Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sincerite presentatie sociale media

223 views

Published on

Sociale media verpleeg- en verzorgingshuizen: voorkom risico's en verbeter uw imago op strategisch niveau.
Een aanpak gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met ActiZ.

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sincerite presentatie sociale media

 1. 1. Sociale media in de zorg (Mw) Will Goossens MHA
 2. 2. Sociale media in de zorg Welk groeipad is mogelijk?
 3. 3. resultaten positionering en continuïteit klantbinding communicatieplan 2.0 arbeidsmarktcommunicatie nieuws en actualiteiten volgen Groeipad sociale media inspanninge n
 4. 4. Branchebreed onderzoek De invloed van sociale media op verpleeg- en verzorgingshuizen • 16 organisaties, verdeeld over alle omzetcategorieën. • 30-tal respondenten: bestuurders, cliëntenservice, communicatie, beleids- en stafmedewerkers. Toenemende invloed van internettechnologie en zelfbewuste, actieve burgers. Vraagstelling: Hoe kunnen verpleeg- en verzorgingshuizen op korte en langere termijn hun positionering en continuïteit versterken?
 5. 5. Branchebreed onderzoek • • • • Zijn sociale media en zijn specifieke kenmerken bekend en in gebruik? Verpleeg- en verzorgingshuizen kampen met een slecht imago. Hoe wordt dit beïnvloed door sociale media? Op welke wijze onderscheiden verpleeg- en verzorgingshuizen zich, wat doen ze aan klantenbinding en welke rol spelen sociale media hierbij? Beschikken verpleeg- en verzorgingshuizen over voldoende innovatief vermogen om een eigen plaats binnen de sociale media te verwerven? Veel interessante onderzoeksresultaten met nieuwswaarde!! Bekendmaking onderzoeksresultaten volgt later.
 6. 6. Sociale media en huidige rol bestuurder: Citaten: “Ik wacht voorstellen van Communicatie af” “Ik zit op Linking Pin” “Ik Twitter wel eens”
 7. 7. Sociale media en huidige rol cliëntenservi Citaten: “Mijn werk start met een CIZ-indicatie en eindigt als de cliënt inhuist” “Ik zit wel op sociale media, maar niet voor mijn werk”
 8. 8. Sociale media en huidige rol IT: Citaten: “Onze systeembeheerder zit als een bok op de haverkist. De toegang tot sociale media is zo goed als onmogelijk” “De vraagstelling wat IT kan bijdragen aan de strategie van de organisatie is geen vraag die systeembeheer kan beantwoorden”
 9. 9. Onderzoeksbevindingen: Beeldvorming en sociale media staan niet hoog op de agenda van de bestuurder, van verpleeg- en verzorgingshuizen. Rol van Communicatieprofessional: Schaap met 5 poten, hardwerkende parttimer met (te) veel taken en verantwoordelijkheden, zender → ontvanger communicatie. Virtuele aan- of afwezigheid verpleeg- en verzorgingshuizen draagt niet bij aan positionering. Burgers die toegang hebben tot mobiel internet spenderen wereldwijd gemiddeld 3,1 uur per week aan hun sociale netwerken. In Nederland is dit nog maar 1,2 uur (TNS, 2010). Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn niet voorbereid op hausse die eraan komt.
 10. 10. Strategische inzet sociale media: KANSEN voor positionering en continuïteit Bouwen aan binding met klanten, familie, medewerkers, vrijwilligers. Opbouwen van vertrouwen, goodwill kweken en weerstand opbouwen tegen „aanvallen van buiten‟ Mobiliseer de communicatiekracht bij de medewerkers en de klanten Taak Bestuurder, Communicatie, IT, P&O: Stimuleren, faciliteren en risico‟s inperken
 11. 11. Strategische inzet sociale media • Inventarisatie gericht op de organisatiestrategie, de interne en de externe doelgroepen, de communicatiedoelen, de knel- en de verbeterpunten en een verdieping van het klantvermogen • Optimalisering en structurering Communicatieplan inclusief sociale media • Inventarisatie en selectie van kansrijke sociale media projecten: welke projecten leveren, tegen zo laag mogelijke investering in tijd en geld, het grootst mogelijke effect. • Businesscase van het meest kansrijke sociale media project.
 12. 12. Strategische inzet sociale media Businesscase meest kansrijke project Inspanningen: Meerwaarde: Hulpmiddelen Opbrengsten Tijd Kostenbesparingen Kosten Productiviteitsverbetering Mensen Loyaliteit, mond-op-mondreclame Governance Bereik doelgroepen
 13. 13. Blijf op de hoogte Geïnteresseerd? Sinceriteweet I: E: T: www.sincerite.nl info@sincerite.nl 0345- 53 00 33

×