T) Ldg Serkam (MBD1059) SK Lendu (MBA0032) SJK(C) Lendu (MBC0055) SK Lubok Redan (MBA0011) SK Malim (MBA2043) SK Masjid Baru (MBA1008) SK Melaka Pindah (MBA0029) SK Melekek (MBA0024) SK Menggong (MBA0039) SK Merlimau 1 (MBB1031) SR Agama (SABK) Merlimau Pasir (MCT1002) SK Parit Gantong (MBA1071) SJK(C) Parit Keliling (MBC1044) SJK(C) Pay Hwa (MBC2073) SJK(C) Pay Min (MBC1036) SJK(C) Pay Yap (MBC1042) SK Paya Rumput (MBA2031) SK Pegoh (MBA0030) SJK(T) Pekan Tebong (MBD0097) SK Pulai (MBA1018) SK Pulau Sebang (MBA0023) SJK(T) Rumbia (MBD0063) SK Sempang (MBA1021) SK Seri Duyong (MBA2041) SK Seri Machap (MBA1076) SK Seri Mendapat (MBA1027) SK Serkam (MBA1019) SK Serkam Darat (MBA1029) SK Sg Rambai (MBA1024) SK Simpang Empat (MBA0022) SK Sri Laksamana (MBB0044) SJK(C) St Mary (MBC2074) SK Sungai Jernih (MBA0017) SK Sungai Siput (MBA0028) SK Sungai Tuang (MBA0015) SK Tambak Paya (MBA2009) SK Tehel (MBA1016) SK Telok Berembang (MBA0016) SK Terentang (MBA1014) SJK(C) Yu Ying (MBC2066) NEGERI SEMBILAN Bandar SK (Felda) Serting 3 (NBA6026) SK Ampang Tinggi (NBA1005) SK Ampangan (NBA4021) SJK(C) Chan Wa (NBC4044) SJK(C) Chi Hwa (NBC4043) SJK(C) Chung Hua (NBC4042) SJK(C) Chung Hua Tampin (NBC5020) SJK(T) Convent Seremban (Kompleks Wawasan) (NBD4069) SJK(C) Kg Baru Tampin (NBC5021) SK Kuala Klawang (NBA0003) SK Kuala Pilah (NBA1011) SJK(C) Kuo Min (NBC4047) SJK(T) Nilai (NBD4072) SK Panchor (NBA4048) SK Panglima Adnan (NBE2067) SJK(C) Pei Hua (NBC4046) SK Port Dickson (NBB2014) SK Rahang (NBA4019) SK Seremban 2B (NBA4047) SK Seremban Jaya (NBA4050) SK Seri Kelana (NBA4020) SJK(C) Sin Hua (NBC4050) SK Si-Rusa (NBA2003) SJK(C) St Leonards (NBC2029) SK St Paul (M) (NBB4036) SK Taman Paroi Jaya (NBA4033) SK Taman Semarak (NBA4041) SK Taman Tasik Jaya (NBA4039) Contents - Primary School - BM.indd 16 6/10/2011 11:53:28 AM
 17. 17. 17 SK Taman Tuanku Jaafar (NBA4037) SK Taman Tuanku Jaafar 2 (NBA4045) SK Tuanku Abdul Rahman (NBB5017) SK Tunku Besar Tampin (NBB5019) SK Tunku Kurshiah (NBB1043) SK Tunku Muda Serting (NBA6030) SK Tunku Munawir (Integ) (NBB1042) SK Undang Jelebu (NBB0015) SK Undang Rembau (NBE3042) SK. King George V (NBB4031) Luar Bandar SK (Felda) Lui Muda (NBA6024) SK (Felda) Palong 1 (NBA6009) SK (Felda) Palong 12 (NBA6001) SK (Felda) Palong 3 (NBA6013) SK (Felda) Pasoh 2 (NBA6011) SK (Felda) Pasoh 3 (NBA6012) SK (Felda) Serting (NBA6017) SJK(T) Air Kuning Selatan (NBD5032) SK Astana Raja (NBE3043) SK Batu Kikir (NBE6001) SK Bongek (NBA3011) SK Chuah (NBA2006) SJK(C) Chuah (NBC2022) SJK(C) Chun Yin (NBC0018) SK Dato’Idris (NBB1044) SK Dato’Klana Putra (NBA4001) SK Dato’Raja Melana (NBB4041) SK Datuk Akhir Zaman (NBA4028) SK Desa Jasmin (NBA4042) SK Durian Tipus (NBA0013) SK Jempol (NBA6004) SK Jijan (NBA4011) SK Jimah Baru (NBA2009) SK Kampai (NBA0007) SK Kampong Batu (NBA3009) SK Kampong Daching (NBA4005) SK Kampong Tanjong (NBA3017) SK Kampung Baru Sirusa (NBA2015) SJK(T) Kem Askar Melayu (NBD2038) SK Keru (NBA5003) SJK(C) Kg Baru Gedok (NBC5025) SJK(C) Kg Baru Pertang (NBC0020) SJK(C) Kg Baru Sg Nipah (NBC2024) SJK(C) Kg Baru Tanah Merah‘A’(NBC2025) SK Kompleks Klia (NBA4038) SK Kota (NBA3016) SJK(T) Ladang Kombok (NBD4083) SJK(T) Ladang Kubang (NBD4075) SJK(C) Ladang Middleton (NBC6008) SJK(T) Ldg Sungala (NBD2040) SK Linggi (NBA2013) SJK(T) Mukundan (NBD2052) SK Nyatoh (NBA4026) SK Padang Lebar (NBA1034) SK Pasir Ambor (NBA1028) SK Pedas (NBA3001) SK Pelangai (NBA1024) SK Penajis (NBA3014) SK Peradong (NBA0008) SK Pilin (NBA3013) SK Rembang Panas (NBA1027) SK Rompin (NBA6005) SK Salak Nama (NBA3010) SK Sawah Raja (NBA3019) SK Seberang Batu Hampar (NBA3005) SK Sega (NBA4027) SK Semerbok (NBA3020) SK Senaling (NBA1012) SK Sepri (NBA3003) SK Serting Ilir (NBA6003) SK Simpang Durian (NBB0016) SJK(C) Sin Min (NBC4061) SK Sungai Buloh (NBA0012) SK Sungai Dua (NBA1013) SK Sungai Dua (NBA5009) SK Sungai Machang (NBA4002) SK Sungala (NBA2004) SK Tebong (NBA5002) SK Teriang (NBA0005) SK Titian Bintangor (NBA3023) SK Tunku Laksamana Nasir (NBE1040) SK Ulu Bendol (NBA1001) SK Ulu Sungai Dua (NBA1014) SK Undang Johol (NBA1018) SK Yamtuan Hitam (NBA1002) SK Yamtuan Lenggang (NBA1004) SJK(C) Yuk Chai Johol (NBC1051) PAHANG Bandar SK Ahmad (CBB5061) SK Air Putih (CBA4097) SK Bandar Jerantut (CBA2001) SK Bandar Pusat (CBA9117) SK Bandar Temerloh (CBA7032) SK Bukit Piatu (CBA0019) SK Bukit Rangin (CBA4093) SK Bukit Ridan (CBA5077) SK Bukit Sekilau (CBA4076) SK Bukit Setongkol (CBA4102) SK Cenderawasih (CBA4084) SK Clifford (CBB3036) SK Convent (CBB1002) SK Desa Jaya (CBA9153) SK Indera Mahkota (CBA4085) SK Inderapura (CBA2053) SK Jalan Bahagia (CBB7066) SK Jerantut (CBB2031) SK Kampong Kolam (CBA8035) SJK(C) Khee Chee (CBC7074) SK Mahmud (CBB6024) SK Muadzam Jaya (CBA8036) SK Muadzam Shah (CBA5083) SJK(C) Pei Chai (CBC4043) SK Permatang Badak (CBA4012) SK Rompin (CBA8001) SK Semambu (CBA4086) SK Seri Keramat (CBA9151) SK Sg Marong (CBB0054) SK Sri Buntar (CBAA150) SK Sungai Isap (CBA4089) SJK(C) Tanah Rata (CBC1005) SJK(T) Tanah Rata (CBD1012) SK Temerloh Jaya (CBA7154) SK Teruntum (CBA4001) SK Tok Sera (CBA4092) SK Tuanku Fatimah (CBA0004) SK Wan Ibrahim (CBA3019) Luar Bandar SK (Felda) Bukit Sagu 2 (CBA4083) SK (Felda) Jengka 10 (CBA9119) SK (Felda) Jengka 11 (CBA9120) SK (Felda) Jengka 15 (CBA9043) SK (Felda) Jengka 16 (CBA9136) SK (Felda) Jengka 18 (CBA9138) SK (Felda) Jengka 19 (CBA9139) SK (Felda) Jengka 23 (CBA7144) SK (Felda) Jengka 3 (CBA9105) SK (Felda) Jengka 4 (CBA9106) SK (Felda) Jengka 8 (CBA9113) SK (Felda) Kecau 1 (CBA3008) SK (Felda) Kemasul (CBA0016) SK (Felda) Keratong 1 (CBA8015) SK (Felda) Keratong 2 (CBA8020) SK (Felda) Keratong 6 (CBA8022) SK (Felda) Kota Gelanggi 1 (CBA2042) SK (Felda) Kota Gelanggi 2 (CBA2045) SK (Felda) Krau 1 (CBA6023) SK (Felda) Lepar Hilir 3 (CBA4080) SK (Felda) Lepar Utara 8 (CBA4026) SK (Felda) Mempaga 2 (CBA0017) SK (Felda) Sebertak (CBAA145) SK (Felda) Selancar 2 (CBA5038) Contents - Primary School - BM.indd 17 6/10/2011 11:53:28 AM
 18. 18. 18 SK (Felda) Sg Nerek (CBA9055) SK (Felda) Sg Panching Selatan (CBA4066) SK (Felda) Sg Retang (CBA2044) SK (Felda) Sg Tekam (CBA2015) SK (Lktp) Bukit Goh (CBA4021) SK (Lktp) Chini Timur 2 (CBA5085) SK (Lktp) Jengka 12 (CBA9124) SK (Lktp) Jengka 14 (CBA9125) SK (Lktp) Jengka 7 (CBA9112) SK (Lktp) Keratong 3 (CBA8023) SK (Lktp) Keratong 4 (CBA8018) SK (Lktp) Keratong 7 (CBA8034) SK (Lktp) Kg Awah (CBA9048) SK (Lktp) Kota Gelanggi 3 (CBA2046) SK (Lktp) Selancar 3 (CBA8026) SK (Lktp) Selendang 4 (CBA8039) SK Abu Bakar (CBB7067) SK Balok (CBA4006) SK Balok Baru (CBA4088) SK Balok Makmur (CBA4101) SK Bandar Mentakab (CBA7031) SK Bandar Tun Razak (CBA8033) SK Bangau (CBA7030) SK Batu 13 (CBA3055) SK Batu 9 (CBA3062) SK Batu Kapor (CBA7008) SK Batu Papan (CBAA040) SK Belimbing (CBA5010) SK Benta (CBA3009) SJK(C) Bertam Valley (CBC1008) SK Bintang (CBA7017) SK Brinchang (CBA1006) SK Bukit Bota (CBA9046) SK Bukit Fraser (CBA6025) SK Bukit Kuin (CBA4077) SK Bukit Lada (CBA9045) SK Bukit Mat Daling (CBA2026) SK Bukit Nikmat (CBA2012) SJK(C) Cameron (CBC1004) SK Chat (CBA3011) SK Chebong (CBA2020) SK Chenderawasih (CBA5039) SK Chenor (CBA9040) SK Cherok Paloh (CBA4017) SK Desa Bakti (CBA7059) SK Durian Hijau (CBA2011) SK Gali (CBA6003) SK Ganchong (CBA5021) SK Gua (CBA3025) SK Guai (CBA7054) SK Gunong Senyum (CBA7026) SK Jabor (CBA4067) SK Jambu Rias (CBA0008) SK Jengka Batu 13 (CBA9145) SK Jeram Landak (CBA3029) SK Kampong Padang (CBA4008) SK Kampung Tengah (CBA7034) SK Karak (CBA0007) SK Kerayong (CBAA038) SK Kerdau (CBA7020) SK Kg Acheh (CBA5028) SK Kg Baharu (CBA2002) SK Kg Shafie (CBA0011) SK Kinchir (CBA5035) SJK(C) Kong Min (CBC4046) SK Kuala Bera (CBAA041) SK Kuala Kenong (CBA3030) SK Kuala Krau (CBA7027) SK Kuala Tekal (CBA7022) SK Kuala Tembeling (CBA2018) SJK(T) Kuala Terla (CBD1020) SJK(C) Kuala Terla (CBK1009) SK Kuala Triang (CBAA039) SK Kuala Wau (CBA9010) SJK(T) Ladang Jeram (CBD4052) SK Ladang Kota Bahagia (CBA8014) SK Lanchang (CBA7158) SJK(T) Ldg Semantan (CBD7094) SJK(T) Ldg Sg Palas (CBD1015) SJK(T) Ldg Yeow Cheng Luan (CBD7095) SK Lebak (CBA7037) SK Lentang (CBA0018) SK Lipat Kajang (CBA7021) SK Lktp Jengka 25 (CBA2051) SK Lktp Jengka 5 (CBA9110) SK Lubok Kulit (CBA3022) SK Lubok Terua (CBA7011) SJK(C) Mela (CBC3040) SK Melati (CBA8027) SK Mentakab ( Chatin ) (CBA7155) SJK(C) Mentakab (1) (CBC7075) SK Muhammad Jabar (CBA6008) SK Nadak (CBA4020) SK P. Penyelidikan Pertanian Tun Razak (CBA2047) SK Pahang Tua (CBA5019) SK Paloh Hinai (CBA5032) SK Panching (CBA4009) SK Pasir Panjang (CBA5025) SK Paya Ara (CBA7014) SK Paya Bungor (CBA5004) SK Paya Pasir (CBA9012) SK Paya Pulai (CBA7046) SK Pedah (CBA2005) SK Pekan Jaya (CBA5088) SK Pelabuhan (CBA4098) SK Pelak (CBA5033) SK Pelangai (CBA0009) SK Pengkalan Tentera (CBB4030) SK Penjom (CBA3007) SK Peramu Jaya (CBA5084) SK Perian (CBA2014) SK Pulau Manis (CBA5022) SK Pulau Mansok (CBA2016) SK Pulau Pasir Mandi (CBA7023) SK Pulau Rusa (CBA5020) SK Pulau Tawar (CBA2013) SK Sanggang (CBA7015) SK Sanggang Seberang (CBA7016) SK Sekara (CBA9049) SK Senggora (CBA9009) SK Serandu (CBA5037) SK Seri Mahkota (CBA4095) SK Seri Makmur (CBA5072) SK Seri Terentang (CBA5011) SK Seri Tualang (CBA7152) SJK(C) Sg Penjuring (CBK0026) SK Simpang Pelangai (CBA0010) SK Sri Layang (CBA0003) SK Sri Maulana (CBA5014) SK Sungai Gau (CBA7153) SK Sungai Puteri (CBA8025) SK Sungai Soi (CBA4104) SK Sungai Talam (CBA4096) SK Tanah Puteh (CBA5036) SK Tanjong Gemok (CBA8003) SK Tanjung Agas (CBA5026) SK Tanjung Besar (CBA3013) SK Tanjung Lalang (CBA7033) SK Tanjung Putus (CBA6005) SK Tanjung Raja (CBA6011) SK Teh (CBA2017) SK Telok Ira (CBA7056) SK Temai (CBA5029) SJK(C) Tringkap (CBC1010) SK Ubai (CBA4018) SK Ulu Atok (CBA6015) SK Ulu Dong (CBA6007) SK Ulu Gali (CBA6002) SK Wira (CBA4090) SK( Felda ) Jengka 6 (CBA9111) PERAK Bandar SK Asam Kumbang (ABA6002) Contents - Primary School - BM.indd 18 6/10/2011 11:53:28 AM
 19. 19. 19 SK Baru Parit Buntar (ABA3040) SK Cator Avenue (ABB2076) SJK(C) Chung Huah (ABC2153) SK Convent (ABB5078) SK Dato’Laksamana Raja Mahkota (ABA5009) SK Datuk Kelana (ABB0046) SJK(T) Gerik (ABD7048) SK Ho Seng Ong Methodist (ABB2079) SJK(C) Hua Lian (2) (ABC6075) SJK(C) Hua Lian (3) (ABC6076) SK Jalan Matang Buluh (ABB3047) SK Jalan Panglima Bukit Gantang (ABA2011) SK Jalan Pegoh (ABA2051) SK Jelapang (ABA2045) SK Kampong Kedah (ABA3018) SK King Edward Vii (1) (ABB6062) SK La Salle (ABB2082) SJK(T) Ladang Dovenby (ABD4120) SK Methodist (ABB0049) SK Methodist (ABB2099) SK Methodist (Acs) (ABB1039) SK Methodist (Acs) (ABB1040) SK Methodist (Acs) (ABB2078) SK Methodist Parit Buntar (ABB3046) SJK(C) Pei Yuan (ABC2151) SK Proton City (ABA0131) SK Raja Perempuan Muzwin (ABA4012) SK Rapat Setia (ABA2068) SJK(C) Sam Tet (ABC2102) SJK(C) San Min 1 (ABC5085) SJK(C) San Min 2 (ABC5086) SK Satu (ABB0045) SK Selama (ABB6071) SK Sentosa (ABA2054) SK Seri Ampang (ABA2050) SK Seri Iskandar (ABA8251) SK Seri Manjung (ABA1028) SK Seri Selamat (ABA1015) SK Seri Sitiawan (ABA1033) SK Silibin (ABA2060) SK Sri Adika Raja (ABA7019) SJK(T) St Philomena Convent (ABD2160) SK St. Bernadette’s Convent (ABB2091) SK Sultan Abdul Aziz (ABB5075) SK Sungai Rapat (ABA2002) SK Sungai Rokam (ABA2003) SK Sungai Siput (U) (ABA4032) SK Sungai Star (ABA3024) SK Tanjong Malim (ABA0027) SK Tanjung Tualang (ABA2034) SK Tarcisian Convent (ABB2088) SK Tasek Damai (ABA2071) SJK(C) Thung Hon (ABC2138) SK Toh Tandewa Sakti (ABA0001) SK Wawasan (ABA3041) SJK(C) Yuh Hua (ABC2104) SJK(C) Yuk Choy (ABC2100) Luar Bandar SK (Felda) Lepang Nenering (ABA7035) SK All Saints’(ABB6070) SK Aminudin Baki (ABA0021) SK Ara Panjang (ABA4022) SK Ayer Panas (ABA7007) SK Ayer Puteh (ABA6054) SK Bagan Pasir (ABA5031) SK Bagan Serai (ABA3002) SK Bakong (ABA8212) SK Balun Bidai (ABA8202) SJK(C) Batu Duabelas (ABC5083) SK Bekuai (ABA7004) SK Belanja (ABA8206) SK Beng (ABA7017) SK Besout 5 (ABA0122) SJK(T) Bharathy (ABD0076) SK Bota Kanan (ABA8223) SK Bota Kiri (ABA8210) SK Bukit Balai (ABB7035) SK Bukit Merah (ABA3003) SK Bukit Pekan (ABA2027) SK Bukit Sapi (ABA7011) SK Chegar Galah (ABA4041) SK Chikus (ABA5062) SK Chopin (ABA8219) SJK(C) Chung Sun (ABC2133) SK Dato’Alaudin (ABA3031) SK Dato’Mas’Ud (ABA3005) SK Dato’Sagor (ABA8228) SK Degong (ABA5069) SK Felcra Nasaruddin (ABA8252) SK Ganda Temengor (ABA7030) SK Gopeng (ABA2018) SK Gugusan Lekir (ABA1030) SK Haji Hasan (ABA0010) SJK(C) Hua Hsia (ABC5097) SK Hutan Melintang (ABA5035) SK Iskandar Shah (ABB8301) SK Jalan Baharu (ABA3016) SK Jalong (ABA4039) SK Kampong Lalang (ABA7026) SK Kampong Selamat (ABA3036) SK Kampong Tua (ABA3035) SK Kampung Bahagia (ABA5073) SK Kampung Baharu (ABA5037) SK Kampung Kota (ABA1003) SJK(C) Kampung Nalla (ABC2135) SK Kampung Nasib (ABA4058) SK Karai (ABA4031) SK Khir Johari (ABB5080) SK Kota Lama Kanan (ABA4002) SK Kota Setia (ABA8243) SK Kuala Kurau (Baru) (ABA3039) SJK(T) Ladang Getah Taiping (ABD6116) SJK(T) Ladang Kamatchy (ABD5146) SJK(T) Ladang Kota Bahroe (ABD2184) SJK(T) Ladang Serapoh (ABD8452) SJK(T) Ladang Temerloh (ABD6118) SJK(T) Ladang Yam Seng (ABD3058) SK Laksamana (ABA6003) SK Lasah (ABA4034) SK Layang-Layang Kiri (ABA8208) SK Lempor (ABA4020) SK Lenggong (ABA7008) SK Lengkuas (ABA8217) SK Lintang (ABA4042) SK Lubok Kawah (ABA7015) SK Matang Gelugur (ABA6006) SJK(T) Natesa Pillay (ABD5109) SJK(C) New Kopisan (ABC2144) SJK(C) Ngai Seng (ABC6089) SK Padang Ampang (ABA4003) SK Padang Asam (ABA4026) SK Pangkalan Tldm (ABA1027) SJK(T) Pangkor (ABD1075) SK Parit Hj Wahab (ABA3020) SK Parit Tok Ngah (ABA3021) SK Paya Salak (ABA4028) SJK(T) Pengkalan Hulu (ABD7047) SK Perempuan (ABA4030) SK Pulau Juar (ABA8235) SK Selekoh (ABA5054) SK Seri Bayu (ABA1034) SK Seri Besout (ABA0120) SK Seri Bidor (ABB0047) SK Seri Tronoh (ABB2093) SK Serikaya (ABA8211) SK Simpang Tiga (ABA5049) SJK(C) Siu Sin (ABC6088) SK Slim River (ABB0048) SK Sri Siakap (ABA3012) SK Sungai Balai (ABA5050) SK Sungai Batang (ABA5055) SK Sungai Burong (ABA3023) SK Sungai Durian (ABA5008) Contents - Primary School - BM.indd 19 6/10/2011 11:53:28 AM
 20. 20. 20 SK Sungai Pulau (ABA5033) SK Sungai Tukang Sidin (ABA5065) SK Syeikh Mohd. Idris Al-Marbawi (ABA4014) SK Taman Jana (ABA6059) SK Tan Sri Ghazali Jawi (ABA7020) SK Tanah Kebun (ABA3025) SK Tanjong Bayan (ABA5034) SK Tebing Tinggi (ABA6037) SK Teluk Buloh (ABA5041) SK Teluk Kepayang (ABA8215) SK Temin (ABA4038) SK Temoh (ABA0004) SK Tepus (ABA8203) SK Titi Gantong (ABA8250) SK Tok Pelita (ABA8234) SK Tualang Sekah (ABA2022) SK Ulu Piol (ABA4024) PERLIS Bandar SK Dato Wan Ahmad (RBA0015) SK Sena (RBA0084) SKK Putera (RBB0041) SKK Stella Maris (M) (RBB0042) Luar Bandar SR Agama (SABK) Islam 1 (RCT0004) SK Kayang (RBA0017) SK Oran (RBA0020) SK Titi To’Bandar (RBA0036) SKK Tengku Budriah (RBA0002) PULAU PINANG Bandar SK Bagan Jermal (PBA2003) SK Batu Lanchang (PBB1014) SK Bukit Gambir (PBA1017) SK Bukit Gelugor (PBB1023) SJK(C) Chong Cheng (PBC3019) SJK(C) Chong Teik (PBC3020) SJK(C) Chung Hwa 1 (PBC2038) SJK(C) Chung Hwa Confucian‘A’ (PBC1051) SJK(C) Chung Hwa Pusat (PBC2037) SK Convent 1 (M) (PBB2029) SJK(C) Convent Datuk Keramat (PBC1053) SK Convent Pulau Tikus (PBB1019) SJK(C) Han Chiang (PBC1055) SJK(C) Hun Bin (PBC1057) SK Jawi (PBA4013) SJK(C) Jelutong (PBC1050) SJK(C) Jit Sin‘A’(PBC0026) SJK(C) Jit Sin‘B’(PBC0027) SJK(C) Keong Hoe (PBC1058) SK Kepala Batas (PBA2033) SJK(C) Kim Sen (PBC0030) SJK(C) Kong Min Cawangan Kedua (PBC1062) SK Kongsi (PBA3004) SK Methodist (PBB4012) SJK(C) Min Sin (PBC1067) SK Perempuan Methodist (PBB1032) SK Permatang Bertam (PBA2016) SK Saujana Indah (PBA4015) SK Seri Sentosa (PBA4014) SK Sg Gelugor (PBA1009) SJK(C) Shang Wu (PBC1044) SJK(C) Shih Chung Cawangan (PBC1075) SK Stowell (PBB0019) SJK(T) Subramaniya Barathee (PBD1088) SJK(C) Union (PBC1080) SJK(C) Wen Khai (PBC3027) Luar Bandar SK Bandar Baru Perda (PBA0026) SJK(C) Chin Hwa (PBC2035) SJK(C) Chung Hwa 3 (PBC2079) SJK(C) Kai Chee (PBC2040) SJK(C) Keng Koon (PBC4018) SJK(C) Kuang Yu (PBC2041) SK Lahar Yooi (PBA2031) SJK(T) Ldg Changkat (PBD4025) SK Pasir Gebu (PBA2013) SK Pauh Jaya (PBA0027) SK Penaga (PBA2015) SK Permatang Buloh (PBA2018) SK Permatang To’Jaya (PBA2021) SK Permatang Tok Kandu (PBA0014) SK Permatang Tok Mahat (PBA4004) SJK(C) Poi Eng (PBC3023) SK Pokok Sena (PBA2035) SK Seberang Jaya (PBA0018) SK Sg Bakau (PBA4012) SK St Mark (M) (PBB2078) SK Sungai Acheh (PBA4006) SK Sungai Dua (PBA2024) SK Taman Inderawasih (PBA0020) SABAH Bandar SK Bahagia (XBA3077) SK Bombalai (M) (XCA3007) SJK(C) Chung Hwa Kg Air K Kinabalu (XCC4006) SJK(C) Chung Hwa Likas (XCC4001) SK Mutiara Kota Kinabalu (XBA4098) SJK(C) Sin Hwa (XCC3041) SK Sri Gaya (XBA4095) SK St Monica (XCA2047) SK St Edmund (M) (XCA5339) SJK(C) St James Kota Kinabalu (XCC4052) SK St Patrick (XCA3043) SK Taman Rimba (XBA2086) SKK St Agnes (XCA4047) Luar Bandar SK Andrassy (XBA3003) SK Bundu Tuhan (XBA5403) SK Giok (XBA4407) SK Guakon Baru (XBA4427) SK Kapa (XBA4429) SK Kelawat (XBA4409) SK Kemburongoh (XBA5406) SK Keranaan (XBA5408) SK Kg Brunei (XBA6104) SK Koporingan (XBA4432) SK Ladang Binuang (XBA3215) SK Laputong (XBA4410) SK Lubok Darat (XBA6209) SK Pangalat (XBA1353) SK Pangkalan TLDM Kota Kinabalu (XBA4090) SK Pengiran Jaya Pimping (XBA6110) SK Poring (XBA4334) SK Ratau (XBA5438) SK Saga-Saga (XBA6118) SK Sapagaya (XBA2233) SK St Anthony (M) (XCA1333) SK Stella Maris (M) (XCA4057) SK Taginambur (XBA4418) SK Taginambur (XCA5342) SK Tambulaong (XBA4359) SK Tamu Darat (XBA5347) SK Togop (XBA4423) SK Tomis (XBA4424) SK.Kilimu (XBA5466) SK Don Bosco (XCA5441) SARAWAK Bandar SK Abang Ali (YBE3101) SK Catholic English (M) (YCB1206) SJK(C) Chung Hua 3 (YCC1204) SJK(C) Chung Hua Krokop (YCC4102) Contents - Primary School - BM.indd 20 6/10/2011 11:53:28 AM
 21. 21. 21 SJK(C) Chung Hua Miri (YCC4101) SJK(C) Chung Hua No.4,Kuching (YCC1205) SJK(C) Ing Guong (YCC3223) SK Jalan Deshon (YBA3103) SK Jln.Ong Tiang Swee (YBB1206) SK Kg. Luak (YBA4107) SK Matang Jaya (YBA1206) SJK(C) Methodist (M) (YCH3101) SK Rakyat (YCA1201) SK Rancangan Perumahan Rakyat‘Rpr’ (YBA1202) SK Satria Jaya (YBA1203) SK Sg Aup (YBB3201) SK St Faith Sekama (M) (YCB1336) SK St Joseph (YCB4101) SK St Joseph (M) (YCB1203) SK St Mary (M) (YCB1202) SK St Rita (M) (YCB3101) SK St. Anthony(M) (YCB9101) SK St. Mary (YCB3103) SJK(C) Su Lai (YCC3215) Luar Bandar SK Abang Abdul Kadir (YBA2408) SK Abang Abdul Rahman (YBA2209) SK Abang Kadir Gedong (YBA8305) SK Agama (Mis) Lawas (YCA5201) SK Agama Sri Aman (YCA2101) SK Ba Kelalan (YBB5204) SK Batu Danau (YBA5110) SK Batu Empat (YBA5103) SK Bau (YBB1115) SK Bebangan (YBA7102) SK Beliau Ahad (YBA4405) SK Bokah (YBB1422) SK Bukit Luba (YBA5101) SJK(C) Chung Hua Asajaya (YCC8103) SK Dato Sharif Hamid (YBE4301) SK Engkudu (YBB2207) SK Gadong (YBA5109) SK Haji Bollah (YBA2210) SK Iban Union (YBE3413) SK Jaong (YBB2109) SJK(C) Kai Ming (YCC6301) SJK(C) Kai Nang (YCC3214) SK Kampung Igan (YBA3203) SK Kem Pakit (YBA2114) SK Keranggas (YBB2113) SK Kg Balan (YBE3503) SK Kg Bungan (YBB3224) SK Kg Emplam (YBA2202) SK Kg Gumpey (YBA8307) SK Kg Paloh (YBA2205) SK Kg Seberang (YBA5209) SK Kg Tanam (YBE3502) SK Kpg Teh (YBB3501) SK Kpg. Angus (YBA4403) SK Kpg. Masjid (YBA4404) SK Kpg. Selanyau (YBA4411) SK Kpg. Tarikan (YBB4411) SK Kuala Lawas (YBA5201) SK Lepong Gaat (YBB7116) SK Long Atip (YBB4319) SK Long Pelutan (YBA4304) SK Long Tengoa (YBB5206) SK Mendas (YBB2218) SK Meranek (YBA8101) SK Meritam (YBA5122) SJK(C) Ming Lu (YCC6303) SJK(C) Ming Shing (YCC6309) SJK(C) Ming Tak (YCC6115) SJK(C) Ming Tee (YCC6311) SK Mohamad Redeh, Saai (YBB6402) SK Mukah (YBA3400) SK Ng Bena (YBB7107) SK Ng Drau (YBB2208) SK Ng Peraran (YBA7101) SK Pangkalan Kuud (YCB1306) SK Pedaun Bawah (YBB1119) SK Pengkalan Jawa (YBA5116) SK Pulau Seduku (YBA2105) SK Rebak (YBE8107) SK Rentap (YBB6108) SK Sampun Tebun (YBB8103) SK Sbangki (YBB2313) SK Sematan (YBB1401) SK Semop (YBB6309) SK Sengayan (YBA3301) SK Serayan/Keranji (YBB1420) SK Serian (YBE8201) SK Sg Entebu (YBB2222) SK Sg Kawi (YBB6318) SK Sg Sebintek (YBB3233) SK Sg Siong (YBB3210) SK Sg Ud (YBE3504) SK Sg. Bakas (YBB4419) SK Sg. Entulang (YBB4321) SK St Anne (YCB6101) SK St Augustine (M) (YCB6301) SK St Stephen ( M ) (YCB1103) SK St. Jude (M) (YCB3504) SK Stass (YBE1102) SK Stoh (YBA1403) SJK(C) Su Hing (YCC6104) SJK(C) Su Ming (YCC6106) SK Suba Buan (YBB1118) SK Sungai Pinang (YBB8308) SK Sungan (YBB8247) SK Sungei Antu (YBB2206) SK Tambak (YBA2416) SK Tanjong (YBA5120) SK Tanjung Assam (YBA2412) SK Tedungan (Bambangan) (YBA5107) SK Tegelam (YBB8328) SK Telok Gelam (YBB6322) SK Temala Kem Plywood (YBA4305) SK Terasi (YBB8316) SK To’Eman (YBA2201) SJK(C) Tung Kiew (YCC3210) SJK(C) Tung Kwong (YCC6307) SK Ulu Awik (YBB2234) SK Ulu Daro (YBE6404) SK Ulu Sg Sengan (YBB3215) SK Ulu Stras (YBB6312) SK Ulu Sungai Siong (YBB3218) SJK(C) Yong Kwong (YCC6304) SELANGOR Bandar SK (1) Simpang Lima (BBB0037) SK (2) Simpang Lima (BBB0038) SK Alam Megah Dua (BBA8242) SK Assunta Satu (BBB8301) SK Assunta (2) (M) (BBB8302) SK Bandar Anggerik (BBA8238) SK Bandar Baru Bangi (BBA4025) SK Bandar Baru Rawang (BBA7237) SK Bandar Baru Salak Tinggi (BBA9217) SJK(T) Bandar Baru Salak Tinggi (BBD9454) SK Bandar Baru Selayang (2) (BBA7241) SK Bandar Baru Sri Damansara (BBA8241) SK Bandar Seri Putra (BBA4058) SK Bandar Sri Damansara 1 (BBA8265) SK Bandar Sri Damansara 3 (BBA8259) SK Bandar Tun Hussein Onn (BBA4034) SK Bandar Tun Hussein Onn 2 (BBA4055) SK Bandar Utama Damansara (4) (BBA8260) SK Bukit Beruntung 2 (BBA5032) SK Bukit Kemuning 2 (BBA0037) SK Bukit Rahman Putra (BBA7233) SK Bukit Rawang Jaya (BBA7231) SK Bukit Raya (BBA4041) SK Bukit Rimau (BBA0043) Contents - Primary School - BM.indd 21 6/10/2011 11:53:29 AM
 22. 22. 22 SJK(C) Chee Wen (BBC8417) SJK(C) Chen Moh (BBC8401) SK Cheras Indah (BBA4040) SK Cheras Jaya (BBA4050) SK Cyberjaya (BBA9226) SJK(C) Damansara (BBC8402) SK Damansara Utama (BBA8208) SK Dato’Onn Jaafar (BBA8266) SJK(C) Desa Jaya 2 (BBC8418) SK Doktor Abdul Latiff (BBA6013) SK Gombak Setia (BBA7203) SJK(C) Han Ming (BBC8404) SJK(C) Hin Hua (BBC0043) SK Jalan Enam (BBA4002) SK Jalan Semenyih‘2’(Integ) (BBB4032) SK Kajang (BBA4015) SK Kajang Utama (BBA4037) SK Kampung Tunku (BBB8305) SK Kantan Permai (BBA4046) SK Kelana Jaya (1) (BBA8211) SK Kelana Jaya (2) (BBA8102) SK Kepong (BBA7206) SK Klia (BBA9227) SK Kuala Kubu Bharu Dua (BBB5023) SK La Salle (BBB0029) SJK(T) Ldg Glenmarie (BBD8462) SK Leftenan Adnan (BBA4012) SK Lembah Keramat (BBA7217) SJK(C) Lum Hua (BBC6032) SK Pandan Jaya (BBA4035) SK Perempuan Bukit Kuda (BBB0036) SK Perempuan Methodist (BBB0033) SJK(C) Puay Chai (BBC8413) SJK(C) Puay Chai 2 (BBC8415) SK Puchong Jaya (BBA8229) SK Puchong Jaya 2 (BBA8274) SK Puchong Utama 2 (BBA8254) SK Pusat Bandar Puchong 2 (BBA8269) SK Satu Sultan Alam Shah (BBB8312) SK Saujana Impian (2) (BBA4049) SK Seafield 3 (BBA8243) SK Seksyen 1 Bandar Kinrara (BBA8255) SK Seksyen 18 (BBA8224) SK Seksyen 19 (BBA8222) SK Seksyen 2 Bandar Kinrara (BBA8262) SK Seksyen 27 (2) (BBA8273) SK Seksyen 27(1) (BBA8267) SK Seksyen 7 (BBA4047) SK Seksyen 7 (BBA8272) SK Seksyen Enam (BBA8216) SJK(C) Serdang Baru (2) (BBC8406) SK Seri Sekamat (BBA4004) SK Sg Choh (BBA5004) SK Sinaran Budi (BBB7306) SK Sri Damai (BBA8209) SK Sri Kelana (BBA8221) SK Sri Langat (Integ) (BBB1032) SK Sri Subang Jaya (BBA8217) SK Ss 19 Subang Jaya (BBA8104) SK St Anne’s Convent (BBB0039) SK Sungai Kantan (BBA4027) SK Sungai Ramal Dalam (BBA4013) SK Taman Alam Megah (BBA8230) SK Taman Bukit Subang (BBA8275) SK Taman Bukit Teratai (BBA4056) SK Taman Cuepacs (BBA4029) SK Taman Desa (BBA7230) SK Taman Desa 2 (BBA7236) SK Taman Ehsan (BBA7213) SK Taman Jasmin (BBA4044) SK Taman Kosas (BBA4030) SK Taman Melawati (BBA7214) SK Taman Melawati 2 (BBA7224) SK Taman Permata (BBA7222) SK Taman Puteri (BBA4057) SK Taman Rakan (BBA4038) SJK(C) Taman Rashna (BBC0060) SK Taman Sea (BBA8214) SK Taman Selasih (BBA7221) SK Taman Seri Gombak (BBA7216) SK Taman Seroja (BBA9220) SK Taman Sri Andalas (BBA0034) SK Taman Tun Dr Ismail Jaya (BBA8240) SK Tudm Subang (BBA8233) SJK(T) Tun Sambanthan (BBD8470) SJK(C) Tun Tan Cheng Lock (BBC8416) SK Usj 20 (BBA8251) SJK(C) Yak Chee (BBC8410) SJK(C) Yuk Chai (BBC8411) Luar Bandar SK Bandar Rinching (BBA4052) SK Bandar Sungai Buaya (BBA5026) SK Bandar Tasik Kesuma (BBA4051) SJK(C) Batang Kali (BBC5023) SK Bukit Beruntung (BBA5023) SJK(C) Cheong Hua (BBC6030) SK Dato’Abu Bakar Baginda (BBA9213) SK Desa Putra (BBA9212) SK Kalumpang (BBA5011) SK Kota Warisan (BBA9225) SJK(T) Ldg Sg Rambai (BBD3071) SK Morib (BBA1026) SK Parit 13 (BBA6011) SJK(C) Pin Hwa (1) (BBC0051) SK Puncak Alam 2 (BBA3035) SK Rasa (BBA5003) SK Rtb Bukit Changgang (BBA1036) SK Salak (BBA9204) SK Saujana Utama Ijok (BBA3034) SK Seri Cempaka (BBA6027) SK Seri Fajar (BBA5027) SK Seri Makmur (BBA6001) SK Seri Mawar (BBA6021) SK Sg Kelambu (BBA1031) SK Sg Limau (BBA6005) SK Sg Pelek (BBA9203) SK Sg Tengi (BBA5020) SK Sijangkang Jaya (BBA1035) SK Simpang Lima (BBA6003) SJK(C) Soo Jin (BBC0054) SK Sri Tiram (BBA3017) SJK(C) Subang (BBC8407) SK Subang Bestari (BBA8268) SK Sungai Kapar Indah (BBA0039) SK Taman Bukit Indah (BBA7232) SK Taman Putra Perdana (BBA9224) SK Teluk Ru (BBA6026) SK Tun Doktor Ismail (BBA6016) SK Ulu Yam Lama (BBA5007) TERENGGANU Bandar SK Batu 48 (TBA1025) SK Batu 7 (TBA1041) SK Beladau Kolam (TBA3064) SK Bukit Mentok Ii (TBA2050) SK Bukit Tumbuh (TBA3097) SJK(C) Chung Hwa Wei Sin (TBC3094) SK Gong Badak (TBA3088) SK Gong Kapas (TBA3008) SK Kampong Tengah (TBA3060) SK Kerteh (TBA2017) SK Kg Baru Kerteh (TBA2052) SK Kg Chabang (TBA2019) SK Kuala Berang (TBA5001) SK Lembah Jaya (TBA6091) SK Losong (TBA3017) SK Marang (TBA4001) SK Padang Luas (TBA0043) SK Paka 2 (TBA1040) SK Paka Iii (TBA1044) SK Pelagat (TBA0077) SK Pengkalan Nyireh (TBA0022) SK Pulau Rusa (TBA3016) SK Pusat (TBA2002) Contents - Primary School - BM.indd 22 6/10/2011 11:53:29 AM
 23. 23. 23 SK Pusat Bukit Besar (TBA3004) SK Pusat Chabang Tiga (TBA3018) SK Seberang Jerteh (TBA0075) SK Seri Budiman (TBA3086) SK Seri Nilam (TBA3015) SK Seri Paka (TBA1034) SK Sultan Omar (TBB1030) SK Sultan Sulaiman 2 (TBB3089) SK Sura (TBA1009) SK Telok Pasu (TBA3022) SK Teluk Menara (TBA3099) SK Tengku Ampuan Mariam (TBA3001) SK Tengku Bariah (TBB3090) SK Tok Jembal (TBA3058) SK Tok Jiring (TBA3059) Luar Bandar SK (Felda) Chalok Barat (TBA6066) SK (Felda) Kerteh 1 (TBA1029) SK (Felda) Selasih (TBA0067) SK (Felda) Tenang (TBA0051) SK Alor Lintah (TBA0003) SK Amer (TBA0002) SK Anak Ikan (TBA0078) SK Ayer Jerneh (TBA2016) SK Bari (TBA6021) SK Bari ( Sg Tong) (TBA6116) SK Binjai Kertas (TBA5043) SK Bukit Gemuroh (TBA5011) SK Bukit Jerok (TBA0031) SK Bukit Tempurong (TBA0015) SK Bukit Wan (TBA3054) SK Cheneh Baru (TBA2023) SK Dendang (TBA1017) SK Felda Tersat (TBA5045) SK Gong Bayor (TBA0013) SK Guntong Luar (TBA6056) SK Jabi (TBA0027) SK Kampong Jaya (TBA6113) SK Kampung Baharu (TBA0017) SK Kampung Baru Tok Dor (TBA0033) SK Kampung Nangka (TBA0007) SK Kampung Wa (TBA1015) SK Kerandang (TBA0004) SK Kg. Rahmat (TBA6040) SK Kuala Besut (TBA0005) SK Kuala Kubang (TBA0055) SK Kubu (TBA4013) SK Ladang Gajah Mati (TBA1030) SK Langgar (TBA5009) SK Langkap (TBA6070) SK Lerek (TBA5029) SK Lubok Teras (TBA6006) SK Maktab Perguruan Kuala Terengganu (TBA3103) SK Medan Jaya (TBA4026) SK Menerong (TBA5014) SK Minda Talong (TBA1019) SK Pak Ba (TBA6080) SK Panchor Merah (TBA6087) SK Pasir Puteh (TBA4006) SK Pasir Tinggi (TBA5048) SK Pauh (TBA5006) SK Pulau Kerengga (TBA4003) SK Renek (TBA0028) SK Ru Rendang (TBA4022) SK Santong (TBA1024) SK Sentol Patah (TBA4008) SK Seri Buluh (TBA5052) SK Seri Langkap (TBA6119) SK Sungai Las (TBA6084) SK Sungai Lerek (TBA6089) SK Tanggol (TBA5004) SK Telok Kalong (TBA2012) SK Tepus (TBA1018) SK Teris (TBA5031) SK Tok Dor (TBA0032) SK Tok Kah (TBA1026) SK Tok Motong (TBA0046) SK Tok Raja (TBA0019) SK Tok Randok (TBA5050) WP KUALA LUMPUR Bandar SK (L) Jalan Pasar 1 (WBB0075) SK (P) Jalan Batu (WBB0041) SK (P) Methodist (2) Brickfields (M) (WBB0213) SK (P) Pudu 1 (WBB0078) SK (P) Pudu 2 (WBB0079) SK Alam Damai (WBA0084) SK Au Keramat (WBA0053) SK Bandar Baru Seri Petaling (WBA0043) SK Bandar Baru Seri Petaling 2 (WBA0075) SK Bukit Bandaraya (WBA0011) SK Bukit Jalil (WBA0083) SJK(C) Chi Man (WBC0113) SJK(C) Chong Hwa (WBC0116) SJK(C) Choong Wen (WBC0144) SJK(C) Chung Hwa‘P’(WBC0117) SJK(C) Chung Kwo (WBC0118) SK Cochrane (WBA0088) SJK(C) Confucian (WBC0120) SK Convent (2) Bukit Nanas (WBB0049) SK Convent Jln Peel (M) (WBB0052) SK Convent Sentul 1 (M) (WBB0053) SK Convent Sentul 2 (M) (WBB0054) SK Danau Kota (WBA0070) SK Danau Perdana (WBA0082) SK Dato Abu Bakar (WBB0056) SK Desa Pandan (WBA0071) SK Desa Setapak (WBA0067) SJK(C) Jalan Davidson (WBC0121) SK Jalan Gurney 1 (WBB0058) SK Jalan Gurney 2 (WBB0059) SK Jalan Kuantan 1 (WBB0061) SK Jalan Pasar 1 (WBA0003) SK Jalan Pasar 2 (WBA0004) SJK(C) Kepong 2 (WBC0150) SJK(C) Kepong 3 (WBC0172) SK Kg Selayang (WBA0020) SJK(C) Khai Chee (WBC0123) SK Kiaramas (WBA0089) SJK(C) Kuen Cheng 1 (WBC0125) SJK(C) Kuen Cheng 2 (WBC0170) SJK(C) Lai Meng (WBC0128) SK Marian Convent Setapak (M) (WBB0055) SK Menjalara (WBA0064) SK Methodist (L) Jln Hang Jebat (M) (WBB0071) SJK(C) Mun Choong (WBC0154) SJK(C) Nan Yik‘Lee Rubber’(WBC0155) SK Padang Tembak 2 (WBB0074) SK Polis Depot (WBA0008) SK Puteri Pandan 1 (WBB0063) SK Puteri Pandan 2 (WBB0064) SK Sentul 1 (WBA0009) SK Sentul Utama (WBA0094) SK Seri Anggerik (WBA0092) SK Seri Hartamas (WBA0074) SK Seri Indah (WBA0078) SK Seri Mega (WBA0036) SK Seri Saujana (WBA0087) SK St. John 1 (M) (WBB0083) SK St. John 2 (M) (WBB0084) SK St. Mary (WBB0085) SK Sultan Hisamuddin Alam Shah (WBA0002) SJK(C) Taman Connaught (WBC0171) SK Taman Desa (WBA0051) SK Taman Kepong (WBA0059) SK Taman Melati (WBA0090) SK Taman Midah (WBA0017) SK Taman Tun Dr. Ismail (2) (WBA0057) Contents - Primary School - BM.indd 23 6/10/2011 11:53:29 AM
 24. 24. 24 SK Tiara Permai (WBA0097) SJK(C) Tsun Jin (WBC0140) SK Wangsa Maju Seksyen 2 (WBA0047) SK Wangsa Maju Zon R10 (WBA0066) SK Wangsa Melawati (WBA0062) SJK(C) Yoke Nam (WBC0141) WP LABUAN Bandar SK Kerupang (WBA1007) SKK St Anne’s Convent (WCA1020) WP PUTRAJAYA Bandar SK Putrajaya Presint 11 (3) (WBA2008) SK Putrajaya Presint 14(1) (WBA2009) SK Putrajaya Presint 16(1) (WBA2003) SK Putrajaya Presint 18(1) (WBA2011) SK Putrajaya Presint 8(1) (WBA2002) SK Putrajaya Presint 8(2) (WBA2005) SK Putrajaya Presint 9 (2) (WBA2006) SK Putrajaya Presint 9(1) (WBA2001) PENCAPAIAN BAND 3 JOHOR Bandar SK (L) Bandar Kluang (JBA2018) SK (P) Bandar Kluang (Integ) (JBA2022) SK (P) Bandar Tinggi (JBA1008) SK Ayer Molek (JBA1001) SK Banang Jaya (JBA0099) SK Bandar (JBA0022) SK Bandar (JBA3001) SJK(T) Bandar Segamat (JBD7067) SK Batu 3 (JBB2052) SK Bukit Mutiara (JBA1116) SK Bukit Soga (JBA0026) SK Cahaya Baru (JBA1015) SJK(C) Chee Tong (JBC1031) SJK(C) Cheow Min (JBC6002) SJK(C) Chern Hwa Bukit Pasir (JBC0006) SJK(C) Chi Ming (2) (JBC5006) SJK(C) Chi Ming 1 (JBC5005) SJK(C) Chiau Min (JBC2004) SJK(C) Chien Chi (JBC1030) SJK(C) Chong Hwa 2 (JBC2009) SJK(C) Chung Hwa 1 A (JBC5012) SJK(C) Chung Hwa 2A (JBC5014) SJK(C) Chung Hwa 2B (JBC5015) SK Desa Cemerlang (JBA1079) SK Dumpar (JBA5018) SJK(C) Foon Yew 3 (JBC1005) SJK(C) Gau San (JBC6007) SJK(C) Hua Min (JBC0016) SJK(C) Hwa Nan (JBC0018) SK Ismail Satu (JBB5030) SK Ismail (2) (JBB5031) SJK(C) Jagoh (JBC7009) SJK(T) Jalan Haji Manan (JBD2044) SJK(T) Jalan Khalidi (JBD5080) SJK(T) Jalan Parit Ibrahim (JBD6027) SJK(T) Jalan Tajul (JBD3015) SJK(T) Jalan Yahya Awal (JBD1001) SJK(C) Johor Jaya (JBC1039) SK Kampong Melayu (JBA2019) SK Kangka Tebrau (JBA1028) SK Kg Pasir (JBA1035) SK Kompleks Uda (JBA1055) SK Kongkong Laut (JBA1018) SK Kota Masai 2 (JBA1128) SK Kulai 1 (JBB8001) SJK(C) Kulai 1 (JBC8009) SJK(C) Kulai 2 (JBC8010) SJK(C) Kulai Besar (JBC8015) SJK(C) Kuo Kuang (JBC1008) SJK(T) Labis (JBD7061) SJK(T) Ladang Kulai Besar (JBD8004) SJK(T) Ladang Mengkibol (JBD2045) SK Larkin 1 (JBB1003) SK Larkin 2 (JBB1004) SK Limpoon 1 (JBB0023) SK Limpoon 2 (JBB0024) SK Majidi Baru (JBA1012) SK Masai (JBA1016) SK Mersing Kanan (JBA4027) SJK(C) Ming Chih (JBC0024) SK Mohd Khir Johari (JBA1010) SJK(C) Nam Heng Baru (JBC1038) SJK(C) Pai Chee (JBC4004) SJK(C) Pandan (JBC1033) SK Parit Bilal (JBA0031) SK Parit Kadzi (JBA5032) SK Parit Keroma (JBA5033) SK Parit Lapis (JBA0029) SJK(T) Pasir Gudang (JBD1009) SK Pasir Gudang (2) (JBA1038) SK Pasir Puteh (JBA1017) SJK(C) Pei Chun (2) (JBC6019) SJK(C) Pei Chun 1 (JBC6018) SJK(C) Pei Hwa (JBC3012) SK Pekan Nanas (JBA6019) SK Pengkalan Rinting (JBA1003) SJK(T) Permas Jaya (JBD1006) SK Permas Jaya 4 (JBA1110) SK Permas Jaya 5 (JBA1101) SK Perumahan Tampoi 2 (JBA1070) SJK(C) Saleng (JBC8012) SK Sekudai Bt 10 (JBA1030) SK Senai (JBA8011) SJK(C) Senai (JBC8014) SK Seri Beroleh (JBA0027) SK Seri Kg Tengah (JBA2024) SK Seri Kota Puteri (JBA1085) SK Sialang (JBA5082) SJK(C) Sing Hwa (JBC5046) SJK(C) Soon Cheng (JBC5048) SK Sri Amar (JBA1056) SK Sri Labis (JBB7046) SJK(C) St Joseph (JBC1012) SK Sungai Abong (JBA5095) SK Sungai Linau (JBA2037) SK Taman Bukit Kempas (JBA1094) SK Taman Bukit Mewah (JBA1102) SK Taman Bukit Tiram (JBA1121) SK Taman Cempaka (JBA1082) SK Taman Cendana (JBA1107) SK Taman Indahpura 1 (JBA8031) SK Taman Johor Jaya 1 (JBA1067) SK Taman Johor Jaya 5 (JBA1099) SK Taman Kota Kulai (JBA8026) SK Taman Kota Kulai 2 (JBA8029) SK Taman Molek (JBA1088) SK Taman Permas Jaya 2 (JBA1073) SK Taman Permas Jaya 3 (JBA1092) SK Taman Puteri Wangsa (JBA1090) SK Taman Seri Kota (JBA0098) SK Taman Skudai Baru (JBA1084) SK Taman Tampoi Utama (JBA1123) SK Taman Tun Aminah (JBA1060) SJK(T) Taman Tun Aminah (JBD8002) SJK(C) Tampoi (JBC1013) SK Tanjong Langsat (JBA1020) SK Tanjung Puteri (JBA1004) SK Tebrau Bakar Batu (JBA1026) SK Temenggong Ibrahim Penggaram (JBA0024) SK Tengku Mahmood Iskandar 2 (JBB6019) SK Tg Puteri Resort (JBA1125) SJK(C) Tiram (JBC1035) SJK(C) Yong Peng 2 (JBC0036) SJK(C) Yu Ming 1 (JBC6024) SJK(C) Yu Ming 2 (JBC6025) Contents - Primary School - BM.indd 24 6/10/2011 11:53:29 AM
 25. 25. 25 Luar Bandar SJK(C) Hwa Ming (JBC5027) SJK(T) Kangkar Pulai (JBD8003) SK (Felda ) Ulu Tebrau (JBA1027) SK (Felda) Air Tawar 4 (JBA3033) SK (Felda) Air Tawar 5 (JBA3034) SK (Felda) Bukit Waha (JBA3002) SK (Felda) Lok Heng (JBA3049) SK (Felda) Lok Heng Selatan (JBA3052) SK (Felda) Pemanis 2 (JBA7038) SK (Felda) Tenggaroh 2 (JBA4003) SK (Felda) Tenggaroh 3 (JBA4026) SK (Felda) Tenggaroh 4 (JBA4013) SJK(C) Ai Chun (JBC7001) SJK(C) Ai Hwa (JBC5001) SK Andek Mori (JBB6017) SK Api Api (JBA6030) SK Ayer Manis (JBA8004) SJK(C) Ban Foo (JBC1029) SK Bandar Easter (JBA3047) SK Bandar Endau (JBA4012) SK Bandar Paloh (JBA2033) SJK(C) Batu (JBC8001) SK Bekoh (JBA5015) SJK(C) Bekok (JBC7002) SK Belokok (JBA6011) SK Bindu (JBA0035) SJK(C) Boon Lim (JBC5004) SK Bukit Banjar (JBA5011) SK Bukit Kenangan (JBA2014) SK Bukit Kepong (JBA5013) SK Bukit Mahkota (JBA3036) SK Bukit Paloh (JBA2012) SK Bukit Rahmat (JBA5016) SJK(T) Cantuman Chaah (JBD7074) SJK(C) Chi Mang (JBC6004) SJK(C) Chi Sin (JBC5007) SJK(C) Chiao Ching (JBC4001) SJK(C) Chin Chiang (JBC2006) SJK(C) Chin Ju (JBC5010) SJK(C) Chong Hwa Rengit (JBC0013) SJK(C) Chong Hwa Kangkar Senanggar (JBC0014) SJK(C) Chong Hwa Pt Kadir (JBC0011) SJK(C) Chong Hwa Segenting (JBC0008) SJK(C) Chong Hwa Senggarang (JBC0010) SJK(C) Chung Cheng (JBC0015) SJK(C) Chung Hwa (JBC5018) SJK(C) Chung Hwa (JBC5019) SJK(C) Chung Hwa (JBC5021) SJK(C) Chung Hwa (JBC5022) SK Dato Seri Maharaja Lela (JBA7006) SK Datuk Wan Idris (JBB7044) SK Felcra Bukit Kepong (JBA5096) SK Felcra Sungai Ara (JBA3050) SK Gelang Patah (JBA1029) SJK(T) Gelang Patah (JBD1025) SK Gembut (JBA3051) SK Gersek (JBA5021) SJK(C) Hau Lim (JBC5025) SJK(C) Hwa Nan (JBC7003) SJK(T) Jalan Bukit Rengam (JBD2037) SK Jalan Yusuf (JBA5022) SK Jaya Mulia (JBA6040) SJK(C) Jementah (2) (JBC7022) SK Jeram Batu (JBA6016) SK Johor Kampong (JBA3006) SK Jubli Intan (JBB2053) SK Kahang (JBA2020) SJK(C) Kahang (JBC2012) SK (Asli) Kampong Layau (JBA3056) SK Kampong Sawah (JBA6018) SK Kampong Tengah (JBA7003) SJK(C) Kampung Tengah (JBC7017) SJK(C) Kangkar Bahru (JBC0020) SJK(C) Karas (JBC7012) SK Kemedak (JBA7048) SJK(C) Kepong (JBC5028) SK Kesang Tasek (JBA5026) SK Kg Bahru (JBA0060) SJK(C) Kg Hubong (JBC4002) SJK(C) Kg. Gajah (JBC2011) SK Kg. Maju Jaya (JBA1024) SK Kg.Baru Pasir Gogok (JBA3021) SJK(C) Khay Hian (JBC5029) SJK(C) Kok Beng (JBC5031) SJK(C) Kong Nan (JBC0019) SK Koris (JBA0058) SK Kota Dalam (JBA0086) SK Kota Raja (JBB5038) SK Kuala Paya (JBA7009) SK Kundang Ulu (JBA5027) SJK(C) Kung Yu (JBC5032) SJK(T) Ladang Bekoh (JBD5079) SK Ladang Bukit Benut (JBA2029) SJK(T) Ladang Bukit Benut (JBD2041) SJK(T) Ladang Bukit Serampang (JBD5076) SK Ladang Fraser (JBA8007) SJK(T) Ladang Kelan (JBD8005) SJK(T) Ladang Kulai Oil Palm (JBD8006) SJK(T) Ladang Lambak (JBD2042) SJK(T) Ladang Mount Austin (JBD1005) SJK(T) Ladang Pasak (JBD3016) SJK(C) Ladang Pengkalan Bukit (JBC5040) SJK(T) Ladang Rini (JBD1022) SJK(T) Ladang Southern Malay (JBD2039) SJK(T) Ladang Tanah Merah (JBD5077) SJK(T) Ladang Tangkah (JBD5074) SJK(T) Ladang Tebrau (JBD1004) SK Ladang Tereh (JBA2040) SJK(T) Ladang Tun Dr Ismail (JBD2035) SK Ladang Ulu Remis (JBA2031) SJK(T) Ladang Ulu Tiram (JBD1011) SJK(T) Ladang Voules (JBD7063) SK Ladang Welch (JBA7018) SK Ladang Yong Peng (JBA0089) SJK(C) Layang (JBC2015) SJK(T) Ldg Sg Senarut (JBD7069) SJK(C) Lee Ming (JBC6009) SK Lenga (JBA5030) SJK(C) Lenga (JBC5034) SJK(C) Lian Hwa (JBC5058) SJK(C) Limbong (JBC5026) SK Lktp Ayer Hitam (JBA2034) SK Lktp Batu 27 (JBA5028) SK Lktp Bukit Permai (JBA8006) SK Lktp Kledang (JBA3046) SK Lktp Nitar 1 (JBA4002) SK Lktp Palong Timur (JBA7039) SK Lktp Sungai Mas (JBA3040) SK Lktp Tenang (JBA7028) SK Lktp Ulu Dengar (JBA2043) SJK(C) Lok York (JBC6010) SJK(C) Lok Yu 1 (JBC6011) SJK(C) Lok Yu 6 (JBC6015) SK Mawai (JBA3005) SK Melayu Raya (JBA6029) SK Melayu Raya (JBA7023) SK Mensudut Lama (JBA7033) SK Mensudut Pindah (JBA7014) SK Merlong (JBA0071) SJK(C) Ming Terk (JBC1020) SK Minyak Beku (JBA0054) SK Morni Pok (JBA1047) SK Muzaffar Syah (JBA3032) SJK(C) Nan Hwa (JBC5035) SJK(C) Nan Mah (JBC6016) SK Nusantara (JBA1127) SK Paloh (2) (JBB2047) SK Panchor (JBA3007) SK Panchor (JBA5051) SJK(C) Panchor (JBC0025) SK Pantai Layang (JBA5050) Contents - Primary School - BM.indd 25 6/10/2011 11:53:29 AM
 26. 26. 26 SK Parit Bakar Darat (JBA5041) SK Parit Bingan (JBA0051) SK Parit Jawa (JBA5043) SK Parit Pinang Seribu (JBA5036) SK Parit Raja (JBA0100) SK Parit Samsu (JBA5044) SK Parit Sulaiman (JBA6003) SK Parit Sulong (JBA0073) SK Paya Jakas (JBA7021) SK Paya Panjang (JBA5055) SJK(C) Peay Min (JBC3014) SJK(C) Pei Chai (JBC5036) SJK(C) Pei Chun (JBC0026) SJK(C) Pei Eng (JBC5037) SK Pekan Air Panas (JBA7025) SK Pekan Layang-Layang (JBA2026) SK Penerok (JBA6020) SK Pengerang (JBA3016) SK Penghulu Salleh (JBA0019) SK Penyabong (JBA4023) SK Peserai (JBA0009) SK Peserian (JBB0029) SK Petri Jaya (JBA3060) SJK(C) Ping Ming (JBC0027) SJK(C) Ping Ming (JBC1022) SK Polis Kem (JBA8009) SJK(C) Pui Nan (JBC5042) SJK(C) Pulai (JBC8011) SK Pulai Sebatang (JBA6033) SK (Asli) Punan (JBA2049) SK Punggai (JBA3053) SK Puteri Ledang (JBA5064) SK Renchong (JBA5062) SJK(C) Renchong (JBC5043) SK Rengit (JBA0069) SK Sagil Kampong (JBA5065) SJK(C) San Chai (JBC5044) SJK(C) San Yu (JBC5045) SK Sanglang (JBA6037) SK Sawah Dato’(JBA4005) SJK(C) Sawit (JBC8003) SK Sedenak (JBA8008) SJK(C) Seelong (JBC8013) SK Semaseh (JBA5087) SK Senggarang (JBA0059) SK Sengkang (JBA5081) SJK(C) Sengkang (JBC8005) SK Sepinang (JBA7011) SK Seri Alam 2 (JBA1106) SK Seri Aman (JBA3035) SK Seri Anom (JBA6039) SK Seri Bali (JBA7029) SK Seri Binjai (JBA0037) SK Seri Bukit Batu (JBA5070) SK Seri Bukit Panjang (JBA6027) SK Seri Bunut (JBA0043) SK Seri Chantek (JBA0010) SK Seri Jasa Sepakat (JBA0018) SK Seri Kencana (JBA2015) SK Seri Laksana (JBA0012) SK Seri Lalang (JBA2023) SK Seri Macap (JBA2009) SK Seri Maimon (JBA0011) SK Seri Maju Jaya (JBA2051) SK Seri Manggis (JBA0041) SK Seri Menanti (JBA5072) SK Seri Merlong (JBA0070) SK Seri Nasib Baik (JBA0040) SK Seri Pantai (JBA4004) SK Seri Pasir (JBA0075) SK Seri Pdg Sari (JBA0014) SK Seri Pengkalan (JBA0003) SK Seri Pulai (JBA6036) SK Seri Sejati (JBA0079) SK Seri Sekawan Desa (JBA6038) SK Seri Setia Jaya (JBA3012) SK Seri Sinaran (JBA6042) SK Seri Tiga Serangkai (JBA0078) SK Seri Yong Peng (JBA0082) SK Serom 3 (JBA5073) SK Sg Kajang (JBA0008) SK Sg Suloh (JBA0055) SJK(C) Sin Ming (JBC5047) SJK(C) Siu Woon (JBC6021) SJK(C) Soon Mong (JBC5049) SJK(C) South Malaya (JBC2024) SK Sri Gunung Pulai (JBA8025) SK Sri Jamil (JBB5036) SJK(C) Sri Lalang (JBC0038) SK Sri Perani (JBA3058) SK Sungai Boh (JBA6010) SK Sungai Durian (JBA6015) SK Sungai Kapal (JBA3017) SK Sungai Raya (JBA5083) SK Sungai Rengit (JBA3018) SK Sungai Telor (JBA3042) SK Sungai Tiram (JBA1021) SK Sungai Tongkang (JBA0065) SK Taman Mutiara Rini 2 (JBA1126) SK Taman Rinting 1 (JBA1066) SK Tanjong Adang (JBA1046) SK Tanjong Gading (JBA5089) SK Tanjung Resang (JBA4011) SK Telok Lipat (JBA4016) SK Telok Rimba (JBA5092) SK Telok Sengat (JBA3015) SK Tenang Stesen (JBA7037) SK Tg Kupang (JBA1048) SK Tg Semberong (JBA0038) SJK(C) Thai Hong (JBC3017) SK Tun Dr Syed Nasir (JBA3025) SJK(C) Tung Cheng (JBC0032) SK Ulu Tiram (JBA1023) SJK(C) Woon Hwa (JBC2028) SJK(C) Yani (JBC0033) SJK(C) Yok Eng (JBC5052) SJK(C) York Chai (JBC0037) SJK(C) Yu Hwa (JBC3018) SJK(C) Yu Jern (JBC5054) SJK(C) Yu Ming (JBC2029) SJK(C) Yu Ming (JBC5055) SJK(C)) Thorburn (JBC2026) KEDAH Bandar SK Alor Mengkudu (KBA2024) SK Bakar Arang (KBA3050) SJK(T) Barathy (KBD2137) SJK(C) Chio Min‘A’(KBC5033) SJK(C) Chio Min‘B’(KBC5034) SJK(C) Choong Hwa (KBC3060) SK Dato’Wan Mohd Saman (KBA2042) SK Gerigis (KBA2029) SK Gurun (Pusat) (KBA3001) SK Haji Ismail (KBA2038) SK Hj Nyak Gam (KBA9014) SK Hutan Kampong (KBA2026) SJK(C) Hwa Min (KBC5037) SK Jalan Paya Besar (KBA5028) SK Jalan Selama (KBB1016) SK Jitra 2 (KBA4033) SJK(C) Kee Chee (KBC2118) SK Khir Johari (KBA3035) SK Kuala Kedah (KBA2031) SK Kuala Nerang (KBA7002) SK Kulim (KBA5007) SJK(T) Kulim (KBD5053) SK Langkasuka (KBA9010) SK Langkawi (KBA6013) SJK(T) Ldg Paya Kamunting (KBD4051) SJK(C) Long Chuan (KBC2121) SK Lunas Jaya (KBA5011) SK Mergong (KBA2016) SJK(C) Pei Shih (KBC2127) SJK(C) Pekan Lama (KBC3104) SK Peremba (KBA2091) Contents - Primary School - BM.indd 26 6/10/2011 11:53:29 AM
 27. 27. 27 SJK(C) Pumpong (KBC2124) SJK(T) Saraswathy (KBD3094) SK Seberang Nyonya (KBA2096) SK Seberang Perak (KBA2037) SK Seberang Perak Baru (KBA2036) SJK(C) Serdang (KBC1023) SK Seri Amar Diraja (KBA2008) SK Seri Negeri (KBA6006) SK Seri Perdana (KBA2090) SK Sg Korok Lama (KBA2040) SK Sg Menghulu (KBA6023) SK Sik (KBA8014) SJK(C) Sin Min (KBC2130) SK Sri Limau (KBA5010) SK Sri Taman (KBA2030) SK St Theresa (M) (KBB3041) SK Suka Menanti (KBA2019) SK Sungai Layar (KBA3045) SK Sungai Pasir Kechil (KBA3052) SK Sungai Petani (KBA3036) SJK(T) Sungai Tukang (KBD3093) SK Sungai Ular (KBA5018) SK Taman Awana (KBA2098) SK Taman Bersatu (KBA2095) SK Taman Intan (KBA3051) SK Taman Kenari (KBA5026) SK Taman Selasih (KBA5025) SK Taman Seri Wang (KBA3048) SK Tanah Merah (KBAA063) SK Telok Kechai (KBA2045) SK Tuan Syed Jan Al-Jaffri (KBE3043) SK Tunku Abdul Halim (KBB2083) SK Tunku Abdul Malik (KBB5023) SK Wan Sulaiman Sidiq (KBA2012) SJK(C) Yeang Cheng (KBCA134) Luar Bandar SK (Felda) Bkt Tangga (KBA4057) SK (Felda) Laka Selatan (KBA4024) SK Alor Janggus (KBA2007) SK Aman Jaya (KBA3006) SK Anak-Anak Tentera (KBA4025) SK Ayer Hitam (KBA4001) SK Badang (KBA0004) SK Bandar Baru Beris Jaya (KBA8015) SK Bandar Baru Sungai Lalang (KBA3047) SK Bandar Bukit Kayu Hitam (KBA4023) SK Batu 8 Changlun (KBA4003) SK Batu Empat (KBA3038) SK Batu Hampar (KBA3003) SK Batu Lima (KBA8001) SK Batu Pekaka (KBB0033) SK Bedong (KBA3008) SJK(T) Bedong (KBD3074) SK Berapit (KBA3039) SJK(T) Binjol (KBD0050) SK Binjul (KBA0066) SK Binjul Dalam (KBA0071) SK Bkt Selambau (KBA3007) SK Bohor (KBB2080) SK Bukit Besar (KBA9016) SK Bukit Genting (KBAA071) SK Bukit Hijau (KBAB011) SK Bukit Kechil (KBA3020) SK Bukit Meriam (KBA3022) SK Bukit Pak Kiau (KBAB015) SK Bukit Payong (KBAB010) SK Bukit Pinang (KBA2084) SK Bukit Selarong (KBA5001) SK Bukit Tampoi (KBAB004) SK Bukit Tembaga (KBA7001) SK Buluh Lima (KBA2049) SJK(T) Changlun (KBD4050) SJK(C) Cheng Yu (KBC2112) SJK(C) Cheong Chen (KBC1019) SJK(C) Chung Hwa (KBC3061) SJK(C) Chung Hwa (KBCB001) SK Darul Aman (KBA3021) SK Darul Hikmah (KBA2066) SK Datin Fatimah (KBA7011) SK Dato’Shaari (KBA2014) SK Dato’Sri Syed Ahmad (KBA4011) SK Dato’Syed Nahar (KBA4004) SK Dato’Wan Kemara (KBA4007) SK Dulang (KBA9007) SK Guar Chempedak (KBA9001) SK Guar Kepayang (KBAA054) SK Guar Lobak (KBA5004) SK Guar Napai (KBA4006) SK Gulau (KBA8003) SK Gunong (KBA2010) SK Gunung Bongsu (KBA5021) SK Haji Abdul Rahman (KBAA052) SK Haji Abu Bakar (KBA2033) SK Haji Kassim Jasin (KBA9005) SK Haji Sulaiman (KBA3023) SK Haji Wahab (KBA2065) SK Haji Wan Yahya (KBA4002) SJK(T) Harvard Bhg I (KBD3075) SK Hj Abdullah Sadun (KBA2013) SK Hj Hassan Itam (KBA2061) SK Hj Hussain (KBA8007) SK Hj Idris Tajar (KBA2041) SK Hj Mohamad Ariff (KBAA068) SK Hosba (KBA4012) SJK(C) Hua Min (KBC5036) SK Hujong Bandar (KBA8004) SK Hujung Keton (KBAA160) SK Jabi (KBAB005) SK Jeneri (KBA8005) SJK(C) Jeniang (KBC3064) SK Jeniang (Pusat) (KBA3002) SK Jerlun (KBA4026) SK Junjong (KBA5005) SK Kalai (KBA8011) SJK(T) Kalaivaani (KBD3106) SK Kampong Belukar (KBA7013) SK Kampong Gelam (KBA2028) SK Kampong Jawa (KBA2073) SK Kampong Keda (KBA0073) SK Kampong Pauh (KBA9008) SK Kampong Setar (KBA9009) SK Kampung Kuala Sin (KBA3028) SJK(C) Kampung Lalang (KBC0042) SK Kampung Padang (KBA0014) SK Kampung Sadek (KBA0013) SK Kampung Sera (KBA0015) SK Kangkong (KBA2055) SK Kebun Pinang (KBA2093) SK Kedawang (KBA6004) SK Kg Betong (KBA8006) SK Kg Chegar (KBAA057) SK Kg Kota Bukit (KBA8008) SK Kg Rambai (KBAA056) SJK(C) Khai Min (KBC5038) SK Kodiang (KBA4010) SJK(C) Kong Min (KBC0041) SK Kota Kuala Muda (KBA3025) SK Kuala Ketil (KBA0030) SJK(C) Kuala Ketil (KBC0043) SK Kuala Kuang (KBA0018) SK Kuala Kupang (KBA0016) SK Kuala Lanjut (KBAB003) SK Kuala Merah (KBA0019) SK Kuala Pegang (KBA0017) SK Kuala Rimau (KBAA075) SK Kuala Samak (KBA0020) SK Kuala Teriang (KBA6007) SK Kubang Leret (KBAB013) SK Kubor Panjang (KBAA004) SJK(C) Kwang Hwa (KBC1021) SJK(C) Kwang Hwa Ski (KBC1020) SK Labu Besar (KBA5009) SJK(T) Ladang Bukit Mertajam (KBD5051) SJK(T) Ladang Bukit Selarong (KBD5043) SJK(T) Ladang Bukit Sidim (KBD5052) Contents - Primary School - BM.indd 27 6/10/2011 11:53:29 AM
 28. 28. 28 SJK(T) Ladang Dublin Bhg 5 (KBD5056) SJK(T) Ladang Harvard Bhg 3 (KBD3077) SJK(T) Ladang Henrietta (KBD5044) SJK(T) Ladang Jabi (KBDB001) SJK(T) Ladang Malakoff (KBD0057) SJK(T) Ladang Padang Meiha (KBD5046) SJK(T) Ladang Sungai Raya (KBD6019) SK Lahar Budi (KBA2058) SK Lanai (KBA0021) SK Langgar (KBA2032) SJK(T) Ldg Badenoch (KBD0048) SJK(T) Ldg Katumba (KBD0053) SJK(T) Ldg Kuala Muda Bhg Home (KBD3088) SJK(T) Ldg Kupang (KBD0058) SJK(T) Ldg Pelam (KBD0059) SJK(T) Ldg Sg Batu (KBD3078) SJK(T) Ldg Sungai Bongkok (KBD3079) SJK(T) Ldg Sungai Puntar (KBD3080) SK Ldg Sungai Raya (KBA6010) SJK(T) Ldg Tupah (KBD3082) SK Lengkuas (KBA2015) SJK(C) Lin Khay (KBC3105) SK Lubok Buntar (KBA1005) SK Lubuk Merbau (KBA7015) SJK(C) Mah Wah (KBC3066) SK Mahang (KBA5013) SK Malau (KBA0063) SK Malau (KBA4029) SK Manggol Bongor (KBA4014) SK Megat Dewa (KBA4013) SK Merbau Pulas (KBA5012) SK Merbok (Pusat) (KBE3011) SJK(C) Min Sin (KBC2122) SJK(C) Nan Kwang (KBC2123) SK Nawa (KBAB006) SK Padang Chichak (KBA8013) SK Padang Lumat (KBA9002) SK Padang Matsirat (KBA6008) SK Padang Perahu (KBA4016) SK Padang Pusing (KBAA078) SK Padang Sanai (KBA7008) SK Padang Terap (KBA7009) SK Panglima Awang (KBA7006) SK Pantai Prai (KBA3012) SK Patani Para (KBA3014) SK Paya Besar (KBA0065) SK Paya Mak Insun (KBAA161) SK Paya Mengkuang (KBAA159) SK Paya Terendam (KBA8012) SJK(C) Pei Hwa (KBC9028) SJK(C) Pei Min (KBC4047) SJK(C) Peng Min (KBC3068) SK Penghulu Abu Bakar (KBA0007) SK Penghulu Ahmad (KBE6001) SK Penghulu Jusoh (KBAA046) SK Perik (KBA7016) SK Permatang Buloh (KBA9017) SK Permatang Gunung (KBA2017) SK Permatang Pasir (KBB1015) SK Permatang Tiong (KBA5024) SK Permatang Tok Dik (KBA5015) SK Pinang Tunggal (KBA3030) SJK(C) Poay Chai (KBC1022) SK Pokok Sena (KBAB014) SK Pokok Tai (KBAA076) SK Pulai (KBA0022) SK Pulau Nyior (KBA4060) SK Relau (KBA1007) SK Sanglang (KBA4020) SK Selama (KBA1008) SK Semeling (KBA3015) SK Seri Bakti (KBA7020) SK Seri Banai (KBA4027) SK Seri Bayu (KBA0029) SK Seri Kuala (KBA3027) SK Seri Lindungan Raja (KBA5019) SK Seri Muda (KBA4032) SK Seri Pinang (KBA3029) SK Seri Wangsa (KBA3004) SK Sg Kechil Ilir (KBA1011) SJK(C) Shang Cheng (KBC5042) SK Simpang Tiga Sg Daun (KBA9019) SK Simpor (KBA3033) SJK(C) Sin Kuo Min (KBC3067) SJK(C) Sin Min (KBC5040) SK Singkir (KBA9021) SK Siputeh (KBA4021) SK Slt Bagan Nyior (KBA6020) SK Sultan Mudzaffar Shah (KBA3005) SK Sungai Batu (KBA1010) SK Sungai Daun Tengah (KBA9020) SK Sungai Dedap (KBA9018) SK Sungai Karangan (KBA5014) SK Sungai Kechil Ulu (KBA1012) SK Sungai Kering (KBA9003) SK Sungai Kob (KBA5016) SK Sungai Lalang (KBA3016) SK Sungai Limau (KBA9004) SK Sungai Salleh (KBA1004) SK Sungai Seluang (KBA5017) SK Sungai Taka (KBA1013) SK Sungai Tiang (KBAA062) SK Sungai Tok Pawang (KBA3018) SK Sungkap Para (KBA3017) SK Syed Sheh (KBA0012) SK Taman Ria (KBA5027) SK Tandop Besar (KBA7010) SK Tanjung Pari (KBA0024) SK Tebengau (KBA2064) SK Telaga Mas (KBAB007) SK Teloi Kanan (KBA0002) SK Teloi Timur (KBA0072) SK Telok Teduri (KBA0062) SK Teluk Jamat (KBAB008) SK Tembak (KBA0003) SK Terap (KBA5020) SK Tiak (KBA0026) SK Titi Gajah (KBA2021) SK Titi Gantong (KBA0027) SK Tok Kepak (KBA4022) SK Tok Mat Salleh (KBA9011) SJK(C) Tong Yuh (KBCB002) SK Tualak (KBA7014) SK Tualang (KBAB009) SK Tunku Bendahara (KBE4023) SK Tunku Puan Habsah (KBA0010) SK Ulu Bakai (KBA0069) SK Ulu Sedaka (KBA9006) SK Ulu Tawar (KBA0068) SK Wan Abdul Samad (KBAB001) SJK(C) Yih Choon (KBC2135) SJK(C) Yih Min (KBC2133) SJK(C) Yit Min (KBC4048) SJK(C) Yuh Min (KBC4049) SJK(C) Yuk Min (KBC9029) SK. Kampong Baru (KBAA060) SK.Permatang Kerat Telunjuk (KBA1006) KELANTAN Bandar SJK(C) Chung Cheng (DBC1119) SK Jeli (2) (DBA9013) SJK(C) Kai Chih (DBC4285) SK Kampung Sireh (DBA1057) SK Kelaburan (DBA6350) SK Kuala Krai (DBA7382) SK Machang (2) (DBA2185) SK Merbau (DBA1074) SK Padang Garong 2 (DBA1076) SK Pasir Puteh (L) (DBA4274) SJK(C) Pei Hwa (DBC2185) SJK(C) Peir Chih (DBC1121) SK Penambang (DBA1087) SK Seri Chempaka (DBA1095) SK Sri Tumpat (2) (DBA6357) Contents - Primary School - BM.indd 28 6/10/2011 11:53:29 AM
 29. 29. 29 SK Sri Wangi (DBA8022) SK Sultan Ismail (3) (DBB1412) SK Sultan Yahya Petra (2) (DBA7433) SK Tanah Merah (1) (DBA5317) SK Tengku Indera Petra (DBB1112) SK Tumpat (DBA6351) SK Tumpat (1) (DBB6354) SJK(C) Yok Eng (DBC3238) SJK(C) Yuk Chai (DBC7401) SJK(C) Yuk Cheng (DBC5322) SJK(C) Yuk Tze (DBC6356) Luar Bandar SK Abdul Hadi (DBA1040) SK Alor Pasir (DBA5291) SK Aring (DBA8018) SK Ayer Chanal (DBA5322) SK Ayer Lanas (DBA9001) SK Ayer Merah (DBA2162) SK Badak (DBA0003) SK Bakong (DBA0004) SK Banggol Pa’Esah (DBA4251) SK Banggol Petai (DBA3195) SK Banggol Saman (DBA1042) SK Banggu (DBA1043) SK Baroh Pial (DBA3196) SK Batu Gajah (DBA5294) SK Batu Jong (DBA7366) SK Batu Melintang (DBA9002) SK Batu Mengkebang (DBA7367) SK Bayu Lalang (DBA3197) SK Bechah Kelubi (DBA3214) SK Bechah Keranji (DBA1044) SK Bechah Laut (DBA5296) SK Belukar (DBA2164) SK Bendang Nyior (DBA5298) SK Bendang Pa’Yong (DBA6327) SK Berangan (2) (DBA6356) SK Beris Lalang (DBA0031) SK Beris Panchor (DBA0008) SK Bertam (DBA8001) SK Biak (DBA7434) SK Bukit Abal (DBA4252) SK Bukit Gading (DBA5300) SK Bukit Jawa (2) (DBA4284) SK Bukit Jering (DBA9003) SK Bukit Marak (DBA0009) SK Bukit Merbau (DBA4255) SK Bukit Perah (DBA3200) SK Bukit Tiu (DBA2165) SK Buloh Poh (DBA1046) SK Bunohan (DBA6329) SK Chalil (DBA8009) SK Changgai (DBA4257) SK Chantum (DBA0010) SK Che Deris (DBA1048) SK Che Latiff (DBA1049) SK Chenulang (DBA7370) SK Chetok (DBA3203) SK Chiku 7 (DBA8020) SK Ciku Tiga (DBA8017) SK Danan (DBA4259) SK Dato’Hashim (2) (DBA1439) SK Demit (2) (DBA1446) SK Dewan Besar (DBA2166) SK Dewan Beta (DBA1051) SK Gemang (DBA9004) SK Geting (1) (DBA6332) SK Gondang (DBA1052) SK Gong Garu (DBA4262) SK Gual Jedok (DBA5304) SK Gual Periok (DBA3206) SK Gual Sitok (DBA3207) SK Gual To’Deh (DBA3208) SK Gunong (DBA0011) SK Ipoh (DBA5305) SK Jambu Lawar (DBA2167) SK Jelawat 2 (DBA0033) SK Jelor (DBA4264) SK Jeram (DBA4265) SK Jeram Tekoh (DBA8003) SK Jerek (DBA8010) SK Kadok (DBA1054) SK Kampong Bedal (DBA7375) SK Kampong Berangan (DBA4266) SK Kampong Delima (DBA6333) SK Kampong Kandis (DBA4267) SK Kampong Keling (DBA1056) SK Kampong Nara (DBA4271) SK Kampong Panjang (DBA5308) SK Kampong Pek (DBA2168) SK Kampong Raja (DBA4268) SK Kampong Tasek (DBA4269) SK Kampong Tengah (DBA7414) SK Kampung Kerilla (DBA2169) SK Kandis (DBA0014) SK Kedai Buloh 1 (DBA1058) SK Kedai Tanjong (DBA3211) SK Kedondong (DBA3212) SK Kelar (DBA3213) SK Kelaweh (DBA2170) SK Kemubu (DBA7378) SK Kepas (DBA3215) SK Ketereh (DBA1062) SK Keting (DBA0015) SK Kok Keli (DBA6336) SK Kok Lanas (DBA1067) SK Kok Pasir (DBA6337) SK Kok Pauh (DBA3216) SK Kolam (DBA0016) SK Kota (DBA1068) SK Kota Jembal (DBA1059) SK Kuala Balah (DBA9007) SK Kuala Nal (DBA7383) SK Kubang Kuau (DBA3218) SK Kubang Telaga (DBA0018) SK Kubor Datu (DBA9008) SK Kuchelong (DBA0019) SK Kulim (DBA4270) SK Kulim (DBA5311) SK Kutan (DBA6339) SK Labok (DBA2171) SJK(T) Ladang Pasir Gajah (DBD7404) SK Ladang Taku (DBA7361) SK Lati (DBA3219) SK Limau Kasturi 2 (DBA8021) SK Long Gafar (DBA1064) SK Lubok Bongor (DBA9010) SK Lubok Setol (DBA3221) SK Manek Urai (DBA7390) SK Manek Urai Baru (DBA7369) SK Melor (DBA1071) SK Mempelam Jelawang (DBA7432) SK Mentuan (DBA1073) SK Meranti (DBA3223) SK Morak (DBA6340) SK Mulong (DBA1075) SK Nik Daud (DBA5302) SK Pa’Pura (DBA0021) SK Padang Mandol (DBA6341) SK Padang Pohon Tanjung (DBA6342) SK Pahi (DBA7391) SK Pak Badol (DBA0020) SK Pak Roman (DBA2174) SK Palekbang (DBA6343) SK Pangkal Jenereh (DBA2176) SK Pangkal Kalong (DBA1081) SK Pangkal Meleret (DBA2178) SK Panji (DBA1082) SK Pantai Senak (DBA0022) SK Parang Putting (DBA1083) SK Pasir Gajah (DBA7392) SK Pasir Hor (DBA1084) SK Pasir Pekan (DBA6344) SK Pasir Tumbuh (DBA8013) SK Pauh Lima (DBA1085) Contents - Primary School - BM.indd 29 6/10/2011 11:53:29 AM

×