Глаголски облици

13,034 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,034
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,152
Actions
Shares
0
Downloads
161
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Глаголски облици

 1. 1. ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ- подсетник -
 2. 2. ГЛАГОЛИ
 3. 3. • Прости глаголски облици граде се од основе и наставака (једна реч!) Инфинитивна основа:глаголи на ТИ, одбије се ТИ = ПЕВАТИ – пева;глаголи на ЋИ – 1.л.јд.аориста; одбије се ОХ = ИЋИ – ид-;кад је С испред ТИ, као да је глагол на ЋИ = ЈЕСТИ – јед- Презентска основа:2.л.јд.презента, одбије се Ш: ПЕВАТИ > ПЕВА• Сложени глаголски облици граде се од помоћних глагола = ЈЕСАМ, ХТЕТИ, БИТИ
 4. 4. Лични глаголски облици (9)
 5. 5. ПРЕЗЕНТ• Садашње време• Прост лични глаголски облик Презентска основа + 1. -М, 1. -МО 2. -Ш, 2. -ТЕ 3. /; 3. - У, -ЈУ, -Е
 6. 6. ПЕРФЕКАТ• Прошло време• Сложени лични глаголски облик Краћи, ненаглашени, енклитички облици презента помоћног глагола ЈЕСАМ (сам, си, је; смо сте, су) и радни глаголски придев глагола који се мења
 7. 7. АОРИСТ• Пређашње свршено време• Прост лични глаголски облик• Гради се од свршених глагола, али може и од несвршених инфинитивна основа + двојаки наставци: - глаголи на –ТИ, односно, инфинитивна основа на самогласник: -Х, /, /; -СМО, -СТЕ, -ШЕ- глаголи на -ЋИ, односно, инфинитивна основа на сугласник: -ОХ, -Е, -Е; -ОСМО, -ОСТЕ, -ОШЕ
 8. 8. ИМПЕРФЕКАТ
 9. 9. ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ• Давно прошло време• Сложени лични глаголски облик:• Гради се на два начина:4.перфекат помоћног глагола БИТИ (сам био, си био, је био; смо били, сте били, су били) и радни глаголски придев глагола који се мења5.имперфекат помоћног глагола БИТИ (бејах био, бејаше био, бејаше био; бејасмо били, бејасте били; бејаху били) и радни глаголски придев глагола који се мења
 10. 10. ФУТУР ПРВИ • Будуће време• И прост и сложени лични глаголски облик
 11. 11. ФУТУР ДРУГИ *• Предбудуће време• Сложен лични глаголски облик презент помоћног глагола БИТИ (будем, будеш, буде, будемо, будете, буду) + радни глаголски придев глагола који се мења
 12. 12. ГЛАГОЛСКИ НАЧИНИ ИМПЕРАТИВ •Заповедни начин •Прост лични глаголски облик •Од 3. лица множине презента одбије се наставак, па се додају двојаки наставци: 1. основа на самогласник > /, -јмо -ј, -јте(да, нека + презент) (да, нека + презент) ПОТЕНЦИЈАЛ 2. основа на сугласник > •Могућни начин •Сложени лични глаголски облик /, -имо -и, -ите Аорист помоћног глагола БИТИ (бих, би, би; бисмо, бисте, би)(да, нека + презент) (да, нека + презент); + радни глаголски придев глагола који се мења
 13. 13. Нелични глаголски облици (5)• Никада не могу бити предикати у реченици!!!• Сви су прости и нелични!!!
 14. 14. ИНФИНИТИВ
 15. 15. ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВИ РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ Инфинитивна основа Инфинитивна основа или окрњена презентска основа + + наставци: наставци: -о, (-ао), -ла, -ло; •-н, -на, -но; -ни, -не, -на (инфинитивна) -ли, -ле, -ла •-ен, -ена, -ено; -ени, -ене, -ена (окрњена•Крњи перфекат!!! презентска основа) •-т, -та, -то; -ти, -те, -та (инфинитивна основа) РАДНИ – актив ТРПНИ – пасив ГЛАГОЛСКИ – облик глагола ГЛАГОЛСКИ – облик глагола ПРИДЕВ – три рода: мушки, ПРИДЕВ – три рода: мушки, женски, средњи женски, средњи
 16. 16. ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОЗИ ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ •Гради се од глагола несвршеног ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ вида •Гради се од свршених, ретко од •На треће лице множине презента несвршених глагола додаје се наставак–ћи •На инфинитивну основу додају се •Заменица ОНИ се не пише!!! наставци: •Прилози су непроменљиви!!! -вши (на самогласник)•У реченици имају службу прилошке -авши (на сугласник) одредбе за време или прилошке Понекада се додаје и -в. одредбе за начин, а некада и •Прилози су непроменљиви!!! прилошке одредбе за узрок. •У реченици имају службу прилошке одредбе за време или прилошке одредбе за начин.

×