Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Waarom bloggen?

713 views

Published on

Waarom zou de Unit A&O kunnen gaan bloggen? en hoe organiseer je dat dan?

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Waarom bloggen?

  1. 1. BSG, Unit A&O aan de blog? Mijn bierviltje: Strategie: naar Klantpartnerschap Uitvoering= Beleid: Verantwoordelijkheid Deelname aan : externe (digitale) communicatie -Landelijke bij consultants -Provinciale -Locale (sociale) netwerken -Consultants bewegen veel in diverse sociale netwerken -Netwerken zijn nog veelal fysiek -Hooguit communicatie per e-mail -Heel klein beetje op de NING -Linkedin als persoonlijk visitekaartje Unit A&O Consultants
  2. 2. Bloggen: Wat is het? •Bloggen is communiceren op het snijvlak van journalistiek en conversatie; •Bloggen is actueel, opiniërend, maar met een persoonlijke touch; •Bloggen bindt klanten •Bloggen brengt mensen bij elkaar
  3. 3. Bloggen: Waarom gaan bloggen? •Om onze klanten te binden en te informeren; •Om onze diensten beter zichtbaar te maken; •Als startpunt voor een samenwerkend netwerk.
  4. 4. Bloggen: Voor wie doen? •Voor klanten en partners van BSG; •Prioriteit op doelgroep specialisten en directeuren van lokale bibliotheken •Daarna partners, provinciaal en landelijk •Als laatste stakeholders en collega PSO’s
  5. 5. Bloggen: Wat voor een soort blog? •Corporate blog / Afdelingsblog •CEO blog / P de manager? •Expert blog: alle consultants? •Opiniërend blog: op tour beurt? •Thema blog (op basis project / -lijn) •Column blog (WaCosta)
  6. 6. Advies: Bepaal in overleg met de Unit: 1. Doel en doelgroep 2. Soort blog 3. De goede schrijvers daarbij 4. Een goede plek op Internet 5. Concrete afspraken 6. Faciliteer het volgen en evalueren van de blog.
  7. 7. Ingevuld plaatje: 1. Doel: 1. Laten zien wat we doen 2. Doelgroep: 2. Aan specialisten 3. Soort blog: 3. Afdelingsblog 4. De goede schrijvers daarbij: 4. Roulerende consultants 5. Vaste plek: 5. Overleggen met Gerda over ruimte op de website 6. Maak goede afspraken: 6. a. stel schema op b. wijs eindverantwoordelijke aan 7. Volg de blog en evalueer: 7. Inplannen!

×