Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rezultati vsebinske mreže NVO za
vključujočo informacijsko družbo po
prvem letu delovanja
www.informacijska-druzba.org
www...
1) Mreža NVO-VID - tehnični podatki
2) Mreža NVO-VID - vsebinska izhodišča
3) Vizija
4) Kazalniki rezultatov mreže NVO-VID...
1) Mreža NVO-VID - tehnični podatki

razpis: Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega
dialo...
2) Mreža NVO-VID - vsebinska izhodišča

informacijska / digitalna družba kot strateško razvojno vprašanje

vpliv in tveg...
Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo
informacijsko družbo je trajnostno, profesionalno in
referenčno stiči...
4) Kazalniki rezultatov mreže NVO-VID

Procesi vplivanja na javne politike tj. predpise, strateške dokumente na
področju ...
5) Procesi vplivanja na javne politike

1. Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020
- Dosežen večji vsebinski...
6) Brezplačno mentoriranje NVO na vsebinskem področju

Krepitev znanj in veščin nevladnih organizacij
- uporaba prostega ...
7) Akcije z namenom krepitve povezovanja NVO

Sodelovanje Mreže NVO v Konzorciju vsebinskih mrež Slovenije
- koordinacija...
8) Analize z namenom ugotavljanja stanja, potreb in
potenciala NVO

Analiza obsega, dejavnosti, potenciala in potreb NVO ...
9) Skupne pobude NVO v sodelovanju z drugimi sektorji

Pobuda Pametno mesto – moč ljudem v sodelovanju s Smartis d.o.o
- ...
10) Ostali rezultati

posnetih 9 informativnih in izobraževalnih video oddaj o različnih vidikih
kakovostnega življenja v...
Ujemanje rezultatov s pričakovanji NVO

23. december 2014, dogodek Mreženje nevladnih organizacij za
vključujočo informac...
Hvala za pozornost!
Rezultati vsebinske mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo 2015
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Igor Panjan, Datafy.it - Kaj je spam v B2B svetu
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Rezultati vsebinske mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo 2015

Download to read offline

Mreža NVO-VID: tehnični podatki, vsebinska izhodišča in vizija. Kazalniki rezultatov mreže: procesi vplivanja na javne politike, mentoriranje nevladnih organizacij na vsebinskem področju, akcije z namenom krepitve povezovanja NVO, analize z namenom ugotavljanja stanja, potreb in potenciala NVO, skupne akcije/iniciative NVO v sodelovanju z drugimi sektorji.

 • Be the first to like this

Rezultati vsebinske mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo 2015

 1. 1. Rezultati vsebinske mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo po prvem letu delovanja www.informacijska-druzba.org www.inepa.si Dogodek mreže NVO-VID, 22. december, Dplac, Ljubljana “Uporabna spletna znanja in programske rešitve za nevladne organizacije ter financiranje projektov NVO na področju informacijske družbe” mag. Simon Delakorda
 2. 2. 1) Mreža NVO-VID - tehnični podatki 2) Mreža NVO-VID - vsebinska izhodišča 3) Vizija 4) Kazalniki rezultatov mreže NVO-VID 5) Procesi vplivanja na javne politike 6) Mentoriranje nevladnih organizacij na vsebinskem področju 7) Akcije z namenom krepitve povezovanja NVO 8) Analize z namenom ugotavljanja stanja, potreb in potenciala NVO 9) Skupne akcije/iniciative NVO v sodelovanju z drugimi sektorji 10) Ostalo Vsebina
 3. 3. 1) Mreža NVO-VID - tehnični podatki  razpis: Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014-2015  področje: Raziskovanje in znanost  trajanje: 23. junij 2014 - 31. avgust 2015  višina upravičenih stroškov: 95.308,57 EUR  partnerji: Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (koordinator), Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije (Kiberpipa), Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Studio 12 – elektronski in TV medij  finančni deleži po partnerjih so bili enakovredno porazdeljeni Projekt je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; prednostne usmeritve “Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.
 4. 4. 2) Mreža NVO-VID - vsebinska izhodišča  informacijska / digitalna družba kot strateško razvojno vprašanje  vpliv in tveganja digitalnih tehnologij na kakovost življenja  priložnost za krepitev nevladnih organizacij (skozi tehnologije in sektorsko)  odsotnost civilnega dialoga na področju informacijske družbe Nevladne organizacije za digitalno enakost, zasebnost na svetovnem spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado in demokratično e-participacijo. DIGITALNE TEHNOLOGIJE V SLUŽBI ČLOVEKA!
 5. 5. Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je trajnostno, profesionalno in referenčno stičišče civilne družbe, ki si prizadeva za opolnomočenje nevladnih organizacij s pomočjo digitalnih tehnologij ter za kakovostno življenje v informacijski družbi. 3) Vizija
 6. 6. 4) Kazalniki rezultatov mreže NVO-VID  Procesi vplivanja na javne politike tj. predpise, strateške dokumente na področju informacijske družbe (4/3 procesi)  Mentoriranje nevladnih organizacij na vsebinskem področju (145/128 ur)  Akcije z namenom krepitve mreženja/sodelovanja, povezovanja na področju delovanja mreže NVO (3/3 akcije)  Št. izvedenih analiz z namenom ugotavljanja potenciala NVO za nove storitve ali za prenos javnih funkcij na področju informacijske družbe (3/3 analize)  Št. skupnih akcij/iniciativ NVO v sodelovanju z drugimi sektorji (5/5 akcij)  Ostalo
 7. 7. 5) Procesi vplivanja na javne politike  1. Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 - Dosežen večji vsebinski poudarek na vključujoči informacijski družbi (e-vključenost, e- participacija, kibernetska varnost, odprti standardi in rešitve) ter vlogi NVO kot deležnika v razvoju digitalne Slovenije (v sodelovanju s 6 NVO).  2. Novela Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) - Cilj izboljšati funkcionalnost univerzalne storitve v elektronskih komunikacijah, okrepiti zaščito pravic uporabnikov telekomunikacijskih storitev ter spremeniti sestavo Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije v korist boljše zastopanosti NVO.  3. Pobuda Vladi RS za uporabnikom prijazno in vključujočo e-upravo - Cilj izboljšati e-participacijo prebivalk in prebivalcev SLO na državnem portalu e-uprava.  4. Zagovorniške aktivnosti na področju e-zdravja (mag. Adriana Dvoršak) - Zagovorništvo na področju učinkovitega in preglednega vzpostavljanja storitev e-zdravja za prebivalce (Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 – 2025).  Podrobneje na http://www.informacijska-druzba.org/vplivaj
 8. 8. 6) Brezplačno mentoriranje NVO na vsebinskem področju  Krepitev znanj in veščin nevladnih organizacij - uporaba prostega programja in storitev (Društvo Lugos / Kiberpipa); - multimedijsko izobraževanje (Studio 12 – elektronski in TV medij); - uporaba interneta za demokratično udeležbo (e-participacija) - Inštitut za e-participacijo; - pridobivanje sredstev s pomočjo spleta (fundraising) – Društvo PiNA;  Mentoriranih 21 nevladnih organizacij v obsegu 145 ur.  Organiziranih 17 brezplačnih delavnic in spletnih seminarjev za NVO
 9. 9. 7) Akcije z namenom krepitve povezovanja NVO  Sodelovanje Mreže NVO v Konzorciju vsebinskih mrež Slovenije - koordinacija postavitve spletne strani konzorcija; - priprava infografike o vsebinskih mrežah za Posvet o nadaljnjem razvoju podpornega okolja za nevladne organizacije v Sloveniji; - multimedijska podpora Konferenci vsebinskih mrež “Brez nas ne gre”.  Organizacija dogodkov za NVO na področju informacijske družbe - Mreženje NVO na področju informacijske družbe (december 2014); - Dnevi vključujoče informacijske družbe (maj 2015); - Predstavitve vsebinske mreže na regionalnem stičišču NVO v Mariboru (junij 2015);  Promocija odprtega programja in storitev med NVOji - priprava referenčnega seznama proste programske opreme in storitev; - predstavitev na Dnevih vključujoče informacijske družbe; - multimedijska podpora za promocijo odprtega programja.
 10. 10. 8) Analize z namenom ugotavljanja stanja, potreb in potenciala NVO  Analiza obsega, dejavnosti, potenciala in potreb NVO sektorja v Sloveniji na področju informacijske družbe (Inštitut za e-participacijo).  Analiza med mladimi o informacijah, ki jih iščejo pri nevladnih organizacijah in načinih informiranja, ki se jim zdijo najprimernejši (Društvo PiNA).  Analiza uporabe prostih storitev med nevladnimi organizacijami (Društvo Lugos / Kiberpipa)
 11. 11. 9) Skupne pobude NVO v sodelovanju z drugimi sektorji  Pobuda Pametno mesto – moč ljudem v sodelovanju s Smartis d.o.o - predstavitev na Urbanem forumu v Ljubljani in na Regionalnem stičišču NVO Gorenjske; - oblikovanje projektne ponudbe za mestne občine na primeru priprave Trajnostnih urbanih strategij v sodelovanju z REC Slovenija; - izvedba pilotne implementacije v sodelovanju z Regionalnim stičiščem NVO Osrednje Slovenije (2016-2017).  Internetna varnost - oblikovanje stališč mreže na področju na področju internetne varnosti; - predstavitev stališč na e-tiskovni konferencu v okviru Dnevov vključujoče informacijske družbe; - izvedba javnih predavanj o internetni varnosti za različne sektorje.  Prevod Creative Commons licenc v sodelovanju z Društvom Ljudmila in IPP - usposobitev prostovoljca za prevod CC licenc; - prevod CC licenc - promocija CC licenc med različnimi sektorji
 12. 12. 10) Ostali rezultati  posnetih 9 informativnih in izobraževalnih video oddaj o različnih vidikih kakovostnega življenja v digitalni družbi (Društvo PiNA);  50 članic NVO v mreži NVO-VID;  predstavitev mreže na Regionalnem forumu o upravljanju interneta v Bakuju;  spletna stran, Facebook in Twitter profil mreže;  prispevek k prepoznavnosti informacijske družbe kot pomembnega javno-političnega področja;  povečano zavedanje javnosti o nepogrešljivi vlogi nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju informacijske družbe;  začetek oblikovanja sektorske zavesti nevladnih organizacij kot akterjev razvoja informacijske družbe;  večji prepoznavnost človeških oz. netehničnih vidikov informacijske družbe.
 13. 13. Ujemanje rezultatov s pričakovanji NVO  23. december 2014, dogodek Mreženje nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo  22 nevladnih organizacij izrazilo naslednja pričakovanja: - promocija uporabe odprtega programja v nevladnem sektorju; (+) - vključujoča in državljanom prijazna e-uprava; (+) - spletni bazar znanj in veščin NVO za področje informacijske družbe; (-) - mentoriranje (opolnomočenje NVO); (+) - spletna stran NVO-VID kot komunikacijski prostor nevladnih organizacij za področje informacijske družbe; (□) - zagovorniške aktivnosti vsebinske mreže NVO-VID. (+)
 14. 14. Hvala za pozornost!

Mreža NVO-VID: tehnični podatki, vsebinska izhodišča in vizija. Kazalniki rezultatov mreže: procesi vplivanja na javne politike, mentoriranje nevladnih organizacij na vsebinskem področju, akcije z namenom krepitve povezovanja NVO, analize z namenom ugotavljanja stanja, potreb in potenciala NVO, skupne akcije/iniciative NVO v sodelovanju z drugimi sektorji.

Views

Total views

296

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×