سوره فاتحه

518 views

Published on

recitation of Soorah Fateha in Namaz , Bismillah & Aameen Bi Jehar

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
518
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

سوره فاتحه

  1. 1. ‫اهلل‬ ‫بسم‬ ،‫پڙهڻ‬ ‫فاتح‬ ‫سوره‬ ‫۾‬ ‫نماز‬‫سان‬ ‫زور‬ ‫يا‬ ‫آهستي‬ ،‫آيت‬ ‫مسئال‬‫جا‬‫چوڻ‬‫سان‬‫زور‬‫آمين‬‫پوِء‬‫کان‬‫الهمد‬‫نماز۾‬‫۽‬ ‫پڙهڻ‬. ‫تحقيق‬‫۽‬‫تحرير‬:‫ميمڻ‬‫عبدالرزاق‬ ‫قرآن‬ ‫فاتحه‬ ‫سوره‬‫کي‬ ‫جنهن‬ ‫آهي‬ ‫سورت‬ ‫پهرئين‬ ‫کان‬ ‫سڀ‬ ‫جي‬ ‫مجيد‬ ‫آهي‬ ‫ملي‬ ‫فضيلت‬ ‫گهڻي‬ ‫به‬ ‫۾‬ ‫حديثن‬.‫ب‬ ٰ‫ي‬‫معن‬ ‫جي‬ ‫فاتح‬‫ه‬‫۽‬ ‫آغاز‬ ‫آهي‬ ‫ابتدا‬.‫کي‬ ‫هن‬ ‫ڪري‬ ‫ان‬(‫الفاتحه‬)‫فاتح‬ ‫يعني‬ ،‫ٿو‬ ‫وڃي‬ ‫چيو‬ ‫الڪتاب‬ ُ‫ت‬.‫هن‬ ‫آهن‬ ‫ثابت‬ ‫مان‬ ‫حديثن‬ ‫ناال‬ ‫گهڻائي‬ ‫به‬ ‫ٻيا‬ ‫جا‬ ‫سورت‬‫مثال‬:‫السبع‬ ،ٰ‫ي‬‫مالقر‬ُ‫ا‬ ‫العظيم‬ ‫القرآن‬ ،،‫المثاني‬‫قيه‬ُ‫الر‬ ،(ُ‫دم‬.)‫ج‬‫ڏنهن‬‫صحابيَء‬ ‫هڪ‬‫جي‬ ‫وڇونَء‬ ‫ڏنگيل‬‫ويو‬ ‫اچي‬ ‫آرام‬ ‫کيس‬ ‫ته‬ ‫ڪيو‬‫دم‬ ‫پڙهي‬ ‫کي‬ ‫سورت‬‫هن‬ ‫تي‬.‫صلعم‬ ‫نبي‬ ‫فرمايو‬ ‫جن‬:‫آهي‬ ‫دم‬ ‫هي‬ ‫ته‬ ‫پئي‬ ‫خبر‬ ‫ڪيئن‬‫توکي‬‫؟‬(‫حديث‬،‫بخاري‬ ‫صحيح‬ 7722‫حديث‬،‫مسلم‬‫صحيح‬ ‫۽‬،:26(7722)‫االسماء‬‫من‬‫وغيرها‬. ‫هن‬‫سورت‬‫نالو‬ ‫اهم‬ ‫هڪ‬ ‫جو‬(‫الصالت‬)‫اهلل‬ ،‫آهي‬ ‫۾‬ ‫ُدسيَء‬‫ق‬ ‫حديث‬ ‫جيئن‬ ،‫آهي‬ ‫به‬ ‫فرمايو‬ ٰ‫ي‬‫تعال‬(‫عبدي‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫بيني‬ ‫الصالت‬ ُ‫قسمت‬)...‫مسلم‬ ‫صحيح‬‫حديث‬ ،:83(896) ‫صالت‬ ‫مون‬(‫نماز‬)‫۾‬ ‫وچ‬ ‫جي‬ ‫ٻانهن‬ ‫پنهنجن‬ ‫۽‬ ‫پنهنجي‬ ‫کي‬‫آهي‬ ‫ڇڏيو‬ ‫ورهائي‬. ‫آهي‬ ‫فاتح‬ ‫سوره‬ ‫راد‬ُ‫م‬ ‫مان‬ ‫جنهن‬.‫۽‬ ‫ثنا‬ ‫و‬ ‫حمد‬ ‫جي‬ ٰ‫ي‬‫تعل‬ ‫اهلل‬ ‫حصو‬ ‫اڌ‬ ‫جو‬ ‫جنهن‬ ‫رحمت‬ ‫سندس‬‫و‬‫ربوت‬‫آهي‬ ‫۾‬ ‫بيان‬ ‫جي‬ ‫بادشاهت‬ ‫و‬ ‫عدل‬ ‫۽‬‫و‬ ‫دعا‬ ‫۾‬ ‫حصي‬ ‫اڌ‬ ‫باقي‬ ‫۽‬ ‫مناجات‬‫آهن‬‫ڪر‬‫۾‬‫بارگاه‬‫جي‬‫اهلل‬‫ٻانهون‬ ‫جيڪي‬‫ي‬‫ٿو‬. ‫کي‬ ‫فاتح‬ ‫سوره‬ ‫۾‬ ‫حديث‬ ‫هن‬(‫نماز‬)‫آهي‬ ‫ويو‬ ‫ڪيو‬ ‫تعبير‬ ‫سان‬.‫خبر‬ ‫اها‬ ‫سان‬ ‫جنهن‬ ‫ارشادن‬‫جي‬‫صلعم‬‫نبي‬‫تنهنڪري‬،‫آهي‬‫ضروري‬‫تمام‬‫پڙهڻ‬‫جو‬‫هن‬‫۾‬‫نماز‬‫ته‬‫ٿي‬ ‫پوي‬ ‫آهي‬ ‫وئي‬ ‫ڪئي‬ ‫وضاحت‬ ‫خوب‬ ‫جي‬ ‫هن‬ ‫۾‬‫ٿا‬ ‫فرمائن‬ ،:‫بفاتح‬ ‫يقراء‬ ‫لم‬ ‫لمن‬ ‫صاله‬ ‫ال‬ ‫الڪتاب‬(‫حديث‬ ،‫بخاري‬ ‫صحيح‬:262‫حديث‬ ،‫حديث‬ ،‫مسلم‬ ‫صحيح‬ ‫و‬ ،:83(893)‫ن‬ُ‫ا‬
  2. 2. ‫جي‬ ‫شخص‬‫ئي‬ ‫ڪا‬‫نماز‬‫پڙهي‬ ‫ڪانه‬ ‫فاتح‬ ‫صوره‬ ‫جنهن‬ ‫آهي‬ ‫نه‬.‫۾‬ ‫حديث‬ ‫هن‬(‫ن‬َ‫م‬)‫جو‬ ‫آهي‬ ‫الِء‬ ‫نمازيَء‬ ‫هر‬ ‫جيڪو‬ ‫آهي‬ ‫عام‬ ‫لفظ‬‫جي‬ ‫امام‬ ‫يا‬ ‫پڙهي‬ ‫نماز‬ ‫اڪيلو‬ ‫هو‬ُ‫ا‬ ‫چاهي‬ ، ‫فرض‬ ،‫جهري‬ ‫يا‬ ‫جي‬ُ‫ه‬ ‫نماز‬ ‫سري‬ ،‫قتدي‬ُ‫م‬ ‫ٺيان‬ُ‫پ‬ ‫جي‬ ‫امام‬ ‫يا‬ ،‫جي‬ُ‫ه‬ ‫امام‬ ‫يا‬ ،‫ٺيان‬ُ‫پ‬ ‫نفل‬‫يا‬‫جي‬ُ‫ه‬ ‫نماز‬‫الِء‬‫نماز‬‫هر‬،‫ض‬‫رو‬‫آ‬ ‫ري‬‫ه‬‫سوره‬‫ته‬‫ي‬‫فا‬‫پڙ‬ ‫تح‬‫ه‬‫جي‬. ‫دفعي‬ ‫هڪ‬ ‫ته‬ ‫ٿو‬ ‫اچي‬ ‫۾‬ ‫جنهن‬ ‫ٿي‬ ‫ٿئي‬ ‫به‬ ‫سان‬ ‫حديث‬ ‫هن‬ ‫تائيد‬ ‫وڌيڪ‬ ‫جي‬ ‫عمل‬ ‫هن‬ ‫ضيه‬ِ‫ر‬ ‫ڪرام‬ ‫اصحابه‬ ‫ڪن‬ ‫۾‬ ‫فجر‬ ‫نماز‬‫اهلل‬‫عنهم‬‫۾‬ ‫نماز‬ ‫قرآن‬ ‫گڏ‬ ‫سان‬ ‫جن‬ ‫سائين‬ ‫نبي‬ ‫رهيا‬ ‫پڙهندا‬‫تي‬ ‫جن‬ ‫سائين‬ ‫نبي‬ ‫ڪري‬ ‫جي‬ ‫جنهن‬‫لڳي‬ ‫ٿيڻ‬ ‫بوجه‬ ‫قرآت‬‫ختم‬ ‫نماز‬ ، ‫پڙهيو؟‬ ‫پئي‬ ‫گڏ‬ ‫قرآن‬ ‫به‬ ‫توهان‬ ‫ڇا‬ ‫ته‬ ‫لڳا‬ ‫ڇڻ‬ُ‫پ‬ ‫جن‬ ‫صلعم‬ ‫پاڻ‬ ‫جڏنهن‬ ‫تي‬ ‫ٿيڻ‬ ‫ته‬ ‫ن‬ُ‫فرماي‬ ‫جن‬ ‫سائين‬ ‫نبي‬ ‫ته‬ ‫ڏنو‬ ‫جواب‬ ‫۾‬ ‫ها‬ ‫اصحابن‬(‫تفعلوا‬ ‫ال‬2ُ‫فانه‬ ‫القرآن‬ ‫م‬ُ‫ا‬‫ب‬ ‫ال‬ ‫بها‬ ‫يقراُء‬ ‫لم‬ ‫لمن‬ ‫صاله‬ ‫ال‬)‫ڪريو‬ ‫ڪندا‬ ‫نه‬ ‫ائين‬ ‫توهان‬(‫پڙه‬ ‫نه‬‫ڪريو‬ ‫ندا‬)‫سوره‬ ‫البته‬ ‫فاتح‬‫ضرور‬‫پڙه‬‫ڪريو‬ ‫ندا‬‫ٿيندي‬ ‫ڪانه‬ ‫نماز‬ ‫سان‬ ‫پڙهڻ‬ ‫نه‬ ‫جي‬ ‫ان‬ ‫جي‬ ‫ڇو‬( .‫ابي‬ ‫سنن‬ ‫حديث‬،‫دائود‬:378‫ا‬‫جامع‬‫و‬،‫ل‬‫ترمذي‬‫حديث‬،:822‫حديث‬،‫النسائي‬‫سنن‬‫و‬،972.) ‫رضيه‬ ‫ريره‬ُ‫ه‬ ‫ابو‬ ‫حضرت‬ ‫طرح‬ ‫اهڙيَء‬‫ن‬َ‫م‬ ‫؛‬ ‫ته‬ ‫فرمايو‬‫جن‬ ‫صلعم‬ ‫نبي‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫مروي‬ ‫کان‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫صاله‬ ٰ‫ي‬‫صل‬‫يقرا‬ََُ‫خداج‬ ‫فهي‬ ‫القرآن‬ َََ‫م‬ُ‫ا‬‫ب‬ ‫فيها‬ ‫ُء‬‫تسمام‬ ‫غير‬ ‫ثالثا‬)‫جنهن‬‫فاتح‬ ‫بغير‬ ‫آهي‬ ‫ناقص‬ ‫ها‬ُ‫ا‬ ‫پڙهي‬ ‫نماز‬ ‫جي‬‫ڪانهين‬ ‫ڪمل‬ُ‫م‬.‫فرمايو‬ ‫جن‬ ‫صلعم‬ ‫نبي‬ ‫دفعا‬ ‫ٽي‬.‫ابو‬ ‫جن‬ ‫رضيه‬ ‫ريره‬ُ‫ه‬‫ويو‬ ‫ڇيو‬ُ‫پ‬ ‫کان‬‫و‬:(‫االمام‬ ‫وراَء‬ ‫ون‬ُ‫ڪ‬‫ن‬ ‫انا‬)ُ‫پ‬ ‫جي‬ ‫امام‬‫اسان‬ ‫به‬ ‫ٺيان‬ ‫ريره‬ُ‫ه‬ ‫ابو‬ ‫حضرت‬ ‫ڪريون؟‬ ‫ڇا‬ ‫وقت‬ ‫ن‬ُ‫ا‬ ،‫ٿا‬ ‫پڙهون‬ ‫نماز‬‫فرمايو‬ ‫رضيه‬(‫في‬ ‫بها‬ ‫اقراَء‬ ‫نفسڪ‬)‫پڙهو‬ ‫۾‬ ‫ل‬ِ‫د‬ ‫فاتح‬ ‫سوره‬ ‫ٺيان‬ُ‫پ‬ ‫جي‬ ‫امام‬(‫حديث‬ ،‫مسلم‬ ‫صحيح‬:83(896)‫مٿي‬ ، ‫ٿو‬ ‫اچي‬ ‫جهه‬ُ‫ڪ‬ ‫جيڪو‬ ‫۾‬ ‫مجيد‬ ‫قرآن‬ ‫ته‬ ‫ٿيو‬ ‫واضح‬ ‫مان‬ ‫حديثن‬ ‫ٻنهين‬ ‫ڪيل‬ ‫ذڪر‬ ‫ٺ‬(‫وا‬ُ‫ت‬ِ‫ص‬‫ان‬ َ‫و‬ ُ‫له‬ ‫فاستمعو‬ ‫القرآن‬ ‫ُريَء‬‫ق‬ ‫اذا‬ ‫و‬( )‫االعراف‬2:723)‫پڙهيو‬ ‫قرآن‬ ‫جڏنهن‬ ‫رهو‬ ‫خاموش‬‫۽‬ ‫ڌو‬ُ‫ٻ‬ ‫سان‬ ‫توجهه‬‫ته‬ ‫وڃي‬.‫حد‬ ‫يا‬‫يث‬(‫و‬ُ‫ت‬‫فانص‬‫قراَء‬ ‫واذا‬( )‫صحت‬ ‫بشرط‬) ‫رهو‬ ‫خاموش‬ ‫ته‬ ‫ڪري‬ ‫قرات‬ ‫امام‬ ‫جڏنهن‬.‫مقتدي‬ ‫۾‬ ‫نمازم‬ ‫جهري‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫مطلب‬ ‫جو‬ ‫ڌن‬ُ‫ٻ‬ ‫سان‬ ‫خاموشيَء‬ ‫قرات‬ ‫باقي‬ ‫عالوه‬ ‫کان‬ ‫فاتح‬ ‫سوره‬.‫يا‬ ‫پڙهن‬ ‫نه‬ ‫ُرآن‬‫ق‬ ‫گڏ‬ ‫سان‬ ‫امام‬ ‫آهي‬ ‫به‬ ‫مسنون‬ ‫جيڪو‬ ‫پڙهي‬ ‫سان‬ ‫وقفن‬ ‫آيت‬ ‫جي‬ ‫فاتحه‬ ‫سوره‬ ‫امام‬‫مقتدي‬ ‫۽‬‫ان‬‫هن‬
  3. 3. ‫خاموشيِء‬ ‫ان‬ ‫جي‬ ‫امام‬ ‫فاتح‬ ‫سوره‬ ‫مقتدي‬ ‫يا‬ ‫پڙهن‬ ‫فاتح‬ ‫سوره‬ ‫۾‬ ‫وقفن‬(‫سڪتي‬)‫۾‬ ‫جي‬ ‫پڙهي‬‫ئن‬ُ‫ه‬‫کان‬ ‫پڙهڻ‬ ‫فاتح‬ ‫سوره‬ ‫و‬‫پهرئين‬‫ڪ‬‫ن‬‫ٿيڻ‬ ‫ختم‬ ‫جي‬ ‫قرات‬ ‫يا‬ ‫آهي‬ ‫دو‬ ‫تي‬(‫قرآت‬‫مان‬ ‫روايتن‬ ‫صحيح‬‫آهي‬‫ثابت‬‫سڪتو‬ ‫پوِء‬ ‫کان‬)‫۽‬ ‫ن‬ُ‫ت‬‫آي‬ ‫قرآني‬‫طرح‬ ‫اهڙيَء‬ ‫صحيحه‬‫۾‬ ‫حديثن‬‫هلل‬ُ‫د‬‫الحم‬‫رهي‬ ‫نٿو‬ ‫تعرض‬ ‫ڪو‬،‫ٿو‬ ‫وڃي‬ ‫ٿي‬ ‫عمل‬ ‫تي‬ ‫ٻنهين‬ ‫۽‬ ‫ته‬ ‫ٿئي‬ ‫پيئو‬ ‫ثابت‬ ‫اهو‬ ‫مان‬ ‫ڪرڻ‬ ‫منع‬ ‫پڙهڻ‬ ‫فاتح‬ ‫سوره‬ ‫ته‬ ‫جڏنهن‬‫خاڪ‬ ‫۾‬ ‫زبان‬(‫ڪو‬ ‫يا‬،‫ٿو‬ ‫سگهي‬ ‫ٿي‬ ‫عمل‬ ‫ئي‬ ‫تي‬ ‫هڪ‬ ‫ڪنهن‬ ‫مان‬ ‫ٻنهين‬ ‫۽‬ ‫آهي‬ ‫ٽڪرائو‬ ‫۾‬ ‫حديثن‬ ‫۽‬ ‫قرآن‬ ‫ڪونهين‬ ‫ممڪن‬ ‫عمل‬ ‫تي‬ ‫ٻنهين‬ ‫وقت‬ ‫هڪ‬)‫ٰذا‬‫ه‬ ‫من‬ ‫باهلل‬ُ‫ذ‬‫فنعو‬( .‫سوره‬ ‫پڙهو‬ ‫وڌيڪ‬ ‫آيت؛‬‫اعراف‬723) ‫هجرت‬ ‫سورتون‬ ‫جيڪي‬ ‫مطلب‬ ‫جو‬ ‫مدنيَء‬ ‫يا‬ ‫مڪي‬ ،‫آهي‬ ‫مڪي‬ ‫صورت‬ ‫هيَء‬(28 ‫نبوت‬)‫آهن‬ ‫مڪي‬ ‫هي‬ُ‫ا‬ ‫ٿيون‬ ‫نازل‬ ‫پهرئين‬ ‫کان‬‫مڪي‬ ‫نزول‬ ‫جو‬ ‫انهن‬ ‫کڻي‬ ‫پوِء‬ ‫ڀلي‬ ، ‫چوڌاري‬ ‫جي‬ ‫ان‬ ‫يا‬ ‫جي‬ُ‫ه‬ ‫ٿيو‬ ‫۾‬ ‫مڪرم‬‫چئني‬‫۾‬ ‫طرفن‬‫آهن‬ ‫صورتون‬ ‫هي‬ُ‫ا‬ ‫مدني‬ ‫۽‬ ‫نازل‬ ‫پوِء‬ ‫کان‬ ‫هجرت‬ ‫جيڪي‬‫نزول‬ ‫جو‬ ‫ن‬ُ‫ا‬ ‫چاهي‬ ‫ٿيون‬‫مديني‬‫جي‬ ‫ان‬ ‫يا‬ ‫جي‬ُ‫ه‬ ‫ٿيو‬ ‫۾‬ ‫۾‬ ‫اطراف‬.‫به‬ ‫کان‬ ‫ن‬ُ‫ا‬ ‫يا‬‫ٿيون‬ ‫نازل‬ ‫نه‬ ‫ڇو‬ ‫ئي‬ ‫۾‬ ‫اطراف‬ ‫جي‬ ‫انهن‬ ‫۽‬ ‫مڪه‬ ‫ڪه‬ ٰ‫ي‬‫حت‬ ،‫پري‬ ‫جن‬ُ‫ه‬. ‫بسم‬‫اهلل‬‫آيت‬ ‫مستقل‬ ‫جي‬ ‫سورت‬ ‫هر‬ ‫هي‬ ‫ڇا‬ ‫ته‬ ‫آهن‬ ‫اختالف‬ ‫بابت‬ ‫الرحيم‬ ‫ٰن‬‫م‬‫الرح‬ ‫آيت‬ ‫جي‬ ‫سورت‬ ‫هر‬ ‫يا‬ ‫آهي‬‫آهي‬ ‫حصو‬ ‫جو‬‫آيت‬ ‫هڪ‬ ‫ئي‬ ‫جي‬ ‫فاتح‬ ‫سوره‬ ‫صرف‬ ‫هي‬ ‫يا‬ ،‫ناهي‬‫آيت‬‫مستقل‬‫جي‬‫سورت‬‫به‬‫ڪنهن‬‫يا‬‫آهي‬‫۽‬‫صرف‬‫کي‬ ‫هن‬‫ممتاز‬‫کان‬‫سورت‬‫ٻي‬ ‫الِء‬‫ڪرڻ‬‫ٿو‬‫وڃي‬ ‫لکيو‬‫۾‬‫آغاز‬‫جي‬‫صورت‬‫هر‬ ‫مڪه‬ ‫قرائي‬،‫آهي‬ ‫ڏنو‬ ‫قرار‬ ‫آيت‬ ‫جي‬ ‫صورت‬ ‫هر‬ ‫سميت‬ ‫فاتح‬ ‫سوره‬ ‫کي‬ ‫هن‬ ، ‫ڪوفه‬ ‫و‬ ‫نه‬ ‫تسليم‬ ‫آيت‬ ‫جي‬ ‫سورت‬ ‫به‬ ‫ڪنهن‬ ‫کي‬ ‫هن‬ ،‫شام‬ ‫و‬ ‫بصره‬ ،‫مدينه‬ ‫قرائي‬ ‫ته‬ ‫جڏنهن‬ ‫جي‬ ‫نمل‬ ‫سوره‬ ‫سوءاِء‬ ،‫آهي‬ ‫ڪيو‬‫آيت‬:82‫ب‬ ‫باالتفاق‬ ‫۾‬ ‫هن‬ ‫ته‬ ‫جي‬‫ز‬ ُ‫ج‬ ‫جو‬ ‫هن‬ ‫اهلل‬ ‫سم‬ ‫آهي‬.‫شاڪر‬ ‫احمد‬ ‫عصرشيخ‬ ‫حقق‬ُ‫م‬‫طرح‬ ‫هن‬ ‫تحقيق‬ ‫خالصه‬ ‫پنهنجي‬ ‫رح‬ ‫مصري‬ ‫فرمايائون‬ ،‫ڪر‬ ‫ٿو‬ ‫بيان‬ ‫سان‬(‫آيت‬ ‫قرآني‬ ‫تي‬ُ‫ا‬ ‫آهي‬ ‫لکيل‬ ‫اهلل‬ ‫بسم‬ ‫به‬ ‫جتي‬ ‫۾‬ ‫قرآن‬
  4. 4. ‫آهي‬‫البته‬ ،‫ا‬ ‫يا‬ ‫آهي‬ ‫تحرير‬ ‫اها‬ ‫۾‬ ‫شروع‬ ‫جي‬ ‫جنهن‬ ‫ئڻ‬ُ‫ه‬ ‫آيت‬ ‫جي‬ ‫سورت‬ ‫ان‬ ‫جو‬ ‫ان‬‫ن‬ ‫وبحث‬ ‫نظر‬ ‫محل‬ ‫ٿيڻ‬ ‫آيت‬ ‫مستقل‬ ‫جو‬‫آهي‬،‫ته‬ ‫آهي‬ ‫اها‬ ‫ڳالهه‬ ‫رائج‬ ‫ويجهو‬ ‫هنجي‬ُ‫م‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫ضروري‬ ‫الِء‬ ‫شخص‬ ‫هر‬ ِ‫ال‬ ‫ان‬ ،‫آهي‬ ‫آيت‬ ‫جي‬ ‫سورت‬ ‫هر‬ ‫هي‬ ‫عالوه‬ ‫کان‬ ‫توبه‬ ‫سوره‬ ‫جي‬ ‫توبه‬ ‫سوره‬ ‫سوا‬ ،‫پڙهي‬ ‫ضرور‬ ‫اهلل‬ ‫بسم‬ ‫پهرئين‬ ‫کان‬ ‫پڙهڻ‬ ‫سورت‬ ‫هر‬ ‫هو‬ ‫ته‬.‫چاهي‬ ‫ڪري‬ ‫شروعات‬ ‫جي‬ ‫تالوت‬ ‫سان‬ ‫صورت‬ ‫ان‬‫اچي‬ ‫سورت‬ ‫ڪا‬ ‫تالوت‬ ‫دوران‬ ‫يا‬ ‫وڃي‬(‫الترمذي‬‫جامع‬‫حاشيه‬:7،77‫حديث‬‫تحت‬:732‫مصر‬‫طبع‬،) ‫ڪي‬ ،‫آهي‬ ‫اختالف‬ ‫به‬ ‫۾‬ ‫پڙهڻ‬ ‫آواز‬ ‫سان‬ ‫زور‬ ‫جي‬ ‫بههن‬ ‫۾‬ ‫نمازن‬ ‫جهري‬ ‫طرح‬ ‫اهڙيِء‬ ‫ته‬‫آهن‬‫قائل‬‫جا‬‫پڙهڻ‬ ‫سان‬‫آواز‬‫وڏي‬‫سانٺ‬‫آواز‬‫سري‬ ‫ڪي‬(‫القدير‬‫فتح‬)‫عالمن‬‫اڪثر‬ ‫رائج‬ ‫کي‬ ‫پڙهڻ‬ ‫سان‬ ‫آواز‬ ‫سري‬ ‫کي‬ ‫هن‬‫تاهم‬ ‫آهي‬ ‫ڏنو‬ ‫قرار‬‫جائز‬ ‫به‬ ‫پڙهڻ‬ ‫سان‬ ‫زور‬ ‫آهي‬. ‫آمين‬ ‫۾‬ ‫آخر‬ ‫جي‬ ‫فاتح‬ ‫سوره‬‫بيان‬ ‫فضيلت‬ ‫۽‬ ‫تاڪيد‬ ‫گهڻي‬ ‫جن‬ ‫صلعم‬ ‫نبي‬ ‫۾‬ ‫چوڻ‬ ‫رجي‬ُ‫ه‬‫گ‬ ‫چوڻ‬ ‫آمين‬ ‫کي‬ ‫ٻنهين‬ ،‫مقتدي‬ ‫۽‬ ‫امام‬ ‫ڪري‬ ‫ن‬ُ‫ا‬ ،‫آهي‬ ‫ڪئي‬.‫جن‬ ‫صلعم‬ ‫نبي‬ (‫۾‬ ‫نمازن‬ ‫جهري‬)‫جو‬ ‫سان‬ ‫زور‬ ‫ايترو‬ ‫به‬ ‫اڪرام‬ ‫اصحابه‬ ‫۽‬ ‫ئا‬ُ‫ه‬ ‫چوندا‬ ‫آمين‬ ‫سان‬ ‫زور‬ ‫مس‬‫حديث‬ ‫پڙهو‬ ‫الِء‬ ‫مسئلي‬ ‫هن‬ ‫ئي‬ُ‫ه‬ ‫ويند‬ ‫گونججي‬ ‫سان‬ ‫آواز‬ ‫جي‬ ‫آمين‬ ‫جد‬(‫صحيح‬ ‫حديث؛‬ ،‫بخاتي‬232‫۽‬237‫حديث‬ ،‫ماجه‬ ‫ابن‬ ‫سنن‬ ‫و‬ ،:368،‫دائود‬ ‫ابي‬ ‫سنن‬ ‫و‬ ‫حديث‬:983‫عبدالرزاق‬ ‫مصنف‬ ‫و‬ ،:7،92)‫ته‬ ‫آهي‬ ‫ٿابت‬ ‫مان‬ ‫حديثن‬ ‫هنن‬(‫زور‬ ‫آمين‬ ‫چوڻ‬ ‫سان‬.‫صحا‬ ‫۽‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلي‬ ‫رسول‬ ‫نت‬ ُ‫س‬‫هو‬ ‫معمول‬ ‫جو‬ ‫رضيه‬ ‫اڪرام‬ ‫به‬. ‫آهي‬ ‫ٿيل‬ ‫بيان‬ ‫مختلف‬ ٰ‫ي‬‫معن‬ ‫جو‬ ‫آمين‬(‫ن‬ُ‫ڪ‬‫فلي‬ ‫ڪذالڪ‬)‫ٿئي‬ ‫ئي‬ ‫ائين‬( .‫ال‬‫خيب‬ُ‫ت‬ ‫رجائنا‬)‫۽‬ ‫ڪجئين‬ ‫نه‬ ‫راد‬ُ‫نام‬ ‫کي‬ ‫اسان‬(‫لنا‬ ‫استجب‬‫اللهم‬(‫اي‬3‫قبول‬‫عا‬ُ‫د‬ ‫اسانجي‬‫اهلل‬ ‫فرماء‬ ِ‫ڄاڻي‬ُ‫پ‬.

×