Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 02 180 Org.nr.: 976820037
Strømsveien 102 Telefaks:...
2
Hva måler prøvene
Prøvene måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning i "overgangene" med
basis i kompe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Overgangsprøver i lesing og regning 4. og 7. trinn 2016

1,979 views

Published on

Overgangsprøver i lesing og regning 4. og 7. trinn 2016

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Overgangsprøver i lesing og regning 4. og 7. trinn 2016

  1. 1. Oslo kommune Utdanningsetaten Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 02 180 Org.nr.: 976820037 Strømsveien 102 Telefaks: 22 65 79 71 0663 OSLO Postadresse: postmottak@ude.oslo.kommune.no Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO www.ude.oslo.kommune.no Alle grunnskoler med barnetrinn Dato: 14.01.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/07733-7 Hilde Næss, 23467082 Overgangsprøver i lesing og regning 4. og 7. trinn – 2016 Utdanningsetaten viser til tidligere års brev om gjennomføring av overgangsprøver i lesing og regning på 4. og 7. årstrinn. En av de store utfordringene i skolen er å fange opp elevenes faglige utfordringer på et tidlig tidspunkt. Overgangsprøvene i lesing og regning på 4. og 7. trinn gjennomføres for å - kartlegge faglige utfordringer som må følges opp - sikre faglig progresjon og mestring i overgangene mellom nivåene - målrette undervisningen og oppfølgingen av elevene Dette brevet inneholder  Frister for gjennomføring av prøvene  Øvrig praktisk informasjon  Bakgrunn og formål for overgangsprøvene  Føringer for overføring av resultater og informasjon til neste nivå  Veiledning i oppfølging av resultatene Frister  Overgangsprøvene 4. trinn gjennomføres i siste del av juni. Innen 23. juni er prøvene gjennomført, rettet og gjennomgått av lærere og ledelse.  Overgangsprøvene 7. trinn gjennomføres i uke 22 og 23.  Innen 22. juni er overleveringsmøter med ungdomsskolene gjennomført. Barnetrinnskolen har ansvaret for organiseringen. Øvrig praktisk informasjon Mandag 23. mai vil skolen motta prøvene og veiledningsheftene. Gi umiddelbart beskjed om så ikke blir tilfelle. Det er også viktig at skolen sjekker om opplaget stemmer med en gang leveransen er mottatt. Tell opp antall prøver og forsikre om at vurderingsveiledninger er kommet, og gi tilbakemelding så fort det lar seg gjøre om det er noe som mangler. Kontaktperson: hilde.naess@ude.oslo.kommune.no
  2. 2. 2 Hva måler prøvene Prøvene måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning i "overgangene" med basis i kompetansemålene for hhv 4. og 7.årstrinn. Resultatene utgjør dermed et felles referansepunkt ved overgangen til det nye nivået. Bruk og formidling av resultatene Rektor sikrer at resultatene fra overgangsprøvene brukes i skolens arbeid for å utvikle kvaliteten på undervisningen og bidrar til elevenes progresjon i de grunnleggende ferdighetene lesing og regning. Følgende fremdriftsplan legges til grunn:  4. - trinnsprøvene er gjennomført, rettet og gjennomgått av lærere og ledelse innen 23. juni.  7. - trinnsprøvene rettes og samlerapporter produseres i tide til å ligge til grunn for overleveringsmøtene.  Skoler med barnetrinn har ansvar for at det gjennomføres møter med ungdomsskolene hvor resultatene gjennomgås og overleveres.  Møtene med overlevering og gjennomgang av resultater for 7. trinn skal være avholdt innen 22. juni.  Rektor sikrer at resultatene fra overgangsprøvene legges til grunn for planlegging av undervisningen for de aktuelle trinn, 5. og 8., kommende skoleår.  Resultatene for både 4. - og 7. - trinnsprøvene formidles til og drøftes med områdedirektør, herunder bruk og oppfølging av resultatene.  Det er ikke egen rapportering til UDA. Før prøvene sendes ut i mai, vil skolene motta en e-post med rettemaler og vurderingsveiledninger. Med hilsen Bjarte Rørmark Hilde Næss assisterende avdelingsdirektør fagkonsulent Dokumentet er elektronisk godkjent Mottakere: Alle grunnskoler med barnetrinn

×