Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BVTV - C5.Thuốc trừ bệnh chứa lưu huỳnh

6,634 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BVTV - C5.Thuốc trừ bệnh chứa lưu huỳnh

 1. 1. MỘT SỐ NHÓM THUỐC TRỪ BỆNH NHÓM THUỐC CHỨA LƯU HUỲNH Nhóm thực hiện: Phạm Thị Anh Thơ Trần Thị Thơm
 2. 2. • Gồm lưu huỳnh nguyên tố, các hợp chất lưu huỳnh vô cơ và hữu cơ • Được dùng để trừ nấm sớm nhất, ngoài ra còn diệt nhện và 1 số côn trùng khác • Tác động của các thuốc lưu huỳnh với nấm bệnh khác nhau, phụ thuộc chủ yếu vào thành phần hóa học
 3. 3. Nếu sử dụng đúng, các thuốc lưu huỳnh an toàn với TV, thậm chí còn kích thích sự sinh trưởng của cây. Nếu dùng sai sẽ gây hại cho cây: cháy lá, diệt hoa…
 4. 4. • Dùng để phun hoặc hun để xử lí bệnh nấm phấn trắng, rệp hại nho, nhện đỏ trên bông… ít độc với ĐV máu nóng 1. Lưu huỳnh
 5. 5. 2. Kết hợp với polisunfua canxi (CaS.Sx) • Là dung dịch nước màu mận chín, nhờ đun hỗn hợp 2-3 phần lưu huỳnh bột+ 1 phần vôi sống+ 10 phần nước • Có thành phần CaS5 là chất diệt nấm mạnh nhất. Nước lưu huỳnh vôi có tỉ trọng hay bôme càng cao thì hàm lượng CaS.Sx càng cao
 6. 6. • Nếu tỉ lệ đạt 1.283 thì dùng để diệt bệnh phấn trắng, muỗi đen hại cam, rệp sáp, nhện, địa y, rêu • Thuốc ít độc với người và gia súc. Ngày nay ít được sử dụng
 7. 7. 3. Những dẫn xuất của axit đithiocacbamic Là các muối đithiocacbamic của axit etylen- bis- dithiocacbamic và thiruam đisunfua Dùng để phun lên cây, xử lí đất, xử lí giống, diệt nấm…
 8. 8. 4. Các hợp chất trừ nấm thioxianat • Nhóm thuốc trừ nấm mà thành phần có gốc -SCN là nhóm gây độc. Thuốc dùng để phun lên cây, xử lí giống, xử lí đất. Thuốc ít được dùng ở Việt Nam
 9. 9. 5. Những thuốc trừ nấm đicaboximit • Diệt được nhiều loại nấm, đặc biệt là nấm phấn trắng, ngoài ra còn diệt khuẩn • Thuốc ít độc với động vật máu nóng, chưa được sử dụng ở Việt Nam
 10. 10. 6. Những thuốc trừ nấm thiophanat • Là thuốc nấm lưu huỳnh nội cơ hấp đầu tiên được tổng hợp năm 1966 • Tác động rộng, đến nhiều loại nấm bệnh trên nhiều cây trồng khác nhau, diệt nhện đỏ • Ít độc với động vật máu nóng và cá, an toàn cho cây, kích thích cây phát triển

×