Successfully reported this slideshow.

Bacc Crackwoodspines; update 20 - week 12

160 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bacc Crackwoodspines; update 20 - week 12

 1. 1. Bacc CrackwoodspinesWeek 12Update 20
 2. 2. Een nieuw fenomeen in huize Den Dolder is de telefoon. Iedereenwilt altijd maar bellen. Dus is er voor iedereen nu een huistelefoon! Zokomt er één mega groot gesprek, waarbij iedereen met dezelfde persoonbelt. Vandaag was dat Leroy Nurks. Dus komt hij maar langs!
 3. 3. Een vroege avondmaaltijd omdat Pijke zo moet werken, uiteraard bereiddoor niemand minder dan Teije. Met zijn secundaire tostiwens is er altijdgenoeg tosti op voorraad in de koelkast.
 4. 4. Wanneer Leroy weer eens langskomt, is het altijd zo vervelend als hij zovroeg moet gaan. Dus besluiten hij en Mika maar te doen of ze de tijd ver-geten zijn.
 5. 5. Teije en Leonie zijn veel te druk met hun eigen ding doen. Teije probeerteen meesterwerk te produceren en Leonie probeert te doen wat ze op allevlakken in het leven wilt doen: Tot het uiterste gaan.
 6. 6. Op een gegeven moment is het toch echt genoeg. Als Teije of Leonie Leroyniet naar huis stuurt, komt Leroy’s moeder hem zelf wel halen. Beduusdkijkt Mika Kirby en Leroy na.
 7. 7. Aangezien niemand anders in huis de taak op zich neemt, probeert Pijkemet alle kracht en techniek die hij bezit het bad te repareren.
 8. 8. Die avond is het tijd voor een feestje: Sem zal opgroeien naar tiener! Ditfeestje is uitsluitend bedoelt voor familieleden, vindt hij.
 9. 9. Het leukst is nog om op te groeien met alle Sims van wie hij houdt om zichheen.
 10. 10. Het is dan ook geen grote verassing dat Sem voor de familiewens gaat. Zijnlevenswens is om een gouden bruiloft te vieren. Dat moet wel lukken, lijktme! Wat me trouwens aan het lachen maakte, is dat iedereen elkaar spon-taan begon te feliciteren. Zo niet met schilderen dan wel met opgroeien.
 11. 11. Tieners blijven tieners. En dat betekent dat de wekker altijd te vroeg gaat…Al is het al een stuk minder erg als deze dag je verjaardag is!
 12. 12. Sem is echter geen Sim voor een ochtendhumeur. Hij kijkt uit naar zijneerste dag op het middelbaar.
 13. 13. Iedereen stapt zo langzamerhand in de bus, behalve Mika. Leonie kon hemnog net bij zijn shirt pakken om te voorkomen dat hij wegging zonder zijnhuiswerk. Onder luid protest maakt hij gauw wat laatste sommetjes.Gelukkig wilt Leonie hem helpen.
 14. 14. Het is al meteen een drukte van jewelste als de tieners uit school komen.Iedereen heeft wel iemand meegenomen. Daarnaast worden er nog eenhele hoop Sims uitgenodigd voor het eigenlijke feest.Jules is er niet zo’n fan van. Ze schuift liever aan de schaaktafel. Terwijl hetlijkt alsof ze enkel geconcentreerd is op een spelletje schaak, hoort ze demeest ironische verhalen van de vrienden van haar broers en zus.
 15. 15. Even later schuift er een jongen bij haar aan de tafel die haar blosjes op dewangen bezorgd. Hij grijnst; hij heeft het rare verhaal ook gehoord, zeweet het zeker. Zo hebben ze een onuitgesproken onderonsje.Wat ze niet weten, is dat ze van een afstandje bekeken worden door Remiaen Yllias. Die weten nog wel hoe het was om zelf zo jong te zijn. Het lijktwel gisteren!
 16. 16. Even later is het zover: Robyn groeit op in een soort van gypsy outfit.
 17. 17. De eerste persoon die ze ziet, is Flynn. Het feit dat het hoogteverschil nuweg is, bevalt haar wel. (Valt jullie het ook op hoe erg ze eigenlijk op Anne-Fay lijkt?! Grappig, aangezien ik tot nu toe alleen de kinderen van Anne-Fayerg op die van Teije heb vinden lijken.)
 18. 18. Niet veel later arriveert de taxi. Art rent om als eerste te kunnen zitten.Robyn roept naar hem dat hij erg flauw is. Nu moet ze helemaal omlopenom te kunnen gaan zitten; ze verhuizen samen naar een kavel.
 19. 19. Nu is het wel erg stil met het ontbijt. Vooral als Pijke weer eens isuitgeweest met Liam en Jules nog slaapt. Sem en Mika hebben elkaar nor-maal gesproken zoveel te vertellen. Maar nu? Nu is het wel even wennen…
 20. 20. Gelukkig wordt de stilte die middag gewoon weer opgevuld. Hun tanteZahra komt langs. Mika blijft het grappig vinden hoe iemand die jonger isdan hij, toch ouder kan zijn qua generatie.
 21. 21. Niet dat het ook maar iets uitmaakt: Zahra is vriendjes met iedereen.
 22. 22. Als de tijd wordt vergeten en Zahra’s moeder Grietje haar komt ophalen,raakt ze stevig aan de klets met Sem. Zo erg zelfs dat ze vergeet om naarhuis te gaan!
 23. 23. Jules roept hen naar binnen: Straks bevriezen ze nog! Het eten is net klaaren de familie nodigt Grietje uit om iets mee te eten, aangezien ze net uithaar werk komt.
 24. 24. Later op de week besluit Leonie dat ze een groentetuintje aan wilt leggen.Teije voelt zich helemaal in zijn element. De bomen waren er al, maar dieherinnerden hem niet aan zijn jeugd. Het tuintje wel.
 25. 25. Op de woensdagmiddag vervelen de kinderen zich stierlijk. Ze nodigen deoverburen uit voor een gezellig middagje.
 26. 26. De kinderen spelen met elkaar tot het donker is. Leroy heeft niet al te hardop zijn kop gehad, dus hij en Mika hebben besloten gewoon weer te doenof hun neus bloedt.
 27. 27. Jules komt een zwerfhond tegen. Hij probeert iets weg te jatten dat naastde afvalbak is gevallen. Daarom noemt ze hem Rover. Haar ouders zijneven wandelen en het liefst zou ze hem mee naar binnen nemen, maartoch niet. Ook al is er voor de rest niemand thuis: Waarschijnlijk kan Mikazijn mond niet houden. Na nog wat op hem in gepraat te hebben, gaat zeterug naar binnen. Het is veel te koud buiten! Die arme hond…
 28. 28. In plaats van de hond mee naar binnen te nemen, nodigt ze iemand andersuit. Het is Leeuw Rommeldam, de jongen die ze van de week heeft ont-moet op het feestje van haar oudere broer en zus.
 29. 29. Het tuintje doet het goed. Teije gaat regelmatig naar buiten om onkruid tewieden en Mika vraagt zich zo onderhand af wat zijn vader allemaal aanhet doen is. Als hij de grote heggenschaar ziet liggen, wilt hij dolgraaghelpen. Teije laat het toe en terwijl hij vanuit zijn ooghoeken in de gatenhoudt of Mika het wel goed doet, vertelt hij over zijn jonge jaren. Over hoezijn vader hem leerde in de tuin te werken. De tuin die zijn moeder ooitaan had gelegd. Helaas stierf ze vlak nadat hij het huis uit was.
 30. 30. Sem is die avond naar de markt om eten te kopen. Aangezien zijn vaderaltijd zulke lekkere tosti’s maakt, wilt hij het eens over een heel andereboeg gooien.
 31. 31. Helaas is gebleken dat Sem beter niet in de keuken kan komen. Hij heeftmaarliefst drie branden veroorzaakt in één week tijd. We mogen van gelukspreken dat er niemand gewond is geraakt!
 32. 32. Tijd voor een feestje! Zoey komt vliegend, terwijl Grietje en Zahra lopendkomen.
 33. 33. Zo is het huis ineens “groen vanbinnen”. Dat komt niet zo vaak voor!
 34. 34. Faith komt zelfs even langs! Pijke is zo blij dat hij haar in de armen vliegt.Mika en Zahra moeten er hartelijk om lachen.
 35. 35. Teije maakt zijn befaamde tosti, waar Sem nu eens niets over zegt.
 36. 36. Jules vliegt naar buiten als ze ziet dat Robyn aan komt lopen. Eindelijk!Haar zus is klaar met lopen. Lachend omhelzen de zussen elkaar. Robynfluistert in haar oor dat er een jongen is die volgens haar voor Jules komt.Ze giechelen bedrukt.
 37. 37. Aangezien Robyn er is, komt Flynn ook. Jules vindt het leuk om de vriendvan haar zus weer eens te zien. Ze begroet hem hartelijk met drie kussen.
 38. 38. Dan is het tijd voor Mika om op te groeien!
 39. 39. Teije is helemaal lyrisch om het feit dat zijn zus en broer zijn gekomen. Semvindt het ook prachtig, al die familieleden bij elkaar. En Mika zelf? Die heeftalweer de wildste plannen in zijn hoofd!
 40. 40. Hij wilt namelijk bij de politie! Dat lijkt hem wel stoer. Sem moet eromlachen. Eerst maar eens zien hoezeer zijn broertje daar straks nog zin inheeft, denkt hij. Hij zegt het echter niet. Zelf lijkt hem een baan in dewetenschap veel interessanter, rustiger ook. Dat ruige is niks voor hem. Hijhoeft de top ook niet te halen. Hij wilt gewoon wat geld verdienen. Zijnouders hebben lang genoeg alles voor hem betaald.
 41. 41. Wat lijkt op een normaal familiefeestje met een paar vrienden, gaat tocheen geheel andere kant op als Jules zich wat moed in heeft gedronken. Zespringt in Leeuw zijn armen. Gelukkig laat hij haar niet vallen. Om haar nietvoor schut te zetten, besluit Teije het er later met haar over te hebben. Hetenige wat hij doet is bedenkelijk kijken.
 42. 42. Mika doet geen moeite om te verhullen wat hij van het gedrag van zijn zusvindt. Gadver de gadver! Wie doet er nou zo klef in het openbaar?!
 43. 43. Eens in de zoveel tijd gaat Pijke mee met zijn ouders, een stukje wandelen.In zijn eentje wandelen had hij nog nooit gedaan. Net als bij Sem en dekeuken blijkt dit het niet voor herhaling vatbaar is.
 44. 44. Op zaterdag mag Mika een feestje geven voor vrienden. Hij nodigt nietalleen Faith – de vriendin van zijn broer Pijke – uit, maar ook haar moederEmmy. Teije en Emmy zien elkaar wel zitten. Dat is maar goed ook, vindenze. De relatie tussen hun kinderen mag dan al op jonge leeftijd begonnenzijn, serieus is die wel.
 45. 45. Het is een drukte van jewelste in de woonkamer. Mika speelt nog steedsmet Jona en Leroy, evenals met Zahra. Dat hij nu tiener is, betekent nietdat hij hen niet meer ziet staan. Binnenkort zullen ze zelf ook opgroeien,tenslotte.
 46. 46. Die avond besluit Jules op stap te gaan met een hele groep. Ze baalt ervandat Pijke niet mee kan, want dat was voor Faith misschien leuker geweest.Maar, zoals Sem zei, is het ook goed voor deze banden om aan te sterken.Aangezien iedereen verwacht dat Faith vroeg of laat schoonfamilie van henzal worden.
 47. 47. Ze besluiten karaoke te doen in een bar en het dak gaat eraf. Het maaktJules niet meer uit hoe vals ze zingt naar een paar drankjes – haar vader iser nu toch niet bij, gelukkig!
 48. 48. Faith doet ook een poging. Normaal zou ze er misschien te verlegen voorzijn, maar nu niet. Ze kent de broers en zussen van haar vriendje al zo lang!En dat ze zich op haar gemak voelt, is te horen ook: Ze gooit me toch eenstrot open!
 49. 49. Als afsluiting van de avond besluit de club wat foto’s te schieten in één ofander gammel uitziend fotohokje. Uiteraard moet Mika met zijn favorietebroer op de foto. Hij is wel tevreden met het resultaat. Zowel van de fotoals het avondje uit.
 50. 50. De rest van het gezelschap denkt er ook zo over: Dit gaan ze vaker doen!
 51. 51. Wat mij opvalt als ik naar deze foto kijk? Alleen maar tieners en tweeoudjes. Wauw, wat ben ik toch al lang dol op dit gezinnetje! En dat terwijlik stiekem bang was dat er in negatieve zin iets zou veranderen als Robynen Art het huis uit zouden gaan!
 52. 52. En dit is hoe de buurt er nu uit ziet! Een boel oningerichte kavels nog. Erstaat alleen een telefoon zodat er contact kan worden gehouden, haha!In de volgende update staan er weer twee andere gezinnen centraal:Familie Nurks-Snuchter (Kirby, Brian, Jona, Leroy en Oscar) en familiePummel (Sepp, Sophie en Levi). Tot dan!

×