Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovatie in het betalingsverkeer - de kassiers terug op het speelveld

165 views

Published on

When looking at the historic development of the payments business as a separate business line, it is mainly the government that lays the foundations via cash or government giro's. Deposit banks are involved since early 1900 and not doing a great job at innovation. Nevertheless, the current regulatory framework for supervising payment companies is effectively based on a variation of the supervision for deposit-banks. And payment service providers that wish to really make a difference have little choice but to become a bank in their own right. This presentation (in Dutch, see also the article at ESB: https://esb.nu/esb/20031597/betalingsverkeer-hoe-markt-en-regelgeving-elkaar-maken-en-breken) sketches the above historic development and ends with seven practical recommendations to improve the regulation of payment service providers. The most important one being to adapt the Settlement Finality Directive quickly, allowing PSPs direct membership in central bank settlement systems.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Innovatie in het betalingsverkeer - de kassiers terug op het speelveld

 1. 1. Innovatie in het betalingsverkeer De kassiers terug op het speelveld? Simon Lelieveldt 6 juli 2017 Ronde tafel ESB
 2. 2. Centrale vraag Laat de regulering voldoende ruimte om de nieuwe technologische oplossingen te ontwikkelen en tot bloei te laten komen, zodat het betalingsverkeer van de toekomst gegarandeerd is?
 3. 3. Vragen: • Hoeveel betaalinstellingen hebben een vergunning in Nederland? • Hoeveel buitenlandse betaalinstellingen mogen in Nederland actief zijn • Hoeveel elektronisch geld instellingen hebben een vergunning in Nederland? • Hoeveel buitenlandse elektronisch geld instellingen mogen in Nederland actief zijn? • 37 • 415 • 1 a 2 • 107 (73 ! UK)
 4. 4. Mogelijke thema’s: 1. Is het regelgevend kader voldoende op maat gesneden voor innovatie ? 2. Hoe zit het met de financiering van toezicht en toezichtkosten? 3. Zijn er drempels die niet in regels maar in de praktijk van het toezicht zitten? 4. Is er sprake van te gedetailleerde regelgeving die de innovatie juist belemmert in plaats van bevorderd? 5. Zijn er lokaal Nederlandse juridische drempels die goed bedoeld maar contraproductief werken? 6. Hoe beschermen we de consument goed, bij een hausse aan verschijningsvormen van betaalinstrumenten?
 5. 5. De archetypische depositobank……
 6. 6. Handel en …. de kassiers
 7. 7. De Amsterdamse Wisselbank (1609) De bankgulden is: - Een rekeneenheid - Een store of value - Geen chartale munt De ‘heilige’ drie-eenheid chartaal geld, rekeneenheid en store of value hoeft geen drie-eenheid te zijn.
 8. 8. Betaalmiddel in Quebec (1685) • Ingetrokken: 1717, Paris
 9. 9. Open markt !!
 10. 10. Waar zijn die depositobanken eigenlijk? • Kassiers, wisselaars, Wisselbank en wisselbrief voor betalen, • Handelsfinanciering als hoofdmechaniek, • Flexibel onderling krediet, informele plaatsing aandelen en risico-deling, evenals onderling betalingsverkeer • Prolongatiemarkt op effectenbeurs • Deposito’s uit hele land met zekerheid van onderpand (effecten) • Heel late start van deposito-banken die nauwelijks intermedierende rol op zich nemen • Postwissel (1881) en Rijkspostspaarbank voor de burger
 11. 11. Kassiers - bedrijfsmodel geleidelijk verdwenen 1814-1864 1850-1872 1914
 12. 12. Innovatie: de inspiratie / dreiging van buiten 5-4-196716-1-1918 19891980 1998 1995 2008
 13. 13. Betalingsverkeer en bankieren • Betalingsverkeer was heel lange tijd een eigen bedrijfsmodel (kassiers) en bankieren kwam langzaam op gang • Pré PCGD werd betaald en gespaard via de staat (RPS / Postwissel / contant), daarna werd de PCGD de kassier van het volk • Banken als betaaldienst-aanbieder maar heel recent op de markt (vanaf 1967) en slechts innovatief als reactie op dreiging, • Overheidsborging publieke belangen tot 1986 (privatisering Postbank) • Innovatie vanaf 1990 sterk technologisch gedreven, met maatwerk- regelgeving: • Emoney: 2002 • Payment Service Providers: 2009 • ….. Virtual currencies?
 14. 14. Virtual currencies • Het gaat al bijna niet meer over die currencies zelf maar technologie eronder: blockchain • De ‘klassieke’ functies van geld kunnen los van elkaar worden ingericht (store of value, rekeneenheid, transportmiddel) • Bitcoin (en blockchain-techniek) bewijst dat P2P-techniek het mogelijk maakt voor buitenstaanders om vergelijkbare business modellen te maken voor uiteenlopende functies in de financiële sector: • Betalingsverkeer, vermogensbeheer, risico-deling, identificatie etc
 15. 15. Stellingen • Nieuwe juridische kaders voor fintech zijn niet nodig: er is al meer dan 15 jaar vruchtbare activity based regulering die nieuwkomers in staat stelt mee te concurreren in betalingsverkeer (en als nieuwerwetse kassier uiteindelijk zelfs een specialised bank te worden) • Er zijn wel degelijk veel regelgevende quick wins (in NL) denkbaar die de innovatie in het betalingsverkeer zullen bevorderen. • Blockchain of DLT-toepassingen kunnen, als betaalmiddel, rekeneenheid of P2P vertrouwens-instrument, - zeker bij een passende governance - net zo goed functioneren als de speelkaarten in 1685.
 16. 16. De thema’s concreet gemaakt: 1. Nieuwe juridische kaders voor Fintech zijn niet nodig voor innovatie 2. Het is wel zaak dat de SFD snel wordt aangepast zodat betaalinstellingen direkt op clearing en settlement kunnen aansluiten (zeker gezien instant payments) 3. Draag als overheid een deel van de kosten voor toezicht voor sectoren (oa betaalinstellingen en egi’s) die niet de crisis hebben veroorzaakt 4. DNB dient eindelijk (conform PSD en MvT bij de WFT) het aanbieden van betaalrekeningen door betaaldienstaanbieders toe te staan (zie ook Pocopay) 5. De Nederlandse wet afwikkelsystemen kan direkt worden afgeschaft 6. Secure Customer Authentication in PSD2 remt innovatie door het onnodig gedetailleerd opdragen van oldschool beveiligingsdenken aan de markt; 7. In PSD3 moet consumentbescherming voor betaaldiensten los staan van de prudentiele kwalificatie van de aanbieders ervan
 17. 17. Simon Lelieveldt – Regulatory & compliance Consultant for innovative payments lelieveldt@simonl.org Innovatie blijft !
 18. 18. Documentatie • Jonker, J. Merchants, Bankers, Middlemen, Amsterdam, 1996 • Van der Werf, D, De Bond, de Banken en de beurzen, NIBE, 1988 • Jonker, J. Mees Pierson, schakel tussen verleden en toekomst, 1997 • Gelderblom, O en Jonker J, Financiële zelfredzaamheid in Nederland sinds 1750, ESB, Jaargang 101 (4731) 31 maart 2016, ppp 244-247 • Lelieveldt, S. ECBs renewed virtual currencies report: implications for the Third Payment Services Directive (blog) • Kahn, C; Central Banks and Payment Systems: The Evolving Trade‐off between Cost and Risk • Lelieveldt, S, Standardizing Retail Payment Instruments, pp 186-197 In: Jacobs, K. Information Technology Standards and Standardization: A Global Perspective, Hershey, 2000.

×